در باب دستور جلسه هفتگی : جهان‌بینی 1 و 2
شنبه 21 اردیبهشت 1398 ساعت 22:24 | نویسنده این مطلب : مسافر مجتبی | ( نظرات )

به نام خالق زیبایی

((سیر تکاملی و رسیدن به کمال))

در باب دستور جلسه هفتگی : جهان‌بینی  1 و 2

به قلم کمک راهنما مسافر  علیرضا مشکلانی

 انسان در طیف وسیعی از رذایل تا فضائل می‌تواند سیر کند که هردو از جهان‌بینی برخوردار هستند. منتها یک نفر صورت بی معشوق را می‌بیند و به توحید می‌رسد و یک نفر هم صورت را می‌بیند و همان‌جا متوقف می‌شود

ما امروز در دنیایی زندگی می‌کنیم که می‌توان به علوم بسیاری دست یابیم و همین طور می توان بهره زیادی از آنها برد. یکی از این علوم، علوم انسانی است که بسیار پیچیده است. چرا پیچیده است؟ چون انسان موجودی است پیچیده، چون سیر تکاملی و رسیدن به کمال لایتناهی است و پایانی ندارد. با این تفاسیر آیا همه انسان‌ها به دنبال رسیدن به تعالی هستند؟ قطعاً خیر. آنچه را که در قوه دارد نامحدود است. نوع جهان‌بینی افراد مسیر را تعیین می‌کند. چه چیزی باعث می‌شود یک نفر در مسیر تعالی و دیگری در مسیر گمراهی قرار گیرد. انسان در طیف وسیعی از رذایل تا فضائل می‌تواند سیر کند که هردو از جهان‌بینی برخوردار هستند. منتها یک نفر صورت بی معشوق را می‌بیند و به توحید می‌رسد و یک نفر هم صورت را می‌بیند و همان‌جا متوقف می‌شود و خود را سرگرم بازی‌های کودکانه می‌کند. از جذاب‌ترین سرگرمی‌ها و بازی‌ها ، بازی با مواد مخدر است که گاهی به قیمت یک‌عمر تمام می‌شود. به همین جهت کنگره ۶۰ جهان‌بینی را که یکی از اضلاع مثلث درمان می‌داند و به این موضوع اهمیت زیادی می‌دهد  تا فرد با شناخت خود و آگاهی از موجودیت خودش با تغییر نوع نگاه که همان جهان‌بینی است از لازمه رشد و رسیدن به بلوغ عقلانی، یک تفکر مسموم و تفکر افیونی خارج شود و خود را با اندیشه‌های انسانی رشد دهد، انسانی اندیشیدن است و هرچقدر به جلو می‌رود و پیشرفت می‌کند به نقطه‌ای می‌رسد که می‌فهمد اکنون میان عاشق و معشوق تنها جسم حجابی بیش نیست. انسانی که در هنگام مرگ نداند برای چه زندگی کرده‌ است تنها یک زندگی زیستی داشته است و در دام مثلث جهالت گرفتار بوده و راه گریز برای کسانی که گرفتار مثلث جهالت است پیوند حقیقی با مثلث دانایی است که در جزوه جهان‌بینی به‌صراحت بیان‌شده است.

 همان‌گونه که در ابتدا به آن اشاره کردیم و مهم‌ترین ابزار ما برای این تفسیر بزرگ، مکتوباتی است که در اختیارداریم. این مکتوبات با کتاب عبور از منطقه ۶۰ درجه زیر صفر که مهم‌ترین بخش آموزشی ما می‌باشد آغاز و در ادامه به ۱۴ وادی یا قانون که پل‌های نیرومندی برای افکار و اندیشه ما می‌باشد می‌رسد. البته مکتوبات دیگری هم در اختیارداریم که جزوه جهان‌بینی کاربردی 1 و 2 نوشته آقای امین دژاکام را می توان تخصصی‌ترین  مکتوبات نامید که هدفش تغییر جهان‌بینی افیونی است. در ابتدای جزوه به مأخذ  آن‌که شاه‌کلیدهای استادان کتاب ۶۰ درجه، وادی‌ها و تجربیات شخصی ایشان از درگیری با نیروهای منفی اشاره‌شده است که نشان از اهمیت موضوع دارد.  طبق تعریف ایشان جهان‌بینی یعنی آنچه ما نسبت به جهان پیرامون (درون و برون) برداشت، دریافت ادراک و احساس می‌نماییم.  نکته حائز اهمیت کاربردی بودن آن است زیرا بر روی جلد جهان‌بینی ۱ و ۲ نوشته‌شده است جهان‌بینی کاربردی. منظور از آوردن این کلمه بر روی جلد جزوه جهان‌بینی مؤید تأکیدی است که کنگره 60 بر کاربردی بودن موضوع دارد. به این صورت که  این علوم جهان‌بینی کنگره ۶۰ برای خواندن و صرفاً امتحان دادن نیست، کاربردی است؛ یعنی ما باید آن را کار به‌کارگیریم و به آن عمل کنید و نتیجه عمل به آن در قالب تغییراتی که در گفتار و اندیشه‌های ما به وجود می‌آید خود را به نمایش می‌گذارد. شعری وجود دارد با این مضمون ما برون را نگریم و قال را ...ما درون را بنگریم و حال را؛ اما باید بگویم که کنگره ۶۰ در هر دو سوی قضیه توجه دارد شاید بهتر باشد بگوییم: که هم درون را بنگریم  و قال را و هم درون را بنگریم و حال را.

 کنگره ۶۰ معتقد است که برون ما آیینه درون ماست و درون ما آیینه برون ما، اگر درون ما به‌هم‌ریخته باشد برون ما هم ریخته است و اگر بیرون به‌هم‌ریخته باشد نشان از به‌هم‌ریختگی درونی دارد. اگر تفکرات ما به‌هم‌ریخته باشد گفتار ما هم به همین شکل خواهد بود. درون و برون ما از هم جدا نیستند درون و تغییرات آن، نقطه  آغازی است  که درنهایت، نتیجه آن را در بیرون می‌بینیم. نگاه کنگره ۶۰ به تغییرات ماست. تغییرات ما نشان می‌دهد که ما جهان‌بینی کنگره ۶۰ را آموخته‌ایم و به آن عمل کنیماگر به آموخته‌های خود عمل نکنیم باید بدانیم که آن آموخته‌ها برای ما دانش و علم نخواهد بود. علم یعنی دانشی که به آن عمل می‌کنیم. برای باورها و آموخته‌هایی که با آن به آن‌ها عمل نمی‌شود ارزشی وجود ندارد. اگر بخواهیم اشاره کوچک به تأثیر شگرف ضلع جهان‌بینی بر جسم و روان نماییم می‌بایستی نگاهی بر عملکرد خودمان بیندازیم. شخصی را در نظر بگیرید که در سابقه مصرف مواد مخدر نداشته و جسمش در بهترین وضعیت قرار دارد اما متأسفانه افکار منفی و طلبکارانه دارد خود هم نمی‌داند، چه آسیبی به او خواهدزد. فقط کافیست این افکار به سمت داشتن یک نوع بیماری رفته تا شخص دچار همان بیماری می‌گردد. اگر هم دچار احساس حسادت، کینه، نفرت و ... شود زمانی به طول نمی‌انجامد که دچار رفتارهایی می‌شود که شامل عصبانیت، ترس و ... می‌باشد. همان‌طور که احساس ناراحتی در قسمتی از جسم می‌تواند بر روی روان و جهان‌بینی ما تأثیر بگذارد و عکس آن‌هم صادق است. تفکرات و دیدگاه‌های ما مستقیماً بر روی حالات جسمی و روانی ما تأثیر خواهد داشت و همین‌طور سیستم ایکس. شاید بارها از زبان نگهبان کنگره ۶۰ شنیده باشیم سیستم ایکس بر اساس دو فاکتور عمل می‌کنم:  یک عامل باسیم بااتصال مستقیم که همان ناقل‌های عصبی و هورمون‌ها هستند که با ترشحات خود در سیستم اثر می‌گذارند و عامل دوم به‌صورت بی‌سیم یا اتصال غیرمستقیم، سیستم ایکس را دچار تغییر می‌نماید.

 اتصال بی‌سیم همان تفکرات و جهان‌بینی ماست.  تفکرات منفی و جهان‌بینی بر پایه و نگرش منفی و بدبینی در سیستم ایکس اثر می‌گذارد و عملکرد آن را تضعیف می‌کند و ما را از حالت سرخوشی و شادابی طبیعی خارج می‌نماید. موضوع جهان‌بینی موضوعی است که علاوه بر درمان اعتیاد، بر کل امور زندگی تأثیر می‌گذارد. جهان‌بینی سازنده زندگی ماست. در هر نقطه‌ای هستیم و در هر جایگاهی که هستیم و هر وضعیتی که داریم خوب و بد، زشت و زیبا، خوشبخت و بدبخت، سعادت و خوشبختی یا رنج و عذاب و فلاکت همه و همه حاصل عملکرد ماست و عملکرد ما نتیجه جهان‌بینی و دانایی ماست.

من آرزو می‌کنم که مطالب جهان‌بینی را تک‌تک عمیقاً درک کنیم تا یک دریافت صحیح، درک درست و برداشت مناسب و یک احساس خوب از خودمان و پیرامون خود و جهان هستی داشته باشیم.

 

با احترام کمک راهنما مسافر علیرضا مشکلانی

تایپ: مسافر مجتبی

 مرتبط با: دستور جلسه هفتگی،


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
مجید ترک پور یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 15:13
خدا قوت به آقای علیرضا
خیلی آموزنده و پر محتوا
مسافر مجید ت
مسافرعلیرضا یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 14:05
سپاسگزارم ازشماآقای مشکلانی بسیارآموختم.
خداقوت خدمت کلیه خدمتگزاران عاشق
مسافر علی اصغر یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 13:18
با سلام و خدا قوت خدمت همه خدمتگذاران کنگره 60 و راهنمای محترم آقای علیرضا مشکلانی مطالب ارئه شد درست باب جهان بینی بسیار جالب وآموزنده بود.
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات