در باب دستور جلسه هفتگی : وادی نهم و تأثیر آن روی من
یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 ساعت 00:17 | نویسنده این مطلب : مسافر مجتبی | ( نظرات )

پس آن کنید که فرمان است

وادی نهم و تأثیر آن روی من

به قلم کمک راهنما مسافر  سالار خسرویان

نقطه تحمل همان نقطه تعادل یا پایداری انسان است و هرچه ظرف (غم، شادی، بخشش، ترس و...) انسان بزرگتر باشد نقطه تحمل بالاتری دارد.


 به نام قدرت مطلق

پیام برای کسانی که به دنیای تازه قدم نهاده اند

تا کنون به رکوردهای ثبت شده در گینس توجه کرده اید؟

شخصی می تواند 46 دقیقه در بین برف بماند.

شخصی در چین 331 هزار زنبور را در بدن خود قرار داد.

مهدی حب درویش با توپ پینگ پنگ در یک دقیقه 108 روپایی زد.

با نگاهی به اعداد و ارقام بالا و دیگر رکوردهای ثبت شده، به این فکر میکنم که چگونه ممکن است؟

آیا این افراد استعدادی ذاتی در وجودشان نهفته است؟ رسیدن به این رکوردها ذاتی است یا اکتسابی؟ آیا در ذات، ژن یا نفس آنها استعدادی خارق العاده به صورت بالقوه وجود داشته یا با تلاش، تمرین و ممارست به این مهم رسیده اند؟

تاکنون بارها در مورد هوشمند بودن بدن انسان شنیده ایم، در کتب مختلف خوانده ایم که بدن انسان قابلیت های منحصر به فردی دارد و با تلاش می تواند به استعدادهای خارق العاده برسد، به ما گفته اند که هر هدفی برای انسان دست یافتنی است و قابلیت انجام کارهای اعجاب انگیز دارد؛ اما واقعا به اینها باور داریم؟

باور به امکانپذیر بودن کارهای فوق، تفاوت من است با انسانهایی که در گینس صاحب رکورد هستند.

فارغ از ذاتی بودن بعضی از استعدادهای خاص، انسانهایی که به خودشان، بدنشان و تواناییهایشان ایمان و باور قلبی دارند کارهایی انجام میدهند که از نظر ما غیر ممکن است و رکوردهایی ثبت میکنند که همگان را به تحسین وادار میکنند. 

تمامی مطالبی که عرض شد برای درست یا غلط انگاشتن این رکوردها نیست بلکه برای درک این موضوع است که ما تواناییهای بسیاری داریم و میتوانیم در جهت درست از آنها استفاده کنیم، کافیست به خودمان باور داشته باشیم.

آدمی در هر موضوعی در صور آشکار و پنهان، توانایی معینی دارد که با دیگران متفاوت است؛ مثلا میتواند 60 کیلوگرم وزنه بلند کند، 50 ثانیه زیر آب بماند، 2 کیلومتر بدود، 5 گرم مواد مصرف کند، 5هزار تومان در سبد بیندازد، 1 ساعت روی صندلی در کنگره بنشیند و...

هر کدام از حس های انسان نظیر غم، شادی، حسادت، کینه، بخشش، محبت، ترس و... ظرف و میزان مشخص و معینی دارند و هر تفکر یا عملی که از حس های مذکور سرچشمه بگیرد حجمی از ظرف را اشغال میکند و هرچه آن ظرف بزرگتر باشد دیرتر پر میشود و بعد از پرشدن، لبریز و باعث تخریب میشود. 

به حجم ظرفهای ذکر شده یا اعداد و ارقامی که نهایت توانایی انسان است نقطه تحمل گفته میشود، یعنی نیرویی(چه در صور آشکار و چه در صور پنهان) که از کم شروع شده و به درجه بالا و بالاتری رسیده است. نقطه تحمل شخص برای دویدن 2 کیلومتر و برای زیر آب ماندن 50 ثانیه و برای بخشیدن به سبد 5هزار تومان است.

نقطه تحمل همان نقطه تعادل یا پایداری انسان است و هرچه ظرف (غم، شادی، بخشش، ترس و...) او بزرگتر باشد نقطه تحمل بالاتری دارد.

همانطور که اعمال، رفتار و حسهای انسان مثبت و منفی هستند نقطه تحمل انسان نیز مثبت و منفی است؛ کسی که میتواند 15 گرم تریاک مصرف کند نقطه تحمل بالاتری نسبت به شخصی که 5 گرم مصرف میکند دارد اما این نقطه تحمل در مصرف تریاک، منفی است، در شرایط برابر کسی که 5 میلیون میبخشد از شخصی که 1 میلیون میبخشد نقطه تحمل بالاتری در بخشیدن دارد که مثبت است.

هرچه ظرف انسان در مسائل و موضوعات مثبت بزرگتر باشد نقطه تحمل او در مسائل مثبت بالاتر است و بالعکس، یعنی ظرفهای متعدد با ظرفیتهای متفاوت در وجود ماست و مجموع اینها نقطه تعادل ما را شکل میدهد و هدف ما این است که ظرفیتمان یا نقطه تحمل خود را در مسائل مثبت بالا ببریم، اما چگونه؟

بالا رفتن نقطه تحمل نیازمند 2 پارامتر مهم است:

الف) تکرار منظم آن موضوع

ب) رعایت زمان

به زبان ساده برای اینکه بتوانیم بیشتر از 2 کیلومتر بدویم باید به صورت منظم و در زمان مشخص تمرین کنیم و بدویم تا ذره ذره به 3 کیلومتر و حتی بیشتر برسیم. برای اینکه بیشتر ببخشم، بیشتر محبت کنم و... به صورت منظم تکرار کنم و باگذشت زمان نقطه تحمل بالا میرود.

طی سالها با مصرف مداوم، اکنون نقطه تحمل ما در مصرف مواد بالا رفته است و در کنگره دقیقاً عکس همین مسیر حرکت میکنیم یعنی بیست درصد از دارو را کاهش داده و بیست و یک روز به صورت منظم تکرار میکنیم و نقطه تحمل ما در کاهش دارو بالا میرود و با رعایت زمان 10 ماهه و تکرار منظم هر پله، سیستم شبه افیونی بدن اصلاح شده و به رهایی میرسیم. (این رویه در دیگر موضوعات نیز قابل اجراست)

نکته مهم این است که بالا رفتن نقطه تحمل در مسائل مثبت نیازمند دانایی است، ابتدا آموزش صحیح، سپس تفکر و تجربه با گوشت و پوست و استخوانمان. به زبان ساده باید چرایی کارها را بدانیم، دلیل حضور قبل از ساعت 5، دلیل نوشتن سی دی، دلیل کاهش دارو، دلیل بخشش، دلیل بد بودن دروغ و غیبت و...؛ اگر بدانیم چرا باید دارو را کاهش دهیم و نقطه تحمل خود را بالا ببریم، انجام آن نه تنها امکان پذیر بلکه لذت بخش میشود.

در غیر اینصورت؛ یعنی ندانیم چرا مشارکت کنیم یا چرا باید نقطه تحمل خود را در نشستن 3 ساعته در جلسه بالا ببریم و... حتی اگر منظم و با رعایت زمان تکرار کنیم، بدون دانایی نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.

شعبده بازی معمار بزرگ این است که بالا رفتن نقطه تحمل در مسائل منفی نیازمند آموزش یا دانایی نیست و با لذت همراه است همانطور که مصرف مواد ما با گذشت زمان بالا رفت یا شهوت تبدیل به غولی همه کاره شد.

اما چرا اینگونه است یا سوال این است که چرا نیروهای تخریبی وجود دارند و تلاش میکنند انسانها را درجامعه یا مسافران را در کنگره از صراط مستقیم منحرف کنند؟

انسان تا از دست ندهد به دست نمی آورد، اگر نقطه تحمل بالا می خواهد باید از لذت های زهرمانند بگذرد و همین موضوع، عیار یا جنس او را مشخص میکند. اگر نام نیک، جنس طلا یا عیار بالا میخواهد باید بتواند بگذرد. نیروهای اهریمنی تکمیل کننده هستی هستند یعنی همانند آهویی که برای در دام شیر نیفتادن سعی میکند چابک بماند آدمی تلاش کند تا به کمک دانایی صید اهریمن نشود.

فقط مسافرانی صید نمیشوند که آموزش میگیرند، تجربه و تفکر میکنند، از بیست درصد دارو میگذرند، وظایف رهجو را انجام میدهند، 10 ماه به صورت منظم دارو مصرف میکنند، از لذت زودگذر میگذرند وجنسشان عوض میشود تا به رهایی و آرامش همیشگی و لذت سیستم شبه افیونی سالم میرسند و این عین عدالت است. در هستی نیز بعضی از انسانها درگیر سرگرمی و معرکه دنیا میشوند و از صراط مستقیم و فرمان عقل دور میشوند. باید نیروهای اهریمنی باشند و تلاش کنند تا تفاوت انسانها مشخص باشد و دانایی ماست که تعیین میکند توانایی قبولی در این آزمون را داریم یا مجبوریم دوباره بنویسیم.

پس آن کنید که فرمان است؛ آدمی برای رسیدن به فرمان عقل که غایت انسان است و عمل به فرمانهای الهی نظیر دزدی مکن، رشوه نگیر، غیبت نکن، پیمان نشکن و از خمر دوری کن و... نیازمند دانایی است و پیامبران بیرونی و عقل (پیامبر درونی) برای افزایش دانایی و تشخیص صراط مستقیم از اه فسق و فجور تلاش میکنند. انسان دانا میداند که راه فسق همانند زهری در جام طلایی و صراط مستقیم مانند آب زلال در کوزه گلی است. نکته اینجاست که مسائل ضدارزشی مانند شاخه های یک درخت هستند که باید همگی باهم اصلاح شوند و اگر فقط یک شاخه مثل دروغ اصلاح شود بازهم دیگر شاخه ها روی آن تأثیر گذاشته و فاسدش میکنند.

نقطه تحمل مسافر در کنگره ذره ذره در هر پله بالا میرود و آماده پذیرش جایگاه رهایی و سفر دوم میشود یعنی ظرفیت و دانایی او آرام آرام بیشتر میشود، حال تصور کنید که شخص تازه وارد در جایگاه رهایی قرار بگیرد و بدون افزایش حجم ظرف وجودی او مقدار زیادی آب در آن ریخته شود، بدیهیست که باعث تخریب خود و اطرافیانش میشود، پس بالا رفتن نقطه تحمل و گذشت زمان مورد نیاز، ظرفیت شخص را افزایش میدهد و او را آماده پذیرش مسئولیت میکند. همانطور که سعی در بالا بردن نقطه تحمل خود میکنیم، هنگام معاشرت با اطرافیان، مراقب اعمال و سخنمان باشیم که آنها را از نقطه آشوب خارج نکنیم، در شرایط فعلی جامعه ما و مشکلات اقتصادی و درگیری های ذهنی، اکثر افراد نزدیک نقطه آشوب هستند و با کوچکترین عمل یا عکس العملی نزاع و درگیری رخ میدهد.

پس ظرفیت خودمان را در موضوعات مختلف بدانیم و با افزایش دانایی و تشخیص راه درست و عمل به آن، ظرفیت و نقطه تحمل خود را بالا ببریم تا به فرمان عقل نزدیک شویم.

با آرزوی توفیق؛ راهنمای لژیون هفتم؛ مسافر سالار خسرویان

 تایپ: مسافر مجتبی


مرتبط با: دستور جلسه هفتگی،


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
مسافر مجید سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 14:04
با سپاس فراوان از کمک راهنمای محترم اقای سالار بسیار عالی وآموزنده بود. تشکر از اقای مجتبی.
مسافرعلیرضا دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 16:15
عرض تشکروخداقوت خدمت آقاسالار
بسیارعالی وآموزنده بود.
اززحمتکشان سایت سپاسگزارم.
همسفر زهراق لژیون‌خانم زهره ت دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 11:46
بسیار عالی و جامع بود.آموزش خوبی در برداشت..با تشکر از آقا سالار.‌انشالله‌شمارا در جایگاه های بالاتری ببینیم. موفق باشید و سربلند ⚘
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو