رهایی های روز چهارشنبه1آذر95
پنجشنبه 2 دی 1395 ساعت 09:25 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )

رهایی های روز چهارشنبه1آذر95

رهایی های شماره519 (  شماره  202در سال 1395)

روز چهارشنبه 1395/10/1 مانند هفته های گذشته،شاهد رهایی1نفر از اعضاء کنگره 60 شعبه شیخ بهایی از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای بنیان کنگره 60 آقای مهندس دژاکام بودیم.

از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شیخ بهایی، رهایی این مسافران عزیز را به راهنمایان و خانواده های محترمشان تبریك و تهنیت عرض می نماییم و از درگاه خداوند متعال، توفیق در امر آموزش و خدمت برایشان مسئلت می نماییم.

ادامه مطلب
مرتبط با: رها یافتگان،

رهایی های روز چهارشنبه 24 آذر95
پنجشنبه 25 آذر 1395 ساعت 10:21 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )

رهایی های روز چهارشنبه 24آذر95

رهایی های شماره514 تا518 (  شماره 197تا 201در سال 1395)

روز چهارشنبه 1395/09/24 مانند هفته های گذشته،شاهد رهایی5 نفر از اعضاء کنگره 60 شعبه شیخ بهایی از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای بنیان کنگره 60 آقای مهندس دژاکام بودیم.

از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شیخ بهایی، رهایی این مسافران عزیز را به راهنمایان و خانواده های محترمشان تبریك و تهنیت عرض می نماییم و از درگاه خداوند متعال، توفیق در امر آموزش و خدمت برایشان مسئلت می نماییم.

ادامه مطلب
مرتبط با: رها یافتگان،


رهایی های روز چهارشنبه 17 آذر95
پنجشنبه 18 آذر 1395 ساعت 10:11 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )

رهایی های روز چهارشنبه 17آذر95

رهایی های شماره510 تا513 (  شماره 193تا 196در سال 1395)

روز چهارشنبه 1395/09/17 مانند هفته های گذشته،شاهد رهایی4 نفر از اعضاء کنگره 60 شعبه شیخ بهایی از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای بنیان کنگره 60 آقای مهندس دژاکام بودیم.

از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شیخ بهایی، رهایی این مسافران عزیز را به راهنمایان و خانواده های محترمشان تبریك و تهنیت عرض می نماییم و از درگاه خداوند متعال، توفیق در امر آموزش و خدمت برایشان مسئلت می نماییم.

ادامه مطلب
مرتبط با: رها یافتگان،


مراسم نوزدهمین سالگرد تولد بنیان و آغاز راه کنگره 60 در نمایندگی آکادمی
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 18:52 | نویسنده این مطلب : مدیر وبلاگ علی جمالی | ( نظرات )

روز دوشنبه 95/09/15 همزمان با مراسم اهدای شال و پیمان کمک راهنمایی در نمایندگی آکادمی جشن تولد مختصری در سالروز رهایی بنیان کنگره 60 با حضور تعدادی از اعضای کنگره برگزار گردید.

یک توفیقی که خداوند به من داد دوستان، یاران، رفقا و همکاران خیلی خوبی داد. من خیلی از این موضوع راضی و خشنود هستم. تا الآن در ظرف این چند سال دوست، یار یا همکار بد به من نداده، اصلاً تا الآن برخورد نکردم. تازه آن بدترین بدترین بدترین‌ها از بهترین بهترین بهترین‌ها بوده. بعضی‌اوقات می گم که بدترین بدترین راهنما از بهترین بهترین آدم‌ها هستند چون‌که حداقل 10 یا 15 یا 20 یا 30 نفر را به رهایی رساندند به این دلیل ارزشمند است.

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی و جشن تولد، گزارش تصویری مراسم ها، رها یافتگان،

رهایی های روز چهارشنبه 4آذر 95
پنجشنبه 4 آذر 1395 ساعت 10:05 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )

رهایی های روز چهارشنبه 3 آذر95

رهایی های شماره505 تا509 (  شماره 188تا 192در سال 1395)

روز چهارشنبه 1395/09/03 مانند هفته های گذشته،شاهد رهایی 5نفر از اعضاء کنگره 60 شعبه شیخ بهایی از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای بنیان کنگره 60 آقای مهندس دژاکام بودیم.

رهایی  شماره 19 سیگار در سال جاری

همچنین یک نفراز مسافرین لژیون ویلیام وایت( درمان اعتیاد به سیگار)  با موفقیت سفر خود را به اتمام رساند و دستور قطع نیکوتین خوراکی را از بینان کنگره آقای مهندس دژاکام دریافت نمودند و به رهایی رسیدند.

از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شیخ بهایی، رهایی این مسافران عزیز را به راهنمایان و خانواده های محترمشان تبریك و تهنیت عرض می نماییم و از درگاه خداوند متعال، توفیق در امر آموزش و خدمت برایشان مسئلت می نماییم.

ادامه مطلب
مرتبط با: رها یافتگان، رهایی سیگار،


رهایی های روز چهارشنبه26آبان 95
پنجشنبه 27 آبان 1395 ساعت 10:09 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )

رهایی های روز چهارشنبه26آبان 95

رهایی های شماره499 تا504 ( و شماره 182تا 187در سال 1395)

روز چهارشنبه 1395/08/26 مانند هفته های گذشته، شاهد رهایی 6نفر از اعضای کنگره 60  شعبه شیخ بهایی از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای بنیان کنگره 60 آقای مهندس دژاکام بودیم.

از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شیخ بهایی، رهایی این مسافران عزیز را به راهنمایان و خانواده های محترمشان تبریك و تهنیت عرض می نماییم و از درگاه خداوند متعال، توفیق در امر آموزش و خدمت برایشان مسئلت می نماییم.

ادامه مطلب
مرتبط با: رها یافتگان،


رهایی های روز چهارشنبه19آبان 95
پنجشنبه 20 آبان 1395 ساعت 14:46 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )

رهایی های روز چهارشنبه19آبان 95

رهایی های شماره496 تا498 ( و شماره 179تا 181در سال 1395)

روز چهارشنبه 1395/08/19 مانند هفته های گذشته، شاهد رهایی 3نفر از اعضای کنگره 60  شعبه شیخ بهایی از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای بنیان کنگره 60 آقای مهندس دژاکام بودیم.

رهایی  شماره 18 سیگار در سال جاری

همچنین یک نفراز مسافرین لژیون ویلیام وایت( درمان اعتیاد به سیگار)  با موفقیت سفر خود را به اتمام رساند و دستور قطع نیکوتین خوراکی را از بینان کنگره آقای مهندس دژاکام دریافت نمودند و به رهایی رسیدند.

از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شیخ بهایی، رهایی این مسافران عزیز را به راهنمایان و خانواده های محترمشان تبریك و تهنیت عرض می نماییم و از درگاه خداوند متعال، توفیق در امر آموزش و خدمت برایشان مسئلت می نماییم.

ادامه مطلب
مرتبط با: رها یافتگان، رهایی سیگار،


رهایی های روز چهارشنبه 12 آبان 95
پنجشنبه 13 آبان 1395 ساعت 09:35 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )

رهایی های روز چهارشنبه12آبان 95

رهایی های شماره494 تا495 ( و شماره 177تا 178در سال 1395)

روز چهارشنبه 1395/08/12 مانند هفته های گذشته، شاهد رهایی 2نفر از اعضای کنگره 60  شعبه شیخ بهایی از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای بنیان کنگره 60 آقای مهندس دژاکام بودیم.

از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شیخ بهایی، رهایی این مسافران عزیز را به راهنمایان و خانواده های محترمشان تبریك و تهنیت عرض می نماییم و از درگاه خداوند متعال، توفیق در امر آموزش و خدمت برایشان مسئلت می نماییم.

ادامه مطلب
مرتبط با: رها یافتگان،

رهایی های روز چهارشنبه5آبان 95
پنجشنبه 6 آبان 1395 ساعت 09:07 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )

رهایی های روز چهارشنبه5آبان 95

رهایی های شماره485تا493 ( و شماره168 تا 176در سال 1395)

روز چهارشنبه 1395/08/5 مانند هفته های گذشته، شاهد رهایی 9نفر از اعضای کنگره 60  شعبه شیخ بهایی از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای بنیان کنگره 60 آقای مهندس دژاکام بودیم.

از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شیخ بهایی، رهایی این مسافران عزیز را به راهنمایان و خانواده های محترمشان تبریك و تهنیت عرض می نماییم و از درگاه خداوند متعال، توفیق در امر آموزش و خدمت برایشان مسئلت می نماییم.

ادامه مطلب
مرتبط با: رها یافتگان،


رهایی های روز چهارشنبه28مهر 95
پنجشنبه 29 مهر 1395 ساعت 13:24 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )

رهایی های روز چهارشنبه28مهر 95

رهایی های شماره478تا484 ( و شماره161 تا 167در سال 1395)

روز چهارشنبه 1395/07/28 مانند هفته های گذشته، شاهد رهایی 7 نفر از اعضای کنگره 60  شعبه شیخ بهایی از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای بنیان کنگره 60 آقای مهندس دژاکام بودیم.

از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شیخ بهایی، رهایی این مسافران عزیز را به راهنمایان و خانواده های محترمشان تبریك و تهنیت عرض می نماییم و از درگاه خداوند متعال، توفیق در امر آموزش و خدمت برایشان مسئلت می نماییم.

ادامه مطلب
مرتبط با: رها یافتگان،


رهایی های روز چهارشنبه7مهر 95
پنجشنبه 8 مهر 1395 ساعت 09:28 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )

رهایی های روز چهارشنبه7مهر 95

رهایی های شماره463 تا465 ( و شماره146 تا 148در سال 1395)

روز چهارشنبه 1395/07/7 مانند هفته های گذشته، شاهد رهایی 3 نفر از اعضای کنگره 60  شعبه شیخ بهایی از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای بنیان کنگره 60 آقای مهندس دژاکام بودیم.

رهایی  شماره 17 سیگار در سال جاری

همچنین یک نفراز مسافرین لژیون ویلیام وایت( درمان اعتیاد به سیگار)  با موفقیت سفر خود را به اتمام رساند و دستور قطع نیکوتین خوراکی را از بینان کنگره آقای مهندس دژاکام دریافت نمودند و به رهایی رسیدند.

از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شیخ بهایی، رهایی این مسافران عزیز را به راهنمایان و خانواده های محترمشان تبریك و تهنیت عرض می نماییم و از درگاه خداوند متعال، توفیق در امر آموزش و خدمت برایشان مسئلت می نماییم.

ادامه مطلب
مرتبط با: رها یافتگان، رهایی سیگار،

رهایی های روز چهارشنبه 31شهریورماه 95
پنجشنبه 1 مهر 1395 ساعت 10:52 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )

رهایی های روز چهارشنبه 31شهریورماه 95

رهایی های شماره454 تا462 ( و شماره137 تا 145در سال 1395)

روز چهارشنبه 1395/06/31 مانند هفته های گذشته، شاهد رهایی 9 نفر از اعضای کنگره 60  شعبه شیخ بهایی از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای بنیان کنگره 60 آقای مهندس دژاکام بودیم.

از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شیخ بهایی، رهایی این مسافران عزیز را به راهنمایان و خانواده های محترمشان تبریك و تهنیت عرض می نماییم و از درگاه خداوند متعال، توفیق در امر آموزش و خدمت برایشان مسئلت می نماییم.

ادامه مطلب
مرتبط با: رها یافتگان،


رهایی های روز چهارشنبه 24شهریورماه 95
پنجشنبه 25 شهریور 1395 ساعت 11:16 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )

رهایی های روز چهارشنبه 24شهریورماه 95

رهایی های شماره446 تا453 ( و شماره129 تا 136در سال 1395)

روز چهارشنبه 1395/06/24 مانند هفته های گذشته، شاهد رهایی 8 نفر از اعضای کنگره 60  شعبه شیخ بهایی از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای بنیان کنگره 60 آقای مهندس دژاکام بودیم.

از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شیخ بهایی، رهایی این مسافران عزیز را به راهنمایان و خانواده های محترمشان تبریك و تهنیت عرض می نماییم و از درگاه خداوند متعال، توفیق در امر آموزش و خدمت برایشان مسئلت می نماییم.


ادامه مطلب
مرتبط با: رها یافتگان،


رهایی های روز چهارشنبه 17 شهریورماه 95
پنجشنبه 18 شهریور 1395 ساعت 09:58 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )

رهایی های روز چهارشنبه 17 شهریورماه 95

رهایی های شماره 441 تا445 ( و شماره 124 تا 128در سال 1395)

روز چهارشنبه 1395/06/17 مانند هفته های گذشته، شاهد رهایی 5 نفر از اعضای کنگره 60  شعبه شیخ بهایی از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای بنیان کنگره 60 آقای مهندس دژاکام بودیم.

از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شیخ بهایی، رهایی این مسافران عزیز را به راهنمایان و خانواده های محترمشان تبریك و تهنیت عرض می نماییم و از درگاه خداوند متعال، توفیق در امر آموزش و خدمت برایشان مسئلت می نماییم.

ادامه مطلب
مرتبط با: رها یافتگان،


رهایی های روز چهارشنبه 10 شهریورماه 95
پنجشنبه 11 شهریور 1395 ساعت 12:43 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )

رهایی های روز چهارشنبه 10 شهریورماه 95

رهایی های شماره 437 تا 440 ( و شماره 120 تا 123در سال 1395)

روز چهارشنبه 1395/06/10 مانند هفته های گذشته، شاهد رهایی 4 نفر از اعضای کنگره 60  شعبه شیخ بهایی از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای بنیان کنگره 60 آقای مهندس دژاکام بودیم.

رهایی  شماره 16 سیگار در سال جاری

همچنین یک نفراز مسافرین لژیون ویلیام وایت( درمان اعتیاد به سیگار)  با موفقیت سفر خود را به اتمام رساند و دستور قطع نیکوتین خوراکی را از بینان کنگره آقای مهندس دژاکام دریافت نمودند و به رهایی رسیدند.

از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شیخ بهایی، رهایی این مسافران عزیز را به راهنمایان و خانواده های محترمشان تبریك و تهنیت عرض می نماییم و از درگاه خداوند متعال، توفیق در امر آموزش و خدمت برایشان مسئلت می نماییم.

ادامه مطلب
مرتبط با: رها یافتگان، رهایی سیگار،


رهایی های چهارشنبه مورخه 95/06/03
جمعه 5 شهریور 1395 ساعت 13:27 | نویسنده این مطلب : مدیر وبلاگ علی جمالی | ( نظرات )

رهایی های روز چهارشنبه 3 شهریورماه 95

رهایی های شماره  431 تا 436 ( و شماره  113 تا 119 در سال 1395)

روز چهارشنبه 1395/06/03 مانند هفته های گذشته، شاهد رهایی 6 نفر از اعضای کنگره 60  شعبه شیخ بهایی از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای بنیان کنگره 60 آقای مهندس دژاکام بودیم.


از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شیخ بهایی، رهایی این مسافران عزیز را به راهنمایان و خانواده های محترمشان تبریك و تهنیت عرض می نماییم و از درگاه خداوند متعال، توفیق در امر آموزش و خدمت برایشان مسئلت می نماییم.
ادامه مطلب
مرتبط با: رها یافتگان،

رهایی های روز چهارشنبه27مردادماه 95
پنجشنبه 28 مرداد 1395 ساعت 10:35 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )

رهایی های روز چهارشنبه27مردادماه 95

رهایی های شماره  419 تا 430 ( و شماره  96 تا 107 در سال 1395)

روز چهارشنبه 1395/05/27 مانند هفته های گذشته، شاهد رهایی 12 نفر از اعضای کنگره 60  شعبه شیخ بهایی از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای بنیان کنگره 60 آقای مهندس دژاکام بودیم.

رهایی  شماره 14،15 سیگار در سال جاری

همچنین دو از مسافرین لژیون ویلیام وایت( درمان اعتیاد به سیگار)  با موفقیت سفر خود را به اتمام رساند و دستور قطع نیکوتین خوراکی را از بینان کنگره آقای مهندس دژاکام دریافت نمودند و به رهایی رسیدند.از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شیخ بهایی، رهایی این مسافران عزیز را به راهنمایان و خانواده های محترمشان تبریك و تهنیت عرض می نماییم و از درگاه خداوند متعال، توفیق در امر آموزش و خدمت برایشان مسئلت می نماییم.
ادامه مطلب
مرتبط با: رها یافتگان، رهایی سیگار،


رهایی های روز چهارشنبه 6 مرداد ماه 95
پنجشنبه 7 مرداد 1395 ساعت 10:36 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )

رهایی های روز چهارشنبه 6 مرداد ماه 95

رهایی های شماره  410 تا413( و شماره 87 تا 90در سال 1395)

روز چهارشنبه 1395/05/6 مانند هفته های گذشته، شاهد رهایی 4 نفر از اعضای کنگره 60  شعبه شیخ بهایی از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای بنیان کنگره 60 آقای مهندس دژاکام بودیم.

از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شیخ بهایی، رهایی این مسافران عزیز را به راهنمایان و خانواده های محترمشان تبریك و تهنیت عرض می نماییم و از درگاه خداوند متعال، توفیق در امر آموزش و خدمت برایشان مسئلت می نماییم.

ادامه مطلب
مرتبط با: رها یافتگان،


گزارش تولد یک سال رهایی سیگار مسافر مصطفی جعفری مرزبان شعبه
شنبه 2 مرداد 1395 ساعت 12:36 | نویسنده این مطلب : مدیر وبلاگ علی جمالی | ( نظرات )

جلسه دوم از دور دوم سری کارگاهای آموزشی،خصوصی درمانی ویژه درمان سیگار (ویلیام وایت) با نگهبانی مسافر امیرحسین و استادی مسافر محمد و دبیری مسافر علی با دستور جلسه کار، تحصیل، قدرت و دستور جلسه دوم تولد یک سال رهایی مسافر مصطفی از سیگار رأس ساعت 9 صبح شروع بکار کرد.

آرزوی هم‌سفر غزل:همه باباها که سیگار مصرف می‌کنند به درمان برسند و گل رهایی را از آقای مهندس بگیرند

ادامه مطلب
مرتبط با: رها یافتگان، مناسبت ها،

رهایی های روز چهارشنبه 30 تیرماه 95
پنجشنبه 31 تیر 1395 ساعت 10:02 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )

رهایی های روز چهارشنبه 30 تیرماه 95

رهایی های شماره   399 تا 409 ( و شماره  76 تا 86در سال 1395)

روز چهارشنبه 1395/04/30 مانند هفته های گذشته، شاهد رهایی 11 نفر از اعضای کنگره 60  شعبه شیخ بهایی از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای بنیان کنگره 60 آقای مهندس دژاکام بودیم.


رهایی های شماره 11 و 12 سیگار در سال جاری

همچنین نفر از مسافرین لژیون ویلیام وایت( درمان اعتیاد به سیگار)  با موفقیت سفر خود را به اتمام رساندند و دستور قطع نیکوتین خوراکی را از بینان کنگره آقای مهندس دژاکام دریافت نمودند و به رهایی رسیدند.

از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شیخ بهایی، رهایی این مسافران عزیز را به راهنمایان و خانواده های محترمشان تبریك و تهنیت عرض می نماییم و از درگاه خداوند متعال، توفیق در امر آموزش و خدمت برایشان مسئلت می نماییم.

ادامه مطلب
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic