نوشتار سی دی تشخیص (قسمت دوم)
یکشنبه 15 بهمن 1396 ساعت 01:04 | نویسنده این مطلب : مسافر : امید | ( نظرات )

 نوشتار سی دی تشخیص (بخش دوم)
به ادامه مطلب مراجعه کنید..

هر اندیشه ای که شما بنمایید دلیل بر وجود آن اندیشه است.

هر اندیشه ای که ما بکنیم دلیل بر این است که آن اندیشه درجهان هستی وجود دارد و اگر آن اندیشه در جهان هستی نباشد ما نمی توانیم راجع به آن اندیشه کنیم. هر چیزی در هستی وجود دارد همان را ما می توانیم راجعش اندیشه کنیم.اگر نباشد ما نمی توانیم اندیشه کنیم .

پس خیال هم جزء آن محسوب می شود. خیال هم.....

درست شما در خیال یک سری تصویرهایی می بینید باز هم این تصاویر به شکلی و به گونه دیگری وجود دارد. یک بحثی داشتیم و در قدیم می گفتیم که...کمک کننده به این پاراگراف است...

آخرین مراحل آرایش جسم فرمان فکر و عقل است.

که گفتیم آخرین مرحله ای که یک انسانی بتواند به آن تکامل لازم برسد کجاست؟ چون برای اینکه انسان تبدیل شود...خوب می گویند انسان در مراحل تکامله دیگر و سیر صعودی است دیگر ... و باید انسان کامل شود.

کی انسان ،انسان کاملی می شود؟ آیا با رسیدن به قلل رفیع انسانیت،انسان کامل میشود؟ کجاست که یک انسان کامل می شود یعنی اینکه آموزشهایش همه تکمیل می شود و تبدیل به یک موجوی می شود که به آن انسان کامل اطلاق می شود.

آخرین مراحل آرایش جسم  ،یعنی آخرین مرحله ای که  این جسم آرایش شود و به بهترین شکل در آید کی است. آخرین مرحله آرایش خانمها شب عروسی است مثلا می روند دیگه....آخرین نوع آرایش را چکار می کنند...

آخرین آرایش جسم معمولا به آن شکل است و آقا داماد هم همینطور ...آخرین مرحله شان که ظاهر را خیلی آرایش می کنند و تاپ تاپش هست و از صبح می روند و تا شب آنجا ...به رنگ آمیزی و کارهای هنری و اینها...آن می شود آخرین مرحله آرایــــــــش.

حال می گوییم آخرین مرحله آرایش جســــم...ـآخرین مرحله ای که انسان در هستی به آن نقطه تکامل می­رسد. یعنی می خواهد برسد

بار دیگر از ملک پران شوم                     آنچه اندر وهم ناید آن شوم

آن لحظه ای که از ملک پران شود کی است؟،آن لحظه ای که می خواهد از ملک پرانتر شود؛ آن لحظه ای که می خواهد، به اصطلاح ،وارد مرحله نفس مطمئنه بشود"یَآ أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ  ارْجِعِى إِلَى‏ رَبِّکَ" ای نفس مطمئنه برگرد به پروردگارت آنجا کی است؟

آنجا کی است. آنجا اینجاست.آخرین مراحل آرایش جسم، فرمان فکر و عقل است. موقعی که انسان به مرحله فرمان چه برسد؟ فرمان عقل برسد که در وادی ششم داریم ... فرمان عقل. که انسان بتواند به فرمان عقل برسد.

پیرامون  بعد خویش پس از انتقال .

پیرامون بعد خویش پس از انتقال ....پیرامون بعدی که داریم، بعد زندگی بعد از انتقال یعنی بعد از مرگ .

پیرامون  بعد خویش پس از انتقال . بعد از مرگ تفکر و تعقل ایجاد تصاویر مجازی می نماید. وقتی که مُرد تفکر و تعقلش ایجاد تصاویر مجازی می نماید.

تصاویر مجازی از دیدگاه امروز ماست . آنجا وارد مرحله ای می شود فرمان فکر و عقل. یعنی شو...شو شود.. که در قرآن داریم. یک نفر اگر در بهشت قرار بگیرد هر چه بخواهد برایش محیا می شود ویا هر چه فرمان بده آن به وجود می آید. آنجاست ، مسئله اندیشه ، به مرحله ای می رسد که هر چه در اندیشه اش باشد،آن شکل می گیرد. اگر در اندیشه اش...در مرحله ای که به فرمان عقل برسد...اگر بگوید که من یک گوزنی می خواهم که هزار تا شاخ داشته باشد، با تفکر و تعقل آن گوزن را می سازد و آن گوزن را به وجود می آورد ، قابل روئیت هست هم برای خودش و هم برای دیگران یعنی خود تفکر و تعقل یک خمیر مایه ای است که همه چیز را می سازد. اینجا چیزهایی که ما می سازیم خمیر مایه اش باید از خاک باشد . حالا میز است صندلی است ،چوب است  همه چیز باید از خاک و یا از عناصر خاک باشد باید ماده باشد تا ما بسازیم.آنجا سازندگیش موادش چیه...تفکر و تعقل است. خیال هم سازندگیش و موادش از چیه؟ تفکر و تعقل است. شما اینجا هم می سازید در خیال خودمان در تفکر خودمان در ذهن خودمان اشکال مختلف و چیزهای مختلفی می سازیم که جنسیتش  یک چیز دیگر است که برای ما خیلی قابل روئیت است. به فرمان عقل هم برسیم همینطور است . اینجا هم که به فرمان عقل برسیم تمام کارهایی که انجام می دهیم کارهای چه هست؟ کارهای معقول است دیگر.وقتی کسی به فرمان عقل برسد تمام کارهایی که انجام می دهد بر مبنای تعلقه پس کارهای غیر معقول انجام نمی دهد. پس در نفس اماره نیست در نفس لوامه هم نیست، وارد نفس چه شده است؟ نفس مطمئنه.گفتیم نفس مطمئنه نفسی است که فقط کارهای معقول انجام می دهد .آنجا مرحله است که انسان واضحه ! بهشت ... وارد جنتی می شود بهشت خداوند می شود. پس این،این است تقریبا در این مایه است که باید رویش یک خورده ای عمل کنیم .

هیچ چیز در دنیا نیست مگر در اندیشه باشد.اگر باشد ...اگر چیزی در اندیشه باشد حتما وجود دارد حتی اگر ما آن را در اطرافمان با چشمان جسمی در این اندام نبینیم. هر چه در اندیشه باشد وجود دارد ولی ممکن است که ما در این بعد با چشمهای جسمی نبینیم.

در بعد دیگر گفتگوهای متعددی وجود دارد یعنی در جهان دیگر.زیرا حلقه حیات تعویض می شود آنها فکر می کنند که کدام حقیقی و کدام مجازی هستند .

این هم مطلب جالبی است که حالا ... ما فقط می توانیم روی خواب یه خورده ای راجعش صحبت کنیم، که قبلا هم صحبت کردیم که الگو داشته باشیم . ما که در این بعد هستیم خیال می کنیم، این حقیقی است، کسانی که در بعد دیگری هستند خیال می کنند که آن حقیقی است. آن موقعی که بیداریم، خیال می کنیم که حقیقت این است، موقعی که داریم خواب می بینیم حقیقت همانی است که در خواب می بینیم دیگر، حالا حقیقت کدام است؟! حقیقت این است یا حقیقت آن است.هر دو تا حقیقته در حقیقت است. این حقیقت متعلق به این بعد است و آن حقیقت متعلق به بعد خواب است.شما زمانی که خواب می بینید اصلا فکر نمی کنید که دارید خواب می بینید، شاید هم الان ما داریم خواب می بینیم.  الان جایی است که ما داریم خواب می بینیم. اینطوری هم می شود نگاه کرد دیگر؛ولی خیال می کنیم که حقیقی این است. در خواب هم همینطوری است حالا  فرض کنیم خوابید سرکلاس نشسته ایدشما و من هم دارم درس می دهم. حالا حقیقت آن است و یا این است.

در بعددیگر گفتگو های متعددی وجود دارد. آنها هم همینطور، دارند هی با هم جدل می کنند.زیرا حلقه حیات تعویض می شود آنها فکر می کنند که کدام حقیقی و کدام مجازی است. در بحثی که داشتیم دوستان متفقا اظهار می نمودند که در همین حال نمی دانیم که حس ها به حقیقت نزدیک هستند و یا خیر؟

گفت با دوستهایم که فکر میکردیم: نمی دانستیم که حس ها،کدام حس ها به حقیقت نزدیک است آیا پنج حس ظاهر به حقیقت نزدیک است و یا آن پنج حس باطن.

با بررسی خلقت خودمان به تعادل اندیشه می رسیم . وقتی خلقت را بررسی بکنیم و بسنجیم و بیاییم به یک تعادل اندیشه می رسیم، موقعی که روی یک سری مسائل کار بکنیم .

می خواهیم بگوییم که در آنها هم، یعنی کسانی که در بعد دیگری هستند. همین فکر ایجاد می شود.تا آنقدر فکر می کنیم که؛ یک فرمانی می رسد و ما را هدایت می نماید مثل بازی ادامه­دار است. همینه که گفتم.ما اینجا بعضی اوقات می نشنیم دور همدیگر و بحث و بررسی می کنیم که جقیقت کدام است، این حقیقت است یا آن زندگی بعد از مرگ حقیقته. حالا در نظر بگیرید آنجا هم همینطور است، بعد از مرگ هم همینطور است. حالا عام برزخ بگوییم؛ تو بهشت بگوییم، تو جهنم بگوییم، تو بعد دیگری بگوییم، تو بعد خواب بگوییم،همین جا وارد بعد دیگری بشویم ...صحبت کنیم، نمی دانیم حقیقت این است یا حقیقت چیه؟ آن است.مسئله جهانهای دیگر، و سیر و سلوک در جهانهای دیگر یکی از مسائل مهم عرفای ما بوده است دیگر.

یکی از کارهای عرفای ما و مهمترین شاهکارشان این بود که سر از ابعاد دیگر در آورده بودند فهمیده بودند ابعاد دیگری وجود دارد و گاهی اوقات به ابعاد دیگر هم می رفتند مثلا فرض کنید شیخ شهاب الدین سهروردی که خداوند رحمتش کند در کتاب ،حکمة الاشراقش دقیقا میگوید اما گویی آدم ها انگار نمیخواهند بفهمند و گویی آدمها نمیخواهند متوجه شوند اونجا میگوید آنچه من آموختم از راه دیگری بود همان

 فیض روح القدوس ار باز مدد فرماید             دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد  

یا که یار من به مکتب نرفت که به رسول خدا و بعضی انسانها اطلاق می شود که :

یار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت         به غَمزه،مسئله آموز صد مدرس شد

میگوید یار من مکتب نرفت خط نیاموخت اما با یک غمزه ای که کرد به صد تا مدرس آموزش می دهد یار من به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد این همانا از راه دیگر یست که سهروردی میگوید که آنچه من آموختم همانا از راه دیگری بود آنجا وقتی که حکما را تقسیم بندی میکند حکیم الهی یا حکیم تعلیمی میگوید حکما را دو قسمت میکند حکمای بحثی و ذوقی ؛حکمای بحثی حکمایی هستند که کتاب و درس و مشق و مدرسه میروند وحوزه و دانشگاه و درس میخوانند و خیلی چیزها را از روی کتاب و با معلم یاد می گیرند که اینها میشوند بحثی،حکمای ذوقی یک داستان دیگر و سیر و سلوک دیگری دارند میگویند حکمای تأله یا حکمای ذوقی ک حکیمی است که همانطوری که لباسش را عوض می کند خلع کالبد کند و به عالم بالا در آید، همانطوری که شما لباس را در می آورید آن از جسمش خارج می شود و میرود و به عالم بالا در بیاید و به جهانهای دیگر سیر میکند و اطلاعات را کسب می کند پس در فرهنگ ما این هست در متن کتاب چندین جایش این را سهروردی بیان میکند ولی موقعی که کتاب حکمت الاشراق را میخواندم در مقدمه اش میبینم باز دومرتبه آن نویسنده اش که خودش حتما حکیم بحثی است مترجمش میگوید که آقای سهروردی معلوم نیست چطور کتابهای بزرگمهر،فیثاغورث و دسترسی به کتب قدما داشته است سهروردی کتاب خوانده اما منابع و اطلاعاتی را که حرف میزنه اینها مال این نیست که یک سری کتاب قدیمی پیدا کرده است و دارد از آنها به شما میگوید این حکیمِ تأله است ،خلع کالبد کند و به عالم بالا در آید، وارد سیر دیگر و سلوک دیگری می شود این مال سهروردی است و مال عین القُضات هم همینطور است و خیلی از حکمای ذوقی ما و عرفای ما که برای چی به آنها عارف میگوییم که خیلی از آنها به این منابع و به این اطلاعات دسترسی پیدا می کردند این است که باز وقتی اساتید میخوانند خیال میکنند داستان دیگری است همین قضیه به اعتقاد من در مورد شمس مولانا هم هست .میگوید مثل یک بازی ادامه دار است میفهمی چه میگویم ؟شاگرد میگوید درکش سخت است ولی وقتی که ساعتها تفکر میکنم اندک اندک و به مرور زمان تصویر نمودار میشود؛استاد میگوید فهمیدی چه شد؟میگوید نه درکش خیلی سخته و باید ساعتها بشینم روی این قضیه فکر کنم تا بدانم داستان به چی هست و کجاست. استاد میگوید:ما مجادله نکردیم ولی بحث حس همچنان ادامه دارد و برای شناخت بیشتر و به پیشرفت علوم عتیده می انجامد که بشر نمی تواند از فکرش غافل بشود ،میگوید بحث حس همچنان ادامه دارد و این باعث پیشرفت تمام علوم از طریق بحث حس انجام می گیرد و به هر صورت و به هر نحوی که میشود باید انسانها از این موضوعات کم کم آگاهی بیابند و به خلقت و ایمان بهای بیشتری بدهند.،باید انسانها یواش یواش به این بحث های حس های درون و حس های بیرون بپردازند و وارد حس ها شوند و به خلقت و ایمان بهای بیشتری بدهند یعنی روی ایمان فکر کنند،روی خلقت فکر کنند،روی هستی فکر کنند .در کتاب هم همیشه میگوید آیا نگاه نمیکنید که چگونه این موجودات خلق شدند ،ما امیدوار هستیم که در شما این حال وجود دارد ما دیگر باید خداحافظی کنیم .

این بحث مال حس بود که تا اینجا برایتان دنباله اش را گفتم و باز هم بحث حسٍ ما ادامه دارد فقط یک مقدارش را شما متوجه شوید کافیه نمیخواهد تمام حرفهایی که من میزنم تمامش را بفهمید و باور کنید و بدانید و اعتقاد داشته باشید فقط ما باید روی این قضایا تفکر کنیم که در پشت پرده،پرده های دیگر هم وجود دارد.حس های بیرون چیست ؟حس های درون چیست ،صحبت چیست و علوم به چه درد میخورد و به کجا می رسند، اینها بحث هایی بود که در جلسات قبل راجع به آنها بحث کرده بودیم . 

مرتبط با: متن یا خلاصه سی دی های اموزشی،


لینک های مرتبط: سی دی تشخیص،

می توانید دیدگاه خود را بنویسید
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید: