کارگاه آموزشی خصوصی همسفران : دوشنبه 96/4/19
دوشنبه 19 تیر 1396 ساعت 21:36 | نویسنده این مطلب : همسفر : الهام | ( نظرات )

به نام آفریننده آسمان و زمین

روز دوشنبه 96/4/19 جلسه چهاردهم از دور دوازدهم کار گاههای آموزشی خصوصی همسفران شعبه شیخ بهایی با نگهبانی همسفر مهین و استادی همسفر الهه و دبیری همسفر مریم با دستور جلسه :حرمت کنگره 60 ،چرا رابطه کاری ،مالی و فامیلی در کنگره ممنوع است ؟راس ساعت 16  آغاز به کار کرد.

عزیزان پشت تمام این حرمت ها تفکر عمیقی از شخص دانا و بزرگواری مانند آقای مهندس دژاکام نهفته است، پس اطمینان کنیم و رعایت کنیم تا به وادی یازدهم قدم بگذاریم و به سلامت و آرامش و سعادتمندی برسیم، که اگر رعایت نکنیم فقط به خودمان آسیب می زنیم....

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


گزارش جلسه خصوصی همسفران دوشنبه ۹۶/۰۴/۱۲
دوشنبه 12 تیر 1396 ساعت 22:04 | نویسنده این مطلب : همسفر : الهه | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق

روز دوشنبه ۱۲/۰۴/۹۶ جلسه سیزدهم از دور دوازدهم کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران شعبه شیخ بهایی با نگهبانی همسفر مهین، استادی همسفر سمیرا و دبیری همسفر مریم با دستور جلسه: شیشه و تخریب های آن روی من رآس ساعت 16 آغاز به کار نمود.

از دیدگاه کنگره 60 هر ماده مصنوعی در هر شرایط سنی وشرایط بیماری قابل درمان است،مصرف شیشه نیز در کنگره 60 برای ما قابل درمان است.

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،

برچسب‌ها: شیشه وتخریب آن،

گزارش جلسه خصوصی همسفران وادی دهم
سه شنبه 30 خرداد 1396 ساعت 05:05 | نویسنده این مطلب : همسفر فخری | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

              روز دوشنبه 29/3/96جلسه دوازدهم از دور دوازدهم کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران شعبه

                     شیخ بهایی با نگهبانی همسفر مهین،استادی همسفر فاطمه و دبیری همسفر مریم

                        با دستور جلسه: وادی دهم و تآثیر آن روی من رآس ساعت16 آغاز به کار نمود.


همه انسانها قادر هستند در هر نقطه ای که قرار دارتد و هر صفتی را با خودشان حمل می کنند صفتشان را تغییر بدهند...

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،

برچسب‌ها: کنگره ۶۰، وادی دهم،

کارگاه آموزشی خصوصی همسفران ؛دوشنبه 96/3/22
سه شنبه 23 خرداد 1396 ساعت 00:23 | نویسنده این مطلب : همسفر : الهام | ( نظرات )

به نام مالک زمین و آسمان

روز دوشنبه 96/3/22 جلسه یازدهم از دور دوازدهم کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران شعبه شیخ بهایی به نگهبانی همسفر مهین و استادی همسفر اعظم و دبیری همسفر مریم با دستور جلسه که چی ؟ راس ساعت 16 شروع به کار کرد . 

امروز ما کنگره ایها  از طرف همان حق تعالی می گوییم : بله ،ای مادر ،ای پدر ،ای همسر و ای فرزند  با نام بسم الله الرحمن الرحیم راهی برایتان برافراشتیم که آتش را به گلستان تبدیل می کند، فقط با خواسته و همت توست که می توانی به این راه قدم بگذاری،حرکت کنی و تردیدی به دل خود راه ندهی چرا که تو می توانی.

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،

برچسب‌ها: کنگره ۶۰، سیگار، که چی،

گزارش جلسه خصوصی همسفران دوشنبه ۹۶/۰۳/۰۸
سه شنبه 9 خرداد 1396 ساعت 02:07 | نویسنده این مطلب : همسفر : محبوبه | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

روز دوشنبه8/3/96 جلسه دهم از دور دوازدهم کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران شعبه شیخ بهایی به نگهبانی همسفر مهین و استادی همسفر مهتاب و دبیری همسفر مریم با دستور جلسه در استحکام پایه های مالی وعلمی کنگره من چه کر ده ام؟ ،راس ساعت 16 شروع به کار کرد.

نیروهای تخریبی هنگام گردش سبد به من می گویند:حالا همیشه و هر هفته که نباید سبد را کمک کنی و من با اختیار و آموزشهایی که گرفته ام، میتوانم بر این نیروها غالب شوم. ...

حال خوش بهایی دارد و اگر آموزش درستی دیده باشم،می دانم که باید بهایش را پرداخت کنم...

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


کارگاه آموزشی خصوصی همسفران ؛دوشنبه 96/3/1
دوشنبه 1 خرداد 1396 ساعت 20:56 | نویسنده این مطلب : همسفر : الهام | ( نظرات )

به نام نامی عشق

روز دوشنبه 96/3/1 جلسه نهم از دور دوازدهم کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران شعبه شیخ بهایی به نگهبانی همسفر مهین و استادی همسفر مانا و دبیری همسفر مریم با دستور جلسه الهام از رمضان ،راس ساعت 16 شروع به کار کرد.

برای انجام روزه درست باید توانسته باشیم ،جسم ،روان و جهان بینی را تا حدودی به تعادل برسانیم یعنی درونمان از یک آرامش برخوردار باشد و علت کاری را که انجام می دهیم بدانیم تا بتوانیم به نحو احسن آن را انجام دهیم ....

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


کارگاه آموزشی خصوصی همسفران؛ دوشنبه 96/02/25
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 ساعت 23:43 | نویسنده این مطلب : همسفر شهلا | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

روز دوشنبه 96/02/25جلسه هشتم از دور دوازدهم کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران شعبه شیخ بهایی به نگهبانی همسفر مهین ،استادی همسفر فاطمه و دبیری همسفر مریم با دستور جلسه وادی نهم وتاثیر آن روی من؛ راس ساعت ۱۶ شروع به کار کرد.

 حالا از کجا بفهمیم که آیا نقطه تحمل من در مسائل مختلف بالا رفته یا نه؟ به طور مثال زمانی که بچه کوچک من خانه را بهم ریخت و توانستم سر او داد نزنم و به آرامی با او صحبت کنم آن وقت نقطه تحملم بالا رفته، یا هنگامی که کسی به ما توهین می‌کند اگر عصبانی نشدیم آن وقت نقطه تحملمان بالا رفته

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،

برچسب‌ها: کنگره ۶۰٬وادی نهم،

کارگاه آموزشی خصوصی همسفران؛ دوشنبه ۹۶/۰۲/۱۸
سه شنبه 19 اردیبهشت 1396 ساعت 00:10 | نویسنده این مطلب : همسفر : محبوبه | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

روز دوشنبه ۹۶/۰۲/۱۸جلسه هفتم از دور دوازدهم کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران شعبه شیخ بهایی به نگهبانی همسفر مهین ،استادی همسفر خاطره و دبیری همسفر زهره با دستور جلسه کتاب عبور از منطقه ۶۰ درجه زیر صفر؛ راس ساعت ۱۶ شروع به کار کرد.

آقای مهندس هم با از خود گذشتگی تمام،تجربیات خود را در اختیار همه گذاشتند و تمامی کلمات این کتاب از اعماق وجود ایشان نشات گرفته و انچه از دل بر آید،بر دل هم می نشیند.برای همین است که عاشق این کتاب هستیم.

 ازخداوند سلامتی و طول عمرباعزت برای آقای مهندس دژاکام نویسنده کتاب با ارزش ۶۰ درجه خواهانیم.

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


گزارش تصویری از جشن کمک راهنمایان بخش خانواده
دوشنبه 11 اردیبهشت 1396 ساعت 22:55 | نویسنده این مطلب : همسفر:فهیمه | ( نظرات )
به نام اولین عاشق که اوست

روز دوشنبه مورخ ۹۶/۰۲/۱۱ جشن با شکوهی  به مناسبت هفته راهنما با حضور اسیستانت محترم سرکار خانم داوودی در شعبه شیخ بهایی برگزار گردید و از کمک راهنمایان بخش خانواده تقدیر و تشکر به عمل آمد که تصاویر زیر گویای این جشن باشکوه است.


کسانی که به زندگی دیگران نور هدیه می دهند روزی صاحب خورشید خواهند شد.
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران، مناسبت ها،

کارگاه آموزشی خصوصی همسفران؛ دوشنبه 96/02/11
دوشنبه 11 اردیبهشت 1396 ساعت 22:42 | نویسنده این مطلب : همسفر اعظم | ( نظرات )

به نام اولین عاشق که اوست

روز دوشنبه ۹۶/۰۲/۱۱ جلسه ششم از دور دوازدهم کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران شعبه شیخ بهایی به نگهبانی همسفر مهین ،استادی همسفر اعظم و دبیری همسفر زهره با دستور جلسه هفته راهنما راس ساعت ۱۶ شروع به کار کرد .

راهنما در کنگره 60 یعنی عاشق بودن، عاشق خدمت بودن، عاشق رها شدن مصرف کنندگان، عاشق به آرامش رسیدن یک همسفر،  عاشق دیدن خوشبختی دیگران و این عشق هر روز بیشتر و بیشتر می شود.

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


کارگاه آموزشی خصوصی همسفران؛ دوشنبه 96/02/04
دوشنبه 4 اردیبهشت 1396 ساعت 20:15 | نویسنده این مطلب : همسفر : الهام | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق

روز دوشنبه 96/02/04 جلسه پنجم از دور دوازدهم کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران شعبه شیخ بهایی به نگهبانی همسفر مهین ،استادی همسفر الهه و دبیری همسفر زهره با دستور جلسه آداب معاشرت و بی ادبی ،تعادل و بی تعادلی راس ساعت 15 شروع به کار کرد .

برای تبدیل انسان بی تعادل و کاملا به هم ریخته به انسانی با تعادل و موجه ،نیز فقط یک راه وجود دارد و آن هم تزکیه و پالایش انسان است . کسی که سفر اول را تمام می کند و رها می شود باید روان و جهان بینی خود را نیز درمان کند و اندوخته های خود را به عمل برساند تا تعادل پیدا کند....

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


کارگاه آموزشی خصوصی همسفران؛ دوشنبه 96/01/28
دوشنبه 28 فروردین 1396 ساعت 20:42 | نویسنده این مطلب : همسفر : الهه | ( نظرات )

به نام نامی عشق

روز دوشنبه 96/01/28جلسه چهارم از دور دوازدهم  کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران شعبه شیخ بهایی به نگهبانی همسفر مهین ،استادی همسفر زهرا و دبیری همسفر زهره با دستور جلسه :جهان بینی 1 و 2 ،راس ساعت 15شروع به کار کرد .  

جهان بینی درون ، میگوید وقتی میخواهی حرکتی را شروع کنی باید بدانی کجای کار هستی ،چه كسی  هستی و از کجا آمدی و کجا میخواهی بروی،چه نیروهایی داری و چقدر توانایی داری ؟ از کجا آمده ای آمدنت بهر چه بود؟ وقتی شخصی پاسخ همه ی این سوالات را بداند می تواند مبدأ را مشخص کند تا بداند در چه مسیری حرکت می خواهد بکند.

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


کارگاه آموزشی خصوصی همسفران : دوشنبه 96/1/21
دوشنبه 21 فروردین 1396 ساعت 22:39 | نویسنده این مطلب : همسفر : الهام | ( نظرات )

به نام نامی عشق

روز دوشنبه 96/1/21جلسه سوم از دور دوازدهم  کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران شعبه شیخ بهایی به نگهبانی همسفر مهین ،استادی همسفر صفورا و دبیری همسفر زهره با دستور جلسه وادی هشتم و تاثیر آن روی من ،راس ساعت 15شروع به کار کرد . 

زمانی که پشت ماشین هستیم اگر تصادف کنیم و مقصر باشیم، نمی توانیم فقط با معذرت خواهی مسئله را حل کنیم و باید خسارت  وارد شده را جبران کنیم . در طول زندگی هم اگر در مسیر ضد ارزشها قرار بگیریم مسلما به جسم و روان خودمان تخریبهایی وارد کرده ایم و باید آن را سامان دهیم که جبران این خسارتها یک هدف بزرگ برای مسافران و همسفران کنگره باید باشد . 

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


کارگاه آموزشی خصوصی همسفران؛ دوشنبه 96/01/14
چهارشنبه 16 فروردین 1396 ساعت 00:57 | نویسنده این مطلب : همسفر زهره | ( نظرات )
به نام دانای راز
روز دوشنبه 96/01/14 جلسه دوم از دور دوازدهم کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران شعبه شیخ بهایی به نگهبانی همسفر مهین ،استادی همسفر معصومه و دبیری همسفر زهره با دستور جلسه: "دانایی،دانایی موثر،سواد" راس ساعت 15 شروع به کار کرد.


شخصی که مواد مخدر مصرف می کند،تا زمانی که مصرف دارد،در نادانی است، اما زمانی که شروع به حرکت و درمان میکند،در واقع آغاز دانا شدن اوست."اول ندانی را باید بدانی تا بدانی را بدانی."...
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


كارگاه آموزشی خصوصی همسفران با دستور جلسه:اهمیت خواب شب وبیداری در صبح زود
سه شنبه 24 اسفند 1395 ساعت 00:13 | نویسنده این مطلب : همسفر : محبوبه | ( نظرات )

*به نام آرامش دهنده قلبها*
روز دوشنبه 95/12/23جلسه اول از دور دوازدهم کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران شعبه شیخ بهایی به نگهبانیهمسفر مهین ،استادی همسفر شهناز و دبیری همسفر زهره با دستور جلسه اهمیت خواب شب وبیداری در صبح زود،راس ساعت 15 شروع به کار کرد.

هنگامی که خواب هستیم،فکر می کنیم بدن فقط استراحت می کند،در صورتیکه این طور نیست و کار های مهمی در جسم ما هنگام خواب اتفاق می افتد،به طوری که اصلا ما متوجه نیستیم....

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


کارگاه آموزشی خصوصی همسفران؛ دوشنبه 95/12/16
دوشنبه 16 اسفند 1395 ساعت 21:53 | نویسنده این مطلب : همسفر : الهام | ( نظرات )

به نام آنکه هر چه داریم از اوست

روز دوشنبه 95/12/16 جلسه چهاردهم از دور یازدهم کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران شعبه شیخ بهایی به نگهبانی همسفر شهناز ،استادی همسفر فخری و دبیری همسفر سارا با دستور جلسه لژیون داخل و خارج کنگره ،راس ساعت 15 شروع به کار کرد.

از انجایی که هر محصولی یک میوه و ثمره ای دارد ،محصول لژیونهای کنگره رهجویانی هستند که به درجه کمک راهنمایی می رسند. لژیونها بازوان توانمند کنگره هستند که باعث پیشرفت کنگره می شوند ...

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


كارگاه آموزشی خصوصی همسفران؛ دوشنبه 95/12/09
دوشنبه 9 اسفند 1395 ساعت 22:06 | نویسنده این مطلب : همسفر زهره | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

روز دوشنبه 95/12/09جلسه دوازدهم از دور یازدهم کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران شعبه شیخ بهایی  به نگهبانی همسفر شهناز و استادی همسفر مرضیه و دبیری همسفر سارا با دستور جلسه: "جهان بینی و فرق نگاه مسافر با معتاد" راس ساعت 15 شروع به کار کرد.

فرق نگاه همسفر نسبت به مسافر است كه دیگر به مسافر به چشم انسان بی شخصیت نگاه نمی کند بلکه به چشم انسان بیمار نگاه میکند.


ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


کارگاه آموزشی خصوصی همسفران؛ دوشنبه 95/12/02
دوشنبه 2 اسفند 1395 ساعت 23:30 | نویسنده این مطلب : همسفر : الهام | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

روز دوشنبه 95/12/02جلسه دوازدهم از دور یازدهم کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران شعبه شیخ بهایی به نگهبانی همسفر شهناز و استادی همسفر فرخنده و دبیری همسفر سارا با دستور جلسه وادی دوازدهم و اجرای آن رأس ساعت 15 شروع به کار کرد.

حال که خداوند این بستر را برای ما فراهم آورده ،آیا وظیفه ما نیست که روزی به نام درختکاری که آقای مهندس در آخر وادی به آن اشاره کردند و به آن تاکید زیادی دارند را اجر نهیم ،برای امانتی که خداوند در روز اول به ما داد....

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


كارگاه آموزشی خصوصی همسفران؛ دوشنبه 95/11/25
دوشنبه 25 بهمن 1395 ساعت 23:44 | نویسنده این مطلب : همسفر : محبوبه | ( نظرات )

به نام قدر مطلق الله

روز دوشنبه 95/11/25 جلسه یازدهم از دور یازدهم کار گاههای آموزشی خصوصی همسفران شعبه شیخ بهایی به نگهبانی "همسفر شهناز"استادی اسیستنت محترم شعبه شیخ بهایی "همسفر مریم داوودی" ودبیری "همسفر سارا"با دستور جلسه "هفته دیده بان "راس ساعت 15 شروع به کار نمود.

دیده بانها؛مانند عقاب چشمهای تیز بینی دارندو چشم آنها چشم کنگره ای است. دیده بان  یعنی دیدن،ما هم می بینیم، اما دیدن ما کجا ودیدن آنها کجا!!! ......

 دیده بانها،همچون کوه استوارند. چرا..؟چون کنار بزرگ مردی مانند آقای مهندس آموزش می بینند.....

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


كارگاه آموزشی خصوصی همسفران؛ دوشنبه 95/11/18
دوشنبه 18 بهمن 1395 ساعت 23:51 | نویسنده این مطلب : همسفر زهره | ( نظرات )

به نام خدا

روز دوشنبه مورخ 95/11\18جلسه دهم از دور یازدهم کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران شعبه شیخ بهایی به نگهبانی خانم شهناز، استادی خانم فاطمه و دبیری خانم سارا با دستور جلسه" :وظایف رهجو " رأس ساعت 15 شروع به کار نمود.

رهجو باید 15 دقیقه قبل از شروع جلسه حاضر شود و برای رسیدن به حال خوش خدمت بگیرد .رهجو باید به جهان بینی و آموزش های کنگره اعتقاد داشته باشد،اعتقاد به جهان بینی یعنی رسیدن به درمان....


ادامه مطلب
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic