متن سی دی گیرنده
دوشنبه 30 بهمن 1396 ساعت 20:24 | نویسنده این مطلب : مسافر : محمد ظاهر | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق

سی دی گیرنده از آقای مهندس


 ممکن است یکی خیلی فقیر باشد اما از یک زندگی خوب برخوردار است یا 

اینکه خیلی ثروت مند باشد اما روی آرامش را نمی بیند .دفعه قبل در مورد علم و حس صحبت کردیم و گفتیم بزرگترین علم ،علم زندگی کردن است، بعضی از ما علم درست زندگی کردن را بلد نیستیم و هر کسی که در هر رشته ای که کار میکند، فکر میکند بزرگترین علم ، علم آن است (مثلاً کسی که در مورد علم شیمی کار میکنه می گوید بزرگترین علم شیمی هست) و به اعتقاد من بزرگترین علم علم زندگی هست و انسانهای هستند که دیگران را نصیحت میکنند ولی خودشان آخر فساد هستند.
اگر افسرده باشیم مریض باشیم دست به خودکشی بزنیم مبنی بر این است که علم زندگی را بلد نیستیم،البته بر این چیز هم سه چیز حکم فرماست:
 خاص انسان ها 
تقدیر 
 فرمان الهی 
 ممکن است یکی خیلی فقیر باشد اما از یک زندگی خوب برخوردار است یا اینکه خیلی ثروت مند باشد اما روی آرامش را نمی بیند ،اگر ما درگیر مواد شدیم بخاطر این بود که علم زندگی کردن را بلد نبودیم ،بنابراین بزرگترین علم ،علم زندگی کردن هست و از فرامین پیامبران بوده.
وقتی موجودی پا به هستی میگذارد ،باید یک موجودی باشد یک سایه ای باشد یا جسمیتی باشد و این میتواند یک درخت باشد یا حشره باشد یا ... وقتی آن چیز بود احتیاج به یک وسیله ای دارد یا گیرنده ای دارد که محیط اطرافش را دریافت کند و در آن محیط  باید یک وسیله ای باشد که توسط آن وسیله شخص با حسش مطالب را بگیرد ،یا یک جور دیگر باید یک موجودی باشد و گیرنده ای داشته باشد که توسط این گیرنده بفهمد اطرافش چه خبر هست در اطراف آن شخص باید وسیله باشد که حس آن را بگیرد .
وقتی میگوییم حس گیرنده است باید یک چیز را بگیرد ،رادیو و تلویزیون گیرنده است باید یک چیز را بگیرد ،حتی سگ هم گیرنده هست باید یک پاچه ای بگیرد ،پس گیرنده باید یک چیز را بگیرد.
در هستی وقتی چیزی باید باشد که حس آن را بگیرد باید یه چیزهایی باشد و یکی از آن ها نور است ،باید نور باشد که وقتی یک شخص جلوی آن می ایستند نور به آن برخورد میکند و منعکس میشود بعد آن را بین این شکل میبینیم ولی در تاریکی چنین چیزی نمیبینیم چون در تاریکی نور نیست ولی در روشنایی نور به این میز می خورد و ما میز را میبینیم ،پس یکی نور هست و دیگری صوت هست.
 بوسیله صوت باید باشد تا ما بگیریم و در هستی سه چیز لازمه همدیگر هستند:
1ـ حس 
2ـ نور 
3ـ صوت 
که این سه پیوند تمام هستی و کائنات را تشکیل میدهندو هرگز از بین نمی روند که در جهان بعد از مرگ هم ما احتیاج به آنها داریم و حس اولین نیرو ای است که قوه عقل را راه اندازی میکند عقل است مثل متن کتاب حس میشود اسم کتاب و وقتی فکر می کنیم میبینیم که حس باعث میشود که قوه عشق را به کار بیندازد حس اولین نیرویی است که قوه تنفر،حسادت ،ایمان را بوجود می آورد بنابراین هر چه ما راجب حس صحبت کنیم کم است چون ایمانمان با حس است زندگیمان با حس است پس باید حس را بیشتر بشناسیم .
تاریخ 80/12/17 استاد میگوید:

ما بسیار خوشحالیم، انشاالله همان طوری که مکتوبات ارزش واقعی خود را در جهت بیداری انسانهایی که می خواهند به راه مستقیم بروند نشان می دهد و یا آنان خواسته های خود را در آن نوشتارها می یابند و جهت خود را به طور حتم می یابندو ما این موضوع را تجربه می نمائیم. و اما در مورد حس درون، که می دانید در بدن قابل فهم است پنج حس نام برده شده است اما پنج حس دیگر بیرون بدن است که با هفت اندام دیگر نزدیکی بیشتری دارند و حس ششم رابطه بین بیرون و درون است

به قول مولانا:

پنج حس از درون ماسور او     پنج حس از برون مامور او

ده حس است و هفت اندام دگر      آنچه اندر گفت ناید می شمر

 پنج حس درون است و پنج حس بیرون، ولی ما می گوئیم یازده حس، پنج حس درون، پنج حس بیرون و یک حس ششم که رابط درون و بیرون است.


به آنچه هست پی بردن تمنای دل می خواهد ، الهام به آن شکل میدهد آنگاه تصویری گرفت پالایشهای مداوم و تراوشها استحکام می بخشدو آنگاه آن سخن بشکل دیگری مورد کاوش ماست ،حس مانند خداوند است در هستی و نیستی موجود و رویت ناپذیر امام هم نام خودش قابل حس است خداوند در تمام هستی هست ولی روئت نمی شود شما نمی توانید به کل هستی پی ببرید هرکس به زره ای از احساس هستی پی می برد ،حس هم نام خودش را میجوید ،درست است: شاگرد میگوید بله استاد میگوید پس اگر میخواهی به بیرون از بدن که به عبارتی دیده نمیشود  اما مکان و بقول معروف مبدا و منشا و ریشه از قفس تن آغاز میشود و به بیرون و ما را به ماورای اندیشه هدایت می نماید.
 دل هر زره که بشکافی آفتابی در میان بینی ،از مذیق جهات در گذری وسعت ملک لامکان بینی ،آن وقت است که وارد جهان دیگری میشوی ،هر چیزی آغازی دارد و برای شناخت بقیه مطالب بایستی وسیله ای باشد مانند صوت ،استاد به شاگرد میگوید  مسئله ای که خود میگویید در این مسئله حداقل باید یک مسئله و یا یک موضوع معلوم باشد تا مجهولات دیگر را از روی آن دریافت نماییم آیا متوجه شدید،(شما برای یک حرکت و شناخت آن باید چیزی وجود داشته باشد یا باید یک سرنخی باشد تا بتوانید آن را پیدا کنید)
مثل همین اعتیاد که سرنخ های زیادی بود ولی  به هیچ کدام توجه نکردند یعنی یک تیکه اش معلوم نبوده هزاران مجهول آوردند همه اش مجهوله ولی معلوم و بدرد بخور نبوده .
 سرنخی که در درمان اعتیاد پیدا کردند  سرنخ به درد بخور نبوده یعنی یک معلوم خوب پیدا نکردند ، سرنخ این بود که مواد مخدر جایگزین است سم نیست که بریم سم زدایی کنیم مواد مخدر وابستگی نیست ،سرنخ این بود که مواد مخدر بیرون جایگزین مواد درون شده، و شاگر میگوید آری من همیشه میگویم چون این یک مسئله ریاضی است برای حل مجهولات بایستی حتما یک و یا چند موضوع معلوم داشته باشیم ، نکته ای که میخواستم توضیح دهم این است که آیا خیال و تصور و یادآوری جزء حس محسوب میشود یا خیر، در مورد حس تا همین جا کافی است.
در مورد ریتم قرآن ببینم دلایلمان چی هست ، گفتیم قرآن 114 سوره داشت یکی از سورهای قرآن بنام توبه بسم الله الرحمن الرحیم  نداشت ولی سوره نمل دو بسم الله داشت وبنابراین باز میشود 114 سوره که مضرب از بسم الله الرحمن الرحیم است و چون 19 حرف است 114 تقسیم بر19 شد 6 پس عدد صحیح درآمد از سوره 9 که توبه هست بسم الله ندارد تا سوره 27 که دو بار بسم الله دارد که از سوره توبه تا نمل شد 19 سوره باز کاردیگر که کردیم از سوره 9 تا سوره 27 شمارهسوره ها را نوشتیم و عدد 342بدست آمد که آن را تقسیم بر19 کردیم شد 18 تا بسم الله که عدد کاملاً صحیح بدست آمد و اولین سوره ای که برپیامبر نازل شد سوره علق بود که دارای 19 آیه هست ، سوره 96 که سوره علق هست تا پایان قران که 114 سوره است ما 19 سوره داریم ، و تعداد کلمات الله که در کل قرآن وجود دارد ، چند تا نکنه در سورهای قرآن وجود دارد مثل در سوره ای باید با ص نوشته شود با س نوشته میشود اینها همش حساب و کتاب دارد .مثل (الف لام میم ،الم)در سوره بقره .اولین سوره در قرآن سوره حمد هست که یک نکنه جالب دارد و همه حساب دارد ، سوره حمد خود بسم الله هم شماره دارد و این یک ریتم است که نمیشود عوض کرد ،اگر سوره حمد را بگذاریم شماره 1 و این سوره 7 آیه دارد شماره اولین آیه 19 حرف دارد دومین آیه 17 حرف دارد آیه آخر 43 تا حرف دارد اگر بیایم اینها را پهلوی هم بگذاریم میشود یه عددی میشود 15 رغم اگر اینا را تقسیم بر 19 کنیم میشود یک عدد 13 رغم که مضربی بر عدد 19 می شود .

تایپ: مسافر محمدظاهر 
تهیه سی دی : کمک راهنما مسافر امید
مرتبط با: متن یا خلاصه سی دی های اموزشی،


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید: