كارگاه آموزشی خصوصی همسفران95/11/11
سه شنبه 12 بهمن 1395 ساعت 00:03 | نویسنده این مطلب : همسفر زهره | ( نظرات )

به نام پروردگار یکتا

روز دوشنبه مورخ 95/11/11 جلسه نهم از دور یازدهم کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران شعبه شیخ بهایی به نگهبانی خانم شهناز، استادی خانم مرضیه و دبیری خانم سارا با دستور جلسه" :وادی ششم و تاثیر آن روی من " رأس ساعت 15 شروع به کار نمود.

زمانی فکر می کردم فرمان عقل یعنی کارهای خیلی بزرگ ولی وقتی از چیزهای کوچک شروع کردم مثل جدا کردن زباله های باریافتی از زباله های تر ،از همین جا شروع کردم و توانستم کم کم به آن چیزهایی که واقعا در زندگی مهم هستند ،برسم .

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


كارگاه آموزشی خصوصی همسفران؛ دوشنبه 95/11/04
دوشنبه 4 بهمن 1395 ساعت 23:41 | نویسنده این مطلب : همسفر زهره | ( نظرات )

به نام پروردگار یکتا

روز دوشنبه مورخ 95/11/04 جلسه هشتم از دور یازدهم کار گاههای آموزشی خصوصی همسفران شعبه شیخ بهایی به نگهبانی خانم شهناز، استادی خانم الهام و دبیری خانم سارا با دستور جلسه" :سم زدایی وسم نزدایی" رأس ساعت 15 شروع به کار نمود.

سم زدایی کوچه بن بست است که راه به جایی ندارد و رفتن در این را ه مخرب است.هر چه سرعت سم زدایی بیشتر باشد،تخریب بیشتر است. زمانی که ما تعریف و صورت مسئله اعتیاد را بدانیم،می فهمیم که سایر روشهای ترک اعتیاد ریشه و بنیه ندارد.

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


كارگاه آموزشی خصوصی همسفران؛ دوشنبه 95/10/27
دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 22:32 | نویسنده این مطلب : همسفر زهره | ( نظرات )

روز دوشنبه مورخ 95/10/27 جلسه هفتم از دور یازدهم کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران شعبه شیخ بهایی با نگهبانی خانم شهناز، استادی خانم نسیم و دبیری خانم سارا با دستور جلسه: "فرق عمل سالم و عمل به ظاهر نیک" رأس ساعت 15 آغاز بکار نمود.

فرق بین دو عمل درنتیجه  آن است؛ من قبل از انجام دادن هر عملی باید به نتیجه آن نگاه کنم، عمل سالم  نتیجهٔ صلح انگیزی دارد و برای من پیامد منفی ندارد بلکه آرامش به همراه می‌آورد اما عمل به‌ظاهر نیک نتیجهٔ خوبی ندارد و در زندگی مشکل به وجود می‌آورد و زندگی پر از استرس و اضطرابی را به وجود می‌آورد.


ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


کارگاه آموزشی خصوصی همسفران؛ دوشنبه 95/10/20
دوشنبه 20 دی 1395 ساعت 23:24 | نویسنده این مطلب : همسفر زهره | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

روز دوشنبه 95/10/20 جلسه ششم از دور یازدهم کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران شعبه شیخ بهایی با نگهبانی خانم شهناز، استادی خانم عفت و دبیری خانم سارا با دستور جلسه: "وادی پنجم و تأثیر آن روی من" رأس ساعت 15 آغاز به کار نمود.

هر فردی از درون خودش مطلع است که چه ضد ارزشهایی دارد وباید آنها را آرام آرام کنار بگذارد.همان طور که مسافران یک شبه مصرف کننده نشدند که بخواهند یک شبه مواد را کنار بگذارند،همسفران هم یکدفعه دچار ضد ارزش نشدند وباید به تدریج ،اینها را کنار بگذارند.

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


کارگاه آموزشی خصوصی همسفران؛ دوشنبه 95/10/13
سه شنبه 14 دی 1395 ساعت 07:15 | نویسنده این مطلب : همسفر فخری | ( نظرات )

به نام خالق زیباییها

روز دوشنبه 95/10/13 جلسه پنجم از دور یازدهم کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران شعبه شیخ بهایی با نگهبانی همسفر شهناز، استادی همسفر مانا و دبیری همسفر سارا با دستور جلسه: "نقش آموزش و خدمت در رهایی و تجربه من" رأس ساعت 15 آغاز به کار نمود

ما اینجا آموزش می گیریم تا بتوانیم راه نفوذ نیروهای بازدارنده را ببندیم ما وقتی یک ساختمان می سازیم طوری می سازیم که هیچ چیز به داخل آن نفوذ نکند پس با خدمت کردن می توانیم ذهنمان را نفوذناپذیر کنیم

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


کارگاه آموزشی خصوصی همسفران
سه شنبه 7 دی 1395 ساعت 10:54 | نویسنده این مطلب : همسفر آزاده | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

روز دوشنبه 95/10/06 جلسه چهارم از دور یازدهم کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران شعبه شیخ بهایی با نگهبانی همسفر شهناز، استادی همسفر فاطمه و دبیری همسفر سارا با دستور جلسه: "كمك كنگره به من و خدمت من به كنگره" راس ساعت 15 آغاز به کار نمود.

ما وقتی وارد کنگره می شویم با حالی خراب و مملو از ناامیدی ،اضطراب ،ترس ،پریشانی هستیم ،بعد از گذشت مدتی که حالمان بهتر می شود یادمان می رود که با چه حالی وارد کنگره شدیم و با خود فکر نمی کنیم این همه آرامش را کنگره به من داد و آیا من امروز چه چیزی در قبال این آرامش به کنگره داده ام ؟در صورتی که کنگره به کمک من نیازی ندارد و ما هر خدمتی هم که می کنیم باز حال خوش وآموزشش نصیب خودمان می شود...


ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


کارگاه آموزشی خصوصی همسفران؛ دوشنبه 95/09/22
سه شنبه 23 آذر 1395 ساعت 07:58 | نویسنده این مطلب : همسفر فخری | ( نظرات )

به نام خالق زیباییها

روز دوشنبه 95/09/22 جلسه سوم از دور یازدهم کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران شعبه شیخ بهایی با نگهبانی همسفر شهناز، استادی همسفر سحر و دبیری همسفر سارا با دستور جلسه: "وادی چهارم و تأثیر آن روی من" راس ساعت 15 آغاز به کار نمود.


دستهای آسمانی همان نیروهای الهی که راه را برای انسان باز می کنند فقط القای افکار می کنند انسان را به سمت مسیر ارزشها حرکت می دهند و انسان را به سمتی سوق می دهند که از فرامین الهی اطاعت کند و مهمتر اینکه مسئولیت خودش را بپذیرد و از هیچ تلاش و کوششی هم فروگذار نباشد.........................

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،

گزارش جلسه خصوصی همسفران 95/09/15
سه شنبه 16 آذر 1395 ساعت 10:10 | نویسنده این مطلب : همسفر آزاده | ( نظرات )

به نام خدای نعمت های بی کران

روز دوشنبه95/09/15 جلسه دوم از دور یازدهم کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران شعبه شیخ بهایی

با نگهبانی همسفر شهناز، استادی همسفر اعظم و دبیری همسفر سارا

با دستورجلسه:"چگونه شكرگزاری می كنم؟(OT)"

رآس ساعت15شروع به کار نمود.

 

فضل خدای را که تواند شمار کرد             یا کیست آنکه شکر یکی ازهزار کرد

اگر درون کنگره شکر کردن را یاد گرفتیم می توانیم بیرون هم شکر گزار باشیم .چون شکرگزاری تنها مخصوص خداوند نیست بلکه باید از بندگانش تشکر کنیم ،چون شکرگزار ی از طبقه پایین شروع می شود تا به خداوند برسد ،یعنی اگر ما توانستیم از بندگان خدا تشکر کنیم یعنی از خداوند تشکر کرده ایم.
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


جلسه خصوصی همسفران دوشنبه95/09/01 برای چه ورزش می کنم؟جهانبینی ورزش
سه شنبه 2 آذر 1395 ساعت 04:45 | نویسنده این مطلب : همسفر فخری | ( نظرات )

به نام خالق یکتا

روز دوشنبه95/09/01 جلسه اول از دور یازدهم کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران شعبه شیخ بهایی

با نگهبانی همسفر شهناز، استادی همسفر نرگس و دبیری همسفر سارا

با دستورجلسه:"برای چه ورزش می کنم؟جهانبینی ورزش"

رآس ساعت15شروع به کار نمود.


ورزش برای من یک هدف نیست، بلکه برای سلامتی جسم و روان من است که بتوانم زیبا زندگی کنم، ورزش برای من مثل یک صندوق پس انداز است که من بتوانم در آینده از این صندوق پس انداز برای خودم استفاده کنم.........

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


جلسه خصوصی همسفران 95/08/24وادی سوم و تاثیر آن روی من
سه شنبه 25 آبان 1395 ساعت 13:51 | نویسنده این مطلب : همسفر زهره | ( نظرات )
به نام آفریدگار بخشایش و مهربانی

      روز دوشنبه95/08/24جلسه چهاردهم از دور دهم کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران شعبه

 شیخ بهایی با نگهبانی همسفر لیلا، استادی همسفر معصومه و دبیری همسفر اعظم

با دستور جلسه:وادی سوم و تاثیر آن روی من

راس ساعت15آغاز به کار نمود.

گاهی اوقات فرد حتی مسئولیت فکر کردن را به عهده ی دیگران قرار می دهد وحوصله ی فکر کردن هم ندارد و با نمی توانم وحوصله اش را ندارم به راحتی از زیر مسئولیت شانه خالی می کنند.این افراد همیشه احساس ناامیدی و بدبختی دارند زیرا همیشه منتظرهستند کسی کارهای آنها را انجام دهد واگر کسی هم مسئولیت کارهای آنها را نپذیرد شروع به نق زدن و شکایت کردن از او می کنند....

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،

برچسب‌ها: كنگره 60، وادی سوم،

گزارش جلسه خصوصی همسفران
سه شنبه 18 آبان 1395 ساعت 09:08 | نویسنده این مطلب : همسفر آزاده | ( نظرات )
به نام آفریدگار بخشایش و مهربانی

      روز دوشنبه95/08/17جلسه سیزدهم از دور دهم کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران شعبه

 شیخ بهایی با نگهبانی همسفر لیلا، استادی همسفر سمانه و دبیری همسفر اعظم

با دستور جلسه:تجربه من از روشهای ترك و روش DST و بهترین راه

راس ساعت15آغاز به کار نمود.تحولات اساسی در انسانی به وجود می آید که با اراده خودش پا به فرآیند درمان بگذارد و خودش فرمان را صادر بکند و در غیر این صورت اعتماد به نفس لازم را ندارد و چیزی در مسیر درمان عایدش نمی شود ،پس با زور و شکنجه و زندانی فرد بیشتر در او تخریب ایجاد می شود .شخصی که می خواهد بیماری اعتیاد را درمان کند باید ستون های درمان را در زمینی محکم بنا کند چون اعتیاد یک بیماری چند جانبه است و نمی شود بنای درمانش را روی شنزار یا باتلاق بزنیم ،پس انتخاب روش درمان اعتیاد باید صحیح باشد...
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


به نام یزدان پاک

               روز دوشنبه95/08/10جلسه دوازدهم از دور دهم کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران شعبه

 شیخ بهایی با نگهبانی همسفر لیلا، استادی همسفر سمیه و دبیری همسفر اعظم

با دستور جلسه:از فرمانبرداری تا فرماندهی

راس ساعت15آغاز به کار نمود.


برای اینکه در مسیر زندگی در صراط مستقیم باشیم و به فرمان عقل نزدیک شویم باید فرمانبردار نیروی مافوق باشیم که در وادیهای کنگره و کتاب شریف به آنها اشاره شده است برای مثال دروغ نگو، غیبت نکن، تجسس نکن... ولی متآسفانه به خودمان اجازه می دهیم که در کار مسافرمان تجسس کنیم با این عنوان که چون مسافرم را دوست دارم باید بدانم چکار می کند و خیلی راحت یک فرمان باطل را با حق مزین می کنیم.............

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


گزارش جلسه خصوصی همسفران دوشنبه3/8/95دستورجلسه وادی دوم وتاثیرآن روی من
سه شنبه 4 آبان 1395 ساعت 08:51 | نویسنده این مطلب : همسفر فخری | ( نظرات )

به نام خالق زیباییها

          روز دوشنبه95/08/03جلسه یازدهم از دور دهم کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران شعبه شیخ بهایی

 با نگهبانیهمسفر لیلا،استادی همسفر زهره ودبیری همسفراعظم

با دستور جلسه:وادی دوم و تاثیر آن روی من

راس ساعت15آغاز به کار نمود.


وقتی به تمام هستی نگاه می کنیم می بینیم امکان ندارد خداوند چیزی را بیهوده آفریده باشد لاشخورها که اینقدر زشت هستند در جنگلها باقیمانده اجساد حیوانات را می خورند واگر لاشخورها نبودند میکروبها و بوی تعفن جنگل را فرا می گرفت......

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،

گزارش جلسه خصوصی همسفران با دستور جلسه:صبر،استقامت،آرامش
سه شنبه 27 مهر 1395 ساعت 09:34 | نویسنده این مطلب : همسفر آزاده | ( نظرات )

به نام خالق زیباییها

روز دوشنبه95/07/26جلسه دهم از دور دهم کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران شعبه شیخ بهایی

با نگهبانی همسفر لیلا ، استادی همسفر زهره و دبیری همسفر اعظم

با دستور جلسه: صبر،استقامت،آرامش

رأس ساعت15آغاز به کار نمود.

یک گیاه تلخ وجود دارد که در زبان عربی به آن صبر می گویند زیرا مقاومت در مقابل عبور زمان برای رسیدن به هدف بسیار تلخ و ناخوشایند است .ما هیچ گاه نباید صبر را با تنبلی و کاهلی اشتباه بگیریم ،همیشه به همراه صبر تلاش و کوشش هست ،یعنی یک مسافر برای رهایی از دام اعتیاد باید سی دی گوش بدهد ،در کنگره خدمت انجام بدهد و سر موقع به کلاس بیاید تا موفق شود ،ولی کاهلی مانند همان توکل می ماند که ما فقط می گوییم خدایا توکل به خودت و دیگر کاری انجام نمی دهیم و دست روی دست می گذاریم..
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


به نام خالق زیباییها

روز دوشنبه95/7/19جلسه نهم از دور دهم کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران شعبه شیخ بهایی

با نگهبانی همسفر لیلا ، استادی همسفر مرضیه و دبیری همسفر اعظم

با دستور جلسه: از نشریات کنگره60چگونه استفاده می کنم؟(سمعی و بصری)

رأس ساعت15آغاز به کار نمود


فقط گوش کردن سی دی کافی نیست باید با تمام وجود حس کنم خیلی وقتها سؤالی داشته ایم و با گوش کردن یک سی دی به جواب رسیده ایم اینها همه درس زندگی هستند تا حس های من تغییر کند و از نفرت به عشق برسم


ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،

گزارش جلسه خصوصی همسفران با دستور جلسه:لژیون مالی و جشن گلریزان
سه شنبه 13 مهر 1395 ساعت 11:42 | نویسنده این مطلب : همسفر زهره | ( نظرات )

به نام او كه بخشندگی آموخت

روز دوشنبه95/07/12جلسه هشتم از دور دهم کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران شعبه

 شیخ بهایی با نگهبانی همسفرلیلا ،استادی همسفر مهین و دبیری همسفر اعظم

 با دستور جلسه:ل‍ژیون مالی و جشن گلریزان

راس ساعت15آغاز به کارنمود.

 من خیلی پول در می آوردم و خیلی هم خرج می کردم.به هر نیازمندی که می دانستم کمک می کردم اما امامزاده ای نبود ،زیارتگاهی نبود که من آنجا نروم و التماس نکنم که خدایا  آرامشم بده.و همیشه با خودم می گفتم: چرا من با اینکه این همه کمک می کنم آرامش ندارم!! چون نمی فهمیدم که پشت این پول خرج کردن منیت است، خودخواهی است،....و کنگره درسهایی به من داد که هیچ کجای دنیا من نمی توانستم این درسها را بگیرم.

.ما مثل یک پرنده می مانیم پرنده ای که فقط باید به اندازه قوت و قوّت خودش دانه از زمین جمع کند و بقیه اش بار اضافه است و اجازه پرواز نمی دهد.

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


به نام خالق زیباییها

روز دوشنبه95/07/05جلسه هفتم از دور دهم کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران شعبه

 شیخ بهایی با نگهبانی همسفرلیلا ،استادی همسفر زهرا و دبیری همسفر اعظم

 با دستور جلسه:وادی اول و تاثیر آن روی من

راس ساعت16آغاز به کارنمود.


در این وادی یاد می گیریم که هر چیزی یک ساختار است کلیه کارهای روزانه مثل غذا خوردن،درس خواندن و....... همه و همه یک ساختار است و اگر با تفکر درست انجام شود به سوی ارزشها می رود و اگر با تفکر غلط شروع شود به سمت تاریکیها می رود........

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


گزارش جلسه خصوصی همسفران دوشنبه 95/06/29:صورت مسئله اعتیاد
سه شنبه 30 شهریور 1395 ساعت 12:16 | نویسنده این مطلب : همسفر فاطمه ج | ( نظرات )

  به نام خداوند زیباییها

 روز دوشنبه95/06/29جلسه ششم از دور دهم کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران 

شعبه شیخ بهایی با نگهبانی همسفر لیلا ، استادی همسفر عفت و دبیری همسفر اعظم

 با دستورجلسه : صورت مسئله اعتیاد

 راس ساعت16آغاز به کار نمود. 

بیشتر اشتباهاتی که انسان انجام می دهد بخاطر این است که راه حل را نمی داند و بخاطر اینکه راه حل را نمی داند برای حل آن هم دچار مشکل می شود.....


ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


گزارش جلسه خصوصی همسفران با دستور جلسه:هفته ایجنت،اسیستانت و مرزبان
سه شنبه 16 شهریور 1395 ساعت 16:27 | نویسنده این مطلب : همسفر فاطمه ج | ( نظرات )

  به نام خداوند زیباییها

 روز دوشنبه95/06/15جلسه پنجم از دور دهم کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران 

شعبه شیخ بهایی با نگهبانی همسفر لیلا ، استادی همسفر مهتاب و دبیری همسفر اعظم

 با دستورجلسه : هفته ایجنت،اسیستانت و مرزبان

 راس ساعت16آغاز به کار نمود. 


آقای مهندس جمله ی زیبایی راجع به کار مرزبانان فرمودند که:مرزبانی راه رفتن روی گدازه های آتش است.من تا قبل از اینکه در این حیطه خدمتی قرار بگیرم فکر می کردم که مرزبانان اصلا کاری ندارند ولی وقتی قدم در این جایگاه گذاشتم فهمیدم که واقعا چه سختی هایی در پشت پرده وجود دارد که شاید خیلی ها اطلاع ندارند.مشکلاتی که شاید خیلی ها ندانند و البته این باعث می شود که نقطه تحمل من مرزبان بالا برود.....

 

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


گزارش دوشنبه95/06/08جلسه خصوصی همسفران سیستم ایکس
سه شنبه 9 شهریور 1395 ساعت 10:25 | نویسنده این مطلب : همسفر فخری | ( نظرات )
  به نام خداوند زیباییها
 روز دوشنبه95/06/08جلسه چهارم از دور دهم کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران 

شعبه شیخ بهایی با نگهبانی همسفر لیلا ، استادی همسفر فرح و دبیری همسفر اعظم

 با دستورجلسه : سیستم ایکس

 راس ساعت16آغاز به کار نمود.

انسانهای صالح سیستم بیوشیمی متعادلی دارند، زندگی موفقی دارند و صبور هستند این همان شراب الهی هست که خداوند در قرآن در موردش صحبت می کند و شراب الهی یعنی سیستم ایکس ما که وقتی نرمال و خوب کار کند ما هم آرامش داریم ولی وقتی خوب کار نکند ما عصبانی   وپرخاشگر می شویم..........

ادامه مطلب
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو