خلاصه گزارش لژیون ویلیام وایت ( درمان وابستگی به سیگار )
چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 ساعت 00:20 | نویسنده این مطلب : مسافر : مرتضی | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

خلاصه گزارش لژیون ویلیام وایت ( درمان وابستگی به سیگار
در روز سه شنبه مورخ 98/02/24جلسه  لژیون ویلیام وایت با استادی مسافر محمد و با دستور جلسه جهانبینی 1و2 برگذار گردید


در جهانبینی ما همه موارد گفته شده را آموزش می بینیم و مرتب تکرار و تمرین میکنیم تا موضوع برایمان مشخص شود

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


لژیون‌های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار با متد DST)
سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 ساعت 17:14 | نویسنده این مطلب : امیرحسین نظری | ( نظرات )
به نام خدا

روز سه‌شنه 1398/2/24 رأس ساعت ۱۶لژیون‌های  ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار با 

متد (DST با دستور جلسه:جهان بینی 1 و 2 در نمایندگی شیخ بهایی برگزار شد.

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


خلاصه گزارش لژیون ویلیام وایت ( درمان وابستگی به سیگار )
پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398 ساعت 11:57 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی ل هفدهم | ( نظرات )
به نام خالق آگاهی 
خلاصه گزارش لژیون ویلیام وایت ( درمان وابستگی به سیگار )
کمک راهنمای محترم مسافرحسین
با دستور جلسه  ظرفیت ، مسئولیت و قلبه گم کردن

 ما در کنگره آموزش میبینیم که چگونه میتوان ظرف وجودی خود را افزایش داده و مسئولیتی که بر عهده داریم را به خوبی انجام بدهیم. 

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


خلاصه گزارش لژیون ویلیام وایت ( درمان وابستگی به سیگار )
چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398 ساعت 08:56 | نویسنده این مطلب : مسافر : مرتضی | ( نظرات )
به نام خالق آگاهی 

خلاصه گزارش لژیون ویلیام وایت ( درمان وابستگی به سیگار )

کمک راهنمای محترم مسافر امید

با دستور جلسه  الهام از رمضانانسان در ماه مبارک رمضان می تواند بر حقه های نفس خود غلبه کند و در این ماه باید با خواسته های شیطانی مبارزه کند که معضل سومصرف سیگار و مواد مخدر هم از همین دسته خواسته ها و امیال شیطانی میباشد.

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


لژیون‌های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار با متد DST )
سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 ساعت 17:37 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )
به نام خدا

روز سه‌شنبه 1398/2/10 رأس ساعت ۱۶لژیون‌های  ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار با 

متد (DST با دستور جلسه:الهام از رمضان در نمایندگی شیخ بهایی برگزار شد.

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


گزارش لژیون ویلیام وایت مسافر حسین سه شنبه 9 بهمن 97
جمعه 12 بهمن 1397 ساعت 08:35 | نویسنده این مطلب : مسافر محسن | ( نظرات )

به نام خدا

گزارش عملکرد لژیون ویلیام وایت 

کمک راهنمای محترم مسافر حسین

در کارهای ضد ارزشی مانند سیگار کشیدن اول باید بدانیم چرا سیگار نکشیم و برای نکشیدن سیگار دلیل داشته باشیم.مانند کسی که بر اثر سیگار کشیدن ریه هایش نابود شده و حالا متوجه بدی سیگار شده است.

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،

گزارش عملکرد لژیون ویلیام وایت کمک راهنمای محترم امید معتمدی
چهارشنبه 12 دی 1397 ساعت 22:45 | نویسنده این مطلب : مسافر محسن | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق 

گزارش عملکرد لژیون ویلیام وایت 

کمک راهنمای محترم امید معتمدی

سه شنبه 11 دی ماه 1397


آنچه در ورزش خودش را نشان می دهد گفتار و رفتار ماست که زاییده اندیشه ماست و هر چه تفکر در ما سالم باشد نشان از قدرت جهان بینی ما دارد . 
ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،

لژیون‌های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار با متد DST )
سه شنبه 29 آبان 1397 ساعت 22:35 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )
به نام خدا

روز سه‌شنبه 1397/8/29 رأس ساعت ۱۶لژیون‌های  ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار با 

متد (DST با دستور جلسه: گلریزان در نمایندگی شیخ بهایی برگزار شد.گزارش تصویری در ادامه مطلب...

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


گزارش عملکرد لژیون ویلیام وایت آقای حسین نامداری
جمعه 18 آبان 1397 ساعت 21:44 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )
به نام خالق آگاهی 

خلاصه گزارش لژیون ویلیام وایت ( درمان وابستگی به سیگار )

کمک راهنمای محترم آقای حسین نامداری

با دستور جلسه  DST و تجربه من از سایر روش ها 


اعتیاد روی جسم‌ ، روان وجهان بینیتخریب بوجود می آورد و برای به درمان رسیدن باید روی این سه مقوله کار شود تا به تعادل برسد واین روش در کنگره طی مدت ۱۱ماه وبا داروی OTبه نتیجه میرسد.

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


لژیون‌های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار با متد DST )
سه شنبه 15 آبان 1397 ساعت 23:58 | نویسنده این مطلب : مسافر : رضا | ( نظرات )
به نام خدا

روز سه‌شنبه 1397/8/15 رأس ساعت ۱۶لژیون‌های  ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار با 

متد (DST با دستور جلسه:رابطه یادگیری و معرکه گیری در نمایندگی شیخ بهایی برگزار شد.گزارش تصویری در ادامه مطلب...
ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


گزارش عملکرد لژیون ویلیام وایت آقای محمد حسین آرندیان
یکشنبه 13 آبان 1397 ساعت 23:26 | نویسنده این مطلب : مسافر محسن | ( نظرات )
به نام خالق آگاهی 

خلاصه گزارش لژیون ویلیام وایت ( درمان وابستگی به سیگار )

کمک راهنمای محترم آقای محمد حسین آرندیان

با دستور جلسه وادی دوم  روز سه شنبه 97/08/08

هیچ مخلوقی جهت بیهودگی قدم به حیات نمی نهد ، هیچ کدام از ما به هیچ نیستیم حتی اگر خود به هیچ فکر کنیم .


ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،

لژیون‌های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار با متد DST )
چهارشنبه 9 آبان 1397 ساعت 07:00 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )
به نام خدا

روز سه‌شنبه 1397/8/8 رأس ساعت ۱۶لژیون‌های  ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار با متد (DST 

با دستور جلسه: وادی دوم در نمایندگی شیخ بهایی برگزار شد.گزارش تصویری در ادامه مطلب...
ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


لژیون‌های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار با متد DST )
چهارشنبه 2 آبان 1397 ساعت 01:12 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )
به نام خدا

روز سه‌شنبه 1397/8/1 رأس ساعت ۱۶لژیون‌های  ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار 

با متد (DST با دستور جلسه:D.SAP  در نمایندگی شیخ بهایی برگزار شد.گزارش تصویری در ادامه مطلب...
ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


لژیون‌های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار با متد DST )
چهارشنبه 25 مهر 1397 ساعت 06:57 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )
به نام خدا

روز سه‌شنبه 1397/7/24 رأس ساعت ۱۶لژیون‌های  ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار 

با متد (DST با دستور جلسه:فرمان‌برداری تا فرماندهی  در نمایندگی شیخ بهایی برگزار شد.گزارش تصویری در ادامه مطلب......
ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


لژیون‌های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار با متد DST )
سه شنبه 17 مهر 1397 ساعت 21:17 | نویسنده این مطلب : مسافر : رضا | ( نظرات )
به نام خدا

روز سه‌شنبه 1397/7/17 رأس ساعت ۱۶لژیون‌های  ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار 

با متد (DST با دستور جلسه: سیستم ایکس  در نمایندگی شیخ بهایی برگزار شد.گزارش تصویری در ادامه مطلب......
ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


لینک های مرتبط: کنگره 60،

لژیون‌های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار با متد DST )
سه شنبه 3 مهر 1397 ساعت 22:06 | نویسنده این مطلب : مسافر : رضا | ( نظرات )
به نام خدا

روز سه‌شنبه 1397/7/3 رأس ساعت ۱۶لژیون‌های  ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار 

با متد (DST با دستور جلسه:(صورت مسئله اعتیاد) در نمایندگی شیخ بهایی برگزار شد.ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


لژیون‌های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار با متد DST )
سه شنبه 30 مرداد 1397 ساعت 22:59 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )
به نام خدا

روز سه‌شنبه 1397/5/30 رأس ساعت ۱۶لژیون‌های  ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار 

با متد (DST با دستور جلسه:( عدالت ، آیا همه افراد در کنگره برابر هستند؟) در نمایندگی شیخ بهایی برگزار شد.

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


لژیون‌های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار با متد DST )
چهارشنبه 24 مرداد 1397 ساعت 15:03 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )
به نام خدا

روز سه‌شنبه 1397/5/23 رأس ساعت ۱۶لژیون‌های  ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار 

با متد (DST با دستور جلسه:( وادی سیزدهم ) در نمایندگی شیخ بهایی برگزار شد.


ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


لژیون‌های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار با متد DST )
چهارشنبه 27 تیر 1397 ساعت 16:16 | نویسنده این مطلب : مسافر : رضا | ( نظرات )
به نام خدا

روز سه‌شنبه 1397/4/26 رأس ساعت ۱۶لژیون‌های  ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار 

با متد (DST با دستور جلسه:( حرمت کنگره 60 ، چرا رابطه کاری و مالی در کنگره ممنوع است؟  ) در نمایندگی

 شیخ بهایی برگزار شد.


ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


لژیون‌های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار با متد DST )
چهارشنبه 20 تیر 1397 ساعت 15:47 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )
به نام خدا

روز سه‌شنبه 1397/4/19 رأس ساعت ۱۶لژیون‌های  ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار 

با متد (DST با دستور جلسه:( تخریب های شیشه و درمان آن با متد DST) در نمایندگی

 شیخ بهایی برگزار شد.

ادامه مطلب
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو