کارگاه آموزش خصوصی مسافران سه شنبه
چهارشنبه 24 مهر 1398 ساعت 00:34 | نویسنده این مطلب : مسافر : مرتضی | ( نظرات )
        به نام قدرت مطلق الله
روز سه شنبه مورخ 98/07/23 جلسه پنجم از دور بیست و یکم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران شعبه شیخ بهایی اصفهان با نگهبانی مسافر محمدرضا،استادی  مسافرامیر حسین و دبیری مسافر مرتضی ،با دستور جلسه  سیستم ایکس راس ساعت 17 آغاز به کار نمود.                              


مجموعه ی سیستم های عصبی و هورمونی درون ریز و برون ریز و تولید کننده های مواد شبه افیونی را در بدن سیستم ایکس میگوییم .
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزش خصوصی مسافران یکشنبه
یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 23:32 | نویسنده این مطلب : مسافر : کریم | ( نظرات )
روز یکشنبه مورخ 98/07/21 جلسه نهم  از دور بیست و یکم از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان ویژه آقایان مسافر با دستور جلسه هفتگی سیستم ایکس  با نگهبانی مسافر محسن و استادی مسافر هوشنگ  و دبیری مسافر آرش راس ساعت 17 آغاز بکار نمود.


سیستم ایکس تولید کننده مخدرهای طبیعی بدن شامل نوروترانسمیترها یاناقلهای عصبی درفضای بین سیناپسی ومجموعه هورمونها وغدد درون ریز وبرون ریز دربدن موجودات زنده می باشد.
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


گزارش جلسه عمومی روز پنجشنبه 98/07/18
جمعه 19 مهر 1398 ساعت 19:07 | نویسنده این مطلب : مسافر حسن | ( نظرات )

روز پنج‌شنبه 1398/07/18 سومین جلسه از دور بیست و یکم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی با نگهبانی مسافر هادی، استادی مسافر محسن و دبیری هم‌سفر محمدجواد با دستور جلسه هفته ایجنت ، اسیستانت و مرزبان  رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.همه ما مشکل داریم اما از طرفی باید یاد بگیریم با این مشکلات مواجه شویم و در پرتو این مشکلات است که ارتقا پیدا میکنیم.
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزش خصوصی مسافران سه شنبه
چهارشنبه 17 مهر 1398 ساعت 00:03 | نویسنده این مطلب : مسافر : مرتضی | ( نظرات )
 به نام قدرت مطلق الله

روز سه شنبه مورخ 98/07/16 جلسه چهارم از دور بیست و یکم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران شعبه شیخ بهایی اصفهان با نگهبانی مسافر محمدرضا،استادی ایجنت محترم مسافر مهدی و دبیری مسافر مرتضی ،با دستور جلسه هفته ایجنت ، اسیستانت و مرزبان راس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

وقتی وارد کنگره می‌شویم مانند آن است که تک‌تک ما در دریایی طوفانی گیر افتاده‌ایم و در حال غرق شدن هستیم که ناگهان کور سویی از نور یک فانوس دریایی به ما می‌رسد .

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزش خصوصی مسافران یکشنبه
یکشنبه 14 مهر 1398 ساعت 22:55 | نویسنده این مطلب : مسافر : کریم | ( نظرات )
روز یکشنبه مورخ 98/06/14 جلسه هشتم  از دور بیست و یکم از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان ویژه آقایان مسافر با دستور جلسه هفتگی هفته اسیستانت ایجنت و مرزبان با نگهبانی مسافر محسن و استادی مسافر علی  و دبیری مسافر آرش راس ساعت 17 آغاز بکار نمود.


 مرزبانان اداره امور نمایندگی های کنگره را در داخل و بیرون به عهده دارند. 
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزش خصوصی مسافران سه شنبه
چهارشنبه 10 مهر 1398 ساعت 17:41 | نویسنده این مطلب : مسافر : مرتضی | ( نظرات )
 به نام قدرت مطلق الله

روز سه شنبه مورخ 98/07/09 جلسه سوم از دور بیست و یکم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران شعبه شیخ بهایی اصفهان با نگهبانی مسافر محمدرضا،استادی مسافر روح اللهو دبیری مسافر مرتضی ،با دستور جلسه وادی اول و تاثیر آن روی من راس ساعت 17 آغاز به کار نمود.


 برای رسیدن به تفکر سالم و ایجاد ساختار محکم نیاز به حس سالم داریم که فقط از راه تزکیه و پالایش قابل دستیابی است.
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزش خصوصی مسافران یکشنبه
دوشنبه 8 مهر 1398 ساعت 18:57 | نویسنده این مطلب : مسافر : کریم | ( نظرات )
روز یکشنبه مورخ 98/06/7 جلسه هفتم  از دور بیست و یکم از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان ویژه آقایان مسافر با دستور جلسه هفتگی وادی اول و تاثیر آن روی من با نگهبانی موقت مسافر امیرحسین و استادی مسافر محمد حسین و دبیری موقت مسافر حسین راس ساعت 17 آغاز بکار نمود.


در سیستم خلقت شعبده ای وجود دارد که اگر از سختی و مشکل و طویل بودن راه نترسیم همواره با سختی ها ، آسانی است ولی اگر از بهترین راه ها حرکت نکنیم و فقط به آسانی و کوتاهی راه بنگریم هیچگاه به سرمنزل مقصود نمی رسیم چون بهترین راه را برنگزیده ایم
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزش خصوصی مسافران سه شنبه
چهارشنبه 3 مهر 1398 ساعت 11:11 | نویسنده این مطلب : مسافر : مرتضی | ( نظرات )
 به نام قدرت مطلق الله

روز سه شنبه مورخ 98/07/02 جلسه دوم از دور بیست و یکم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران شعبه شیخ بهایی اصفهان با نگهبانی مسافر محمدرضا،استادی مسافر امید و دبیری مسافر مرتضی ،با دستور جلسه صورت مسئله اعتیاد راس ساعت 17 آغاز به کار نمود.


 کسانی که وارد این مکان مقدس میشوند ،خداوند به طور خاص به آن ها توجه دارد و تمام و کمال از آن ها حمایت مینماید.

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزش خصوصی مسافران یکشنبه
یکشنبه 31 شهریور 1398 ساعت 23:57 | نویسنده این مطلب : مسافر : کریم | ( نظرات )
روز یکشنبه مورخ 98/06/31 جلسه ششم  از دور بیست و یکم از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان ویژه آقایان مسافر با دستور جلسه هفتگی صورت مسئله اعتیاد با نگهبانی مسافر محسن و استادی مسافر مجتبی و دبیری مسافر امیر حسین راس ساعت 17 آغاز بکار نمود.
 


 در واقع صورت مسئله اعتیاد مشخص می کند که بیماری اعتیاد در سه بخش شهر وجودی انسان که همان مثلث درمان است اختلال و تخریب ایجاد  می کند . این سه بخش عبارتند از جسم ، روان ، جهان بینی .


ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزش خصوصی مسافران سه شنبه
سه شنبه 26 شهریور 1398 ساعت 23:59 | نویسنده این مطلب : مسافر : مرتضی | ( نظرات )
 به نام قدرت مطلق الله

روز سه شنبه مورخ 98/06/26 جلسه اول از دور بیست و یکم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران شعبه شیخ بهایی اصفهان با نگهبانی مسافر محمدرضا،استادی مسافر احمد رضا و دبیری مسافر مرتضی ،با دستور جلسه وادی چهاردهم و تاثیر آن روی من راس ساعت 17 آغاز به کار نمود.


زمانی به محبت واقعی و عشق حقیقی میرسیم که ظرف وجودی ما خالی از نفرت،کینه،حسادت،دشمنی،دروغگویی،و انجام ضد ارزش ها باشد.


ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزش خصوصی مسافران یکشنبه
دوشنبه 25 شهریور 1398 ساعت 00:56 | نویسنده این مطلب : مسافر : کریم | ( نظرات )
روز یکشنبه مورخ 98/06/24 جلسه پنجم  از دور بیست و یکم از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان ویژه آقایان مسافر با دستور جلسه هفتگی  وادی چهاردهم و تاثیر آن روی من با نگهبانی مسافر محسن و استادی مسافر مجید و دبیری مسافر امیر حسین راس ساعت 17 آغاز بکار نمود. 


انسان برای اینکه به مرحله عشق و محبت برسد و هزینه های آن را پرداخت کند باید اول خانواده اش را کنترل و هدایت کند و برای رسیدن به این هدف(عشق ومحبت) باید اول از خانواده شروع کنیم 
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزش خصوصی مسافران یکشنبه
یکشنبه 17 شهریور 1398 ساعت 19:58 | نویسنده این مطلب : مسافر : کریم | ( نظرات )
روز یکشنبه مورخ 98/06/17 جلسه چهارم  از دور بیست و یکم از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان ویژه آقایان مسافر با دستور جلسه هفتگی  عدالت ، آیا همه افراد در کنگره با هم برابرند؟ با نگهبانی مسافر محسن و استادی مسافر احمد و دبیری مسافر امیر حسین راس ساعت 17 آغاز بکار نمود. 


همه دارای یک هدف و دردند و همه بدنبال درمان درد خویش هستند.به قول راهنمایمان آقا مسعود که می گویند همه روی صندلی هایی می نشینیم که چهار پایه دارد و اگر ازپایه هایشان کم شود دچار بی تعادلی‌‌ می شود و نمی توان روی آن نشست.

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزش خصوصی مسافران سه شنبه
چهارشنبه 13 شهریور 1398 ساعت 13:26 | نویسنده این مطلب : مسافر : مرتضی | ( نظرات )
به نام خالق عشق
روز سه شنبه مورخ 98/6/12 جلسه چهاردهم از دور بیستم از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی مسافران شعبه شیخ بهائی اصفهان با نگهبانی مسافر فرامرز، استادی مسافر محسن و دبیری مسافر امیر، با دستور جلسه «چگونه از سایت کنگره 60استفاده کنیم؟مقاله نویسی» رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.             


ما در نمایندگی مان 23 لژیون فعال داریم و اگر هر پست و مطلبی که روی سایت قرار میگیرد ، از هر لژیون فقط یک نفر بازدید کند و یک نفر نظر روی سایت بگذارد ،هر پست باید حداقل 23 نظر روی آن ثبت شوداما گاها می بینیم پست ها را تنها با یک یا دو نظر بیشتر روی سایت ثبت نشده
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزش خصوصی مسافران یکشنبه
یکشنبه 10 شهریور 1398 ساعت 23:48 | نویسنده این مطلب : مسافر : کریم | ( نظرات )
روز یکشنبه مورخ 98/06/10 جلسه سوم  از دور بیست و یکم از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان ویژه آقایان مسافر با دستور جلسه هفتگی از سایت کنگره 60چگونه استفاده می کنم، مقاله نویسی  با نگهبانی مسافر محسن و استادی مسافر مصطفی و دبیری مسافر امیر حسین راس ساعت 17 آغاز بکار نمود. 


تنها قسمت و مکانی که میتواند کنگره را به همه چه داخل و چه بیرون از کشور معرفی کند همین سایت است.
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


جلسه خصوصی مسافران (سه‌شنبه) - دستور جلسه قضاوت و جهالت
چهارشنبه 6 شهریور 1398 ساعت 12:01 | نویسنده این مطلب : همسفر محمدجواد | ( نظرات )
به نام خالق عشق
روز سه شنبه مورخ 98/6/5 جلسه سیزدهم از دور بیستم از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی مسافران شعبه شیخ بهائی اصفهان با نگهبانی مسافر فرامرز، استادی کمک راهنما محترم مسافر حسین و دبیری مسافر امیر، با دستور جلسه «قضاوت و جهالت» رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.


کسی که درباره دیگران قضاوت می‌کند، نمیرد مگر این که به آن درد دچار گردد!

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


جلسه خصوصی مسافران (یکشنبه) - دستور جلسه قضاوت و جهالت
دوشنبه 4 شهریور 1398 ساعت 13:34 | نویسنده این مطلب : همسفر محمدجواد | ( نظرات )
روز یکشنبه 98/6/3 جلسه دوم از دور بیست‌و‌یکم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهائی با نگهبانی مسافر محسن، استادی مسافر ابراهیم و دبیری مسافر امیر حسین با دستور جلسه "قضاوت و جهالت" رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه های آموزشی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی (سه شنبه)
چهارشنبه 30 مرداد 1398 ساعت 11:50 | نویسنده این مطلب : مسافر : مرتضی | ( نظرات )
  به نام قدرت مطلق الله

روز سه شنبه مورخ 98/05/29 جلسه دوازدهم از دور بیستم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران شعبه شیخ بهایی اصفهان با نگهبانی مسافر فرامرز، استادی مسافر حسن و دبیری مسافر امیر ،با دستور جلسه«وادی سیزدهم و تاثیر آن روی من» رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.


در این دنیا بذری را میکاریم و در آخر محصولی را برداشت میکنیم ،مهم کوله باری است که با خودمان حمل میکنیم.
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزش خصوصی مسافران یکشنبه
دوشنبه 28 مرداد 1398 ساعت 00:20 | نویسنده این مطلب : مسافر : کریم | ( نظرات )
روز یکشنبه مورخ 98/05/27 جلسه اول  از دور بیست و یکم از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان ویژه آقایان مسافر با دستور جلسه هفتگی وادی سیزدهم و تاثیر آن روی من  با نگهبانی مسافر محسن و استادی مسافر سینا و دبیری مسافر امیر حسین راس ساعت 17 آغاز بکار نمود. 


هرانسانی که بخواهد ازمرحله ای گذشته و به مرحله بعدی وارد شود ابتدا باید تغییر کند و سپس تبدیل شود تا درانتها ترخیص شود.
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه های آموزشی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی (سه شنبه)
چهارشنبه 23 مرداد 1398 ساعت 14:17 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )
  به نام قدرت مطلق الله

روز سه شنبه مورخ 98/05/22 جلسه یازدهم از دور بیستم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران شعبه شیخ بهایی اصفهان با نگهبانی مسافر فرامرز، استادی مسافر کمال و دبیری مسافر امیر ،با دستور جلسه«کار ، تحصیل ، قدرت» رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.


ابزار دیگر برای رسیدن به قدرت کار است . نفس را باید سر کار بگذاریم تا نتواند به سراغ خواسته های نامشروع برود  و مزیت دیگر کار کسب درآمد است 
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزش خصوصی مسافران یکشنبه
دوشنبه 21 مرداد 1398 ساعت 00:51 | نویسنده این مطلب : مسافر : کریم | ( نظرات )
روز یکشنبه مورخ 98/05/20 جلسه چهاردهم از دوربیستم از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان ویژه آقایان مسافر با دستور جلسه هفتگی کار ، تحصیل ، قدرت با نگهبانی مسافر مرتضی و استادی مسافر موسی و دبیری مسافر مجتبی راس ساعت 17 آغاز بکار نمود. 


مسافران سفر اول باید توجه داشته باشند که برای ادامه سفر ودرمان داشتن صبر از واجبات است تابه مرور و کم کم مطالب را دریابد فراگیرند تا به نتیجه برسند.
ادامه مطلب
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic