گزارش جلسه عمومی و جشن تولد روز پنجشنبه 98/02/26
جمعه 27 اردیبهشت 1398 ساعت 18:49 | نویسنده این مطلب : همسفر محمدجواد | ( نظرات )

به نام خالق عشق
روز پنج‌شنبه 98/02/26 جلسه یازدهم از دور نوزدهم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی با نگهبانی مسافر  علیرضا،  و استادی کمک راهنمای محترم مسافر امید و دبیری موقت  مسافر علی بادستور جلسه اول :جهان بینی 1 و 2 و دستور جلسه دوم: جشن سومین سالروز رهایی مسافر اکبر رأس ساعت 17:30 آغاز به کار نمود.


درواقع جهان‌بینی می‌آید و نگرش و زاویه دید ما را نسبت به خودمان و کل هستی مرتباً تعویض می‌کند و همین تعویض باعث می‌شود تا ما جایگاه خود را مرتب تغییر دهیم؛ و نگاهمان نسبت به خلقت و کیفیت و کمیت زندگی تغییر کند
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی و جشن تولد،


لینک های مرتبط: کنگره 60،

گزارش جلسه عمومی و جشن تولد روز پنجشنبه 19 اردیبهشت1398
جمعه 20 اردیبهشت 1398 ساعت 17:36 | نویسنده این مطلب : همسفر محمدجواد | ( نظرات )
به نام خالق عشق
روز پنج‌شنبه 98/02/19 جلسه دهم از دور نوزدهم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی با نگهبانی مسافر  علیرضا،  و استادی کمک راهنمای محترم مسافر علی و دبیری  مسافر  اکبر بادستور جلسه اول :ظرفیت و مسئولیت ( قبله گم کردن) و دستور جلسه دوم: جشن اولین سالروز رهایی مسافر اسماعیل رأس ساعت 17:30 آغاز به کار نمود.


تعادل بین ظرفیت و مسئولیت باعث می‌شود که آن مسئولیت و یا جایگاه کارش به‌درستی انجام گیرد؛ در غیر این صورت باعث عدم تعادل می‌شود.

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی و جشن تولد،


لینک های مرتبط: کنگره 60،

گزارش جلسه عمومی و جشن تولد روز پنج شنبه 98/02/12
جمعه 13 اردیبهشت 1398 ساعت 15:53 | نویسنده این مطلب : مسافر : مجید ت | ( نظرات )
به نام خالق عشق
روز پنج‌شنبه 98/02/12 جلسه نهم از دور نوزدهم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی با نگهبانی مسافر  علیرضا،  و استادی کمک راهنمای محترم مسافر مهدی و دبیری  مسافر  اکبر بادستور جلسه اول :الهام از رمضان و دستور جلسه دوم: جشن اولین سالروز رهایی مسافر مرتضی رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.


موقعی که ما در صراط مستقیم باشیم حتماً بهشت برای ما می‌آید و به مهم‌ترین چیز در دنیا که آرامش است دست پیدا می‌کنیم، این ارزش‌هایی از قبیل روزه گرفتن، خدمت کردن و .... را دست‌کم نگیرید
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی و جشن تولد،


لینک های مرتبط: کنگره60،

گزارش جلسه عمومی و جشن تولد روز پنج شنبه 98/02/05
جمعه 6 اردیبهشت 1398 ساعت 23:15 | نویسنده این مطلب : مسافر مجتبی | ( نظرات )

به نام خالق عشق
روز پنج‌شنبه 98/02/05 جلسه هشتم از دور نوزدهم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی با نگهبانی مسافر  علیرضا،  و استادی کمک راهنمای محترم مسافر محمدرضا و دبیری  مسافر  اکبر بادستور جلسه اول :سیگار و دستور جلسه دوم: جشن اولین سالروز رهایی مسافر هاشم رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

سیگار کشیدن صرفا یک عادت رفتاری نیست؛ بلکه جایگزینی مزمنی است که ناقل های عصبی که مامور خلق و خوی فرد هستند را تحت تاثیر نیکوتین خارجی قرار می‌دهند

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی و جشن تولد،


گزارش جلسه عمومی پنج شنبه 98/01/29
جمعه 30 فروردین 1398 ساعت 22:31 | نویسنده این مطلب : همسفر محمدجواد | ( نظرات )
به نام خالق عشق
روز پنج‌شنبه 98/01/29 جلسه هفتم از دور نوزدهم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی با نگهبانی مسافر  علیرضا،  و استادی کمک راهنمای محترم مسافر علی و دبیری  مسافر  علی بادستور جلسه:وادی هشتم رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

امواج نیروهای الهی هستند که برای رفع امورات ما به زمین می‌آیند و چیزی را با خود نمی‌برند مگر ارزشمند باشد

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی و جشن تولد،


گزارش جلسه عمومی و جشن تولد روز پنج شنبه 98/01/22
جمعه 23 فروردین 1398 ساعت 21:52 | نویسنده این مطلب : مسافر مجتبی | ( نظرات )
به نام خالق عشق
روز پنج‌شنبه 98/01/22 جلسه ششم از دور نوزدهم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی با نگهبانی مسافر  علیرضا،  و استادی کمک راهنمای محترم مسافر علی و دبیری  مسافر  علی بادستور جلسه اول :دانایی ، دانایی موثر ، سواد و دستور جلسه دوم: جشن اولین سالروز رهایی مسافر محسن رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.


خیلی‌ها می‌دانند که مواد مخدر بد است، یا سیگار بد است، یا همینطور دروغ، غیبت، دزدی، اختلاس و ... بد است ولی نمی‌توانند که عمل نکنند؛ علت هم این است که دانایی به دانایی موثر تبدیل نشده است.
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی و جشن تولد،

گزارش جلسه عمومی روز پنج شنبه 98/01/15
جمعه 16 فروردین 1398 ساعت 21:58 | نویسنده این مطلب : مسافر مجتبی | ( نظرات )

به نام خالق عشق
روز پنج‌شنبه 98/01/15 جلسه پنجم از دور نوزدهم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی با نگهبانی مسافر  علیرضا،  و استادی مسافر مهدی و دبیری  مسافر  علی بادستور جلسه اول :چگونه از تعطیلات استفاده کنیم؟ و دستور جلسه دوم: جشن اولین سالروز رهایی مسافر مهدی رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.


تعطیلات، یک ریکاوری درونی و بیرونی است؛ و افراد در تعطیلات به ریکاوری خودشان می‌پردازند.

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی و جشن تولد،


لینک های مرتبط: کنگره 60،

گزارش جلسه عمومی روز پنج شنبه97/12/23
پنجشنبه 23 اسفند 1397 ساعت 22:34 | نویسنده این مطلب : مسافر مجتبی | ( نظرات )

به نام خالق عشق
روز پنج‌شنبه 1397/12/23 جلسه چهارم از دور نوزدهم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی با نگهبانی مسافر  علیرضا،  و استادی مسافر بهزاد و دبیری  مسافر  علی بادستور جلسه  : وادی هفتم رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.


برای کشف حقیقت هم باید رمز و راز را دانست و در این وادی رمز را یافتن راه و راز را آنچه برداشت می کنیم ، عنوان کرده است .

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی و جشن تولد،

گزارش کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 16 اسفندماه 97
شنبه 18 اسفند 1397 ساعت 12:43 | نویسنده این مطلب : همسفر محمدجواد | ( نظرات )
به نام خالق عشق
روز پنج‌شنبه 1397/12/16 جلسه سوم از دور نوزدهم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی با نگهبانی مسافر  علیرضا،  و استادی مسافر  رضا و دبیری  مسافر  علی بادستور جلسه  : هفته راهنما رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.


مسیر راهنمایی یک مسیر طولانی، فوق العاده سخت و بسیار با اهمیت است . باید از این راهنمایان که با دل و جان در طول سال خدمت می‌کنند، قدردانی کنیم.
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی و جشن تولد،

گزارش جلسه عمومی روز پنج شنبه 97/12/9
جمعه 10 اسفند 1397 ساعت 12:32 | نویسنده این مطلب : همسفر محمدجواد | ( نظرات )

به نام خالق عشق

روز پنج‌شنبه 1397/12/09 جلسه دوم از دور نوزدهم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی با نگهبانی مسافر  علیرضا،  و استادی مسافر  امین و دبیری  مسافر  علی بادستور جلسه اول :درختکاری  و دستور جلسه دوم جشن اولین سال رهایی مسافر فرامرز  رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.


وقتی وارد کنگره شدم و سیمای بچه ها را دیدم ، گفتم یا این افراد مصرف کننده نیستند یا واقعا این مکان همان جایی است که همیشه رویای آن را داشتم و از همان روز اول با قدم های استوار و مستحکم سفرم را آغاز کردم. 


ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی و جشن تولد،


گزارش کارگاه آموزش عمومی و جشن تولد روز پنج شنبه 2 اسفند97
جمعه 3 اسفند 1397 ساعت 23:52 | نویسنده این مطلب : همسفر محمدجواد | ( نظرات )

به نام خالق عشق

روز پنج‌شنبه 1397/12/02 جلسه اول از دور نوزدهم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی با نگهبانی مسافر علیرضا،  و استادی مسافر  اصغر و دبیری  مسافر  علی بادستور جلسه اول : وظایف راهنما و رهجو و دستور جلسه دوم جشن سومین سال رهایی مسافر امید رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

در کنگره ۶۰ اول همه چیز با اختیار است. هیچ کدام از ما با زور اینجا ننشسته‌ایم. هیچ کدام از ما به اجبار راهنما نشده‌ایم. اجبارمان نکردند. همه ما به خواست و علاقه خودمان قبول کرده‌ایم ولی وقتی که من با خواست خودم یک کاری را قبول می‌کنم، باید آن کار را به نحو احسن انجام بدهم تا بتوانم از آن نتیجه بگیرم. 
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی و جشن تولد،

گزارش جلسه عمومی روز پنج شنبه 97/11/25
جمعه 26 بهمن 1397 ساعت 10:40 | نویسنده این مطلب : مسافر : مجید ت | ( نظرات )

به نام خالق عشق

روز پنج‌شنبه 1397/11/25 جلسه چهاردهم از دور هجدهم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی با نگهبانی مسافر مصطفی ،  و استادی مسافر  رضا و دبیری  مسافر  محمدرضابا دستور جلسه وادی ششم  رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.


 عقل دارای فر ایزدی است یعنی قدرتش را از قدرت الهی دریافت می‌کند و زمانی که شخص در صراط مستقیم قرار بگیرد این قوه تعقل کاملاً نیرومند، قوی و پررنگ عمل می‌کند 
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی و جشن تولد،


گزارش جلسه عمومی روز پنج شنبه 18 بهمن ماه 97
جمعه 19 بهمن 1397 ساعت 19:13 | نویسنده این مطلب : همسفر محمدجواد | ( نظرات )

به نام خالق عشق

روز پنج‌شنبه 1397/11/18 جلسه سیزدهم از دور هجدهم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی با نگهبانی مسافر مصطفی ،  و استادی مسافر  محمد حسین و دبیری  مسافر  محمدرضابا دستور جلسه OT  رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

OT از دو کلمه تشکیل شده است، یکی Opium و یکی Tincture؛ که Opium یعنی تریاک و Tincture یعنی تنتور. خود تریاک به خاطر داشتن ۲۵ نوع آلکالوئید، یکی از کامل‌ترین داروها است نه تنها برای درمان مواد مخدر سنتی، بلکه برای اکثر مواد مخدر صنعتی و سنتی یکی از بهترین و با راندمان‌ترین داروهای حال حاضر هست که وجود دارد.

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی و جشن تولد،

گزارش کارگاه آموزش عمومی روز پنج شنبه 11 بهمن 97
جمعه 12 بهمن 1397 ساعت 14:54 | نویسنده این مطلب : همسفر محمدجواد | ( نظرات )

به نام خالق عشق

روز پنج‌شنبه 1397/11/11 جلسه دوازدهم از دور هجدهم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی با نگهبانی مسافر مصطفی ،  و استادی مسافر  امین و دبیری  مسافر  محمدرضابا دستور جلسه سم زدایی و سم نزدایی  رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

وقتی که ما می‌گوئیم سم‌زدایی یا سم‌نزدایی، یعنی یک طعنه دارد می‌زند. خوددستور جلسه معلوم می‌کند که کنگره ۶۰ سم‌زدایی را که معمولا به عنوان ترک اعتیاد می‌گیرند را قبول ندارد.
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی و جشن تولد،

گزارش جلسه عمومی و جشن تولد روز پنج شنبه 4بهمن ماه 97
شنبه 6 بهمن 1397 ساعت 11:47 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )

به نام خالق عشق

روز پنج‌شنبه 1397/11/4 جلسه یازدهم از دور هجدهم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی با نگهبانی مسافر مصطفی ،  و استادی مسافر   کامران و دبیری  مسافر  محمدرضابا دستور جلسه اول وادی پنجم و تأثیر آن روی من و  دستور جلسهدومهفتمینسال رهایی مسافر جلال رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.
ما اگر خوب نگاه کنیم، اصل حرکت را در تمام وادی‌هایمان داریم. درست است که در وادی پنج به آن می‌پردازیم، ولی در وادی اول هم تفکر داریم. تفکر را تعریف می‌کنیم که دارای یک مثلث است که یک مبدأ ای دارد و یک مقصدی دارد و یک مسیری دارد و این خودش اصل حرکت هم در تفکر نهفته است؛ در تمام وادی‌ها. حتی وادی عشق هم، اعتقادداریم در آن چرخه عشق سالم با تفکر سالم شروع می‌شود. یعنی همه‌چیز با حرکت به انجام می‌رسد.
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی و جشن تولد،


گزارش جلسه عمومی و جشن تولد روز پنج شنبه 1397/10/27
شنبه 29 دی 1397 ساعت 10:18 | نویسنده این مطلب : محمدجعفر امینی | ( نظرات )

به نام خالق عشق

روز پنج‌شنبه 1397/10/27 جلسه دهم از دور هجدهم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی با نگهبانی مسافر مصطفی ،  و استادی مسافر   مهدی و دبیری  مسافر  محمدرضابا دستور جلسه اول : ازدواج و  دستور جلسه دوم: اولین سال رهایی مسافر مهدی رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.


ما راه تکامل‌مان از زوج بودن است و باید زوج شویم، باید ازدواج کنیم و باید مسئولیت قبول کنیم. پیمان زناشویی وقتی که بسته می‌شود، یکی از مقدس‌ترین پیمان‌ها است. یک فرد مجرد این پیمان نصیبش نمی‌شود؛ و باید پیمان ببندد و یاد بگیرد که به آن پایبند باشد.
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی و جشن تولد،

گزارش جلسه عمومی و جشن تولد روز پنج شنبه 1397/10/20
شنبه 22 دی 1397 ساعت 20:08 | نویسنده این مطلب : محمدجعفر امینی | ( نظرات )

به نام خالق عشق

روز پنج‌شنبه 1397/10/20 جلسه نهم از دور هجدهم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی با نگهبانی مسافر مصطفی ،  و استادی مسافر   حسین و دبیری  مسافر  محمدرضابا دستور جلسه اول : کمک کنگره به من و کمک کنگره به من و  دستور جلسه دوم: سومین سال رهایی مسافر فرهاد رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود

از آنجایی که انسان همیشه فراموشکار بوده است، آقای مهندس چنین دستور جلسه‌ای را در دستور جلسات هفتگی قرار داده‌اند تا ما یادمان نرود از کجا وارد کنگره شدیم و به کجا می‌خواهیم برویم و چه کارهایی باید انجام بدهیم. و زمانی که گفته می‌شود کمک من به کنگره، اگر تفکر بکنیم، می‌بینیم که هر کاری که ما می‌خواهیم برای کنگره انجام بدهیم، یک سرش برمی‌گردد به خودمان.

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی و جشن تولد، دستور جلسه هفتگی، رها یافتگان، گزارش تصویری مراسم ها، سرگذشت مسافران و همسفران،

گزارش جلسه عمومی و جشن تولد روز پنج شنبه 97/10/13
جمعه 14 دی 1397 ساعت 22:47 | نویسنده این مطلب : مسافر محسن | ( نظرات )

به نام خالق عشق

روز پنج‌شنبه 1397/10/13 جلسه هشتم از دور هجدهم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی با نگهبانی مسافر مصطفی ،  و استادی مسافر امید و دبیری  مسافر محمدرضابا دستور جلسه اولجهان بینی در ورزش و  دستور جلسه دوماولین سال رهایی مسافر حسین رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود .

 

مسئله اول این است که ما بدانیم اصلا چرا داریم جهان‌بینی یاد می‌گیریم و هدف از فراگیری جهان‌بینی چی هست. جهان‌بینی در واقع شکافی است که در اندیشه انسان می‌اندازد، و عقاید و افکار انسان را دگرگون می‌کند؛

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی و جشن تولد،

گزارش کارگاه عمومی و جشن تولد روز پنجشنبه 29 آذرماه 1397
جمعه 30 آذر 1397 ساعت 18:46 | نویسنده این مطلب : همسفر محمدجواد | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

روز پنج‌شنبه 1397/9/29 جلسه هفتم از دور هجدهم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی با نگهبانی مسافر مصطفی ،  و استادی مسافر مهدی و دبیری  مسافر علی  با دستور جلسه: وادی چهارم و  دستور جلسه دوم: سومین سال رهایی مسافر ولی الله رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود


هر کسی در هر نقطه یا جایگاهی که هست نشان ‌دهنده آگاه بودن یا آگاه ‌نبودن آن شخص است. خداوند ما را در زمین قرار داده است بین یک دوراهی، که قرار است ما انسان‌ها انتخاب کنیم و حرکت کنیم. در هر کدام از این مسیرها که قدم بگذاریم، مسئولش خودمان هستیم. هر عملی هم که ما انجام بدهیم به خود ما برمی‌گردد.
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی و جشن تولد،

گزارش کارگاه عمومی و جشن تولد روز پنجشنبه
جمعه 23 آذر 1397 ساعت 17:27 | نویسنده این مطلب : مسافر : مجید ت | ( نظرات )

 به نام خدا

روز پنج‌شنبه 1397/9/22 جلسه ششم  از دور هجدهم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی با نگهبانی مسافر مصطفی ،  و استادی مسافر علی  و دبیری  مسافر علی  با دستور جلسه: وادی چهارم و  دستور جلسه دوم: پنجمین سال رهایی مسافر حسن رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود

جایگاه خداوند همان الله نور السموات و العرض است و فقط فرمان می‌دهد تا من و شما جلوی راهمان را بازکنیم و این چهارده وادی مسیری است که انسان فاصله خودش را با خداوند اگر دور است را نزدیک کند. ادامه مطلب
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو