کارگاه آموزش خصوصی مسافران یک شنبه
یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 22:51 | نویسنده این مطلب : مسافر : مجید ت | ( نظرات )

جلسه هشتم از دوره بیست و سوم کارگاه‌های آموزشی مسافران کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی، با استادی مسافر مجید، نگهبانی مسافر جواد و دبیری مسافر مهدی با دستور جلسه  «وادی یازدهم و تاثیر آن روی من » روز یکشنبه 29 تیر ماه 1399 ساعت 17 برگزار شد.


 وقتی انسان چشمهٔ جوشان و رود خروشان شود در مسیر حرکت و رسیدن به اقیانوس همهٔ درختان ، حیوانات  و هر چه در مسیر این رود قرار داشته باشد را بدون توقع سیراب می کند 
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


گزارش جلسه عمومی روز پنجشنبه 99/4/12
جمعه 13 تیر 1399 ساعت 07:19 | نویسنده این مطلب : مسافر : مجید ت | ( نظرات )
جلسه سیزدهم از دوره بیست و دوم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی، با استادی کمک راهنما محترم مسافر امین، نگهبانی مسافر بهزاد و دبیری مسافر علیرضا با دستور جلسه اول «حرمت کنگره 60، چرا رابطه کاری و مالی در کنگره ممنوع است؟» و دستور جلسه دوم «اولین سال رهایی مسافر کریم» روز پنجشنبه12 تیرماه 1399 ساعت 17 برگزار شد.


یکی از حرمت ها که فکر می کنیم ظاهر امر می باشد ، پوشیدن لباس سفید می باشد که در حین ظاهر زیبا و در باطن هم مسائلی دارد  که ما باید به همهٔ این حرمت ها احترام بگذاریم.
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی و جشن تولد،


سخنان استاد در جلسه مجازی مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۸
دوشنبه 19 اسفند 1398 ساعت 14:39 | نویسنده این مطلب : مسافر : مجید ت | ( نظرات )
سخنان استاد جلسه کمک راهنما محترم مسافرعلی در اولین جلسه مجازی 98/12/18


افرادی که وارد کنگره میشوند اگر گوش به حرف راهنما باشند و داروی خود را به موقع و به اندازه مصرف کنند ۳تا ۵ درصد درمان را طی کردند و با متمرکز شدن روی آموزش ها و متون کنگره و آموزش جهانبینی میتوانند به درمان کامل برسند.

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


گزارش جلسه عمومی روز پنجشنبه 98/11/10
جمعه 11 بهمن 1398 ساعت 16:49 | نویسنده این مطلب : مسافر : مجید ت | ( نظرات )

جلسه چهارم از دوره بیست و دوم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی، با استادی ایجنت محترم مسافر مهدی، نگهبانی مسافر بهزاد و دبیری مسافر محمد با دستور جلسه اول «نظم، انضباط و احترام در کنگره 60» و دستور جلسه دوم «اولین سال رهایی مرزبان محترم مسافر مجتبی» روز پنجشنبه 10 بهمن ماه 1398 ساعت 17 برگزار شد.


نظم یعنی به فرمان عقل نزدیک شدن؛ همه ما باید به همدیگر و بخصوص به خدمتگذاران احترام بگذاریم حتی خدمتگذاری که نگهبان نظم است و این احترامی که به دیگران می‌گذاریم در اصل به خودمان گذاشته‌ایم.
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی و جشن تولد،


کمک به دیگران با منطقی ترین روش
سه شنبه 1 بهمن 1398 ساعت 10:31 | نویسنده این مطلب : مسافر : مجید ت | ( نظرات )


کمک به دیگران با منطقی ترین روش

حس و حال سه نفر از راهنمایان تازه واردین که امروز 30 دی ماه 1398 پیمان خود را بستند؛

 در گفت و گو با سایت کنگره60

Related image

به مناسب اهدای شال راهنمای تازه واردین با تعدادی از این دوستان گفت و گوی کوتاهی ترتیب داده ایم که نظر شما را به خواندن آن جلب می کنیم:
ادامه مطلب
مرتبط با: مصاحبه،


گزارش جلسه عمومی روز پنجشنبه 98/10/12
جمعه 13 دی 1398 ساعت 17:28 | نویسنده این مطلب : مسافر : مجید ت | ( نظرات )
جلسه اول از دوره بیست و دوم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی، با استادی کمک راهنما محترم مسافر مجید، نگهبانی مسافر بهزاد و دبیری مسافر محمد با دستور جلسه اول «جهان بینی ورزش» و دستور جلسه دوم «پنجمین سال رهایی کمک راهنما محترم مسافر هادی» روز پنجشنبه 12 دی ماه 1398 ساعت 17 برگزار شد.


در این ورزش هم صمیمیتمان بیشتر می شد و هم چیزهایی که در کنگره آموخته بودیم را می توانستیم  در ورزش به اجرا بگذاریم 
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی و جشن تولد،


گزارش جلسه لژیون سردار نمایندگی شیخ بهایی اصفهان
جمعه 22 شهریور 1398 ساعت 13:19 | نویسنده این مطلب : مسافر : مجید ت | ( نظرات )

جلسه هفتم از دور اول جلسات هماهنگی لژیون سردار نمایندگی شیخ بهایی اصفهان به استادی دیده‌بان محترم آقای مجید سلامی ، نگهبانی مسافر مصطفی و دبیری مسافر مجید با دستور جلسه:نقش هم‌سفر در توانمندی لژیون سردار رأس ساعت 15 در محل نمایندگی شیخ بهایی اصفهان برگزار شد.


مسئله ای که در کمک کردن بسیار مهم می باشد این است که  زمانی ما راحت کمک‌ می کنیم که بدانیم این پول ما خرج چه جایی می شود ...
ادامه مطلب
مرتبط با: لژیون سردار، لژیون مالی،


گزارش جلسه لژیون سردار نمایندگی شیخ بهایی اصفهان
شنبه 26 مرداد 1398 ساعت 13:08 | نویسنده این مطلب : مسافر : مجید ت | ( نظرات )

جلسه ششم از دور اول جلسات هماهنگی لژیون سردار نمایندگی شیخ بهایی اصفهان به استادی مسافر علی، نگهبانی مسافر مصطفی و دبیری مسافر مجید با دستور جلسه اول :جاذبه و دافعه و دستور جلسه دوم: بهای خدمات رایگانی که در کنگره ارائه می شود چیست؟  رأس ساعت 15 در محل نمایندگی شیخ بهایی اصفهان برگزار شد


آموزش هایی که می گیریم ما انسان ها را از هم متفاوت میسازد و باعث میشود که ما جذب نیروی مطلق شویم  که همین جاذبه و دافعه است

ادامه مطلب
مرتبط با: لژیون سردار،


گزارش جلسه لژیون سردار نمایندگی شیخ بهایی اصفهان
شنبه 22 تیر 1398 ساعت 22:09 | نویسنده این مطلب : مسافر : مجید ت | ( نظرات )

جلسه پنجم از دور اول جلسات هماهنگی لژیون سردار نمایندگی شیخ بهایی اصفهان به استادی مسافر کریم، نگهبانی مسافر مصطفی و دبیری مسافر مجید با دستور جلسه این ماه:تمکن مالی و عضویت در لژیون سردار  رأس ساعت 15 در محل نمایندگی شیخ بهایی اصفهان برگزار شدهر چیزی شکرانه ای دارد و شکرانهٔ تمکن مالی این است که باید بخشش کنیم و هرچه ببخشیم مال ما زیاد می شود
ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش تصویری مراسم ها، لژیون سردار،


گزارش جلسه عمومی روز پنجشنبه 98/04/20
جمعه 21 تیر 1398 ساعت 07:43 | نویسنده این مطلب : مسافر : مجید ت | ( نظرات )
به نام خالق عشق
روز پنج‌شنبه 98/04/20 پنجمین جلسه  از دور بیستم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی با نگهبانی مسافر  مجید،  و استادی کمک راهنما محترم مسافر علی و دبیری مسافر  پیمان بادستور جلسه: "تخریب های شیشه و درمان آن با متد DST و دستور جلسه دوم : سومین سال رهایی مسافر مجتبی رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.


تمام دنیا براین باورند که شیشه درمان ندارد و میخواستند این افراد را با شوک درمان کنند یا داوهای روان گردان بسیار قوی و خواب آور و راه هایی از این قبیل که معمولا به نتیجه نمی رسید 

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی و جشن تولد،


گزارش جلسه عمومی روز پنجشنبه 98/03/30
جمعه 31 خرداد 1398 ساعت 22:30 | نویسنده این مطلب : مسافر : مجید ت | ( نظرات )
به نام خالق عشق
روز پنج‌شنبه 98/03/30 دومین جلسه  از دور بیستم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی با نگهبانی مسافر  مجید،  و استادی کمک راهنما محترم مسافر مهدی و دبیری مسافر  پیمان بادستور جلسه:در کنگره چگونه قدردانی می کنیم؟ و دستور جلسه دوم:جشن اولین سال رهایی مسافر عباس رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.


 رهجوها باید یاد بگیرند که با پاکت و پول نو و تمیز قدر دانی کنند رهجویی که یه پول پاره داخل پاکت می گذارد مشخص است که آموزش لازم را نگرفته است
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی و جشن تولد،


لینک های مرتبط: کنگره 60،

خلاصه گزارش لژیون ویلیام وایت ( درمان وابستگی به سیگار)
چهارشنبه 8 خرداد 1398 ساعت 17:37 | نویسنده این مطلب : مسافر : مجید ت | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

خلاصه گزارش لژیون ویلیام وایت ( درمان وابستگی به سیگار)
در روز سه شنبه مورخ 98/03/07جلسه  لژیون ویلیام وایت با استادی مسافر محمد حسین و با دستور جلسه کتاب عبور از منطقه ۶۰ درجه برگزار گردید.


۱۴ تصویر برای ما در این کتاب مشخص شده که هرکدام بیانگر مطلبی میباشد...

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،

کارگاه آموزش خصوصی مسافران یکشنبه مورخ 98/3/5
یکشنبه 5 خرداد 1398 ساعت 19:18 | نویسنده این مطلب : مسافر : مجید ت | ( نظرات )

روز یکشنبه مورخ 98/03/5 جلسه چهارم از دوربیستم از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان ویژه آقایان مسافر با دستور جلسه هفتگی   کتاب عبور از منطقه 60 درجه زیز صفر و تصاویر آنبا نگهبانی مسافرمرتضی و استادی مسافر مجید و دبیری مسافر مهدی راس ساعت 17:30 آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،


خلاصه گزارش لژیون ویلیام وایت ( درمان وابستگی به سیگار)
چهارشنبه 1 خرداد 1398 ساعت 11:28 | نویسنده این مطلب : مسافر : مجید ت | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

خلاصه گزارش لژیون ویلیام وایت ( درمان وابستگی به سیگار)
در روز سه شنبه مورخ 98/02/31جلسه  لژیون ویلیام وایت با استادی مسافر محمد حسین و با دستور جلسه وادی نهم برگزار گردید.


 موقعی که ما شروع به مصرف سیگار نمودیم خیلی راحت این مرحله را بالا بردیم و نقطهٔ تحملمان نسبت به سیگار و نیکوتین بالا رفت و حالا برای اینکه بتوانیم این عمل را معکوس کنیم ، به راحتی امکانپذیر نیست و نیازمند پارامترهایی میباشد که باید آن ها را رعایت و اجرا کنیم .
ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


گزارش جلسه لژیون سردار نمایندگی شیخ بهایی اصفهان
جمعه 27 اردیبهشت 1398 ساعت 13:12 | نویسنده این مطلب : مسافر : مجید ت | ( نظرات )

جلسه چهارم از دور اول جلسات هماهنگی لژیون سردار نمایندگی شیخ بهایی اصفهان به استادی هم‌سفر اعظم، نگهبانی مسافر مصطفی و دبیری مسافر مجید با دستور جلسه این ماه: قدر و تقدیر  رأس ساعت 15:30 در محل نمایندگی شیخ بهایی اصفهان برگزار شد

 

تقدیر مثل تیری هست که از کمان رهاشده و هیچ تردیدی دررسیدن این تیر به هدف وجود ندارد و اگر همهٔ دنیا هم‌دست به دست هم بدهند نمی‌توانند از آن اتفاق جلوگیری کنند ولی  اعمال ، رفتار و تفکراتش می‌تواند در این مدت به او کمک کند 

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)، لژیون سردار،


گزارش جلسه عمومی و جشن تولد روز پنج شنبه 98/02/12
جمعه 13 اردیبهشت 1398 ساعت 15:53 | نویسنده این مطلب : مسافر : مجید ت | ( نظرات )
به نام خالق عشق
روز پنج‌شنبه 98/02/12 جلسه نهم از دور نوزدهم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی با نگهبانی مسافر  علیرضا،  و استادی کمک راهنمای محترم مسافر مهدی و دبیری  مسافر  اکبر بادستور جلسه اول :الهام از رمضان و دستور جلسه دوم: جشن اولین سالروز رهایی مسافر مرتضی رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.


موقعی که ما در صراط مستقیم باشیم حتماً بهشت برای ما می‌آید و به مهم‌ترین چیز در دنیا که آرامش است دست پیدا می‌کنیم، این ارزش‌هایی از قبیل روزه گرفتن، خدمت کردن و .... را دست‌کم نگیرید
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی و جشن تولد،


لینک های مرتبط: کنگره60،

گزارش جلسه لژیون سردار نمایندگی شیخ بهایی اصفهان پنج شنبه 1398/1/29
جمعه 30 فروردین 1398 ساعت 16:44 | نویسنده این مطلب : مسافر : مجید ت | ( نظرات )
جلسه سوم از دور اول جلسات هماهنگی لژیون سردار نمایندگی شیخ بهایی اصفهان به استادی مسافر هوشنگ، نگهبانی مسافر مصطفی و دبیری مسافر مجید بادستور جلسه اول این ماه: کاشت و زمان برداشت و دستور جلسه دوم این ماه:  نقش من در رشد و توسعه کنگره60  راس ساعت 15 در محل نمایندگی شیخ بهایی اصفهان برگزار گردید یک فرد هم‌زمانی که وارد کنگره می‌شود با توجه به مکان مناسب  ، داروی مناسب و نیروی متخصص با توجه به زمانی که برای داشت و نگه‌داری لازم است درمان می‌شود و به رهایی می‌رسد و تجربه‌ای می‌شود برای افرادی که تازه به کنگره آمده‌اند 

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش تصویری مراسم ها، لژیون سردار،


گزارش کارگاه آموزش خصوصی مسافران سه شنبه مورخ ۹۸/۱/۲۷
چهارشنبه 28 فروردین 1398 ساعت 14:29 | نویسنده این مطلب : مسافر : مجید ت | ( نظرات )
به نام خالق عشق 

روز سه‌ شنبه مورخ 98/01/27 جلسه دهم از دور نوزدهم از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان ویژه آقایان مسافر با دستور جلسه هفتگی وادی هشتم و تاثیر آن روی من  با نگهبانی مسافر علی و استادی  مسافر حسین و دبیری موقت مسافر مرتضی راس ساعت 17:00 آغاز بکار نمود.

با حرکت راه نمایان میشود میتواند در مسیر ارزشها قرار داشته باشد ، میتواند هم در مسیر ضد ارزشها قرار داشته باشد و اضداد را به خوبی میتوان دراین وادی مشاهده کرد 
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،

گزارش کارگاه آموزشی خصوصی مسافران سه شنبه 98/01/20
چهارشنبه 21 فروردین 1398 ساعت 14:32 | نویسنده این مطلب : مسافر : مجید ت | ( نظرات )
به نام خالق عشق 

روز سه‌ شنبه مورخ 98/01/20 جلسه نهم از دور نوزدهم از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان ویژه آقایان مسافر با دستور جلسه هفتگی دانایی ، دانایی موثر ، سواد  با نگهبانی مسافر هاشم و استادی  مسافر مهدی و دبیری مسافر علی راس ساعت 17:00 آغاز بکار نمود.


دانایی به وضعیت مالی خوب ، لباس زیبا و مسائل مادی نیست ، انسان بودن و انسانی اندیشیدن ، کمک به خلق و تعادل داشتن دلایل دانایی میباشد.
ادامه مطلب
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی مسافران،

گزارش جلسه خصوص مسافران روز سه شنبه مورخ ۹۷/۱۲/۲۸
چهارشنبه 29 اسفند 1397 ساعت 12:10 | نویسنده این مطلب : مسافر : مجید ت | ( نظرات )
به نام خالق عشق 

روز سه‌ شنبه مورخ 97/12/28 جلسه هشتم از دور نوزدهم از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان ویژه آقایان مسافر با دستور جلسه هفتگی چگونه از تعطیلات استفاده کنیم  با نگهبانی مسافر هاشم و استادی  مسافر حمید و دبیری مسافر علی راس ساعت 17:00 آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic