کارگاه آموزشی عمومی؛ پنج شنبه 96/02/14
جمعه 15 اردیبهشت 1396 ساعت 00:50 | نویسنده این مطلب : همسفر زهره | ( نظرات )
به نام نامی عشق
روز پنج شنبه ۹۶/۰۲/۱۴ جلسه دوازهم از دور دوازدهم كارگاه های آموزشی عمومی كنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان با نگهبانیمسافر عباس، استادی مسافر مهران نیک سیر و دبیری مسافر علی با دستور جلسه اول:
کتاب ۶۰ درجه زیر صفر و تصاویر ان" و دستور جلسه دوم: " جشن پنجمین سالروز تولد ایجنت محترم شعبه مسافر جلال امینی" رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود:


در کنگره بستر درمان آماده است و قطعا هر کسی وارد کنگره شود به درمان می رسد اما شرط و شروطی دارد.یکی از مهمترین شرایطی که رهجو باید داشته باشد این است که احساس نیازمندی کند....
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی و جشن تولد،


کارگاه آموزشی عمومی؛ پنج شنبه 96/02/7
پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396 ساعت 23:23 | نویسنده این مطلب : همسفر اعظم | ( نظرات )
به نام نامی عشق
روز پنج شنبه 96/02/7 جلسه یازدهم از دور دوازدهم كارگاه های آموزشی عمومی كنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان با نگهبانی  مسافر عباس، استادی مسافر مهدی صدیقی و دبیری موقت مسافر  اسماعیلبا دستور جلسه:" هفته راهنما
رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.


خداوند لیاقت خدمت را به هر کس نمی دهد ، خداوند کمک راهنماها را خیلی دوست دارد که  توانسته اند به مردم
 خدمت کنند و این جایگاه را کسب کرده اند ....

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی و جشن تولد،


کارگاه آموزشی عمومی؛ پنج شنبه 96/01/31
جمعه 1 اردیبهشت 1396 ساعت 13:22 | نویسنده این مطلب : مسافر مسعود | ( نظرات )

به نام نامی عشق
روز پنج شنبه 96/01/31 جلسه دهم از دور دوازدهم كارگاه های آموزشی عمومی كنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان با نگهبانی موقت مسافر مهدی، استادی مسافر امین گلی و دبیری مسافر علی با دستور جلسه اول:
آداب معاشرت وبی ادبی,تعادل وبی تعادلی" و دستور جلسه دوم: " جشن اولین سالروز تولد مسافر مجید" رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.


ادب یعنی بهترین راه ؛روش و رفتار در زندگی .آداب انجام هرکاری ممکن است در زمان ها ومکان های مختلف با هم فرق کندبنابراین ما با توجه به فرهنگ و تاریخچه ی هر موضوعی می توانیم تصمیم بگیریم که چگونه رفتار کنیم.

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی و جشن تولد،


کارگاه آموزشی عمومی؛ پنج شنبه 96/01/24
جمعه 25 فروردین 1396 ساعت 15:39 | نویسنده این مطلب : همسفر زهره | ( نظرات )
به نام نامی عشق
روز پنج شنبه 96/01/24 جلسه نهم از دور دوازدهم كارگاه های آموزشی عمومی كنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان با نگهبانی مسافر عباس، استادی مسافر رضا و دبیری مسافر علی با دستور جلسه اول:
جهان بینی 1 و 2" و دستور جلسه دوم: " جشن اولین سالروز تولد مسافر اكبر" رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.


کسانی که در کنگره خدمتگزار می شوند رهایی های باکیفیت دارند٬ کسانی که روی جهان بینی شان کار می کنند  در کنگره ماندگار می شوند....
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی و جشن تولد،


کارگاه آموزشی عمومی؛ پنج شنبه 96/01/17
جمعه 18 فروردین 1396 ساعت 17:55 | نویسنده این مطلب : همسفر زهره | ( نظرات )

روز پنج شنبه 96/01/17 جلسه هشتم از دور دوازدهم كارگاه های آموزشی عمومی كنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان با نگهبانی مسافر عباس، استادی مسافر مهدی و دبیری مسافر علی با دستور جلسه اول: وادی هشتم و تاثیر آن روی من" و دستور جلسه دوم: " جشن اولین سالروز تولد مسافر حمید" رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

چرا حرکت نمی کنیم؟ چون سخت است٬ یک عمری راهی را به اشتباه رفته ایم و حالا به راحتی نمی خواهیم بپذیریم که مسیری که چندین سال رفتیه ایم مسیر اشتباهی بوده. حالا می خواهی این مسیر را برگردی اصطکاک ایجاد می شود خیلی مسائل و مشکلات می آیند که جلوی تو را بگیرند تا به همان راه اشتباه قبلی برگشت کنی...

به نظر من کسی که فقط برای درمان اعتیادش به کنگره می آید ظرفش خیلی کوچک است. خیلی باید ظرفش کوچک باشد که از این دریای علمی که در کنگره وجود دارد بخواهد فقط اعتیادش را درمان کند...

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی و جشن تولد،


گزارش جلسه آموزشی عمومی روز پنج شنبه 95/12/26
پنجشنبه 26 اسفند 1395 ساعت 22:37 | نویسنده این مطلب : مسافر حمید | ( نظرات )

به نام اولین عاشق که اوست

روز پنج شنبه 95/12/26جلسه هفتم از دور دوازدهم كارگاه های آموزشی عمومی كنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان با نگهبانی مسافر عباس، استادی مسافر مجید اعتباریان و دبیری مسافر اسماعیل با دستور جلسه اول " وادی هفتم و تاثیر آن روی من" ودستور جلسه دوم " جشن اولین سالروز تولد مسافر مهدی" راس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

در وادی هفتم از حقیقت صحبت شده است و در کنگره ما برای حقیقت تعریف ساده ای داریم.حقیقت آن چیزی است که بوده و هست و خواهد بود

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی و جشن تولد،

كارگاه آموزشی عمومی؛ پنج شنبه 95/12/19
جمعه 20 اسفند 1395 ساعت 01:34 | نویسنده این مطلب : همسفر زهره | ( نظرات )

به نام اولین عاشق که اوست

روز پنج شنبه ۹۵/۱۲/۱۹جلسه ششم از دور دوازدهم كارگاه های آموزشی عمومی كنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان با نگهبانی مسافر عباس، استادی مسافر علی جمالی و دبیری مسافر اسماعیل با دستور جلسه اهمیت خواب شب و بیداری در صبح زود" راس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

در صور آشکار باید با مصرف شربت اوتی و به موقع خوابیدن و بیدار شدن و در صور پنهان هم باید با تزکیه و پالایش و حرکت در صراط مستقیم بتوانیم از کیفیت خواب خوبی برخوردار باشیم...

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی و جشن تولد،


کارگاه آموزشی عمومی؛ پنج شنبه 95/12/12
جمعه 13 اسفند 1395 ساعت 16:56 | نویسنده این مطلب : همسفر فاطمه ج | ( نظرات )

به نام اولین عاشق که اوست

روز پنج شنبه 95/12/12 جلسه پنجم از دور دوازدهم كارگاه های آموزشی عمومی كنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان با با نگهبانی مسافر عباس، استادی مسافر علی حجازی و دبیری مسافر اسماعیل با دستور جلسه لژیون" راس ساعت 17 آغاز به کار نمود .

ما وقتی کنار هم هستیم انسجام ،انرژی و حرارت داریم و وقتی از هم جدا می شویم یخ می کنیم ،وقتی ما در لژیون قرار می گیریم مثل کوه کنار هم هستیم و از  انرژی های همدیگر استفاده می کنیم

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی و جشن تولد،


کارگاه آموزشی عمومی؛ پنج شنبه 95/12/05
پنجشنبه 5 اسفند 1395 ساعت 21:59 | نویسنده این مطلب : مسافر حمید | ( نظرات )

به نام اولین عاشق که اوست

روز پنج شنبه 95/12/5 جلسه چهارم از دور دوازدهم كارگاه های آموزشی عمومی كنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان با با نگهبانی: مسافر عباس، استادی :مسافر علیرضا کاظمیان و دبیری: مسافر اسماعیل با دستور جلسه " جهان‌بینی و فرق نگاه مسافر با معتاد"و "اولین سال رهایی مسافر صفر علی" راس ساعت 17 آغاز به  کار نمود .

 

ای مسافر تو همیشه در حال سفر چه در گذشته و چه در حال و چه در آینده خواهی بود.اگر خواستی به ارتقاء و تکامل و هدف نزدیک شوی.بایستی همیشه در حال حرکت و تلاش باشی.پس بدان در این راه و مسیری که قدم گذاشته ای، پایانیست بی انتها.که همان صراط مستقیم است.

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی و جشن تولد،


لینک های مرتبط: کنگره 60،

كارگاه آموزشی عمومی؛ پنج شنبه 95/11/28
جمعه 29 بهمن 1395 ساعت 10:58 | نویسنده این مطلب : همسفر فاطمه ج | ( نظرات )

به نام اولین عاشق که اوست

روز پنج شنبه 95/11/28 جلسه سوم از دور دوازدهم كارگاه های آموزشی عمومی كنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان با با نگهبانی: مسافر عباس، استادی :مسافر محمد فنایی و دبیری: مسافر اسماعیل با دستور جلسه " وادی دوازدهم و اجرای آن"و "پنجمین سال رهایی و ازادی آقای علی جمالی" راس ساعت 17 آغاز به  کار نمود .

مجموعه این جهان از تراکم امواج شکل‌گرفته است و در قانون آخر ،امر اول اجرا می‌شود و پارامتر زمان مطرح می‌شود و ویژگی انسان اختیار است که برای انسان سرنوشت‌ساز است که به‌واسطه آن می‌تواند در بهشت یا جهنم باشد .
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی و جشن تولد،


کارگاه آموزشی عمومی؛ سه شنبه 95/11/26
چهارشنبه 27 بهمن 1395 ساعت 11:06 | نویسنده این مطلب : مسافر جلیل | ( نظرات )

به نام اولین عاشق که اوست

روز سه شنبه 26 بهمن ماه  1395 جلسه  کارگاه  آموزشی عمومی مسافران و همسفران کنگره 60 ؛نمایندگی شیخ بهایی اصفهان به استادی دیدبان محترم   آقای احمد حکیمی ،نگهبانی مسافر جلال و دبیری مسافرحسین با دستور جلسه « هفته دیدبان »  رأس ساعت 17 آغاز به کار  نمود.

امیدوارم عزیزانی که در سفر اول هستند طعم شهد شیرین رهایی را بچشند و با تمام وجود از گوهری که بدست میاورند نگهداری کنند و به آنچه در دل دارند برسند.

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی و جشن تولد،


لینک های مرتبط: کنگره 60،

کارگاه آموزشی عمومی؛ پنج شنبه 95/11/21
جمعه 22 بهمن 1395 ساعت 09:46 | نویسنده این مطلب : همسفر اعظم | ( نظرات )

به نام خالق عشق

روز پنج شنبه 95/11/21 جلسه دوم از دور دوازدهم كارگاه های آموزشی عمومی كنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان با نگهبانیمسافر عباس، استادی مسافر رضا و دبیری مسافر اسماعیل با دستور جلسه:"هفته دیده بان"رأس ساعت 17 آغاز به كارنمود 


دیدبانان ستونهای کنگره هستند که بنای کنگره بر شانه های آنها استوار است ..ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی و جشن تولد، دستور جلسه هفتگی،


کارگاه آموزشی عمومی؛ پنج شنبه 95/11/14
پنجشنبه 14 بهمن 1395 ساعت 22:26 | نویسنده این مطلب : مسافر حمید | ( نظرات )

به نام خالق عشق

روز پنج شنبه 95/11/14 جلسه اول از دور دوازدهم كارگاه های آموزشی عمومی كنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان با نگهبانیمسافر عباس، استادی مسافر مجید و دبیری مسافر اسماعیل با دستور جلسه:"وظایف رهجو"و "جشن اولین سال رهایی مسافر حسن" رأس ساعت 17 آغاز به كارنمود 

.

 .یک رهجو همیشه باید سوال داشته باشد و برای پاسخ سوال هایش نیاز به ارتباط با راهنمای خودش را دارد ، نشریات کنگره را بخواند وبنویسد، وقتی که ما می نویسیم یادگیری ما ده برابر زمانی است که فقط گوش می دهیم چون با مطلب هم حس می شویم


                

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی و جشن تولد،


لینک های مرتبط: کنگره 60،

كارگاه آموزشی عمومی؛ پنج شنبه 95/11/7
پنجشنبه 7 بهمن 1395 ساعت 23:58 | نویسنده این مطلب : همسفر فاطمه ج | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

روز پنجشنبه 95/11/7 جلسه چهاردهم از دور یازدهم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 شیخ بهایی با نگهبانی مسافر علیرضا ،استادی مسافر محمدمهدی و دبیری مسافر حسین با دستور جلسه: "وادی ششم و تأثیر آن روی من" و "اولین سال رهایی مسافر حسین و مسافر رسول" رأس ساعت 17 آغاز به کار نمودند.

 

اگر انسان بخواهد به تعادل، آرامش و قله رفیع انسانی برسد باید به‌فرمان عقل نزدیک بشود.

ادامه مطلب
مرتبط با: انتخابات، کارگاه آموزشی عمومی و جشن تولد،


كارگاه آموزشی عمومی؛ پنج شنبه 95/10/30
پنجشنبه 30 دی 1395 ساعت 23:43 | نویسنده این مطلب : همسفر اعظم | ( نظرات )

روز پنج شنبه 95/10/30 جلسه سیزدهم از دور یازدهم كارگاه های آموزشی عمومی كنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان با نگهبانیمسافر علیرضا، استادی مسافر جلال امینی و دبیری مسافر حسین با دستور جلسه:"سم زدایی و سم نزدایی"و "جشن اولین سال رهایی مسافر حسن" رأس ساعت 17 آغاز به كار نمود.

مقاله ای که آقای مهندس ارائه کردند واقعا تاثیر گزار بود و راه را از بیراهه مشخص نمود و فرمودند که سم زدائی یک روش کاملا غلط است که گاهی منجر به مرگ میشود و امروزه به ندرت اتفاق می افتد و به امید روزی که در سر تاسر دنیا هیچ شخصی را سم زدائی نکنند .

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی و جشن تولد،


کارگاه آموزشی عمومی؛ پنج شنبه 95/10/23
جمعه 24 دی 1395 ساعت 16:15 | نویسنده این مطلب : مسافر مسعود | ( نظرات )

روز پنج‌شنبه 95/10/23 جلسه دوازدهم از دور یازدهم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان با نگهبانی مسافر علیرضا، استادی مسافر محمدفنایی و دبیری مسافر حسین با دستور جلسه: "فرق عمل سالم وعمل به ظاهرنیک" و "جشن سومین سال رهایی کمک راهنمای محترم مسافر علیرضا صادقی" رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

عمل سالم به عملی گفته می شودکه در راستا و جهت آن امنیت خاطر و آرامش من انجام بشود و درنهایت ختم به خیر شود و در مورد عمل به ظاهرنیک می توانیم بگوییم ؛عکس عمل سالم است. در ابتدا آرامش من را به هم می زند و در انتها هم ختم به خیرنمی شود.

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی و جشن تولد، گزارش تصویری مراسم ها،


کارگاه آموزشی عمومی؛ پنجشنبه 95/10/16
پنجشنبه 16 دی 1395 ساعت 22:24 | نویسنده این مطلب : همسفر فاطمه ج | ( نظرات )

به نام خالق زیبایی

روز پنج‌شنبه 95/10/16 جلسه یازدهم از دور یازدهم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان با نگهبانی مسافر علیرضا، استادی مسافر جلال امینی و دبیری مسافر حسین با دستور جلسه:"وادی پنجم و تاثیر آن روی من" و "جشن اولین سال رهایی  مسافر محمد"رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

آقا محمد با تخریب زیادی وارد کنگره شدند اما خصوصیت بارزی که ایشان داشتند و خیلی در طول سفر به ایشان کمک کرد احترام گذاشتن و مؤدب بودن ایشان بود که در هر شرایطی قرار می‌گرفت این صفتش را حفظ می‌کرد.

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی و جشن تولد،


كارگاه آموزشی عمومی؛ پنج شنبه 95/10/09
جمعه 10 دی 1395 ساعت 00:27 | نویسنده این مطلب : همسفر زهره | ( نظرات )

به نام نامی اولین عاشق که اوست

روز پنج‌شنبه 95/10/09 جلسه دهم از دور یازدهم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان با نگهبانی مسافر علیرضا، استادی مسافر امید معتمدی و دبیری مسافر حسین با دستور جلسه: "نقش آموزش و خدمت در رهایی و تجربه من" رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.


 اگر بخواهی فقط با نگاه خودت و برداشت‌های خودت و باورهای خودت آموزش ببینی به‌جایی نمی‌رسی. آب کم جوی تشنگی آور به دست کافی است ما تشنهٔ آموزش باشیم.

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی و جشن تولد،


لینک های مرتبط: کنگره 60،

کارگاه آموزشی عمومی؛ پنجشنبه 95/10/02
جمعه 3 دی 1395 ساعت 12:06 | نویسنده این مطلب : مسافر حمید | ( نظرات )

به نام نامی اولین عاشق که اوست

روز پنج‌شنبه 95/10/02 جلسه نهم از دور یازدهم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان با نگهبانی مسافر علیرضا، استادی مسافر علی حجازی و دبیری مسافر حسین با دستور جلسه: "کمک کنگره به من و خدمت من به کنگره" و "جشن هفتمین سال رهایی و آزادی مسافر عباس" رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

من در زمان سوء مصرف با خودم و خانواده و جامعه جنگ داشتم اما کنگره آرام آرام مرا به صلح رساند. این کمک بسیار بزرگی بود که هستی و کائنات و به خصوص کنگره در حق من انجام داد.

من خوشحالم که اهل این آب و خاک هستم.چون طبق آماری که در آکادمی هست شهرستان اصفهان یکی از موفق ترین شهرستان ها است و این به دلیل اینست که بچه های اصفهان مفهوم خدمت را خوب فرا گرفته اند و می دانند که هر خدمتی که انجام دهند در اصل به خودشان خدمت کرده اند.

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی و جشن تولد،


كارگاه آموزشی عمومی روز پنج شنبه با دستور جلسه جشن همسفر
جمعه 26 آذر 1395 ساعت 14:20 | نویسنده این مطلب : همسفر زهره | ( نظرات )

بنام قدرت مطلق

سومین جلسه از دور اول سری کارگاههای آموزشی عمومی جشن همسفر کنگره 60 

نمایندگی شیخ بهاییپنجشنبه 25 آذرماه 1395با استادی همسفر آزاده و نگهبانی 

همسفر لیلا و دبیری همسفر عفت؛ با دستورجلسهء" هفتهء همسفر (جشن) "

رأس ساعت 17 آغاز بکار نمود.


زمانی که همسفر وظایفش را پذیرفت و قدم در راه گذاشت و قبول کرد که او هم احتیاج به اصلاح و درمان دارد ،کم کم متوجه می شود که از آن انسان افسرده و و نا امید و ضعیف گذشته خبری نیست و از درون آن تاریکی ها یک انسان قوی و متکی به خود متولد می شود که نه تنها مسافرش بلکه تمام انسان ها را با همان ویژگی هایی که دارند می پذیرد و دوست دارد.....
ادامه مطلب
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو