آزمون مجازی شماره ( ۱۳ )
شنبه 4 آذر 1396 ساعت 10:26 | نویسنده این مطلب : همسفر شهلا | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق

آزمون مجازی شماره  ( ۱۳ )

منابع آزمون: وادی چهاردهم از صفحهٔ ۱۶۴تا صفحه ۱۹۰ کتاب عشق + سی دی پرسش و پاسخ۹۶

 لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.... 

۱-موضوع وادی چهاردهم در چه خصوصی است؟

۲-موضوعات خطابه های نگهبانان چه بود و توسط چه کسانی بیان شد؟

۳-برای آنانی که حال خوش ندارند، چند راه وجود دارد؟

۴-اضداد مانند یک .........هستند برای..........انسانها.

الف)دوست - بیداری         ب)دشمن - تنفر       ج) تکانه – بیداری    د) تکانه - نابودی

۵-اضداد مأمور چه کاری هستند و چگونه کم رنگ میشوند؟

۶- تمام هستی بر مبنای چه چیزی بنا شده است؟

الف) ذرات        ب) کوانتوم      ج) اضداد            د) عشق

۷- منظور از جوانه های شیری رنگ چیست و چه پیامی دارند؟

۸- جایگاه عشق در انسان در کجاست؟و سیستم هایی که تحت فرمان آن هستند کدامند؟

۹-ما هر قدر بیاییم و برویم؛به.........نزدیکتر می شویم.

۱۰-عشق قامت ها را .......اندیشه ها را.......و..........را برای گزینش بهتر در انسان،تقویت و انسان را.......به جهت تمامی علوم،آماده می گرداند.

۱۱-آیا حشرات موذی وانسان نما که در اندیشه های ما خللی ایجاد می نمایند،با افزایش نگهبانان و کشیدن دیوار های بلند تری اطراف خودمان می توانیم با آنان مبارزه کنیم؟

۱۲-در مورد انسانهای انسان نما که آموزش لازم را دیده اند اما در عمل،عمل عکس انجام می دهند و تخریب ایجاد می نمایند،چه باید کرد؟

۱۳-الف)بدون ........نمی توان از عشق سخن گفت.

ب)عشق با.........آغاز می گردد و ...........صورت مسئله است،حل آن میشود.........که لایتناهی است و معرفتش یک مفهوم را می رساند.................

ج) عشق.؛.....نیست.؛......هم نیست.

د) ................؛ یعنی سپاس از هستی٬ از قدرت مطلق٬ یعنی وادی چهاردهم.

۱۴-در وادی چهاردهم در خطابهٔ زنجیره های عشق٬ توحید چگونه معنا شده است؟

۱۵-چرا قدرت مطلق برای ابراز عشق خود، تصمیم به خلق کائنات و موجودات گرفت؟

۱۶-اضلاع مثلث عشق چه نام دارد؟

۱۷-تعریف سایه ها در مثلث عشق چیست؟

۱۸-آیا هر موجودی بیش از یک پیکره یا جسم دارد؟(چرا می گویند سایه ها)؟

۱۹-سایه صور پنهان و سایه صور آشکار چیست؟

۲۰-چرا عشق با مرگ از بین نمی رود؟

۲۱-قدرت جاذبه و دافعه چیست؟مثال بزنید.

۲۲-در مثال پنکه چه چیز باعث می شود پنکه در یک مرحله قدرت جاذبه و در مرحله دیگر قدرت دافعه داشته باشد؟

الف) بزرگی پنکه         ب) نوع موتور              ج) نوع پنکه           د) نوع چرخش

۲۳- با توجه به مثال پنکه در وادی چهاردهم انسانها چگونه می توانند دارای قدرت جاذبه و دافعه باشند  و این موضوع بستگی به چه چیزی دارد؟

۲۴- امواج عشق کجاست و در دستان چه کسانی قرار می گیرد؟

سوالاتی از سی دی پرسش و پاسخ آقای مهندس

1-اگر کسی آموزش نمی‌گیرد و همه چیز را خودش باید تجربه کند، برای اینکه آموزش پذیر شود چه باید کند؟

2-زندگی انسان مملو از فراز و نشیب است و بارها به انسان گفته شده صبر می‌تواند سلاحی برای عبور از این مرحله باشد با چه وسیله ای می‌توان این فشار واندوه و ناراحتی را کم کرد؟

3-چکار کنیم که دانایی ما به دانایی مؤثر تبدیل شود و از کجا بفهمیم که در صراط مستقیم هستیم؟

4-چکار کنیم که بعد از رهایی از بی حالی و بی انگیزگی بیرون بیاییم؟

طراح سوالات کمک راهنما محترم همسفر فخری

پاسخ سوالات آزمون مجازی شماره ( ۱۲ )

۱-سه مرحله تغییر، تبدیل و ترخیص در پر شدن دلو آب را توضیح دهید.الف) مرحله تغییر؛مرحله ای است که دلو به وسیله طناب، ذره ذره به آب،نزدیک میشود و ما می توانیم مرحله تغییر را در تغییرات فاصله بین دلو و آب ،مشاهده نمائیم تا جایی که دلو در یک لحظه به آب می رسد. ب) مرحله تبدیل؛مرحله ای است که در یک لحظه،دلو خالی در درون آب،شناور می شود و تبدیل به دلوی پر از آب می شود   ج)مرحله ترخیص؛مرحله ای است که دلو پر از آب را با کمک چرخ چاه، از چاه خارج می کنیم.

2-آیا پس از ترخیص باز هم مراحلی دیگر وجود دارد؟

بله،پایان هر نقطه،سرآغاز خط دیگریست و این موضوع تا ابدیت ادامه دارد و به عبارتی هر دفتری که بسته شود،کتاب دیگری گشوده و مکتوب می گردد.

3-هیچ موجودی در مراحل تکاملی خود به خواب نمی‌رود یعنی چه؟

اگر هم به ظاهر خواب باشد،در حال گرفتن قدرت و قوت از مبدا خویش است تا راه را بهتر بیابد و فرمان را بهتر به اجرا در آورد.

4-تنها چیزی که در هستی تغییر نمی‌کند چیست؟ حقیقت

5-یوم الفصل چیست؟ به معنی روز جدایی است.یا لحظه جدایی،لحظه ای که دلو خالی؛تبدیل به دلو پر از آب می شود و یا لحظه ای که دلو پر از آب از چاه، خارج یا ترخیص می شود و یا لحظه ای که کیسه آب درون شکم مادر می ترکد و نوزاد به دنیا می آید و یا لحظه مرگ که وارد مرحله دیگری می شویم.

6-یوم الفصل کره زمین چگونه است؟خورشید در هم پیچیده می شود، ستارگان تیره می شوند،آسمان شکافته می شود،کوهها روان میشوند،دریا ها لبریز می شوند،زمین با زلزله ای مهیب آنچه در درون خود دارد بیرون می ریزد.

7-از آغاز یا ابتدای کاشت هسته اولیه تا انهدام جهان خاکی که یک........تام دارد هر زمان که پایان یک نقطه برسیم لحظه ای به نام.......وجود داردکه سپس سر آغاز خط دیگریست.

الف)دوره تناوب-ترخیص        ب)ترخیص-یوم الفصل        ج) دوره تناوب یک سیکل-یوم الفصل

د)ترخیص –یوم الفصل

9-حیات هر انسانی به تنهایی هم از قانون اعداد پیروی می‌کند یعنی چه؟کلیه اطلاعات هستی،در تک تک ذرات و موجودات هستی،حفظ میشود.حالا خواه این اطلاعات وآگاهیها مثبت باشند ویا منفی،سازنده باشند یا مخرب،فرقی نمی کند و از آنجایی که هستی برای این آگاهیها وتجربیات،ارزش قائل است،هرگز اجازه نابودی آنها را نخواهد داد؛بنابراین هرموجودی که بمیرد،در جای دیگری بیدار می شود و به حیات خود ادامه می دهد و باز اگر آنجا هم بمیرد،دوباره از روزنه دیگری سر بدر خواهد آورد؛ البته با همان خصوصیاتی که رفته؛اگر فردی الکلی یا معتاد بمیرد؛در جهان دیگر،الکلی و معتاد بیدار خواهد شد.

10-پایان هر نقطه سر آغاز خط دیگری است منظور از نقطه چیست؟نقطه؛شروع و پایان یک دوره است ونشانه ای است که دارای مفهوم می باشد.نقطه ها در زمین و آسمان به خط، تبدیل می شوند. نقطه ها و خطوط می توانند،مرئی و یا نامرئی باشند.

11-تغییر و تبدیل خطوط زشت به خطوط زیبا چگونه امکان دارد؟ با تفکر و اندیشه

12-انسان یک بعدی و انسان دو بعدی چه جور انسانی است؟اگر فردی فقط در یکی از خطوط زندگی،پیشرفت داشته باشد و به سایر خطوط زندگی و یا سایر سطوح حیات، توجه ننمایید،شبیه انسان یک بعدی می باشد و اما انسان دو بعدی در صلح و آرامش زندگی می کند برای جامعه خود ،مفید واقع می شود او انسان ها را دوست دارد وانسانها هم او را دوست دارند.و وقتی دچار مشکلی میشود قادر هست که راه حل را پیدا کند.

