گزارش لژیون (شماره 8) کمک راهنما آقای محمد حسین آرندیان
شنبه 6 آذر 1395 ساعت 19:45 | نویسنده این مطلب : مسافر مجتبی | ( نظرات )
به نام خالق زیبایی

گزارش لژیون (شماره 8) کمک راهنما آقای محمد حسین آرندیان روزیک شنبه مورخه 95/08/30
با دستور جلسه : سی دی تن به تن


درکتاب شریف می فرماید: هیچ نفسی  نمی تواند بار نفس دیگری  را حمل کند برداشت های متفاوتی از این موضوع وجود دارد  یکی از این برداشتها مربوط به جهان پس از مرگ است  ، یک برداشت هم می تواند برای این جهان باشد  بعضی از کارها را دیگران می توانند به ما کمک کنند تا به انجام برسانیم  ولی یک سری از کارها هست که هیچ موضوع یا شخصی نمی تواند  کمکی به ما بنماید .
ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون های آموزشی،


لینک های مرتبط: کنگره 60،

گزارش عملکرد لژیون شماره11همسفران، لژیون همسفر لیلا مرادی
دوشنبه 1 آذر 1395 ساعت 22:30 | نویسنده این مطلب : همسفر فاطمه ج | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

گزارش عملکرد لژیون شماره11همسفران، لژیون همسفر لیلا مرادی

موضوع:ارسال و شرح تصویر عبور دوم و نقش همسفر

تمامی جزوات ،سی دی ها ،وادی ها و مطالب کتاب عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر و آموزش های راهنما برای رهجو چراغ راه است با آموزش گرفتن صحیح و درست هر مسافر و همسفری می تواند این مسیر سخت و دشوار را به راحتی طی کند و به پایان خط و رهایی دست پیدا کند.......

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون های آموزشی،


گزارش لژیون (شماره 6) کمک راهنما آقای رضا شوشتری
شنبه 29 آبان 1395 ساعت 20:19 | نویسنده این مطلب : مسافر مجتبی | ( نظرات )
به نام خالق زیبایی

گزارش لژیون (شماره 6) کمک راهنما آقای رضا شوشتری روزسه شنبه مورخه 95/08/25
با دستور جلسه : پرسش و پاسخ


بسیاری از مواردی که طی شبانه روز فکر خودمان را در گیر ان می کنیم برای ما ضروری نیستند و ما با توجه به انها ذهن خودمان را با انها در گیر می کنیم و این کار باعث می شود جایگاه حافظه ما پر شود 
ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون های آموزشی،


لینک های مرتبط: کنگره 60،

عملکردلژیون شماره10همسفران لژیون همسفرطاهره ابراهیمی
یکشنبه 23 آبان 1395 ساعت 12:03 | نویسنده این مطلب : همسفر فخری | ( نظرات )

به نام خالق زیباییها

گزارش عملکرد لژیون شماره10همسفران، لژیون همسفر طاهره ابراهیمی

موضوع:سی دی نقاش ماهر


نقاش، خودِ ما یا نفس ماست و تابلو جسم و افکار و اندیشه های ماست، ابزار نقاشی هم رنگِ ما و اطراف ماست و هر شخصی باید خود را کامل کند مانند باسواد بودن یا نبودن، کار یا هنری را بلد بودن یا نبودن، نگهداری از این خلقت به ما واگذار شده هم در ظاهر و هم در باطن. ظاهرِ ما باید همیشه سالم و سرحال باشد و باطن هم سالم باشد..............

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون های آموزشی،


گزارش لژیون (شماره 4) کمک راهنما آقای علی جمالی
یکشنبه 23 آبان 1395 ساعت 07:16 | نویسنده این مطلب : مسافر مجتبی | ( نظرات )
به نام خالق زیبایی

گزارش لژیون (شماره 4) کمک راهنما آقای علی جمالی روزسه شنبه مورخه 95/08/18
با دستور جلسه : حقه های نفس


اجرام در هستی به هم نیرو وارد می کنند و هر چه جرم جسمی بزرگتر باشد نیروی بیشتری وارد می کند . قانون اینرسی می گوید هر جرمی برای تغییر در حرکت مقاومت می کند که این مقاومت بستگی به جرم دارد .در انسان هم به همین صورت است .زمانی که انسان به سمت ارزشها حرکت می کند نیرویی در برابر این حرکت مقاومت می کند که ناشی از جهالت است و برعکس مقاومت انسان در برابر انجام ضد ارزشها ناشی از دانایی است .
ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون های آموزشی،


لینک های مرتبط: کنگره 60،

عملکرد لژیون شماره9همسفران
سه شنبه 18 آبان 1395 ساعت 14:27 | نویسنده این مطلب : همسفر فاطمه ج | ( نظرات )
به نام آرامش دهنده قلبها

عملکرد لژیون شماره9همسفران،لژیون همسفر فاطمه خادم الحسینی

موضوع:سی دی جهان معنوی


کسی که می خواهد در جهان معنویت حرکت کند باید استادان بسیار قدرتمند داشته باشد تا به فرمان عقل ذره ذره نزدیک بشود و به یک آگاهی برسد و دهان قرص و محکمی داشته باشد یا الفبایی از معنویت را تشخیص دهد.......

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون های آموزشی،


گزارش لژیون (شماره 3) کمک راهنما آقای علی کاظمی
شنبه 15 آبان 1395 ساعت 16:12 | نویسنده این مطلب : مسافر مجتبی | ( نظرات )
به نام خالق زیبایی

گزارش لژیون (شماره 3) کمک راهنما آقای علی کاظمی روزسه شنبه مورخه 95/08/11
با دستور جلسه : وادی دوازدهم


در آخرالامر امر اول اجرا می شود
در این وادی تاکید می شود که چنین چیزی امکانپذیر نیست و اگر درمان اعتیاد و رسیدن به تعادل امر اول باشد،نتیجه با رعایت قوانین درمان و پس از عبور از زمان در آخر امر بدست می آید 
ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون های آموزشی،


لینک های مرتبط: کنگره 60،

عملكرد لژیون شماره 8 همسفران
دوشنبه 10 آبان 1395 ساعت 12:09 | نویسنده این مطلب : همسفر زهره | ( نظرات )

به نام آرامش دهنده قلبها

عملکرد لژیون شماره 8 همسفران،لژیون همسفر زهره توکلی

موضوع:وادی یازدهم

 ویژگی اختیار فقط مختص انسان است و حتی فرشتگان و یا شیطان هم این ویژگی را ندارند.وقتی به این جمله که " اختیار انسان محترم شمرده شده است" اعتقاد داشته باشیم آنگاه می پذیریم که زندگی که الآن در آن هستیم خودمان برای خودمان با اختیار خودمان درست کردیم و اینقدر دیگران را در مشکلاتی که داریم مقصر نمی کنیم چون هیچ کس نمی تواند به من ضربه ای بزند مگر اینکه خودم به خودم ضربه ای بزنم...........

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون های آموزشی،


گزارش لژیون (شماره 2) کمک راهنما آقای جلال امینی
شنبه 8 آبان 1395 ساعت 22:35 | نویسنده این مطلب : مسافر مجتبی | ( نظرات )
به نام خالق زیبایی

گزارش لژیون (شماره 2) کمک راهنما آقای جلال امینی روزیک شنبه مورخه 95/08/02
با دستور جلسه : وادی پنجم


خرد کلمه ای است که شامل همه چیز می شود . در تمام فرهنگ های مختلف ، مثل قدرت مطلق که شامل خداوند می شود و تمام اسم هایی که در تمام دنیا روی خداوند می گذارند (همان قدرت برتر ) .
خرد جهانی هم شامل تمام چیزهایی است که انسان از طریق عقلش به ان می رسد.....
ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون های آموزشی،


لینک های مرتبط: کنگره 60،

گزارش لژیون (شماره 1) کمک راهنما آقای علیرضا کاظمیان
شنبه 1 آبان 1395 ساعت 21:38 | نویسنده این مطلب : مسافر مجتبی | ( نظرات )
به نام خالق زیبایی

گزارش لژیون (شماره 1) کمک راهنما آقای علیرضا کاظمیان روز سه شنبه مورخه 95/07/27
با دستور جلسه : وادی سیزدهم قسمت اول


پایان هر نقطه سر آغاز خط دیگری است
دراین وادی به ما یادآور می شود تنها چیزی که به درد ما می خورد عمل سالم است. گاهی با خود خلوت کنید و به کارهایی که از صبح تا شب انجام داده اید فکر کنید و به قول معروف به حساب خود برسید قبل از آنکه به حسابتان رسیدگی شود. 
ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون های آموزشی،


لینک های مرتبط: کنگره 60،

گزارش عملکردلژیون شماره7بااستادی همسفرفخری
شنبه 1 آبان 1395 ساعت 17:41 | نویسنده این مطلب : همسفر فخری | ( نظرات )

به نام خداوند بخشندۀ مهربان

گزارش عملکرد لژیون شماره7همسفران با استادی کمک راهنما همسفرفخری

دستورجلسه سی دی شن های صحرا

شن های صحرا هرگز آرام نیستند مانند امواج دریا و اقیانوسها در تلاطم هستند این یک تمثیل است که ما درس بگیریم درون انسان هم همینطور است یک روز ناراحت و پریشان است و حوصله هیچکس را ندارد و یک روز آرام وشاد است قشنگی زندگی همین است اگر طوفان نباشد ما قدر آرامش را نداریم و اگر این تغییرات نباشد زندگی لذت بخش نیست طوفان همان مشکلات زندگی ماست انسان بعضی وقتها در برابر مشکلات نباید هیچ حرکتی انجام دهد زیرا هرکاری انجام دهد به ضررش می شود..........

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون های آموزشی،

خلاصه عملکرد لژیون شماره 6 لژیون سرکار خانم نسیم دهقان
یکشنبه 25 مهر 1395 ساعت 22:31 | نویسنده این مطلب : همسفر فاطمه ج | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

خلاصه عملکرد لژیون شماره 6 لژیون سرکار خانم نسیم دهقانی
موضوع:سی دی زخم عشق

اگر از زاویه ی درست واردبشوی و عبور کنی آن عشق شفاست و می تواند باعث بشود تا بدی های شخص بسوزد و خاکستر شود و از آن دوباره متولد شود وگرنه معدوم می شود و ممکن است از چرخه حیات خارج بشود........

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون های آموزشی،


گزارش لژیون (شماره 12) کمک راهنما آقای مهدی صدیقی
شنبه 24 مهر 1395 ساعت 19:29 | نویسنده این مطلب : مسافر مجتبی | ( نظرات )
به نام خالق زیبایی

گزارش لژیون (شماره 12) کمک راهنما آقای مهدی صدیقی  روز یکشنبه مورخه 95/07/18
با دستور جلسه : جهان بینی 2 - چاکراهها

منظور از بودن ما انسانها در این جهان خاکی نزدیک شدن به فرمان عقل است و ادامه حیات ما در جهان و جهانهای دیگر بستگی دارد که ما در این جهان چقدر به فرمان عقل نزدیک شده باشیم.

چاکراها ستون بدن انسان هستند.حتی راه رفتن انسان هم به چاکراها بستگی دارد.اگر چاکراه درست کار نکند فرد به مصرف مواد بر می گردد....

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون های آموزشی،


خلاصه عملکرد لژیون شماره 5 (سرکار خانم فرخنده نظری)
دوشنبه 19 مهر 1395 ساعت 07:43 | نویسنده این مطلب : همسفر آزاده | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

خلاصه عملکرد لژیون شماره 5 لژیون سرکار خانم فرخنده نظری
موضوع:گزیده ای از سی دی شراره های نور و جرقه


همه راه ها به رم ختم می شود ،یعنی همه راه ها به مغز ختم می شود ،مغز به اطلاعات و آگاهی مربوط است یعنی اگر می خواهید از مغز خوبی برخوردار باشید باید به آن اطلاعات و آگاهی بدهیم و اطلاعات و آگاهی مربوط است به مواد شیمیایی بین سیناپس ها ،یعنی همان نوروترانسمیترها و مسائل الکتریکی ،یعنی تمام غدد درون ریز که باید ترشح بشوند تا مغز درست تصمیم بگیرد و اینها موقعی ترشح می شود که حال انسان خوب باشد...
ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون های آموزشی،

خلاصه عملکرد لژیون شماره چهار همسفران
یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 16:47 | نویسنده این مطلب : همسفر آزاده | ( نظرات )

به نام یکتای هستی بخش

خلاصه عملکرد لژیون شماره 4،ل‍‍‍ژیون كمك راهنما همسفر آزاده رحمانیان

سی دی جهان ذهن

ما تا زمانی که از یک سری از خواسته های خود نگذریم نمی توانیم تغییری در زندگی خود به وجود بیاوریم مثلا اگر تا کنون دروغ می گفتم ،اگر از این خواسته نا معقول نگذرم به حال خوش نمی رسم و شاید منظور از بهشت و جهنم همین مساله باشد که به صورت تمثیل برای ما بیان شده است ،انسانی که دایما درگیر ضدارزش و فکر و خیال واهی است دقیقا در جهنم قرار دارد و هر لحظه در عذاب می باشد .


ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون های آموزشی،

گزارش لژیون (شماره 21)کمک راهنما آقای رضا حیدری رامشه
شنبه 10 مهر 1395 ساعت 21:51 | نویسنده این مطلب : مسافر مجتبی | ( نظرات )
به نام خالق زیبایی

گزارش لژیون (شماره 21)کمک راهنما آقای رضا حیدری رامشه روز یکشنبه مورخه 95/07/04
با دستور جلسه : چرا کسی که خواسته ندارد درمان نمی شود ؟
هر کس از عیب دیگران بدش بیاید به همان عیب دچار می شود . یک انسان متعادل باید عیب دیگران را بپوشاند . ما باید به حدی برسیم که دیگران را درک کنیم در صورت درک کردن انان است که انان نیز مارا درک خواهند کرد . جوانب همه دو طرفه هستند اگر از خطاهای دیگران بگذریم دیگران نیز از خطاهای ما چشم پوشی می کنند و ما را می بخشند . 
ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون های آموزشی،


لینک های مرتبط: کنگره 60،

خلاصه عملکرد لژِیون شماره 3 همسفران،لژیون همسفر اعظم کاظمیان
سه شنبه 6 مهر 1395 ساعت 14:30 | نویسنده این مطلب : همسفر فاطمه ج | ( نظرات )

(به نام قدرت مطلق الله)

خلاصه عملکرد لژِیون شماره 3،لژیون همسفر اعظم کاظمیان

موضوع: سی دی توجیه

انسان نادان و جاهل از اشعار بزرگان به عنوان توجیه رفتار جاهلانه خود استفاده  می کند به طور مثال وقتی سخن از درمان اعتیاد می آید  گفته می شود:لبی که خورد به وافور      شسته شود به کافور

غافل از اینکه کافور هم قادر نیست در این مورد کاری انجام دهد چرا که فهمیدیم اعتیاد با مرگ از بین نخواهد رفت ...


ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون های آموزشی،


گزارش لژیون (شماره 9)کمک راهنما آقای حسین ایوبی
شنبه 3 مهر 1395 ساعت 22:21 | نویسنده این مطلب : مسافر مجتبی | ( نظرات )
به نام خالق زیبایی

گزارش لژیون (شماره 9)کمک راهنما آقای حسین ایوبی روز یکشنبه مورخه 95/06/28
با دستور جلسه : وادی ششممی توان گفت : خداوندعقل کل است وانسان عقل جز... دلیل اشتباه کردن عقل جز، دوربودن ازعقل کل می باشد.

به راستی می توان گفت: زیباترین نام خداوند ، عقل است.
ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون های آموزشی،


گزارش لژیون (شماره 5)کمک راهنما آقای رسول صادقیان
دوشنبه 29 شهریور 1395 ساعت 07:03 | نویسنده این مطلب : مسافر مجتبی | ( نظرات )
به نام خالق زیبایی

گزارش لژیون (شماره 5)کمک راهنما آقای رسول صادقیان روز یکشنبه مورخه 95/06/21
با دستور جلسه :  آیا در کنگره 60 وسوسه از بین میرود؟!

ما با جرات و اطمینان کامل میگوییم که اگر کسی از روش دی اس تی استفاده کند دیگر وسوسه نمی شود و دلیل آن این است که درکنگره 60 در  کنار کلاس های جهانبینی،شربتی در سفر اول به فرد می دهند...


ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون های آموزشی،


لینک های مرتبط: کنگره 60،

عملکرد لژیون شماره 2 همسفران
یکشنبه 28 شهریور 1395 ساعت 10:09 | نویسنده این مطلب : همسفر آزاده | ( نظرات )

به نام خداوند جان و خرد

خلاصه عملکرد لژِیون شماره 2،لژیون همسفر سارا نجاران

چکیده ای از وادی ششم و سی دی انتقال

اگر فرمان برداری عقل را نکنیم هرگز نمی توانیم فرمانده لایقی شویم ،پس آن کنیم که فرمان است ،نکته ای که در این جلسه باز هم تاکید می کنم ،برای شاد بودن و حال خوش فقط باید از قضاوت منفی و کینه دوری کرد ،هر موقع شاد نیستید مطمئن باشید کینه کسی را به دل گرفته اید و یا خود و یا دیگران را قضاوت می کنید....

ادامه مطلب
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic