وبلاگ نمایندگی شیخ بهایی کنگره60 شعبه شیخ بهایی یکی از شعب کنگره 60 در اصفهان می باشد که فعالیت خود را از تاریخ 23/9/92 آغاز نمود . حوزه فعالیت در زمینه پیشگیری، مهار و درمان اعتیاد بوده و کلیه خدمات بصورت رایگان می باشد. امروز اعتیاد به هرگونه مواد مخدر بطور قطعی قابل درمان می باشد. طول درمان 11 ماه و داروی درمان شربت OT (شربت تریاک) است. آدرس :اصفهان پل بزرگمهر خیابان مشتاق سوم،جاده روشن دشت(جاده انرژی اتمی)روبروی پادگان شهید بهشتی جنب کاشی الوند. تلفن 38585973_031 http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com 2020-09-23T16:03:06+01:00 text/html 2020-09-23T11:43:14+01:00 sheikhbahaeic60.mihanblog.com مسافر مصطفی رهایی های روز چهارشنبه 2 مهرماه 99 http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/5096 <div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/17157/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/IMG-20200923-WA0031%20%28Copy%29.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/17157/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/IMG-20200923-WA0030%20%28Copy%29.jpg"></div> text/html 2020-09-23T09:45:57+01:00 sheikhbahaeic60.mihanblog.com مسافر مصطفی کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ وادی اول و تاثیر آن روی من http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/5094 <div style="text-align: center;"><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">جلسه پنجم از دوره هفتادم کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، با استادی و نگهبانی مهندس دژاکام و دبیری مسافر فرشاد با دستور جلسه<font color="#000000">&nbsp;</font></span></span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong><font color="#000000">وادی اول و تاثیر آن روی من&nbsp;</font></strong>در تاریخ&nbsp; چهارشنبه 02 مهرماه&nbsp; ساعت 09:35 آغاز به کار نمود.</span></span></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><img src="https://up.c60.ir/repository/17157/10_10_98/IMG_0001%288%29%20%28Copy%29.jpg"></p><table align="center" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><tbody><tr><td style="text-align: center; background-color: rgb(221, 221, 221);"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong>نام فایل</strong></span></span></p></td><td style="text-align: center; background-color: rgb(221, 221, 221);"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong>تاریخ</strong></span></span></p></td><td style="text-align: center; background-color: rgb(221, 221, 221);"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong>لینک</strong></span></span></p></td></tr><tr><td style="text-align: center;"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">فایل صوتی&nbsp;سخنان مهندس</span></span></p></td><td style="text-align: center;"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">99/07/02</span></span></p></td><td style="text-align: center;"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong style="color: rgb(0, 54, 99);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><a href="http://dl60.ir/multimedia/voice/4shanbe99-07-02.mp3" target="_blank" style="color: rgb(0, 54, 99); text-decoration-line: none;">دانلود</a></span></strong></span></span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"></span></span></p><p>&nbsp;</p></td></tr></tbody></table><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;">&nbsp;</p></div> text/html 2020-09-23T05:58:30+01:00 sheikhbahaeic60.mihanblog.com مسافر مصطفی دستور جلسات هفتگی http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/5095 <div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/17157/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/download%20%28Copy%29.jpg"></div> text/html 2020-09-23T03:41:26+01:00 sheikhbahaeic60.mihanblog.com مسافر : کریم کارگاه آموزش خصوصی مسافران سه شنبه http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/5093 <div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34);"><font size="2">به نام قدرت مطلق الله</font></div><div style="text-align: right;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font size="2"><font color="#222222">روز سه‌شنبه مورخ 99/7/1 جلسه نهم از دور بیست و سوم از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی مسافران شعبه شیخ بهایی اصفهان با استادی مسافر علیرضا و نگهبانی مسافر حسن و دبیری مسافر حمید با دستور جلسه هفتگی&nbsp;</font><b><font color="#222222">«</font>صورت مسئله اعتیاد</b><b>»</b><font color="#222222">&nbsp;رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.</font></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font size="2"><font color="#222222"><br></font></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/82131/99/%D8%B3%D9%87%20%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%8707-01/IMG_1475%20%28Copy%29.JPG" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px;"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: start; font-size: small;">&nbsp;مواد مخدر الکل وحتی نیکوتین موجود در سیگار از سد خونی مغز عبور می کند و این درحالی است که مواد دیگری مثل مولکول های موجود در غذاها نمی توانند از سد خونی مغز عبور کنند و انسان را معتاد کنند.</span></div></div> text/html 2020-09-20T14:19:36+01:00 sheikhbahaeic60.mihanblog.com مسافر مهدی کارگاه آموزش خصوصی مسافران یکشنبه http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/5090 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2">جلسه سیزدهم از دوره بیست و سوم کارگاه‌های آموزشی مسافران کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی، با استادی مسافر جمال ، نگهبانی مسافر جواد و دبیری مسافر مهدی با دستور جلسه&nbsp;&nbsp;</font><b><font size="2">«صورت مسئله اعتیاد&nbsp;</font></b><b style="font-size: small;">»</b><span style="font-size: small;">&nbsp;روز یکشنبه 30 شهریور ماه 1399 ساعت 17 برگزار شد.</span></div><div><br></div></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/58600/30_6_99/IMG_1314%20%28Copy%29.JPG"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: start;"><font size="2">&nbsp;درمان اعتیاد باید در زمان ۱۱ ماه صورت گیرد و در این ۱۱ ماه باید هم جسم و هم روان و جهان بینی به موازات هم حرکت کند و به تعادل برسد اگر یکی از این سه ضلع خللی داشته باشد باز به تعادل نمی رسیم&nbsp;</font></span></div> text/html 2020-09-19T18:19:17+01:00 sheikhbahaeic60.mihanblog.com مسافر احسان دستور جلسه این هفته: صورت مسئله‌ اعتیاد http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/5089 <div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div><font size="2"><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;دستور جلسه این هفته:&nbsp;&nbsp;صورت مسئله‌ اعتیاد&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b>به قلم کمک راهنما مسافر محمدحسین</b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/58600/29_3_99/IMG_9381%20%28Copy%29.JPG"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: start;">قرن ها مسئله اعتیاد لاینحل باقی مانده بود و هنوز هم مجامع علمی دنیا اعتقاد دارند بیماری اعتیاد&nbsp; بیماری است است لاعلاج پیش رونده و مرموز ، تا اینکه نوری تابیدن گرفت و آقای مهندس دژاکام درمان خودشان را آغاز کردند وطی فرایندی یازده ماهه به درمان رسیدند</span></div></font></div> text/html 2020-09-19T10:49:14+01:00 sheikhbahaeic60.mihanblog.com مسافر مصطفی گزارش تصویری مراسم پیمان و دریافت شال مرزبانی و تقدیر از خدمتگزاران نمایندگی ورزش http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/5088 <div style="text-align: center;"><font size="2"><b>گزارش تصویری مراسم پیمان و دریافت شال مرزبانی و تقدیر از خدمتگزاران نمایندگی ورزش</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b>در روز جمعه 99/6/28</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/17157/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%2099%20%D9%85%D8%B1%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C/IMG-20200918-WA0063%20%28Copy%29.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/17157/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%2099%20%D9%85%D8%B1%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C/IMG-20200918-WA0090%20%28Copy%29.jpg"></div> text/html 2020-09-18T14:01:22+01:00 sheikhbahaeic60.mihanblog.com مسافر مصطفی دستور جلسات هفتگی http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/5087 <div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/isd2_60.png"></div> text/html 2020-09-17T14:40:06+01:00 sheikhbahaeic60.mihanblog.com مسافر فریدون عملکرد لژیون 20 ؛ کمک راهنما محترم مسافر حسن http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/5085 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>بنام قدرت مطلق</b><br></font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div><div align="center" style=""><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>عملکرد لژیون 20 ؛ کمک راهنما محترم مسافر حسن</b></font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: start;"><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;دستور جلسه:&nbsp;<span style="font-family: tahoma;">سی دی دنیای درون</span></b></div><div style="text-align: center;"><br></div></font></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/13433/cd/IMG_%DB%B0%DB%B7%DB%B0%DB%B9%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0_%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B4%DB%B5%DB%B8_%28500_x_375_pixel%29%20%281%29.jpg" alt="وب مسافر مجید شیروی" style="text-align: start;"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: small; text-align: start;">. مراقب تفکرات غلط و اشتباه قبل خود باشیم زیرا اگر این تفکرات سلامت بودن هیچ وقت در دام اعتیاد گرفتار نمی شدیم.</span></div> text/html 2020-09-17T13:37:44+01:00 sheikhbahaeic60.mihanblog.com مسافر حسن گزارش جلسه عمومی روز پنجشنبه 99/6/27 http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/5084 <div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به نام قدرت مطلق الله</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">جلسه هشتم از دور بیست و سوم سری کارگاه های آموزشی عمومی روزهای پنجشنبه در مورخه 99/06/27 با استادی مسافر محمدرضا،&nbsp;نگهبانی مسافر هوشنگ&nbsp;و دبیری مسافر حسین با دستور جلسه چهارده مقاله&nbsp;</font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</span></div></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><br></span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><div style="font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0);"><img src="https://up.c60.ir/repository/82131/99/27_06/IMG_1279%20%28Copy%29.JPG"></div><div style="font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0);"><br></div></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><div style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px;"><font size="2">کتاب چهارده مقاله یک کتاب کامل،جامع و کاربردی است که یکی از منابع آموزشی در کنگره ۶۰ می باشد که آشنایی و فراگیری مطالب آن برای ما خیلی ضروری و واجب است و انشاالله&nbsp; به زودی در دانشگاه ها شاهد تدریس آن هستیم&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div></div> text/html 2020-09-16T12:48:21+01:00 sheikhbahaeic60.mihanblog.com مسافر مصطفی رهایی های روز چهارشنبه مورخ 99/06/26 http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/5082 <div style="text-align: center;"><p dir="RTL" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>رهایی های روز چهارشنبه مورخ 98/06/</b></font></span><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">26</b></p><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><p dir="RTL" align="center" style="line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;">روز چهارشنبه مانند هفته های گذشته شاهد رهایی اعضاء کنگره 60 شعبه شیخ بهایی از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای بنیان کنگره 60 آقای مهندس&nbsp;دژاکام بودیم.</span></b></font></p></span></div></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/17157/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/IMG-20200916-WA0029%20%28Copy%29.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div class="theme-designer-com-post-text" style="margin: 0px 0px 8px; font-size: 12px; line-height: 20px; color: rgb(34, 34, 34); text-align: start;"><div class="imgboxsadjad imgmargsadjad"><div style="text-align: center;"><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;"><b>از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شیخ بهایی، رهایی این مسافران عزیز را به راهنمایان و خانواده های محترمشان تبریك و تهنیت عرض می نماییم و از درگاه خداوند متعال، توفیق در امر آموزش و خدمت برایشان مسئلت می نماییم.</b></span></span></div><div><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;"><b><br></b></span></span></div></div></div></div> text/html 2020-09-16T12:22:59+01:00 sheikhbahaeic60.mihanblog.com مسافر مصطفی کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ صورت مسئله اعتیاد http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/5081 <div style="text-align: center;"><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">جلسه چهارم از دوره هفتادم کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، با استادی و نگهبانی مهندس دژاکام و دبیری مسافر علی با دستور جلسه<font color="#000000">&nbsp;</font></span></span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong><font color="#000000">صورت مسئله اعتیاد&nbsp;</font></strong>در تاریخ&nbsp; چهارشنبه 26 شهریور ماه&nbsp; ساعت 09:35 آغاز به کار نمود.</span></span></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><img src="https://up.c60.ir/repository/17157/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/IMG_0250%281%29%20%28Copy%29.jpg"></p><table align="center" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><tbody><tr><td style="text-align: center; background-color: rgb(221, 221, 221);"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong>نام فایل</strong></span></span></p></td><td style="text-align: center; background-color: rgb(221, 221, 221);"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong>تاریخ</strong></span></span></p></td><td style="text-align: center; background-color: rgb(221, 221, 221);"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong>لینک</strong></span></span></p></td></tr><tr><td style="text-align: center;"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">فایل صوتی&nbsp;سخنان مهندس</span></span></p></td><td style="text-align: center;"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">99/06/26</span></span></p></td><td style="text-align: center;"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong style="color: rgb(0, 54, 99);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><a href="http://dl60.ir/multimedia/voice/4shanbe99-06-26.mp3" target="_blank" style="color: rgb(0, 54, 99); text-decoration-line: none;">دانلود</a></span></strong></span></span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"></span></span></p><p>&nbsp;</p></td></tr></tbody></table><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;">&nbsp;</p></div> text/html 2020-09-15T16:15:49+01:00 sheikhbahaeic60.mihanblog.com همسفر محمدجواد کارگاه آموزش خصوصی مسافران سه شنبه http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/5080 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="2">به نام قدرت مطلق الله</font></div><div style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><font size="2" style=""><font color="#222222">روز سه‌شنبه مورخ 99/6/25 جلسه هشتم از دور بیست و سوم از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی مسافران شعبه شیخ بهایی اصفهان با استادی مسافر سینا و نگهبانی مسافر حسن و دبیری مسافرحمید با دستور جلسه هفتگی&nbsp;</font><b style=""><font color="#222222">«</font>کتاب چهارده مقاله</b><b style="color: rgb(34, 34, 34);">»</b><font color="#222222">&nbsp;رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.</font></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" style=""><font color="#222222"><br></font></font></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/49952/Sal%2099/3%20Shanbe/6_25/IMG_1246%20%28Copy%29.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: small; text-align: start;">&nbsp;اعتیاد یک بیماری مزمن ویا مسمومیت مزمن نیست بلکه یک نوع جایگزینی مزمن است</span></div><div style="text-align: center;"><br></div></div></div> text/html 2020-09-13T14:32:09+01:00 sheikhbahaeic60.mihanblog.com مسافر مهدی کارگاه آموزش خصوصی مسافران یک شنبه http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/5077 <div><div style="text-align: center;"><font size="2">جلسه دوازدهم از دوره بیست و سوم کارگاه‌های آموزشی مسافران کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی، با استادی مسافر مهدی ، نگهبانی مسافر جواد و دبیری مسافر مهدی با دستور جلسه&nbsp;&nbsp;</font><b><font size="2">«&nbsp;</font><font color="#222222" face="Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: 13.3333px;">چهارده مقاله</span></font></b><b style="font-size: small;">»</b><span style="font-size: small;">&nbsp;روز یکشنبه 23 شهریور ماه 1399 ساعت 17 برگزار شد.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/58600/23_6_99%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%20%DA%A9%D9%87%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%20%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%85/IMG_1116%20%28Copy%29.JPG"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: small; text-align: start;">&nbsp;در این کتاب به جهان‌بینی کاربردی اشاره شده که چگونه زیستن را به ما آموزش می دهد و اینکه چگونه به صلح و آرامش دست پیدا کنیم&nbsp;</span></div></div><div><span style="font-size: small; text-align: start;"><br></span></div><font size="2"></font> text/html 2020-09-13T11:20:38+01:00 sheikhbahaeic60.mihanblog.com مسافر مصطفی کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ ;کتاب 14 مقاله http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/5076 <p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">جلسه سوم دوره هفتادم کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، با استادی و نگهبانی مهندس دژاکام و دبیری مسافر رضا با دستور جلسه<font color="#000000">&nbsp;</font></span></span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong><font color="#000000">کتاب 14 مقاله&nbsp;</font></strong>در تاریخ&nbsp; چهارشنبه 19 شهریور ماه&nbsp; ساعت 09:35 آغاز به کار نمود.</span></span></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/17157/10_10_98/IMG_0001%288%29%20%28Copy%29.jpg"></p><table align="center" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><tbody><tr><td style="text-align: center; background-color: rgb(221, 221, 221);"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong>نام فایل</strong></span></span></p></td><td style="text-align: center; background-color: rgb(221, 221, 221);"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong>تاریخ</strong></span></span></p></td><td style="text-align: center; background-color: rgb(221, 221, 221);"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong>لینک</strong></span></span></p></td></tr><tr><td style="text-align: center;"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">فایل صوتی&nbsp;سخنان مهندس</span></span></p></td><td style="text-align: center;"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">99/06/19</span></span></p></td><td style="text-align: center;"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong style="color: rgb(0, 54, 99);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><a href="http://dl60.ir/multimedia/voice/4shanbe99-06-19.mp3" target="_blank" style="color: rgb(0, 54, 99); text-decoration-line: none;">دانلود</a></span></strong></span></span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"></span></span></p><p>&nbsp;</p></td></tr></tbody></table><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;">&nbsp;</p><div><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><br></span></span></div> text/html 2020-09-12T14:11:09+01:00 sheikhbahaeic60.mihanblog.com مسافر احسان دستور جلسه این هفته: چهارده مقاله http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/5074 <div><br></div><div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><font face="Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: 13.3333px;"><b>دستور جلسه این هفته:</b></span></font><font color="#222222" face="Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: 13.3333px;"><b>&nbsp;چهارده مقاله&nbsp;</b></span></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font color="#222222" face="Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: 13.3333px;"><b><br></b></span></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font face="Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: 13.3333px;"><b>به قلم کمک راهنما مسافر محمدرضا</b></span></font></div></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font face="Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: 13.3333px;"><b><br></b></span></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/58600/20_6_99/IMG_1037%20%28Copy%29.JPG"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: small; text-align: start;">در سال ۷۸ در اولین کنگره سراسری پزشکی راهکارهای اعتیاد در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ارائه نمودند که با عنوان صورت مساله اعتیاد و گروه بندی مصرف کنندگان که اصول مطرح شده در این مقاله در مورد راهکارهای درمان اعتیاد پذیرفته شد</span></div><div><font face="Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: 13.3333px;"><b><br></b></span></font></div> text/html 2020-09-11T07:59:33+01:00 sheikhbahaeic60.mihanblog.com داود عرفانی گزارش جلسه عمومی روز پنجشنبه 99/6/20 http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/5071 <div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به نام قدرت مطلق الله</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">جلسه هفتم از دور بیست و سوم سری کارگاه های آموزشی عمومی روزهای پنجشنبه در مورخه 99/06/20 با استادی مسافر محمد،&nbsp;نگهبانی مسافر هوشنگ&nbsp;و دبیری مسافر حسین با دستور جلسه اول<b>&nbsp;</b></font><b style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">عدالت، آیا همه&nbsp; افراد در کنگره 60 با هم برابرند؟&nbsp;&nbsp;</b><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">و دستور جلسه دوم&nbsp;</span><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">اولین سال رهایی مسافر علیرضا&nbsp;</b><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</span></div></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><br></span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/58600/20_6_99/IMG_1056%20%28Copy%29.JPG" style="font-size: small;"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">هر وقت تلاش کمتری کردم طلبکاریم بیشتر یوده است و بالعکس و کسانی که به دنبال عدالت و معرفت و عمل سالم می گردند بدون اینکه بخواهند کسی از آن ها تعریف و تمجید کند خدمت میکنند و برای خودشان خدمت میکنند</span></div> text/html 2020-09-11T07:30:19+01:00 sheikhbahaeic60.mihanblog.com مسافر مصطفی دستور جلسات هفتگی http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/5072 <div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/17157/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/120%20%28Copy%29.jpg"></div> text/html 2020-09-10T10:36:37+01:00 sheikhbahaeic60.mihanblog.com مسافر مصطفی زمان برگزاری کارگاههای آموزشی و آدرس نمایندگی شیخ بهایی http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/4835 <div style="text-align: center;"><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 24px;"><img src="https://up.c60.ir/repository/17157/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%A7%D9%88%D9%84%20%28Copy%29.jpg"></p><p dir="RTL" align="center" style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 24px;"><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 26.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif;">جلسات آقایان مسافر:</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 26.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 26.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif;">یکشنبه و سه‌شنبه ساعت 17 الی 20</span></b></p><p dir="RTL" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 24px;"><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 26.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif;">جــــلســـات عـــــمومی و جــشـن تولـــد: پنج‌شنبه</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 26.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 26.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif;">سـاعت 17</span></b></p><p dir="RTL" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 24px;"><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 26.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif;">جلــــسات خانواده (خانـم‌های همـسفر):</span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 26.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 26.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif;">دوشـــنبه ساعت 16</span></b></p><p dir="RTL" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 24px;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 26.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif;">آدرس: اصفهان، پل بزرگمهر، خیابان مشتاق سوم، جاده روشن دشت (جاده انرژی اتمی) روبروی پادگان شهید بهشتی،</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">جنب کاشی الوند. تلفن:&nbsp;&nbsp;<b>38585973_031&nbsp;</b>&nbsp;ساعت تماس : روزهای یکشنبه ، سه شنبه و پنجشنبه از ساعت 17 تا 20</span></p><p dir="RTL" align="center" style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; transition: all 400ms ease-in 0s; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 24px;"><br></p><p dir="RTL" align="center" style="font-weight: bold; transition: all 400ms ease-in 0s; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 24px;"><font color="#000099"><a href="https://telegram.me/sheikhbahaeic60" target="_blank" title="" style="font-weight: 400; font-size: 12px; font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; text-decoration-line: none; transition: all 400ms ease-in 0s;"></a><a href="https://telegram.me/sheikhbahaeic60" target="_blank" title="" style="font-weight: 400; font-size: 12px; font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; text-decoration-line: none; transition: all 400ms ease-in 0s;"></a></font></p><p dir="RTL" align="center" style="transition: all 400ms ease-in 0s; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 24px;"><br></p></div> text/html 2020-09-09T14:56:38+01:00 sheikhbahaeic60.mihanblog.com مسافر مصطفی رهایی های روز چهارشنبه مورخ 98/06/19 http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/5069 <div style="text-align: center;"><p dir="RTL" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>رهایی های روز چهارشنبه مورخ 98/06/</b></font></span><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">19</b></p><div style="font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34);"><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><p dir="RTL" align="center" style="line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;">روز چهارشنبه مانند هفته های گذشته شاهد رهایی اعضاء کنگره 60 شعبه شیخ بهایی از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای بنیان کنگره 60 آقای مهندس&nbsp;دژاکام بودیم.</span></b></font></p><p dir="RTL" align="center" style="line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img src="http://s6.picofile.com/file/8251540884/Negar_%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B5%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6_%DB%B1%DB%B4%DB%B3%DB%B4%DB%B1%DB%B1_Copy_.png" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></p><p dir="RTL" align="center" style="line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/4766" style="font-size: 9pt; color: rgb(255, 255, 255); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; text-decoration-line: none; transition: all 400ms ease-in 0s; text-align: start;"></a></p><div class="theme-designer-com-post-text" style="margin: 0px 0px 8px; line-height: 20px; text-align: start;"><div class="imgboxsadjad imgmargsadjad"><div style="text-align: center;"><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;"><b>از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شیخ بهایی، رهایی این مسافران عزیز را به راهنمایان و خانواده های محترمشان تبریك و تهنیت عرض می نماییم و از درگاه خداوند متعال، توفیق در امر آموزش و خدمت برایشان مسئلت می نماییم.</b></span></span></div></div></div><p dir="RTL" align="center" style="line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><br></span></b></font></p></span></div></div><div style="text-align: center;"><br style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"></div>