پیام هفته منتخب از سیدی بیداری نگهبان و استاد عقاب سفید 85/1/18
جمعه 8 آبان 1394 ساعت 16:26 | نویسنده این مطلب : مسافر جلال | ( نظرات )

بنام قدرت مطلق

نگهبان : با سلام به استاد عزیزم و گروه تحقیق نیک می دانید که از پیشرفت کارها و آموزش ها و تحقیقات تا حدودی راضی هستم و خوب می دانید که آموزش و پرورش انسان کاری است سخت و سهل و امکان پذیر نمی باشد مگر عملا افکار و اندیشه راستین جایگزین افکار و اندیشه پوچ ،خرافی، غلط و نادرست گردد .بایستی انسان در بوته آزمایش قرار بگیرد تا محک بخورد و این باز هم میسر نمی شود مگر انسان با خودش آشنا شود تا خودش را و ارزش وجودی خود را بشناسد و امروزه کاری که من انجام میدهم اینست که فقط آدرس انسانها را به خودشان می دهم تا از روی خرد با خودشان آشنا شوند تا خود را پیدا کنند.

متاسفانه  امروز اکثر انسانهای آن چیزی را  فقط قبول دارند که بتوانند با چشم سر آن را ببینند و یا با حواس پنجگانه آن را لمس کنند در باور انسانها نمی گنجد ، که چه آنها بخواهند و چه آنها نخواهند چه بدانند و چه ندانند اما تمام جهان های آفرینش در لایه های زیرین خود و در صور پنهان خودشان دایما با یکدیگردر ارتباط هستند و از یکدیگر تاثیر می پذیرند .

من می خواهم به برخی از انسانها بگویم که مرگ پایان زندگی نیست و جهل و نادانی و بی خبری و یا علم و دانش و آگاهی در همه جهانها و جهانهای پس از مرگ هم ادامه دارد به هر حال امیدوارم روزی بتوانیم همان طوری که قبلا گفتید یک آکادمی را به وجود  آوریم که مربوط به علوم انسانی و شناخت انسان و اعتیاد و روان باختگان باشد تا پژوهش و تحقیق ، مجهولات زیادی را به معلومات تبدیل نماید و از هم اکنون در حال برنامه ریزی آن هستم و این دانشکده ویا آکادمی باید به زبان بین المللی باشد. 

با احترام جلال امینی

مرتبط با: متن یا خلاصه سی دی های اموزشی، پیام هفته،

پیام هفته ، منتخب از سی دی فرمانروایان زمان استاد رعد و نگهبان 83/3/22
دوشنبه 4 آبان 1394 ساعت 12:07 | نویسنده این مطلب : مسافر جلال | ( نظرات )

                                                                                          بنام قدرت مطلق

استاد رعد: خوشحال از اینکه از اینکه یاران خود را دوباره پیدا نمودید و آن گرفتاری که من را فراگرفته بود پیدا ننمودید . اندوه انسان را مانند یک سنگ بزرگ در ژرفای اقیانوس دفن می نماید ، قاضی می داند که چه زمانی حکم بنماید آن کسانیکه می دانند و فرمان نمی دهند انتظار فرمان حق و یزدان را دارند. بایستی بگوییم که آزادشدگان از تاریکی نزد ماهم بسیار هستند و دیگر نمی خواهند برگردند شاید در آینده شما در کره زمین از ساکنینش کاسته شود تا به تعادل برسد.

و اما در کنار شما هستیم و از آن مراسم شما هم برای برنامه خود همواره به کار میگیریم . فرمانروایان زمان آنانی نیستند که از بین می برند بلکه آنانی هستند که می سازند اگر چه اندک باشد . یزدان پاک در همه ابعاد به همه انسانهایی که به کارهای شایسته ادامه می دهند توان و قدرت می بخشد و اگر هم قدری دیر شد شما می دانید که چه کار باید بنمایید .

( فرمانروایان زمان یعنی فرمانروایی در جهان فیزیکی و حیات دنیوی که شامل سه ضلع است : * فرمانروایی بسیط یا ساده ،که همان فرمانروایی بر خود و نفس خود است * فرمانروایی مرکب ،که همان فرمانروایی بر خانواده لژیون شعبه کارخانه روستا و شهر است * موضوع فرمانروایی ، یعنی راهنما فقط در مورد مسایل درمانی فرمانرواست معلم مسایل درسی مدیر کارخانه مسایل شغلی و شهردار امور شهروندان)

                                                                                                                                                                                        با احترام جلال امینی
مرتبط با: متن یا خلاصه سی دی های اموزشی، پیام هفته،


لینک های مرتبط: کنگره 60،

                                                                          بنام قدرت مطلق

استاد سردار : خیلی مطالب را انسانها نمیدانند، چون با فکر و اندیشه جلو نمی روند بلکه با چشم اندیشه میکنند ( چشم برای دیدن است  و اندیشه جای دیگری است صور پنهان روح معاد و قیامت با چشم قابل رویت نیستند ) پس اگر می خواهید به بیرون از بدن که به عبارتی دیده نمی شود سیر نمایید، باید بدانید که مکان و به قول معروف مبدا و منشا و ریشه از قفس تن آغاز می شود و به بیرون و ماورای اندیشه ما را هدایت می نماید.

هر چیزی آغازی دارد و برای شناخت بقیه مطالب می بایست وسیله ای باشد یعنی مانند صورت مساله ای که خود میگویید ، در این مساله هم باید یک موضوع روشن باشد تا بتوان مجهولات دیگری را از روی آن یافت . آیا متوجه شدید ؟

نگهبان : من نمیتوانم اکنون بگویم باید بارها باز هم فکر نمایم . آیا خیال فکر تصورکردن یا ذهن جزو حس می باشد ؟

استاد : نام هایی که شما بردید جزو مجموعه حس هستند اگر شما حس نداشته باشید هیچ حرکت سماوی صورت نمی گیرد خواه در خواب باشد یا بیداری ، همیشه وسیله اندیشیدن در اختیار نیست.

  با احترام جلال امینی
مرتبط با: متن یا خلاصه سی دی های اموزشی، پیام هفته،


لینک های مرتبط: کنگره 60،

                                                     بنام قدرت مطلق
زمامدار راستی : جشن و شادمانی با انسان است و در زمین تعلیم داده می شود و در سما جفت و یا زوجه آن را

جذب می نماید ، با عشق به جسم تفاوت دارد وقتی کامل شد جذب وجود می شود .


البته واقع امر یکی است ، اما آن خود دیگری است که جسم نمی داند هستی جان می فهمد آنگاه شادمانی معنی

دوم
را در می یابد.                                                                                              
                                                                                                                
                                                                                                            با احترام جلال امینی

مرتبط با: متن یا خلاصه سی دی های اموزشی، پیام هفته،


لینک های مرتبط: کنگره 60،

پیام هفته : برگرفته از سی دی حکیم و مجلس ختم ، استادسردار و نگهبان 77/09/02
جمعه 20 شهریور 1394 ساعت 19:40 | نویسنده این مطلب : مسافر جلال | ( نظرات )

بنام قدرت مطلق

سالـها دل طلب جــام جـــم از ما میـکرد                 وآنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد

گوهری کزصدف کان ومکان بیرون است                  طـلب از گم شدگان لب  دریـــا میکرد

 استاد سردار: برای اینکه بدانید ما هم در مورد اینکه انجام کارها به جهتی ممکن است قدری کُند و صحیح بودن ابعاد باشد ، فکر می کنیم شما با تعداد کثیری در ارتباط هستید که با یک موضوع بسیار قدیمی مانند مرض ذاتُ الریه در تماس هستید که این مرض برخی از جا ومکانها به سل مزمن تبدیل شده و به قول شما لاعلاج گردیده در مقابل اینکه این دسته را در معرض طبیعت بگذارند یا با هم دفن کنند اختلاف نظرهای بسیاری دارند جالب اینکه تا به حکیم بگویند وحکیم همواره چاره بجوید ، مجلس ختم برگزار شده و بایستی در قبرستان با قبر وخاک و گل وداع کند .

 با احترام جلال امینی

مرتبط با: متن یا خلاصه سی دی های اموزشی، پیام هفته،


لینک های مرتبط: کنگره 60،

پیام هفته : برگرفته از سی دی کلام حق ،استاد سردار و نگهبان77/7/11
یکشنبه 15 شهریور 1394 ساعت 19:18 | نویسنده این مطلب : مسافر جلال | ( نظرات )

                                                                      بنام قدرت مطلق

منتخب ازسی دی کلام حق

استاد سردار: انشااله به توفیق الهی دست بیابید و این سنجشی بود برای خودتان که بدانید از خویش به خوبی دفاع نموده و درخت حق را به زمین سخت فرو نشاندید و برهمگان هم این مساله یک واقعه ای بود که بیاموزند و این مطلب را برای همیشه نگه دارند .

نتیجه این سی دی :

1- به تمام تلاشها ادامه دهیم و ازتمام مشکلات و از رنج ها درس بگیریم و آنها را لعنت ندانیم و بدانیم آن خواست خداوند است.

2-پنهان کاری نکنیم که آنها یک روزی ، دیر یا زود برملا خواهد شد زیرا که حق و راستی همیشه پیروز است.

با احترام جلال امینی

مرتبط با: متن یا خلاصه سی دی های اموزشی، پیام هفته،


لینک های مرتبط: کنگره 60،

نوشتار سی دی تسلیم قدرت مطلق از اقای مهندس دژاکام
چهارشنبه 11 شهریور 1394 ساعت 12:18 | نویسنده این مطلب : مدیر وبلاگ علی جمالی | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق الله
نوشتار سی دی: تسلیم قدرت مطلق


ما در دعائی که در آخر جلسه میخوانیم میگوییم , خداوندا ما در پی هم روان شده ایم تا بدانیم آنچه نمی دانیم از هستی و نیستی . در اینجا نیستی در کنگره 60 , هستی است ولی با شکل و فرم دیگری . نیستی فقط نبودن نیست, چیزی است که از دید ما نیست است و وجود ندارد چون ما آن را نمی بینیم . 

منبع: وب لژیونی مسافر مهدی پوستی

ادامه مطلب
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو