آزمون مجازی شماره ( ۱5 )
شنبه 18 آذر 1396 ساعت 12:54 | نویسنده این مطلب : همسفر شهلا | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق

آزمون مجازی شماره ( ۱5 )

منابع آزمون : چهار مقاله جزوه ۳ و ۴ (سم زدایی+ جزوه روشهای معمول تر ک اعتیاد) +سی دی غذای ما دوای ما ،دوای ما غذای ما

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید


سوالات جزوه سم نزدایی.....

۱- تجربیات آقای مهندس در کدام کتاب منتشر شده است؟

۲-چرا در کنگره اعتقاد داریم که اعتیاد مسمومیت مزمن نیست ؟

۳-اعتیاد جایگزینی مزمن است یعنی چه؟

۴-از چهارده اصل اعتیاد پنج مورد را بنویسید.

۵-طبق اولین اصل در درمان اعتیاد٬ مواد مخدر به چه موادی گفته می شود؟

۶- طبق دومین اصل در درمان اعتیاد٬ معتاد کیست؟

۷-اصل چهارم که در صورت مسئله اعتیاد عنوان شده است را تعریف کنید.

۸-در اصل ششم بهترین و کاملترین دارو برای درمان هرگونه اعتیاد چیست؟ چرا برای درمان اعتیاد به هروئین از تریاک استفاده می کنند؟.

۹-عوارض قطع ناگهانی مصرف در مخدرهای هم خانواده تریاک شامل چند بخش است؟ نام ببرید با ذکر سه مورد از علائم آن.

۱۰-کدام ماده مخدر فقط عکس العمل پنهان دارد؟

الف) شیشه    ب) جشیش      ج) تریاک         د) هروئین

۱۱-سه گروه اصلی در گروهبندی معتادان  را نام ببرید و شایسته است که در مورد هر گروه چه عملی را انجام دهیم؟

۱۲-جهار روش کلی ترک و درمان اعتیاد را نام ببرید.

۱۳-درمان اعتیاد فوق ------------ است و رسیدن به ------------- فوق درمان است.

۱۴-علت اینکه اشخاص پس از ترک اعتیاد به اعتیاد بازگشت می نمایند٬ کدام است؟

الف) در اثر عدم تعادل جسم آنهاست               ب) عدم اراده

ج) در اثر عدم تعادل جهان بینی آنهاست             د) همه موارد

۱۵-علت اینکه اشخاص پس از درمان جسم به اعتیاد بازگشت می نمایند٬ کدام است؟

الف) در اثر عدم تعادل جسم آنهاست               ب) عدم اراده

ج) در اثر عدم تعادل جهان بینی آنهاست             د) الف و ج درست است.

۱۶-بزرگترین اصل در پیشگیری مهار و درمان اعتیاد.......است.

 سوالات جزوه روشهای معمول ترک اعتیاد،آنچه خانواده ها باید بیاموزند.

۱۷-ریشه انتخاب کلمه مسافر از کجاست؟

۱۸-اعتیاد یکسری ویژگی های در فرد مصرف کننده ایجاد می کند آن ویژگی ها چیست؟ و برای رهایی از چنگال اعتیاد چه ویژگی هایی را باید جایگزین کند؟

۱۹-خانواده ها از چه طریقی می توانند بر عملکرد فرزندان در زمینه اعتیاد،کنترل و نظارت داشته باشند؟

۲۰-باور های غلط اچتماعی در مورد اعتیاد و فرد معتاد چیست؟چرا این باورها غلط می باشد؟

۲۱- مواد شبه افیونی بدن چیست، در کجا تولید می شود و چه چیزهایی را تحت کنترل دارد؟

۲۲-معتادان به چند گروه تقسیم می شوند و راه حل برخورد با آنان چگونه است؟

۲۳-دروازه ورود به اعتیاد ـــــــــــــــــــــــــ است.

۲۴-عکس العمل های پنهان به ــــــــــــــــــــــــــــــــــ بدن انسان مرتبط می شود.

۲۵-سه روش متداول در ترک اعتیاد چیست؟

۲۶-وجه اشتراک روشهای مرسوم ترک اعتیاد که باعث شده این روشها جواب مناسب و قابل قبولی برای ترک اعتیاد ندهند چیست؟

۲۷-چرا بعضی از افراد فکر می کنند حشیش اعتیاد ندارد؟

۲۸-تقسیم بندی مواد مخدر را نام ببرید؟

۲۹-کاهش مواد در درمان تدریجی چگونه و چند تا پله می باشد؟

 

سوالات سی دی غذای ما دوای ما

۱-بیماری ها به چند دسته تقسیم میشوند؟

۲-غذای ما دوای ما دوای ما غذای ما یعنی چه؟

۳-چند نمونه از موادی را که بدن خودش می سازد را نام ببرید.

۴-وظیفه انکفالین در بدن چیست؟چند نوع انکفالین داریم؟

۵-افزایش دو پامین در بدن باعث بیماری...........می شود.

۶-اتیسم و افسردگی در اثرکمبود...............است.

۷-مشکل استفاده از داروهای اعصاب و روان در کجاست؟

الف) نقطه تحملمان نسبت به آنها بالا می رود در نتیجه مقدار مصرفی زیاد می شود.

ب) چون به درمان قطعی نمی رسیم دارو  پس گرفته نمی شود و تعویض می گردد.

ج)کمیاب و گران است 

د) الف و ب                               

۸-مرگ و میر در کدام یک از مواد مخدر بیشتر است؟

الف) سیگار          ب) مشروبات الکلی               ج) شیشه            د) حشیش

طراح سوالات کمک راهنما محترم همسفر مانا

پاسخ سوالات آزمون مجازی شماره (۱۴)

1- جامدات قدرت جاذبهٔ خود را از کجا بدست می آورند؟ یک قطعه سنگ را در نظر بگیرید، به ظاهر ساکن است،اما در درون آن شاید میلیاردها میلیارد پنکه های کوچک به نام الکترون، در حال چرخش می باشند که در اثر چرخش آنها قدرت جاذبه به وجود می آید که البته برای ما قابل مشاهده نیست.

۲- اگر در هستی هیچ قدرت دافعه ای وجود نداشت چه اتفاقی می افتاد؟

الف)هستی دچار سکون می شد                         ب) هستی همیشه در صلح و آرامش قرار می گرفت

ج)همه مخلوقات در یک لحظه بهم می چسبیدند     د) هستی منفجر و پراکنده می شد

۳- پنکه ها یا موتور های کوچکی در جامدات در حال چرخش و جذب و دفع هستند٬ این موضوع در انسانها چگونه است؟این موتور ها در انسانها هم به گونه ای وجود دارند و به شدت فعال می باشند، برای مثال اگر مهربانی را جذب کنند،قطعا قهر را دفع می کنند و اگر تنفر را جذب کنند، قطعا عشق را دفع می کنند و اگر اضطراب را جذب کنند،آرامش را دفع واگر نور را جذب کنند،تاریکی را دفع و همین طور اگر الکل و مواد مخدر را جذب کنند،قطعا ارزشهای بسیاری را دفع خواهند کرد.

۴- آیا  در جامدات هم حس وجود دارد؟ بله؛اگر در جامدات حس وجود نداشت، قادر به تشکیل اتمهای خود نبودند. به عبارت دیگر؛ کلیه موجودات،امواج و ذرات هستی ویا آنچه که در هستی وجود دارد، تنها از طزیق حس، قادر به جمع آوری ااطلاعات و تطبیق خود با کل نظام هستی می باشند.

۵- برای تبدیل انسان افسرده و پشیمان به انسانی آرام که در صلح و آرامش قرار گیرد چه راهی وجود دارد؟

تزکیه و پالایش

۶- تزکیه و پالایش چگونه انجام می گیرد؟بایستی انسان به مرور زمان فرا گیرد وذره ذره از ضد ارزشها فاصله بگیرد و به طرف ارزشها حرکت کند؛ واین مهم انجام نمی گیرد، مگر با آموزش صحیح و تفکر و کسب تجربه و آگاهی.

۷ـ چگونه می توانیم جذابیت یک حشره یا یک پشه را درک نماییم؟اگر بخواهیم جذابیت یک حشره یا یک پشه را درک نمائید بایستی یک پشه شوید، آنهم پشه ای که غمزه های یک پشه دیگر را که در حال غمزه کردن است دریافت نمائید؛ آنهم توسط حس

۸- حس یک گیرنده است؛ البته به اشکال گوناگون و اگر در کل هستی و نیستی٬ حس  وجود نداشت٬ هیچگونه ساختاری بوجود نمی آمد.

۹- کلیه موجودات،امواج و ذرات هستی و یا آنچه که در هستی وجود دارد، تنها از طریق  حس  قادر به جمع آوری اطلاعات و تطبیق خود با کل نظام هستی می باشند.

۱۰- کلیه دریافتها توسط حس در هر انسانی به کدام قسمت منقل می شود؟

الف) نفس            ب) مغز                  ج) آرشیو             د) عقل

11- حس چگونه عمل می کند؟ حس  می تواند مانند یک خبر نگار در کائنات به چرخش در آید و برای سیستم عقل،مطلب فراهم نماید و این عمل به کمک سایر پیکره های انسان انجام می گیرد.

۱۲- مثلث عشق چگونه بوجود آمد؟ وقتی که قدرت مطلق به عشق فرمان داد تا در ذرات دمیده شود؛در طول زمان،سایه ها تشکیل گردید و قدرت جاذبه به وجود آمد و ذرات و سایه ها با حس در محدوده خودشان همنام شدند و به گرد هم جمع شدند و یکدیگر را جذب نمودند تا مثلث عشق به وجود آمد و هستی تشکیل گردید.

۱۳- چرا فردی از نظر اشخاصی زشت به نظر می رسد؛ ولی همین فرد از نظر شخص یا اشخاص دیگری٬ زیبا و جذاب است؟هیچ موجود زشتی وجود ندارد  و این بستگی به امواج جاذبهٔ فرستندهٔ آن و حسِ دریافتِ گیرندهٔ آن دارد.به همین دلیل گفته شده؛حس ،رویت نا پذیر است،اما با همنام خودش قابل حس است.

۱۴- چگونه می توان جلوی امواج مخرب را گرفت تا صدای عشق شنیده شود؟ با معرفت،شناخت و آگاهی

۱۵- در عشق مخلوق به مخلوق چه موقع محبت به اوج خود می رسد؟موقعی به اوج خود می رسد و قدرت لازم را پیدا می کند که آن دو نفر بر مبنای شناخت و اعتقاد،هیچ سری را از یکدیگر پنهان ندارند.در این شرایط،،عشق به مفهوم واقعی پدیدار می گردد که به آن،عشق مخلوق به مخلوق می گویند.

۱۶- مراحل عشق را نام ببرید؟۱-عشق مخلوق یه مخلوق،۲-عشق مخلوق به خالق،۳-عشق خالق به مخلوق

۱۷- چرا انسان می تواند هم عاشق قدرت مطلق باشد و هم عاشق انسان دیگر؟چون عاشق، آن عشق زمینی را هم مظهر عشق الهی می داند.

۱۸- بدون وجود سایه ها هیچ عشقی نمی تواند به وجود آید٬ در این صورت سایه های قدرت مطلق چه چیزهایی هستند که ما عاشق قدرت مطلق شدیم؟مگر نه این است که سایه های قدرت مطلق، کلیه مخلوقین الهی هستند،بنابراین:دروازه ورود به قلب خداوند،قلب انسانها وموجودات وکل هستی می باشند.

۱۹- پله های رسیدن به عشق خالق چیست؟عشق بلاعوض به مخلوقین اوست.

۲۰- بالاترین مرحله عشق چیست؟

الف) عشق مخلوق به مخلوق                   ب) عشق مخلوق به خالق

ج) عشق خالق به مخلوق                      د) هیچکدام

۲۱-جملهٔ «عشق در انحصار هیچ کس نیست» یعنی چه؟یعنی این عشق چیزی نیست که بگوییم فقط مربوط به شخص یا اشخاص خاصی می باشد و یا فقط مربوط به اسطوره هاست. زیرا تمام موجودات در حال زیستن در عشق و تمرین آن هستند برای رسیدن به عشقی بابلاتر، و همه در عشق شناورند؛ زیرا هستی در عشق، شناور است.

۲۲- امواج عشق همچون  خورشید  در حال تابیدن به همهٔ موجودات است و هر کس بر مبنای  ظرفیت  آن را دریافت می کند.

سوالات سی دی مروارید

۱-دعا یعنی چه؟ و چند مسئله در دعا کردن مطرح است؟ توضیح دهید.دعا یعنی در خواست از خداوند،اول اینکه در جهت خواسته باید تلاش وکوشش کرد.دوم :اینکه خواسته باید عقلانی و منطقی باشد.واینکه یک موقعی انسان دعا میکند وبه ظاهر منفعت هست ولی در باطن کاملا به ضر ر او  می باشد.پس وقتی دعا اجابت نمی شود این نیست که خداوند نپذیرفته است.زیرا که به ضرر انسان می باشد و اگربپذیرد به ضرر انسان است وبرای او ایجاد مشکل می کند.خواسته باید منطقی باشد و آن چیزی که در جهت خیر باشد را دعا می گویند.

۲-منظور از اینکه انسان به تصور لؤلؤ یا مروارید وارد بحر یا اقیانوس میشود چیست؟وقتی کسی به تصور اینکه دیگران برای او کاری انجام می دهند هزینه ای متحمل میشود ولی در آخر چیز دیگری از آب در می آید مثلا می آید و با کسی شریک میشود به حساب اینکه طرف وضع مالی اش خوب است ولی در آخر متوجه می شود که همه اینها نقشه است و به خاک سیاه می نشیند.

۳-انسان مانند همان کافرانی است که ظاهر خود را مسلمان می پندارد یعنی چه؟ کافر یعنی کسی که پنهان می کند.وانسانهایی که چیزی را پنهان می کنند ظاهر شان مسلمان ولی باطنشان چیز دیگریست.

۴-گردباد را فراموش مکن ما بایستی به کار بزرگی بیندیشیم که نیستان به یاری ما خواهند آمد تا پایه های این بنای عظیم را بنا بگذارند.منظور از گرد باد ؛و بنایی عظیم چیست؟گردباد به معنی کنگره و بنای عظیم به معنای آکادمی یا دانشگاه می باشد.

5-با توانایی های هرکس خداوند مسئولیت را به او واگذار می نماید یعنی چه؟خداوند نسبت به توانای های هر کس به او مسئولیت می دهد.هر نفسی آن باری را می کشد که تحملش را دارد و بیش از تحمل آن خداوند به هیچ نفسی مسئولیت نمی دهد و این قانون خداوند و کائنات می باشد.

منابع آزمون مجازی شماره (16): چهار مقاله جزوه ۱ و ۲(صورت مسئله اعتیاد و گروه بندی معتادان + اعتیاد ،درمان وراهکار های مناسب)+سی دی آسیب شناسی

مرتبط با: آزمون،


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
الهه جمعه 29 تیر 1397 17:07
خانم مانا راهنمای عزیزم به خاطر سخنان ارزشمند و حمایت بی دریغتان متشکرم و خدا را برای قرار دادن شما در زندگیم سپاسگزارم
مجید ترک پور شنبه 18 آذر 1396 21:58
ماشالله و خدا قوت به هم سفر خانم شهلا
خسته نباشید
انرژیتون پایدار
مسافر مجید ت
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات