کارگاه آموزش خصوصی مسافران یکشنبه
دوشنبه 21 مرداد 1398 ساعت 00:51 | نویسنده این مطلب : مسافر : کریم | ( نظرات )
روز یکشنبه مورخ 98/05/20 جلسه چهاردهم از دوربیستم از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان ویژه آقایان مسافر با دستور جلسه هفتگی کار ، تحصیل ، قدرت با نگهبانی مسافر مرتضی و استادی مسافر موسی و دبیری مسافر مجتبی راس ساعت 17 آغاز بکار نمود. 


مسافران سفر اول باید توجه داشته باشند که برای ادامه سفر ودرمان داشتن صبر از واجبات است تابه مرور و کم کم مطالب را دریابد فراگیرند تا به نتیجه برسند.
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،

کارگاه آموزش خصوصی مسافران یکشنبه
دوشنبه 14 مرداد 1398 ساعت 19:43 | نویسنده این مطلب : مسافر : کریم | ( نظرات )
روز یکشنبه مورخ 98/05/13 جلسه سیزدهم از دوربیستم از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان ویژه آقایان مسافر با دستور جلسه هفتگی  فرماندهی تا فرمانبرداری با نگهبانی مسافر مرتضی و استادی مسافر عباس و دبیری مسافر مجتبی راس ساعت 17 آغاز بکار نمود. 


ازفرمانبرداری تا فرماندهی یک پروسه است که باید آن را طی کنیم ...
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزش خصوصی مسافران یکشنبه
یکشنبه 30 تیر 1398 ساعت 23:35 | نویسنده این مطلب : مسافر : کریم | ( نظرات )
روز یکشنبه مورخ 98/04/30 جلسه دوازدهم از دوربیستم از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان ویژه آقایان مسافر با دستور جلسه هفتگی  حرمت کنگره‌ی 60 ، چرا رابطه‌ی مالی و کاری در کنگره ممنوع است؟با نگهبانی مسافر مرتضی و استادی مسافر و دبیری مسافر مجتبی راس ساعت 17 آغاز بکار نمود. 


هرکس که وارد این مجموعه شود اگر به حرمت آن احترام نگذارد وآن ها را رعایت نکند اول به خودش ضربه زده است زیرا سیستم هوشمند کنگره خود به خود او را از گردونه خارج می کند.

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزش خصوصی مسافران یکشنبه
یکشنبه 23 تیر 1398 ساعت 23:35 | نویسنده این مطلب : مسافر : کریم | ( نظرات )
روز یکشنبه مورخ 98/04/23 جلسه یازدهم از دوربیستم از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان ویژه آقایان مسافر با دستور جلسه هفتگی وادی یازدهم و تاثیر آن روی من  با نگهبانی مسافر مرتضی و استادی مسافر کمال و دبیری مسافر مجتبی راس ساعت 17 آغاز بکار نمود. 


 برای حرکت و رسیدن به اقیانوس باید دو ویژگی را داشته باشند یکی اینکه منبعی که چشمه به آن وصل است باید بسیار غنی و پرحجم باشد و دیگر اینکه بین منبع و خروجی آب اختلاف پتانسیل وجود داشته باشد 
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزش خصوصی مسافران یکشنبه
یکشنبه 16 تیر 1398 ساعت 22:37 | نویسنده این مطلب : مسافر : کریم | ( نظرات )
روز یکشنبه مورخ 98/04/16 جلسه دهم از دوربیستم از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان ویژه آقایان مسافر با دستور جلسه هفتگی تخریب های شیشه و درمان آن با متد DST  با نگهبانی مسافر مرتضی و استادی مسافر علیو دبیری مسافر مجتبی راس ساعت 17 آغاز بکار نمود. 


 شیشه باعث میشود که فرد مصرف کننده احساس نیاز به خواب نکند و ذهنش درگیر باشد.
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزش خصوصی مسافران یکشنبه
دوشنبه 10 تیر 1398 ساعت 00:05 | نویسنده این مطلب : مسافر : کریم | ( نظرات )
روز یکشنبه مورخ 98/04/9 جلسه نهم از دوربیستم از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان ویژه آقایان مسافر با دستور جلسه هفتگی آداب معاشرت ، ادب و بی ادبی ، تعادل و بی تعادلی  با نگهبانی مسافر مرتضی و استادی مسافر محمد و دبیری مسافر مجتبی راس ساعت 17 آغاز بکار نمود. 


شخصی که مصرف کننده است ولی با ادب است از کسی که مصرف کننده نیست ولی بی ادب است دارای ارزش بیشتری است.

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزش خصوصی مسافران یکشنبه
دوشنبه 27 خرداد 1398 ساعت 00:06 | نویسنده این مطلب : مسافر : کریم | ( نظرات )
روز یکشنبه مورخ 98/03/26 جلسه هفتم از دوربیستم از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان ویژه آقایان مسافر با دستور جلسه هفتگی در کنگره 60 چگونه قدردانی می کنیم؟ با نگهبانی مسافرمرتضی و استادی مسافر منوچهر و دبیری مسافر مهدی راس ساعت 17 آغاز بکار نمود. 

+

شکرگذاری یعنی ارزش آنچه را که داریم بدانیم ، وقتی که شکرگذار باشیم از نردبان آگاهی بالا می رویم و کم کم به آرامش میرسیم .
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزش خصوصی مسافران یکشنبه
دوشنبه 20 خرداد 1398 ساعت 16:37 | نویسنده این مطلب : مسافر : کریم | ( نظرات )
روز یکشنبه مورخ 98/03/19 جلسه ششم از دوربیستم از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان ویژه آقایان مسافر با دستور جلسه هفتگی وادی دهم و تاثیر آن روی من با نگهبانی مسافرمرتضی و استادی مسافر محمد حسین و دبیری مسافر مهدی راس ساعت 17 آغاز بکار نمود. 


وقتی یک تازه وارد به کنگره می آید و چند سفردومی و کمک راهنمایان را با حال خوب میبیند یعنی این صفت آن ها را میبیند به مسئله درمان ایمان پیدا میکند دارویش را میگیرد و طبق دستور مصرف میکند و مطیعانه همه دستورات را انجام میدهد و سپس به آرامش می رسد و از به هم ریختگی رهایی می یابد وحس های او آرام میشود والبته کورسویی از عشق هم در او پیدا می شود.
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزش خصوصی مسافران سه شنبه
چهارشنبه 15 خرداد 1398 ساعت 00:03 | نویسنده این مطلب : مسافر : کریم | ( نظرات )
به نام خالق عشق 

روز سه‌ شنبه مورخ 98/03/14 جلسه سوم از دور بیستم از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان ویژه آقایان مسافر با دستور جلسه هفتگیدر استحکام پایه های مالی و علمی کنگره ، من چه کرده ام ؟   با نگهبانی مسافرفرامرز  و استادی  مسافر کریم  و دبیری مسافر حمید رضا  راس ساعت 17:30 آغاز بکار نمود 


ما افتخار می کنیم که کنگره ۶۰ یک سازمان خودگردان است وبرپایه کمک های داوطلبانه خودمان استوار گردیده است ومدیون هیچ فرد ودستگاهی نیست
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزش خصوصی مسافران یکشنبه
دوشنبه 13 خرداد 1398 ساعت 19:22 | نویسنده این مطلب : مسافر : کریم | ( نظرات )

روز یکشنبه مورخ 98/03/12 جلسه پنجم از دوربیستم از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان ویژه آقایان مسافر با دستور جلسه هفتگی در استحکام پایه های مالی و علمی کنگره ، من چه کرده ام ؟با نگهبانی مسافرمرتضی و استادی مسافر امیرحسین و دبیری مسافر مهدی راس ساعت 17:30 آغاز بکار نمود. کنگره راه خودش را ادامه میدهد چون یک تفکر است چه ما کمک بکنیم وچه نکنیم راه خودش را ادامه میدهد فقط ما هستیم که از قافله جا میمانیم ودیگرنمیتوانیم به مسیرمان ادامه دهیم.
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


گزارش کارگاه آموزش خصوصی مسافران روز یکشنبه
دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 ساعت 11:57 | نویسنده این مطلب : مسافر : کریم | ( نظرات )
به نام خالق عشق 

روز یکشنبه مورخ 98/02/22 جلسه دوم از دوربیستم از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان ویژه آقایان مسافر با دستور جلسه هفتگی جهان بینی 1 و 2  با نگهبانی مسافرمرتضی و استادی مسافر محمد و دبیری مسافر مهدی راس ساعت 17:30 آغاز بکار نمود.هرچه جهان بینی وآگاهی مان بالا رود رفتارهای مثبت بیشتری از ما سرمی زند وبیشتر میفهمیم که هرخدمت و یا کمکی که کنیم درحقیقت به خودمان کرده ایم
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


گزارش جلسه آموزش خصوصی مسافران یکشنبه 1397/12/05
سه شنبه 7 اسفند 1397 ساعت 01:31 | نویسنده این مطلب : مسافر : کریم | ( نظرات )
به نام خالق عشق
روز یکشنبه  5 اسفند ماه 1397  هفتمین جلسه از دور نوزدهم سری کارگاههای آموزشی کنگره۶۰ ویژه آقایان نمایندگی شیخ بهایی اصفهان با دستور جلسه وادی دوازدهم ( درختکاری) با نگهبانی مسافر علی اصغر و استادی مسافر علی و دبیری مسافر اسماعیل  رأس ساعت ۱۷ آغاز به کار نمود .


وادی ۱۲ میگوید که آخرالامر امر اول اجرا می شود.دراین اول و آخر که عنوان شده یک مفهوم خاص نهفته است و آن زمان است و زمان در جهان ما برای رسیدن به هرهدفی یک پارامتر مهم است.

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،

گزارش جلسه آموزش خصوصی مسافران یکشنبه 1397/10/30
دوشنبه 1 بهمن 1397 ساعت 00:12 | نویسنده این مطلب : مسافر : کریم | ( نظرات )

به نام خالق عشق

روز یکشنبه  30دیماه 1397  دومین جلسه از دور نوزدهم سری کارگاههای آموزشی کنگره۶۰ ویژه آقایان نمایندگی شیخ بهایی اصفهان با دستور جلسه وادی پنجم و تأثیر آن روی من با نگهبانی مسافر علی اصغر و استادی مسافر محمد و دبیری مسافر اسماعیل  رأس ساعت ۱۷ آغاز به کار نمود .


در این دنیا اگر میخواهیم به نتیجه ای برسیم باید حرکتی و تلاشی کنیم و از وقت و مال و کارهایمان بزنیم و درجهت رسیدن به آن هدف کاری بکنیم. 
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،

گزارش جلسه خصوصی مسافران یکشنبه 1397/10/09
یکشنبه 9 دی 1397 ساعت 23:51 | نویسنده این مطلب : مسافر : کریم | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله
روز یکشنبه مورخ 1397/10/09 جلسه سیزدهم از دور هیجدهم سری کارگاههای آموزشی کنگره۶۰شعبه شیخ بهایی ویژه آقایان با دستور جلسه هفتگی " جهان بینی در ورزش " به نگهبانی مسافر ولی و دبیری مسافر امیر و استادی مسافر حسن  رأس ساعت  ۱۷ آغاز به کار نمود.


ورزش در کنگره آنقدر در ایجاد تعادل در ما تاثیر دارد که به جایی برسیم که در هنگام برد حریف مقابل ، ما خودمان را کنترل کنیم تعادل وقتی به چشم می آید که مثلا وقتی داور اشتباهی کرده و همه منتظر ایجاد تنش و واکنش منفی و بد هستند و می بینند که برعکس هیچ تنشی دیده نمی شود و برخورد بدی بین ما اتفاق نمی افتد. 
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،

گزارش کارگاه آموزشی خصوصی مسافران یکشنبه
دوشنبه 26 آذر 1397 ساعت 19:23 | نویسنده این مطلب : مسافر : کریم | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله
روز یکشنبه مورخ 1397/9/25 جلسه یازدهم از دور هیجدهم سری کارگاههای آموزشی کنگره۶۰شعبه شیخ بهایی ویژه آقایان با دستور جلسه هفتگی " وادی چهارم " به استادی مسافر امیر، نگهبانی مسافر ولی و دبیری مسافر امیر رأس ساعت  ۱۷ آغاز به کار نمود.اگرمن حسم خوب باشد همه کارهایم راخودم انجام میدهم ومسئولیتش راهم خودم می پذیرم ولی اگر دارای حس آلوده باشم کارها ومسئولیت هایم را هم به خدا واگذار می کنم.

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


گزارش جلسه خصوصی مسافران روز یکشنبه 11 آذر ماه 97
یکشنبه 11 آذر 1397 ساعت 23:14 | نویسنده این مطلب : مسافر : کریم | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله
روز یکشنبه مورخ 1397/9/11 جلسه نهم از دور هیجدهم سری کارگاههای آموزشی کنگره۶۰شعبه شیخ بهایی ویژه آقایان با دستور جلسه هفتگی " نقش سی دی ها در آموزش " به استادی مسافر صادق، نگهبانی مسافر ولی و دبیری مسافر امیر رأس ساعت  ۱۷ آغاز به کار نمود.


فراموش نکنیم که وقتی مصرف کننده بودیم دچار یک زندگی بدون آرامش و پراز دغدغه و نگرانی بودیم و این آمورش ها و سی دی ها به ما کمک کردند تا به آرامش برسیم
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


گزارش جلسه خصوصی مسافران یکشنبه 1397/08/20
دوشنبه 21 آبان 1397 ساعت 19:25 | نویسنده این مطلب : مسافر : کریم | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق

روز یکشنبه مورخ 20 آبان ماه 1397 ششمین جلسه ازدور هیجدهم سری کارگاههای آموزشی کنگره۶۰ نمایندگی شیخ بهایی اصفهان ویژه آقایان بادستورجلسه  DST  و تجربه من ازسایر روشها با استادی کمک راهنمای محترم مسافر علی و نگهبانی مسافر ولی و دبیری مسافر مجتبی راس ساعت ۱۷ آغاز به کار نمود .

تفاوت ترک بادرمان DST بسیار زیاداست.ترک موادبه روشهای غلط با درمان باروشDST   درست مثل تفاوت انسان کور با بیناست .انسان اگردچار مشکل یا عارضه ای حتی ساده مثل دندان درد باشد نمیتواند درست فکر و یا زندگی کند ولی در روش DST انسان می داند که چکار کند .


ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


گزارش کارگاه آموزشی خصوصی مسافران یکشنبه
دوشنبه 14 آبان 1397 ساعت 14:58 | نویسنده این مطلب : مسافر : کریم | ( نظرات )


به نام قدرت مطلق الله   

روز یکشنبه سیزدهم آبان ماه 1397 پنجمین جلسه ازدور هجدهم  کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی اصفهان با نگهبانی مسافر ولی ، استادی مسافر علی  و دبیری مسافر محسن بادستور جلسه:یادگیری و معرکه‌گیری   رأس ساعت17:00  آغاز به کار  نمود.


ابتدا که واردکنگره شدم جاخوردم ودوست نداشتم که بمانم ولی بعدبه خودم گفتم که حالا باری به هرجهت هفته ای یک روز شرکت میکنم و اینگونه میگذراندم  تا تمام شود ولی بعدگفتم خوب من که این وقت رامیگذارم پس چرا ازش استفاده نکنم  ودرست درجلسات شرکت نکنم وچرا خودم برای خودم مفیدنباشم و خدمت کنم ودرصحنه باشم ودرحاشیه نباشم .

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران روز یکشنبه
یکشنبه 29 مهر 1397 ساعت 23:16 | نویسنده این مطلب : مسافر : کریم | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله   

روز یکشنبه بیست و نهم مهر ماه 1397 سومین جلسه ازدور هجدهم  کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی اصفهان با نگهبانی مسافر ولی ، استادی مسافر عمران  و دبیری مسافر محسن بادستور جلسه: D.SAP   رأس ساعت17:00  آغاز به کار  نمود.


بنابه فرمایش مهندس بهترین زمان مصرف D.SAP صبح ناشتاست. D.SAP رامی توان رقیق کرد وبرای درمان بیماری های قارچی داخل تشت ریخت ودرآن نشست ویا اگر طعم ترش رادوست ندارید باکمی عسل صرف کنید.

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران روز یکشنبه
دوشنبه 23 مهر 1397 ساعت 19:50 | نویسنده این مطلب : مسافر : کریم | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله   

روز یکشنبه بیست و دوم  مهر ماه 1397 دومین جلسه ازدور هجدهم  کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی اصفهان با نگهبانی مسافر ولی ، استادی مسافر داوود  و دبیری مسافر محسن بادستور جلسه:فرمانبرداری تا فرماندهی  رأس ساعت17:00  آغاز به کار  نمود.


برخی برای رسیدن به این جایگاه حتی از جان خودمیگذرد و در صودت ازدست دادن فرماندهی احساس بدبختی و ناتوانی میکند و برای کسب مجدد این جایگاه باید مراحل سختی رابگذراند.

ادامه مطلب
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو