به نام نامی اولین عاشق که اوست

روز پنج شنبه94/10/24 ششمین جلسه از دور هشتم کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان با نگهبانی مسافر محمد ،استادی مسافر مجید اعتباریان ودبیری مسافر علیرضا با

دستور جلسه :" فرق عمل سالم و عمل به ظاهر نیک "

و جشن اولین سالروز رهایی مسافر مجتبی

راس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

یک روزی آقای مهندس مطرح کردند که زمانی عمل فرد سالم است که وقتی به چهره او نگاه می کنیم نوری در چهره او باشد .ولی یه موقع دیگر گفتند که باید ببینیم درپس گفتار او چه چیزی نهفته است  . چه خواسته ای دارد .وبعد حرف خود را نقض کردند وگفتند نه به چهره است ونه به گفتار او بلکه در نتیجه اعمال اوست .افراد بعد از درمان باید وارد پروسه کمک راهنمایی شوند .زیرا از آن زمان تازه وارد آموزش می شود

امیدوارم قدردان ولایق فریاد آقای مهندس که رهایی انسانهاست ، پیام صلح ودوستی وآرامش است ،باشیم 


سخنان استاد محترم :

عمل سالم برای اولین بار از طرف آقای مهندس دژاکام معرفی شد وشاید در هیچ جای دنیا تدریسی به این شکل نداشتیم .ایشان پندارنیک ،گفتار نیک وکردار نیک را به شکل پندار سالم ،گفتار سالم وعمل سالم معرفی کردند.کار نیک عملی است که بدون تفکر انجام می شود وعواقب وآینده آن کار در نظر گرفته نشده .ولی عمل سالم عملی است که نتیجه خوبی داشته باشد .وچون وادی اول ما تفکر است وبهترین چیزی که می توانیم با آن ساختار های جدید بسازیم تفکر است پس باید رو به عملی بیاوریم که سالم باشد.در کلام الله هم صحبت از عمل سالم شده وانسانهایی که عمل صالح وسالم رو ی آوردند را به صبر ومهربانی بشارت می دهد .این دستور جلسه بی ربط نیست به آزمون کمک راهنمایی که ماه گذشته برگزار شد .لازم است که تبریک یگویم به کسانی که در آزمون شرکت کردند وکسانی که قبول شدند .بین گفتن وعمل خیلی فاصله است .وناراحتی خودم را ابراز می کنم بابت اینکه بعضی لژیونها هم همسفر وهم مسافر کم سعادت بودند از نظر شرکت وقبولی در آزمون .چون کسی که وارد این پروسه می شود آموزش هایی گرفته که این آموزشها در اندیشه او تغییر ایجاد کرده وساختار جدیدی را به وجود آورده . 

یک روزی آقای مهندس مطرح کردند که زمانی عمل فرد سالم است که وقتی به چهره او نگاه می کنیم نوری در چهره او باشد .ولی یه موقع دیگر گفتند که باید ببینیم درپس گفتار او چه چیزی نهفته است  . چه خواسته ای دارد .وبعد حرف خود را نقض کردند وگفتند نه به چهره است ونه به گفتار او بلکه در نتیجه اعمال اوست .افراد بعد از درمان باید وارد پروسه کمک راهنمایی شوند .زیرا از آن زمان تازه وارد آموزش می شود .زیرا ما باید نیکیها وخوبیها را انتقال دهیم .اگر انتقال ندهیم مطمئنا نتیجه خوبی نخواهیم گرفت .کسانی که در مقابل خودشان ،جامعه ونزدیکان عمل سالم انجام می دهند،محبت ونیکی را انتقال می دهند  ؛آن زمان خداوند مصیبت رااز من وخانواده ام دور می کند . وعده خداوند دروغ نیست .افرادی که گرایش دارند به کمک کردن به دیگران ، به دردمندان ومصیبت زدگان (یک مصرف کننده به خود وخانواده اش بزرگترین مصیبت را وارد کرده وهرروز در خانه اش بمباران وتنش وجود دارد) درهای رحمت خداوند به روی آن شخص باز می شود ورزق معنوی ارزنده ای برای اووخانواده اش جاری می کند .

زمانی که فرد رها می شود وبعد از رهایی می گوید نمی دانم چگونه از راهنمایم تشکر کنم ؛ من می گویم برای تشکر از راهنما باید راهنما شوی وتبدیل به یک استاد شوی .کنگره برای ترک اعتیاد ساخته نشده ،کنگره مکانی است برای پرورش استاد .در اینجا علمی یاد گرفته ایم وتجربه هایی داریم که اگر روی مرده بگذارند زنده می شود . امیدوارم قدردان ولایق فریاد آقای مهندس که رهایی انسانهاست ، پیام صلح ودوستی وآرامش است ،باشیم  .


واما در مورد آقا مجتبی : روزهای اولی که به کنگره می آمد وسط لژیون بیرون می رفت .خب جنس خوب داشت وزنگ خورش هم زیاد بود . بیرون از کنگره وعده می کرد وجنس می فروخت ودستش تو کار بود .آن طور که من فهمیدم به او گفته بودند که اگر می خواهی در این مسیر بروی نتیجه ای که نمی گیری هیچ ،روز به روز حالت هم بدتر می شود .مجتبی جوان فعال ، اکتیو وپرانرژی بود ولی نمی دانست انرژی خودرا در چه کاری باید صرف کند .آموزشی هم نگرفته بود .ولی زمانی که به کنگره آمد پذیرفتن برای او سخت بود .زبان کنگره زبان محبت بود ، زبان گذشت وعشق بود .رهجوشاید بارها خلافی بکند ولی راهنما گذشت می کند .حرف کنگره را فهمید .زیرا بازبان خوبی با او حرف زد .پذیرفت ورها شد ولی همانطور که در پیام او آمده کار اوهنوز تمام نشده واو تازه اول راه است .آموزشهای زیادی باید بگیرد .خط جدیدی را باید شروع کند .هر کس نیاز دارد که حالش خوب شود خدمت بیشتری در کنگره بکند .امیدوارم آقا مجتبی در آزمون کمک راهنمایی شرکت کند وسال آینده به درجه کمک راهنمایی برسد . این تولد رابه خودش وخانواده اش ، آقای مهندس وهمه اعضای کنگره 60 تبریک می گویم .

 پس از سخنان استاد ومشارکت مسافران و همسفران اولین سال رهایی مسافر مصطفی را با شور وشعف فراوان جشن گرفتیم.

اعلام سفر مسافر مجتبی:

آنتی ایکس مصرفی:حشیش و الکل

مدت تخریب:15 سال

DST روش درمان:

OT داروی درمان :

مدت سفر:10 ماه و 3 روز

نام راهنما :مجید اعتباریان

مدت رهایی: 12 ماه و 21 روز

ورزش :دارت و شنا

آرزوی مسافر مجتبی :انشاا.. همه دوستان سفر اولی به سفر دوم بروند و این جایگاه را تجربه کنند.

آرزوی همسفر طاهره:آرزویم فرج امام زمان و رهایی همه مسافران محترم است.

صحبت های مسافر مجتبی:

خدا را شکر می کنم که در این جایگاه هستم من چند ماه اول که به کنگره آمده بودم اصلا اعتقادی به این مکان مقدس نداشتم و باور نمی کردم که یک روزی بتوانم درمان شوم بعد از نه ماه که به کنگره می آمدم آقا مجید من را به لژیون تازه واردین فرستاد آن موقع من خیلی ناراحت شدم اما بعد متوجه شدم که من باید به لژیون تازه واردین می رفتم .از آقا مجید بسیار سپاسگزارم به خاطر تمام آموزشهایی که به من دادند.

من اگر خدمت نمی کردم نمی توانستم به درمان برسم واگر می خواهید به آن تعادل نسبی برسید باید خدمت کنید. آن هم خدمت خالصانه نه اینکه نقاب به صورت بزنیم و زیر نقاب کار ضد ارزش انجام دهیم.من یواش یواش دارم به آن زندگی که آرزویش را داشتم می رسم.مواد مخدر پنج درصد زندگی من بود، نود و پنج درصد دیگر ضد ارزشهای دیگر بود.من زمانی که به سفر دوم رسیدم حس و حالی داشتم که نمی توانم بیان کنم همانطور که بوی گل را نمی توان بیان کرد.چیزهایی را که من باورم نمی شد روزی به آنها برسم کنگره دارد به من می دهد .

همه کمک راهنمایان ،مرزبانان، ایجنت هر کدام به نوعی در این سفر به من خدمت کردند یکی از لحاظ آموزش،یکی از لحاظ محبت و...دست تک تک این عزیزان را می بوسم .آقا مجید با سکوتشان همیشه به من خیلی درس ها داد و من را متوجه کارهای اشتباهم می کرد.

از پدر و مادرم و کمک راهنمای مادرم تشکر می کنم امیدوارم که پدر و مادرم من را ببخشند و محتاج دعای آنها هستم.

صحبتهای کمک راهنما همسفر سارا:

معشوقه به سامان شد تا باد چنین بادا    کفرش همه ایمان شد تا باد چنین بادا !

از اسلم شیطانی شد نفس تو ربانی       ابلیس مسلمان شد تا باد چنین بادا !

من هم خداوند را شاکرم که به من فرصت داد تا این جایگاه را تجربه کنم و در جمعیت احیای انسانی کنگره 60آموزش ببینم و خدمت کنم.من هم یک سال رهایی آقا مجتبی را به ایشان و پدر و مادرشان و آقای اعتباریان تبریک عرض می کنم.امروز من به نیابت از خانم صفورا در این جایگاه قرار گرفتم .من سه ماه پیش با خانم طاهره آشنا شدم و در این مدت مهر و محبت مادری را از ایشان یادگرفتم.بزرگترین عمل سالم در کنگره 60،این است که به جایگاه کمک راهنمایی برسیم و انشاا.. که آقا مجتبی سال دیگر به جایگاه کمک راهنمایی برسند.پیامی که ما از این جشن ها می گیریم این است که اگر آقا مجتبی توانستند به رهایی برسند پس همه تازه واردین و سفر اولی ها می توانند به رهایی برسند.از آقای مهندس که چنین بستری را برای ما فراهم کردند بسیار سپاسگزارم به ایشان و خانواده محترمشان تبریک عرض می کنم.از ایجنت محترم و مرزبانان و کمک راهنمایان و تک تک شما  سپاسگزارم .چون ستارگان بدرخشید و انوارتان حیات بخش.

صحبت های همسفر طاهره:

من هم از آقای مهندس ، خانم آنی ،مرزبانان محترم ،کمک راهنمایان عزیز تشکر می کنم واقعا درمان فرزندم یک معجزه بود. ایشان با اعتماد به نفس کامل وارد کنگره شدند و با خواست خودشان به این جایگاه رسیدند. رسیدن به این جایگاه را برای همه کسانی که گرفتار اعتیاد هستند آرزو می کنم.

ضمنا در این جلسه مسافرانی که گل رهایی از دستان پر مهر و محبت آقای مهندس دژاکام  دریافت کرده بودند ورودشان را به سفر دوم اعلام نمودند:

آقای: مجید _ نام راهنما : آقای علی کاظمی _ آنتی ایکس : شیره و متادون _ مدت سفر: 12ماه _ داروی درمان - OT:نمایندگی: شیخ بهائی اصفهان.

  آقای: محمدرضا _ نام راهنما :آقای علی کاظمی_ آنتی ایکس : شیره و تریاک _ مدت سفر: 11ماه و 17روز _ داروی درمان - OT : نمایندگی: شیخ بهائی اصفهان.

 

آقای: احمد _ نام راهنما :آقای رضا شوشتری_ نام راهنمای همسفر :خانم  فاطمه _ آنتی ایکس : شیره و تریاک _ مدت سفر: 11ماه و 17روز _ داروی درمان - OT : نمایندگی: شیخ بهائی اصفهان.

 

آقای: اسماعیل _ نام راهنما : آقای سعید صلواتی_ نام راهنمای همسفر :خانم  فاطمه _ آنتی ایکس : هروئین و متادون _ مدت سفر: 14ماه _ داروی درمان - OT : نمایندگی: شیخ بهائی اصفهان.

 

آقای: حسین _ نام راهنما : آقای رضا شوشتری_ آنتی ایکس : شیره و تریاک _ مدت سفر: 10ماه و 15روز _ داروی درمانOT : نمایندگی: شیخ بهائی اصفهان.

 

آقای: حسن _ نام راهنما : آقای سعید صلواتی_ آنتی ایکس : شیشه _ مدت سفر: 12ماه _ داروی درمان- OT :نمایندگی: شیخ بهائی اصفهان.

 

آقای: غلامرضا _ نام راهنما :آقای محمدمهدی صادقی_ آنتی ایکس : شیره و تریاک _ مدت سفر: 11ماه _ داروی درمان- OT: نمایندگی: شیخ بهایی

آقای: مصطفی _ نام راهنما :آقای محمدمهدی صادقی _ آنتی ایکس : _ مدت سفر: _ داروی درمان -OT :نمایندگی: شیخ بهایی

 

از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شیخ بهایی، رهایی این مسافران عزیز را به راهنمایان و همسفران و خانواده های محترمشان تبریك و تهنیت عرض نموده، پیروزی روزافزونشان را درامر خدمت وآموزش از درگاه خداوند منان مسئلت می نماییم.

نویسنده:همسفر فاطمه ق و همسفر زهره

تصویرگر:مسافر مجتبی ومسافر حسین

 

 

 

مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی و جشن تولد،


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
همسفرالهه یکشنبه 27 دی 1394 20:10
تبریک وشادباش خدمت مسافرمهدی و آقای مجید
سید مصطفی: وبلاگ آتیه سبز یکشنبه 27 دی 1394 15:40
با سلام و عرض ادب ،خسته نباشی خدمت نگهبان ودبیر محترم ایشان ،تبریک خدمت کمک راهنمای محترم آقای اعتباریان و آقامجتبی وپدر ومادر آقامجتبی،
تبریک خدمت کمک راهنمای همسفر سرکار خانم سارا
سپاس از نویسندگان محترم سرکار خانم فاطمه قاسمی و سرکار خانم زهره
تشکراز عکاسان حسین آقا وآقا مجتبی و مدیر محترم وبلاگ آقای جمالی ،موفق باشید.
همسفر سارا یکشنبه 27 دی 1394 10:23
تا باد چنین بادا..
سپاس و خدا قوت خدمت خانم فاطمه عزیز و خانم زهره عزیزم بابت زحماتی که برای وبلاک می کشند
سپاس و خدا قوت خدمت تصویرگران گرامی آقا مجتبی و حسین آقا
همچون ستارگان بدرخشید و انوارتان حیات بخش باد..
همسفر شهناز شنبه 26 دی 1394 19:43
سلام ب تمام خدمتگذاران کنگره وتبریک فراوان ب خانم سارای عزیزم وآقای مجید اعتباریان وتمام اعضای کنگره وارزوی جایگاه بالا تربرای آقا مجتبی
مسافر شکرالله شنبه 26 دی 1394 13:44
اولین سل روز رهایی آقا مجتبی را خدمت ایشان و هسفران محترم تبریک عرض میکنم
عرض تبریک و خدا قوت خدمت راهنمای مسافر و همسفر
خدا قوت به تهیه کنندگان این گزارش دلنشین
شاد باشید
مسافر جمال شنبه 26 دی 1394 11:36
خدا قوت به کلیه زحمتکشان کنگره بویژه نگهبان , استاد و دبیر گرامی
سخنان استاد عزیز و کمک راهنمای خوبم بسیار مفید و تاثیر گذار بود سپاس
تبریک به آقا مجتبی برادر هم لژیونی امیدوارم همواره شاد و پیروز باشی
تبریک به دوستان رها شده و خانواده محترم آنها
تشکر از نویسند گان گرامی خانمها همسفر فاطمه و همسفر زهره و تصویر گران عزیز آقا مجتبی و حسین آقا گزارش کاملی بود
سپاس از زحمات مدیر محترم وب لاگ
ابراهیم موحدی شنبه 26 دی 1394 10:54
اولین سالروز رهایی مسافر؛ آقا مجتبی را خدمت ایشان ، همسفران محترم و راهنمایان بزرگوارشان؛ آقا مجید اعتباریان و سرکار خانم سارا تبریک عرض می کنم
انشالله شال کمک راهنمایی را روی دوش این عزیزان ببینیم
تبریک ویژه خدمت همسفر خودم؛ کمک راهنمای معزز؛ خانم سارا بابت قرار گرفتن در این جایگاه پر افتخار. امیدوارم همیشه شاد و پیروز باشید..
خدا قوت خدمت تهیه کنندگان این گزارش زیبا
شاد و پیروز باشید..
همسفر محبوبه شنبه 26 دی 1394 07:58
باسلام وخدا قوت خدمت نویسندها وتصور گر محترم.ما هنوز سفر اولی هستیم و سفرمون یه کم طول کشیده.ولی هر موقع تولدها ور های ها رو میبینم کلی خوشحال میشم.واقعا خدا رو هزار بار شکر که افراد معتاد وخانوادها شون با اون همه تنش و سختیها ،یکی یکی دارند طعم زنگی رو می چشند،البته بهترین طعم را.به آقا مجتبی وهمسفرشون هم تبریک میگم.
همسفرباران شنبه 26 دی 1394 07:50
تبریک تبریک به همه خدمتگزاران کنگره60همسفرخاطره شنبه 26 دی 1394 02:20
تبریک و خدا قوت خدمت جناب آقای اعتباریان و مسافر مهدی که مسبب برگزاری این جشن با شکوه بودندو انرژی ما را مضاعف نمودند
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic