کارگاه آموزش خصوصی مسافران سه شنبه
چهارشنبه 2 مهر 1399 ساعت 07:11 | نویسنده این مطلب : مسافر : کریم | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله
روز سه‌شنبه مورخ 99/7/1 جلسه نهم از دور بیست و سوم از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی مسافران شعبه شیخ بهایی اصفهان با استادی مسافر علیرضا و نگهبانی مسافر حسن و دبیری مسافر حمید با دستور جلسه هفتگی «صورت مسئله اعتیاد» رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.


 مواد مخدر الکل وحتی نیکوتین موجود در سیگار از سد خونی مغز عبور می کند و این درحالی است که مواد دیگری مثل مولکول های موجود در غذاها نمی توانند از سد خونی مغز عبور کنند و انسان را معتاد کنند.
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزش خصوصی مسافران یکشنبه
یکشنبه 30 شهریور 1399 ساعت 18:49 | نویسنده این مطلب : مسافر مهدی | ( نظرات )
جلسه سیزدهم از دوره بیست و سوم کارگاه‌های آموزشی مسافران کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی، با استادی مسافر جمال ، نگهبانی مسافر جواد و دبیری مسافر مهدی با دستور جلسه  «صورت مسئله اعتیاد » روز یکشنبه 30 شهریور ماه 1399 ساعت 17 برگزار شد.


 درمان اعتیاد باید در زمان ۱۱ ماه صورت گیرد و در این ۱۱ ماه باید هم جسم و هم روان و جهان بینی به موازات هم حرکت کند و به تعادل برسد اگر یکی از این سه ضلع خللی داشته باشد باز به تعادل نمی رسیم 
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،

کارگاه آموزش خصوصی مسافران سه شنبه
سه شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 20:45 | نویسنده این مطلب : همسفر محمدجواد | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله
روز سه‌شنبه مورخ 99/6/25 جلسه هشتم از دور بیست و سوم از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی مسافران شعبه شیخ بهایی اصفهان با استادی مسافر سینا و نگهبانی مسافر حسن و دبیری مسافرحمید با دستور جلسه هفتگی «کتاب چهارده مقاله» رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.


 اعتیاد یک بیماری مزمن ویا مسمومیت مزمن نیست بلکه یک نوع جایگزینی مزمن است

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزش خصوصی مسافران یک شنبه
یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 19:02 | نویسنده این مطلب : مسافر مهدی | ( نظرات )
جلسه دوازدهم از دوره بیست و سوم کارگاه‌های آموزشی مسافران کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی، با استادی مسافر مهدی ، نگهبانی مسافر جواد و دبیری مسافر مهدی با دستور جلسه  « چهارده مقاله» روز یکشنبه 23 شهریور ماه 1399 ساعت 17 برگزار شد.


 در این کتاب به جهان‌بینی کاربردی اشاره شده که چگونه زیستن را به ما آموزش می دهد و اینکه چگونه به صلح و آرامش دست پیدا کنیم 

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،

کارگاه آموزش خصوصی مسافران سه شنبه
چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 01:24 | نویسنده این مطلب : مسافر : کریم | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله
روز سه شنبه مورخ 99/6/18  جلسه هفتم  از دور بیست و سوم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران شعبه شیخ بهایی اصفهان با استادی مسافر مجید  و نگهبانی مسافر حسن و دبیری مسافر محمد با دستور جلسه هفتگی «عدالت.آیا همه افراد درکنگره باهم برابرند؟ »  رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود 


کسانی که هنگام گردش سبد کمک مالی می کنند با کسانی که کمکی نمی کنند  برابرند و همین طور کسانی که عضو لژیون مالی سردار شده اند و یا کمکشان در حد دنور و یا حتی پهلوان شده و مبلغ پانصد میلیون کمک کرده اند با دیگران برابرند؟
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزش خصوصی مسافران یک شنبه
دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 00:45 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )
جلسه یازدهم از دوره بیست و سوم کارگاه‌های آموزشی مسافران کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی، با استادی مسافر علیرضا ، نگهبانی مسافر جواد و دبیری مسافر مهدی با دستور جلسه  « عدالت، آیا همه‌ی افراد در کنگره باهم برابرند؟» روز یکشنبه 16 شهریور ماه 1399 ساعت 17 برگزار شد.


هرچه انسان ها در کل خدمتگزار تر باشند در پیشگاه خداوند به خداوند نزدیکتر هستند
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزش خصوصی مسافران سه شنبه
چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 15:06 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله
روز سه شنبه مورخ 99/6/11  جلسه ششم  از دور بیست و سوم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران شعبه شیخ بهایی اصفهان با استادی مسافر مصطفی  و نگهبانی مسافر حسن و دبیری مسافر محمد با دستور جلسه هفتگی « چگونه از سایت استفاده کنیم »  رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود 


زیرمجموعه های سایت کنگره 60 شامل وبلاگ های شعبات کنگره است که در حال حاضر 60 تا 70 شعبه هستند و وبلاگ هر شعبه از دو قسمت مسافران و همسفران تشکیل شده است که این دو قسمت به صورت مجزا اداره میشود . 
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزش خصوصی مسافران سه شنبه
چهارشنبه 5 شهریور 1399 ساعت 00:25 | نویسنده این مطلب : مسافر : کریم | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله
روز سه شنبه مورخ 99/6/4  جلسه پنجم  از دور بیست و سوم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران شعبه شیخ بهایی اصفهان با استادی مسافر حسین و نگهبانی مسافر حسن و دبیری مسافر محمد با دستور جلسه هفتگی «قضوت و جهالت »  رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود 


 در خانه و خانواده کسی شخص دیگری را قضاوت کند درحالی که اطلاعات درست و دلایل کافی و اجازه این قضاوت را ندارد باعث سوق دادن خود و شخص مقابل به سمت ضدارزش ها و نا امیدی و نهایتا افسردگی می شود 
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،

کارگاه آموزش خصوصی مسافران یک شنبه
یکشنبه 2 شهریور 1399 ساعت 23:50 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )
جلسه دهم از دوره بیست و سوم کارگاه‌های آموزشی مسافران کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی، با استادی مسافر احمدرضا، نگهبانی مسافر جواد و دبیری مسافر مهدی با دستور جلسه  «قضاوت و جهالت » روز یکشنبه 2 شهریور ماه 1399 ساعت 17 برگزار شد.


یک قاضی باید درس بخواند و حرکت کند و به دانشگاه برود و زحمت بکشد و امتحان بدهد تا بتواند در مورد یک فرد یا یک مشاجره خانوادگی قضاوت کند.
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزش خصوصی مسافران سه شنبه
چهارشنبه 8 مرداد 1399 ساعت 12:29 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله
روز سه شنبه مورخ 99/5/7  جلسه چهارم  از دور بیست و سوم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران شعبه شیخ بهایی اصفهان با استادی مسافر محسن و نگهبانی مسافر حسن و دبیری مسافر محمد با دستور جلسه هفتگی «فرمانبرداری تا فرماندهی »  رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود 


ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،

کارگاه آموزش خصوصی مسافران یک شنبه
یکشنبه 5 مرداد 1399 ساعت 23:38 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )
جلسه نهم از دوره بیست و سوم کارگاه‌های آموزشی مسافران کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی، با استادی مسافر آرش، نگهبانی مسافر جواد و دبیری مسافر مهدی با دستور جلسه  «فرمانبرداری تا فرماندهی » روز یکشنبه 5 مرداد ماه 1399 ساعت 17 برگزار شد. باید حتما فرمانبردار خوبی باشیم تا به یک فرماندهی لایق دست پیدا کنیم و یک فرمانده خوب است که می تواند مسلط شود بر جسم و روان و جهانبینی خودش 
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزش خصوصی مسافران سه شنبه
سه شنبه 31 تیر 1399 ساعت 23:12 | نویسنده این مطلب : مسافر : کریم | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

روز سه شنبه مورخ 99/4/31  جلسه سوم از دور بیست و سوم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران شعبه شیخ بهایی اصفهان با استادی مسافر هادی و نگهبانی مسافر حسن و دبیری مسافر محمد با دستور جلسه هفتگی (وادی یازدهم و تاثیر آن روی من) رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود 


 باران در همه جای دنیا یک جور می بارد ولی این زمین دریافت کننده است که کیفیت آب را تعیین می کند بدین معنی که کنگره به همه آموزش یکسان می دهد و این بستر وجودی شخص است که کیفیت آموزش وتاثیر آن را معلوم می کند 
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزش خصوصی مسافران یک شنبه
یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 22:51 | نویسنده این مطلب : مسافر : مجید ت | ( نظرات )

جلسه هشتم از دوره بیست و سوم کارگاه‌های آموزشی مسافران کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی، با استادی مسافر مجید، نگهبانی مسافر جواد و دبیری مسافر مهدی با دستور جلسه  «وادی یازدهم و تاثیر آن روی من » روز یکشنبه 29 تیر ماه 1399 ساعت 17 برگزار شد.


 وقتی انسان چشمهٔ جوشان و رود خروشان شود در مسیر حرکت و رسیدن به اقیانوس همهٔ درختان ، حیوانات  و هر چه در مسیر این رود قرار داشته باشد را بدون توقع سیراب می کند 
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزش خصوصی مسافران سه شنبه
چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 10:39 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

روز سه شنبه مورخ 99/4/24  جلسه دوم از دور بیست و سوم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران شعبه شیخ بهایی اصفهان با استادی مسافر محمد و نگهبانی مسافر حسن و دبیری مسافر محمد با دستور جلسه هفتگی (شیشه و تخریب های آن روی من) رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود 


 ما در کنگره زیاد می بینیم مصرف کننده های شیشه که به درمان رسیده اند و غیر از اینکه دیگر مصرف نمی کنند و توهم را ندارند و اینقدر حالشان خوب است که کسی باور نمی کند این ها یک روزی شیشه مصرف می کرده اند 
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزش خصوصی مسافران یک شنبه
یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 23:20 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )
جلسه هفتم از دوره بیست و سوم کارگاه‌های آموزشی مسافران کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی، با استادی مسافر رسول، نگهبانی مسافر جواد و دبیری مسافر اصغر با دستور جلسه  « شیشه و تخریب های آن روی من» روز یکشنبه 22 تیر ماه 1399 ساعت 17 برگزار شد.


 کنگره خوشبختانه به عنوان یک خمر به این قضیه نگاه کرد و با روش دی اس تی توانست شیشه را درمان کند و الان ما در کنگره مسافران زیادی داریم که مصرف شیشه آن ها درمان شده
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران روزهای سه شنبه
چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 01:36 | نویسنده این مطلب : مسافر : کریم | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

روز سه شنبه مورخ 99/4/17  جلسه اول از دور بیست و سوم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران شعبه شیخ بهایی اصفهان با استادی مسافر مجتبی و نگهبانی مسافر حسن و دبیری مسافر محمد با دستور جلسه هفتگی (تعطیلات تابستانی) رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود 


این تعطیلات در اصل برای آن سه هزار نیرویی است که در کل کنگره 60 در کشور خدمت میکنند و فرصتی است تا به استراحت بپردازند .
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزشی خصوصی مسافران روز یکشنبه 15 تیر
دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 01:04 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )
جلسه ششم از دوره بیست و سوم کارگاه‌های آموزشی مسافران کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی، با استادی مسافر علیرضا، نگهبانی مسافر جواد و دبیری مسافر اصغر با دستور جلسه  «تعطیلات تابستانی» روز یکشنبه 15 تیر ماه 1399 ساعت 17 برگزار شد.


 اگر قرار باشد یک هفته دوری از کنگره مسافر را از راه خوش دور کند همان بهتر که به همان مسیر تاریک خوش برگردد و آن مسیر را دنبال کند 
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران روزهای سه شنبه
سه شنبه 10 تیر 1399 ساعت 22:49 | نویسنده این مطلب : مسافر : کریم | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله
روز سه شنبه مورخ 99/4/10  جلسه چهاردهم از دور بیست و دوم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران شعبه شیخ بهایی اصفهان با استادی مسافر رضا  و نگهبانی مسافر محمد رضا و دبیری مسافر کریم با دستور جلسه هفتگی ( حرمت کنگره 60، چرا رابطه کاری و مالی در کنگره ممنوع است؟) رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود


 پس اگر می خواهیم احترام و حرمت حریممان حفظ و رعایت شود باید ماهم حرمت حریم دیگران را حفظ کنیم
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزشی خصوصی مسافران روز یکشنبه 8 تیر
یکشنبه 8 تیر 1399 ساعت 23:24 | نویسنده این مطلب : مسافر : مرتضی | ( نظرات )

جلسه پنحم از دوره بیست و سوم کارگاه‌های آموزشی مسافران کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی، با استادی مسافر سعید، نگهبانی مسافر جواد و دبیری مسافر اصغر با دستور جلسه  «حرمت کنگره 60، چرا رابطه کاری و مالی در کنگره ممنوع است؟» روز یکشنبه 8 تیر ماه 1399 ساعت 17 برگزار شد.


اگر حرمت‌هایی را که در کنگره 60 وضع شده است را اجرا نماییم و به آن جامه عمل بپوشانیم، این قوانین و حرمت‌ها ما را برای رسیدن به هدفمان کمک می‌نماید.
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


لژیون سردار نمایندگی شیخ بهایی
پنجشنبه 5 تیر 1399 ساعت 22:05 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )

به نام خالق زیبایی ها

شانزدهمین جلسه از دور اول سری جلسات هماهنگی لژیون سردار با استادی کمک راهنما مسافر مهدی، نگهبانی مسافر مصطفی و دبیری مسافر سعید با دستور جلسه: چگونه قدر دانی کنیم (تواضع یا تفاخر)  در روز پنجشنبه 99/4/5 رآس ساعت 15 شروع به کار نمود.


فاصله بین صراط مستقیم و راه شیطان به اندازه یک مو می باشد اینجا ما میتوانیم احساسش کنیم که تک تک ما میتوانیم خود را آزمایش کنیم.

ادامه مطلب
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic