گزارش تصویری مراسم افطار پنجشنبه 97/3/3
پنجشنبه 3 خرداد 1397 ساعت 22:32 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )
به نام خالق هستی بخش

چهارمین ضیافت افطار نمایندگی شیخ بهایی به روایت تصویر

پنجشنبه 97/3/3ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش تصویری مراسم ها، ماه رمضان در کنگره 60،

گزارش تصویری مراسم افطار سه شنبه 97/2/1
چهارشنبه 2 خرداد 1397 ساعت 08:40 | نویسنده این مطلب : مسافر : رضا | ( نظرات )
به نام خالق هستی بخش

سومین ضیافت افطار نمایندگی شیخ بهایی به روایت تصویر

سه شنبه 97/2/1ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش تصویری مراسم ها، ماه رمضان در کنگره 60،

گزارش تصویری مراسم افطار یکشنبه 97/2/30
یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 ساعت 22:35 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )
به نام خالق هستی بخش

دومین ضیافت افطار نمایندگی شیخ بهایی به روایت تصویر

یکشنبه 97/2/30

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش تصویری مراسم ها، ماه رمضان در کنگره 60،

گزارش تصویری مراسم افطار پنج شنبه 97/02/27
جمعه 28 اردیبهشت 1397 ساعت 20:45 | نویسنده این مطلب : مسافر مجتبی | ( نظرات )
به نام خالق هستی بخش
اولین ضیافت افطار نمایندگی شیخ بهایی به روایت تصویر

پنج شنبه 97/02/27


بقیه تصاویر در ادامه مطلب...

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش تصویری مراسم ها، ماه رمضان در کنگره 60،


لینک های مرتبط: کنگره 60،

گزارش تصویری ضیافت افطار نمایندگی شیخ بهایی ( شماره13 )
یکشنبه 4 تیر 1396 ساعت 22:56 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق الله

گزارش تصویری ضیافت افطار نمایندگی شیخ بهایی ( شماره13 )

یکشنبه  مورخه 96/04/4 

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش تصویری مراسم ها، ماه رمضان در کنگره 60،

گزارش تصویری ضیافت افطار نمایندگی شیخ بهایی ( شماره12 )
پنجشنبه 1 تیر 1396 ساعت 22:46 | نویسنده این مطلب : مسافر حمید | ( نظرات )

بنام قدرت مطلق الله

گزارش تصویری ضیافت افطار نمایندگی شیخ بهایی ( شماره12 )

پنجشنبه مورخه 96/04/1 با حضور دیده بان محترم کنگره60 کامران شریفیان


ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش تصویری مراسم ها، ماه رمضان در کنگره 60،


گزارش تصویری ضیافت افطار نمایندگی شیخ بهایی (شماره11)
چهارشنبه 31 خرداد 1396 ساعت 08:32 | نویسنده این مطلب : مسافر : محسن | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق الله

گزارش تصویری ضیافت افطار نمایندگی شیخ بهایی ( شماره11 )

سه شنبه مورخه 96/03/30

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش تصویری مراسم ها، ماه رمضان در کنگره 60،


گزارش تصویری ضیافت افطار بخش همسفران نمایندگی شیخ بهایی
دوشنبه 29 خرداد 1396 ساعت 21:05 | نویسنده این مطلب : همسفر فاطمه ج | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق الله

گزارش تصویری ضیافت افطار نمایندگی شیخ بهایی ( شماره2 )

قسمت همسفران در روز دوشنبه مورخه 96/03/29


ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش تصویری مراسم ها، ماه رمضان در کنگره 60،


گزارش تصویری ضیافت افطار نمایندگی شیخ بهایی (شماره10)
یکشنبه 28 خرداد 1396 ساعت 23:20 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق الله

گزارش تصویری ضیافت افطار نمایندگی شیخ بهایی ( شماره10 )

یکشنبه مورخه 96/03/28ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش تصویری مراسم ها، ماه رمضان در کنگره 60،


گزارش تصویری ضیافت افطار نمایندگی شیخ بهایی (شماره 8)
سه شنبه 23 خرداد 1396 ساعت 22:48 | نویسنده این مطلب : مسافر حمید | ( نظرات )

بنام قدرت مطلق الله

گزارش تصویری ضیافت افطار نمایندگی شیخ بهایی ( شماره 8 )

سه شنبه مورخه 96/03/23

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش تصویری مراسم ها، ماه رمضان در کنگره 60،


گزارش تصویری ضیافت افطار نمایندگی شیخ بهایی (شماره 6)
پنجشنبه 18 خرداد 1396 ساعت 23:14 | نویسنده این مطلب : مسافر حمید | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق الله

گزارش تصویری ضیافت افطار نمایندگی شیخ بهایی (شماره6)


پنج شنبه مورخه 96/03/18

ادامه مطلب
مرتبط با: ماه رمضان در کنگره 60، گزارش تصویری مراسم ها،

گزارش تصویری ضیافت افطار نمایندگی شیخ بهایی (شماره 5)
سه شنبه 16 خرداد 1396 ساعت 21:54 | نویسنده این مطلب : مسافر حمید | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق الله

گزارش تصویری ضیافت افطار نمایندگی شیخ بهایی (شماره 5)


سه شنبه مورخه 96/03/16

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش تصویری مراسم ها، ماه رمضان در کنگره 60،

گزارش تصویری ضیافت افطار نمایندگی شیخ بهایی (شماره 4)
یکشنبه 14 خرداد 1396 ساعت 22:52 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق الله

گزارش تصویری ضیافت افطار نمایندگی شیخ بهایی (شماره 4)


یکشنبه مورخه 96/03/14

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش تصویری مراسم ها، ماه رمضان در کنگره 60،

گزارش تصویری ضیافت افطار نمایندگی شیخ بهایی (شماره 3)
شنبه 13 خرداد 1396 ساعت 10:48 | نویسنده این مطلب : مسافر : محسن | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق الله

گزارش تصویری ضیافت افطار نمایندگی شیخ بهایی (شماره 3)


پنجشنبه مورخه 96/03/11

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش تصویری مراسم ها، ماه رمضان در کنگره 60،


گزارش تصویری ضیافت افطار نمایندگی شیخ بهایی (شماره 2)
سه شنبه 9 خرداد 1396 ساعت 22:30 | نویسنده این مطلب : مسافر حمید | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق الله

گزارش تصویری ضیافت افطار نمایندگی شیخ بهایی (شماره 2)

سه شنبه مورخه 96/03/9ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش تصویری مراسم ها، ماه رمضان در کنگره 60،


گزارش تصویری ضیافت افطار نمایندگی شیخ بهایی (شماره 1)
دوشنبه 8 خرداد 1396 ساعت 22:24 | نویسنده این مطلب : مسافر : محسن | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق الله

گزارش تصویری ضیافت افطار نمایندگی شیخ بهایی (شماره 1)

یک شنبه مورخه 96/03/7ادامه مطلب
مرتبط با: ماه رمضان در کنگره 60، گزارش تصویری مراسم ها،

برچسب‌ها: کنگره 60،

گزارش تصویری ضیافت افطار نمایندگی شیخ بهایی (شماره 13) سه شنبه مورخه 95/04/15
چهارشنبه 16 تیر 1395 ساعت 11:05 | نویسنده این مطلب : مسافر مجتبی | ( نظرات )

بنام قدرت مطلق الله

گزارش تصویری ضیافت افطار نمایندگی شیخ بهایی (شماره 13)

سه شنبه مورخه 95/04/15بقیه تصاویر در ادامه مطلب......

ادامه مطلب
مرتبط با: ماه رمضان در کنگره 60، گزارش تصویری مراسم ها،


لینک های مرتبط: کنگره 60،

گزارش تصویری ضیافت افطار نمایندگی شیخ بهایی (شماره 12) یک شنبه مورخه 95/04/13
دوشنبه 14 تیر 1395 ساعت 08:22 | نویسنده این مطلب : مسافر مجتبی | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق الله

گزارش تصویری ضیافت افطار نمایندگی شیخ بهایی (شماره 12)

یک شنبه مورخه 95/04/13بقیه تصاویر در ادامه مطلب......

ادامه مطلب
مرتبط با: ماه رمضان در کنگره 60، گزارش تصویری مراسم ها،


لینک های مرتبط: کنگره 60،

بنام قدرت مطلق الله

گزارش تصویری ضیافت افطار نمایندگی شیخ بهایی (شماره 11)

پنج شنبه مورخه 95/04/10بقیه تصاویر در ادامه مطلب......
ادامه مطلب
مرتبط با: ماه رمضان در کنگره 60، گزارش تصویری مراسم ها،


لینک های مرتبط: کنگره 60،

گزارش تصویری ضیافت افطار نمایندگی شیخ بهایی (شماره 10) یک شنبه مورخه 95/04/08
سه شنبه 8 تیر 1395 ساعت 23:54 | نویسنده این مطلب : مسافر مجتبی | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق الله

گزارش تصویری ضیافت افطار نمایندگی شیخ بهایی (شماره 10)

سه شنبه مورخه 95/04/08بقیه تصاویر در ادامه مطلب......

ادامه مطلب
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو