خلاصه سی دی غذای ما ،دوای ما
یکشنبه 5 آذر 1396 ساعت 09:49 | نویسنده این مطلب : مسافر : امید | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق

ما چیزی که در کنگره به آن معتقدیم و روی آن کار میکنیم و نتیجه آن را هم دیدیم درمان است و به حالت تعادل رسیدن است. دیدگاهی که در کنگره 60 است چه بخواهیم و چه نخواهیم یک دیدگاه الهی است. چون در دیدگاه الهی انسان بقا دارد. هر عملی عکس العملی دارد و نتیجه کار خوب ،خوب است و نتیجه کار بد ،بد است. با این دیدگاه است در اینجا به درمان میرسیم. و این دیدگاه صور پنهان است. صور پنهان بسیار وسیع و گسترده است. قبلا هم گفتیم کره زمین مانند یک ریگ در یک کویر بزرگ است.ادامه مطلب
مرتبط با: متن یا خلاصه سی دی های اموزشی،

خلاصه سی دی بیان همراه با سوال
سه شنبه 30 آبان 1396 ساعت 15:33 | نویسنده این مطلب : همسفر:فهیمه | ( نظرات )

بنام خدا

خلاصه سی دی بیان

پس از خواندن مطلب در سی دی بیان می توانید به سوالات زیر پاسخ دهید:

1-     انسان برای انتفال افکار و اندیشه اش چند راه دارد؟

2-     اگر برای بیان٬ یک مثلث در نظر بگیریم نام هریک از اضلاع مثلث را بگوئید؟

3-     اگر بخواهید بدانید شخصی خوب یا بد است باید به .............................. نگاه کنید.

4-     ریشه همه بیماریها در چیست؟

5-    پایه تمام و اکثر بیماریها، تغییر شکل سلول است٬ برای اینکه سلول تغییر شکل ندهد به چه چیز نیازمندیم؟

ادامه مطلب
مرتبط با: متن یا خلاصه سی دی های اموزشی،


نوشتار سی دی مروارید
شنبه 27 آبان 1396 ساعت 22:44 | نویسنده این مطلب : همسفر زهره | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق

نوشتار سی دی مروارید

     اگر ما دست کسی را نگیریم، هیچ کس دست ما را نخواهد گرفت! اگر ما به هیچ کس کمک نکنیم، هیچ کس به ما کمک نخواهد کرد! هر کاری کنیم به خودمان برمی‌گردد،

ادامه مطلب
مرتبط با: متن یا خلاصه سی دی های اموزشی،


خلاصه سی دی پرسش و پاسخ96
یکشنبه 21 آبان 1396 ساعت 09:39 | نویسنده این مطلب : مسافر : امید | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق

سی دی پرسش و پاسخ 96

 بدانید که درمان در مرحله اول قرار دارد. شما یا میخواهی درمان شوی یا نمیخواهی. مسائل شخصی نباید مانع درمان شود..... 

ادامه مطلب
مرتبط با: متن یا خلاصه سی دی های اموزشی،


نوشتار سی دی ازدواج
شنبه 13 آبان 1396 ساعت 21:11 | نویسنده این مطلب : همسفر شهلا | ( نظرات )

 به نام قدرت مطلق

متن سی دی ازدواج

 هر چه انسان ابله تر باشد روی نقاط غیر مشترک کار می‌کند و هر چه فهمیده تر باشد روی نقاط مشترک کار می‌کند واین موضوع در تمام سطوح زندگی نقش بسیار بسیار سازنده ای دارد....

ادامه مطلب
مرتبط با: متن یا خلاصه سی دی های اموزشی،


خلاصه سی دی رنج ابدی همراه با سوال
سه شنبه 9 آبان 1396 ساعت 08:30 | نویسنده این مطلب : همسفر:فهیمه | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق

   خلاصه سی دی رنج ابدی

پس از خواندن مطلب در سی دی رنج ابدی قادر خواهید بود به سوالات زیر پاسخ دهید :

1-     ظلم و دشمنی چگو نه بوجود می آیند؟

2-     چرا شخصی که معتاد است اگر از دنیا برود در جهان دیگر هم معتاد آست؟

3-     چه چیزی باعث رنج ابدی در انسان می شود؟

4-     انسان موجودی است موجی و ذره ای . جسم ما ....... و نفس ما .........می باشد.

5-     شیطان چه موقع می تواند در ما نفوذ پیدا کند؟

                                         

ادامه مطلب
مرتبط با: متن یا خلاصه سی دی های اموزشی،


متن سی دی جان
یکشنبه 7 آبان 1396 ساعت 12:14 | نویسنده این مطلب : مسافر : محسن | ( نظرات )

به نام خدا 

خلاصه سی دی جان

 انسان دارای چندین بٌعد است و چندین حرکت. انسان موجودی است که باید ورزش کنند.

 باید پیاده روی کند . باید دوست داشته باشد.  باید محبت و نشست و برخاست داشته باشد. 

ادامه مطلب
مرتبط با: متن یا خلاصه سی دی های اموزشی،


برداشت از سی دی
سه شنبه 2 آبان 1396 ساعت 17:28 | نویسنده این مطلب : همسفر فاطمه ج | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله 

از نقطه به اقیانوس و از اقیانوس به نقطه

برداشت از سی دی به قلم هم‌سفر مهین

از حرف های نامربوط دیگران به سرعت ناراحت می شویم٬ ما با تفکر و اندیشه خودمان مسائل را سخت می کنیم.
ادامه مطلب
مرتبط با: متن یا خلاصه سی دی های اموزشی،

متن کامل سی دی کوانتوم
شنبه 29 مهر 1396 ساعت 10:13 | نویسنده این مطلب : همسفر فخری | ( نظرات )

به نام خداوند موج و ذره

متن کامل سی دی کوانتوم

 

دیدگاه کوانتومی یا فیزیک کوانتومی یعنی فیزیکی که عالم را به صورت ذرات بسیار کوچک بررسی می کند یعنی اگر ما بتوانیم دنیا را به صورت ذرات بسیار کوچک ببینیم و قوانین آنها را بررسی کنیم مسئله جبر و اختیار هم کاملاً مطرح می شود.

ادامه مطلب
مرتبط با: متن یا خلاصه سی دی های اموزشی،


خلاصه سی دی گل ریزان
یکشنبه 23 مهر 1396 ساعت 15:14 | نویسنده این مطلب : مسافر : امید | ( نظرات )

به نام خدا  

خلاصه سی دی گلریزان


اگر بنایی آباد باشد اما ساکنین آن خراب باشند بنا هم کم کم رو به نابودی و

 خرابی میرود. اما ساکنین آباد بناهای خراب و ویرانه را میتوانند احیا نمایند.

ادامه مطلب
مرتبط با: متن یا خلاصه سی دی های اموزشی،

متن کامل سی دی شگفتی
شنبه 15 مهر 1396 ساعت 07:30 | نویسنده این مطلب : همسفر: سارا | ( نظرات )

به نام خداوند جان و خرد 


متن کامل سی دی شگفتی

هستی و سیستم خردمند است و هوشیار است و سیستم جوری طراحی شده که هر عملی 

انجام دهیم عکس العملش به ما برمی گردد.

ادامه مطلب
مرتبط با: متن یا خلاصه سی دی های اموزشی،


خلاصه سی دی شو شود
سه شنبه 11 مهر 1396 ساعت 08:20 | نویسنده این مطلب : همسفر زهره | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق

خلاصه سی دی شو، شود

پس از خواندن خلاصه سی دی می توانید به سوالات زیر پاسخ دهید

1-      در جهان فیزیکی شو شود تابع ........است.

2-      چه مسائلی در شو شود دخالت دارد؟

3-      با چه شرطی چیزی را که می خواهیم قطعا اتفاق می افتد؟

4-      چنانچه با رعایت اصول و آموزشهای انجام شده باز هم به خواسته خود نرسیم علت در چیست؟

ادامه مطلب
مرتبط با: متن یا خلاصه سی دی های اموزشی،


خلاصه سی دی رود
شنبه 8 مهر 1396 ساعت 10:44 | نویسنده این مطلب : مسافر : امید | ( نظرات )

به نام خدا  

خلاصه سی دی رود
خیلی از انسان ها هستند که انسان را فقط از یک بعد و از یک زاویه می بینند و خیال می کنند که اگر به یک بعد نزدیک شوند باید از بعد دیگری جدا بشوند یعنی می گویند اگر ما به عشق نزدیک شویم طبیعتا باید از عقل فاصله بگیریم یا اگر به عقل نزذیک شویم باید از عشق فاصله بگیریم
ادامه مطلب
مرتبط با: متن یا خلاصه سی دی های اموزشی،

خلاصه سی دی نگاه
شنبه 1 مهر 1396 ساعت 15:35 | نویسنده این مطلب : همسفر آزاده | ( نظرات )

به نام خدا 

 

خلاصه سی دی نگاه

هر واقعه‌ای اتفاق می‌افتد ،ما باید نسبت به آن کاملاًهشیار باشیم درغیراین صورت زمان را از دست می‌دهیم ،

اکثر انسان‌ها خوابند و به‌صورت خودکار یک سری از کارها را انجام می‌دهند...

ادامه مطلب
مرتبط با: متن یا خلاصه سی دی های اموزشی،


خلاصه سی دی خدا و انسان
چهارشنبه 29 شهریور 1396 ساعت 12:00 | نویسنده این مطلب : همسفر:فهیمه | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق

خلاصه سی دی خدا و انسان

پس از خواندن خلاصه سی دی خدا و انسان  می توانید به سوالات زیر پاسخگو باشید....

1-      نظر آقای مهندس در مورد صور آشکار و صور پنهان انسان چیست؟

2-      چگونه می توانیم بگوئیم ایمان تجلی نور خداوند در انسان است؟

3-      معنی عروج چیست؟

4-      چنانچه خداوند را طبق فرموده خودشان صدا کنیم چه موقع اجابت خواهند کرد؟


 

ادامه مطلب
مرتبط با: متن یا خلاصه سی دی های اموزشی،


خلاصه سی دی خلق و خو
شنبه 25 شهریور 1396 ساعت 16:19 | نویسنده این مطلب : مسافر : امید | ( نظرات )

 پس افکار سالم و افکار شاد می توانند اثر مطلوبی رو جسم ما بگذارند

ادامه مطلب
مرتبط با: متن یا خلاصه سی دی های اموزشی،

خلاصه سی دی کتاب
یکشنبه 19 شهریور 1396 ساعت 23:37 | نویسنده این مطلب : همسفر فاطمه ق | ( نظرات )

به نامش و یاریش 

خلاصه سی دی کتاب

یک کشتی کوچک می تواند پس از ساخته شدن به یک ناو بزرگ تبدیل شود . یعنی یک انسان که خیلی کوچک و نحیف باشد می تواند به یک مقام و جایگاه ارزشمند برسد .این امکان برای هر انسانی هست.

ادامه مطلب
مرتبط با: متن یا خلاصه سی دی های اموزشی،


خلاصه سی دی صحرا
شنبه 11 شهریور 1396 ساعت 08:15 | نویسنده این مطلب : مسافر : امید | ( نظرات )
به نام خدا 

خلاصه سی دی صحرا

اگر عشق را از انسان بگیرید چیزی برایش نمی ماند کسی که عشق می ورزد و هستی را دوست دارد خودش راحت است کسی که انسان ها را دوست داشته باشد و از هیچ انسانی بدش نیاید ، خوبی انسان ها را بخواهد خودش در آرامش و آسایش است و از زندگی لذت میبرد.

ادامه مطلب
مرتبط با: متن یا خلاصه سی دی های اموزشی،


خلاصه سی دی فهم در کلام
یکشنبه 12 شهریور 1396 ساعت 20:17 | نویسنده این مطلب : همسفر:فهیمه | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

خلاصه سی دی فهم در کلام

 پس از خواندن این مطلب می توانید به سوالات زیر پاسخ دهید

1-      ویژگی کلام حق چیست و چگونه باید به افراد انتقال داده شود؟

2-      صراط مستقیم چه راهی است و نتیجه رفتن در صراط مستقیم چیست؟

3-      چنانچه در مسیر صراط مستقیم به‌وسیله وسوسه‌های شیطانی نتوانستیم حق و باطل را از هم تشخیص دهیم مشکل از کجاست؟

4-      چرا می گوئیم نمونه ای از کلام حق، کلام خدا میباشد؟


ادامه مطلب
مرتبط با: متن یا خلاصه سی دی های اموزشی،


خلاصه سی دی خدا
شنبه 4 شهریور 1396 ساعت 11:23 | نویسنده این مطلب : همسفر زهره | ( نظرات )

به نام قادر یکتا

خلاصه سی دی خدا

بارها من گفته‌ام به تصور ما٬ برای ما حقیقت آن چیزی است که به نفع ماست٬ راستی٬ آن چیزی است که به نفع ماست٬ خدا چیزی است که ما را حمایت کند و به نفع ما باشد و اگر چیزی به ضرر ما باشد آن موقع خدا٬ خدا نیست....

ادامه مطلب
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو