رهایی های روز چهارشنبه 10 شهریورماه 95
پنجشنبه 11 شهریور 1395 ساعت 12:43 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )

رهایی های روز چهارشنبه 10 شهریورماه 95

رهایی های شماره 437 تا 440 ( و شماره 120 تا 123در سال 1395)

روز چهارشنبه 1395/06/10 مانند هفته های گذشته، شاهد رهایی 4 نفر از اعضای کنگره 60  شعبه شیخ بهایی از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای بنیان کنگره 60 آقای مهندس دژاکام بودیم.

رهایی  شماره 16 سیگار در سال جاری

همچنین یک نفراز مسافرین لژیون ویلیام وایت( درمان اعتیاد به سیگار)  با موفقیت سفر خود را به اتمام رساند و دستور قطع نیکوتین خوراکی را از بینان کنگره آقای مهندس دژاکام دریافت نمودند و به رهایی رسیدند.

از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شیخ بهایی، رهایی این مسافران عزیز را به راهنمایان و خانواده های محترمشان تبریك و تهنیت عرض می نماییم و از درگاه خداوند متعال، توفیق در امر آموزش و خدمت برایشان مسئلت می نماییم.

ادامه مطلب
مرتبط با: رها یافتگان، رهایی سیگار،


رهایی های روز چهارشنبه27مردادماه 95
پنجشنبه 28 مرداد 1395 ساعت 10:35 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )

رهایی های روز چهارشنبه27مردادماه 95

رهایی های شماره  419 تا 430 ( و شماره  96 تا 107 در سال 1395)

روز چهارشنبه 1395/05/27 مانند هفته های گذشته، شاهد رهایی 12 نفر از اعضای کنگره 60  شعبه شیخ بهایی از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای بنیان کنگره 60 آقای مهندس دژاکام بودیم.

رهایی  شماره 14،15 سیگار در سال جاری

همچنین دو از مسافرین لژیون ویلیام وایت( درمان اعتیاد به سیگار)  با موفقیت سفر خود را به اتمام رساند و دستور قطع نیکوتین خوراکی را از بینان کنگره آقای مهندس دژاکام دریافت نمودند و به رهایی رسیدند.از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شیخ بهایی، رهایی این مسافران عزیز را به راهنمایان و خانواده های محترمشان تبریك و تهنیت عرض می نماییم و از درگاه خداوند متعال، توفیق در امر آموزش و خدمت برایشان مسئلت می نماییم.
ادامه مطلب
مرتبط با: رها یافتگان، رهایی سیگار،


اخبار تولد
سه شنبه 26 مرداد 1395 ساعت 23:22 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )
اخبار تولد
روز جمعه مورخه 95/5/29 اولین سالروز رهایی سیگار مسافر اصغر 
را با شور و شکوه فراوان در پارک ورزشی شهدای شهرداری 
اصفهان
 جشن می گیریم.
شروع تولد در پایان جلسه ویلیام وایت میباشد.استاد جلسه:مسافر محمد داودی


 از طرف مسئولین و اعضای نمایندگی شیخ بهایی اصفهان این تولد فرخنده را به ایشان ، راهنمای بزرگوارشان و خانواده محترمشان تبریک عرض نموده و از خداوند منان توفیق روز افزون در امر آموزش و خدمت ، برایشان مسئلت می نماییم.
مرتبط با: رهایی سیگار، اخبار و اطلاعیه ها،


رهایی های روز چهارشنبه 19خرداد ماه 95
پنجشنبه 20 خرداد 1395 ساعت 11:20 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )

رهایی های روز چهارشنبه 19 خرداد ماه 95

رهایی های شماره تا371تا373  ( و شماره 48 تا 50 در سال 1395)

روز چهارشنبه 1395/3/19 مانند هفته های گذشته، شاهد رهایی 3نفر از اعضای کنگره 60  شعبه شیخ بهایی از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای بنیان کنگره 60 آقای مهندس دژاکام بودیم.

رهایی های شماره 6 تا 9 سیگار در سال جاری

همچنین 4 نفر از مسافرین لژیون ویلیام وایت( درمان اعتیاد به سیگار)  با موفقیت سفر خود را به اتمام رساندند و دستور قطع نیکوتین خوراکی را از بینان کنگره آقای مهندس دژاکام دریافت نمودند و به رهایی رسیدند.


از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شیخ بهایی، رهایی این مسافران عزیز را به راهنمایان و خانواده های محترمشان تبریك و تهنیت عرض می نماییم و از درگاه خداوند متعال، توفیق در امر آموزش و خدمت برایشان مسئلت می نماییم.
ادامه مطلب
مرتبط با: رها یافتگان، رهایی سیگار،


اخبار تولد
دوشنبه 10 خرداد 1395 ساعت 01:19 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )

اخبار تولد
روز جمعه مورخه 95/3/14 سومین سالروز رهایی سیگار کمک راهنمای محترم مسافر  مجید اعتباریان 
را با شور و شکوه فراوان در پارک ورزشی شهدای شهرداری 
اصفهان
 جشن می گیریم.
شروع تولد در پایان جلسه ویلیام وایت میباشد.

  از طرف مسئولین و اعضای نمایندگی شیخ بهایی اصفهان این تولد فرخنده را به ایشان ، راهنمای بزرگوارشان و خانواده محترمشان تبریک عرض نموده و از خداوند منان توفیق روز افزون در امر آموزش و خدمت ، برایشان مسئلت می نماییم.
مرتبط با: رها یافتگان، رهایی سیگار،


رهایی های روز چهارشنبه 22 اردیبهشت ماه 95
پنجشنبه 23 اردیبهشت 1395 ساعت 09:40 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )

رهایی های روز چهارشنبه 22 اردیبهشت ماه 95

رهایی های شماره  352 تا 358 ( و شماره 29 تا 35  در سال 1395)

روز چهارشنبه 22/02/1395مانند هفته های گذشته، شاهد رهایی7 نفر از اعضای کنگره 60  شعبه شیخ بهایی از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای بنیان کنگره 60 آقای مهندس دژاکام بودیم.

رهایی های شماره 2 تا 5 سیگار در سال جاری

همچنین 4 نفر از مسافرین لژیون ویلیام وایت( درمان اعتیاد به سیگار)  با موفقیت سفر خود را به اتمام رساندند و دستور قطع نیکوتین خوراکی را از بینان کنگره آقای مهندس دژاکام دریافت نمودند و به رهایی رسیدند.از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شیخ بهایی، رهایی این مسافران عزیز را به راهنمایان و همسفران و خانواده های محترمشان تبریك و تهنیت عرض می نماییم و از درگاه خداوند متعال، توفیق در امر آموزش و خدمت برایشان مسئلت می نماییم.
ادامه مطلب
مرتبط با: رها یافتگان، رهایی سیگار،


اخبار تولد
سه شنبه 21 اردیبهشت 1395 ساعت 13:36 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )
اخبار تولد
روز جمعه مورخه95/2/24 دومین سالروز رهایی سیگار مسافر  محمد داودی
را با شور و شکوه فراوان در پارک ورزشی شهدای شهرداری 
اصفهان
جشن می گیریم.
شروع تولد در پایان جلسه ویلیام وایت میباشد.
استاد جلسه: راهنمای  محترم درمان سیگار مسافرمجید اعتباریان
 


  از طرف مسئولین و اعضای نمایندگی شیخ بهایی اصفهان این تولد فرخنده را به ایشان ، راهنمای بزرگوارشان آقای مجید اعتباریان و خانواده محترمشان تبریک عرض نموده و از خداوند منان توفیق روز افزون در امر آموزش و خدمت ، برایشان مسئلت می نماییم.
مرتبط با: رهایی سیگار،


رهایی های شعبه چهارشنبه مورخه 95/01/25
پنجشنبه 26 فروردین 1395 ساعت 11:05 | نویسنده این مطلب : مدیر وبلاگ علی جمالی | ( نظرات )

رهایی های روز چهارشنبه 25 فروردین ماه 95

رهایی های شماره  334 تا 340 ( و شماره 11 تا 17 در سال 1395)

روز چهارشنبه 1395/01/25 مانند هفته های گذشته، شاهد رهایی 7 نفر از اعضای کنگره 60  شعبه شیخ بهایی از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای بنیان کنگره 60 آقای مهندس دژاکام بودیم.

رهایی شماره 1 سیگار در سال 1395

همچنین یک نفر از مسافرین لژیون ویلیام وایت( درمان اعتیاد به سیگار)  با موفقیت سفر خود را به اتمام رساند و دستور قطع نیکوتین خوراکی را از بینان کنگره آقای مهندس دژاکام دریافت نمود و به رهایی رسید.

از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شیخ بهایی، رهایی این مسافران عزیز را به راهنمایان و همسفران و خانواده های محترمشان تبریك و تهنیت عرض مینماییم و از درگاه خداوند متعال، پیروزی روزافزون برایشان مسئلت می نماییم.
ادامه مطلب
مرتبط با: رها یافتگان، رهایی سیگار،


رهایی های شعبه چهارشنبه 94/12/05
پنجشنبه 6 اسفند 1394 ساعت 11:07 | نویسنده این مطلب : مدیر وبلاگ علی جمالی | ( نظرات )

رهایی های روز چهارشنبه 5 اسفندماه 94

رهایی های شماره  312 و 313 و 314 و 315 و 316 و 317

روز چهارشنبه  1394/12/05 مانند هفته های گذشته، شاهد رهایی 6 نفر از اعضای کنگره 60  شعبه شیخ بهایی از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای بنیان کنگره 60 آقای مهندس دژاکام بودیم.

همچنین یک نفر از مسافرین لژیون ویلیام وایت( درمان اعتیاد به سیگار)  با موفقیت سفر خود را به اتمام رساند و دستور قطع نیکوتین خوراکی را از بینان کنگره آقای مهندس دژاکام دریافت نمود و به رهایی رسید.

از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شیخ بهایی، رهایی این مسافران عزیز را به راهنمایان و همسفران و خانواده های محترمشان تبریك و تهنیت عرض مینماییم و از درگاه خداوند متعال، پیروزی روزافزون برایشان مسئلت می نماییم.
ادامه مطلب
مرتبط با: رهایی سیگار، رها یافتگان،


رهایی های شعبه چهارشنبه 94/11/14
پنجشنبه 15 بهمن 1394 ساعت 11:36 | نویسنده این مطلب : مدیر وبلاگ علی جمالی | ( نظرات )

رهایی های روز چهارشنبه 14 بهمن ماه 94

رهایی های شماره  305 و 306 و 307 و 308 و 309 و 310 و 311

روز چهارشنبه  1349/11/14 مانند هفته های گذشته، شاهد رهایی 7 نفر از اعضای کنگره 60  شعبه شیخ بهایی از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای بنیان کنگره 60 آقای مهندس دژاکام بودیم.

همچنین سه نفر از مسافرین لژیون ویلیام وایت( درمان اعتیاد به سیگار)  با موفقیت سفر خود را به اتمام رساند و دستور قطع نیکوتین خوراکی را از بینان کنگره آقای مهندس دژاکام دریافت نمود و به رهایی رسید.

از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شیخ بهایی، رهایی این مسافران عزیز را به راهنمایان و همسفران و خانواده های محترمشان تبریك و تهنیت عرض مینماییم و از درگاه خداوند متعال، پیروزی روزافزون برایشان مسئلت می نماییم.
ادامه مطلب
مرتبط با: رها یافتگان، رهایی سیگار،

رهایی سیگار چهارشنبه مورخه 94/09/18
پنجشنبه 19 آذر 1394 ساعت 16:14 | نویسنده این مطلب : مدیر وبلاگ علی جمالی | ( نظرات )
روز چهارشنبه مورخه 94/09/18  یک نفر از مسافران لژیون ویلیام وایت شعبه شیخ بهایی (درمان اعتیاد به مصرف سیگار ) با روش DST توانستند با موفقیت سفر خود را  سپری کنند و دستور قطع مصرف نیکوتین خوراکی خود را از بنیان کنگره 60 ، دریافت نموده و به رهایی برسند.
از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شیخ بهایی، رهایی این مسافر عزیز را به راهنما و همسفر و خانواده های محترمشان تبریك و تهنیت عرض مینماییم و از درگاه خداوند متعال، پیروزی روزافزون برایشان مسئلت می نماییم.ادامه مطلب
مرتبط با: رهایی سیگار،


رهایی سیگار چهارشنبه 94/09/04
پنجشنبه 5 آذر 1394 ساعت 10:50 | نویسنده این مطلب : مدیر وبلاگ علی جمالی | ( نظرات )
روز چهارشنبه مورخه 94/09/04  دو نفر از مسافران لژیون ویلیام وایت شعبه شیخ بهایی (درمان اعتیاد به مصرف سیگار ) با روش DST توانستند با موفقیت سفر خود را  سپری کنند و دستور قطع مصرف نیکوتین خوراکی خود را از بنیان کنگره 60 ، دریافت نموده و به رهایی برسند.


از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شیخ بهایی، رهایی این مسافران عزیز را به راهنمایان و همسفران و خانواده های محترمشان تبریك و تهنیت عرض مینماییم و از درگاه خداوند متعال، پیروزی روزافزون برایشان مسئلت می نماییم.
ادامه مطلب
مرتبط با: رهایی سیگار،


لینک های مرتبط: کنگره 60،

رهایی سیگار چهارشنبه 94/08/13
پنجشنبه 14 آبان 1394 ساعت 10:20 | نویسنده این مطلب : مدیر وبلاگ علی جمالی | ( نظرات )


روز چهارشنبه مورخه 94/08/13  چهار نفر از مسافران لژیون ویلیام وایت شعبه شیخ بهایی (درمان اعتیاد به مصرف سیگار ) با روش DST توانستند با موفقیت سفر خود را  سپری کنند و دستور قطع مصرف نیکوتین خوراکی خود را از بنیان کنگره 60 ، دریافت نموده و به رهایی برسند.از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شیخ بهایی، رهایی این مسافران عزیز را به راهنمایان و همسفران و خانواده های محترمشان تبریك و تهنیت عرض مینماییم و از درگاه خداوند متعال، پیروزی روزافزون برایشان مسئلت می نماییم.

ادامه مطلب
مرتبط با: رهایی سیگار،


لینک های مرتبط: کنگره 60،

رهایی سیگار چهارشنبه94/05/14
چهارشنبه 11 شهریور 1394 ساعت 17:41 | نویسنده این مطلب : مدیر وبلاگ علی جمالی | ( نظرات )

روز چهارشنبه مورخه 94/05/14  یک نفر از مسافران لژیون ویلیام وایت شعبه شیخ بهایی (درمان اعتیاد به مصرف سیگار ) با روش DST توانست با موفقیت سفر خود را  سپری کند و دستور قطع مصرف نیکوتین خوراکی خود را از بنیان کنگره 60 ، دریافت نموده و به رهایی برسد.


آپلود عکس


 از طرف ایجنت و مرزبانان و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شیخ بهایی، رهایی مرزبان عزیز اقای سعید محمدی  را به خودشان و خانواده  و راهنمای محترمشان  تبریك و تهنیت عرض مینماییم و از درگاه خداوند متعال، پیروزی روز افزونشان را خواستاریم.
ادامه مطلب
مرتبط با: رهایی سیگار،


رهایی سیگار چهارشنبه 94/05/07
چهارشنبه 11 شهریور 1394 ساعت 12:30 | نویسنده این مطلب : مدیر وبلاگ علی جمالی | ( نظرات )

روز چهارشنبه مورخه94/05/07  پنج نفر از مسافران لژیون ویلیام وایت شعبه شیخ بهایی (درمان اعتیاد به مصرف سیگار ) با روش DST توانستند با موفقیت سفر خود را سپری کنند و به رهایی برسند.


آپلود عکس


 از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شیخ بهایی، رهایی این دوستان عزیز را به خودشان و خانواده  و راهنمای محترمشان  تبریك و تهنیت عرض مینماییم و از درگاه خداوند متعال، پیروزی روزافزونشان را خواستاریم.
ادامه مطلب
مرتبط با: رهایی سیگار،


رهایی سیگار چهارشنبه 94/04/31
سه شنبه 10 شهریور 1394 ساعت 20:20 | نویسنده این مطلب : مدیر وبلاگ علی جمالی | ( نظرات )
روز چهارشنبه مورخه94/04/31  یک نفر از مسافران لژیون ویلیام وایت شعبه شیخ بهایی ،درمان اعتیاد به مصرف سیگار با روش D.S.T توانست با موفقیت سفر خود را سپری کند و به رهایی برسد .

آپلود عکس


 از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شیخ بهایی، رهایی این دوست عزیز را به خودش و راهنمای محترمشان  تبریك و تهنیت عرض مینماییم و از درگاه خداوند متعال، پیروزی روزافزونشان را خواستاریم.

ادامه مطلب
مرتبط با: رهایی سیگار،


رهایی سیگار چهارشنبه 94/4/10
سه شنبه 10 شهریور 1394 ساعت 11:57 | نویسنده این مطلب : مدیر وبلاگ علی جمالی | ( نظرات )
روز چهارشنبه مورخه94/4/10تعداد یک نفر از مسافران لژیون ویلیام وایت شعبه شیخ بهایی ،درمان اعتیاد به مصرف سیگار با روش D.S.T توانست با موفقیت سفر خود را سپری .کند و به رهایی برسد .

آپلود عکس


 از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شیخ بهایی، رهایی این دوست عزیز را به خودش و راهنمای محترمشان  تبریك و تهنیت عرض مینماییم و از درگاه خداوند متعال، پیروزی روزافزونشان را خواستاریم.
ادامه مطلب
مرتبط با: رهایی سیگار،


لینک های مرتبط: کنگره 60،

رهایی سیگار چهارشنبه 94/04/03
یکشنبه 8 شهریور 1394 ساعت 19:34 | نویسنده این مطلب : مدیر وبلاگ علی جمالی | ( نظرات )
روز چهارشنبه مورخه 94/04/03 تعداد دو نفر از مسافران لژیون ویلیام وایت شعبه شیخ بهایی ،درمان اعتیاد به مصرف سیگار با روش D.S.T توانستند با موفقیت سفر خود را سپری کرده و دستور قطع مصرف خود را از بنیان کنگره 60 ، مهندس دریافت نموده و به رهایی برسند .

درمان اعتیاد به مصرف سیگار

از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شیخ بهایی، رهایی این دوستان عزیز را به خودشان و راهنمایان محترمشان  تبریك و تهنیت عرض مینماییم و از درگاه خداوند متعال، توفیق روز افزون برایشان مسئلت می نماییم.

ادامه مطلب
مرتبط با: رهایی سیگار،


لینک های مرتبط: کنگره 60،

رهایی سیگار 94/03/13
یکشنبه 8 شهریور 1394 ساعت 12:12 | نویسنده این مطلب : مدیر وبلاگ علی جمالی | ( نظرات )
روز چهارشنبه مورخه 94/03/13 تعداد چهار نفر از مسافران لژیون ویلیام وایت شعبه شیخ بهایی ،درمان اعتیاد به مصرف سیگار با روش D.S.T توانستند با موفقیت سفر خود را سپری کرده و دستور قطع مصرف آدامس نیکوتین خود را از بنیان کنگره 60 ، مهندس دریافت نموده و به رهایی برسند .

درمان اعتیاد به مصرف سیگار

از طرف اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شیخ بهایی، رهایی این دوستان عزیز را به خودشان و راهنمایان محترمشان  تبریك و تهنیت عرض مینماییم و از درگاه خداوند متعال، پیروزی روزافزونشان را خواستاریم.

بقیه در ادامه مطلب.......
مرتبط با: رهایی سیگار،


لینک های مرتبط: کنگره 60،

رهایی سیگار چهارشنبه 94/03/06
شنبه 7 شهریور 1394 ساعت 12:55 | نویسنده این مطلب : مدیر وبلاگ علی جمالی | ( نظرات )
روز چهارشنبه مورخه 94/03/06 دو نفر از مسافران لژیون ویلیام وایت شعبه شیخ بهایی ،درمان اعتیاد به مصرف سیگار با روش D.S.T توانستند با موفقیت سفر خود را سپری کرده و دستور قطع مصرف آدامس نیکوتین خود را از بنیان کنگره 60 ، مهندس دریافت نموده و به رهایی برسند .

درمان اعتیاد به مصرف سیگار

از طرف اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شیخ بهایی، رهایی این دوستان عزیز را به خودشان و راهنمایان محترمشان  تبریك و تهنیت عرض مینماییم و از درگاه خداوند متعال، پیروزی روزافزونشان را خواستاریم.


ادامه مطلب
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات