رهایی های روز چهارشنبه مورخ98/07/2
چهارشنبه 3 مهر 1398 ساعت 15:44 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )

رهایی های روز چهارشنبه مورخ98/07/2

روز چهارشنبه 98/7/2 مانند هفته های گذشته شاهد رهایی 3 نفر از اعضاء کنگره 60 شعبه شیخ بهایی از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای بنیان کنگره 60 آقای مهندس دژاکام بودیم.

از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شیخ بهایی، رهایی این مسافران عزیز را به راهنمایان و خانواده های محترمشان تبریك و تهنیت عرض می نماییم و از درگاه خداوند متعال، توفیق در امر آموزش و خدمت برایشان مسئلت می نماییم

ادامه مطلب
مرتبط با: رها یافتگان،


گل و نشان رهایی
سه شنبه 2 مهر 1398 ساعت 19:29 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )

گل و نشان رهایی اعضاء نمایندگی شیخ بهایی اصفهان در روز یکشنبه 98/07/02


ادامه مطلب
مرتبط با: رها یافتگان،


گل و نشان رهایی
یکشنبه 31 شهریور 1398 ساعت 23:05 | نویسنده این مطلب : مسافر مسعود | ( نظرات )
گل و نشان رهایی اعضاء نمایندگی شیخ بهایی اصفهان در روز یکشنبه 98/6/31

ادامه مطلب
مرتبط با: رها یافتگان،


رهایی های روز چهارشنبه 27 شهریورماه 98
چهارشنبه 27 شهریور 1398 ساعت 17:54 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )

رهایی های روز چهارشنبه مورخ98/06/27

روز چهارشنبه 98/6/27 مانند هفته های گذشته شاهد رهایی 10 نفر از اعضاء کنگره 60 شعبه شیخ بهایی از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای بنیان کنگره 60 آقای مهندس دژاکام بودیم.
از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شیخ بهایی، رهایی این مسافران عزیز را به راهنمایان و خانواده های محترمشان تبریك و تهنیت عرض می نماییم و از درگاه خداوند متعال، توفیق در امر آموزش و خدمت برایشان مسئلت می نماییم
ادامه مطلب
مرتبط با: رها یافتگان، رهایی سیگار،


گل و نشان رهایی
دوشنبه 25 شهریور 1398 ساعت 00:10 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )
گل و نشان رهایی اعضاء نمایندگی شیخ بهایی اصفهان در روز یکشنبه 98/6/24

ادامه مطلب
مرتبط با: رها یافتگان،


گل و نشان رهایی
یکشنبه 17 شهریور 1398 ساعت 19:58 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )
گل و نشان رهایی اعضاء نمایندگی شیخ بهایی اصفهان در روز یکشنبه 98/6/17

ادامه مطلب
مرتبط با: رها یافتگان،


رهایی های روز چهارشنبه مورخ98/06/13
پنجشنبه 14 شهریور 1398 ساعت 10:05 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )

رهایی های روز چهارشنبه مورخ98/06/13

روز چهارشنبه 98/6/13 مانند هفته های گذشته شاهد رهایی 13 نفر از اعضاء کنگره 60 شعبه شیخ بهایی از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای بنیان کنگره 60 آقای مهندس دژاکام بودیم.
از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شیخ بهایی، رهایی این مسافران عزیز را به راهنمایان و خانواده های محترمشان تبریك و تهنیت عرض می نماییم و از درگاه خداوند متعال، توفیق در امر آموزش و خدمت برایشان مسئلت می نماییم

ادامه مطلب
مرتبط با: رها یافتگان،


گل و نشان رهایی
یکشنبه 10 شهریور 1398 ساعت 21:49 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )
گل و نشان رهایی اعضاء نمایندگی شیخ بهایی اصفهان در روز یکشنبه 98/6/10


ادامه مطلب
مرتبط با: رها یافتگان،


گل و نشان رهایی
چهارشنبه 30 مرداد 1398 ساعت 15:12 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )
گل و نشان رهایی اعضاء نمایندگی شیخ بهایی اصفهان در روز سه شنبه 98/5/29

ادامه مطلب
مرتبط با: رها یافتگان،


گل و نشان رهایی
دوشنبه 28 مرداد 1398 ساعت 15:22 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )
گل و نشان رهایی اعضاء نمایندگی شیخ بهایی اصفهان در روز یکشنبه 98/5/27

ادامه مطلب
مرتبط با: رها یافتگان،


دریافت گل رهایی و نشان رهایی
دوشنبه 14 مرداد 1398 ساعت 00:38 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )
دریافت گل رهایی و نشان رهایی 

معرفی و اعلام نشان رهایی اعضاء کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی که از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای بنیان کنگره 60 آقای مهندس دژاکام رها شده بودند

ادامه مطلب
مرتبط با: رها یافتگان،


دریافت گل رهایی و نشان رهایی
دوشنبه 27 خرداد 1398 ساعت 00:02 | نویسنده این مطلب : امیرحسین نظری | ( نظرات )
دریافت گل رهایی و نشان رهایی 

معرفی و اعلام نشان رهایی اعضاء کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی که از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای بنیان کنگره 60 آقای مهندس دژاکام رها شده بودندادامه مطلب
مرتبط با: رها یافتگان،


رهایی های روز چهارشنبه مورخ98/03/22
شنبه 25 خرداد 1398 ساعت 14:20 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )

رهایی های روز چهارشنبه مورخ98/03/22

روز چهارشنبه 98/3/22 مانند هفته های گذشته شاهد رهایی8 نفر از اعضاء کنگره 60 شعبه شیخ بهایی از بند مصرف مواد مخدر،ورهایی 3 نفر ازسیگار  به دست توانای بنیان کنگره 60 آقای مهندس دژاکام بودیم.


از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شیخ بهایی، رهایی این مسافران عزیز را به راهنمایان و خانواده های محترمشان تبریك و تهنیت عرض می نماییم و از درگاه خداوند متعال، توفیق در امر آموزش و خدمت برایشان مسئلت می نماییم
ادامه مطلب
مرتبط با: رها یافتگان،


رهایی های روز چهارشنبه مورخ98/03/15
شنبه 18 خرداد 1398 ساعت 01:24 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )

رهایی های روز چهارشنبه مورخ98/03/15

روز چهارشنبه 98/3/15 مانند هفته های گذشته شاهد رهایی 9 نفر از اعضاء کنگره 60 شعبه شیخ بهایی از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای بنیان کنگره 60 آقای مهندس دژاکام بودیم.


از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شیخ بهایی، رهایی این مسافران عزیز را به راهنمایان و خانواده های محترمشان تبریك و تهنیت عرض می نماییم و از درگاه خداوند متعال، توفیق در امر آموزش و خدمت برایشان مسئلت می نماییم

ادامه مطلب
مرتبط با: رها یافتگان،


دریافت نشان رهایی
دوشنبه 13 خرداد 1398 ساعت 16:51 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )
دریافتنشان رهایی 

معرفی و اعلام نشان رهایی اعضاء کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی که از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای بنیان کنگره 60 آقای مهندس دژاکام رها شده بودندادامه مطلب
مرتبط با: رها یافتگان،


دریافت گل رهایی و نشان
دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 ساعت 11:47 | نویسنده این مطلب : امیرحسین نظری | ( نظرات )
دریافت گل رهایی و نشان

معرفی و اعلام رهایی اعضاء کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی که هفته گذشته از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای بنیان کنگره 60 آقای مهندس دژاکام رها شده بودند


ادامه مطلب
مرتبط با: رها یافتگان،


رهایی های روز چهارشنبه مورخ98/02/18
شنبه 21 اردیبهشت 1398 ساعت 13:35 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )

رهایی های روز چهارشنبه مورخ98/02/18

روز چهارشنبه 98/2/18 مانند هفته های گذشته شاهد رهایی 4نفر از اعضاء کنگره 60 شعبه شیخ بهایی از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای بنیان کنگره 60 آقای مهندس دژاکام بودیم.


از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شیخ بهایی، رهایی این مسافران عزیز را به راهنمایان و خانواده های محترمشان تبریك و تهنیت عرض می نماییم و از درگاه خداوند متعال، توفیق در امر آموزش و خدمت برایشان مسئلت می نماییم

ادامه مطلب
مرتبط با: رها یافتگان،


دریافت گل رهایی و نشان
سه شنبه 17 اردیبهشت 1398 ساعت 22:03 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )
دریافت گل رهایی و نشان

معرفی و اعلام رهایی اعضاء کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی که هفته گذشته از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای بنیان کنگره 60 آقای مهندس دژاکام رها شده بودند
ادامه مطلب
مرتبط با: رها یافتگان،


دریافت گل رهایی و نشان
دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 ساعت 08:10 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )
دریافت گل رهایی و نشان

معرفی و اعلام رهایی اعضاء کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی که هفته گذشته از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای بنیان کنگره 60 آقای مهندس دژاکام رها شده بودند

ادامه مطلب
مرتبط با: رها یافتگان،

اعلام رهایی
جمعه 5 بهمن 1397 ساعت 23:28 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو