به نام قدرت مطلق الله

روزیک شنبه 94/12/09 جلسه یازدهم از دورهشتم کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران 

شعبه شیخ بهایی با نگهبانی همسفر مهین، استادی همسفر مریم و دبیری همسفر راضیه 

با دستور جلسه : جهانبینی و فرق نگاه مسافر با معتاد  

راس ساعت 15 آغاز به کار نمود.        


یک همسفر می داند مشکلات نعمت خداوند است و مشکلات راهی است برای رشد و بالندگی او که بتواند صعود کند چون در کنگره یاد می گیرد که چگونه مشکلات را حل کند نگاه یک همسفر در کنگره با آدمهای معمولی متفاوت است و همین فرق نگاه است که او را به حال خوش می رساند........

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،

گزارش جلسه خصوصی همسفران روز یکشنبه 94/12/02 وادی دوازدهم و اجرای آن
یکشنبه 2 اسفند 1394 ساعت 21:18 | نویسنده این مطلب : همسفر سارا | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

روزیک شنبه 94/12/02 جلسه دهم از دورهشتم کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران 

شعبه شیخ بهایی با نگهبانی همسفر مهین، استادی همسفر مرضیه و دبیری همسفر راضیه

با دستور جلسه : وادی دوازدهم و اجرای آن 

راس ساعت 15 آغاز به کار نمود.القاء یعنی انتقال اطلاعات و آگاهی است ، چه مثبت و چه منفی ، چه مستقیم و چه غیر مستقیم . زمانی که یک مصرف کننده وارد کنگره می شود و تصمیم برای درمان می گیرد نیروی القاء از زمین و آسمان به او کمک می کند یعنی آموزگاران الهی در صراط مستقیم او را یاری می کنند .

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


گزارش جلسه خصوصی همسفران روز یکشنبه با مورخ94/11/25 با دستور جلسه هفته دیده بان
یکشنبه 25 بهمن 1394 ساعت 22:10 | نویسنده این مطلب : همسفر فاطمه ج | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

          روز یکشنبه94/11/25جلسه نهم از دور هشتم کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران

          شعبه شیخ بهایی با نگهبانی همسفرمهین ، استادی همسفر زهرا و دبیری همسفر راضیه

با دستور جلسه:هفته دیده بان

راس ساعت 15 آغاز به کار نمود.

دیده بانان نقاط ضعف و قوت را بررسی می کنند و اگر مشکلی وجود داشته باشد در جلسه دیده بانی مورد نقد و بررسی قرار می دهند و نقطه ضعف ها را برطرف می کنند. نقش دیده بانان خیلی مهم است به طور مثال این چهار ستون که در کنگره ما است را در نظر بگیرید اگر وجود نداشت در هم فرو می ریخت ......

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،

گزارش جلسه خصوصی همسفران روز یکشنبه94/11/18با دستور جلسه وظایف رهجو
دوشنبه 19 بهمن 1394 ساعت 11:47 | نویسنده این مطلب : همسفر فخری | ( نظرات )

به نام خالق زیباییها

          روز یکشنبه94/11/18 جلسه هشتم از دور هشتم کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران

          شعبه شیخ بهایی با نگهبانی همسفرمهین ، استادی همسفرفهیمه و دبیری همسفر راضیه

با دستور جلسه:وظایف رهجو

راس ساعت 15 آغاز به کار نمود.

                                        

        حلقه اتصال بین راهنما و رهجو بر اساس عشق و محبت است ما در کنگره راهنما را با حس خودمان انتخاب می کنیم پس به حسمان اطمینان کنیم و به راهنما احترام بگذاریم و با راهنما صادق باشیم یک رهجو باید از هر حاشیه ای به دور باشد آموزشها در کنگره به بهترین نحو برگزار می شود......                                  

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،

برچسب‌ها: کنگره 60، وظایف رهجو،

به نام خالق یکتا


روزیک شنبه 94/11/11 جلسه هفتم از دورهشتم کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران 

شعبه شیخ بهایی با نگهبانی همسفر مهین، استادی همسفر زهره و دبیری همسفر حدیث 

با دستور جلسه : وادی ششم و تاثیر آن روی من 

راس ساعت 15 آغاز به کار نمود.وادی ها ستون های آموزشی کنگره هستند که زیر بنای جهان بینی را می سازند. یادگرفتن وادی ها به تنهایی تاثیری ندارد و باید آن ها را کاربردی کرد.

برای وارد شدن به وادی ششم باید پنج وادی اول را درک کرده باشیم و کاربردی کرده باشیم. وادی ششم می گوید حکم عقل را در قالب فرمانده، کاملا اجرا نماییم. انسان از دو بخش تشکیل شده است. صور آشکار که قابل رویت است و صور پنهان که قابل رویت نیست، مانند: عقل، نفس، روح و...

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


به نام آفریدگار هستی بخش

روز یکشنبه4/11/94جلسه ششم از دور هشتم کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران

شعبه شیخ بهایی با نگهبانی همسفر مهین ، استادی همسفر سحر و دبیری همسفرحدیث

با دستور جلسه سم زدایی و سم نزدایی

راس ساعت15آغاز به کار نمود.


بیشتر مردم فکر می کنند تریاک یک ماده افیونی شیطانی است در حالیکه تریاک ماده ای است که دارای 25 نوع آلکالویید است که بسیاری از آنها در ساخت داروها  کاربرد دارد و مورد استفاده قرار می گیرد به این صورت که 90درصد ازترکیبات داروهایی که برای درمان بیماران مورد استفاده قرار می گیرد و یا در اتاق عمل برای کاهش درد بیماران استفاده می شود از مشتقات تریاک است..........

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،                                            به نام خالق یکتا                                              

روزیک شنبه 94/10/27 جلسه پنجم از دورهشتم کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران 

شعبه شیخ بهایی با نگهبانی همسفر مهین، استادی همسفر نرگس و دبیری همسفر حدیث 

با دستور جلسه :" فرق عمل سالم و عمل به ظاهر نیک "

راس ساعت 15 آغاز به کار نمود.

فرق عمل سالم و عمل به ظاهر نیک؛ قبل از این که به کنگره بیاییم به ما یاد داده بودند که به دیگران نیکی کنیم. همیشه در فکر این بودیم که با همه خوب باشیم ولی هیچ وقت فکر نکردیم که چرا باید این کار را بکنیم. فقط نیکی می کردیم وکاری نداشتیم که این خوبی برای چه است. خیلی وقت ها می خواستیم کاری کنیم که خودمان را خوب جلوه دهیم. این خوب جلوه دادن می شد عمل به ظاهرنیک.


ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


                                                             به نام خالق زیباییها                                    

روز یکشنبه20/10/94جلسه چهارم از دورهشتم کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران 

شعبه شیخ بهایی با نگهبانی همسفرمهین ، استادی همسفر مریم و دبیری همسفر حدیث با

 دستور جلسه وادی پنجم و تاثیر آن روی من

                                                 راس ساعت 15 آغاز به کار نمود.

درجهان ما تفکر قدرت مطلق حل نیست توام با رفتن و رسیدن آن را کامل می کنیم ما با چهار وادی اول که در مورد تفکر بود آشنا شدیم و آموزش گرفتیم وادی پنجم به ما می گوید تفکرخالی کافی نیست حالا باید تفکرات را به عمل درآورد اکثر ما یکسری دانسته ها داریم ولی هنوز نتوانسته ایم در زندگی اجرا کنیم درون انسان پیچیدگیهایی وجود دارد که نشان می دهد انسان چه موجود شگفت انگیزی است .....

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،

                             به نام خالق یکتا                                            


روزیک شنبه 94/10/13 جلسه سوم از دورهشتم کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران 

شعبه شیخ بهایی با نگهبانی همسفر مهین، استادی همسفر مانا و دبیری همسفر حدیث با 

دستور جلسه : نقش آموزش و خدمت در رهایی و تجربه من

راس ساعت 15 آغاز به کار نمود.


خدمت و آموزش از هم جدا نیستند. خدمت اگر با عشق باشد در آن آموزش وجود دارد و تجربه کسب می شود و با  تفکر پیرامون آن می توان به مثلث دانایی رسید. در خدمت جابه جایی انرژی صورت می گیرد که باعث ایجاد لذت می شود و سطح انرژی را بالا می برد. در کنگره برای رسیدن به حال خوش و کاربردی کردن آموزش هایمان خدمت می کنیم و در نهایت سه مقوله جسم روان و جهان بینی به تعادل رسیده.....

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


                        به نام خالق یکتا                                            

روزیکشنبه94/10/06جلسه دوم از دورهشتم کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران شعبه شیخ بهایی با 

نگهبانی همسفر مهین، استادی همسفر نسرین و دبیری همسفر حدیث با 

دستور جلسه :کمک کنگره به من وخدمت من به کنگره (مادی و معنوی)

راس ساعت 15 آغاز به کار نمود.

خدمت مالی به کنگره60 خیلی اهمیت دارد چون کنگره یک سازمان مردم نهاد است و از نظر مالی به خودش وابسته است و از بیرون هیچ کمکی را قبول نمی کند پس تک تک ما به خاطر نجات زندگیمون به کنگره مدیون هستیم آقای مهندس می فرمایند :حساب ما با کنگره صفر است ولی باید بدانیم که در کنگره  "همه برای یکی و یکی برای همه" وهمه باید در امور مالی کنگره سهیم باشیم ما همسفران برای نجات مسافرانمان حاضر بودیم هر هزینه ای را پرداخت کنیم و هزینه های زیادی را برای درمان مسافرانمان پرداخت کردیم و نتیجه ای هم نگرفتیم....

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


گزارش جلسه خصوصی همسفران با دستور جلسه چرا ورزش می کنم ؟جهان بینی ورزشی
یکشنبه 29 آذر 1394 ساعت 22:47 | نویسنده این مطلب : همسفر سارا | ( نظرات )
به نام خالق یکتا

روز یک شنبه 94/09/29 جلسه اول از دور هشتم کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران شعبه شیخ بهایی اصفهان با نگهبانی همسفر مهین،استادی همسفر عفت و دبیری همسفر حدیث

 با دستور جلسه:(چرا ورزش می کنم ؟جهان بینی ورزشی)

راس ساعت 15 آغاز به کار نمود.


ماندگاری در کنگره زمانی اتفاق می افتد  که ما یک حس خوبی از کنگره بگیریم، انشاالله که همه ما بتوانیم آن حس را با کنگره برقرار کنیم. ما ورزش می کنیم که حال ما خوب شود و لذت ببریم و به تعادل برسیم. اگر قرار باشد از ورزش لذت نبریم و تعادل نداشته باشیم این ورزش به درد نمی خورد.در کنگره ورزشکاران آن قدر جهان بینی شان بالاست که در شرایط سخت هم می توانند خود را کنترل کنند و عصبانی نشوند.....

 

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


گزارش جلسه خصوصی همسفران با دستور جلسه:وادی چهارم و تاثیر آن روی من
دوشنبه 23 آذر 1394 ساعت 10:58 | نویسنده این مطلب : همسفر فخری | ( نظرات )
به نام خالق یکتا

روز یک شنبه 94/09/22 جلسه چهاردهم از دور هفتم کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران شعبه شیخ بهایی اصفهان با نگهبانی همسفر عفت،استادی همسفر الهه و دبیری همسفر سمیرا

 با دستور جلسه:(وادی چهارم و تاثیر آن روی من)

راس ساعت 15 آغاز به کار نمود.

خداوند وقتی انسان را خلق کرد مسئولیتش را پذیرفت و در کلام الله می فرماید از آسمان برایتان آب آوردیم و زمین را مسخر شما کردیم یعنی خداوند تمام امکانات و تواناییها را در اختیار ما قرار داده و مسئولیتش را به بهترین شکل انجام داده و این ما هستیم که باید از این نعمتها به بهترین شکل استفاده  کنیم ولی ما همیشه از مسئولیتهای خودمان شانه خالی می کنیم.


ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


گزارش جلسه خصوصی یکشنبه همسفران با دستور جلسه شکرگزاری (OT)
یکشنبه 15 آذر 1394 ساعت 20:46 | نویسنده این مطلب : همسفر فاطمه ج | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق

روز یک شنبه 94/09/15 جلسه سیزدهم از دور هفتم کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران شعبه شیخ بهایی اصفهان 

با نگهبانیهمسفر عفت،استادی همسفر مریم و دبیری همسفر سمیرا

 با دستور جلسه:(چگونه شکرگزاری کنیم؟OT) 

راس ساعت 15 آغاز به کار نمود.


شکرگزاری یعنی دیدن نیمه پر لیوان ،یعنی دیدن داشته هایمان، وقت سختی ناامید نشدن و توجه کردن به داشته هایمان ،این توجه کردن خودش نوعی شکرگزاری است .شکرگزاری یعنی با چشم باز دیدن ،با چشم باز زندگی کردن .شکر گزاری یعنی تشکر از خالق ،تشکر از سختی ها وآسانی ها...شکرگزاری یعنی در حال زندگی کردن و افسوس گذشته را نخوردن.کسانی که حسرت گذشته را می خورند ناسپاس هستند....


ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


به نام قادر مطلق

روز یک شنبه 1394/09/08 جلسه دوازدهم ازدور هفتم کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران شعبه شیخ بهایی اصفهان با نگهبانی همسفر عفت استادی همسفر مهین ودبیری همسفر سمیرا 

با دستور جلسه «رابطه یادگیری با معرکه گیری،نق زدن و حاشیه»
راس ساعت 15 آغاز به کار نمود.


سخنان استاد: من نزدیک به 5 سال است با کنگره آشنا شدم ولی تا یک سال پیش با این که  سعی در کنترل اعمال، رفتار و افکارم داشتم ولی این کنترل با فشار همراه بود و من هنوز نتوانسته بودم گره مشکلم را پیدا کنم. تا اینکه در سال گذشته عزیزی به من گفت:«تو چرا همیشه طلبکار هستی چرا همیشه فکرمی کنی قربانی شده ای؟» ....


ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،

گزارش جلسه خصوصی همسفران با دستور جلسه نقش همسفر در درمان اعتیاد
دوشنبه 2 آذر 1394 ساعت 14:26 | نویسنده این مطلب : همسفر زهره | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله                                        

روزیکشنبه1/9/94جلسه یازدهم ازدورهفتم کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران شعبه شیخ بهایی اصفهان

             بانگهبانی همسفرعفت،استادی همسفرکبری ودبیری همسفرسمیرا بادستورجلسه

                                          " نقش همسفردر درمان اعتیاد"

                                           راس ساعت15آغازبه کارنمود.


یک همسفر باید عشق بدون توقع داشته باشد نه اینکه هر کاری که به نفعش است انجام دهد در کنگره بالاترین نقش به عهده همسفر است چون نزدیکترین فرد به مسافر است ولی آیا این همسفر نقشش را به خوبی ایفا می کند یا در قبال محبتی که می کند باج می گیرد ما همه در این جهان بازیگریم و نقش خودمان را به بهترین شکل بازی می کنیم پس بیاییم نقش یک همسفر واقعی را بدون قید و شرط داشته باشیم و از این سفره معنوی(کنگره) که برای ما پهن کرده اند و پر از غذاهای رنگارنگ است بهترین استفاده را بکنیم 

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،

به نام قادر مطلق

روز یکشنبه 94/08/24 جلسه دهم از دور هفتم کارگاه های آموزشی خصوصی ویژه همسفران شعبه شیخ بهایی با نگهبانی همسفر عفت و استادی همسفر راضیه و دبیری همسفر سمیرا با دستور جلسه" وادی سوم و تأثیر آن روی من" راس ساعت 15 آغاز به کار نمود.


وقتی ما دچار مشکلی می شویم (اجتماعی ،عشقی، ارتباطی ...) شاید ریشه در این دارد که ما در گذشته عملکرد درستی نداشته ایم و این مشکل بازخورد عملکرد نادرستمان می باشد. حال که ما مشکلاتمان را شناختیم باید به جای فرار با صبر و استقامت با آنها رو به رو شویم و مشکلاتمان را پله  پله و ذره ذره حل کنیم وامید خود را از دست ندهیم .
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


لینک های مرتبط: کنگره 60،

به نام قدرت مطلق الله

روز یکشنبه 17/8/94جلسه نهم از دورهفتم کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران شعبه شیخ بهایی با نگهبانی همسفرعفت، استادی همسفراعظم و دبیری همسفرسمیرا با دستورجلسه تجربه من از روشهای ترک اعتیاد و روش DST بهترین راه  

راس ساعت 15 اغاز به کار نمود.

ابتدا استاد محترم فرمودند:

خدا را شکر می کنم که توانستم این جایگاه را تجربه کنم دستور جلسه این هفته مستقیما به تجربیات ما مربوط می شود در نوشتار بهترین راه اینطور بیان می شود همه انسانها تصور می کنند بهترین راه کوتاهترین راه است در نتیجه به درستی و نادرستی آن تفکر ندارند راهی را می روند که زودتر به خواسته های خود برسند لذا مشقهایشان همیشه ناتمام و بی محتوا می ماند و مجبورند که دوباره بنویسند غذای نیمه پخته شده و یا به عبارتی خام قابل خوردن نیست (سردار)


ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،

جلسه خصوصی همسفران یکشنبه94/8/10 با دستور جلسه از فرمانبرداری تا فرماندهی
دوشنبه 11 آبان 1394 ساعت 14:31 | نویسنده این مطلب : همسفر فاطمه ج | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

روز یکشنبه 94/8/10 جلسه هشتم ازدورهفتم کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران شعبه شیخ بهایی با نگهبانی همسفر عفت، استادی همسفرزهره ودبیری همسفرسمیرا و با دستور جلسه ی "ازفرمانبرداری تا فرماندهی"

راس ساعت 15شروع به کار نمود.


انسان با اولین نافرمانی که نسبت به رب و مربی خود انجام می دهد فرماندهی خود را از دست می دهد؛ وقتی ما نافرمانی می کنیم نیروهای مثبت درونمان را به نیروهای منفی تبدیل کرده ایم، اما حتی در این صورت هم نباید ناامید شویم، چون ...


ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


لینک های مرتبط: کنگره 60،

جلسه خصوصی همسفران یکشنبه3/8/94 (وادی دوم و تاثیر ان روی من)
دوشنبه 4 آبان 1394 ساعت 08:48 | نویسنده این مطلب : همسفر فخری | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

  روزیکشنبه3/8/94جلسه هفتم ازدورهفتم کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران شعبه شیخ بهایی با نگهبانی همسفر زهره ،استادی همسفرطاهره ودبیری همسفرمریم با دستور جلسه وادی دوم وتاثیر آن روی من راس ساعت 15شروع به کار نمود.
ابتدا استاد محترم فرمودند:
هیچ مخلوقی جهت بیهودگی قدم به حیات نمی نهد هیچ کدام از ما به هیچ نیستیم حتی اگر خود به هیچ فکر کنیم در وادی اول ما به تفکر کردن پرداختیم در مورد خلق شدن ، زشت و زیبا ، خوب و بد فهمیدیم در وادی دوم به ما می گوید...
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،

گزارش جلسه خصوصی همسفران. یکشنبه 1394/07/26 (صبر- استقامت- آرامش)
یکشنبه 26 مهر 1394 ساعت 21:42 | نویسنده این مطلب : همسفر سحر | ( نظرات )

به نام قادر مطلق

روز یک شنبه 1394/07/26جلسه ششم از دوره هفتم کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران شعبه شیخ بهایی، با نگهبانی همسفر زهره،  دبیری همسفر مریم، و استادی همسفر طاهره اسماعیلی با دستور جلسه ی (صبر-استقامت-آرامش) راس ساعت 15 آغاز به کار نمود.

 صبر یعنی واکنش در بهترین فرصت، نه اولین فرصت

اولین استارتِ نه گفتن و صبر کردن  در درون ما می تواند این باشد که بجای هر حرفی بگوییم فکر می کنم و خبرت می کنم. و این چیز سختی نیست فقط کمی همت یا استقامت در تصمیم می خواهد.

علم کنگره علمی نیست که برای ما قابل فهم نباشد و همان درس های زندگیست  فقط به زبان ساده تر بیان شده است.

صبر درختی است تلخ که میوه ای شیرین دارد، وقتی ما از چیزی به هم می ریزیم یعنی صبر در مقابل آن مورد را نداریم و...


ادامه مطلب
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic