گزارش کارگاه آموزش خصوصی مسافران سه شنبه 30بهمن 97
چهارشنبه 1 اسفند 1397 ساعت 15:38 | نویسنده این مطلب : مسافر : مرتضی | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق 
روز سه‌شنبه مورخ 97/11/30 جلسه چهارم از دور نوزدهم از سری کارگاه های آموزشی کنگره60 شعبه شیخ بهایی اصفهان ویژه آقایان مسافر با دستور جلسه هفتگی وظایف راهنما و رهجو با استادی مسافر منوچهر، نگهبانی مسافر هاشم و دبیری مسافر علیرضا راس ساعت 17:00 آغاز بکار نمود.


رهجو جوینده راه است.جوینده راهی که از سمت تاریکی به روشنایی منتهی میشود در درجه اول یک رهجو باید در صراط مستقیم گام بردارد و از ضد ارزش ها دوری کند و باید خواستار رهایی باشد تا به مقصود خود برسد. یک رهجو در قبال راهنمای خود یک وظیفه ای دارد، در قبال کنگره یک وظیفه دارد و در قبال خانواده و جامعه هم وظایفی دارد.
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،

تصاویر جلسه 971128
سه شنبه 30 بهمن 1397 ساعت 14:57 | نویسنده این مطلب : مسافر محسن | ( نظرات )
به نام خالق عشق
روز یکشنبه  28 بهمن ماه 1397  ششمین جلسه از دور نوزدهم سری کارگاههای آموزشی کنگره۶۰ ویژه آقایان نمایندگی شیخ بهایی اصفهان با دستور جلسه وظایف راهنما و رهجو با نگهبانی مسافر علی اصغر و استادی مسافر جلالو دبیری مسافر اسماعیل  رأس ساعت ۱۷ آغاز به کار نمود .


درکل هستی یک سری قوانین هست که بصورت دائمی وبدون تغییر همیشه می ماند ویکی از این قوانین وظایفی است که برعهده هریک از موجودات گذاشته شده تا به بهترین شکل این چرخه هستی ادامه داشته باشد.درکنگره هم دقیقا ازهمین اصل الگوبرداری شده است
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،

گزارش جلسه خصوصی مسافران یکشنبه 1397/11/21
چهارشنبه 24 بهمن 1397 ساعت 08:17 | نویسنده این مطلب : مسافر محسن | ( نظرات )

به نام خالق عشق
روز یکشنبه  21بهمن ماه 1397  پنجمین جلسه از دور نوزدهم سری کارگاههای آموزشی کنگره۶۰ ویژه آقایان نمایندگی شیخ بهایی اصفهان با دستور جلسه وادی ششم و تاثیر آن روی من با نگهبانی مسافر علی اصغر و استادی مسافر رسول و دبیری مسافر اسماعیل  رأس ساعت ۱۷ آغاز به کار نمود .


در درون هر انسان روح و جن وجود دارد که  روح به انسان القاء مثبت می نماید و انسان را به سمت ارزشها هدایت می کند و جن به انسان القاء منفی می کند و انسان را به طرف ضدارزشها و ناپاکی ها سوق می دهد . اما در نهایت این عقل است که باید حکم به اجرای فرمان یکی از این دو را صادر نماید و این بستگی به میزان دانایی هر انسانی دارد
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،

گزارش کارگاه آموزش خصوصی مسافران روز سه شنبه 16 بهمن 97
پنجشنبه 18 بهمن 1397 ساعت 11:04 | نویسنده این مطلب : مسافر محسن | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق 
روز سه‌شنبه 16 بهمن ماه 1397 دومین جلسه از دور نوزدهم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی اصفهان به نگهبانی مسافر هاشم ، استادی مسافر حسین و دبیری مسافر علیرضا با دستور جلسه OT راس ساعت 17 آغاز به کار نمود.


تا قبل از سال 88 که هنوز داروی OT تولید نشده بود اعضای کنگره با اپیوم (تریاک ) سفر می کردند که سختی های خیلی زیادی داشت . تا اینکه در سال 88 جناب آقای مهندس موفق به تولید داروی OT شدند.
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،

گزارش کارگاه آموزش خصوصی مسافران روز یکشنبه 14 بهمن 97
یکشنبه 14 بهمن 1397 ساعت 23:15 | نویسنده این مطلب : مسافر محسن | ( نظرات )
به نام خالق عشق
روز یکشنبه  14 بهمن ماه 1397  چهارمین جلسه از دور نوزدهم سری کارگاههای آموزشی کنگره۶۰ ویژه آقایان نمایندگی شیخ بهایی اصفهان با دستور جلسه OT با نگهبانی مسافر علی اصغر و استادی مسافر حمید و دبیری مسافر اسماعیل  رأس ساعت ۱۷ آغاز به کار نمود .

برای حل مسئله ی اعتیاد نیاز به دارویی بود که بدن را در مسیر بازسازی خود قرار دهد و تنها دارویی که با سیستم شبه افیونی بدن سازگار بود ، تریاک بود .
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،

گزارش جلسه آموزش خصوصی مسافران سه شنبه 9 بهمن ماه 1397
پنجشنبه 11 بهمن 1397 ساعت 21:20 | نویسنده این مطلب : مسافر محسن | ( نظرات )


به نام قدرت مطلق 
روز سه‌شنبه 9 بهمن ماه 1397 اولین جلسه از دور نوزدهم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی اصفهان به نگهبانی مسافر هاشم ، استادی مسافر امید و دبیری مسافر علیرضا با دستور جلسه سم زدایی و سم نزدایی راس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

فرد مصرف کننده را با خارج کردن مرفین و دیگر مواد مخدر از خون او  ( با روش سم زدایی ) ادعا می کنند که شخص درمان شده است . در حالی که همه ما می دانیم که این شهر ویران شده است و باید تمام زیرساختها و کارخانجات و تاسیسات این شهر بازسازی شود . یعنی سیستم های تولید کننده مواد شبه افیونی در بدن مصرف کننده از کار افتاده و باید مجددا راه اندازی شود . که این کار در کنگره به خوبی اتفاق می افتد .

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،

گزارش جلسه آموزش خصوصی مسافران یکشنبه 1397/11/07
دوشنبه 8 بهمن 1397 ساعت 23:05 | نویسنده این مطلب : مسافر محسن | ( نظرات )
به نام خالق عشق
روز یکشنبه  7 بهمن ماه 1397  سومین جلسه از دور نوزدهم سری کارگاههای آموزشی کنگره۶۰ ویژه آقایان نمایندگی شیخ بهایی اصفهان با دستور جلسه سم زدایی و سم نزدایی با نگهبانی مسافر علی اصغر و استادی مسافر مسعود و دبیری مسافر اسماعیل  رأس ساعت ۱۷ آغاز به کار نمود .


سم تعریف خاص خودش را دارد ، هر ماده ایی که به صورت گاز ، جامد و مایع به هر طریقی وارد بدن انسان شود و بدن انسان را از حالت طبیعی خارج کند و به سمت مرگ ببرد سم می گویند و به قول آقای مهندس این چه سمی است که شخص مصرف کننده با مصرف کردن آن به حالت طبیعی بر می گردد و زمانی که آن را مصرف نکند بدنش از حالت طبیعی خارج می شود و مشکلات عدیده ایی پیدا می کند .

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،

گزارش کارگاه آموزشی خصوصی مسافران سه شنبه 97/11/02
جمعه 5 بهمن 1397 ساعت 19:18 | نویسنده این مطلب : مسافر : مجید ت | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق 
روز سه‌شنبه 2 بهمن ماه 1397 چهاردهمین جلسه از دور هجدهم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی اصفهان به نگهبانی مسافر مجتبی، استادی مسافر احمد رضا و دبیری مسافر اکبر با دستور جلسه وادی پنجم و تأثیر آن روی من راس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

انسان همزمان در سه جهان خاکی ، ذهنی و خواب زندگی میکند ، جهان ذهن جولانگاه نبرد حس های منفی و مثبت میباشد ، جولانگاه نبرد عقل و نفس میباشد و مقدمه ای مییاشد که ما افکارمان را به عمل تبدیل کنیم

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،

گزارش جلسه آموزش خصوصی مسافران یکشنبه 1397/10/30
یکشنبه 30 دی 1397 ساعت 23:12 | نویسنده این مطلب : مسافر : کریم | ( نظرات )

به نام خالق عشق

روز یکشنبه  30دیماه 1397  دومین جلسه از دور نوزدهم سری کارگاههای آموزشی کنگره۶۰ ویژه آقایان نمایندگی شیخ بهایی اصفهان با دستور جلسه وادی پنجم و تأثیر آن روی من با نگهبانی مسافر علی اصغر و استادی مسافر محمد و دبیری مسافر اسماعیل  رأس ساعت ۱۷ آغاز به کار نمود .


در این دنیا اگر میخواهیم به نتیجه ای برسیم باید حرکتی و تلاشی کنیم و از وقت و مال و کارهایمان بزنیم و درجهت رسیدن به آن هدف کاری بکنیم. 
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،

گزارش کارگاه آموزشی خصوصی مسافران سه شنبه 1397/10/25
چهارشنبه 26 دی 1397 ساعت 08:57 | نویسنده این مطلب : محمدجعفر امینی | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق 
روز سه‌شنبه 25 دیماه 1397 سیزدهمین جلسه از دور هجدهم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی اصفهان به نگهبانی مسافر مجتبی، استادی مسافر جلیل و دبیری مسافر اکبر با دستور جلسه ازدواج راس ساعت 17 آغاز به کار نمود.
برای ازدواج یک سری موانع وجود دارد که میتوان موانع مالی و طرز فکر را نام برد . اما بزرگترین مانعی که برای ازدواج وجود دارد ترسی است که از ازدواج داریم ، ترس از اینکه حالا چه اتفاقی قرار است بیفتد ؟
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،

گزارش جلسه آموزش خصوصی مسافران یکشنبه 1397/10/23
دوشنبه 24 دی 1397 ساعت 07:18 | نویسنده این مطلب : مسافر محسن | ( نظرات )
به نام خالق عشق

روز یکشنبه  23 دیماه 1397  اولین جلسه از دور نوزدهم سری کارگاههای آموزشی کنگره۶۰ ویژه آقایان نمایندگی شیخ بهایی اصفهان با دستور جلسه ازدواج  با نگهبانی مسافر علی اصغر و استادی مسافر علی و دبیری مسافر اسماعیل  رأس ساعت ۱۷ آغاز به کار نمود .


اگر خداوند این ازدواج را برنامه ریزی نکرده بود ، هستی متوقف می شد و به مرور زمان تمام موجودات منقرض می شدند و هستی متوقف می شد ولی برنامه ریزی که خداوند انجام داد مخصوصا برای انسان ها با ازدواج ، قوام به جوهره ی هستی داد .
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،

گزارش کارگاه آموزشی خصوصی مسافران سه شنبه 97/10/18
چهارشنبه 19 دی 1397 ساعت 10:23 | نویسنده این مطلب : مدیر وبلاگ | ( نظرات )


به نام قدرت مطلق 

روز سه‌شنبه 18 دیماه 1397 دوازدهمین جلسه از دور هجدهم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60نمایندگی شیخ بهایی اصفهان به نگهبانی مسافر مجتبی،استادی مسافر مهدی و دبیری مسافر اکبر با دستور جلسه کمک من به کنگره و کمک کنگره به من راس ساعت 17 آغاز به کار نمود.
همانطور که میدانید در کنگره به ما آموزش میدهند که هر مطلب و کلمه و جمله ای را باید بصورت ریشه یابی فهمید . این یکی از تفکرات کنگره 60 است .

در مورد دستور جلسه امروز هم باید اول بفهمیم کمک کردن یعنی چی؟ ریشه کلمه کمک کردن را باید بدانیم تا بعد بفهمیم که باید کمک کنیم یا نه و چرا باید کمک کنیم و به چه افرادی باید کمک کنیم.

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،

گزارش جلسه آموزش خصوصی مسافران یکشنبه 1397/10/16
یکشنبه 16 دی 1397 ساعت 23:36 | نویسنده این مطلب : مسافر محسن | ( نظرات )

به نام خالق عشق

چهاردهمین جلسه از دور هیجدهم سری کارگاههای آموزشی کنگره۶۰ ویژه آقایان نمایندگی شیخ بهایی اصفهان با دستور جلسه کمک  من به کنگره  و کمک کنگره به من  با نگهبانی مسافر ولی و استادی مسافر حسن و دبیری مسافر امیر مورخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۷ رأس ساعت ۱۷ آغاز به کار نمود .


موقعی که به من گفتند دستور جلسه چیست من یک کاغذ و خودکار برداشتم و اول نوشتم کمک من به کنگره ولی هرچه فکرکردم که من چه کمکی به کنگره کرده ام چیزی به ذهنم نیامد و این خود نهایت شرمندگی است ولی وقتی نوشتم کمک کنگره به من قلمم زودتر از ذهنم پیش میرفت. 
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،

گزارش جلسه آموزش خصوصی مسافران سه شنبه 11 دی ماه 1397
چهارشنبه 12 دی 1397 ساعت 01:20 | نویسنده این مطلب : مسافر : مرتضی | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق 

روز سه‌شنبه 11دی ماه 1397 یازدهمین جلسه از دور هجدهم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60نمایندگی شیخ بهایی اصفهان به نگهبانی مسافر مجتبی،استادی مسافر حسن و دبیری مسافر اکبر با دستور جلسه جهان بینی در ورزش راس ساعت 17 آغاز به کار نمود.در کنگره 60هدف از انجام ورزش برد و یا باخت نیست و این مساله را به صورت واضح مبتوانیم در مسابقات و ورزش همگانی کنگره در پارک مشاهده نماییم که همانگونه که رقابت سالم وجود دارد، هیچگاه و تحت هیچ شرایطی افراد رفتارهای خشن و زشت انجام نمی دهند
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،

گزارش جلسه خصوصی مسافران یکشنبه 1397/10/09
یکشنبه 9 دی 1397 ساعت 22:51 | نویسنده این مطلب : مسافر : کریم | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله
روز یکشنبه مورخ 1397/10/09 جلسه سیزدهم از دور هیجدهم سری کارگاههای آموزشی کنگره۶۰شعبه شیخ بهایی ویژه آقایان با دستور جلسه هفتگی " جهان بینی در ورزش " به نگهبانی مسافر ولی و دبیری مسافر امیر و استادی مسافر حسن  رأس ساعت  ۱۷ آغاز به کار نمود.


ورزش در کنگره آنقدر در ایجاد تعادل در ما تاثیر دارد که به جایی برسیم که در هنگام برد حریف مقابل ، ما خودمان را کنترل کنیم تعادل وقتی به چشم می آید که مثلا وقتی داور اشتباهی کرده و همه منتظر ایجاد تنش و واکنش منفی و بد هستند و می بینند که برعکس هیچ تنشی دیده نمی شود و برخورد بدی بین ما اتفاق نمی افتد. 
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،

گزارش جلسه آموزش خصوص مسافران روز سه شنبه 97/10/4
چهارشنبه 5 دی 1397 ساعت 11:33 | نویسنده این مطلب : مسافر : مرتضی | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق

روز سه شنبه 4 دی ماه 1397 دهمین جلسه ازدور هجدهم از سری کارگاههای آموزشی خصوصی

 کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی اصفهان به نگهبانی مسافر مجتبی و استادی همسفر صالح و دبیری مسافر

اکبر با دستور جلسه: جشن همسفر راس ساعت 17 آغاز به کار نمود.
 تنها جایی که میتوانیم عشق واقعی را لمس کنیم کنگره60می باشد زیرا در بیرون از این مکان خانواده هایی هستند که با کمترین مشکلاتی که بوجود می آید با یکدیگر به مشاجره و متارکه میپردازند و لیکن در کنگره مشاهده میشود که یک همسفر با تمام سختی ها یی که تحمل کرده است بازهم به خاطر عشق و پیوند محبت،  دوش به دوش مسافر خود حرکت میکند 
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


گزارش جلسه خصوصی مسافران یکشنبه 1397/10/02
یکشنبه 2 دی 1397 ساعت 23:04 | نویسنده این مطلب : مسافر محسن | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله
روز یکشنبه مورخ 1397/10/02 جلسه دوازدهم از دور هیجدهم سری کارگاههای آموزشی کنگره۶۰شعبه شیخ بهایی ویژه آقایان با دستور جلسه هفتگی " هفته همسفر " به نگهبانی مسافر ولی و دبیری مسافر امیر و استادی همسفر محمد جواد  رأس ساعت  ۱۷ آغاز به کار نمود.


یک همسفر با آموزش و آن علمی که فرا می‌گیرد، می‌تواند فضای خانه و زندگی را در آرامش نگه دارد. اگر مسافرش در التهاب یا تب و تاب است، این را یاد می‌گیرد که به او آرامش بدهد؛
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران، کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،

گزارش جلسه آموزش خصوص مسافران روز سه شنبه 97/09/27
سه شنبه 27 آذر 1397 ساعت 22:56 | نویسنده این مطلب : مسافر محسن | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق

روز سه شنبه 27 آذر ماه 1397 نهمین جلسه ازدور هجدهم از سری کارگاههای آموزشی خصوصی

 کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی اصفهان به نگهبانی مسافر مجتبی و استادی مسافر هادی و دبیری مسافر

اکبر با دستور جلسه: وادی چهارم  راس ساعت 17 آغاز به کار نمود.


 وادی چهارم به ما میفهماند که باید به خدا توکل کنیم ولی مسئولیت زندگی خودمان را بپذیریم و مشکلاتمان را خودمان حل کنیم ،  در وادی چهارم ۲۴ مرتبه نام خداوند را به عنوان نیرو  یا قدرت مطلق نام برده و اگر به عنوان قدرت و نیرو فکر کنیم میبینیم که این نیرو کمک کننده است 
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،

گزارش کارگاه آموزشی خصوصی مسافران یکشنبه
دوشنبه 26 آذر 1397 ساعت 18:23 | نویسنده این مطلب : مسافر : کریم | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله
روز یکشنبه مورخ 1397/9/25 جلسه یازدهم از دور هیجدهم سری کارگاههای آموزشی کنگره۶۰شعبه شیخ بهایی ویژه آقایان با دستور جلسه هفتگی " وادی چهارم " به استادی مسافر امیر، نگهبانی مسافر ولی و دبیری مسافر امیر رأس ساعت  ۱۷ آغاز به کار نمود.اگرمن حسم خوب باشد همه کارهایم راخودم انجام میدهم ومسئولیتش راهم خودم می پذیرم ولی اگر دارای حس آلوده باشم کارها ومسئولیت هایم را هم به خدا واگذار می کنم.

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


گزارش جلسه خصوصی مسافران روز سه شنبه 97/08/20
چهارشنبه 21 آذر 1397 ساعت 09:41 | نویسنده این مطلب : مسافر : مجید ت | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق

روز سه شنبه 20 آذر ماه 1397 هشتمین جلسه ازدور هجدهم از سری کارگاههای آموزشی وخصوصی

 کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی اصفهان به نگهبانی مسافر مجتبی و استادی مسافر حشمت  و دبیری مسافر

اکبر با دستور جلسه: بنیان کنگره 60 راس ساعت 17 آغاز به کار نمود.ریشه ، اصل ، اساس و پایهٔ هر چیزی میشود بنیان ، که با بنیانگذار ۲ مقولهٔ جدا از هم هستند ، به کسی که آموزش کسب کنه و مؤسسه ، خیریه یا جایی را احداث کنه میگن بنیانگذار. ولی آقای مهندس که بنیان کنگره  هستند به این دلیل است که تمام مشکلات ، مشقتها و سختی های درمان اعتیاد را با جان و دل خریده اند و با کمک گرفتن از نیروهای الهی این مشکلات را حل میکنند .
ادامه مطلب
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو