عملکرد لژیون ویلیام وایت
سه شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 23:59 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق

لژیون ویلیام وایت با استادی کمک راهنمای محترم آقای محمد امینی در روز سه شنبه  با دستور جلسه عدالت،آیا درکنگره همه با هم برابراند؟ برگزار گردید.


عدالت یعنی هرکس به اندازه تلاشش پاداش و به اندازه اشتباهش تاوان بدهد.عدالت یعنی هر چیزی سر جای خودش قرار گرفته باشد و برابری نیست.
ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


سیگار و جایگزینی
یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 16:38 | نویسنده این مطلب : مسافر مهدی | ( نظرات )


روز یکشنبه 99/6/16 راس ساعت ۱۶ لژیون‌های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار) با دستور جلسه:  (عدالت ،آیا همه افراد در کنگره با هم برابراند) در نمایندگی شیخ بهایی برگزار شد.


ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،

گزارش جلسه ویلیام وایت
چهارشنبه 5 شهریور 1399 ساعت 00:05 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق

لژیون ویلیام وایت با استادی کمک راهنمای محترم آقای محمد حسین آرندیان در روز سه شنبه  با دستور جلسه قضاوت و جهالت برگزار گردید.


 هر موقع من خودم را قضاوت کردم می توانم خیلی از ناخالصی های درون خودم را پیدا کنم و آن ها را کاملا برطرف کنم ولی اگر روی دیگران تمرکز کرد سریع وارد حاشیه ،معرکه گیری و نهایت خارج شد سیستم های حیاتی خودم از چرخه تعادل می شود.  
ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


لژیون‌های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار)
سه شنبه 4 شهریور 1399 ساعت 23:32 | نویسنده این مطلب : همسفر محمدجواد | ( نظرات )
روز سه شنبه 99/6/4 راس ساعت ۱۶ لژیون‌های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار) با دستور جلسه: "قضاوت و جهالت" در نمایندگی شیخ بهایی برگزار شد.

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


سیگار و جایگزینی
یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 16:45 | نویسنده این مطلب : مسافر مهدی | ( نظرات )

روز یکشنبه 99/5/26 راس ساعت ۱۶ لژیون‌های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار) با دستور جلسه:وادی سیزدهم و تاثیر آن روی من  در نمایندگی شیخ بهایی برگزار شد.

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،

لژیون‌های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار)
یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 16:35 | نویسنده این مطلب : مسافر مهدی | ( نظرات )

روز یکشنبه 99/5/12 راس ساعت ۱۶ لژیون‌های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار) با دستور جلسه: "کار،تحصیل،قدرت " در نمایندگی شیخ بهایی برگزار شد.

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


گزارش جلسه ویلیام وایت
پنجشنبه 9 مرداد 1399 ساعت 11:04 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق

لژیون ویلیام وایت با استادی کمک راهنمای محترم آقای محمدرضا نیلچیان در روز سه شنبه  با دستور جلسه فرمانبرداری تا فرماندهی برگزار گردید.


اگر می خواهیم در راستای سازندگی قرار بگیریم باید فرمانبرداری کنیم و از اولین چیزی که باید فرمانبرداری کنیم از نظامی است که خداوند خلقت کرده.
ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


لژیون‌های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار)
پنجشنبه 9 مرداد 1399 ساعت 11:07 | نویسنده این مطلب : مسافر مهدی | ( نظرات )

روز یکشنبه 99/5/5 راس ساعت ۱۶ لژیون‌های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار) با دستور جلسه: "از فرمانبرداری تا فرماندهی" در نمایندگی شیخ بهایی برگزار شد.

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


گزارش جلسه ویلیام وایت
پنجشنبه 2 مرداد 1399 ساعت 12:25 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )
جلسه اول از دور یازدهم لژیون ویلیام وایت با دبیری موقت مسافر اسماعیل و استادی کمک راهنما محترم مسافر حسین با دستور جلسه وادی یازدهم و تاثیر آن روی من در تاریخ 99/4/13 راس ساعت 15:45 آغاز به کار نمود.


 منظور از چشمه های جوشان و رودهای خروشان این است که یک انسان هم باید همانند یک چشمه همیشه درحال جوشیدن باشد و چشمه تا زمانی چشمه است که برای همیشه از منبع ذخیره خودش استفاده کند و همواره در حال جوشش باشد 
ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


سیگار و جایگزینی
یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 18:33 | نویسنده این مطلب : مسافر مهدی | ( نظرات )

روز یک شنبه 99/4/29راس ساعت ۱۶ لژیون‌های ویلیام وایت  (درمان وابستگی به سیگار) با دستور جلسه: وادی یازدهم و تاثیر آن روی من در نمایندگی شیخ بهایی برگزار شد. 


ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


سیگار و جایگزینی
یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 18:43 | نویسنده این مطلب : مسافر مهدی | ( نظرات )

روز یک شنبه 99/4/22راس ساعت ۱۶ لژیون‌های ویلیام وایت     

 (درمان وابستگی به سیگار) با دستور جلسه: شیشه و تخریب آن روی من  در نمایندگی شیخ بهایی برگزار شد. 

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،

روز یک شنبه 99/4/15 راس ساعت ۱۶ لژیون‌های ویلیام وایت     

 (درمان وابستگی به سیگار) با دستور جلسه: تعطیلات تابستانی در نمایندگی شیخ بهایی برگزار شد. 

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،

لژیون‌های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار)
یکشنبه 8 تیر 1399 ساعت 16:33 | نویسنده این مطلب : مسافر مهدی | ( نظرات )

روز یک شنبه 99/4/8 راس ساعت ۱۶ لژیون‌های ویلیام وایت     

 (درمان وابستگی به سیگار) با دستور جلسه: «حرمت کنگره 60,چرا رابطه کاری و مالی در کنگره ممنوع است؟؟؟»

 در نمایندگی شیخ بهایی برگزار شد.ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


لژیون‌های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار)
یکشنبه 1 تیر 1399 ساعت 21:56 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )

روز یک شنبه 99/4/1 راس ساعت ۱۶ لژیون‌های ویلیام وایت     

 (درمان وابستگی به سیگار) با دستور جلسه: «آداب معاشرت و بی ادبی ، تعادل و بی تعادلی»

 در نمایندگی شیخ بهایی برگزار شد.


ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


لژیون‌های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار)
سه شنبه 22 بهمن 1398 ساعت 22:41 | نویسنده این مطلب : مسافر مهدی | ( نظرات )

روز سه شنبه 98/11/22 راس ساعت ۱۶ لژیون‌های ویلیام وایت     

 (درمان وابستگی به سیگار) با دستور جلسه: «وادی ششم وتاثیر آن روی من»

 در نمایندگی شیخ بهایی برگزار شد.


ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،

لژیون‌های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار)
سه شنبه 15 بهمن 1398 ساعت 16:32 | نویسنده این مطلب : مسافر مهدی | ( نظرات )

روز سه شنبه 98/11/15 راس ساعت ۱۶ لژیون‌های ویلیام وایت     

 (درمان وابستگی به سیگار) با دستور جلسه: «اوتی   OT»

 در نمایندگی شیخ بهایی برگزار شد.


ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


لژیون‌های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار)
سه شنبه 8 بهمن 1398 ساعت 18:22 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )

روز سه شنبه 98/11/8 راس ساعت ۱۶ لژیون‌های ویلیام وایت     

 (درمان وابستگی به سیگار) با دستور جلسه: «جلسه نظم، انضباط و احترام»

 در نمایندگی شیخ بهایی برگزار شد.ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


گزارش جلسه ویلیام وایت
دوشنبه 7 بهمن 1398 ساعت 00:10 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق

لژیون ویلیام وایت با استادی کمک راهنمای محترم آقای امید معتمدی در روز سه شنبه مورخ 98/11/1 با دستور جلسه وادی پنجم برگزار گردید.


وادی های یكم تا چهارم چه گونه تفكر كردن را به ما می آموزد اما تكامل این تفكر در گرو رفتن،حركت و رسیدن است.
ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


لژیون‌های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار)
سه شنبه 1 بهمن 1398 ساعت 16:31 | نویسنده این مطلب : مسافر مهدی | ( نظرات )


روز سه شنبه 98/11/1 راس ساعت ۱۶ لژیون‌های ویلیام وایت     

 (درمان وابستگی به سیگار) با دستور جلسه: وادی پنجم

 در نمایندگی شیخ بهایی برگزار شد.


ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


لژیون‌های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار)
سه شنبه 24 دی 1398 ساعت 19:35 | نویسنده این مطلب : همسفر محمدجواد | ( نظرات )

روز سه شنبه98/10/24 راس ساعت ۱۶ لژیون‌های ویلیام وایت     

 (درمان وابستگی به سیگار) با دستور جلسه:جشن همسفر

 در نمایندگی شیخ بهایی برگزار شد.
ادامه مطلب
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات