گزارش جلسه خصوصی همسفران مورخ 95/06/01 با دستور جلسه قضاوت و جهالت
سه شنبه 2 شهریور 1395 ساعت 13:15 | نویسنده این مطلب : همسفر زهره | ( نظرات )

به نام آفریدگار هستی بخش

روز دوشنبه95/06/01جلسه سوم از دور دهم کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران شعبه شیخ بهایی با

نگهبانی همسفر لیلا ، استادی همسفر شهناز و دبیری همسفر اعظم

با دستورجلسه: قضاوت و جهالت

راس ساعت 16 آغاز به کار نمود.

گاهی اوقات می بینیم قاضی حکمی را صادر کرده وبعد از چند سال متوجه میشود این حکم اشتباه بوده است.پس زمانی که یک قاضی با وجود دلایل ومدارک، گاهی اوقات حکم اشتباهی صادر می کند پس من چگونه به خودم اجازه میدهم به راحتی بدون هیچ مدرکی راجع به دیگران قضاوت کنم!!!....

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


گزارش روز دوشنبه95/05/25جلسه خصوصی همسفران وادی سیزدهم وتاثیر آن روی من
سه شنبه 26 مرداد 1395 ساعت 14:19 | نویسنده این مطلب : همسفر فخری | ( نظرات )

به نام آفریدگار هستی بخش

روز دوشنبه95/05/25جلسه دوم از دور دهم کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران شعبه شیخ بهایی با

نگهبانی همسفر لیلا ، استادی همسفر اعظم و دبیری همسفر اعظم

با دستورجلسه: وادی سیزدهم وتآثیرآن روی من

راس ساعت 16 آغاز به کار نمود.


هدف ما همسفران از اینکه به کنگره می آییم این است که یک رهایی با کیفیت داشته باشیم و زندگیمان به طرف آسایش و آرامش سوق پیدا کند. پس باید در مسیر عبور از سختیها پارامتر زمان را درنظر بگیریم همانطور که برای ورود به تاریکیها وقت گذاشتیم وانرژی هدر دادیم تا تبدیل به یک آدم حال خراب شدیم برای خارج شدن از تاریکیها هم باید زمان بگذاریم طبق وادی سیزدهم که می گوید پایان هر نقطه سرآغاز خط دیگریست برای شروع و پایان هردوره زمانی باید صبر،استقامت و آرامش داشته باشیم........

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


به نام عدالت گستر بی همتا

      روز دوشنبه95/05/18جلسه اول از دور دهم کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران 

                  شعبه شیخ بهایی با نگهبانی همسفرلیلا، استادی همسفر سمیرا و دبیری همسفر اعظم            

با دستور جلسه: عدالت،آیا همه افراد در کنگره با هم برابرند؟

راس ساعت16آغاز به کارنمود. 


ما در کنگره یاد می گیریم که هر عملی عکس العملی دارد ،یعنی بذری  که من امروز کاشتم ،همان را دریافت می کنم ،کسی که بذرهای ضد ارزش را درون خودش می کارد ،محصول خوبی دریافت نمی کند و ما  فکر می کنیم عدالتی نیست .
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


گزارش روز دوشنبه95/05/04جلسه خصوصی همسفران بادستورجلسه کار ،تحصیل ،قدرت
سه شنبه 5 مرداد 1395 ساعت 09:07 | نویسنده این مطلب : همسفر فخری | ( نظرات )

به نام خدا

           روز دوشنبه95/05/04جلسه چهاردهم از دور نهم کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران 

شعبه شیخ بهایی با نگهبانی همسفرسمیرا ، استادی همسفر فرزانه و دبیری همسفر مرضیه             

با دستور جلسه: کار،تحصیل،قدرت

راس ساعت16آغاز به کارنمود. 


همسفرانی که مسافرشان در سفر اول بیکاراست به مسافرغُر نزنید که حتما سر کار برود اگر کار سبکی باشد که به سفرش لطمه نزند اشکالی ندارد صبر داشته باشند حتما نتیجه صبرشان را خواهند دید و سفر اول را به سلامتی طی خواهند کرد......

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


به نام خداوند هستی بخش

       روز دوشنبه95/04/28جلسه سیزدهم از دور نهم کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران 

شعبه شیخ بهایی با نگهبانی همسفر سمیرا، استادی همسفر خاطره و دبیری همسفر مرضیه

با دستور جلسه: وادی یازدهم و تآثیرآن روی من

راس ساعت 16 آغاز به کار نمود.


ما در کنگره یکسری هدفهایی داریم که باید برای خودمان مشخص کنیم برای چه چیزی می خواهیم به این هدفها برسیم؟ باید انگیزه خودمان را برای رسیدن به اهدافمان مشخص کنیم تا انرژی بگیریم هر انسانی چه با تدبیر چه بی تدبیر، چه با عشق چه بی عشق ،چه با عقل چه بی عقل به هر خواسته ای که در درونش دارد باید به خواسته اش قدرت بدهد تا بتواند به پرواز در بیاید و به اقیانوس و دریا برسد...

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،

گزارش جلسه خصوصی همسفران دوشنبه 95/04/21
سه شنبه 22 تیر 1395 ساعت 10:28 | نویسنده این مطلب : همسفر آزاده | ( نظرات )

به نام خالق زیباییها

روز دوشنبه95/04/21جلسه دوازدهم از دور نهم کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران شعبه

    شیخ بهایی با نگهبانی همسفر سمیرا،استادی همسفر سودابه و دبیری همسفر مرضیه

با دستورجلسه:حرمت کنگره 60،چرا رابطه کاری،مالی و فامیلی در کنگره ممنوع است؟

راس ساعت16آغاز به کار نمود.هدف کنگره مقدس و الهی است ،چون هدفش احیای یک نفس می باشد که به تعبیر کلام الله ،احیای کل نفوس است ،پس مقدس و الهی است .از کلمه حرمت ،حریم و احترام نیز به ذهن ما می آید ،یعنی ما باید بدانیم که خیلی از چیزها حریم دارد و قطعا برای درمان موثر است و هر چیزی که باعث شود از این حرمت ها دور بشویم ،ضد حرمت و ضد ارزش می باشد .
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


به نام خالق زیباییها

روز دوشنبه95/04/14جلسه یازدهم از دور نهم کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران شعبه

    شیخ بهایی با نگهبانی همسفر سمیرا،استادی همسفر کبری و دبیری همسفر مرضیه

با دستورجلسه:شیشه و تخریبهای آن روی من

راس ساعت16آغاز به کار نمود.

 اکثر خانمها برای بدنسازی و تناسب اندام از شیشه استفاده می کنند و فکر می کنند شیشه چون مرفین ندارد پس اعتیادآور نیست ولی کنگره60معتقد است که هرگونه ماده ای که روی سیستم ضد درد بدن و سیستمهای شبه افیونی بدن اثر بگذارد و انسان را از حالت تعادل طبیعی خارج کند مواد مخدر نامیده می شود....

 اگر همه دنیا بگویند نه نمی شود، اما او بخواهد می شود،....

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


                                                             به نام خالق زیباییها

روز دوشنبه95/03/31جلسه دهم از دور نهم کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران شعبه شیخ بهایی با نگهبانی همسفر سمیرا ، استادی همسفر پریوش و دبیری همسفر مرضیه

با دستور جلسه : وادی دهم وتآثیر آن روی من

راس ساعت16آغاز به کار نمود.


پس برای تغییر صفت گذشته باید حس ما تغییر کند و برای تغییر حس در جهت ارزشها فقط یک راه وجود دارد یعنی تزکیه و پالایش خودمان از صفات زشت وناخالصیهاست اولین قدم برای انجام تزکیه داشتن تفکر سالم است و تفکر سالم ایمان سالم را به وجود می آورد و ایمان یعنی تجلی نور خداوند وکسی که ایمان داشته باشد صفات خداوند در وجودش نمایان می شود و آرامشی که در چهره اش هست به دیگران منتقل می شود بعد از ایمان سالم، عمل سالم به وجود می آید و شادی و شعفی که از انجام عمل سالم به وجود می آید حس سالم است و بعد از آن عقل سالم پدیدار می شود و در نهایت به عشق سالم می رسیم...

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


گزارش جلسه خصوصی همسفران روز دوشنبه24/3/95 بادستور جلسه سیگار
سه شنبه 25 خرداد 1395 ساعت 05:16 | نویسنده این مطلب : همسفر فخری | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

روز دوشنبه24/3/95جلسه نهم از دور نهم کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران 

شعبهشیخ بهایی بانگهبانی همسفر سمیرا،استادی همسفرفروغ ودبیری همسفرمرضیه 

با دستورجلسه: سیگار و جایگزینی آن

راس ساعت16آغاز به کارنمود.

بیشتر افرادی که به کنگره می آیند و در حال خدمت هستند اعتیاد خودشان به سیگار را درمان کرده اند و این نیروی جمعی کنگره60 شخص را موظف می کند که برای درمان خود اقدام کند. آقای مهندس می فرمایند: ما نمی خواهیم شاهد سکته و مرگ شما باشیم ما زندگی و سلامت شما را می خواهیم.......


ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


گزارش جلسه خصوصی همسفران روز دوشنبه مورخ 95/03/17 با دستور جلسه:الهام از رمضان
سه شنبه 18 خرداد 1395 ساعت 11:18 | نویسنده این مطلب : همسفر آزاده | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

  روز دوشنبه95/03/17جلسه هشتم از دور نهم کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران 

شعبه شیخ بهایی با نگهبانی همسفر سمیرا ، استادی همسفرحدیث و دبیری همسفرمرضیه

با دستور جلسه :الهام از رمضان

راس ساعت16آغاز به کار نمود.

خیلی از ما سالهاست که روزه می گیریم ولی آیا هدف و تفکری پشتش هست؟

مهمترین چیز چگونه روزه گرفتن است .در گرسنگی و تشنگی هایی که از بچگی برای روزه گرفتن تحمل می کردیم شاید فکر می کردیم به خاطر این است که حال گرسنگان را درک کنیم ولی در اصل ما روزه را به خاطر خودمان و به خاطر بازسازی جسم و روان و جهان بینی مان می گیریم . پس بنابراین ما دو راه داریم یا روزه بگیریم و شروع کنیم به غر زدن  که چرا باید در این هوای گرم روزه بگیریم و یا اینکه با لذت این کار را انجام بدهیم.....

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


به نام خداوند جان و خرد      

  روز دوشنبه95/03/10جلسه هفتم از دور نهم کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران 

شعبه شیخ بهایی با نگهبانی همسفر سمیرا ، استادی همسفرفخری و دبیری همسفرمرضیه

با دستور جلسه :در استحکام پایه های مالی و علمی کنگره من چه کرده ام؟

راس ساعت16آغاز به کار نمود.

کنگره نیازی به خدمت کردن من ندارد.آقای مهندس هم می گویند شما بعد از رهایی دینی به کنگره ندارید ولی آیا درست است که جایی که من و مسافرم با حال خراب آمدیم و باعث شد که در زندگی به یک تعادل نسبی برسیم.آیا این درست است که بعد از رهایی بگذارم و بروم و پشت سرم هم نگاه نکنم ؟!!....
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


گزرش جلسه خصوصی همسفران روز یکشنبه95/03/03با دستور جلسه:که چی؟
سه شنبه 4 خرداد 1395 ساعت 11:37 | نویسنده این مطلب : همسفر فخری | ( نظرات )

به نام خداوند جان و خرد      

  روز دوشنبه95/03/03جلسه ششم از دور نهم کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران 

شعبه شیخ بهایی با نگهبانی همسفر سمیرا ، استادی همسفر اعظم و دبیری همسفرمرضیه

با دستور جلسه : که چی؟

راس ساعت16آغاز به کار نمود.

دستور جلسه که چی؟ دو کلمه بیشتر نیست ولی عمق زیادی دارد، که چی؟ مثل یک ایستگاه می ماند که ما باید در آن توقف کنیم و روی کارهایی که می خواهیم انجام دهیم فکر کنیم .

 اگر شخصی برای کارهای خودش هدف مشخصی داشته باشد به سؤال که چی؟خیلی خوب می تواند جواب دهد...

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،

برچسب‌ها: کنگره 60، که چی؟،

گزارش جلسه خصوصی همسفران روز یکشنبه با دستور جلسه وادی نهم و تاثیر آن روی من
دوشنبه 27 اردیبهشت 1395 ساعت 10:41 | نویسنده این مطلب : همسفر آزاده | ( نظرات )
به نام نامی دوست که هر آنچه داریم از اوست

 روزیکشنبه95/02/26 جلسه پنجم ازدورنهم کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران

شعبه شیخ بهایی با نگهبانی همسفرسمیرا،استادی همسفرفرزانه و دبیری همسفرمرضیه

 با دستور جلسه : وادی نهم و تاثیر آن روی من

 راس ساعت 16 آغاز به کار نمود.                  

اغلب انسان ها از مشکلات فرار می کنند و آنها را لعنت خداوند می دانند ولی همین مشکلات روزمره که ما لعنت خداوند می دانیم ،اگر روزی آن مشکلات را حل کنیم و از آنها عبور کنیم و برگردیم و دوباره پشت سرمان را نگاه کنیم می بینیم که لعنت ها برای ما ،رحمت خداوند بوده ....
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،

برچسب‌ها: کنگره 60، وادی نهم،

به نام خداوند بخشندۀ مهربان

             روزیکشنبه95/02/19 جلسه چهارم ازدورنهم کارگاههای آموزشی خصوصی 

همسفرانشعبه شیخ بهایی با نگهبانی همسفرسمیرا،استادی همسفرعفت و دبیری همسفرمرضیه

                      با دستور جلسه : کتاب عبور از منطقه60 درجه زیرصفر و تصاویر آن

                                             راس ساعت16 آغاز به کار نمود.

در کتاب 60درجه آقای مهندس اعتیاد را به سرما تشبیه کرده اند. سرما یعنی ناآگاهی و جایی که آگاهی نباشد یعنی نادانی و جایی که نور نباشد یعنی تاریکی هست. در وجود فرد مصرف کننده عشق ، محبت ،دانایی و آگاهی کمرنگ شده و اعتیاد اجازه نمی دهد که این صفات خوب را بروز بدهد.........

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


گزارش جلسه خصوصی همسفران روز یکشنبه95/02/12بادستور جلسه هفته راهنما
دوشنبه 13 اردیبهشت 1395 ساعت 15:41 | نویسنده این مطلب : همسفر زهره | ( نظرات )

به نام آفریدگار هستی بخش

روز یکشنبه95/02/12 جلسه سوم از دور نهم کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران شعبه 

شیخ بهایی با نگهبانی همسفر سمیرا، استادی همسفرآزاده و دبیری همسفر مرضیه

با دستور جلسه :هفته راهنما

راس ساعت16آغاز به کار نمود.

تنها کسی که می تواند به ما کمک کند کسی است که این مسیر را قبلا طی کرده باشد و به سلامت به مقصد رسیده باشد و این نکته خیلی مهمی است چون بسیارند آدم هایی که بخواهند ما را راهنمایی کنند ولی خودشان سر سلامت به مقصد نرسیده اند.حالا در این دنیایی که هر کسی هر کاری را بخواهد انجام دهد آن را با ترازوی مادیات اندازه گیری می کند و سود و زیان مادی آن را در نظر می گیرد،از چه کسی می توانم کمک بگیرم!؟...

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،

برچسب‌ها: کنگره 60، هفته راهنما،

به نام آفریدگار هستی بخش

روز یکشنبه95/02/05جلسه دوم از دور نهم کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران شعبه 

شیخ بهایی با نگهبانی همسفر سمیرا، استادی همسفر لیلا و دبیری همسفر مرضیه

با دستور جلسه : آداب معاشرت،ادب وبی ادبی ، تعادل و بی تعادلی

راس ساعت16آغاز به کار نمود.

سخنان استاد:

من حق ندارم بدون اجازه مسافرم ، به حریم خصوصی او وارد شوم . خیلی وقتها بی احترامی ها بین زن و شوهرها به همین علت است چون حد و حدود همدیگر را رعایت نمی کنند و یا فکر می کنم چون مادرهستم می توانم  وارد حریم خصوصی فرزندم شوم شاید فرزند من دوست ندارد من ناگهانی وارد اتاقش  شوم پس بهتر است با اجازه وارد اتاق او شوم. رعایت این موارد باعث می شود پایه های زندگی من شکل بگیرد...

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


گزارش جلسه خصوصی همسفران روز یکشنبه95/1/29بادستور جلسه جهان بینی1و2
دوشنبه 30 فروردین 1395 ساعت 13:48 | نویسنده این مطلب : همسفر زهره | ( نظرات )

به نام داننده رازها

روز یکشنبه مورخ 95/1/29 جلسه اول از دور نهم کارگاههای آموزشی خصوصی ویژه همسفران 

شعبه شیخ بهایی،با نگهبانی همسفر سمیرا،استادی همسفر مهین و دبیری همسفر مرضیه

با دستور جلسه:جهان بینی 1و2

 راس ساعت 16 آغاز به کار نمود.

خداوند ما را آفرید تا دانا شویم و تکامل پیدا کنیم. تا وقتی انسان در مثلث جهالت بماند و بگوید من ناامیدم،من می ترسم یا فکر کند خودش بهتر از هر کس می داند امکان ندارد به مسیر دانایی پا بگذارد.اولین و مهمترین اصل مسیر دانایی تفکر است.اگر کسی بخواهد از نفس اماره بیرون بیاید باید حتما تفکر کند آموزش بگیرد و تجربه کند....

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،

برچسب‌ها: کنگره 60، جهان بینی1و2،

به نام خالق روشناییها

روز یکشنبه95/1/22جلسه چهاردهم از دور هشتم کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران

      شعبه شیخ بهایی با نگهبانی همسفر مهین، دبیری همسفر راضیه و استادی همسفرسارا

           با دستور جلسه: وادی هشتم و تاثیرآن روی من

راس ساعت16آغازبه کار نمود.

سخنان استاد:                                                                                                                                   بیشترین تاثیری که کنگره روی من گذاشت شناخت نیروهای بازدارنده بود وهر جایی که دچار سکون می شوم می دانم که این کارِ نیروهای بازدارنده است و همین باعث می شود من به حرکت خودم ادامه بدهم و حواسم به هدفم باشد تا به بیراهه نروم ................                                                         

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


به نام خالق زیباییها

روز یکشنبه95/1/15جلسه سیزدهم از دورهشتم کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران شعبه

 شیخ بهاییبا نگهبانی همسفر مهین ، استادی همسفر مرضیه و دبیری همسفر راضیه با

 دستور جلسه:دانایی ، دانایی مؤثروسواد

راس ساعت15 آغاز به کار نمود.

دانایی ما در افکار ما ودر اعمال ما خودش را نشان می دهد در کتاب 60درجه مثال گل آمده که یک گل وقتی که بوی عطر می دهد لازم نیست که فریاد بزند بوی عطر گل از فاصله دور هم حس می شود یک انسان دانا هم وقتی در جمعی می نشیند لازم نیست که فریاد بزند من دانا هستم وقتی صحبت می کند در رفتارش و اعمالش تمام اینها مشخص می شود و شخصی که بگوید من دانا هستم دلیل بارزی بر نادانی او است...........

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


گزارش جلسه خصوصی همسفران با دستور جلسه تشکیل لژیون در داخل و خارج از کنگره
دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 10:20 | نویسنده این مطلب : همسفر اعظم | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

روزیک شنبه 94/12/16 جلسه دوازدهم از دورهشتم کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران 

شعبه شیخ بهایی با نگهبانی همسفر مهین، استادی همسفر شهنازو دبیری همسفر راضیه 

با دستور جلسه : لژیون و تشکیل آن در داخل و خارج از کنگره

راس ساعت 15 آغاز به کار نمود.  


لژیون در كنگره حكم خانواده در جامعه را دارد و اعضای كنگره یكدیگر را حمایت می كنند آنها پولی ردوبدل نمی كنند و رفت وآمد خارج از كنگره هم ندارند و حمایت آنها فقط داخل لژیون است . 
تكامل در جمع صورت می گیرد و همچنین گفته شده كه انسان اگر خود جستجو نكند حتی اگر با تمام كاوشگران ماهر نیز همنشین باشد به موضوع واقعی نمی رسد . قرار گرفتن این دو مطلب در كنار هم تاثیر گروه بر فرد و نقش فرد در گروه را مشخص میكند....

ادامه مطلب
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic