آزمون مجازی شماره ( ۱۴ )
شنبه 11 آذر 1396 ساعت 13:05 | نویسنده این مطلب : همسفر شهلا | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق

آزمون مجازی شماره ( ۱۴ )

منابع آزمون: وادی چهاردهم از صفحهٔ ۱۹۰ تا آخر کتاب عشق + سی دی مروارید

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید...


۱- جامدات قدرت جاذبهٔ خود را از کجا بدست می آورند؟

۲- اگر در هستی هیچ قدرت دافعه ای وجود نداشت چه اتفاقی می افتاد؟

الف)هستی دچار سکون می شد                         ب) هستی همیشه در صلح و آرامش قرار می گرفت

ج)همه مخلوقات در یک لحظه بهم می چسبیدند     د) هستی منفجر و پراکنده می شد

۳- پنکه ها یا موتور های کوچکی در جامدات در حال چرخش و جذب و دفع هستند٬ این موضوع در انسانها چگونه است؟

۴- آیا  در جامدات هم حس وجود دارد؟

۵- برای تبدیل انسان افسرده و پشیمان به انسانی آرام که در صلح و آرامش قرار گیرد چه راهی وجود دارد؟

۶- تزکیه و پالایش چگونه انجام می گیرد؟

۷ـ چگونه می توانیم جذابیت یک حشره یا یک پشه را درک نماییم؟

۸- حس یک ------------ است؛ البته به اشکال گوناگون و اگر در کل هستی و نیستی٬ ---------- وجود نداشت٬ هیچگونه ساختاری بوجود نمی آمد.

۹- کلیه موجودات،امواج و ذرات هستی و یا آنچه که در هستی وجود دارد، تنها از طریق............ قادر به ................. و تطبیق خود با کل نظام هستی می باشند.

۱۰- کلیه دریافتها توسط حس در هر انسانی به کدام قسمت منقل می شود؟

الف) نفس            ب) مغز                  ج) آرشیو             د) عقل

۱۱- حس چگونه عمل می کند؟

۱۲- مثلث عشق چگونه بوجود آمد؟

۱۳- چرا فردی از نظر اشخاصی زشت به نظر می رسد؛ ولی همین فرد از نظر شخص یا اشخاص دیگری٬ زیبا و جذاب است؟

۱۴- چگونه می توان جلوی امواج مخرب را گرفت تا صدای عشق شنیده شود؟

۱۵- در عشق مخلوق به مخلوق چه موقع محبت به اوج خود می رسد؟

۱۶- مراحل عشق را نام ببرید؟

۱۷- چرا انسان می تواند هم عاشق قدرت مطلق باشد و هم عاشق انسان دیگر؟

۱۸- بدون وجود سایه ها هیچ عشقی نمی تواند به وجود آید٬ در این صورت سایه های قدرت مطلق چه چیزهایی هستند که ما عاشق قدرت مطلق شدیم؟

۱۹- پله های رسیدن به عشق خالق چیست؟

۲۰- بالاترین مرحله عشق چیست؟

الف) عشق مخلوق به مخلوق                   ب) عشق مخلوق به خالق

ج) عشق خالق به مخلوق                      د) هیچکدام

۲۱- جملهٔ «عشق در انحصار هیچ کس نیست» یعنی چه؟

۲۲- امواج عشق همچون -------------٬ در حال تابیدن به همهٔ موجودات است و هر کس بر مبنای ------------------ آن را دریافت می کند.

سوالات  سی دی مروارید

1-دعا یعنی چه؟ و چند مسئله در دعا کردن مطرح است؟ توضیح دهید.

2-منظور از اینکه انسان به تصور لؤلؤ یا مروارید وارد بحر یا اقیانوس میشود چیست؟

3-انسان مانند همان کافرانی است که ظاهر خود را مسلمان می پندارد یعنی چه؟

4-گردباد را فراموش مکن ما بایستی به کار بزرگی بیندیشیم که نیستان به یاری ما خواهند آمد تا پایه های این بنای عظیم را بنا بگذارند.منظور از گرد باد ؛و بنایی عظیم چیست؟

5-با توانایی های هرکس خداوند مسئولیت را به او واگذار می نماید یعنی چه؟

پاسخ سوالات آزمون مجازی شماره ( ۱۳ )

1-                                                                              ۱-موضوع وادی چهاردهم در چه خصوصی است؟ عشق و محبت

۲-موضوعات خطابه های نگهبانان چه بود و توسط چه کسانی بیان شد؟ خطابه اول: اضداد توسط سردار-خطابه دوم:امواج توسط عقاب سفید- خطابه سوم: زنجیر ه های عشق توسط رعد

۳-برای آنانی که حال خوش ندارند، چند راه وجود دارد؟ دو راه بیشتر وجود ندارد؛ یا به نیرو های راستین، که خواستار حق حقیقت هستند؛ ملحق شوند و یا صبر کنند که نیروهای مخرب و بازدارنده، آن ها را با گردباد عظیم به عمق ظلمات، هدایت کنند.

۴-اضداد مانند یک .........هستند برای.......انسانها.

الف)دوست - بیداری         ب)دشمن - تنفر       ج) تکانه – بیداری    د) تکانه - نابودی

۵-اضداد مأمور چه کاری هستند و چگونه کم رنگ میشوند؟ اضداد از ابتدا مامورند که تا انتها تخریب ایجاد بنمایند و خلقت را به فساد و خونریزی دعوت کنند؛ اما هر قدر انسانها به عقل و آگاهی، نزدیک بشوند و در کامل شدن خود، بیاموزند؛ اضداد کم رنگ می شوند که راهی است سخت؛ اما امکان پذیر.

۶- تمام هستی بر مبنای چه چیزی بنا شده است؟

الف) ذرات        ب) کوانتوم      ج) اضداد            د) عشق

۷- منظور از جوانه های شیری رنگ چیست و چه پیامی دارند؟ تخم یا دانه هایی که با آموزش راستین کاشته شده اند و هنوز کاملا از تخم بیرون نیامده اند آنقدر زیاد و زیادتر خواهند شد تا کشتزار هایی گرددند که خود، خود را آبیاری خواهند نمود و پیام آنها صلح است و این عدالت آنهاست.

۸- جایگاه عشق در انسان در کجاست؟ سیستم هایی که تحت فرمان آن هستند کدامند؟ قلب –سیستم جسم، عقل و ایمان

۹-ما هر قدر بیاییم و برویم؛به...مرکز دایره......نزدیکتر می شویم.

۱۰-عشق قامت ها را ..راست.....اندیشه ها را..پاک.....و...حیات.......را برای گزینش بهتر در انسان، تقویت و انسان را...خلاق....به جهت تمامی علوم،آماده می گرداند.

۱۱-آیا حشرات موذی وانسان نما که در اندیشه های ما خللی ایجاد می نمایند،با افزایش نگهبانان و کشیدن دیوار های بلند تری اطراف خودمان می توانیم با آنان مبارزه کنیم؟ نه ؛ امکان ندارد- به آنها آموزش می د هیم.اما به  حشرات نمی توانیم آموزش بدهیم، زیرا حشرات کارشان خرابکاری است ،میکروب ، کارش تخریب است ونمی شود  میکروب را آموزش بدهیم زیرا از نوع خود او نیستیم.اما قبل از آموزش، قادر به تشخیص نیستیم که چه فردی انسان است و اینکه چه فردی انسان نما و با اینکه چه فردی مثل حشرات است ویا چه فردی مثل میکروب عمل می کند؛؛ بنابر این، بایستی همه را یکسان پذیرفت وتحت آموزش قرار داد.

۱۲-در مورد انسانهای انسان نما که آموزش لازم را دیده اند اما در عمل، عمل عکس انجام می دهند و تخریب ایجاد می نمایند،چه باید کرد؟ اینجور افراد با کلمه محبت و عشق کاملا بیگانه اند. بایستی چندین مرحله فرصت داد تا شاید از خواب گران بیدار شوند. اگر نخواستند بیدار شوند لازم است که آنها را رها نمود تا روزی روزگاری نقطه تفکرشان بیدار و به درک لازم برسند.

۱۳-الف)بدون ..عشق......نمی توان از عشق سخن گفت.

ب)عشق با..محبت.......آغاز می گردد و .محبت..........صورت مسئله است،حل آن میشود.عشق........که لایتناهی است و معرفتش یک مفهوم را می رساند...انفجار باروت

ج) عشق.؛جسم.....نیست.؛.جان.هم نیست.

د) ....انسان بودن...؛ یعنی سپاس از هستی٬ از قدرت مطلق٬ یعنی وادی چهاردهم.

۱۴-در وادی چهاردهم در خطابهٔ زنجیره های عشق٬ توحید چگونه معنا شده است؟ عاشق و آنچه در او هست،تنها بزرگترین سرمایه است که اگر ببخشد،زیاد وزیاد تر میشود.و آنگاه خواهید دید، در ژرفای محبت غوطه ور بودن؛ یعنی رسیدن به حق ، یعنی توحید.

۱۵-چرا قدرت مطلق برای ابراز عشق خود، تصمیم به خلق کائنات و موجودات گرفت؟ تا امواج عشق در تمامی ذرات هستی٬ متبلور گردد و بتواند خود را متجلی نماید چون کائنات، جولانگاه عشق است و مخلوقین الهی منزلگاه آن و محبت، اسباب ونشانه آن

۱۶-اضلاع مثلث عشق چه نام دارد؟سایه ها-جاذبه-حس

۱۷-تعریف سایه ها در مثلث عشق چیست؟ برای پدیدار شدن عشق، شرط اول آن است که باید چیزی وجود داشته باشد تا عاشق ومعشوق، مفهوم یابند و ما عاشق و یا معشوق آن چیز گردیم؛البته آن چیز می تواند در بعد مادی باشد و یا در بعد روحانی. بهر حال باید چیزی وجود داشته باشد و فرقی نمی کند که در کجا باشد و ما در تعریف خود به آن چیز٬ سایه ها می گوییم.

۱۸-آیا هر موجودی بیش از یک پیکره یا جسم دارد؟ (چرا می گویند سایه ها)؟ آری، هر موجودی بیش از یک پیکره دارد؛ چون هر موجودی دارای صور آشکار و صور پنهانی می باشد و از آنجایی که هم صور آشکار و هم صور پنهان او هر کدام به تنهایی دارای پیگره هایی مجزا و جدا از هم و با طول موج و ارتعاشات متفاوت می باشند، به این دلیل می گویند سایه ها.

۱۹-سایه صور پنهان و سایه صور آشکار چیست؟ سایه صور آشکار انسان جسم اوست و سایه صور پنهان او می تواند نفس، روح و غیره باشد.

۲۰-چرا عشق با مرگ از بین نمی رود؟چون عشق،هم در جسم و هم در روح و هم در سایر پیکره های یک انسان، قابل احساس می باشد؛و اگر جسم انسان با مرگ نابود گردد، عشق هرگز نابود نمی شود، زیرا عشق در سایه دوم و سایر سایه های بعدی موجود، وجود دارد.

۲۱-قدرت جاذبه و دافعه چیست؟مثال بزنید.هر گاه چیزی،چیزی را به طرف خودش بکشد؛به آن نیروی کشش؛قدرت جاذبه و هر گاه چیزی،چیزی را از خودش براند یا دفع کند؛ به آن نیروی دفع یا قدرت دافعه می گوییم. مثل چرخش پنکه،در حالیکه جلوی هواکش قدرت جاذبه وجود داشت و هوا را می کشید و دقیقا پشت هواکش ،قدرت دافعه داشت که مثل باد بزن عمل می کرد.

۲۲-در مثال پنکه چه چیز باعث می شود پنکه در یک مرحله قدرت جاذبه و در مرحله دیگر قدرت دافعه داشته باشد؟

الف) بزرگی پنکه         ب) نوع موتور              ج) نوع پنکه           د) نوع چرخش

۲۳- با توجه به مثال پنکه در وادی چهاردهم انسانها چگونه می توانند دارای قدرت جاذبه و دافعه باشند  و این موضوع بستگی به چه چیزی دارد؟انسان ها با وجود اینکه ثابت و مستقل هستند،می توانند با چرخش در افکار،اندیشه،رفتار و کردار خود به گونه ای متفاوت عمل کنند که دارای قدرت جاذبه و یا دافعه باشند و البته این موضوع بستگی کامل به دانایی و فرف نگاه آنها دارد.

۲۴- امواج عشق کجاست و در دستان چه کسانی قرار می گیرد؟ امواج عشق در همه جا موج می زند و در دستان کسانی قرار دارد که خالی از کینه،نفرت،حسادت و انتقام جویی باشد.

سوالات سی دی پرسش و پاسخ ۹۶

1-اگر کسی آموزش نمی‌گیرد و همه چیز را خودش باید تجربه کند، برای اینکه آموزش پذیر شود چه باید کند؟ اگر از آموزگار آموختی که آموخته ای؛اگر نه از روزگار خواهی آموخت.روزگار معلم خیلی خوب و خشنی است به همه آموزش می دهد. همه کاری را نباید تجربه کرد. آیا پریدن از ارتفاع را باید تجربه کرد؟آیا گزیده شدن توسط مار و یا زنبور را باید تجربه کرد؟ اگر آموزش گرفتی که گرفته ای،وگرنه روزگار به تو خواهد آموخت و هیچ عجله ای هم در این کار نیست.چون اگر توسط روزگار محو و نابود شود برای سیستم کائنات هیچ اهمیتی ندارد. شخص باید به آن نقطه آگاهی برسد.

2-زندگی انسان مملو از فراز و نشیب است و بارها به انسان گفته شده صبر می‌تواند سلاحی برای عبور از این مرحله باشد با چه وسیله ای می‌توان این فشار و اندوه و ناراحتی را کم کرد؟ مشکل این است که گاهی اوقات مفهوم صبر را اشتباه برداشت می کنیم.صبر البته فقط گذشت زمان نیست.مثلا برای کاشت گندم با صبر کردن خالی ما به گندم نمی رسیم و باید دیگر عوامل هم مثل آب دادن،کود دادن،سم پاچی و ... هم باید انجام داده شود. تنها چیزی که می تواند از فشار روحی کم کند افزایش معرفت و آگاهی و تز کیه و پالایش است. وصبر،گذشت؛زمان همراه با تلاش و کوشش است.

3-چکار کنیم که دانایی ما به دانایی مؤثر تبدیل شود و از کجا بفهمیم که در صراط مستقیم هستیم؟ با حرف نمی شودهیچ کاری کرد، با زیاد شدن معرفت و عمل سالم که باید ذره ذره معرفت، آگاهی و دانشمان زیاد شود تا عمل سالم انجام گیرد و آن موقع دانایی به دانایی موثر تبدیل میشود.

4-چکار کنیم که بعد از رهایی از بی حالی و بی انگیزگی بیرون بیاییم؟باید برای خود مان انگیزه درست کنیم،باید هدفمند باشیم حتی اگر فرضی یا خیالی باشد،تحرک داشته باشیم و این بسته به زاویه دید دارد که این زاویه دید به معرفت ما بستگی دارد ومعرفت با عمل سالم کامل می شود،مثبت نگر باشید وتحرک داشته باشید.

منابع آزمون مجازی شماره ( ۱۵ ): چهار مقاله + سی دی غذای ما دوای ما

مرتبط با: آزمون،


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
مجید ترک پور دوشنبه 13 آذر 1396 22:46
ماشالله و خدا قوت به هم سفر خانم شهلا
به خاطر نوشتن منظم و ( مداوم ) آزمون ها
خیلی زیبا و عالی و آموزنده
واقعا خسته نباشید انرژیتون پایدار باشه
مسافر مجید ت
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic