لژیون‌های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار با متد DST)
سه شنبه 23 مهر 1398 ساعت 17:12 | نویسنده این مطلب : مسافر مهدی | ( نظرات )
به نام خدا

روز سه‌شنه 1398/7/23 رأس ساعت ۱۶ لژیون‌های  ویلیام وایت

 (درمان وابستگی به سیگار با متد (DST با دستور جلسه: 

سیستم ایکس  در نمایندگی شیخ بهایی برگزار شد.


ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،

لژیون‌های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار با متد DST)
سه شنبه 9 مهر 1398 ساعت 16:31 | نویسنده این مطلب : مسافر مهدی | ( نظرات )
به نام خدا

روز سه‌شنه 1398/7/09 رأس ساعت ۱۶ لژیون‌های  ویلیام وایت

 (درمان وابستگی به سیگار با متد (DST با دستور جلسه: 

وادی اول و تاثیر آن روی من  در نمایندگی شیخ بهایی برگزار شد.ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،

خلاصه گزارش لژیون ویلیام وایت ( درمان وابستگی به سیگار)
پنجشنبه 28 شهریور 1398 ساعت 20:54 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی ل هفدهم | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق

لژیون ویلیا وایت با استادی کمک راهنمای محترم امید معتمدی در روز سه شنبه مورخ 98/6/26 

با دستور جلسه وادی چهاردهم و تاثیر آن روی من برگزار گردید.


 عشق یک محصولی دارد که قابل بیان نیست و تا در آزمایش قرار نگیریم قابل درک نیست...
ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


لژیون‌های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار با متد DST)
سه شنبه 26 شهریور 1398 ساعت 17:59 | نویسنده این مطلب : مسافر مهدی | ( نظرات )
به نام خدا

روز سه‌شنه 1398/6/26 رأس ساعت ۱۶ لژیون‌های  ویلیام وایت

 (درمان وابستگی به سیگار با متد (DST با دستور جلسه: 

وادی چهاردم و تاثیر آن روی من در نمایندگی شیخ 

بهایی برگزار شد.


ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،

برچسب‌ها: درمان اعتیاد،

خلاصه گزارش لژیون ویلیام وایت ( درمان وابستگی به سیگار)
شنبه 16 شهریور 1398 ساعت 19:36 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی ل هفدهم | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق
لژیون ویلیام وایت با استادی کمک راهنمای محترم حسین نامداری در روز سه شنبه مورخ 98/6/12 با دستور جلسه چگونه از
وبسایت کنگره 60 استفاده کنیم برگزار گردید.


 
بهترین آموزش ها در قسمت سایت و وبلاگ قرار میگیرند. 
ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


لژیون‌های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار با متد DST)
سه شنبه 12 شهریور 1398 ساعت 19:44 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )
به نام خدا

روز سه‌شنه 1398/6/12 رأس ساعت ۱۶لژیون‌های  ویلیام وایت

 (درمان وابستگی به سیگار با متد (DST با دستور جلسه: 

ازسایت کنگره 60چگونه استفاده می کنم، (مقاله نویسی) در نمایندگی شیخ 

بهایی برگزار شد.ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،

برچسب‌ها: درمان اعتیاد،

خلاصه گزارش لژیون ویلیام وایت ( درمان وابستگی به سیگار)
شنبه 9 شهریور 1398 ساعت 19:39 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی ل هفدهم | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق

لژیون ویلیام وایت با استادی کمک راهنما محترم مسافر محمد در روز سه شنبه مورخ 98/6/5 با 

دستور جلسه قضاوت و جهالت برگزار گردید.


در کنگره هم اگر بخواهیم دیگران را قضاوت کنیم دیگر نمیتوانیم وقتی برای درمان و خوب سفر کردن خودمان بگذاریم چون فکرمان مدام درگیر است و دیگر آسایش نداریم.

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


لژیون‌های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار با متد DST)
سه شنبه 22 مرداد 1398 ساعت 19:49 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )
به نام خدا

روز سه‌شنه 1398/5/22 رأس ساعت ۱۶لژیون‌های  ویلیام وایت

 (درمان وابستگی به سیگار با متد (DST با دستور جلسه: 

 کار ، تحصیل ، قدرت در نمایندگی شیخ 

بهایی برگزار شد.


ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،

برچسب‌ها: درمان اعتیاد،

خلاصه گزارش لژیون ویلیام وایت ( درمان وابستگی به سیگار)
پنجشنبه 17 مرداد 1398 ساعت 16:53 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی ل هفدهم | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

لژیون ویلیام وایت با استادی مسافر حسین نایبی در روز سه شنبه مورخ  98/5/15 با 

دستور جلسه ازفرمانبری تا فرماندهی برگزار گردید.


وقتی به فرماندهی برسیم این فرماندهی در صور آشکار و صور پنهان است و وقتی تفکرات انسان مثبت شود و بتواند قوانین را اجرا کند می تواند به فرماندهی شهر وجودی خود برسد و همه این قوانین به دلیل آن است که در صلح و آرامش زندگی کنیم.

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


لژیون‌های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار با متد DST)
سه شنبه 15 مرداد 1398 ساعت 18:23 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )
به نام خدا

روز سه‌شنه 1398/5/15 رأس ساعت ۱۶لژیون‌های  ویلیام وایت

 (درمان وابستگی به سیگار با متد (DST با دستور جلسه: 

فرماندهی تا فرمانبرداری در نمایندگی شیخ 

بهایی برگزار شد.


ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،

خلاصه گزارش لژیون ویلیام وایت ( درمان وابستگی به سیگار)
پنجشنبه 3 مرداد 1398 ساعت 12:18 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی ل هفدهم | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

لژیون ویلیام وایت با استادی مسافر حسین آرندیان در روز سه شنبه مورخ 98/5/1 با دستور جلسه حرمت کنگره

 60 و چرا رابطه کاری و مالی در کنگره 60 ممنوع میباشد برگزار گردید.وقتی میگویند در کنگره رابطه مالی و کاری با هم نداشته باشید بخاطر این است که بعضی ها هنوز ظرفیت کامل پیدا نکرده اند که بتوانند از مسائل مالی عبور کنند.
ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


خلاصه گزارش لژیون ویلیام وایت ( درمان وابستگی به سیگار)
پنجشنبه 20 تیر 1398 ساعت 11:39 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی ل هفدهم | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق الله

لژیون ویلیام وایت با استادی مسافر امید معتمدی در روز سه شنبه مورخ 98/4/18 با 

دستور جلسه  تخریب شیشه و درمان آن با متد dst برگزار گردید.


اگرتوانسته ایم شیشه را درمان کنیم بخاطر داروی مناسبی بوده که انتخاب شده و توانسته مشکلات جسمی مصرف کننده شیشه را تا حدودی برطرف کند و این جایگزینی به جایی میرسد که شخص بتواند به تعادل لازم و به سلامتی برگردد.
ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


خلاصه گزارش لژیون ویلیام وایت ( درمان وابستگی به سیگار)
سه شنبه 4 تیر 1398 ساعت 22:56 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی ل هفدهم | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

خلاصه گزارش لژیون ویلیام وایت ( درمان وابستگی به سیگار)

در روز سه شنبه جلسه  لژیون ویلیام وایت با استادی مسافر حسین برگزار گردید.


قدرشناسی یعنی احترام به همدیگر و بهترین آن احترامی است که به راهنماها میگذاریم.
ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


لژیون‌های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار با متد DST)
سه شنبه 21 خرداد 1398 ساعت 19:34 | نویسنده این مطلب : امیرحسین نظری | ( نظرات )
به نام خدا

روز سه‌شنه 1398/3/21 رأس ساعت ۱۶لژیون‌های  ویلیام وایت

 (درمان وابستگی به سیگار با متد (DST با دستور جلسه: 

وادی دهم و تاثیر آن روی من در نمایندگی شیخ 

بهایی برگزار شد.

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


خلاصه گزارش لژیون ویلیام وایت ( درمان وابستگی به سیگار)
چهارشنبه 15 خرداد 1398 ساعت 17:23 | نویسنده این مطلب : مسافر : مرتضی | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

خلاصه گزارش لژیون ویلیام وایت ( درمان وابستگی به سیگار)

در روز سه شنبه مورخ 98/03/14جلسه  لژیون ویلیام وایت با استادی مسافر علیرضا و با دستور جلسه در استحکام پایه های مالی و علمی کنگره من چه کرده ام؟
برگزار گردید.


در مورد استحکام پایه های علمی هم باید بگوییم که ما مرتب و هرجلسه توسط منابع عظیم کنگره، درحال گرفتن آموزش و ارتقاء سطح جهانبینی هستیم و این آموزش ها را در سطح خانواده و جامعه هم عملیاتی می نماییم 
ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


لژیون‌های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار با متد DST)
سه شنبه 14 خرداد 1398 ساعت 17:58 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )
به نام خدا

روز سه‌شنه 1398/3/14 رأس ساعت ۱۶لژیون‌های  ویلیام وایت

 (درمان وابستگی به سیگار با متد (DST با دستور جلسه: 

در استحکام پایه های مالی و علمی کنگره ، من چه کرده ام ؟

در نمایندگی شیخ بهایی برگزار شد.

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


خلاصه گزارش لژیون ویلیام وایت ( درمان وابستگی به سیگار)
چهارشنبه 8 خرداد 1398 ساعت 17:37 | نویسنده این مطلب : مسافر : مجید ت | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

خلاصه گزارش لژیون ویلیام وایت ( درمان وابستگی به سیگار)
در روز سه شنبه مورخ 98/03/07جلسه  لژیون ویلیام وایت با استادی مسافر محمد حسین و با دستور جلسه کتاب عبور از منطقه ۶۰ درجه برگزار گردید.


۱۴ تصویر برای ما در این کتاب مشخص شده که هرکدام بیانگر مطلبی میباشد...

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،

لژیون‌های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار با متد DST)
سه شنبه 7 خرداد 1398 ساعت 21:51 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )
به نام خدا

روز سه‌شنه 1398/3/7 رأس ساعت ۱۶لژیون‌های  ویلیام وایت

 (درمان وابستگی به سیگار با متد (DST با دستور جلسه: 

ا کتاب عبور از منطقه 60؛ درجه زیر صفر و تصاویر آن 

در نمایندگی شیخ بهایی برگزار شد.

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


خلاصه گزارش لژیون ویلیام وایت ( درمان وابستگی به سیگار)
چهارشنبه 1 خرداد 1398 ساعت 11:28 | نویسنده این مطلب : مسافر : مجید ت | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

خلاصه گزارش لژیون ویلیام وایت ( درمان وابستگی به سیگار)
در روز سه شنبه مورخ 98/02/31جلسه  لژیون ویلیام وایت با استادی مسافر محمد حسین و با دستور جلسه وادی نهم برگزار گردید.


 موقعی که ما شروع به مصرف سیگار نمودیم خیلی راحت این مرحله را بالا بردیم و نقطهٔ تحملمان نسبت به سیگار و نیکوتین بالا رفت و حالا برای اینکه بتوانیم این عمل را معکوس کنیم ، به راحتی امکانپذیر نیست و نیازمند پارامترهایی میباشد که باید آن ها را رعایت و اجرا کنیم .
ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


گزارش جلسه لژیون سردار نمایندگی شیخ بهایی اصفهان
جمعه 27 اردیبهشت 1398 ساعت 13:12 | نویسنده این مطلب : مسافر : مجید ت | ( نظرات )

جلسه چهارم از دور اول جلسات هماهنگی لژیون سردار نمایندگی شیخ بهایی اصفهان به استادی هم‌سفر اعظم، نگهبانی مسافر مصطفی و دبیری مسافر مجید با دستور جلسه این ماه: قدر و تقدیر  رأس ساعت 15:30 در محل نمایندگی شیخ بهایی اصفهان برگزار شد

 

تقدیر مثل تیری هست که از کمان رهاشده و هیچ تردیدی دررسیدن این تیر به هدف وجود ندارد و اگر همهٔ دنیا هم‌دست به دست هم بدهند نمی‌توانند از آن اتفاق جلوگیری کنند ولی  اعمال ، رفتار و تفکراتش می‌تواند در این مدت به او کمک کند 

ادامه مطلب
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو