وبلاگ نمایندگی شیخ بهایی کنگره60 شعبه شیخ بهایی یکی از شعب کنگره 60 در اصفهان می باشد که فعالیت خود را از تاریخ 23/9/92 آغاز نمود . حوزه فعالیت در زمینه پیشگیری، مهار و درمان اعتیاد بوده و کلیه خدمات بصورت رایگان می باشد. امروز اعتیاد به هرگونه مواد مخدر بطور قطعی قابل درمان می باشد. طول درمان 11 ماه و داروی درمان شربت OT (شربت تریاک) است. آدرس :اصفهان پل بزرگمهر خیابان مشتاق سوم،جاده روشن دشت(جاده انرژی اتمی)روبروی پادگان شهید بهشتی جنب کاشی الوند. تلفن 38585973_031 http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com 2020-07-06T10:59:57+01:00 text/html 2020-07-05T20:34:59+01:00 sheikhbahaeic60.mihanblog.com مسافر مصطفی کارگاه آموزشی خصوصی مسافران روز یکشنبه 15 تیر http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/4947 <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">جلسه ششم از دوره بیست و سوم&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">کارگاه‌های آموزشی مسافران کنگره 60 نمایندگی</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;شیخ بهایی، با استادی مسافر علیرضا، نگهبانی مسافر جواد و دبیری مسافر اصغر با دستور جلسه&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: justify;">&nbsp;</span><b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: justify;">«</span></b><b style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34);">تعطیلات تابستانی</b><b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: justify;">»</span></b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: justify;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">روز یکشنبه 15 تیر ماه 1399 ساعت 17 برگزار شد.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/58600/15_4_99/IMG_0073%20%28Copy%29.JPG"></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: small; text-align: start;">&nbsp;اگر قرار باشد یک هفته دوری از کنگره مسافر را از راه خوش دور کند همان بهتر که به همان مسیر تاریک خوش برگردد و آن مسیر را دنبال کند&nbsp;</span></div> text/html 2020-07-05T17:19:13+01:00 sheikhbahaeic60.mihanblog.com مسافر ابراهیم گفتگویی با آقای مهدی صدیقی ایجنت محترم نمایندگی شیخ بهایی http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/4945 <div style="text-align: center;"><font size="2"><b>گفتگویی با آقای مهدی صدیقی ایجنت محترم نمایندگی شیخ بهایی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/58600/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%205_4_99/IMG_9653%20%28Copy%29.JPG"></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: small; text-align: start;">&nbsp;هر انسانی برای اینکه بتواند به حیات خود ادامه بدهد و در مسیری که قرار دارد به راحتی بتواند حرکت کند به نیاز به دو اصل و دو اساس دارد که یکی پایه های مالی و دیگری پایه های علمی می باشد که این دو ستون و این دو اصل انسان را در مسیر حفظ می‌کند و اگر نباشد هر انسانی که باشد مشکلات بسیار زیادی برخورد می‌کند</span></div> text/html 2020-07-05T16:27:00+01:00 sheikhbahaeic60.mihanblog.com مسافر مصطفی اخبار تولد http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/4946 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>اخبار تولد</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>روز پنج شنبه 19 تیرماه 99 اولین&nbsp;</b></font><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">سال رهایی&nbsp;</b></font><font size="2"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">مسافر حمید</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="text-align: right;"><div style="text-align: justify; display: inline !important;">را</div></span></font></b><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="text-align: right;"><div style="text-align: justify; display: inline !important;">&nbsp;با شور</div></span></font></b><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="text-align: right;"><div style="text-align: justify; display: inline !important;">&nbsp;و&nbsp;</div></span></font></b><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="text-align: right;"><div style="text-align: justify; display: inline !important;">شکوه</div></span></font></b><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="text-align: right;"><div style="text-align: justify; display: inline !important;">&nbsp;فراوان</div></span></font></b><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="text-align: right;"><div style="text-align: justify; display: inline !important;">&nbsp;در نمایندگی شیخ بهایی جشن&nbsp;</div></span></font></b><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="text-align: right;"><div style="text-align: justify; display: inline !important;">خواهیم گرفت.</div></span></font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">استاد جلسه:کمک راهنمای محترم مسافرحسین</font></b></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/17157/1/BBebin135%20%28Copy%29.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 18px; margin-bottom: 0pt;"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2"><span lang="FA" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font face="Mihan-IransansBold">از طرف مسئولین و اعضاء نمایندگی شیخ بهایی&nbsp; این تولد</font>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 20px;">فرخنده&nbsp;و مبارک را به ایشان و</span></font></font></p><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 18px; margin-bottom: 0pt;"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2"><span lang="FA" style="line-height: 20px;">خانواده محترمشان و راهنمای</span><span lang="FA" style="line-height: 24px;"></span>محترمشان<span lang="FA" style="line-height: 20px;">&nbsp;تبریک عرض نموده&nbsp;و توفیق روزافزون ایشان</span><span lang="FA" style="line-height: 24px;"></span>را در&nbsp;</font></font></p><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 18px; margin-bottom: 0pt;"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2">امر<span lang="FA" style="line-height: 20px;">خدمت و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 20px;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 20px;">آموزش از</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 20px;"><span dir="LTR"></span><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></span><span lang="FA" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font face="Mihan-IransansBold">قادر متعال مسئلت می نماییم</font></span></font></font></p></div> text/html 2020-07-05T14:06:20+01:00 sheikhbahaeic60.mihanblog.com مسافر مهدی روز یک شنبه 99/4/15 راس ساعت ۱۶ لژیون‌های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار) http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/4942 <div style="text-align: center;"><p align="center" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font size="2"><b><span dir="LTR">روز یک شنبه 99/4/15</span><span style="text-align: -webkit-left;"><span lang="AR-SA">&nbsp;راس&nbsp;</span></span><span style="text-align: -webkit-left;"><span lang="FA">ساعت ۱۶&nbsp;</span></span><span style="text-align: -webkit-left;"><span lang="AR-SA">لژیون‌های</span></span><span style="text-align: -webkit-left;"><span dir="LTR">&nbsp;</span></span><span style="text-align: -webkit-left;"><span lang="AR-SA">ویلیام وایت</span></span><span style="text-align: -webkit-left;"><span dir="LTR">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span></b></font></p><p align="center" dir="RTL" style="text-align: justify; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><b style=""><span lang="AR-SA" style="font-size: 12px;">&nbsp;(</span><span lang="FA" style="font-size: 12px;">درمان وابستگی به سیگار) با&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12px;">دستور</span><span lang="FA" style=""><span style="font-size: 12px;">&nbsp;جلسه: </span><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">تعطیلات تابستانی</font></span></b><b style="font-size: small; text-align: center;">&nbsp;در نمایندگی شیخ&nbsp;<span lang="FA">بهایی</span><span lang="FA">&nbsp;برگزار شد</span><span dir="LTR">.</span></b></p></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p align="center" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font size="2"><b>&nbsp;</b></font></p><p align="center" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><img src="https://up.c60.ir/repository/17157/9999999999/BBebin42%20%28Copy%29.jpg" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></p></div> text/html 2020-07-04T17:53:44+01:00 sheikhbahaeic60.mihanblog.com احسان نساجی دستور جلسه این هفته: تعطیلات تابستانی http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/4941 <div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">&nbsp;</span><font face="Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: 13.3333px;"><b>دستور جلسه این هفته: تعطیلات تابستانی</b></span></font></div></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font face="Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: 13.3333px;"><b><br></b></span></font></div><div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font face="Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: 13.3333px;"><b>به قلم کمک راهنما محترم مسافر امید معتمدی</b></span></font></div></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font face="Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: 13.3333px;"><b><br></b></span></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/58600/8_3_99/IMG_8810%20%28Copy%29.JPG"></div><div><font face="Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: 13.3333px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">&nbsp;نتیجه‌ کار مداوم معکوس عمل میکند و نه تنها مفید نیست بلکه خیلی وقت ها باعث آسیب رسیدن هم میشود.</span></div> text/html 2020-07-03T16:36:37+01:00 sheikhbahaeic60.mihanblog.com مسافر مصطفی زمان برگزاری کارگاههای آموزشی و آدرس نمایندگی شیخ بهایی http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/4835 <div style="text-align: center;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 24px;"><img src="https://up.c60.ir/repository/63099/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%DA%86%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3/3332.jpg"></p><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 24px;"><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 26.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif;">جلسات آقایان مسافر:</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 26.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 26.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif;">یکشنبه و سه‌شنبه ساعت 17 الی 20</span></b></p><p dir="RTL" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 24px;"><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 26.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif;">جــــلســـات عـــــمومی و جــشـن تولـــد: پنج‌شنبه</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 26.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 26.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif;">سـاعت 17</span></b></p><p dir="RTL" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 24px;"><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 26.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif;">جلــــسات خانواده (خانـم‌های همـسفر):</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 26.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 26.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif;">دوشـــنبه ساعت 16</span></b></p><p dir="RTL" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 24px;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 26.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif;">آدرس: اصفهان، پل بزرگمهر، خیابان مشتاق سوم، جاده روشن دشت (جاده انرژی اتمی) روبروی پادگان شهید بهشتی،</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">جنب کاشی الوند. تلفن:&nbsp;&nbsp;<b>38585973_031&nbsp;</b>&nbsp;ساعت تماس : روزهای یکشنبه ، سه شنبه و پنجشنبه از ساعت 17 تا 20</span></p><p dir="RTL" align="center" style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; transition: all 400ms ease-in 0s; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 24px;"><a href="https://telegram.me/sheikhbahaeic60" target="_blank" title=""><font size="2" color="#000099"><b>برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنید</b></font></a></p><p dir="RTL" align="center" style="font-weight: bold; transition: all 400ms ease-in 0s; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 24px;"><font color="#000099"><a href="https://telegram.me/sheikhbahaeic60" target="_blank" title="" style="font-weight: 400; font-size: 12px; font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; text-decoration-line: none; transition: all 400ms ease-in 0s;"></a><a href="https://telegram.me/sheikhbahaeic60" target="_blank" title="" style="font-weight: 400; font-size: 12px; font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; text-decoration-line: none; transition: all 400ms ease-in 0s;"></a></font></p><p dir="RTL" align="center" style="transition: all 400ms ease-in 0s; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 24px;"><br></p></div> text/html 2020-07-03T02:49:37+01:00 sheikhbahaeic60.mihanblog.com مسافر : مجید ت گزارش جلسه عمومی روز پنجشنبه 99/4/12 http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/4937 <div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">جلسه سیزدهم از دوره بیست و دوم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی، با استادی کمک راهنما محترم مسافر امین، نگهبانی مسافر بهزاد و دبیری مسافر علیرضا با دستور جلسه اول «</span></font><b><span style="font-size: small; text-align: justify;">حرمت کنگره 60، چرا رابطه کاری و مالی در کنگره ممنوع است؟</span></b><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">» و دستور جلسه دوم «</span><b style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">اولین سال رهایی مسافر کریم</b><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">» روز پنجشنبه12 تیرماه 1399 ساعت 17 برگزار شد.</span></div></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><br></span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><div style="font-size: 12px;"><img src="https://up.c60.ir/repository/58600/12_4_99/IMG_0033%20%28Copy%29.JPG"></div><div style="font-size: 12px;"><br></div></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">یکی از حرمت ها که فکر می کنیم ظاهر امر می باشد ، پوشیدن لباس سفید می باشد که در حین ظاهر زیبا و در باطن هم مسائلی دارد &nbsp;که ما باید به همهٔ این حرمت ها احترام بگذاریم.</span></div> text/html 2020-07-01T18:41:30+01:00 sheikhbahaeic60.mihanblog.com مسافر مصطفی اطلاعیه تعطیلات تابستانی 99 http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/4935 <div style="text-align: center;"><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong>اطلاعیه نگهبان</strong></span></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">احتراما، بدینوسیله به اطلاع می رساند، تعطیلات تابستانی کنگره 60 از صبح روز پنجشنبه مورخ 16 مرداد ماه 1399 آغاز می گردد و تا پایان روز پنجشنبه 23 مرداد ماه 99 ادامه دارد.</span></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">لازم به توضیح است که کلیه فعالیت های ورزشی کنگره 60 در مکان های ورزشی (پارک ها) در روز جمعه مورخ 24 مرداد 99 برقرار می باشد.</span></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><img alt="" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/sd4a5sd.jpg" style="border: none; width: 500px; height: 511px;"></span></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">در ضمن جهت یاد آوری؛ در زمان تعطیلات هیچگونه فعالیتی از قبیل تعمیرات و یا بازسازی و یا کلیه کارهای عقب افتاده نبایستی انجام پذیرد.</span></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">امیداورم با یک برنامه ریزی صحیح ، بتوانیم از تعطیلات به نحو احسن استفاده کنیم.</span></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;"><strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">با احترام</span></span></strong></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong>نگهبان کنگره 60</strong></span></span></p></div> text/html 2020-07-01T18:39:10+01:00 sheikhbahaeic60.mihanblog.com مسافر مصطفی کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛تعطیلات تابستانی http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/4934 <div style="text-align: center;"><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">دوره هشتاد و یکم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، با استادی و نگهبانی مهندس دژاکام و دبیری همسفر مریم با دستور جلسه<font color="#000000">&nbsp;</font><font color="#000000">تعطیلات تابستانی&nbsp;</font>در تاریخ 99/04/11 راس ساعت 10:00 آغاز به کار نمود.</span></span></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><img src="https://up.c60.ir/repository/17157/%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A7%20%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%2099/IMG_7460%20%28Copy%29.jpg" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span style="font-size: 10.6667px;">&nbsp;</span></p><table align="center" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><tbody><tr><td style="text-align: center; background-color: rgb(221, 221, 221);"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong>نام فایل</strong></span></span></p></td><td style="text-align: center; background-color: rgb(221, 221, 221);"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong>تاریخ</strong></span></span></p></td><td style="text-align: center; background-color: rgb(221, 221, 221);"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong>لینک</strong></span></span></p></td></tr><tr><td style="text-align: center;"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">فایل صوتی&nbsp;سخنان مهندس</span></span></p></td><td style="text-align: center;"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">99/04/11</span></span></p></td><td style="text-align: center;"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong style="color: rgb(0, 54, 99);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><a href="http://dl60.ir/multimedia/voice/4shanbe99-04-11.mp3" target="_blank" style="color: rgb(0, 54, 99); text-decoration-line: none;">دانلود</a></span></strong></span></span></p><div><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">&nbsp;</span></span></div></td></tr></tbody></table><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;">&nbsp;</p></div> text/html 2020-06-30T18:31:36+01:00 sheikhbahaeic60.mihanblog.com مسافر مصطفی پیام های کنگره 60 http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/4939 <div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/4900/0324.jpg" alt="لژیون همسفر آزاده - مشارکت بچه های لژیون در باب دستورجلسه حرکت ..."></div> text/html 2020-06-30T18:19:46+01:00 sheikhbahaeic60.mihanblog.com مسافر : کریم کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران روزهای سه شنبه http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/4933 <div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font size="2">به نام قدرت مطلق الله</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;">روز سه شنبه مورخ 99/4/10&nbsp; جلسه چهاردهم از دور بیست و دوم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران شعبه شیخ بهایی اصفهان با استادی مسافر رضا&nbsp; و نگهبانی مسافر محمد رضا و دبیری مسافر کریم با دستور جلسه هفتگی (</font><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></b><font color="#222222" size="2"><b>حرمت کنگره 60، چرا رابطه کاری و مالی در کنگره ممنوع است؟</b></font><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small;">) رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود</span></div></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><br></span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/17157/1/1/99/IMG-20200701-WA0045%20%28Copy%29.jpg"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><br></span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: small; text-align: start;">&nbsp;پس اگر می خواهیم احترام و حرمت حریممان حفظ و رعایت شود باید ماهم حرمت حریم دیگران را حفظ کنیم</span></div> text/html 2020-06-30T16:06:51+01:00 sheikhbahaeic60.mihanblog.com مسافر مصطفی اخبار تولد نیکوتین http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/4932 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>اخبار تولد</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">اولین سالروز رهایی نیکوتین&nbsp;</font></span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">مسافر "آرش&nbsp; و مسافر مرتضی" را</font></span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;روزجمعه 13تیر ماه 1399</font></span></b></p><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;با شور و شکوه فراوان در پارک شهدای شهرداری&nbsp;</font></span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">جشن خواهیم گرفت.</font></span></b></p><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;استاد جلسه کمک راهنمای ویلیام مسافر امید</font></span></b></p></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/17157/99/IMG_20200630_WA0038%20%28Copy%29.jpg"></div><div style="text-align: center;"><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 18px; margin-bottom: 0pt;"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2"><span lang="FA" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font face="Mihan-IransansBold">از طرف مسئولین و اعضاء نمایندگی شیخ بهایی اصفهان&nbsp; این تولد</font>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 20px;">فرخنده&nbsp;و مبارک را به ایشان و</span></font></font></p><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 18px; margin-bottom: 0pt;"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2"><span lang="FA" style="line-height: 20px;">خانواده محترمشان و راهنمای&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 24px;"></span>محترمشان<span lang="FA" style="line-height: 20px;">&nbsp;تبریک عرض نموده&nbsp;و توفیق روزافزون ایشان</span><span lang="FA" style="line-height: 24px;"></span>را در&nbsp;</font></font></p><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 18px; margin-bottom: 0pt;"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2">امر<span lang="FA" style="line-height: 20px;">خدمت و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 20px;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 20px;">آموزش از</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 20px;"><span dir="LTR"></span><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></span><span lang="FA" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font face="Mihan-IransansBold">قادر متعال خواهانیم.</font></span></font></font></p></div> text/html 2020-06-28T18:54:25+01:00 sheikhbahaeic60.mihanblog.com مسافر : مرتضی کارگاه آموزشی خصوصی مسافران روز یکشنبه 8 تیر http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/4928 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">جلسه پنحم از دوره بیست و سوم&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">کارگاه‌های آموزشی مسافران کنگره 60 نمایندگی</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;شیخ بهایی، با استادی مسافر سعید، نگهبانی مسافر جواد و دبیری مسافر اصغر با دستور جلسه&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: justify;">&nbsp;</span><b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: justify;">«</span><span style="font-size: small; text-align: justify;">حرمت کنگره 60، چرا رابطه کاری و مالی در کنگره ممنوع است؟</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: justify;">»</span></b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: justify;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">روز یکشنبه 8 تیر ماه 1399 ساعت 17 برگزار شد.</span></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/58600/8_4_99/IMG_9777%20%28Copy%29.JPG"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: small; text-align: right;"><b>اگر حرمت‌هایی را که در کنگره 60 وضع شده است را اجرا نماییم و به آن جامه عمل بپوشانیم، این قوانین و حرمت‌ها ما را برای رسیدن به هدفمان کمک می‌نماید.</b></span></div> text/html 2020-06-28T18:50:09+01:00 sheikhbahaeic60.mihanblog.com مسافر مصطفی اخبار تولد http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/4929 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>اخبار تولد</b></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div><div><font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>روز پنج شنبه 12 تیرماه 99 اولین&nbsp;</b></font><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">سال رهایی&nbsp;</b></font><font size="2"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">مسافر کریم</b></font></div><div><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="text-align: right;"><div style="text-align: justify; display: inline !important;">را</div></span></font></b><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="text-align: right;"><div style="text-align: justify; display: inline !important;">&nbsp;با شور</div></span></font></b><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="text-align: right;"><div style="text-align: justify; display: inline !important;">&nbsp;و&nbsp;</div></span></font></b><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="text-align: right;"><div style="text-align: justify; display: inline !important;">شکوه</div></span></font></b><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="text-align: right;"><div style="text-align: justify; display: inline !important;">&nbsp;فراوان</div></span></font></b><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="text-align: right;"><div style="text-align: justify; display: inline !important;">&nbsp;در نمایندگی شیخ بهایی جشن&nbsp;</div></span></font></b><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="text-align: right;"><div style="text-align: justify; display: inline !important;">خواهیم گرفت.</div></span></font></b></div><div><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">استاد جلسه:کمک راهنمای محترم مسافرامین</font></b></div></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/17157/99/BBebin133%20%28Copy%29.jpg"></div><div style="text-align: center;"><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 18px; margin-bottom: 0pt;"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2"><span lang="FA" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font face="Mihan-IransansBold">از طرف مسئولین و اعضاء نمایندگی شیخ بهایی&nbsp; این تولد</font>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 20px;">فرخنده&nbsp;و مبارک را به ایشان و</span></font></font></p><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 18px; margin-bottom: 0pt;"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2"><span lang="FA" style="line-height: 20px;">خانواده محترمشان و راهنمای</span><span lang="FA" style="line-height: 24px;"></span>محترمشان<span lang="FA" style="line-height: 20px;">&nbsp;تبریک عرض نموده&nbsp;و توفیق روزافزون ایشان</span><span lang="FA" style="line-height: 24px;"></span>را در&nbsp;</font></font></p><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 18px; margin-bottom: 0pt;"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2">امر<span lang="FA" style="line-height: 20px;">خدمت و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 20px;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 20px;">آموزش از</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 20px;"><span dir="LTR"></span><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></span><span lang="FA" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font face="Mihan-IransansBold">قادر متعال مسئلت می نماییم</font></span></font></font></p></div> text/html 2020-06-28T12:03:55+01:00 sheikhbahaeic60.mihanblog.com مسافر مهدی لژیون‌های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار) http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/4926 <div style="text-align: center;"><p align="center" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font size="2"><b><span dir="LTR">روز یک شنبه 99/4/8</span><span style="text-align: -webkit-left;"><span lang="AR-SA">&nbsp;راس&nbsp;</span></span><span style="text-align: -webkit-left;"><span lang="FA">ساعت ۱۶&nbsp;</span></span><span style="text-align: -webkit-left;"><span lang="AR-SA">لژیون‌های</span></span><span style="text-align: -webkit-left;"><span dir="LTR">&nbsp;</span></span><span style="text-align: -webkit-left;"><span lang="AR-SA">ویلیام وایت</span></span><span style="text-align: -webkit-left;"><span dir="LTR">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span></b></font></p><p align="center" dir="RTL" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b><span lang="AR-SA">&nbsp;(</span><span lang="FA">درمان وابستگی به سیگار) با&nbsp;</span><span lang="FA">دستور</span><span lang="FA">&nbsp;جلسه:&nbsp;</span></b></font><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">«</span><span style="text-align: start;">حرمت کنگره 60,چرا رابطه کاری و مالی در کنگره ممنوع است؟؟؟</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">»</span></font></b></p><p align="center" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><font size="2"><b>&nbsp;در نمایندگی شیخ&nbsp;<span lang="FA">بهایی</span><span lang="FA">&nbsp;برگزار شد</span><span dir="LTR">.</span></b></font></p><p align="center" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><img src="https://up.c60.ir/repository/17157/9999999999/BBebin42%20%28Copy%29.jpg" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></p></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-06-27T01:40:18+01:00 sheikhbahaeic60.mihanblog.com داود عرفانی دستور جلسه این هفته: حرمت کنگره 60، چرا رابطه کاری و مالی در کنگره ممنوع است؟ http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/4915 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">&nbsp;</span><font face="Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: 13.3333px;"><b>دستور جلسه این هفته: حرمت کنگره 60، چرا رابطه کاری و مالی در کنگره ممنوع است؟</b></span></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: 13.3333px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: 13.3333px;"><b>به قلم کمک راهنما محترم مسافر علی جیهانی</b></span></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: 13.3333px;"><b><br></b></span></font></div> <div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/17157/1/IMG-20200627-WA0024%20%28Copy%29.jpg"></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">اصولاً وقتی انسان‌ها روابط مالی و کاری پیدا می‌کنند چون مسائل&nbsp; و قوانین آن را رعایت نمی‌کنند به مشکل برمی‌خورند و آوردن مسائل مالی و کاری در کنگره باعث می‌شود که ما از هدفمان دور شویم</span> </div> text/html 2020-06-26T20:30:17+01:00 sheikhbahaeic60.mihanblog.com همسفر محمدجواد گزارش جلسه عمومی روز پنجشنبه 99/4/5 http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/4924 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="2" style=""><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><br></span></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="2"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">جلسه دوازدهم از دوره بیست و دوم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی، با استادی کمک راهنما محترم مسافر احمدرضا، نگهبانی مسافر بهزاد و دبیری مسافر علیرضا با دستور جلسه اول «<b>آداب معاشرت، ادب و بی‌ادبی، تعادل و بی‌تعادلی</b></span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">» و دستور جلسه دوم «</span><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">اولین سال رهایی مسافر حسن</b><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">» روز پنجشنبه 5 تیرماه 1399 ساعت 17 برگزار شد.</span></font></div><div><font size="2"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><br></span></font></div><div><img src="https://up.c60.ir/repository/49952/Sal%2099/5%20Shanbe/4_5/IMG_9694.JPG"></div><div><br></div><div><span style="font-size: small; text-align: right;"><b>با آموزش‌های کنگره و رشد جهان‌بینی کم کم به دانایی‌هایی دست پیدا می‌کنیم که بتوانیم شروع بکنیم مشکلات کوچک را حل کنیم و تمرین بکنیم مشکلات بزرگ را حل کنیم.</b></span></div></div> text/html 2020-06-26T08:56:47+01:00 sheikhbahaeic60.mihanblog.com مسافر مصطفی اخبار لژیون سردار نمایندگی شیخ بهایی http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/4921 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div><span style="text-align: start;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">با سلام و احترام :&nbsp;<b>لژیون سردار نمایندگی شیخ بهایی</b> پنج شنبه ۵ تیر ماه لژیون سردار نمایندگی شیخ بهایی راس ساعت ۱۵ به نگهبانی مسافر مصطفی ، استادی ایجنت محترم مسافر مهدی ،دبیری مسافر سعید با دستور جلسه در کنگره چگونه قدر دانی می کنیم (تفاخریا تواضح) شروع به کار کرد</font></span></div><div><br></div><div><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcSZ8jHktigwul2Kcypw_UZjZ_Jk545vu9-n3Q&amp;usqp=CAU" alt="استاد_امین_دژاکام stories highlights, photos and videos hashtag on ..."></div><div><br></div><span style="text-align: start;"><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>&nbsp;۱_در این جلسه مسافر مجتبی حسینی&nbsp;</b>عضو لژیون سردار به عنوان دنور جدید اعلام آمادگی کرد و مبلغ ۵۰ میلیون تومان چک پرداخت کرد</font></div></span><div style="text-align: start;"><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>&nbsp;۲_دنور های سال ۹۸ ،مسافر مهدی صدیقی و مسافر امید معتمدی</b>&nbsp;برای گلریزان ۹۹ اعلام آمادگی کردند&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>۳_ مسافر سعیدرستمی و مسافر مهدی سالاری و مسافر کریم بی غم</b>&nbsp;از اعضای لژیون سردار نمایندگی جهت گلریزان ۹۹ اعلام آمادگی کردند&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>۴_ مسافر اصغر فروغی و مسافر&nbsp; احسان زارعی&nbsp;</b>از اعضا لژیون سردار جهت ساخت نمایندگی میرداماد اصفهان هزینه آجر سفالی به مبلغ ۱۲ میلیون تومان جهت عضو شدن همسفران خود در لژیون سردار را تعهد کردند.</font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>&nbsp;۵_مسافر مصطفی طاووسی&nbsp;</b>&nbsp;عضو لژیون سردار ، هزینه کل کاشی و سرامیک نمایندگی میرداماد اصفهان را تعهد کردند&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>۶_مسافر مرتضی ردانی پور&nbsp;</b> عضو لژیون سردار ، اعلام آمادگی واریزی لژیون سردار جهت همسفر خود کردند.&nbsp;&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">در ضمن اعلام شد که لژیون سردار همسفران از لژیون مسافران به صورت مجزا و مستقل می باشد</font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>دراین&nbsp; جلسه انتخابات نگهبانی ، خزانه دار، دبیری انجام شد.</b></font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">1-خزانه دار : مسافر مصطفی جعفری</font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">2- نگهبان :&nbsp; مسافر امید معتمدی</font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">3- دبیر : مسافر سعید رستمی</font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div></div></div> text/html 2020-06-25T17:35:57+01:00 sheikhbahaeic60.mihanblog.com مسافر مصطفی لژیون سردار نمایندگی شیخ بهایی http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/4920 <p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span dir="RTL" lang="FA" style="line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">به نام خالق زیبایی ها</font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2"><span dir="RTL" lang="FA" style="line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">شانزدهمین جلسه از دور اول سری جلسات هماهنگی لژیون سردار با استادی کمک راهنما مسافر مهدی، نگهبانی مسافر مصطفی و دبیری مسافر سعید با&nbsp;<b>دستور جلسه:</b></span><b style="font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</b></font><b><span style="font-size: small;">چگونه قدر دانی کنیم (تواضع یا تفاخر)</span><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;</span></b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small;">در روز پنجشنبه 99/4/5 رآس ساعت 15 شروع به کار نمود.</span></p><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/58600/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%205_4_99/IMG_9654%20%28Copy%29.JPG"></div><div style="text-align: center;"><br></div><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: small; text-align: start;">فاصله بین صراط مستقیم و راه شیطان به اندازه یک مو می باشد اینجا</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: small; text-align: start;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: small; text-align: start;">ما میتوانیم احساسش کنیم که تک تک ما میتوانیم خود را آزمایش کنیم.</span></p> text/html 2020-06-25T07:56:45+01:00 sheikhbahaeic60.mihanblog.com مسافر مصطفی پیام تصویری http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/4925 <div style="text-align: center;"><font size="2"><b>پیام تصویری</b></font></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/4900/0269.jpg" alt="لژیون همسفر آزاده - مشارکت بجه های لژیون در باب دستور جلسه آداب ..."></div>