لژیون های ویلیام وایت (درمان سیگار)؛ سه شنبه 96/5/4
چهارشنبه 4 مرداد 1396 ساعت 00:17 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )

به نام خالق زیبایی

روز سه‌شنبه 1396/05/03 رأس ساعت ۱۶ لژیون‌های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار با متد (DST با دستور جلسه (کار،تحصیل ،قدرت) در نمایندگی شیخ بهایی برگزار شد.


ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


لژیون های ویلیام وایت (درمان سیگار)؛ سه شنبه 96/4/27
سه شنبه 27 تیر 1396 ساعت 22:22 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )

به نام خالق زیبایی

روز سه‌شنبه 1396/04/27 رأس ساعت ۱۶ لژیون‌های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار با متد (DST با دستور جلسه "  "وادی یازدهم و تاثیر آن روی من در نمایندگی شیخ بهایی برگزار شد.


ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


لژیون های ویلیام وایت (درمان سیگار)؛ سه شنبه 1396/04/20
سه شنبه 20 تیر 1396 ساعت 23:03 | نویسنده این مطلب : مسافر : محسن | ( نظرات )

به نام خالق زیبایی

روز سه‌شنبه 1396/04/20 رأس ساعت ۱۶ لژیون‌های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار با متد (DST با دستور جلسه " حرمت کنگره 60 ،چرا رابطه کاری ،مالی و فامیلی در کنگره ممنوع است ؟ " در نمایندگی شیخ بهایی برگزار شد.


ادامه مطلب
ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،

لژیون های ویلیام وایت (درمان سیگار)؛ سه شنبه 96/4/13
چهارشنبه 14 تیر 1396 ساعت 00:02 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )
به نام خالق زیبایی
روز سه شنبه 96/4/13  رأس ساعت 16 لژیون های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار با متد (DST با دستور جلسه " شیشه و تخریب های آن روی من " در نمایندگی شیخ بهایی برگزار گردید.

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


لژیون های ویلیام وایت (درمان سیگار)؛ سه شنبه 96/3/30
چهارشنبه 31 خرداد 1396 ساعت 07:37 | نویسنده این مطلب : مسافر : محسن | ( نظرات )
به نام خالق زیبایی
روز سه شنبه 96/3/30  رأس ساعت 16 لژیون های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار با متد (DST با دستور جلسه " وادی دهم و تاثیر آن روی من " در نمایندگی شیخ بهایی برگزار گردید.

لژیون آقای محمد حسین آرندیان


ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


لژیون های ویلیام وایت (درمان سیگار)؛ سه شنبه 96/3/23
سه شنبه 23 خرداد 1396 ساعت 22:42 | نویسنده این مطلب : مسافر حمید | ( نظرات )
به نام خالق زیبایی
روز سه شنبه 96/3/23  رأس ساعت 15:45 لژیون های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار با متد (DST با دستور جلسه " که چی؟" در نمایندگی شیخ بهایی برگزار گردید.

لژیون آقای مهدی پوستیادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


لژیون های ویلیام وایت (درمان سیگار)؛ سه شنبه 96/3/16
سه شنبه 16 خرداد 1396 ساعت 21:40 | نویسنده این مطلب : مسافر حمید | ( نظرات )
به نام خالق زیبایی
روز سه شنبه 96/3/16  رأس ساعت 15:45 لژیون های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار با متد (DST با دستور جلسه " سیگار " در نمایندگی شیخ بهایی برگزار گردید.
لژیون مسافر محمد حسین آرندیان

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،

لژیون های ویلیام وایت (درمان سیگار)؛ سه شنبه96/3/9
سه شنبه 9 خرداد 1396 ساعت 21:51 | نویسنده این مطلب : مسافر حمید | ( نظرات )
به نام خالق زیبایی
روز سه شنبه 96/3/9  رأس ساعت 15:45 لژیون های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار با متد (DST با دستور جلسه " در استحکام پایه های مالی و علمی کنگره ، من چه کرده ام ؟ " در نمایندگی شیخ بهایی برگزار گردید.
لژیون مسافر حسین ایوبی

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،

لژیون های ویلیام وایت (درمان سیگار)؛ سه شنبه 96/3/2
سه شنبه 2 خرداد 1396 ساعت 21:52 | نویسنده این مطلب : مسافر حمید | ( نظرات )
به نام خالق زیبایی
روز سه شنبه 96/3/2  رأس ساعت 15:45 لژیون های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار با متد (DST با دستور جلسه "الهام از رمضان  " در نمایندگی شیخ بهایی برگزار گردید.
لژیون مسافر بهزاد زادافشار

بقیه تصاویر در ادامه مطلب.....
ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


لژیون های ویلیام وایت (درمان سیگار)؛ سه شنبه 96/2/26
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 ساعت 22:35 | نویسنده این مطلب : مسافر مجتبی | ( نظرات )
به نام خالق زیبایی
روز سه شنبه 96/02/26  رأس ساعت 15:45 لژیون های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار با متد (DST با دستور جلسه "وادی نهم و تاثیر ان روی من  " در نمایندگی شیخ بهایی برگزار گردید.

لژیون مسافر  محمد حسین ارندیان


بقیه تصاویر در ادامه مطلب.....

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


لینک های مرتبط: کنگره 60،

لژیون های ویلیام وایت سه شنبه 96/02/19
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 ساعت 12:49 | نویسنده این مطلب : مسافر : محسن | ( نظرات )
روز سه شنبه 96/02/19  رأس ساعت 15:45 لژیون های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار با متد (DST با دستور جلسه "کتاب ۶۰ درجه زیر صفر و تصاویر آن  " در نمایندگی شیخ بهایی برگزار گردید.

لژیون مسافر  بهزاد زادافشاربقیه تصاویر در ادامه مطلب.....

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


لینک های مرتبط: کنگره 60،

لژیون های ولیام وایت؛ سه شنبه 96/1/29
چهارشنبه 30 فروردین 1396 ساعت 03:53 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )
روز سه شنبه 96/01/29  رأس ساعت 15:45 لژیون های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار با متد (DST با دستور جلسه "جهانبینی 1 و 2 " در نمایندگی شیخ بهایی برگزار گردید.

لژیون مسافر  امید معتمدی

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،

برچسب‌ها: کنگره 60،

لژیون های ولیام وایت؛ سه شنبه 96/01/22
چهارشنبه 23 فروردین 1396 ساعت 13:25 | نویسنده این مطلب : مسافر سالار | ( نظرات )

روز سه شنبه 96/01/22  رأس ساعت 15:45 لژیون های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار با متد (DST با دستور جلسه " وادی هشتم و تأثیر آن روی من " در نمایندگی شیخ بهایی برگزار گردید.

لژیون مسافر مهدی پوستی

 

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


لژیون های ولیام وایت؛ سه شنبه 95/12/17
سه شنبه 17 اسفند 1395 ساعت 22:39 | نویسنده این مطلب : مسافر : محسن | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

روز سه شنبه 95/12/17  رأس ساعت 15:45 لژیون های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار با متد (DST با دستور جلسه " لژیون " در نمایندگی شیخ بهایی برگزار گردید .

لژیون ویلیام وایت (درمان سیگار) مساف محمد حسین آرندیان

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


لژیون های ولیام وایت؛ سه شنبه 95/12/10
سه شنبه 10 اسفند 1395 ساعت 23:04 | نویسنده این مطلب : مسافر : محسن | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

روز سه شنبه 95/12/10  رأس ساعت 15:45 لژیون های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار با متد (DST با دستور جلسه "جهان بینی و فرق نگاه مسافر با معتاد" در نمایندگی شیخ بهایی برگزار گردید .

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


لژیون های ولیام وایت سه شنبه 95/12/3
چهارشنبه 4 اسفند 1395 ساعت 00:54 | نویسنده این مطلب : مسافر : محسن | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

روز سه شنبه 95/12/3 رأس ساعت 15:45 لژیون های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار با متد (DST با دستور جلسه وادی دوازدهم و اجرای آن« در نمایندگی شیخ بهایی برگزار گردید

لژیون آقای امید معتمدیادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،

اخبار تولد نیکوتین
چهارشنبه 20 بهمن 1395 ساعت 10:26 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )
به نام خدا

روز جمعه مورخ 95/11/22 اولین سالروز رهایی نیکوتین مسافر علی اصغر را 
در پارک ورزشی شهدای شهرداری 
اصفهان
 با شور و شکوه فراوان جشن خواهیم گرفت. (تولد در پایان جلسه ویلیام وایت می باشد)
استاد جلسه : کمک راهنمای محترم؛ مسافر مجید اعتباریان


از طرف مسئولین و اعضای نمایندگی شیخ بهایی اصفهان این تولد فرخنده را به ایشان ، راهنمای بزرگوارشان و خانواده محترمشان؛ تبریک عرض نموده و  توفیق روز افزون ایشان را در امر  خدمت و آموزش ، از خداوند منانخواستاریم 
مرتبط با: رهایی سیگار، گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


لژیونهای ویلیام وایت؛ سه شنبه 95/11/19
سه شنبه 19 بهمن 1395 ساعت 21:49 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

روز سه شنبه 95/11/19 رأس ساعت 15:45 لژیون های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار با متد (DST با دستور جلسه وظایف رهجو در نمایندگی شیخ بهایی برگزار گردید

لژیون آقای بهزاد زادافشار


ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


گزارش عملکرد لژیون ویلیام وایت؛ مسافر محمدحسین آرندیان
دوشنبه 11 بهمن 1395 ساعت 20:54 | نویسنده این مطلب : مسافر سالار | ( نظرات )

پنجمین جلسه از دور اول کارگاه‌های آموزشی حضوری کنگره 60 بخش مسافران در لژیون ویلیام وایت به استادی کمک راهنمای محترم آقای محمد حسین آرندیان با دستور جلسه سم زدائی و سم نزدائی رأس ساعت 45/15 آغاز به کار کرد.


شخصی که مواد مخدر را درمان کرده باشد و هنوز برای درمان سیگار خود اقدامی نکرده هنوز بوی اعتیاد می‌دهد و به درمان قطعی نرسیده است...

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


گزارش تصویری لژیونهای ویلیام وایت 95/11/05
چهارشنبه 6 بهمن 1395 ساعت 08:53 | نویسنده این مطلب : مسافر مسعود | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

روز سه شنبه 95/11/05 رأس ساعت 15:45 لژیون های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار با متد (DST با دستور جلسه سم زدایی یاسم نزدایی در نمایندگی شیخ بهایی برگزار گردید

لژیون آقای بهزادزادافشار


ادامه مطلب
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو