گزارش عملکرد لژیون ششم، کمک راهنما همسفر نسیم
یکشنبه 14 آبان 1396 ساعت 16:11 | نویسنده این مطلب : همسفر: سارا | ( نظرات )

به نام خداوند جان و خرد

عملکرد لژیون ششم همسفران٬لژیون کمک راهنما همسفر نسیم 

موضوع : وادی ششم

اگر همیشه به صدای عقل گوش دهیم آرام آرام به شو شود نزدیکتر می شویم. نمی خواهیم به سماء برویم و یا حافظ شناس شویم و یا کارهای عجیب انجام دهیم.....
ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون های آموزشی،


گزارش عملکرد لژیون پنجم، کمک راهنما همسفر فرخنده نظری
شنبه 29 مهر 1396 ساعت 14:58 | نویسنده این مطلب : همسفر: سارا | ( نظرات )
به نام آفریننده هستی

عملكرد لژیون پنجم همسفران؛ كمك راهنما همسفر فرخنده نظری

موضوع: سی دی ژن

زندگی یعنی مشکلات را مشکل نبینیم و حلش کنیم تا رشد کنیم چون انسان صفات خداوند را در درونش دارد و به واسطه این صفات که روح است می تواند به خداوند نزدیک شود.....

 

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون های آموزشی،


گزارش عملکرد لژیون چهارم، کمک راهنما همسفر آزاده رحمانیان
یکشنبه 23 مهر 1396 ساعت 17:12 | نویسنده این مطلب : همسفر: سارا | ( نظرات )
 
به نام نامی عاشق که اوست

عملكرد لژیون چهارم همسفران؛ كمك راهنما همسفر آزاده رحمانیان

موضوع: سی دی موانع محبت


محبت درجه خلوص دارد و هر چه خالص تر باشد عمق بیشتری خواهد داشت، در واقع باید بفهمیم محبت ما در چه درجه ای قرار دارد، محبت از چه جنسی است و هر چه خالص تر و پاک تر باشد و از مالکیت به دور باشد عمیق تر خواهد بود....
ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون های آموزشی،


گزارش عملکرد لژیون سوم، کمک راهنما همسفر مرضیه کیانی
دوشنبه 17 مهر 1396 ساعت 08:35 | نویسنده این مطلب : همسفر: سارا | ( نظرات )
به نام آنکه جان را فکرت آموخت

عملكرد لژیون سوم همسفران؛ كمك راهنما همسفر مرضیه 

موضوع: وادی چهارم

یک وقتهایی نمی دانم که چه کاری باید انجام دهم و تنها از خداوند انتظار حل کردن مشکلم را دارم ...باید در درجه اول بگویم که طبق وادی اول باید تفکر می کردم که راه درست را انتخاب کنم سپس احساس ناامیدی نکنیم و تمام بار مسئولیت زندگیم را خودم بپذیرم.....
ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون های آموزشی،


عملكرد لژیون كمك راهنما مسافر علی جمالی
شنبه 15 مهر 1396 ساعت 18:29 | نویسنده این مطلب : مسافر مجتبی | ( نظرات )
به نام پروردگار بی همتا

عملكرد لژیون كمك راهنما مسافر علی جمالی

با دستور جلسه ((سی دی رابطه یاد گیری و معرکه گیری))

در کنگره 60 معرکه گیری نقطه مقابل آموزش است . معرکه به این مفهوم که شخصی چند نفر را دور خودش جمع کند و یک سری اطلاعات رد و بدل  شود . که اگر در جهت منفی باشد مقابل آموزش و یاد گیری است ولی اگر در جهت مثبت باشد آن معرکه یا اطلاعاتی که رد و بدل می شود خودش آموزش است .

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون های آموزشی،

عملكرد لژیون كمك راهنما مسافر علی کاظمی
جمعه 7 مهر 1396 ساعت 23:07 | نویسنده این مطلب : مسافر : حامد | ( نظرات )
به نام پروردگار بی همتا

عملكرد لژیون كمك راهنما مسافر علی کاظمی


نقطه شروع هر ضد ارزشی و هر کار اشتباهی از بی نظمی در انسان ها است .
ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون های آموزشی،

برچسب‌ها: کنگره60_جهانبینی،

گزارش عملکرد لژیون دوم، کمک راهنما همسفر سارا نجاران
یکشنبه 2 مهر 1396 ساعت 16:50 | نویسنده این مطلب : همسفر: سارا | ( نظرات )

به نام آرام بخش قلبها

عملكرد لژیون دوم همسفران؛ كمك راهنما همسفر سارا نجاران

موضوع: سی دی گوهرجان

پایان هر مشکل سرآغاز مشکل دیگر است. زمانی که مشکلی حل شد مشکل بعدی خودش را نشان می دهد. بعد از سفر اول و رهایی مشکلات تمام نمی شود. ما گفتیم هر چه قوی تر می شویم......
ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون های آموزشی،


گزارش عملکرد لژیون دوم، کمک راهنما مسافر جلال امینی
شنبه 1 مهر 1396 ساعت 12:12 | نویسنده این مطلب : مسافر : سعید | ( نظرات )
به نام پروردگار بی همتا

عملكرد لژیون دوم كمك راهنما مسافر جلال امینی


مسئله اعتیاد سال های سال مشخص نبود و صورت مسئله های متعدد، مسئله را مبهم تر میکرد،برخی پزشکان دلیل را ژن پدر و مادر ، محیط و جامعه می دانستند و همینطور مجهولات بیشتر و بیشتر می شد. 
ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون های آموزشی،


گزارش عملکرد لژیون یکم، کمک راهنما همسفر فاطمه قاسمی
شنبه 25 شهریور 1396 ساعت 23:12 | نویسنده این مطلب : همسفر: سارا | ( نظرات )
به نام پروردگار بی همتا

عملكرد لژیون یکم همسفران؛ كمك راهنما همسفر فاطمه قاسمی

موضوع: سی دی کفر

به این نتیجه رسیدم که سه ضلع مثلث درمان اعتیاد یعنی جسم، روان و جهان بینی برای به تعادل رسیدن مسافر لازم است، اکنون به این نتیجه رسیدم که این سه مولفه برای تمامی افراد جهان برای رسیدن به تعادل لازم است و اگر کسی نتواند بین این اضلاع تعادل برقرار کند انسانی ناپایدار است. هر چه انسان از تفکرات معنوی فاصله بگیرد و همه چیز را برای خود بخواهد و به آنچه برای جسم لازم است توجه نکند بی تعادل خواهد بود
ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون های آموزشی،


گزارش عملکرد لژیون بیستم، کمک راهنما همسفر شهلا شیخ
یکشنبه 19 شهریور 1396 ساعت 18:29 | نویسنده این مطلب : همسفر: سارا | ( نظرات )

به نام آنکه جان را فکرت آموخت

عملكرد لژیون بیستم همسفران؛ كمك راهنما همسفر شهلا شیخ

موضوع: وادی اول


برای پیدا شدن یا به وجود آمدن اولین قدم یک فکر است یعنی چه؟ هر انسانی صاحب فکر است، اما افکار انسان ها متفاوت است. من معتقدم که گاه انسان ها مانند جویبارند و گاه مانند مرداب، گاه افکار، راکد است و گاه در جریان......
ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون های آموزشی،


گزارش عملکرد لژیون نوزدهم ، کمک راهنما همسفر سمیرا جعفری
یکشنبه 12 شهریور 1396 ساعت 14:24 | نویسنده این مطلب : همسفر: سارا | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق

گزارش عملکرد لژیون نوزدهم، کمک راهنما همسفر سمیرا 

موضوع: سی دی نتیجه

 اگر شما آمدید کنگره و هیچ حسی به مسافرتان ندارید و خواسته این را ندارید که آموزشها را کاربردی کنید و حرکت نکنید به نتیجه و حال خوش نمی رسید.

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون های آموزشی،


گزارش عملکرد لژیون هفدهم، کمک راهنما همسفر عفت باباشاهی
یکشنبه 5 شهریور 1396 ساعت 18:57 | نویسنده این مطلب : همسفر: سارا | ( نظرات )
به نام آنکه جان را فکرت آموخت

عملكرد لژیون هفدهم همسفران؛ كمك راهنما همسفر عفت باباشاهی

موضوع : سی دی حریم و وادی نهم


وادی نهم به من یاد می دهد وقتی نیرویی از کم شروع شود و به درجه بالا و بالاتری برسد نقطه تحمل پیدا می کند و این بالا بردن نقطه تحمل در هر مکان و زمان و هر موضوع می تواند به ما کمک کند.
ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون های آموزشی،


گزارش عملکرد لژیون شانزدهم، کمک راهنما همسفر مانا
شنبه 28 مرداد 1396 ساعت 09:40 | نویسنده این مطلب : همسفر: سارا | ( نظرات )

به نام پروردگار بی همتا

عملکرد لژیون شانزدهم همسفران٬لژیون کمک راهنما همسفر مانا 

موضوع : کتاب عبور از منطقه 60 درجه زیر صفرحالاست که اندک اندک به انوار الهی می رسیم یعنی تسلیم ، هرکاری را برای رضای خدا انجام می دهیم ؛ محبت بلاعوض می کنیم و قدرت خود را از نیروهای تخریبی و شیطانی باز پس می گیریم .
ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون های آموزشی،


گزارش عملکرد لژیون پانزدهم، کمک راهنما همسفر شهناز عابدینی
یکشنبه 22 مرداد 1396 ساعت 12:54 | نویسنده این مطلب : همسفر: سارا | ( نظرات )

به نام آفریننده هستی

عملکرد لژیون پانزدهم همسفران٬لژیون کمک راهنما همسفر شهناز عابدینی

موضوع : جهان بینی (2)


مثل خانواده که اگر شخصی دچار اعتیاد شود سایر اعضای خانواده درصدد کمک به فرد آسیب دیده هستند چون می دانند اعتیاد او بر روی آنها نیز تاثیر می گذارد و منافع آنان را هم به خطر می اندازد . حس های  منفی  انسان نیز مانند منیت ، ترس ، ناامیدی و اعتیاد و.... یک ساختار منفی مانند مافیا را تشکیل داده اند و هرکدام از این حس ها که بخواهد از بین برود  سایرحس ها از این نابودی جلوگیری می کند چون می دانند مثلا در صورت از بین رفتن ترس حس بعدی که نابود می شود ناامیدی است .
ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون های آموزشی،


گزارش عملکرد لژیون چهاردهم، کمک راهنما همسفر خاطره خادم الحسینی
یکشنبه 8 مرداد 1396 ساعت 16:33 | نویسنده این مطلب : همسفر: سارا | ( نظرات )

به نام آفریننده بی همتا

عملکرد لژیون چهاردهم همسفران٬لژیون کمک راهنما همسفر خاطره خادم الحسینی

موضوع : اول کتاب 60درجه و سی دی شرک


زمانی که مشکلات سر راه ما قرار می گیرد به معنای این است که ما احتیاج به آموزش و دانایی جدید داریم که باید به دنبال آن باشیم تا به دست آوریم. مشکلات برای ما دارای پیام هایی است که باید به آنان پی ببریم.....


ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون های آموزشی،


گزارش عملکرد لژیون دوازدهم، کمک راهنما همسفر اعظم امینی
دوشنبه 2 مرداد 1396 ساعت 10:52 | نویسنده این مطلب : همسفر: سارا | ( نظرات )

به نام خداوند جان و خرد

عملکرد لژیون دوازدهم همسفران٬لژیون کمک راهنما همسفر اعظم امینی

موضوع : سی دی تبدیل

 همه شما دوست دارید که مسافرتان تغییر کند و تبدیل به یک انسان سالم شود و در ابتدا هدف اصلی تان از ورود به کنگره همین مطلب بوده؛ پس اگر امروز این سی دی را گوش کرده باشید باید از تمام مطالب فهمیده باشید که کجای کار قرار گرفته اید و چه کاری از دستتان بر می آید و در واقع راه را به شما نشان داده که چگونه می توانید به مسافرتان کمک کنید و آن مطلب فقط و فقط محبت واقعی است که می تواند زندگی تان را نجات دهد.....
ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون های آموزشی،


گزارش عملکرد لژیون یازدهم، کمک راهنما همسفر لیلا مرادی
یکشنبه 25 تیر 1396 ساعت 10:01 | نویسنده این مطلب : همسفر: سارا | ( نظرات )

به نام آفریننده جان ها

عملکرد لژیون یازدهم همسفران٬لژیون کمک راهنما همسفر لیلا مرادی

موضوع : سی دی جن

اگر به انسان اختیار داده نمی شد انسان نمی توانست سیر تکاملی خود را طی کند. درگیری و جدال بین دو نیروی خیر و شر و نبرد درون برای تکامل انسان باید وجود داشته باشد و برای اینکه انسان بتواند خیر و خوبی را انتخاب کند و انجام دهد همیشه با نیروی شر در جدال و کشمکش است. هر کدام از ما انسان ها در شهر وجودی خود یک  مَنِ  واقعی داریم و یک  مَنِ  کاذب که.....ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون های آموزشی،


گزارش عملکرد لژیون دهم، کمک راهنما همسفر طاهره ابراهیمی
سه شنبه 20 تیر 1396 ساعت 15:40 | نویسنده این مطلب : همسفر: سارا | ( نظرات )

به نام خدایی كه عاشقی اش دل می خواهد نه دلیل

عملکرد لژیون دهم همسفران٬لژیون کمک راهنما همسفر طاهره ابراهیمی

موضوع : دستور جلسه شیشه و سی دی کمان 
اگر کسی را به خاطر خودش بخواهیم به حال خوبی که همان عشق است می رسیم که رسیدن به این نقطه همین طوری نیست، معرفت و آگاهی می خواهد که معرفت همان دانایی است یعنی آموزش ، تجربه و تفکر. اگر معرفت در جهت شر باشد می شود نفرت و اگر در جهت خیر باشد می شود محبت .


ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون های آموزشی،


گزارش عملکرد لژیون نهم، کمک راهنما همسفر فاطمه خادم الحسینی
یکشنبه 11 تیر 1396 ساعت 23:26 | نویسنده این مطلب : همسفر: سارا | ( نظرات )

به نام خالق هستی

عملکرد لژیون نهم همسفران٬لژیون کمک راهنما همسفر فاطمه خادم الحسینی

موضوع : دستور جلسه که چی و سی دی سرنوشت 


انسان برای بقای خود به تعادل رفتاری می رسد البته زمانی که ارزش ها را بشناسد و وقتی در مسیر ارزش ها قرار بگیرد با این آگاهی کم کم در ما ظرفیت به وجود می آید. اگر ظرفیت با آگاهی بالا نرود ما با کوچک ترین حرفی خشمگین می شویم و عکس العمل های بدی نشان می دهیم .......

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون های آموزشی،


عملکرد لژیون هشتم هم‌سفران
یکشنبه 4 تیر 1396 ساعت 16:06 | نویسنده این مطلب : همسفر زهره | ( نظرات )
به نام خالق یکتا

عملکرد لژیون هشتم هم‌سفران٬لژیون کمک راهنما هم‌سفر زهره توکلی

موضوع:نکاتی از سی دی کاروان و پرسش و پاسخ

سیستم کائنات خیلی خسیس است٬ سیستم کائنات مقتصد است. هر چیزی را به هرکسی نمی‌دهد. قانون هستی این است که ما اگر تلاش نکنیم، زحمت نکشیم به چیزی نمی‌رسیم.

چرا سیستم کائنات مقتصد است؟......

ادامه مطلب
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو