کارگاه آموزش خصوصی مسافران سه شنبه
چهارشنبه 17 مهر 1398 ساعت 00:03 | نویسنده این مطلب : مسافر : مرتضی | ( نظرات )
 به نام قدرت مطلق الله

روز سه شنبه مورخ 98/07/16 جلسه چهارم از دور بیست و یکم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران شعبه شیخ بهایی اصفهان با نگهبانی مسافر محمدرضا،استادی ایجنت محترم مسافر مهدی و دبیری مسافر مرتضی ،با دستور جلسه هفته ایجنت ، اسیستانت و مرزبان راس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

وقتی وارد کنگره می‌شویم مانند آن است که تک‌تک ما در دریایی طوفانی گیر افتاده‌ایم و در حال غرق شدن هستیم که ناگهان کور سویی از نور یک فانوس دریایی به ما می‌رسد .

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزش خصوصی مسافران سه شنبه
چهارشنبه 10 مهر 1398 ساعت 17:41 | نویسنده این مطلب : مسافر : مرتضی | ( نظرات )
 به نام قدرت مطلق الله

روز سه شنبه مورخ 98/07/09 جلسه سوم از دور بیست و یکم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران شعبه شیخ بهایی اصفهان با نگهبانی مسافر محمدرضا،استادی مسافر روح اللهو دبیری مسافر مرتضی ،با دستور جلسه وادی اول و تاثیر آن روی من راس ساعت 17 آغاز به کار نمود.


 برای رسیدن به تفکر سالم و ایجاد ساختار محکم نیاز به حس سالم داریم که فقط از راه تزکیه و پالایش قابل دستیابی است.
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزش خصوصی مسافران سه شنبه
چهارشنبه 3 مهر 1398 ساعت 11:11 | نویسنده این مطلب : مسافر : مرتضی | ( نظرات )
 به نام قدرت مطلق الله

روز سه شنبه مورخ 98/07/02 جلسه دوم از دور بیست و یکم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران شعبه شیخ بهایی اصفهان با نگهبانی مسافر محمدرضا،استادی مسافر امید و دبیری مسافر مرتضی ،با دستور جلسه صورت مسئله اعتیاد راس ساعت 17 آغاز به کار نمود.


 کسانی که وارد این مکان مقدس میشوند ،خداوند به طور خاص به آن ها توجه دارد و تمام و کمال از آن ها حمایت مینماید.

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزش خصوصی مسافران سه شنبه
سه شنبه 26 شهریور 1398 ساعت 23:59 | نویسنده این مطلب : مسافر : مرتضی | ( نظرات )
 به نام قدرت مطلق الله

روز سه شنبه مورخ 98/06/26 جلسه اول از دور بیست و یکم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران شعبه شیخ بهایی اصفهان با نگهبانی مسافر محمدرضا،استادی مسافر احمد رضا و دبیری مسافر مرتضی ،با دستور جلسه وادی چهاردهم و تاثیر آن روی من راس ساعت 17 آغاز به کار نمود.


زمانی به محبت واقعی و عشق حقیقی میرسیم که ظرف وجودی ما خالی از نفرت،کینه،حسادت،دشمنی،دروغگویی،و انجام ضد ارزش ها باشد.


ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزش خصوصی مسافران سه شنبه
چهارشنبه 13 شهریور 1398 ساعت 13:26 | نویسنده این مطلب : مسافر : مرتضی | ( نظرات )
به نام خالق عشق
روز سه شنبه مورخ 98/6/12 جلسه چهاردهم از دور بیستم از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی مسافران شعبه شیخ بهائی اصفهان با نگهبانی مسافر فرامرز، استادی مسافر محسن و دبیری مسافر امیر، با دستور جلسه «چگونه از سایت کنگره 60استفاده کنیم؟مقاله نویسی» رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.             


ما در نمایندگی مان 23 لژیون فعال داریم و اگر هر پست و مطلبی که روی سایت قرار میگیرد ، از هر لژیون فقط یک نفر بازدید کند و یک نفر نظر روی سایت بگذارد ،هر پست باید حداقل 23 نظر روی آن ثبت شوداما گاها می بینیم پست ها را تنها با یک یا دو نظر بیشتر روی سایت ثبت نشده
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه های آموزشی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی (سه شنبه)
چهارشنبه 30 مرداد 1398 ساعت 11:50 | نویسنده این مطلب : مسافر : مرتضی | ( نظرات )
  به نام قدرت مطلق الله

روز سه شنبه مورخ 98/05/29 جلسه دوازدهم از دور بیستم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران شعبه شیخ بهایی اصفهان با نگهبانی مسافر فرامرز، استادی مسافر حسن و دبیری مسافر امیر ،با دستور جلسه«وادی سیزدهم و تاثیر آن روی من» رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.


در این دنیا بذری را میکاریم و در آخر محصولی را برداشت میکنیم ،مهم کوله باری است که با خودمان حمل میکنیم.
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه های آموزشی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی (سه شنبه)
چهارشنبه 16 مرداد 1398 ساعت 12:25 | نویسنده این مطلب : مسافر : مرتضی | ( نظرات )
  به نام قدرت مطلق الله

روز سه شنبه مورخ 98/05/15 جلسه دهم از دور بیستم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران شعبه شیخ بهایی اصفهان با نگهبانی مسافر فرامرز، استادی مسافر محمد و دبیری مسافر امیر ،با دستور جلسه«از فرمان برداری تا فرماندهی» رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.


در شرایطی که نفس اماره کنترل جسم و روان ما را به عهده می‌گیرد، ناگهان ندای درونی عقل به ما گوشزد میکند که ای از خود رمیده برخیز و بیدارشو زیرا برای بازگشت هنوز هم راه هست و باید به سمت نور و رهایی حرکت کنی.

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه های آموزشی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی (سه شنبه)
چهارشنبه 2 مرداد 1398 ساعت 12:13 | نویسنده این مطلب : مسافر : مرتضی | ( نظرات )

روز سه‌ شنبه مورخ 98/05/01 جلسه نهم از دور بیستم از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان ویژه آقایان مسافر با دستور جلسه هفتگی  «حرمت کنگره 60,چرا در کنگره رابطه مالی و کاری ممنوع است؟ »با نگهبانی مسافرفرامرز  و استادی  مسافررسول و دبیری مسافر امیر راس ساعت 17آغاز بکار نمود


حرمت های کنگره 60همان پایه های کنگره میباشند و به صورت قانون وضع گردیده است و اگر به نوشتار حرمت که نگهبان جلسه آن را دو بار در هر جلسه قرائت می نماید دقت نماییم متوجه خواهیم شد که دارای اهمیت زیادی می باشد 
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه های آموزشی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی (سه شنبه)
چهارشنبه 26 تیر 1398 ساعت 10:50 | نویسنده این مطلب : مسافر : مرتضی | ( نظرات )
روز سه‌ شنبه مورخ 98/04/25 جلسه هشتم از دور بیستم از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان ویژه آقایان مسافر با دستور جلسه هفتگی  «وادی یازدهم و تاثیر آن روی من »با نگهبانی مسافرفرامرز  و استادی  مسافر محمد رضا و دبیری مسافر امیر راس ساعت 17آغاز بکار نمود


موقعی که خدمت میکنیم دیگران برای ما ارزش و احترام قائل میشوند و ما را دوست دارند و این خود سبب ایجاد انرژی بسیار زیادی میشود. 
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه های آموزشی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی (سه شنبه)
چهارشنبه 19 تیر 1398 ساعت 03:07 | نویسنده این مطلب : مسافر : مرتضی | ( نظرات )
روز سه‌ شنبه مورخ 98/04/18 جلسه هفتم از دور بیستم از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان ویژه آقایان مسافر با دستور جلسه هفتگی  «تخریب های شیشه و درمان آن با متد DST»با نگهبانی مسافرفرامرز  و استادی  مسافر محمد حسین و دبیری مسافر حمید رضا  راس ساعت 17آغاز بکار نمود


درمان شیشه راحت ترین و آسان ترین درمان در کنگره 60 می‌باشد بر عکس این که اکثرا فکر میکنند بسیار سخت است.


ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه های آموزشی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی (سه شنبه)
چهارشنبه 12 تیر 1398 ساعت 17:10 | نویسنده این مطلب : مسافر : مرتضی | ( نظرات )
روز سه‌ شنبه مورخ 98/04/11 جلسه ششم از دور بیستم از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان ویژه آقایان مسافر با دستور جلسه هفتگی  «آداب معاشرت؛ ادب و بی ادبی، تعادل و بی تعادلی»با نگهبانی مسافرفرامرز  و استادی  مسافر مجتبی و دبیری مسافر حمید رضا  راس ساعت 17آغاز بکار نمود


اگر فردی در کنگره به خوبی به درمان و تعادل برسد، خود میتواند الگوی بدون نقص و پیامی گویا برای افراد دچار مشکل اعتیاد باشد.
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


گزارش جلسه روز سه شنبه مورخ 1398/4/4
چهارشنبه 5 تیر 1398 ساعت 01:23 | نویسنده این مطلب : مسافر : مرتضی | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

روز سه شنبه 98/4/4جلسه پنجم از دور اول کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی با نگهبانی ایجنت نمایندگی مسافر مهدی، استادی دیده بان محترم مسافر علی خدامی و دبیری مسافر  فرامرز  با دستور جلسه هفته دیده بان  رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.


این راه بسته نیست برای کسانی که دوست دارند به این جایگاه خدمتی برسند ، مطمئن باشید اگر در دل واقعا خواست آن را داشته باشید ، قدر مسلم به آن جا می رسید . 
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی و جشن تولد،


کارگاه آموزش خصوصی مسافران یکشنبه
یکشنبه 2 تیر 1398 ساعت 00:58 | نویسنده این مطلب : مسافر : مرتضی | ( نظرات )
روز یکشنبه مورخ 98/04/2 جلسه هشتم از دوربیستم از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان ویژه آقایان مسافر با دستور جلسه هفتگی هفته دیده بان  با نگهبانی مسافرمرتضی و استادی دستار دیده بان مسافر علی و دبیری مسافر مهدی راس ساعت 17 آغاز بکار نمود. 


دیده بان یعنی غایت جهان بینی، دیده بان یعنی داشتن نگاه نافذ،حس نافذ،کلام نافذ، یعنی هر آنچه که آینه دارد و او در درون دارد و این آینه درون اوست که بدون هیچ زنگاری همه چیز را شفاف می بیند
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزش خصوصی مسافران سه شنبه
سه شنبه 21 خرداد 1398 ساعت 22:52 | نویسنده این مطلب : مسافر : مرتضی | ( نظرات )
به نام خالق عشق 

روز سه‌ شنبه مورخ 98/03/21 جلسه چهام از دور بیستم از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان ویژه آقایان مسافر با دستور جلسه هفتگی وادی دهم و تاثیر آ ن روی من با نگهبانی مسافرفرامرز  و استادی  مسافر مرتضی  و دبیری مسافر حمید رضا  راس ساعت 17آغاز بکار نمود
در این وادی میگوید که هیچگاه ناامید نشوید و تمام دنیا و مخلوقاتش را بیهوده ننگریم...

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


خلاصه گزارش لژیون ویلیام وایت ( درمان وابستگی به سیگار)
چهارشنبه 15 خرداد 1398 ساعت 17:23 | نویسنده این مطلب : مسافر : مرتضی | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

خلاصه گزارش لژیون ویلیام وایت ( درمان وابستگی به سیگار)

در روز سه شنبه مورخ 98/03/14جلسه  لژیون ویلیام وایت با استادی مسافر علیرضا و با دستور جلسه در استحکام پایه های مالی و علمی کنگره من چه کرده ام؟
برگزار گردید.


در مورد استحکام پایه های علمی هم باید بگوییم که ما مرتب و هرجلسه توسط منابع عظیم کنگره، درحال گرفتن آموزش و ارتقاء سطح جهانبینی هستیم و این آموزش ها را در سطح خانواده و جامعه هم عملیاتی می نماییم 
ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


خلاصه گزارش لژیون ویلیام وایت ( درمان وابستگی به سیگار )
چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 ساعت 00:20 | نویسنده این مطلب : مسافر : مرتضی | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

خلاصه گزارش لژیون ویلیام وایت ( درمان وابستگی به سیگار
در روز سه شنبه مورخ 98/02/24جلسه  لژیون ویلیام وایت با استادی مسافر محمد و با دستور جلسه جهانبینی 1و2 برگذار گردید


در جهانبینی ما همه موارد گفته شده را آموزش می بینیم و مرتب تکرار و تمرین میکنیم تا موضوع برایمان مشخص شود

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


خلاصه گزارش لژیون ویلیام وایت ( درمان وابستگی به سیگار )
چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398 ساعت 08:56 | نویسنده این مطلب : مسافر : مرتضی | ( نظرات )
به نام خالق آگاهی 

خلاصه گزارش لژیون ویلیام وایت ( درمان وابستگی به سیگار )

کمک راهنمای محترم مسافر امید

با دستور جلسه  الهام از رمضانانسان در ماه مبارک رمضان می تواند بر حقه های نفس خود غلبه کند و در این ماه باید با خواسته های شیطانی مبارزه کند که معضل سومصرف سیگار و مواد مخدر هم از همین دسته خواسته ها و امیال شیطانی میباشد.

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


گزارش کارگاه آموزش خصوصی مسافران سه شنبه 30بهمن 97
چهارشنبه 1 اسفند 1397 ساعت 15:38 | نویسنده این مطلب : مسافر : مرتضی | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق 
روز سه‌شنبه مورخ 97/11/30 جلسه چهارم از دور نوزدهم از سری کارگاه های آموزشی کنگره60 شعبه شیخ بهایی اصفهان ویژه آقایان مسافر با دستور جلسه هفتگی وظایف راهنما و رهجو با استادی مسافر منوچهر، نگهبانی مسافر هاشم و دبیری مسافر علیرضا راس ساعت 17:00 آغاز بکار نمود.


رهجو جوینده راه است.جوینده راهی که از سمت تاریکی به روشنایی منتهی میشود در درجه اول یک رهجو باید در صراط مستقیم گام بردارد و از ضد ارزش ها دوری کند و باید خواستار رهایی باشد تا به مقصود خود برسد. یک رهجو در قبال راهنمای خود یک وظیفه ای دارد، در قبال کنگره یک وظیفه دارد و در قبال خانواده و جامعه هم وظایفی دارد.
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،

گزارش جلسه آموزش خصوصی مسافران سه شنبه 11 دی ماه 1397
چهارشنبه 12 دی 1397 ساعت 01:20 | نویسنده این مطلب : مسافر : مرتضی | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق 

روز سه‌شنبه 11دی ماه 1397 یازدهمین جلسه از دور هجدهم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60نمایندگی شیخ بهایی اصفهان به نگهبانی مسافر مجتبی،استادی مسافر حسن و دبیری مسافر اکبر با دستور جلسه جهان بینی در ورزش راس ساعت 17 آغاز به کار نمود.در کنگره 60هدف از انجام ورزش برد و یا باخت نیست و این مساله را به صورت واضح مبتوانیم در مسابقات و ورزش همگانی کنگره در پارک مشاهده نماییم که همانگونه که رقابت سالم وجود دارد، هیچگاه و تحت هیچ شرایطی افراد رفتارهای خشن و زشت انجام نمی دهند
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،

گزارش جلسه آموزش خصوص مسافران روز سه شنبه 97/10/4
چهارشنبه 5 دی 1397 ساعت 11:33 | نویسنده این مطلب : مسافر : مرتضی | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق

روز سه شنبه 4 دی ماه 1397 دهمین جلسه ازدور هجدهم از سری کارگاههای آموزشی خصوصی

 کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی اصفهان به نگهبانی مسافر مجتبی و استادی همسفر صالح و دبیری مسافر

اکبر با دستور جلسه: جشن همسفر راس ساعت 17 آغاز به کار نمود.
 تنها جایی که میتوانیم عشق واقعی را لمس کنیم کنگره60می باشد زیرا در بیرون از این مکان خانواده هایی هستند که با کمترین مشکلاتی که بوجود می آید با یکدیگر به مشاجره و متارکه میپردازند و لیکن در کنگره مشاهده میشود که یک همسفر با تمام سختی ها یی که تحمل کرده است بازهم به خاطر عشق و پیوند محبت،  دوش به دوش مسافر خود حرکت میکند 
ادامه مطلب
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic