وبلاگ نمایندگی شیخ بهایی کنگره60 شعبه شیخ بهایی یکی از شعب کنگره 60 در اصفهان می باشد که فعالیت خود را از تاریخ 23/9/92 آغاز نمود . حوزه فعالیت در زمینه پیشگیری، مهار و درمان اعتیاد بوده و کلیه خدمات بصورت رایگان می باشد. امروز اعتیاد به هرگونه مواد مخدر بطور قطعی قابل درمان می باشد. طول درمان 11 ماه و داروی درمان شربت OT (شربت تریاک) است. آدرس :اصفهان پل بزرگمهر خیابان مشتاق سوم،جاده روشن دشت(جاده انرژی اتمی)روبروی پادگان شهید بهشتی جنب کاشی الوند. تلفن 38585973_031 http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com 2020-04-08T22:02:29+01:00 text/html 2020-04-08T10:41:03+01:00 sheikhbahaeic60.mihanblog.com مسافر مصطفی کارگاههای آموزشی کنگره 60 http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/4831 <div style="text-align: center;"><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">دوره هفتاد و یکم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر مهدی با دستور جلسه</span></span><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</span></span></span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">وادی هشتم و تاثیر آن روی من&nbsp;در تاریخ 99/1/20 راس ساعت 9:00 آغاز به کار نمود.</span></span></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><img src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/IMG_7281(2).JPG"></p><table align="center" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><tbody><tr><td style="text-align: center; background-color: rgb(221, 221, 221);"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong>نام فایل</strong></span></span></p></td><td style="text-align: center; background-color: rgb(221, 221, 221);"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong>تاریخ</strong></span></span></p></td><td style="text-align: center; background-color: rgb(221, 221, 221);"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong>لینک</strong></span></span></p></td></tr><tr><td style="text-align: center;"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">فایل صوتی&nbsp;سخنان مهندس</span></span></p></td><td style="text-align: center;"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">99/1/20</span></span></p></td><td style="text-align: center;"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong style="color: rgb(0, 54, 99);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><a href="http://dl60.ir/multimedia/voice/4shanbe99-01-20.mp3" target="_blank" style="color: rgb(0, 54, 99); text-decoration-line: none;">دانلود</a></span></strong></span></span></p></td></tr></tbody></table><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;">&nbsp;</p></div> text/html 2020-04-06T01:41:26+01:00 sheikhbahaeic60.mihanblog.com مسافر مصطفی رهایی نمایندگی شیخ بهایی http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/4830 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font size="2"><b>رهایی نمایندگی شیخ بهایی</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><font size="2"><b>&nbsp; &nbsp;دوشنبه 99/1/18</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><img src="http://s6.picofile.com/file/8251540884/Negar_۱۵۰۵۲۰۱۶_۱۴۳۴۱۱_Copy_.png"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><div><font size="2">از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شیخ بهایی، رهایی این مسافران عزیز را به راهنمایان و خانواده های محترمشان تبریك و تهنیت عرض می نماییم و از درگاه خداوند متعال، توفیق در امر آموزش و خدمت برایشان مسئلت می نماییم.</font></div></div> text/html 2020-04-01T09:30:42+01:00 sheikhbahaeic60.mihanblog.com مسافر مصطفی کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ظرفیت و مسئولیت ( قبله گم کردن ) http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/4829 <p style="text-align: right; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">دوره هفتادم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر مهدی با دستور جلسه</span></span><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</span></span></span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ظرفیت و مسئولیت ( قبله گم کردن)</span>&nbsp;در تاریخ 99/1/13 راس ساعت 9:00 آغاز به کار نمود.</span></span></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><img src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/IMG_7281(2).JPG"></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><br></p><table align="center" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><tbody><tr><td style="text-align: center; background-color: rgb(221, 221, 221);"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong>نام فایل</strong></span></span></p></td><td style="text-align: center; background-color: rgb(221, 221, 221);"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong>تاریخ</strong></span></span></p></td><td style="text-align: center; background-color: rgb(221, 221, 221);"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong>لینک</strong></span></span></p></td></tr><tr><td style="text-align: center;"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">فایل صوتی&nbsp;سخنان مهندس</span></span></p></td><td style="text-align: center;"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">99/1/13</span></span></p></td><td style="text-align: center;"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong style="color: rgb(0, 54, 99);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><a href="http://dl60.ir/multimedia/voice/4shanbe99-1-13.mp3" target="_blank" style="color: rgb(0, 54, 99); text-decoration-line: none;">دانلود</a></span></strong></span></span></p></td></tr></tbody></table><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;">&nbsp;</p> text/html 2020-03-30T06:49:49+01:00 sheikhbahaeic60.mihanblog.com مسافر مصطفی رهایی نمایندگی شیخ بهایی http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/4828 <div style="text-align: center;"><font size="2"><b>رهایی نمایندگی شیخ بهایی</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s6.picofile.com/file/8251540884/Negar_%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B5%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6_%DB%B1%DB%B4%DB%B3%DB%B4%DB%B1%DB%B1_Copy_.png"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><font size="2">از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شیخ بهایی، رهایی این مسافران عزیز را به راهنمایان و خانواده های محترمشان تبریك و تهنیت عرض می نماییم و از درگاه خداوند متعال، توفیق در امر آموزش و خدمت برایشان مسئلت می نماییم.</font></div><div><br></div></div> text/html 2020-03-29T10:21:49+01:00 sheikhbahaeic60.mihanblog.com مسافر مصطفی اطلاعیه http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/4827 <div style="text-align: center;"><font size="2"><b>اطلاعیه</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxASDxUSDxIQEA8QFQ8QDw8QEA8PEA8QFREWFhUVFRUYHSggGBolHRUVITEiJSkrLi4uFx8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGhAQGi0fHR0tLSstLS0tLS0tKy0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLSstKy0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIALcBEwMBEQACEQEDEQH/xAAbAAACAgMBAAAAAAAAAAAAAAACBAMFAQYHAP/EAEYQAAEDAgMEBwUEBggHAQAAAAEAAgMEEQUSIQYxQVEHEyJhcYGRFDJCobFScoLBIzNi0dLhQ3N0kqLC4vA1RFOTsrPxF//EABsBAAIDAQEBAAAAAAAAAAAAAAABAgMEBgUH/8QANhEAAgICAAUCAwYFAwUAAAAAAAECAwQRBQYSITFBURNhcRQiMoGRsUKhwdHwIzNyFjRD4fH/2gAMAwEAAhEDEQA/AO4oA8gDCAPIAwVEDCAI3uUJMkLSSLNOZZGInNIsk5l0YiU0qxzmWxiIyyLHOZdFCM8yq1smVVTPdXRgKUi6wHA72lnGm9kZ497l6FFHqzLZZ7GxPct8YmdyFZZFJRK2yMusFogipsTnmVhBsr55lIrchGWRTSK5MUkepECFxUl5EROKmRInFMQKmhM8pESSnhzFTjHZFltGwNFgtKWkVNmUwMFMQJQIEpgzCaImCmAKAOwrnzojBQB5AGCgDCiAD3qEpEkLSyLPOZZGIlLKsc5l0YiU0qxzmWxiJSyLHOZdFCNRPZV+SZU1E91ZGJFyL3AcE3SzDXeyM8O9y9LHo9WZrLPRF/I9bkjO2KyyKxRK2xYuuVZGJXKRBPMrkipyK+eZSRBsQmlUytyFXvUiDZC4piI3lTQiJxUxAEqSIs8pEQo2FxTS7iLaCENHfxWmMNIrbJCpkQSmIwUCBTAElAMwU0RBKkgYKZE7GudOkMIA8gAVEAXuUZSJaFZZVmnMnGIlLIsc5l0YiU0qxzmXRiJSyLLOZdFCNRPZVa2TKqonJNgrYxISkbBgWB5bSzDtb2MPDvI5r0KMfXdmadmy8ket0YlDYpLIrFErbEpZVOMSuUiKSSyuiiqUhGeZTRU2ISyKZBsVe9SIsjcU0IieVMCJxTREjKmJnlJEDLW3KklsRaUsGUXO/wCi0QjorbJyrBMEpkTCBAkpgYQDBKaImCVJAwCmRMIA7GVzp0h5AGCogA9yjKRJIWlkWacycYiUsqxzmXRiJTSLHOZdGIjLIss5l0UI1E9lDyTKqeYk2CtjEhKRsmA4JktLMO3vaw/D3nvXoUUa7y8madmy5ketiRQ2KTSqxIrbEZpVOMSuTFc/FXRRVKQtPMpoqchCWRTItiz3qRAicU0IjcVMCJxTIkbipCMKaE/B5MgWNFT8T5LRCHqQbGyrCJgpiBJTECSgRhMGYJTIgkpgwSU0RAJTAwgDsq506QwSgAHuVcpEhaWRZpzJxiJTSLHOZdGIlNKsc5lyQjLIss5lkYiNRPZQ1smVc0pcbC5J0AHFXRiJyNmwHBBGBJKB1nwt35PHvXo0UdPd+TLZZvsi3ketSKWxOaVWKJW2IzTKaiVuQi+W5VkYkJSIpZFbFFDYjNKpkGxV7lIiRkpiAcU0BC5ymRInFSECpITMqREco6e5udyuhDZBssSr0tIrZglAAkpiBJQIEpgzBTIglMGCSmiIJKYAEoEzCBHZ1zp0xG9yrlIkLSyLNOZOMRKWRZJzLoxEppVknMuSEpZFjnMsjEQqZ7KCWyZWSSFxsLknQAakq+MSMpG0YFgvVWfKAZN4G8M/mvRoo6Vt+TLOzfZFrI9aSgTnlViiRbEJplZGJXKRXzzKZW2Q57BWRRVKQpNKrCtsVe9SIkaYgHFCAjeVMRE4qaERlMTM2UkQGaWnLj3K2MNkWWbRYWG4K9LRU2eKkgBKYjBQIAlMDBKaEYJTEASmgYJKZEElAMEpoiASmB2Z71y8pHUJC0sizTmTjESlkWScy6MRKaVZJzLYxE5ZFlnMtjEQqZ7KvWyZVvc57rAEk6ADiroQISkbVgeDCEZ5BeU+jP5r06KFHuzNOzfZFpI5aSjYnNKpJEdlfPKpxRW2V88ysK2xMuuVZFFUmRSyKxIrbFXvTIkd1IRb4lXUuHwQGanFTPUgvc1zg3q49N1wddR531WW/IVZ0HCuDyzVJp61+4FRRQVEHtWHkujH66nP6yE8dOXd5i4VtN0ZraMHEOHWYs+maNfc5aUeYASpiLugpaaGkdWVoe+PN1UMLDldI7jrccjxHulZsjIVS2elwzh082xQj5DrKKnlpoquja9kUrnRuiebljwTxufsnieCsxLvilfE8CWHY635Q9heFN6syzOENLGLvlcbZrcGrRdkRqRmxcSeRJKK3sKlqaOtglfRsex9M7Vrybyx29+1zbce/RZcXN+JLTPR4pwaeHGPWvK3/wCisJXrHPMElSECUwZj/YHNDevIkmXkWFU0booquRzKmqJEMLLXboTd2nd66LzLs/U1GJ7GNwmy2mVmu0fPyKSsgMcj2HUsc5t+djvXp1S64qR49kel9JAVYQAJQAJKaEwSmIFAHXpJFx05nVxiJzSLJOZdGIjNKsk5lsYicsiyzmWqIhU1FlBR2TK1xc9wa25cTYAcSr4Q34ISkbXgmDCEZ32Mp9GDkO9elRQo935Mk7N9kWUj1oKhOaVSjEjsr55lNRK2yummViiQlIQllUkVNkZdorUiuTF5HKREjTIjOG0vWzRx/bcAfu73fIFDJRW2UXSPiPXYjIG+5AGwM5dn3vmSPJeHlz6rPofVOXsX4OIn6y7ldsxjslFUCWO5abNmj4SR8R4jeP5qFFzrka+KcPhmVOLXdeGbjtPQxtLKin1pakZ4yNzXEXLe7n6jguhpsU0mfJcvHlTY4yXdFLFGXEAC5JAA5kmwCvZlHOk2pDDT0LDdtNGHyW4yvFvW2Y/jXg59nVLpPo/KmJ0Vyufr2X9TZdhII3YM10oc6OKSomLWglzg0u0sN/gtOFPoq2jx+Yavi8QcPfRoG1e1Uta61uqpmfqoG7gODnW0J+Q4Lz8jIlY/kddwnhFWHBPzJ+v9gthMZ9lrmOcf0Uv6GYcMrjoT4G3qUYtjhP6hx3CWTjPXmPdG44zRdTO5nw3zM72HUfu8l2FFnXHZ8cvg4TaECrSkElMC2kliw6D2mpAdUPB9lp+JP2nct+/h4leRn5yitI6HgvBbMuxdu3r8jnsWMTSV8dTM8ul66F5PAAPHZaODQL6Lnla3YpP3PptmDXVhTpgu2n/9OgbXx5ax/wC0GO9WgfkV2WG91I+MZkdWMpCVqMgJKaEAUxAkoBmECOpzSrg5zOyjESmlWScy2MRKWRZZzLUhCpqLKMY7Jld2nuDWglx0ACuhDfZFUpG24NhDYBmd2pTvPBvcF6lFKitvyZp2dQ/I9XlRCxhebDQDVzjuaFZGOyHdvSKKh2xhlxFlFA1rqdwkY6Y6mSUNJ7PdodeKUboufRE9i3g1lWG8ifn2+RBWvyuc0/CS30Nlbo8GTK2aVTKmxdp4qcUVyYD3KZEdwzB5JwX3bHC2+eaQ2YLb7c0m0iyumVjSj6npazBojlfVTSuGhMLC5l+4hp+qoll1p62e1Vy7mTj1KH6lhgcNM+Vs+HVDZ3Rdp9PJZkpaQQQL21sTvFu9ThdGfhmTJ4Zfiy3OLX7Gqbf7NGF5q4MzqadznPuDmglc45muHAE38DpyXm5dDT614O35f4tG2Con2kvHzRpqxHUtm/8AR9VCoppsPkOtjPS3+FwOoHnY/iK9PAu/hOE5q4eu18V57P6jmyFIDUmSTsx0rXSyE6Wc3cD5gn8K9e2WobOJxqXOxJGgYxXmoqZZ3b5nueAd4buaPJoA8lzFs+uTkfZMDHWPjxr9kdW2FqOqwykv7ssszXd7XPkH1svawq+qr8j53zDdrOk/mkcy2qwz2atmhAs1ryY/6t3abbwBt5Lx74dM2jv+E5P2jFhP11p/UUwugdUTshYWh8pytLr5b2J1t4KNcXKSSNOZkRx6ZWSW0jquOxPZTUzahzHVbGZJSx2YFoGhJ0+nErquHqaWpHxri06p2uVXhspGMLjZoLjyaCT8l6Lkl5PKUW/BZYRRyNqYjLFIGZ2gl0bw253akc7LPdZFwemXUVyU1tGkbeTSuxKcSuLix5Yy+5sdgWgDhoVyGTJux7PsnAq644cJQXnyUGa2vLX0VC8nr2rcGjrO2ZvNG77cMR87uXa4D3WfCeJLVxrxK3o84ElMQBQAJKaEYumB0iaRfNpzO3jESlkWWcy1IQqaiyUY7GV7Q6R4awFzjoAFfCG+yISkbfg2Etgbc2dKd7vs9wXpU0KK2zLOzq7Dsr1eVCcsinojs1PpTxWaGOKmiPVxTsc+Yj33kEDKTwGuvNVZU3BKK9TpuW8Kq6crJrbj49jQdm6vqq2CQaZZY7/dJyn5ErHTLU0zrOJ0/ExbI/J/y7nStphlqZBwJDx+JoP1uvZ9T5LZ2ZQufcqRS2ZLuSsSIMdwTDuvmDCbMaC+V27Kwb9Um9InVDrlo1zbXak1L+op/wBHQw9mNjdBLb43cxyHnvXjZOQ5vS8H0zgnB4Y1assW5v8Akassp0i7E1HVSRSNkicWSMILXt0IP7u5ShJxe0zPkY9d8HCa2mdfosejqKFtTKwOhkPs+IQ2uA62USAenkRyXt1SV0D5hxCifDsp9L8d0a1iuxtI+me/DZXTTQXkkYSSXxkkhoBG8DQHjbVZb8LpjuPk9zhvMs53KN34Xr8jT9n8SNPVRTg6RvaXd8Z0ePQlYaZuE0zrOI46ycacPdHSekKeOko5WxH9JiMlzbeIrAv8t4/GvTzLtV6OG5dwPiZfU12j3f1OTLxj6QdWh7OE0IHFrn+e/wDzLqOGR3D8j4/zFPeZP/kUPSvEDUQTj/mIGk+LT/rC8fiENTOz5Tu68eUfZ7/Updg4y7E6YD/qE+QY4rPjf7iPX45JLBsOjYrRRRvlqa1/UwZ35W/0ktjpYb9e7VdHLMjTBJHyrH4bbl3aitmqYj0iSN7GHxR00Q0D3ND5Xd54D5rxbs+c32O7weVaq4r4z38kV9H0g4kx4c6YStvqyRjMpHK7QCFRHLsT7s9G7lzDlHUVp/UR2wxCOpqvaIxlE8cb3N4skaMjmnn7noQo5ElOXUvU08Honj0/Bn5g2vqvJRu3HzVCPVn+FnWNrt9P/Z412fDfwHwvi3++/wA/3NeJXpHlAkoAAlMQJTAwgDfpZF8tnM7xIr6moslGOxiDGPkeGsBJO4K+EN9kQlI3HCMLZA37Uh953LuHcvSqpUDJOzqGpJFoKhSWTVNRItlTtLtHDh7dQJa14vHFfSMG/adyH1+aJ2RqXzPV4XwmzNlvxBeX/Q5fVQ1lUyWtlD5GMLRJMdG3LgA1g5C+4blgkp2Jzfg7iizExJxxYdm/87lRe2o3jUeKoXY9WcVKLTOsbUzZ20843TwsPmLE/wDkF70XuKZ8bza/h2yi/RshwJkccU9XO3OymZmaw7nSWJA+nqnOXTHqFhY7yLlWvVnsIxoYlTVHWRRR1FMGyRmIEXjN9DfU+6R6KnHyHZvZ6/G+ELC6el7TAMxiwesmbo95ZACN4DsoP/sKnky6YMy8BpVuXBP3/Y0DAMLNVUx07XtjMhIzu3ABpOg4nTQLx6odckmfS8/K+y0OzW9HRhsBQw6SR11U7iYxZvkG2+pXpxwq/XucPdzLmSl93SRg7AUM2kbK+lPDO3M3zzX+oRLCrfgdPM2XH8ST+q/sNS7Mmhw2aGIyVHXPbI92Vo6tjctzlvc6N4c1oxqlX2PL4vxCea+tx1paNd2exA09QyT4L5JBzjdofTQ+S2zj1I8Kuxxlsotu8HFNXSMaLRS2mituDX3uPI3+S5zJr6LOx9b4HmfacRb8rsxHHMZkqnRuk/ooo4WDh2WjMfM3+SrttdjXyNeBgQxFLXmTbK1VHoNnV5P+GUH9T+TF1PDPwfkfG+Yf+7n/AMmVXSOM1DRP5dZH8v8ASvN4ovvfmdPydPbkvkig2JxCKlmfVSi/Usc2Fg96SZ+gA8AHXPC6wY8owfUzoeM0WZMI49f8T237JEVVPXYrUkhrppPhjZpHAw950aO86lDdl0uxKqGJwqlbaXz9WPVfR3iEcZkIhflGZ0bJS6QDjoWgE+alLDsS2Z6uZMOc+jut+ujU1lZ0Kexh8B6hknwukmj82sid/nKm4/d2Z4Wr47r9Uk/12LO3FQRpn+FnV9r99P8A2eP812fDfwHwri3++/z/AHNdJXpHlMElMQBKYGCUCBugRuFTUL5ZGOzvxGKJ8rwxgJJ+XeVohByekVSlo3LCsLZA37Uh95/5DuXp1UqBlnPYzI9XFYnNKp9JFsxhxBludzGuf6f/AFTgtMUVt6OH4xiDqmoknedZXOcP2W7mt8gAF5Ns3KbZ9WwMeNFEa4+i7/U2yLbyM0DqOSlDWGIwh0LwB7tg7KRob67ytKyo9HQ4nhy4BaspZEbN999zR1hOqNxwTbSOOmZT1dMKlsN+pcH5S0HgRbhu3rdTlqEelo5PiXLf2m521tLflMh2k2y9og9mp4G01OXB7wHZnyEai+gsL+O4KF2V1x6Ui/hfL8cOz4spdUv5Iqtmcekop+tja14c0skicbNkYeF+B77FVU3Op7PS4nw2GbV0Semu6ZtVTt5RvppIPYXNZMDna2VobmtoRpoRp6LXPMjKLTRzuNyzkUWqcJpaezn99dOGoN9Ry1Xn779jsujcdS7ltTbT18YsyqnA5GQvt/eurFfYvDMFnB8Ox7lWv00HJtZiLhrVz+T8v0sn9os9yMeC4Uf/ABo2ro/rJzFWVM0ssrWRdU0SSPkBkdc7nH7vqt+C5Tk22ctzTGiiMYVxSfnsQYRhr55BGwXJ3ng1vFx7l7Taiu5wcYub7CfSZiMUlSyKI5/ZI+pfJp2n3Fx5W9SVzmbYpz7eh9S5YxLKKHKf8Xg1ahpXSysiYLvlc1jfFxtfwG/yWSEXJpI6HJvjRVKyXotg1UWSRzN+Rz2X55XEfkhrTaCmz4lcZr1SZuGA7bRRUjKeqpjUCEu6twkDeySTYjuuR6Lfj5zqjo5binLLyr3bBpJ99MW2v2rirIIoYYHQNheXjM9rgQWkWFvG6hlZKuRq4LwSzAscpNNNa7GqxZcwz5stxmy2zW42vpdY157nQ2qXS3Bd/TZ0TC9v6GmhEVPRzNbbtEvY1zzxLnDUlehDLrgtRRx+Ry/mZNjnbYnv6iFZ0jSZXCkpoKYvuDJ+tkI9AL+N0rM+Uu2i7F5Uqre7Jb+nY0gAndck7gBck9wWBd2dU3GuPfskdB2q2dNNglOHC0scokm7jK11x5HIPJb7qumhHJcN4gr+KTkvElpfl/jOekcOJ0XnrydfY0oNnVts9JIWcWQRA+Nz+5drw5f6Z8K4pLdzNcJXoI8wElSECSgTBKBAoA2WGF8rwxguT8u8r5tGvq7I7qU9G54VhrIGWGrz77+fcO5enVUoL5mWU9jEr1YVic0qn0kGyvnmU9EWyOhxBsct36scCx/3TxTS7ijLT2aNtFsFPGTJRj2mldcs6sh0jG/ZLeNu5efdiyTbj4O/4ZzDTZBQufTJevozUnU8gdkLHh5IAYWODieVt91l+HLetHQ/aqejq6lr6k+KYdJTymKZuWRoaSOHaaCPr8kTg4PTIYuVXk1/Eh4FFA1nkAeTDaPJAeQB5AbPXT0DaOrbNYJKcIiiYAHVUhnle7RrIr9knyDdF7mElXBNny3mK55GXKK9O36FbtFtNDSROpcOdmmd2airFtObWHn8h4qnLzW+0T0+B8vNtW3LS9F7nO15LezvIxUVpeEdC6KMGaZHVk2jIyIYL7nSusCR3i+X8RXoYVO31nIcz56SWPF+e7NQ2opTFXVDDwmlI+652dvycFkvjqxo6DhVysxK38v2KxUnpHkAeQB5AGQNQBqToANSTyCaTZGU4xW2zoOymzLaRorcQbZw1paU++5/Bzxz5DhvOtl62DgylJNnB8wcwx6HTS+3q/f5IsqyodV4bXiQ5njLUi3DJYgN7gIgPNejxKhRr0vY5zl3LazIt+/79jnuzdF11bBFwfJHm+605nfIFc7THqmkfUOJ3/CxJz+RvG1lTnrJSNzSIx+EWPzuu3xIdNSPhuXLqtbKYlajMCSmABKBAkoEYTA65huHsgZZurj77+Lj+5cTXWoo66U9ksj1aQE5pVLpItiE8ykVyZXTzKRHZXzyplbkLw4nLEbxSOZzsdD4g6FMFNoebtlVDeIXHg90faHoQFLSJ/Hl4RHiNJT4pG0ySNpq+MZBK4Dq5m8Af96a8FRfjq1fM9nhPG54b0+8X5X9ijf0ZV9+y6mcODhK4XH91YvsMzq48042u6ZNS9G8rTmraiCCIauyPzPI5C4AB9VKGDLf3jPk811KH+lHv8yzxXZrD6xrW0cjaaaEdW0SCzZ2DcTxJ367+YWi7DUkunseNw/mOymbdn3lJ/5opT0ZYhf3qa3PrXfwrL9hmdD/ANU4uvDJ4+j+OPWtroIx9iLtvPhf9yshw9vyzDkc2xS1XD9WWEVRhdMMlPSNqvtzVNru8LtNvQLfXhQS7o5nK4/k3S31v6LsiZmNUnw4bSDyYbf4Fb9jh7GR8XyH/G/1ZP0gx4lIWRUUchonRNJ6jKMziTdpN9GgZdBzXn5Ss30x8HTcDngxTtyH9/fqaVBsNiTt1K9o/adG381iWLa/Q6WXHsGH8RYU/RrXk3lMELOLnSZiBzsB+athg2N9zHfzRixi+nbZtOJTRxMipaU/oaa1nA+/INc1+OvzJXQ4mMoR8HzbiWdLItc2/L2LY9gcGJ2lZKynrQ0Mka/RkoG4/wAx4HcF5+Zw9t7idBwTmH7LHomtr9igPRliHA0xHPrXfwrzvsNh1K5qxNd0/wDPzMf/AJniPOm/7x/hS+w2D/6pxPZ/5+YbejKv+J9K0cT1rjb/AAoWDYRfNWJ7Mni6PYmG9VXwsHFsQzO8rn8lor4ZOR5+RzhWlqEP1Za0bsPotaOEzT8KifWx5tHDyAXq0cKUfJyufzHfk9nLt7eEV1dWyTPL5XFzjz3AcgOAXsVVxgtJHOWWym9yY7sxWMjnLZSBFOx0MhO4ZtxPdpbzWfNq64djRg3/AArUwsD2dbhb5amaSOV4a6OiY03c4O+J3faw04XXhYeBL4h2PGuYY5GPGEe3v9SikeSSSbkkknmSbkrqYrS0jgW22ASpCBJQIAlAgSmB66AOxSPXHHVCk0qmokWyvqJlIg2V88yCDbK6eZSI9QhNKmQFHuTIgtCYDLRYKSEO4Th755RGw2+J7juYwbykShFyekS1O1eGwzimEDZqdvYmqzYvz8XN0uQOJB8FllmRU9HU08t3TxnY+0vRHsW2hw+ic2KGJlcXWdPI8tdkjduDTaxdY7tO9FuYotJdxYHLlt8JSn93236gY3QRGJtVRuz0kp3X1if9kj5d25babFYto57MxLMaxwn2aKFaVowthMbcqUUQZaUlOALnfwWiEdFbeyzhxCZgyske1o3AONgk6Yt7aJK2S7JgyYjOd8sh/G5TVMF6Cds/cWkkJ3knxJP1U1BFbk2RFS1rwJv3BJS0LZjMn0r2DbBLjzPqU1BC6pe4DipdKI9TAQkIElSQgSUxAlAbAKaSBsElMQJKBAkoECUwBJQBi6AOszSrktHTybEJ5kyOyunmTK2yvnmTI9QhNImRFHuumRATAmhbxTSEwypAP4Lifs8hcW543tMcreJYd9u9Dj2JVz6HtEVR0eRyziWnmY3Dn9t5Lu3COLBf89y86WFue/Q7fH5n6cbUlua7JnsT2EhqS2TC5GNiuGTRyF36O2heL6nTW3Hmnbg910kcDmZxhJX/AHn6P+hJi00FPTiho+1G1wfPMTcyyjfb5egAXoY9KrWjleJ588u1zl6lG0LWeWWNFTcTu+qvhEhJjytSKzBKYAEqQgSUCBJTEASmRBJTAElMGCSmRAJTECSmIElAAkpiAJTAElAgSUIQJKYAkoAwUCMIA6XPMuU0dNJlfPKmQ2V08yCvYjLImIUe5BEjJUgMxtuU0AwpCMJpCI3OU9CInuU9B1egBKekLq0DZSiiDex2ip7nXdxV0IlbZZjkNyvS0QbMFMQJKYgSUxAFAgSUwBJTIgEqQAlMiCUACSnoiASmAJKABJUhAkoEwCUCBKAMFMASgRhAGLoA3yeZcsdE2V88qCGxGaRAhR7kESNxQACYDMTbBTQjN1LQgHFSSERFymBGVIiCmLY1SwXKtjEhItmNAFgtEVoqbPKQgSUxAFMQJKBAEpgCUyIJKaAElSIgEoAElPQgSmIAlAAkpiBJTAElAgSUCBJTBmCUCBQBgoAwmBts0q5Y9/YlLIgQo9yREjcUDAJQIOJuqnECYlPQgSVYiJG4qYERKkRATETU8RJU4xIbLiCLKLceK0xjorbDKmRBJQABKkRBJQIBxTAElMiASmAJKeiIJKYAlPQgCUxAkoAElMQJKYAFAgSUCBKYGCUAwUCPEoAFMDyYGwSSLlj3hZzkESJxURkZKBmAEERlosFYhHiVOKERvcpiInFTIgFMQUbLlNLYmy4pYMo13rVGOilsmKmRBJTAElMQBKYgSUCAJUiIJKYbAKeiIJKYAkp6ECSmIAlAAkpiBJTAElAgSUIQKYAkoAEoEeJQAKYHkwPIAuHOXLHuETiojIyUDAJQBNC3ipxRFskupxIgOcppCInFSIgEqQjDRcqSEy2oaawud/BaYRKmxslWEASUwAKYgSUxAEoECSmRAJT0AJKloiCSmABKehAkpiBJQAJKYgCUwBJQIElAgSUACSmBglAjF0AYKYGEwPIA8gC1JXKHukbigZGSgDzG3KCIwrkhAuKkkRI3FTAjcVIiYTEWNBS8TuWiuCZXJljdXJaKwSmIAlMASUyIBQIElMQBKYgCVLQbBJUiIJQALimRAJQAJKBAEqQGCUCAJQIElAGCUwBJQIwUACmB5MDyAPIA8gCycVyh7xGSgAEATxNsFOKIsIlWxIkbypiIyVIiCUxDdDTZjruVkI7K5Mt7AaBaUtFbYJUhAkoAAlSIglAgSUwAJTIgEpgASpEQSUACSnoQJKYgSUAASmIEpgCSgQBKBGCUwBJQBhAjBKYGEwPIA8gDyAPIA//Z" alt="Image result for عکس نوشته اطلاعیه"></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b>با عرض سلام خدمت اعضاء محترم نمایندگی شیخ بهایی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b>در روز سه شنبه دوازدهم فروردین 1399 نمایندگی شیخ بهایی(&nbsp; قسمت اداری ،اوتی ، نشریات ،تازه واردین ،)تعطیل می باشد. از اعضاء نماینگی شیخ بهایی خواستاریم به نمایندگی مراجعه نکنند.</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b>لژیون مرزبانی نمایندگی شیخ بهایی</b></font></div> text/html 2020-03-28T14:53:07+01:00 sheikhbahaeic60.mihanblog.com مسافر مصطفی دانایی ، دانایی موثر ، سواد؛ به قلم علی خدامی http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/4826 <div style="text-align: center;"><b><font size="2">دانایی ، دانایی موثر ، سواد؛ به قلم علی خدامی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/20140908_132908.jpg" alt="وبلاگ لژیون کمک راهنما اصغر منصوری"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2" style=""><div style="">میزان دانائی؛ سواد نیست، تمدن نیست، مانند انسان بودن به لباس پوشیدن نیست. بایستی ؛ انسانی اندیشید.</div><div style="font-weight: bold;"><br></div></font></div> text/html 2020-03-25T14:05:30+01:00 sheikhbahaeic60.mihanblog.com مسافر مصطفی اطلاعیه نگهبان - 99/1/6 http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/4825 <div style="text-align: center;"><b><font size="2">اطلاعیه نگهبان - 99/1/6</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://congress60.org/AppData/News/jbfvhj60308173675531494256081410523276.jpg" alt="اطلاعیه نگهبان - 99/1/6"></div><div style="text-align: center;"><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">سلام علیکم</span></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">احتراما به اطلاع کلیه اعضای کنگره 60 می رساند، که شرکت و یا دیدن کلیه کارگاه های آموزشی مجازی برای کلیه اعضای کنگره 60 که شامل دیده بانان، اسیستنت ها، ایجنت ها، مرزبانان، راهنمایان، مسافران سفر اول، مسافران سفر دوم (آقایان و خانم ها)، همسفران (آقایان و خانم ها)، مسئولین&nbsp;<span dir="LTR">OT</span>&nbsp;و مسئولین نشریات الزامی می باشد.</span></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">با احترام<br>نگهبان کنگره 60</span></span><br><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">6 فروردین 99</span></span></p></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-03-25T12:33:31+01:00 sheikhbahaeic60.mihanblog.com مسافر مصطفی کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ دانایی، دانایی موثر، سواد http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/4824 <div style="text-align: center;"><p style="text-align: center; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">دوره شصت و نهم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر مهدی با دستور جلسه</span></span><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;دانایی</span></span></span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">، دانایی موثر، سواد در تاریخ 99/1/6 راس ساعت 9:00 آغاز به کار نمود.</span></span></p></div><div style="text-align: center;"><img src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/Rahaie/RRR/rahayiiiii/RRraahaayi/rahhayyy/rrrahaye/sizzz/rraahhaayyii/4shnb/1%20(3).JPG"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><table align="center" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><tbody><tr><td style="text-align: center; background-color: rgb(221, 221, 221);"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong>نام فایل</strong></span></span></p></td><td style="text-align: center; background-color: rgb(221, 221, 221);"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong>تاریخ</strong></span></span></p></td><td style="text-align: center; background-color: rgb(221, 221, 221);"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong>لینک</strong></span></span></p></td></tr><tr><td style="text-align: center;"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">فایل صوتی&nbsp;سخنان مهندس</span></span></p></td><td style="text-align: center;"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">99/1/6</span></span></p></td><td style="text-align: center;"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong style="color: rgb(0, 54, 99);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><a href="http://dl60.ir/multimedia/voice/4shanbe99-1-6.mp3" target="_blank" style="color: rgb(0, 54, 99); text-decoration-line: none;">دانلود</a></span></strong></span></span></p></td></tr></tbody></table><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;">&nbsp;</p></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-03-23T12:34:49+01:00 sheikhbahaeic60.mihanblog.com مسافر مصطفی اهمیت خواب شب http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/4823 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">[</div><div id="37223145982"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/GuECp/vt/frame"></iframe></div></div><div style="text-align: center;">]</div> text/html 2020-03-22T12:03:39+01:00 sheikhbahaeic60.mihanblog.com مسافر مصطفی اهیمت خواب شب و بیداری در صبح زود ، به قلم مسافر علی خدامی http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/4822 <div style="text-align: center;"><div><b><font size="2">اهیمت خواب شب و بیداری در صبح زود ، به قلم مسافر علی خدامی</font></b></div><div><b><font size="2"><br></font></b></div><div><img src="https://up.c60.ir/repository/50443/adidban/IMG_5594.JPG" alt="Image result for علی خدامی کنگره60"></div><div><b><font size="2"><br></font></b></div><div><font size="2">بنابراین ، کسانی که قبل از نیمه‌شب به خواب کامل می‌روند و صبح زود بیدار می‌شوند ، کمترین تأثیر را از القائات نیروی منفی و افکار منفی خواهند داشت و کسانی که شب‌ها بیدارند و صبح زود خواب ، بیشترین تأثیرپذیری را از افکار منفی القاشده خواهند داشت .</font></div></div> text/html 2020-03-20T09:06:53+01:00 sheikhbahaeic60.mihanblog.com مسافر مصطفی تبریک http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/4821 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font color="#222222" size="2"><b>رســید مژده که آمد بهار و سبزه دمید&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font color="#222222" size="2"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font color="#222222" size="2"><b>مکن زغصه شکایت که در طریق طلب&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; به راحتــــــی نرسید آنکه زحمتی نکشید</b></font></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://jwmsei.ir/files/site1/images/67793_588.jpg" alt="Image result for عکس تبریک عید"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="font-size: 12px; margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;فرا رسیدن سال جدید و عید نوروز 1399 را خدمت تمامی اعضاء کنگره 60 تبریک عرض می کنیم و</font></p><p style="font-size: 12px; margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">سالی سرشار از شادی و موفقیت و سلامتی برایتان آرزومندیم.</font></p><p style="font-size: 12px; margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></p><p style="font-size: 12px; margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><b style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: start;"><span style="line-height: 30px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">با احترام ایجنت و مرزبانان نمایندگی شیخ بهایی اصفهان</font></span></b></p></div> text/html 2020-03-18T10:53:42+01:00 sheikhbahaeic60.mihanblog.com مسافر مصطفی اطلاعیه نگهبان-28 اسفندماه 1398 http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/4820 <div style="text-align: center;"><p dir="RTL" style="text-align: center; color: rgb(70, 70, 70);"><strong style=""><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 102);" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></strong></p><p dir="RTL" style="text-align: center; color: rgb(70, 70, 70);"><strong style=""><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 102);" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">اطلاعیه نگهبان</font></strong></p><p dir="RTL" style="text-align: center; font-family: Ftahoma;"><b style=""><font size="3">اطلاعیه نگهبان کنگره 60 در خصوص ساعات کاری نمایندگی ها در ایام نوروز سال 1399</font></b></p><p dir="RTL" style="text-align: center; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><img src="https://congress60.org/AppData/News/jbfvhj6030817367553149425608141056562151.jpg" alt="اطلاعیه نگهبان-28 اسفندماه 1398 " style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></p><p dir="RTL" style="text-align: center; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">سلام علیکم؛</span></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">احتراما، به اطلاع کلیه اعضای کنگره 60 می‌رساند که در ایام نوروز هیچ نمایندگی تعطیل نمی‌باشد و طبق روال قبل از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر در روزهای مربوطه همه نمایندگی‌ها برای انجام امور جاریه از جمله نشریات و تازه واردین باز می‌باشند.</span></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">با احترام</span></span></p><p dir="RTL" style="text-align: right; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">نگهبان کنگره 60</span></span></p></div> text/html 2020-03-18T05:56:14+01:00 sheikhbahaeic60.mihanblog.com مسافر مصطفی کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ اهمیت خواب شب و بیداری در صبح زود http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/4819 <div style="text-align: center;"><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">دوره شصت و نهم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر مهدی با دستور جلسه</span></span><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;اهمیت خواب شب و بیداری در صبح زود</span></span></span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">، در تاریخ 98/12/28 راس ساعت 9:00 آغاز به کار نمود.</span></span></p></div><div style="text-align: center;"><img src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/IMG_7281(1).JPG"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><table align="center" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><tbody><tr><td style="text-align: center; background-color: rgb(221, 221, 221);"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong>نام فایل</strong></span></span></p></td><td style="text-align: center; background-color: rgb(221, 221, 221);"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong>تاریخ</strong></span></span></p></td><td style="text-align: center; background-color: rgb(221, 221, 221);"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong>لینک</strong></span></span></p></td></tr><tr><td style="text-align: center;"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">فایل صوتی&nbsp;سخنان مهندس</span></span></p></td><td style="text-align: center;"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">98/12/28</span></span></p></td><td style="text-align: center;"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong style="color: rgb(0, 54, 99);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><a href="http://dl60.ir/multimedia/voice/4shanbe98-12-28.mp3" target="_blank" style="color: rgb(0, 54, 99); text-decoration-line: none;">دانلود</a></span></strong></span></span></p><div><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong style="color: rgb(0, 54, 99);"><br></strong></span></span></div></td></tr></tbody></table></div> text/html 2020-03-16T19:08:14+01:00 sheikhbahaeic60.mihanblog.com مسافر مصطفی دستور جلسات هفتگی http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/4815 <div style="text-align: center;"><h1 style="text-align: center; font-size: 17pt; color: rgb(0, 54, 99); padding: 0px; font-family: Zar;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 51);"><br></span></h1><h1 style="text-align: center; font-size: 17pt; color: rgb(0, 54, 99); padding: 0px; font-family: Zar;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 51);">دستور جلسات هفتگی کنگره 60 نیمسال دوم سال تحصیلی 98- 99</span></h1></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/17157/888888%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A80%D9%87/BBebin79%20%28Copy%29.jpg"></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: start;">تاریخ برگزاری جشن هفته راهنما و هفته دیده بان ، و همچنین تعطیلات</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: start;">&nbsp;تابستانی و اردوی سراسری در این لیست مشخص نشده است . متعاقباً ، با توجه</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: start;">&nbsp;به شرایط ، در مورد این موضوعات تصمیم گیری و به اطلاع خواهد رسید .</span></div> text/html 2020-03-15T18:59:51+01:00 sheikhbahaeic60.mihanblog.com مسافر مصطفی کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛کارگاههای آموزشی و لژیون در فضای مجازی http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/4810 <div style="text-align: center;"><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">دوره شصت و هشتم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر مهدی با دستور جلسه&nbsp;کارگاههای آموزشی و لژیون در فضای مجازی، در تاریخ 98/12/21 راس ساعت 9:00 آغاز به کار نمود</span></span></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><img src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/IMG_7214(1).JPG"></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;"><br></p><table align="center" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><tbody><tr><td style="text-align: center; background-color: rgb(221, 221, 221);"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong>نام فایل</strong></span></span></p></td><td style="text-align: center; background-color: rgb(221, 221, 221);"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong>تاریخ</strong></span></span></p></td><td style="text-align: center; background-color: rgb(221, 221, 221);"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong>لینک</strong></span></span></p></td></tr><tr><td style="text-align: center;"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">فایل صوتی&nbsp;سخنان مهندس</span></span></p></td><td style="text-align: center;"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">98/12/21</span></span></p></td><td style="text-align: center;"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong style="color: rgb(0, 54, 99);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><a href="http://dl60.ir/multimedia/voice/4shanbe98-12-21.mp3" target="_blank" style="color: rgb(0, 54, 99); text-decoration-line: none;">دانلود</a></span></strong></span></span></p></td></tr></tbody></table><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;">&nbsp;</p></div> text/html 2020-03-12T16:03:30+01:00 sheikhbahaeic60.mihanblog.com مسافر مصطفی اطلاعیه http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/4809 <div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b style="background-color: rgb(255, 255, 102);">قابل توجه کمک راهنمایان نمایندگی شیخ بهایی</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxASDxUSDxIQEA8QFQ8QDw8QEA8PEA8QFREWFhUVFRUYHSggGBolHRUVITEiJSkrLi4uFx8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGhAQGi0fHR0tLSstLS0tLS0tKy0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLSstKy0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIALcBEwMBEQACEQEDEQH/xAAbAAACAgMBAAAAAAAAAAAAAAACBAMFAQYHAP/EAEYQAAEDAgMEBwUEBggHAQAAAAEAAgMEEQUSIQYxQVEHEyJhcYGRFDJCobFScoLBIzNi0dLhQ3N0kqLC4vA1RFOTsrPxF//EABsBAAIDAQEBAAAAAAAAAAAAAAABAgMEBgUH/8QANhEAAgICAAUCAwYFAwUAAAAAAAECAwQRBQYSITFBURNhcRQiMoGRsUKhwdHwIzNyFjRD4fH/2gAMAwEAAhEDEQA/AO4oA8gDCAPIAwVEDCAI3uUJMkLSSLNOZZGInNIsk5l0YiU0qxzmWxiIyyLHOZdFCM8yq1smVVTPdXRgKUi6wHA72lnGm9kZ497l6FFHqzLZZ7GxPct8YmdyFZZFJRK2yMusFogipsTnmVhBsr55lIrchGWRTSK5MUkepECFxUl5EROKmRInFMQKmhM8pESSnhzFTjHZFltGwNFgtKWkVNmUwMFMQJQIEpgzCaImCmAKAOwrnzojBQB5AGCgDCiAD3qEpEkLSyLPOZZGIlLKsc5l0YiU0qxzmWxiJSyLHOZdFCNRPZV+SZU1E91ZGJFyL3AcE3SzDXeyM8O9y9LHo9WZrLPRF/I9bkjO2KyyKxRK2xYuuVZGJXKRBPMrkipyK+eZSRBsQmlUytyFXvUiDZC4piI3lTQiJxUxAEqSIs8pEQo2FxTS7iLaCENHfxWmMNIrbJCpkQSmIwUCBTAElAMwU0RBKkgYKZE7GudOkMIA8gAVEAXuUZSJaFZZVmnMnGIlLIsc5l0YiU0qxzmXRiJSyLLOZdFCNRPZVa2TKqonJNgrYxISkbBgWB5bSzDtb2MPDvI5r0KMfXdmadmy8ket0YlDYpLIrFErbEpZVOMSuUiKSSyuiiqUhGeZTRU2ISyKZBsVe9SIsjcU0IieVMCJxTREjKmJnlJEDLW3KklsRaUsGUXO/wCi0QjorbJyrBMEpkTCBAkpgYQDBKaImCVJAwCmRMIA7GVzp0h5AGCogA9yjKRJIWlkWacycYiUsqxzmXRiJTSLHOZdGIjLIss5l0UI1E9lDyTKqeYk2CtjEhKRsmA4JktLMO3vaw/D3nvXoUUa7y8madmy5ketiRQ2KTSqxIrbEZpVOMSuTFc/FXRRVKQtPMpoqchCWRTItiz3qRAicU0IjcVMCJxTIkbipCMKaE/B5MgWNFT8T5LRCHqQbGyrCJgpiBJTECSgRhMGYJTIgkpgwSU0RAJTAwgDsq506QwSgAHuVcpEhaWRZpzJxiJTSLHOZdGIlNKsc5lyQjLIss5lkYiNRPZQ1smVc0pcbC5J0AHFXRiJyNmwHBBGBJKB1nwt35PHvXo0UdPd+TLZZvsi3ketSKWxOaVWKJW2IzTKaiVuQi+W5VkYkJSIpZFbFFDYjNKpkGxV7lIiRkpiAcU0BC5ymRInFSECpITMqREco6e5udyuhDZBssSr0tIrZglAAkpiBJQIEpgzBTIglMGCSmiIJKYAEoEzCBHZ1zp0xG9yrlIkLSyLNOZOMRKWRZJzLoxEppVknMuSEpZFjnMsjEQqZ7KCWyZWSSFxsLknQAakq+MSMpG0YFgvVWfKAZN4G8M/mvRoo6Vt+TLOzfZFrI9aSgTnlViiRbEJplZGJXKRXzzKZW2Q57BWRRVKQpNKrCtsVe9SIkaYgHFCAjeVMRE4qaERlMTM2UkQGaWnLj3K2MNkWWbRYWG4K9LRU2eKkgBKYjBQIAlMDBKaEYJTEASmgYJKZEElAMEpoiASmB2Z71y8pHUJC0sizTmTjESlkWScy6MRKaVZJzLYxE5ZFlnMtjEQqZ7KvWyZVvc57rAEk6ADiroQISkbVgeDCEZ5BeU+jP5r06KFHuzNOzfZFpI5aSjYnNKpJEdlfPKpxRW2V88ysK2xMuuVZFFUmRSyKxIrbFXvTIkd1IRb4lXUuHwQGanFTPUgvc1zg3q49N1wddR531WW/IVZ0HCuDyzVJp61+4FRRQVEHtWHkujH66nP6yE8dOXd5i4VtN0ZraMHEOHWYs+maNfc5aUeYASpiLugpaaGkdWVoe+PN1UMLDldI7jrccjxHulZsjIVS2elwzh082xQj5DrKKnlpoquja9kUrnRuiebljwTxufsnieCsxLvilfE8CWHY635Q9heFN6syzOENLGLvlcbZrcGrRdkRqRmxcSeRJKK3sKlqaOtglfRsex9M7Vrybyx29+1zbce/RZcXN+JLTPR4pwaeHGPWvK3/wCisJXrHPMElSECUwZj/YHNDevIkmXkWFU0booquRzKmqJEMLLXboTd2nd66LzLs/U1GJ7GNwmy2mVmu0fPyKSsgMcj2HUsc5t+djvXp1S64qR49kel9JAVYQAJQAJKaEwSmIFAHXpJFx05nVxiJzSLJOZdGIjNKsk5lsYicsiyzmWqIhU1FlBR2TK1xc9wa25cTYAcSr4Q34ISkbXgmDCEZ32Mp9GDkO9elRQo935Mk7N9kWUj1oKhOaVSjEjsr55lNRK2yummViiQlIQllUkVNkZdorUiuTF5HKREjTIjOG0vWzRx/bcAfu73fIFDJRW2UXSPiPXYjIG+5AGwM5dn3vmSPJeHlz6rPofVOXsX4OIn6y7ldsxjslFUCWO5abNmj4SR8R4jeP5qFFzrka+KcPhmVOLXdeGbjtPQxtLKin1pakZ4yNzXEXLe7n6jguhpsU0mfJcvHlTY4yXdFLFGXEAC5JAA5kmwCvZlHOk2pDDT0LDdtNGHyW4yvFvW2Y/jXg59nVLpPo/KmJ0Vyufr2X9TZdhII3YM10oc6OKSomLWglzg0u0sN/gtOFPoq2jx+Yavi8QcPfRoG1e1Uta61uqpmfqoG7gODnW0J+Q4Lz8jIlY/kddwnhFWHBPzJ+v9gthMZ9lrmOcf0Uv6GYcMrjoT4G3qUYtjhP6hx3CWTjPXmPdG44zRdTO5nw3zM72HUfu8l2FFnXHZ8cvg4TaECrSkElMC2kliw6D2mpAdUPB9lp+JP2nct+/h4leRn5yitI6HgvBbMuxdu3r8jnsWMTSV8dTM8ul66F5PAAPHZaODQL6Lnla3YpP3PptmDXVhTpgu2n/9OgbXx5ax/wC0GO9WgfkV2WG91I+MZkdWMpCVqMgJKaEAUxAkoBmECOpzSrg5zOyjESmlWScy2MRKWRZZzLUhCpqLKMY7Jld2nuDWglx0ACuhDfZFUpG24NhDYBmd2pTvPBvcF6lFKitvyZp2dQ/I9XlRCxhebDQDVzjuaFZGOyHdvSKKh2xhlxFlFA1rqdwkY6Y6mSUNJ7PdodeKUboufRE9i3g1lWG8ifn2+RBWvyuc0/CS30Nlbo8GTK2aVTKmxdp4qcUVyYD3KZEdwzB5JwX3bHC2+eaQ2YLb7c0m0iyumVjSj6npazBojlfVTSuGhMLC5l+4hp+qoll1p62e1Vy7mTj1KH6lhgcNM+Vs+HVDZ3Rdp9PJZkpaQQQL21sTvFu9ThdGfhmTJ4Zfiy3OLX7Gqbf7NGF5q4MzqadznPuDmglc45muHAE38DpyXm5dDT614O35f4tG2Con2kvHzRpqxHUtm/8AR9VCoppsPkOtjPS3+FwOoHnY/iK9PAu/hOE5q4eu18V57P6jmyFIDUmSTsx0rXSyE6Wc3cD5gn8K9e2WobOJxqXOxJGgYxXmoqZZ3b5nueAd4buaPJoA8lzFs+uTkfZMDHWPjxr9kdW2FqOqwykv7ssszXd7XPkH1svawq+qr8j53zDdrOk/mkcy2qwz2atmhAs1ryY/6t3abbwBt5Lx74dM2jv+E5P2jFhP11p/UUwugdUTshYWh8pytLr5b2J1t4KNcXKSSNOZkRx6ZWSW0jquOxPZTUzahzHVbGZJSx2YFoGhJ0+nErquHqaWpHxri06p2uVXhspGMLjZoLjyaCT8l6Lkl5PKUW/BZYRRyNqYjLFIGZ2gl0bw253akc7LPdZFwemXUVyU1tGkbeTSuxKcSuLix5Yy+5sdgWgDhoVyGTJux7PsnAq644cJQXnyUGa2vLX0VC8nr2rcGjrO2ZvNG77cMR87uXa4D3WfCeJLVxrxK3o84ElMQBQAJKaEYumB0iaRfNpzO3jESlkWWcy1IQqaiyUY7GV7Q6R4awFzjoAFfCG+yISkbfg2Etgbc2dKd7vs9wXpU0KK2zLOzq7Dsr1eVCcsinojs1PpTxWaGOKmiPVxTsc+Yj33kEDKTwGuvNVZU3BKK9TpuW8Kq6crJrbj49jQdm6vqq2CQaZZY7/dJyn5ErHTLU0zrOJ0/ExbI/J/y7nStphlqZBwJDx+JoP1uvZ9T5LZ2ZQufcqRS2ZLuSsSIMdwTDuvmDCbMaC+V27Kwb9Um9InVDrlo1zbXak1L+op/wBHQw9mNjdBLb43cxyHnvXjZOQ5vS8H0zgnB4Y1assW5v8Akassp0i7E1HVSRSNkicWSMILXt0IP7u5ShJxe0zPkY9d8HCa2mdfosejqKFtTKwOhkPs+IQ2uA62USAenkRyXt1SV0D5hxCifDsp9L8d0a1iuxtI+me/DZXTTQXkkYSSXxkkhoBG8DQHjbVZb8LpjuPk9zhvMs53KN34Xr8jT9n8SNPVRTg6RvaXd8Z0ePQlYaZuE0zrOI46ycacPdHSekKeOko5WxH9JiMlzbeIrAv8t4/GvTzLtV6OG5dwPiZfU12j3f1OTLxj6QdWh7OE0IHFrn+e/wDzLqOGR3D8j4/zFPeZP/kUPSvEDUQTj/mIGk+LT/rC8fiENTOz5Tu68eUfZ7/Updg4y7E6YD/qE+QY4rPjf7iPX45JLBsOjYrRRRvlqa1/UwZ35W/0ktjpYb9e7VdHLMjTBJHyrH4bbl3aitmqYj0iSN7GHxR00Q0D3ND5Xd54D5rxbs+c32O7weVaq4r4z38kV9H0g4kx4c6YStvqyRjMpHK7QCFRHLsT7s9G7lzDlHUVp/UR2wxCOpqvaIxlE8cb3N4skaMjmnn7noQo5ElOXUvU08Honj0/Bn5g2vqvJRu3HzVCPVn+FnWNrt9P/Z412fDfwHwvi3++/wA/3NeJXpHlAkoAAlMQJTAwgDfpZF8tnM7xIr6moslGOxiDGPkeGsBJO4K+EN9kQlI3HCMLZA37Uh953LuHcvSqpUDJOzqGpJFoKhSWTVNRItlTtLtHDh7dQJa14vHFfSMG/adyH1+aJ2RqXzPV4XwmzNlvxBeX/Q5fVQ1lUyWtlD5GMLRJMdG3LgA1g5C+4blgkp2Jzfg7iizExJxxYdm/87lRe2o3jUeKoXY9WcVKLTOsbUzZ20843TwsPmLE/wDkF70XuKZ8bza/h2yi/RshwJkccU9XO3OymZmaw7nSWJA+nqnOXTHqFhY7yLlWvVnsIxoYlTVHWRRR1FMGyRmIEXjN9DfU+6R6KnHyHZvZ6/G+ELC6el7TAMxiwesmbo95ZACN4DsoP/sKnky6YMy8BpVuXBP3/Y0DAMLNVUx07XtjMhIzu3ABpOg4nTQLx6odckmfS8/K+y0OzW9HRhsBQw6SR11U7iYxZvkG2+pXpxwq/XucPdzLmSl93SRg7AUM2kbK+lPDO3M3zzX+oRLCrfgdPM2XH8ST+q/sNS7Mmhw2aGIyVHXPbI92Vo6tjctzlvc6N4c1oxqlX2PL4vxCea+tx1paNd2exA09QyT4L5JBzjdofTQ+S2zj1I8Kuxxlsotu8HFNXSMaLRS2mituDX3uPI3+S5zJr6LOx9b4HmfacRb8rsxHHMZkqnRuk/ooo4WDh2WjMfM3+SrttdjXyNeBgQxFLXmTbK1VHoNnV5P+GUH9T+TF1PDPwfkfG+Yf+7n/AMmVXSOM1DRP5dZH8v8ASvN4ovvfmdPydPbkvkig2JxCKlmfVSi/Usc2Fg96SZ+gA8AHXPC6wY8owfUzoeM0WZMI49f8T237JEVVPXYrUkhrppPhjZpHAw950aO86lDdl0uxKqGJwqlbaXz9WPVfR3iEcZkIhflGZ0bJS6QDjoWgE+alLDsS2Z6uZMOc+jut+ujU1lZ0Kexh8B6hknwukmj82sid/nKm4/d2Z4Wr47r9Uk/12LO3FQRpn+FnV9r99P8A2eP812fDfwHwri3++/z/AHNdJXpHlMElMQBKYGCUCBugRuFTUL5ZGOzvxGKJ8rwxgJJ+XeVohByekVSlo3LCsLZA37Uh95/5DuXp1UqBlnPYzI9XFYnNKp9JFsxhxBludzGuf6f/AFTgtMUVt6OH4xiDqmoknedZXOcP2W7mt8gAF5Ns3KbZ9WwMeNFEa4+i7/U2yLbyM0DqOSlDWGIwh0LwB7tg7KRob67ytKyo9HQ4nhy4BaspZEbN999zR1hOqNxwTbSOOmZT1dMKlsN+pcH5S0HgRbhu3rdTlqEelo5PiXLf2m521tLflMh2k2y9og9mp4G01OXB7wHZnyEai+gsL+O4KF2V1x6Ui/hfL8cOz4spdUv5Iqtmcekop+tja14c0skicbNkYeF+B77FVU3Op7PS4nw2GbV0Semu6ZtVTt5RvppIPYXNZMDna2VobmtoRpoRp6LXPMjKLTRzuNyzkUWqcJpaezn99dOGoN9Ry1Xn779jsujcdS7ltTbT18YsyqnA5GQvt/eurFfYvDMFnB8Ox7lWv00HJtZiLhrVz+T8v0sn9os9yMeC4Uf/ABo2ro/rJzFWVM0ssrWRdU0SSPkBkdc7nH7vqt+C5Tk22ctzTGiiMYVxSfnsQYRhr55BGwXJ3ng1vFx7l7Taiu5wcYub7CfSZiMUlSyKI5/ZI+pfJp2n3Fx5W9SVzmbYpz7eh9S5YxLKKHKf8Xg1ahpXSysiYLvlc1jfFxtfwG/yWSEXJpI6HJvjRVKyXotg1UWSRzN+Rz2X55XEfkhrTaCmz4lcZr1SZuGA7bRRUjKeqpjUCEu6twkDeySTYjuuR6Lfj5zqjo5binLLyr3bBpJ99MW2v2rirIIoYYHQNheXjM9rgQWkWFvG6hlZKuRq4LwSzAscpNNNa7GqxZcwz5stxmy2zW42vpdY157nQ2qXS3Bd/TZ0TC9v6GmhEVPRzNbbtEvY1zzxLnDUlehDLrgtRRx+Ry/mZNjnbYnv6iFZ0jSZXCkpoKYvuDJ+tkI9AL+N0rM+Uu2i7F5Uqre7Jb+nY0gAndck7gBck9wWBd2dU3GuPfskdB2q2dNNglOHC0scokm7jK11x5HIPJb7qumhHJcN4gr+KTkvElpfl/jOekcOJ0XnrydfY0oNnVts9JIWcWQRA+Nz+5drw5f6Z8K4pLdzNcJXoI8wElSECSgTBKBAoA2WGF8rwxguT8u8r5tGvq7I7qU9G54VhrIGWGrz77+fcO5enVUoL5mWU9jEr1YVic0qn0kGyvnmU9EWyOhxBsct36scCx/3TxTS7ijLT2aNtFsFPGTJRj2mldcs6sh0jG/ZLeNu5efdiyTbj4O/4ZzDTZBQufTJevozUnU8gdkLHh5IAYWODieVt91l+HLetHQ/aqejq6lr6k+KYdJTymKZuWRoaSOHaaCPr8kTg4PTIYuVXk1/Eh4FFA1nkAeTDaPJAeQB5AbPXT0DaOrbNYJKcIiiYAHVUhnle7RrIr9knyDdF7mElXBNny3mK55GXKK9O36FbtFtNDSROpcOdmmd2airFtObWHn8h4qnLzW+0T0+B8vNtW3LS9F7nO15LezvIxUVpeEdC6KMGaZHVk2jIyIYL7nSusCR3i+X8RXoYVO31nIcz56SWPF+e7NQ2opTFXVDDwmlI+652dvycFkvjqxo6DhVysxK38v2KxUnpHkAeQB5AGQNQBqToANSTyCaTZGU4xW2zoOymzLaRorcQbZw1paU++5/Bzxz5DhvOtl62DgylJNnB8wcwx6HTS+3q/f5IsqyodV4bXiQ5njLUi3DJYgN7gIgPNejxKhRr0vY5zl3LazIt+/79jnuzdF11bBFwfJHm+605nfIFc7THqmkfUOJ3/CxJz+RvG1lTnrJSNzSIx+EWPzuu3xIdNSPhuXLqtbKYlajMCSmABKBAkoEYTA65huHsgZZurj77+Lj+5cTXWoo66U9ksj1aQE5pVLpItiE8ykVyZXTzKRHZXzyplbkLw4nLEbxSOZzsdD4g6FMFNoebtlVDeIXHg90faHoQFLSJ/Hl4RHiNJT4pG0ySNpq+MZBK4Dq5m8Af96a8FRfjq1fM9nhPG54b0+8X5X9ijf0ZV9+y6mcODhK4XH91YvsMzq48042u6ZNS9G8rTmraiCCIauyPzPI5C4AB9VKGDLf3jPk811KH+lHv8yzxXZrD6xrW0cjaaaEdW0SCzZ2DcTxJ367+YWi7DUkunseNw/mOymbdn3lJ/5opT0ZYhf3qa3PrXfwrL9hmdD/ANU4uvDJ4+j+OPWtroIx9iLtvPhf9yshw9vyzDkc2xS1XD9WWEVRhdMMlPSNqvtzVNru8LtNvQLfXhQS7o5nK4/k3S31v6LsiZmNUnw4bSDyYbf4Fb9jh7GR8XyH/G/1ZP0gx4lIWRUUchonRNJ6jKMziTdpN9GgZdBzXn5Ss30x8HTcDngxTtyH9/fqaVBsNiTt1K9o/adG381iWLa/Q6WXHsGH8RYU/RrXk3lMELOLnSZiBzsB+athg2N9zHfzRixi+nbZtOJTRxMipaU/oaa1nA+/INc1+OvzJXQ4mMoR8HzbiWdLItc2/L2LY9gcGJ2lZKynrQ0Mka/RkoG4/wAx4HcF5+Zw9t7idBwTmH7LHomtr9igPRliHA0xHPrXfwrzvsNh1K5qxNd0/wDPzMf/AJniPOm/7x/hS+w2D/6pxPZ/5+YbejKv+J9K0cT1rjb/AAoWDYRfNWJ7Mni6PYmG9VXwsHFsQzO8rn8lor4ZOR5+RzhWlqEP1Za0bsPotaOEzT8KifWx5tHDyAXq0cKUfJyufzHfk9nLt7eEV1dWyTPL5XFzjz3AcgOAXsVVxgtJHOWWym9yY7sxWMjnLZSBFOx0MhO4ZtxPdpbzWfNq64djRg3/AArUwsD2dbhb5amaSOV4a6OiY03c4O+J3faw04XXhYeBL4h2PGuYY5GPGEe3v9SikeSSSbkkknmSbkrqYrS0jgW22ASpCBJQIAlAgSmB66AOxSPXHHVCk0qmokWyvqJlIg2V88yCDbK6eZSI9QhNKmQFHuTIgtCYDLRYKSEO4Th755RGw2+J7juYwbykShFyekS1O1eGwzimEDZqdvYmqzYvz8XN0uQOJB8FllmRU9HU08t3TxnY+0vRHsW2hw+ic2KGJlcXWdPI8tdkjduDTaxdY7tO9FuYotJdxYHLlt8JSn93236gY3QRGJtVRuz0kp3X1if9kj5d25babFYto57MxLMaxwn2aKFaVowthMbcqUUQZaUlOALnfwWiEdFbeyzhxCZgyske1o3AONgk6Yt7aJK2S7JgyYjOd8sh/G5TVMF6Cds/cWkkJ3knxJP1U1BFbk2RFS1rwJv3BJS0LZjMn0r2DbBLjzPqU1BC6pe4DipdKI9TAQkIElSQgSUxAlAbAKaSBsElMQJKBAkoECUwBJQBi6AOszSrktHTybEJ5kyOyunmTK2yvnmTI9QhNImRFHuumRATAmhbxTSEwypAP4Lifs8hcW543tMcreJYd9u9Dj2JVz6HtEVR0eRyziWnmY3Dn9t5Lu3COLBf89y86WFue/Q7fH5n6cbUlua7JnsT2EhqS2TC5GNiuGTRyF36O2heL6nTW3Hmnbg910kcDmZxhJX/AHn6P+hJi00FPTiho+1G1wfPMTcyyjfb5egAXoY9KrWjleJ588u1zl6lG0LWeWWNFTcTu+qvhEhJjytSKzBKYAEqQgSUCBJTEASmRBJTAElMGCSmRAJTECSmIElAAkpiAJTAElAgSUIQJKYAkoAwUCMIA6XPMuU0dNJlfPKmQ2V08yCvYjLImIUe5BEjJUgMxtuU0AwpCMJpCI3OU9CInuU9B1egBKekLq0DZSiiDex2ip7nXdxV0IlbZZjkNyvS0QbMFMQJKYgSUxAFAgSUwBJTIgEqQAlMiCUACSnoiASmAJKABJUhAkoEwCUCBKAMFMASgRhAGLoA3yeZcsdE2V88qCGxGaRAhR7kESNxQACYDMTbBTQjN1LQgHFSSERFymBGVIiCmLY1SwXKtjEhItmNAFgtEVoqbPKQgSUxAFMQJKBAEpgCUyIJKaAElSIgEoAElPQgSmIAlAAkpiBJTAElAgSUCBJTBmCUCBQBgoAwmBts0q5Y9/YlLIgQo9yREjcUDAJQIOJuqnECYlPQgSVYiJG4qYERKkRATETU8RJU4xIbLiCLKLceK0xjorbDKmRBJQABKkRBJQIBxTAElMiASmAJKeiIJKYAlPQgCUxAkoAElMQJKYAFAgSUCBKYGCUAwUCPEoAFMDyYGwSSLlj3hZzkESJxURkZKBmAEERlosFYhHiVOKERvcpiInFTIgFMQUbLlNLYmy4pYMo13rVGOilsmKmRBJTAElMQBKYgSUCAJUiIJKYbAKeiIJKYAkp6ECSmIAlAAkpiBJTAElAgSUIQKYAkoAEoEeJQAKYHkwPIAuHOXLHuETiojIyUDAJQBNC3ipxRFskupxIgOcppCInFSIgEqQjDRcqSEy2oaawud/BaYRKmxslWEASUwAKYgSUxAEoECSmRAJT0AJKloiCSmABKehAkpiBJQAJKYgCUwBJQIElAgSUACSmBglAjF0AYKYGEwPIA8gC1JXKHukbigZGSgDzG3KCIwrkhAuKkkRI3FTAjcVIiYTEWNBS8TuWiuCZXJljdXJaKwSmIAlMASUyIBQIElMQBKYgCVLQbBJUiIJQALimRAJQAJKBAEqQGCUCAJQIElAGCUwBJQIwUACmB5MDyAPIA8gCycVyh7xGSgAEATxNsFOKIsIlWxIkbypiIyVIiCUxDdDTZjruVkI7K5Mt7AaBaUtFbYJUhAkoAAlSIglAgSUwAJTIgEpgASpEQSUACSnoQJKYgSUAASmIEpgCSgQBKBGCUwBJQBhAjBKYGEwPIA8gDyAPIA//Z" alt="Image result for عکس نوشته اطلاعیه"></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>احتراما به اطلاع کلیه راهنمایان ایکس و ویلیام وایت (درمان&nbsp; سیگار) نمایندگی شیخ بهایی میرسانم که بایستی&nbsp; تمام جلسات در طول هفته در فضای مجازی تشکیل گردد و تصاویر آن به صورت اسکرین شات برای ایجنت محترم شعبه&nbsp; آقای صدیقی ارسال شود</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#ff0000"><b>جلسه و ویلیام وایت (درمان&nbsp; سیگار) در هفته یک جلسه</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>با تشکر گروه مرزبانی نمایندگی</b></font></div> text/html 2020-03-11T18:58:09+01:00 sheikhbahaeic60.mihanblog.com مسافر مصطفی فضای مجازی http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/4808 <div style="text-align: center;"><p align="justify" style="text-align: center; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma;"><br></p><p align="justify" style="text-align: center; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma;"><b style="font-size: large; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 102);">فضای مجازی خود در نوع خودش فضائیست کاملا حقیقی</b></p><p align="justify" style="text-align: center; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma;"><b style="font-size: large; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 102);">&nbsp;و آنقدر حقیقی است که از حقیقی هم حقیقی تر است</b></p><p align="justify" style="text-align: center; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma;"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUSExMVFRUWFhUVFxgXFRgXGhcXFRgWFxgXGBUYHSggGBolHRgVIjEhJSkrLi4uFx8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGxAQGyslICUrLS0tLy0tMi0tLS0tLy04LS0tLTgtLS4tKy0vLS0tLS0tLS03LS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAMIBAwMBIgACEQEDEQH/xAAcAAACAgMBAQAAAAAAAAAAAAAEBQMGAAECBwj/xAA9EAABAwIDBAgEBAUEAwEAAAABAAIRAyEEEjEFQVFhBhMicYGRocEyQrHwFCNS0QdicoLhJDOy8UOSohX/xAAaAQADAQEBAQAAAAAAAAAAAAACAwQBAAUG/8QALhEAAgIBBAEDAwMDBQAAAAAAAAECAxEEEiExQQUTIjJRYRRxoSNSgRUzQuHw/9oADAMBAAIRAxEAPwDGhSALQYu2tQmmAKHaBim48kSGoHbZ/LjiYQy4WR+mjutivyJWYfO6lT3XcfEq10aIAAAsEn2RSmqf5WNCfMW9RSC1UnKyT/JgYuw1Y1qkhdgmOA1IukFPtNPJWABCbTwfWN5i4QWLMSzQ2qq5SfRUyFoBEVcO4WynyXJw5F3nKPXyUqi28JH1TvrjHLaOaIAl50HqdwTDo7hS55qu8EuYDVcGNFtw9yrhgMMGMDRuV0Ie3HHk+d1+p92ROGrHMspAFtBJZ4PNF+CEEt4IfEN/M8Ua9kPnioMTS7UrxbK26lX/AGy/grhL5Z+6BnHtIqk9BUjMSp2vgxxQ2cybLILCwS0Wi+8okV4QgdBURqklAohhz6pveEHUrTxUFWqVp8lHtMwbJQ1Q2XVQEaoXEVICOMTDVSpAWmmY+9FFVM6LkPgE8bJqiCDYmogHHhf75qbEPneh3N38U6ERVjI5utPb5rphm29bcbd30+/oqETs0AtrmViIAt20ccWEAd57kXTxILM+6JVexdTM8nn6LvrjkybiZRb+Wer/AKdF1xXnyOtm43rJBsR9FNjMI2pll0NBknjHBKMHRIvfMd3ejWtc0Q64uSSbD9wp7L/jtXYmdMIXbqxjh6VFoL2SdzpOsaGOC0ypmh5OVs2teOPiklF2dxc34QdxIzf4RG0NqiILRzvZI3NvlnKK5Q6wOLbUmN30uPZGBqT9Gabiw1XCOsIyjSGNmLc5J8k8AXo152rJ5lu1Taj0cZVjmypAFuEYBW9pbKqAzTcYO6foltPYtZ57QjmTKupCwBGpsarWkLNl7MbSFrneUTVqZTfQ+iMhCbRb2VJrJyjU5x7XJ1fynz5JBVbxC2HjiEp6s6rMq8f/AFia7h/JT+mX3GlVk3XNVnYe/gx3qEDTqluhReJrThqhtJ7N+Y90+nWV3t8YYLqlBiShiWGALwNylq0w4dkw4ac0D+PyQHsIG4x2fAiwRDK2YSw8/BY48lqOmYqBc3Bhaq4gN1IQuPMQ8EEbwocPR63tOdlbu5/sFu0IZYUucZERzUtaoZktAQ9O1gYA0lDYiuSbOC1RyCzWIxrdEHWqC110+s7RzQQhMRiG6ZCEaiY2afVIOq5rVbAKIOueCjrVOBsjUQGyN5UtMdkn+aENmRtESwDx9f8ACdFCJkLqUOHf6GFoiBfdY/fmjXsgieA9Upx2NYOyDvk96dgQ2cViQ4rFy2jUd2g0wbrFmUdtf2LbicHLzFgCZ5LtgG9kZdOMbiQpts0Cxwqt0+Ybp3GEvwmMzzE7+6Zme79kF8tvC8lsNROyKy+hzRtc6oTEl1Z3Vts3Vx4D9+Sjq4q0C7jYX+4RWGbkbrO8nifuFAEuDdagGNAG4QLnTwSjD4cVqhJnqad3njwYObjaF1tbHE9kamwA4nlxTXZ+FNNraQE5TnqnjUPyzwbYd45JtaUflIGbf0ryWDD1mnKIykiQ3gOFkSAkLMUH4mmxo3ku7mtPkP3VhhX0Tc45ZDfBQlhGoWoXa1CcIOYW4XSxYaahDY0dgoqENtD4Cp9X/sT/AGYyr60D7P0IRZpDgEHs7emAU3pyUtNHKGXPE2DVMI08kr2u0CkabiQCWmRrqDbyT4BVnppjxSZTsCS/Q8Gi/wBQiv0UW1OCw1/JtdrXEugPAYnIDlLngG4cLjvG9F/hmPGehFOpvbox3h8p56fVJ6u1gYe0gWg8bImq7MM9Mw4CTwd4ceaQ4PsuTOnVAHFlVoaRq0i5nhujmESKLXDs7tADYcoWfiqRaBUY15A+YCQga+Lc85aQbTZvNgB4DUocMM6r4czBcY5C48yhnYemLio+fD3CIFGiAM1Sq4ngQ1s9wEjzQOPrs+Fody7UpiBaIqlMn4H/APt+6HqucLPAI4i66OEaBLqjgeA3eaCry24dmHqmJIW2djEax5qI3UWbfxWF6PAG4kCbYUdm/wBxb90hZUM8EVi8U5xFGlrEE7mjeT5psUInIh2rtEvcWU/E8AgcLhBO88Z3+CdU9mhjIHiTqSUtxXZkGwlE3hcARWXlh4xbuPkViXioNxWJO0s3l56VVrCn/cfoPdJjTDGgAxa5HsituPmu/gCAPACfWUGG5jfQJdzzJi6ViKJNnYgNlxs02BO7LvPEE8P0ot+OEEh028By7kYzYZqUQ5jqYInsPdkdOpAm0b9QLhVrabXUxDgW+/iNUPtsONkWN+jNEPqVKztKUZP63TB/tifI7k1rg02zJ89feUp6OtNOmQ83J6wjhIAvzjceJW9oYsvhovuAG+bBZP5YivAUFjMmPeiGEJz4h3zSxn9IPaPiRH9qsoCg2dhRSpMpj5WgHmdSfOVM50XK9CCUIHnTk5yydLRQVbHfpQzsS471593q1EHhc/sMjp5Mayugk7XOO8qcNqc0qHqu7quTCenx5QxJQuPEtKia6oNUQTmbBCp99aiuUMNPHlAKOySYFs43ITIBJ6Tsru43TdhlI9JtzU4PtMZqY/LJlR4aCToFSdubKfis+Ja7tNIY1o0azKDrE5iXDlCb9J9phsUWkF5vl8QLncBMk8OaP2a+i2mKbajTqSZglzjLje+pK9NvLEYwjyehXyEtdP1vz0TbA44TbTmgul+y2tr1Mk7iDJOo496GwOAqGnmvM91kqcYyQ6qUosfjEbioQ8l0btSgcHi75Xa7ip61eCpnHDwXKWVkKrVwHchuXRxdJna1OplJsRiiQgOth0h7gd0a+hTYVZ7EWXY6HON2mXWZT7PJkoRm0IOUgawdD58Cgm7QDrG/gWjxDSJ8V31bXmRA7k3ZFLAhWSbyFOaLkd61llc0huR2CwTnyRZokuduAHPil8Dci6taw+L6c052VhWsY7fOp4kEfuErZTg8zc/smeyKkOyHRwKOL8ASj5C8UMrJ13ev+Ujx/a1Hv9/5Vgqs7Dhw+5VcxDxEHiub5BXQvdayxdPbJP7LER2C4PZmLnX18yblcUMX1EPiTMCd2+e+3upWVwGAefeULjHfljf2p9FLVJb05dDroOVbjHssjNu1cRQy5RDXXnLlOhF4sRfnfVIdpv66tTo6A9p2mgN7gTwF+KX/AIl8BrQ1rfMk8SSiNhYY/mViSS7sNJ/SNSO93/FNusTbcRVFTjFKXYxry20T3cBoDxUnR6nnxbMwsMzo/paSPWEvq1HFNuixLarqhEw3L4uM28vVTwai02VTy4tIutV4aJKWVKhebmAt4msXugeAUtPA8So9VddqrPbqjmK78Z/6JoQjWsy7By4CzRPNS0cIXXKLbQa1DV8buagnpq6Ep6h/tFGqblxAIlrBuULscNwQTiSum4dx3Jb9Rvn8aY4X4WQ1TFcyZM7HngtfjjwCxuBdxC6/AHitS9RfPP8AB39EGquzGYhEYPERY6blp2BdyUFSi4ahTparT2e64v8AIf8ATnHamD4jZXV1OvDpaamZwjQ1AWTO8SW7tyZ0mB2oB8FAytLSx92kQVIMO4N7JzGO6effyXs06mGoWYd+UTSg48MSbS2o1ry00aVRgtDm8OB09EvxdTA1WECm/Cv3EPLqc/zNO7uAQeNe7OQ4EGd49kNWoyNyenjgYo+UCDZFVtTIAwuF4FRumoIBIseSO2lsqrTyucxwz/Dpc8oUFfCZ6zAb5KbWk9zQY9UfSptZLNM4y/3atPLSP7lkmsjI7sNiOpsuqf0jve0e60zo1UdcFlv5wCbouvhdN8iRceo3IKth4TYtimsjPZ/QysHl5a08AypTJ59nNPol21sCWvjK6mRqCId5cF3hS4ai3JPNlsp1Xtp1g5zDoA6CCLwCQbEWju4InlgpJIXbB2E+uM5LW0muyuc5wsYmI1No0G9F7bxbZ6mj/ttsSPmI17xK3j8VQDTTwmcMMFxebk3FrAjh58UqcISpPLGRj5ORTGsXU+HF+WqhzIvAtkid/uujnJsuhlVMMc46Fhnv0VVc0GZ5K2Y1k0XAXtP7+qq1O4nvHjojkKibL43LFG+vTBgkStLORuV9x7tTAvovLHTFy07nN3FY6oHMA4XXoGMwbKrcj2yPUHiDuKpW2divw5kdqmTZ3Dk4bihsqa5QNVylw+xdh6UuAOieuAA5AWSGjUgyEc/FmFPLJTEnrFoE6rjZNbLULifiBzcGj5Z5z9SgajyUbgcTTa3KRqQXGOGqx9YOLfgq4IDgR36ptQqBwkG41HBUzCYppuyWiUzo4lzfGyCq6VDflAW0qxfkZ4ytNgVHQwTncgpsFh5hx8EbMckmrST1Mvf1HXhfgnlYq/jAjp4cN0AXUKKpjGjfKiGOHBXfq9LV8VJL9hXtzlzgMA5LCgztDktjHjgUS9S039x3sz+wUsiUO3GtO9EsqToqK76rfpaYDjKPaBMThQbixQtOoWG/km6ixFEO3eKh1Wgy/cp+MhsLuNsuip9KajrOafAgOHgCDG5IjUeBo3yj0lWfpBhopkn7uFSsXiDoNSQO8mwRRlNpblz5KKlHDGWy8K+pNV1pJjnGp81BtVpNin9IhlIN/SAPLmkuNqygUssoxhC5lTM7M4weMfUBGNwLjcFjwf0vaT/6zI8kpqPcDpZQtqdsA6FU8iHgejZtRt8p9FPhYY4PJHZIdAMkkGYAGneUs/CE6G25Z1bh4Id78BbPucmnChqaoxszMaQVBYkzaV0c9gyx4OOr0+/NNsFSgG2gn3/yo8LRkeY9Z90yw+v3p9/VOQmTMbVGUHUH7gqn7dJo1CGCzhInjy523q0wGnJu1HjKUdIaQcyYu0T/AI9US75FtvHBTHAkzrN1i6jmsThB9BBbdTDgWuAIIgg6ELGhdgLjCj9IOjxpE1Kcmnv3lnfxHPzSMOXq0TqqZ0m6P9X+bSHY+Zv6O7+X6Ke2ryiqq7wytuq7l0xqhLFLQepWilMPw+IAgaBNqWPaTAVfctU6kGUDgmGpF72btGG5Tfh+yJyPffcqXhNpQRyj0XodJ4LQ4aEAjxErFpne8Tk9q8Inuag8pdgrcBxK7GCaiHOUTsU0b0b0ujpXyS/yJU7JdHP4JvNcuwI4lafjhwK4/wD0ORSJS9Of2DSuOKmBO4qEZmckazGt32UstcOKX+j01vOnnh/uF7k4/WiPD40GxseKKCXV8JFxonWyNmPImpYbhv8AFU6W++M/auX+RdkINbosRdIKJdTdH6SvNBh3veAB8JDjyi69o6RYfsAgQBPrA/Zeb4iiKc8yT/lWSWZZNrltjgEfiDoShKlUbyh8Xi78zYffJQVMO53a0G7wm/mD5Jap5HvUZQU/EsiJCWVWgvEXC7p7OkSb2n6/sicPhgEWzaCrN4RgKxiOCLe8IFtEtdPFFsMi6U48lG7g3TbBDudxxHD74KP8OAY1a6Y7tR7jzRWFfDi0zuI8Rw4iVPiWTlPf4EQnxXBLOXJHgG/Lwg/Q/si2fESNxI8LKCjZwdxkHwUjeyXTw9USFEeKaC6eXqq1tbHRLRrca/up9qbQ7UA8XHkALquVsSXGfYSmJANmhh3bvZYoS88T5rEZh9BNXbVw1SsXCztoUeKb2fu/JTtC5eJgIbH8eDUeabfwgpPETDxmjhcyO5LGC8jRXTpzhfyg+PhPo631hU7DiYUtsdpbTLciVQ1UXlHHyUNVvgkJjmDMmQF6j1/VsawXLWtbPcAF5vgKU1WDi9o8yF6bh8IBc3KG13yeynjPb+wme3uQIGPepfwR3kI8kBLsTis1hootTpdPp47rW5Sf5/8AcHQsnN4jwiCq0DfKjRdDCl1zYIxuHaNymo9Nsv8Aljahkr4x47FIW2mNE36scFPhNnB7gcth9wqJei2R5jNALUxfaCdiYU5esf8A2j3KdMNiUuxFcsY7QGYE6acBc9ySOzFwe6q55F4NmRqIDYgeJO+69qqElFJvOPJLJ8lh2kzNTcInsleR9KZa494HgL/VeqOZRrUzkPVVWiYJkHmD8zZ3i4MSJhUnazG1A5lQAOMid4Ivpyuf8XTdhikeZ1XxBmSAPU3R9DFB0RwJ+/NdbX2XkJt/1xSQUy0ktMWI81nHkZFcFmoubDROpa0c9b8t/ktyMuYb3N8t/qUnoViMsmcoHpI90YMY0jKJiZnSZmfbyWcBYaDswJk8h4gQsqtjtcbHvmT9UJhazSY0kyZ5gDwP7o/BOJJpuF4I8bwfp5rHFHKTXZ0H3BAGYCOcgCIO/X6Ih7iW+c8jI0QHVxF+RHA6eBRbXkCLE7+Y4rkZIkZU3HfHogNt43Iw3va/JT9fE3tM/fgkL8OcViWs1a27u4Rbx0RxXIDYFiKZZQzu+KqbcmC/rbzSop90tqfnCmNKbQPF1z6QkLkxAnKxaWLTD6FapmKBi1Vq3a0auPoNVgKLHgcADh6lQ6wcv9sE+v0ScC6umEof6YN40z/9An3VOIQ4C8Fd6ZPH4d4Oto59oKgUSN6vXTWOodxBb9RI8lQaRukXlFHQeIiy4ctAroqQqZrCOiow8HtPk4L0h+PG4LzDNDgfuy9OoYKRJKXd+p4VHnsTLZ3IHqVnPt6BT4fCbz5IunRA0C6cYW0emfL3L3uYmd/GI8IgxeIFNs+AHElT0XGATqkTK/X180/lUtObk6wtbO8MaPHkvQnfXW1Fvl9IRCLllroMwtAvdG7em9V7aTS42axpJ5AJftfbFDB081Q7oa0Xc93AD30Cp1HD4nab+vru6rDN0bPYAH/N3M+miJtyC6LFg69PGugVclWDFM5qZi3wh4Gc2BkcEHtHBvoOyuuDNw09+V2p8RxBv2kn2xtijSAo4Vpc1sZr6kH4mH5HcxHuJcJ0p/EU3Uqrg+o0Nc10R1lP5KltHtIh3MA70xAGVapyggw5sEEXM6XIsf0zYG95sgsbtBrxPwnR0Xvzt2gNx4GYOiHq4mCQbkEg2JHy6yIMtG/Ua5rkjsrfmBxm41JJMsOpm4MHffs8ZXZNSOcc0PbBH7/c/U96q2JowTy/dWPCiXOO4TH0HoAlWLF/vely7GRbSAKdAkIqjgp1tHuF3RpS0Rxt3aXR+G0JG7KfJ0W5IcB7mBU6ALDOv3B+iPwjSMrtYj2/7RD8OJto4T46+yIp0ezHeO7ePvksOZFjcKA4uB1g+Nyh8vwk6XHnOn3uTAnMGzwHoLqv7c2oGHKNR9e/xRIxsE23iYc4De37+qsvRLZHVUjVf8RBc7law8B9VXNgYTrC7EVZNOlB/qdbK3nuPgm+2+lM4d9JtPKXDLOabE33CLSjXCBKVtHEdZUfU/U4nw3ekINylcFDUKNAsGfUusWALEQvJ9GNKEwtXNXcdzBHiURKWdHXZusdxqO9DCHwcnyevYcjK1v8otyhUauIcRzKcbE2mDVYHfNSDB/VTJkeIIPgkjzJPehi285DawipdNnRTji4eX/apVMq39P67ewwHtQZHAWgnzVRpuSNQ+SmjoIphbqFaaVEH3KlXJSzmpqvV8E/MxpH6R9F5Q8L0fo3Vmiwz8jfeVXR2R3+BsSqtt/a5e7qKJubOcN3Jb2/tsuPUUbuNnEbkFRFLCtzVDLzeBdx7hu70vVal1rZDmT6RNGO9/jyxpgsPkYGDcL+5KGp9L6dNzqWGb1+INhHwNA3lwub8PNL34fE4wS534fDi5597j8SHqbYw2DaaeEb2j8VQ3c48ZOnipdL6fsn7tjzIonbxtjwhlWw0Hr8fU6yqR8A3b4A+Uckm2n0hJs3sUibsabHnHHmq1tHaznklziZ+78UtFeTfReoo4EZG+K2mTZlgt7DxZbXpkmwdEcqvZd65SlbSXENYCS6wAuSeQGqufR/+H+JeBWeW07ghr82bvIA7Pcb9y1vByQw2yQarSN9Ns+bmz/x+4IWbScQwHn/AIdPp5q2Uuibs3bqiwizZtpFzvlUbpNVDarqbHFzWHLJi5FjpuGnghUk+Bijlk2yceC/KbAgN7yd/mt4hkPjx8iZ9kgzQ0kayPREM278IqCZGo8vZZJeQ5YQ5pCAeM+mi7pNIMC1h9QfYrim8O7TTIPA7xuPqp2C7T3D1QmDLCbgd3tH7rupDfCT5klQ0KoE3Gp9h7JdtbHWdkuToeHDxQ45OI9q7TDGQPi4cNbqpUw6tUDWiXPcABxJKiqVHkkOkkG881YuiGFyB2JPNlPv+dw7gY8SmJA5yMNouFNrcNTuynZx/W8/E4/RVjaj7gJ3iDqVXMXUzPJ8PJGaDlD1yiHIWrqFoMujkBbWwFi0A9wxm3KLARnk3sLon+HVRj8PVa4ETUMniPiB8yUG3ZdKlTdlaPhNzroiehZyUGnjJ8yl2Z28A1t71kteP2X1gb1RDCxzHh2s5dRG6RIn+Yqu7UxlSgSHNBgTmabAmYFxcp1+LI0Kp/TvaILcjTP6uR1A8jPiEmux5wUzimef43aDqtdxcSVJSek2Dq/nOTUrLEMqYe3moK1rrqi6Rdc4i4skRXI9vg4NSVatkPqvw2SkYcJaeJBM2Vaw2Ec4FzWkgXcYsBzOg8U+2JsioaZqvqChh3avm74sWti500T4ZT4JbknHDCaLW0j1VBvXVz8RF2tPM+wXb8JRwxNXEuFWub5BoDz/AGUGK23SpUizCRSaLEkfmPHGRoOSpmKx7nkxPedUcaYqbn5YhPC2oZdJukNSqQC7Ky8MbYDSFWqmJJ0st4pwi5vqhXFPWATZcrb/AA96L08Y97qz3NYwgZWi7zqe0dALbpvuVPAXo3QLEdXhQ9vy1nZjwJDbHvbHkhm8Lg2PZf8AAbFw+GEUaTWbidXHvebnuR7aloQza2YAjQiVxUrQpnyNIOkm0+ow76lpjK3+p2nufBeMV3Sbq09ONr9ZUFIHs09ebjr5aeaqbnJ1ccIYlhGOPZSmsmtU9lKqyYBYTYLGvY6x1N1bqONcWdoXicw18RofRUloVxwvao5uLD5gILEBWK8NtCpVe1hMNkk93M/eqaYfalBzzTkgzAJENceR3eKVbOoQ8HkVLidkOfWe4Q1gIlzjAuPXwR9PBibwEbVwAcDNo3hMmMyUqdL9Ik/3HNHqoDRHZp9YHDiTAJ3DjG6TxXNTGg31PuteEauyLadXKwnfoPFVpM9r1iQAdSfolixBHDyhXm6JqFCokBI6CxdALFxmD3Pa74o1D/KVPsFmWkxv8oS/b7/ysu97mt8ynGDaA0Dw7oSrX8WDD6yd79yo/TdzQ+BEloLu/QTzgD0V0qOXn3TpgZUJGrmhzu/4foAp6+x7KC18VXHmnDKuiRz2yj6b9E+aMreB7QcE02TsCviXAUqZcCSA6CGyLxmQuzMOxzZdmmRlAgNN7gvJgOjRoufBelYfpHQosZTw7HktblPaBc4t1BcJaxgM/DMzPehQWcsdK3jCJsB0No0KYbiX9aWjMaLTDGk37bybDy0tKoXTapTbVH4ZrBRd2cjG5abKgFjTHAgX3SJi5TXbe2n1P90w25FJkx3kauPMqt7RD62USGNBDo1NtP8ApNjNLroS032Vp7zMk30890K09HOgWJxRBqf6elrLh2yOVP5f7o7irX0Q2JhqVNtWG9Yc01ahEiDeCbMEcI5oza38R9n4cZKbzXcNRREgnnUdDfIlMcvsLx9ykfxK6F0cNSZVw+fsu6uoHOzZpBc2pyNoIEC4sFQqJkQdVZumPTerjuxkFKkDmLAcxcRoXPIEwNwA36qqyQZhFHOOQXjPBMrR0B2q2lXNKpelXApunc75HeZI/u5KsldtF/v7C1rKOye8YWnkYGAyG2B5SY9Ev25j+qpOfvAt37kJ0T2n12Fa7Nme05H8nCPMGx8Ug6cY67aU6dp30A+qmS5wPjyVTE1SSSbk3KgBWyttCoDfJmIPZSuqmWKNgl1ZcmBMlw9KVatmf7DhwB9QkOz2WVhwzYpu/pIQSYMQKky//XsmG0KGeOUE8FDhGTPhw4ouDAbxP2UUvqOiviLsQz0tF9FplIeaKrUzmtr7LvqgB6oHLyEolb2s78yOAA9/dBKSvUzOc7iSVGUxGENUqFd1FyAiFsla2yxSNbZYsCwes7ZP5tD+v2VgwyxYl2/SxcPqJHry/pk49dXv8zR/8U1ixIp7HyKUfiPemuzWgvZN/sLFiokLj0OelbiHZRZoa0gDQG1wNyc9D6hOGruJJPW6zfeNe4BbWILPpNj2SVB2Sd5NzvPihXbvFYsS10MKRtRxdUcXEkiwJvF9yEZqsWKmPQh9ne5brHsDvWLFph1Q0U7vlWLFxiLt/Dpx6zENkwG0oG7/AMm5AdLT/qHdzfoFixK/5lFYkK2tLEbGHGJ0CX1Vixchcxts3RWEf7R7isWIZdmQ6Zzs/f8A0+6mfr4LSxbL6mZH6SQi/ghNo/A/+k/QrFiV5GRKitO0WLE8BgrljVixaAGM0WLFi4af/9k=" alt="Image result for عکس مهندس دژاکام"></p><p align="justify" style="color: rgb(70, 70, 70);"><font style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);">فضای مجازی خود در نوع خودش فضائیست کاملا حقیقی و آنقدر حقیقی است که از حقیقی هم حقیقی تر است ، ولی نکته اصلی و اساسی در اینجاست که در فضایی که نام آنرا مجازی گذاشته اند ، نفس اماره انسان به دلیل نبودن خیلی از قید و بند ها آزاد تر حرکت می کند و با کوچکترین حرکت ضد ارزشی قادر است مثل گردباد انسان را به آرامی ،اما&nbsp; به عمق ظلمت هدایت می کند ، بنابراین در این فضا بایستی به مراتب بیشتر مراقبت نمود تا شیطان به زیباترین شکل ممکن و موجه وارد افکار و اندیشه انسان نگردد ، بنابراین اجرای حرمت های کنگره باضافه حرمت های دیگری که خود می دانید از اهمیت بالاتری برخورداراست .</span></font></p><p align="right" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma;"><font style="" size="4"><strong style="background-color: rgb(255, 255, 204);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;مهندس حسین دژاکام</strong></font></p></div> text/html 2020-03-11T05:40:49+01:00 sheikhbahaeic60.mihanblog.com مسافر مصطفی لژیون سردار نمایندگی شیخ بهایی http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/4807 <p class="MsoNormal" align="center" dir="LTR" style="text-align: center; line-height: 16.5px; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">اولین جلسه مجازی کارگاه های آموزشی لژیون سردار نمایندگی شیخ بهایی با استادی&nbsp;<b>اسیستانت محترم همسفر نگین،</b>نگهبانی<b>مسافر مصطفی&nbsp;</b>و دبیری<b>&nbsp;همسفر فخری&nbsp;</b>با&nbsp;<b>دستور جلسه: نقش راهنما در لژیون سردار(رشد و توسعه کنگره60)&nbsp;</b>در روز سه شنبه 20/12/98رآس ساعت18:30در فضای مجازی تشکیل گردید&nbsp;</span><span style="font-size: 6.5pt; line-height: 13px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="LTR" style="text-align: center; line-height: 16.5px; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><img src="https://up.c60.ir/repository/17157/bach/455222847_406300%20%28Copy%29.jpg" alt="Image result for لژیون سردار"></span></p><div style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; text-align: center;">پس یک قسمت از کار کمک راهنما برای رسیدن به نتیجه مورد نظرش آموزش است و تغییر جهانبینی رهجو و یک قسمت دیگر عملکرد خود راهنماست....</span></div><p class="MsoNormal" align="center" dir="LTR" style="text-align: center; line-height: 16.5px; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 6.5pt; line-height: 13px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><div><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; text-align: center;"><br></span></div> text/html 2020-03-09T07:39:15+01:00 sheikhbahaeic60.mihanblog.com مسافر : مجید ت سخنان استاد در جلسه مجازی مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/4806 <div style="text-align: center;"><font size="2"><b>سخنان استاد جلسه کمک راهنما محترم مسافرعلی در اولین جلسه مجازی 98/12/18</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/17157/98ham/IMG-20200308-WA0061%20%28Copy%29.jpg"></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">افرادی که وارد کنگره میشوند اگر گوش به حرف راهنما باشند و داروی خود را به موقع و به اندازه مصرف کنند ۳تا ۵ درصد درمان را طی کردند و با متمرکز شدن روی آموزش ها و متون کنگره و آموزش جهانبینی میتوانند به درمان کامل برسند.</span></div><div><br></div> text/html 2020-03-08T15:35:38+01:00 sheikhbahaeic60.mihanblog.com مسافر مصطفی گزارش تصویری از جلسه روز یکشنبه http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/4805 <div style="text-align: center;"><font size="2"><b>گزارش تصویری از جلسه روز یکشنبه 98/12/18</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/17157/98ham/IMG-20200308-WA0062%20%28Copy%29.jpg"></div>