13-برای رشد یا فعالیت سه خط اصلی عقل، عشق وایمان نیازمند چه هستیم؟نیازمند به خط نامرئی به نام خمر

14-یکی از عوامل اصلی بروز انواع واقسام بیماری‌های جسمی، روحی وروانی که بشریت امروز دست به گریبان آن است چیست؟عدم تعادل یا عدم فعالیت و عملکرد نامناسب خط نامرئی خمر

15-تصویر مربوط به درون انسان‌های که در آسایش صلح وآرامش بسر می‌برند وخطوط خمر، عقل عشق ایمان آن‌ها فعال است را بیان کنید.شهری سر سبز وخرم،نسیم شادی افزا همراه با عطر،تمامی باغ ها وگلستان ها در حال وزیدن است،چهره های شاداب، از سعی و کوشش خود راضی هستند،هیچ سخن بیهوده ای شنیده نمی شود. تخت های بلند،قدح های زرین، فرش های گسترده،درختان سر به فلک کشیده اند،مرغان خوش الحان و زیبا در حال پرواز،ترنم رهایی وآزادی زل زیر لب،زمزمه می کنند و به آرامی، آوای کرآتها شنیده میشود انواع گلها با رنگهای الوان با رقص پروانه ها در گوشه و کنار شهر،مشاهده می شود.

16-چهار نهر، عقل، عشق، ایمان وخمر به چه تشبیه شده است؟گروه اول؛نهر های عقل؛نهر هایی هستند که به آبهایی زلال، تشبیه می شوند.گروه دوم؛نهر های عشق؛نهر هایی هستند که به عسل ها تشبیه شده اند. گروه سوم؛نهر های ایمان؛نهر هایی هستند که به انواع شیر هایی تشبیه شده اند که طعم آنها تغییر نمی کند. گروه چهارم،نهر هایی هستند که به انواع شرابها یی تشبیه شده اند که شادی افزا هستند ومستی آنها از نوع دیگری است که هر قدر مست تر شوی،عاقل تر هستی و هوشیارتر می شوی،خماری و سردرد هم ندارد.

17-چه زمانی قادر خواهیم بود از فرمان عقل پیروی کنیم؟زمانی که معرفت، عمل سالم و عدالت را فرا گرفته باشیم.

18 نشانه ایمان در یک نفر چیست؟ فردی که ایمان دارد؛نشانه آن؛داشتن چهره ای آرام،آسوده و مهربان است.گویی ایمان برای انسان،امنیت را به ارمغان می آورد تا انسان در صلح وآرامش و آسایش، به حیات خود،ادامه دهد.

19-دستگاه عصبی مرکزی شامل چیست؟مغز-ساقه مغز-نخاع

20-- اگر در بدن چشمه یا نهر دوپامین کم شود٬ انسان دچار بیماری- پارکینسون--- و اگر طغیان کند دچار بیماری --توهم زا یا اسکیزوفرنی خواهد شد--- و اگر نهر سروتونین کاهش پیدا کند٬ شخص٬ دچار---افسردگی- می شود و یا اگر چشمه یا نهرهای --انکفالین--- مناسب نباشد٬ سیستم ضد درد جسم انسان از کار می افتد.

21-سه هورمون مؤثر در خواب انسان چیست؟ سرتونین،استیل کولین وآدرنالین

22-عشق در مفهوم عام وخاص یعنی چه؟ در مفهوم عام :نهایت دوست داشتن ویا عشق ورزیدن به کل هستی و به کل موجودات،بر مبنای بیداری و آگاهی است. و درمفهوم خاص:نهایت دوست داشتن ویا عشق ورزیدن به موضوع و یا فردی خاص است؛ولی باز هم در آگاهی

23-بر چه مبنایی برخی از انسان‌ها در هنگام تولید سیستم خمر آن‌ها دارای کمبود وکاستی است؟بر مبنای حکمت قدرت مطلق و نامه پیشین

24-چه چیز باعث تقویت ویا تضعیف سیستم خمر انسان می‌شود؟ انجام اعمال ارزشی وپیروی از خرد جهانی،سیستم خمر انسان را تقویت می کند و با تقویت سیستم خمر،گویی فرد در بهشت،قرار گرفته است و با انجام اعمال ضدارزشی، سیستم خمر،تضعیف ویا منهدم می گردد و مانند آنست که شخص در دوزخ قرار دارد.

25-آیا عشق در مقابل عقل ویا عقل را در مقابل ایمان ویا ایمان را در مقابل عشق قرار دارد؟ چرا؟خیر-این سه مولفه،نه تنها مخالف یکدیگر نیستند؛بلکه مکمل یکدیگر بوده وبا هم مثلثی را تشکیل می دهند که باعث آسایش،آرامش و صلح در ما می شوند و ما را برای صعود به نقطه ای که از آن انشعاب یافته ایم، هدایت می کنند.برای راحتی درک موضوع،می توانیم عقل را مثل مغز،عشق را مثل قلب، ایمان را مثل ریه، و خمر را مثل جریان خون،در تظر بگیریم،آنگاه متوجه خواهیم شد که هر کدام جایگاه و اهمیت خودشان را دارند ومکمل ونگهدارنده و یا حمایت کننده یکدیگر هستند. در نهایت؛هر چه عاقل تر، عاشق تر، هر چه عاشق تر،با ایماان تر، و هر چه با ایمان تر،عاقل تر.

26-حس مانند..نام....کتاب است وعقل مانند.متن کتاب.... و یا اینکه....حس،اولین نیرویی است که قوه عقل را به کار می‌اندازد.

27-نشان انسان سه بعدی در چیست؟عقل ،عشق،ایمان و خمر او به مرحله لازم رسیده است.همه هستی را دوست دارد،همه موجودات را دوست دارد.هیچگاه ادعای سه بعدی بودن را ندارد رفتارر های عجیب وغریب از خود بروز نمی دهد. در دخمه های عجیب و غریب زندگی نمی کند. در میان انسانه و با انسانها ست.

28-بایستی بدانیم بیشتر دردهای بشر در اثر –دانشهای کشف نشده می باشد وبایستی بدانیم که زیبا ترین عمل کاوش در دنیای علم است تا بتوانیم دانشهای کشف نشده را پیدا کنیم واز رنج انسان بکاهیم.

۲۹-در وادی سیز دهم کسانی که می خواهند از پشم سیاه قالی سفید ببافند منظور چه کسانی هستند؟مربوط به درون انسانهایی است که آسایش و آرامش ندارند و خطوط خمر،عقل،عشق، و ایمان آنها کار نمی کند و دارند پنهان کاری می کنند و نمی دانند با پنهان کاریهای بیشتر٬ مواد مذاب مانده و گنداب شده به زودی نمایان خواهد شد.

سوالات سی دی ازدواج

۱- در سی دی ازدواج منظور از شعر «سرچشمه بتوان بستن به بیل٬ چو پر شد نتوان بستن به پیل» چیست؟ وقتی مسئله در امور زندگی پیش می آید همان اول کار تا مسئله کوچک هست سعی کنیم که دنبال راه حل باشیم و زندگی را حفظ کنیم و مسئله و مشکلات را رها نکنیم برای اواخر کار.

2-در مسئلهٔ ازدواج نکاتی که باید حتما رعایت شود چیست؟۱ - ادب واحترام گذاشتن به یک دیگر2-رعایت بهداشت3-مشارکت در امور زندگی4-اهمیت دادن به نقاط مشترک نه غیر مشترک 5-همدیگر را خراب نکردن6-زور گویی و فحاشی نکردن

3-وقتی دو نفر می‌خواهند با یکدیگر ازدواج کنند باید روی نقاط مشترک کار کنند نه نقاط غیر مشترک؛ یعنی چه؟ وقتی دو نفر روی نقاط غیر مشترک هم کار می کنند خانواده رو به نابودی می رود چرا که همیشه در حال تخریب یکد دیگر هستند و تمام نقاط ضعف یکد دیگر را رو می کنند،پس باید روی نقاط مشترک کار کنیم  با این کار برای یکدیگر ارزش قائل میشویم وببینیم طرف مقابلمان از چه چیزی خوشش می آید.انسان هرچه فهمیده تر باشد روی نقاط مشترک کار می کند واین موضوع در تمام سطوح زندگی نقش سازنده ای دارد.

۴-این را بدانید آنچه در زیبایی نقش بسیار مهمی دارد زیبایی در ---فن بیان-- است؛ و چیزی که در ازدواج جاذبه را بوجود می آورد-حس-- است.

منابع آزمون مجازی شماره (۱۴): وادی چهاردهم از صفحهٔ ۱۹۰ تا آخر وادی +سی دی مروارید

 

مرتبط با: آزمون،


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید: