کارگاه آموزش خصوصی مسافران یکشنبه
یکشنبه 30 شهریور 1399 ساعت 18:49 | نویسنده این مطلب : مسافر مهدی | ( نظرات )
جلسه سیزدهم از دوره بیست و سوم کارگاه‌های آموزشی مسافران کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی، با استادی مسافر جمال ، نگهبانی مسافر جواد و دبیری مسافر مهدی با دستور جلسه  «صورت مسئله اعتیاد » روز یکشنبه 30 شهریور ماه 1399 ساعت 17 برگزار شد.


 درمان اعتیاد باید در زمان ۱۱ ماه صورت گیرد و در این ۱۱ ماه باید هم جسم و هم روان و جهان بینی به موازات هم حرکت کند و به تعادل برسد اگر یکی از این سه ضلع خللی داشته باشد باز به تعادل نمی رسیم 
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،

کارگاه آموزش خصوصی مسافران یک شنبه
یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 19:02 | نویسنده این مطلب : مسافر مهدی | ( نظرات )
جلسه دوازدهم از دوره بیست و سوم کارگاه‌های آموزشی مسافران کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی، با استادی مسافر مهدی ، نگهبانی مسافر جواد و دبیری مسافر مهدی با دستور جلسه  « چهارده مقاله» روز یکشنبه 23 شهریور ماه 1399 ساعت 17 برگزار شد.


 در این کتاب به جهان‌بینی کاربردی اشاره شده که چگونه زیستن را به ما آموزش می دهد و اینکه چگونه به صلح و آرامش دست پیدا کنیم 

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،

سیگار و جایگزینی
یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 16:38 | نویسنده این مطلب : مسافر مهدی | ( نظرات )


روز یکشنبه 99/6/16 راس ساعت ۱۶ لژیون‌های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار) با دستور جلسه:  (عدالت ،آیا همه افراد در کنگره با هم برابراند) در نمایندگی شیخ بهایی برگزار شد.


ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،

سیگار و جایگزینی
یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 16:45 | نویسنده این مطلب : مسافر مهدی | ( نظرات )

روز یکشنبه 99/5/26 راس ساعت ۱۶ لژیون‌های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار) با دستور جلسه:وادی سیزدهم و تاثیر آن روی من  در نمایندگی شیخ بهایی برگزار شد.

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،

لژیون‌های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار)
یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 16:35 | نویسنده این مطلب : مسافر مهدی | ( نظرات )

روز یکشنبه 99/5/12 راس ساعت ۱۶ لژیون‌های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار) با دستور جلسه: "کار،تحصیل،قدرت " در نمایندگی شیخ بهایی برگزار شد.

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


لژیون‌های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار)
پنجشنبه 9 مرداد 1399 ساعت 11:07 | نویسنده این مطلب : مسافر مهدی | ( نظرات )

روز یکشنبه 99/5/5 راس ساعت ۱۶ لژیون‌های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار) با دستور جلسه: "از فرمانبرداری تا فرماندهی" در نمایندگی شیخ بهایی برگزار شد.

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


سیگار و جایگزینی
یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 18:33 | نویسنده این مطلب : مسافر مهدی | ( نظرات )

روز یک شنبه 99/4/29راس ساعت ۱۶ لژیون‌های ویلیام وایت  (درمان وابستگی به سیگار) با دستور جلسه: وادی یازدهم و تاثیر آن روی من در نمایندگی شیخ بهایی برگزار شد. 


ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


سیگار و جایگزینی
یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 18:43 | نویسنده این مطلب : مسافر مهدی | ( نظرات )

روز یک شنبه 99/4/22راس ساعت ۱۶ لژیون‌های ویلیام وایت     

 (درمان وابستگی به سیگار) با دستور جلسه: شیشه و تخریب آن روی من  در نمایندگی شیخ بهایی برگزار شد. 

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،

روز یک شنبه 99/4/15 راس ساعت ۱۶ لژیون‌های ویلیام وایت     

 (درمان وابستگی به سیگار) با دستور جلسه: تعطیلات تابستانی در نمایندگی شیخ بهایی برگزار شد. 

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،

لژیون‌های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار)
یکشنبه 8 تیر 1399 ساعت 16:33 | نویسنده این مطلب : مسافر مهدی | ( نظرات )

روز یک شنبه 99/4/8 راس ساعت ۱۶ لژیون‌های ویلیام وایت     

 (درمان وابستگی به سیگار) با دستور جلسه: «حرمت کنگره 60,چرا رابطه کاری و مالی در کنگره ممنوع است؟؟؟»

 در نمایندگی شیخ بهایی برگزار شد.ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


گل و نشان رهایی نمایندگی شیخ بهایی
یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 20:08 | نویسنده این مطلب : مسافر مهدی | ( نظرات )
گل و نشان رهایی نمایندگی شیخ بهایی

   یکشنبه 99/3/25


ادامه مطلب
مرتبط با: گل و نشان رهایی،


کارگاه‌های آموزشی مسافران کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی( یک شنبه )
یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 18:45 | نویسنده این مطلب : مسافر مهدی | ( نظرات )
جلسه اول از دوره بیست و  سوم کارگاه‌های آموزشی مسافران کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی، با استادی مسافر حسین، نگهبانی مسافر جوادو دبیری مسافر اصغر با دستور جلسه  «سیگار» روز یکشنبه 11خرداد ماه 1399 ساعت 17 برگزار شد.به ادامه مطلب مراجعه کنید...
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


جلسه مرزبانان و ایجنتها و دستیار دیدبانان اصفهان
جمعه 25 بهمن 1398 ساعت 13:20 | نویسنده این مطلب : مسافر مهدی | ( نظرات )
گزارش تصویری جلسه مرزبانان و ایجنتها و دستیار دیدبانان اصفهان


ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش تصویری مراسم ها،


لژیون‌های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار)
سه شنبه 22 بهمن 1398 ساعت 22:41 | نویسنده این مطلب : مسافر مهدی | ( نظرات )

روز سه شنبه 98/11/22 راس ساعت ۱۶ لژیون‌های ویلیام وایت     

 (درمان وابستگی به سیگار) با دستور جلسه: «وادی ششم وتاثیر آن روی من»

 در نمایندگی شیخ بهایی برگزار شد.


ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،

لژیون‌های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار)
سه شنبه 15 بهمن 1398 ساعت 16:32 | نویسنده این مطلب : مسافر مهدی | ( نظرات )

روز سه شنبه 98/11/15 راس ساعت ۱۶ لژیون‌های ویلیام وایت     

 (درمان وابستگی به سیگار) با دستور جلسه: «اوتی   OT»

 در نمایندگی شیخ بهایی برگزار شد.


ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


گل و نشان رهایی8 بهمن 98
سه شنبه 8 بهمن 1398 ساعت 18:37 | نویسنده این مطلب : مسافر مهدی | ( نظرات )

گل و نشان رهایی8 بهمن 98ادامه مطلب
مرتبط با: رها یافتگان، گل و نشان رهایی،

کارگاه‌های آموزشی مسافران کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی( یک شنبه )
دوشنبه 7 بهمن 1398 ساعت 18:32 | نویسنده این مطلب : مسافر مهدی | ( نظرات )
جلسه دهم از دوره بیست و دوم کارگاه‌های آموزشی مسافران کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی، با استاد ی مسافر محسن، نگهبانی مسافر علی‌اکبر و دبیری مسافر داود با دستور جلسه  «جلسه نظم، انضباط و احترام» روز یکشنبه7 بهمن ماه 1398 ساعت 17 برگزار شد.


نظم در کنگره برای همه لازم و ضروری است.از رهجوی تازه وارد تا بقیه مسافران.مثل رعایت نظم در یک گروه کر یا ارکستر که در آن هرکس وهر عضو وظیفه ای دارد که با انجام درست وبموقع آن نتیجه مورد نظر بدست می آید با تلفیق صداهایی از آلات موسیقی وحنجره همخوانان یک سمفونی یا همخوانی زیبا و دلپذیر  پدید می آید و درصورت تخطی واشتباه هریک از اعضا برنامه به هم می خورد

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


لژیون‌های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار)
سه شنبه 1 بهمن 1398 ساعت 16:31 | نویسنده این مطلب : مسافر مهدی | ( نظرات )


روز سه شنبه 98/11/1 راس ساعت ۱۶ لژیون‌های ویلیام وایت     

 (درمان وابستگی به سیگار) با دستور جلسه: وادی پنجم

 در نمایندگی شیخ بهایی برگزار شد.


ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


(درمان وابستگی به سیگار)
سه شنبه 17 دی 1398 ساعت 16:32 | نویسنده این مطلب : مسافر مهدی | ( نظرات )

روز سه شنبه98/10/17 راس ساعت ۱۶ لژیون‌های ویلیام وایت     

 (درمان وابستگی به سیگار) با دستور جلسه: کمک من به کنگره و کمک کنگره به من

 در نمایندگی شیخ بهایی برگزار شد.ادامه مطلب
لژیون‌های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار)
سه شنبه 10 دی 1398 ساعت 16:18 | نویسنده این مطلب : مسافر مهدی | ( نظرات )

روز سه شنبه98/10/10 راس ساعت ۱۶ لژیون‌های ویلیام وایت     

 (درمان وابستگی به سیگار) با دستور جلسه: جهان بینی در ورزش

 در نمایندگی شیخ بهایی برگزار شد.ادامه مطلب
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic