کارگاه های آموزشی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی (سه شنبه)
چهارشنبه 16 مرداد 1398 ساعت 12:25 | نویسنده این مطلب : مسافر : مرتضی | ( نظرات )
  به نام قدرت مطلق الله

روز سه شنبه مورخ 98/05/15 جلسه دهم از دور بیستم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران شعبه شیخ بهایی اصفهان با نگهبانی مسافر فرامرز، استادی مسافر محمد و دبیری مسافر امیر ،با دستور جلسه«از فرمان برداری تا فرماندهی» رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.


در شرایطی که نفس اماره کنترل جسم و روان ما را به عهده می‌گیرد، ناگهان ندای درونی عقل به ما گوشزد میکند که ای از خود رمیده برخیز و بیدارشو زیرا برای بازگشت هنوز هم راه هست و باید به سمت نور و رهایی حرکت کنی.

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزش خصوصی مسافران یکشنبه
دوشنبه 14 مرداد 1398 ساعت 19:43 | نویسنده این مطلب : مسافر : کریم | ( نظرات )
روز یکشنبه مورخ 98/05/13 جلسه سیزدهم از دوربیستم از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان ویژه آقایان مسافر با دستور جلسه هفتگی  فرماندهی تا فرمانبرداری با نگهبانی مسافر مرتضی و استادی مسافر عباس و دبیری مسافر مجتبی راس ساعت 17 آغاز بکار نمود. 


ازفرمانبرداری تا فرماندهی یک پروسه است که باید آن را طی کنیم ...
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه های آموزشی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی (سه شنبه)
چهارشنبه 2 مرداد 1398 ساعت 12:13 | نویسنده این مطلب : مسافر : مرتضی | ( نظرات )

روز سه‌ شنبه مورخ 98/05/01 جلسه نهم از دور بیستم از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان ویژه آقایان مسافر با دستور جلسه هفتگی  «حرمت کنگره 60,چرا در کنگره رابطه مالی و کاری ممنوع است؟ »با نگهبانی مسافرفرامرز  و استادی  مسافررسول و دبیری مسافر امیر راس ساعت 17آغاز بکار نمود


حرمت های کنگره 60همان پایه های کنگره میباشند و به صورت قانون وضع گردیده است و اگر به نوشتار حرمت که نگهبان جلسه آن را دو بار در هر جلسه قرائت می نماید دقت نماییم متوجه خواهیم شد که دارای اهمیت زیادی می باشد 
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزش خصوصی مسافران یکشنبه
یکشنبه 30 تیر 1398 ساعت 23:35 | نویسنده این مطلب : مسافر : کریم | ( نظرات )
روز یکشنبه مورخ 98/04/30 جلسه دوازدهم از دوربیستم از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان ویژه آقایان مسافر با دستور جلسه هفتگی  حرمت کنگره‌ی 60 ، چرا رابطه‌ی مالی و کاری در کنگره ممنوع است؟با نگهبانی مسافر مرتضی و استادی مسافر و دبیری مسافر مجتبی راس ساعت 17 آغاز بکار نمود. 


هرکس که وارد این مجموعه شود اگر به حرمت آن احترام نگذارد وآن ها را رعایت نکند اول به خودش ضربه زده است زیرا سیستم هوشمند کنگره خود به خود او را از گردونه خارج می کند.

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه های آموزشی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی (سه شنبه)
چهارشنبه 26 تیر 1398 ساعت 10:50 | نویسنده این مطلب : مسافر : مرتضی | ( نظرات )
روز سه‌ شنبه مورخ 98/04/25 جلسه هشتم از دور بیستم از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان ویژه آقایان مسافر با دستور جلسه هفتگی  «وادی یازدهم و تاثیر آن روی من »با نگهبانی مسافرفرامرز  و استادی  مسافر محمد رضا و دبیری مسافر امیر راس ساعت 17آغاز بکار نمود


موقعی که خدمت میکنیم دیگران برای ما ارزش و احترام قائل میشوند و ما را دوست دارند و این خود سبب ایجاد انرژی بسیار زیادی میشود. 
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزش خصوصی مسافران یکشنبه
یکشنبه 23 تیر 1398 ساعت 23:35 | نویسنده این مطلب : مسافر : کریم | ( نظرات )
روز یکشنبه مورخ 98/04/23 جلسه یازدهم از دوربیستم از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان ویژه آقایان مسافر با دستور جلسه هفتگی وادی یازدهم و تاثیر آن روی من  با نگهبانی مسافر مرتضی و استادی مسافر کمال و دبیری مسافر مجتبی راس ساعت 17 آغاز بکار نمود. 


 برای حرکت و رسیدن به اقیانوس باید دو ویژگی را داشته باشند یکی اینکه منبعی که چشمه به آن وصل است باید بسیار غنی و پرحجم باشد و دیگر اینکه بین منبع و خروجی آب اختلاف پتانسیل وجود داشته باشد 
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه های آموزشی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی (سه شنبه)
چهارشنبه 19 تیر 1398 ساعت 03:07 | نویسنده این مطلب : مسافر : مرتضی | ( نظرات )
روز سه‌ شنبه مورخ 98/04/18 جلسه هفتم از دور بیستم از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان ویژه آقایان مسافر با دستور جلسه هفتگی  «تخریب های شیشه و درمان آن با متد DST»با نگهبانی مسافرفرامرز  و استادی  مسافر محمد حسین و دبیری مسافر حمید رضا  راس ساعت 17آغاز بکار نمود


درمان شیشه راحت ترین و آسان ترین درمان در کنگره 60 می‌باشد بر عکس این که اکثرا فکر میکنند بسیار سخت است.


ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزش خصوصی مسافران یکشنبه
یکشنبه 16 تیر 1398 ساعت 22:37 | نویسنده این مطلب : مسافر : کریم | ( نظرات )
روز یکشنبه مورخ 98/04/16 جلسه دهم از دوربیستم از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان ویژه آقایان مسافر با دستور جلسه هفتگی تخریب های شیشه و درمان آن با متد DST  با نگهبانی مسافر مرتضی و استادی مسافر علیو دبیری مسافر مجتبی راس ساعت 17 آغاز بکار نمود. 


 شیشه باعث میشود که فرد مصرف کننده احساس نیاز به خواب نکند و ذهنش درگیر باشد.
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه های آموزشی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی (سه شنبه)
چهارشنبه 12 تیر 1398 ساعت 17:10 | نویسنده این مطلب : مسافر : مرتضی | ( نظرات )
روز سه‌ شنبه مورخ 98/04/11 جلسه ششم از دور بیستم از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان ویژه آقایان مسافر با دستور جلسه هفتگی  «آداب معاشرت؛ ادب و بی ادبی، تعادل و بی تعادلی»با نگهبانی مسافرفرامرز  و استادی  مسافر مجتبی و دبیری مسافر حمید رضا  راس ساعت 17آغاز بکار نمود


اگر فردی در کنگره به خوبی به درمان و تعادل برسد، خود میتواند الگوی بدون نقص و پیامی گویا برای افراد دچار مشکل اعتیاد باشد.
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزش خصوصی مسافران یکشنبه
دوشنبه 10 تیر 1398 ساعت 00:05 | نویسنده این مطلب : مسافر : کریم | ( نظرات )
روز یکشنبه مورخ 98/04/9 جلسه نهم از دوربیستم از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان ویژه آقایان مسافر با دستور جلسه هفتگی آداب معاشرت ، ادب و بی ادبی ، تعادل و بی تعادلی  با نگهبانی مسافر مرتضی و استادی مسافر محمد و دبیری مسافر مجتبی راس ساعت 17 آغاز بکار نمود. 


شخصی که مصرف کننده است ولی با ادب است از کسی که مصرف کننده نیست ولی بی ادب است دارای ارزش بیشتری است.

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزش خصوصی مسافران یکشنبه
یکشنبه 2 تیر 1398 ساعت 00:58 | نویسنده این مطلب : مسافر : مرتضی | ( نظرات )
روز یکشنبه مورخ 98/04/2 جلسه هشتم از دوربیستم از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان ویژه آقایان مسافر با دستور جلسه هفتگی هفته دیده بان  با نگهبانی مسافرمرتضی و استادی دستار دیده بان مسافر علی و دبیری مسافر مهدی راس ساعت 17 آغاز بکار نمود. 


دیده بان یعنی غایت جهان بینی، دیده بان یعنی داشتن نگاه نافذ،حس نافذ،کلام نافذ، یعنی هر آنچه که آینه دارد و او در درون دارد و این آینه درون اوست که بدون هیچ زنگاری همه چیز را شفاف می بیند
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزش خصوصی مسافران سه شنبه
چهارشنبه 29 خرداد 1398 ساعت 13:43 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )
به نام خالق عشق 

روز سه‌ شنبه مورخ 98/03/28 جلسه پنجم از دور بیستم از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان ویژه آقایان مسافر با دستور جلسه هفتگی در کنگره 60 چگونه قدردانی می کنیم؟  با نگهبانی مسافرفرامرز  و استادی  مسافر ولی  و دبیری مسافر حمید رضا  راس ساعت 17آغاز بکار نمودهمینطور که کنگره مسئولیتی در قبال مسافر دارد مسافر هم در قبال کنگره مسئولیتی دارد و این مسئولیت یک طرفه نیست ، قدر دانی از کنگره 60 پولی نیست و رفتارهای خوبی که مسافر از خودش نشان می دهد خودش قدردانی محسوب می شود 
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزش خصوصی مسافران یکشنبه
دوشنبه 27 خرداد 1398 ساعت 00:06 | نویسنده این مطلب : مسافر : کریم | ( نظرات )
روز یکشنبه مورخ 98/03/26 جلسه هفتم از دوربیستم از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان ویژه آقایان مسافر با دستور جلسه هفتگی در کنگره 60 چگونه قدردانی می کنیم؟ با نگهبانی مسافرمرتضی و استادی مسافر منوچهر و دبیری مسافر مهدی راس ساعت 17 آغاز بکار نمود. 

+

شکرگذاری یعنی ارزش آنچه را که داریم بدانیم ، وقتی که شکرگذار باشیم از نردبان آگاهی بالا می رویم و کم کم به آرامش میرسیم .
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزش خصوصی مسافران سه شنبه
سه شنبه 21 خرداد 1398 ساعت 22:52 | نویسنده این مطلب : مسافر : مرتضی | ( نظرات )
به نام خالق عشق 

روز سه‌ شنبه مورخ 98/03/21 جلسه چهام از دور بیستم از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان ویژه آقایان مسافر با دستور جلسه هفتگی وادی دهم و تاثیر آ ن روی من با نگهبانی مسافرفرامرز  و استادی  مسافر مرتضی  و دبیری مسافر حمید رضا  راس ساعت 17آغاز بکار نمود
در این وادی میگوید که هیچگاه ناامید نشوید و تمام دنیا و مخلوقاتش را بیهوده ننگریم...

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزش خصوصی مسافران یکشنبه
دوشنبه 20 خرداد 1398 ساعت 16:37 | نویسنده این مطلب : مسافر : کریم | ( نظرات )
روز یکشنبه مورخ 98/03/19 جلسه ششم از دوربیستم از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان ویژه آقایان مسافر با دستور جلسه هفتگی وادی دهم و تاثیر آن روی من با نگهبانی مسافرمرتضی و استادی مسافر محمد حسین و دبیری مسافر مهدی راس ساعت 17 آغاز بکار نمود. 


وقتی یک تازه وارد به کنگره می آید و چند سفردومی و کمک راهنمایان را با حال خوب میبیند یعنی این صفت آن ها را میبیند به مسئله درمان ایمان پیدا میکند دارویش را میگیرد و طبق دستور مصرف میکند و مطیعانه همه دستورات را انجام میدهد و سپس به آرامش می رسد و از به هم ریختگی رهایی می یابد وحس های او آرام میشود والبته کورسویی از عشق هم در او پیدا می شود.
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزش خصوصی مسافران سه شنبه
چهارشنبه 15 خرداد 1398 ساعت 00:03 | نویسنده این مطلب : مسافر : کریم | ( نظرات )
به نام خالق عشق 

روز سه‌ شنبه مورخ 98/03/14 جلسه سوم از دور بیستم از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان ویژه آقایان مسافر با دستور جلسه هفتگیدر استحکام پایه های مالی و علمی کنگره ، من چه کرده ام ؟   با نگهبانی مسافرفرامرز  و استادی  مسافر کریم  و دبیری مسافر حمید رضا  راس ساعت 17:30 آغاز بکار نمود 


ما افتخار می کنیم که کنگره ۶۰ یک سازمان خودگردان است وبرپایه کمک های داوطلبانه خودمان استوار گردیده است ومدیون هیچ فرد ودستگاهی نیست
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزش خصوصی مسافران یکشنبه
دوشنبه 13 خرداد 1398 ساعت 19:22 | نویسنده این مطلب : مسافر : کریم | ( نظرات )

روز یکشنبه مورخ 98/03/12 جلسه پنجم از دوربیستم از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان ویژه آقایان مسافر با دستور جلسه هفتگی در استحکام پایه های مالی و علمی کنگره ، من چه کرده ام ؟با نگهبانی مسافرمرتضی و استادی مسافر امیرحسین و دبیری مسافر مهدی راس ساعت 17:30 آغاز بکار نمود. کنگره راه خودش را ادامه میدهد چون یک تفکر است چه ما کمک بکنیم وچه نکنیم راه خودش را ادامه میدهد فقط ما هستیم که از قافله جا میمانیم ودیگرنمیتوانیم به مسیرمان ادامه دهیم.
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


گزارش کارگاه آموزش خصوصی مسافران سه شنبه
سه شنبه 7 خرداد 1398 ساعت 21:52 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )
به نام خالق عشق 

روز سه‌ شنبه مورخ 98/03/7 جلسه دوم از دور بیستم از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان ویژه آقایان مسافر با دستور جلسه هفتگی کتاب عبور از منطقه 60؛ درجه زیر صفر و تصاویر آن  با نگهبانی مسافرفرامرز  و استادی  مسافر علی  و دبیری مسافر حمید رضا  راس ساعت 17:30 آغاز بکار نمود


این مجموعه، اطلاعات و آگاهی های بسیاری را در اختیار خانواده ها قرار میدهد، تا شخصِ بیمار یا معتادِ خانوادۀ خود را بهتر بشناسند و آگاهانه به کمک و یاری او بیایند و برای مبارزه با اهریمن اعتیاد، به صورت گروهی، نیروهای خود را در یک جهت جمع آوری نمایند.
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزش خصوصی مسافران یکشنبه مورخ 98/3/5
یکشنبه 5 خرداد 1398 ساعت 19:18 | نویسنده این مطلب : مسافر : مجید ت | ( نظرات )

روز یکشنبه مورخ 98/03/5 جلسه چهارم از دوربیستم از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان ویژه آقایان مسافر با دستور جلسه هفتگی   کتاب عبور از منطقه 60 درجه زیز صفر و تصاویر آنبا نگهبانی مسافرمرتضی و استادی مسافر مجید و دبیری مسافر مهدی راس ساعت 17:30 آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


گزارش کارگاه آموزش خصوصی مسافران سه شنبه
سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 ساعت 22:23 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )
به نام خالق عشق 

روز سه‌ شنبه مورخ 98/02/31 جلسه اول از دور بیستم از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان ویژه آقایان مسافر با دستور جلسه هفتگیوادی نهم و تاثیر آن روی من  با نگهبانی مسافر فرامرز  و استادی  مسافر امید  و دبیری مسافر حمید رضا  راس ساعت 17:30 آغاز بکار نمود


برای بالا بردن نقطه تحمل در هرکاری دشواری وجود دارد برای بالا بردن نقطه تحمل درکارهای ارزشی و یا عمل نکردن کارهای ضدارزشی سختی وجود دارد ولی باید برای بالا بردن نقطه تحمل حتما نیاز به تکرار موضوع میباشد
ادامه مطلب
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو