گزارش عملکرد لژیون هفتم، کمک راهنما همسفر فخری
سه شنبه 23 آبان 1396 ساعت 11:12 | نویسنده این مطلب : همسفر: سارا | ( نظرات )

به نام خداوند بی همتا

عملکرد لژیون هفتم همسفران٬لژیون کمک راهنما همسفر فخری

موضوع : وادی اول و سی دی کوله پشتی

هر چه به سمت ارزشها برویم کوله پشتی ما غنی تر و سبک تر است و آسوده خاطر به جهان بعدی سفر می کنیم و هرچه ضد ارزش انجام دهیم و به مال دنیا بچسبیم کوله پشتی ما سنگین تر است و پرواز سخت تر انجام می گیرد....
همسفر مرضیه :وادی به معنی آبادی است وقتی ما از مسیری حرکت می کنیم از چندین آبادی می گذریم و انسانی که می خواهد به روشناییها برسد باید چهارده وادی را طی کند ساختار چیزی است که می خواهیم به وجود بیاوریم هر کاری که می خواهیم انجام دهیم یک ساختار است ناهار خوردن یک ساختار است وقتی تفکر می کنیم سه نیروی القا، احیا و تحرک به ما کمک می کند القا یعنی چیزی را به چیز دیگری انتقال دادن و نیرویی است که از بیرون به ما کمک می کند دوتا سیم برق که در کنار هم قرار دارند وقتی در یک سیم جریان برق رد شود در سیم دیگر هم جریان برق انتقال داده می شود احیا یعنی نیرویی که می سازد بدن انسان خودش می تواند خودش را ترمیم کند نیروی تحرک هم در همه جا وجود دارد و ما را به حرکت وا می دارد وقتی ساختاری به وجود می آید اول مثل صفحه سفید نقاشی است ذره ذره این ساختار شکل می گیرد این ساختار می تواند زشت یا زیبا شکل داده شود بستگی به استاد نقاش دارد ما هرچه که فکر کنیم همان هستیم اگر فکر کنیم انسان بی عرضه هستیم بی عرضه خواهیم شد اگر فکر کنیم انسان بیمار هستیم بیمار خواهیم شد حتی در مقابل مشکلات اگر فکر کنیم مشکلات حل نمی شود مشکلات حل نخواهد شد.

 وقتی مشکلی برای ما پیش می آید نباید تمام انرژی خودمان را صرف این کنیم که چرا این مشکل به وجود آمده ؟!بلکه باید انرژی خودمان را صرف این کنیم که چطوری مشکل را حل کنیم و چه کاری انجام دهیم که دوباره این مشکل ایجاد نشودبعضی از مشکلات حل شدنشان زمان بر است باید با آرامش مشکل را حل کنیم در زندگی به بعضی چیزها نباید فکر کنیم چون انرژی ما را می گیرد مثل فکرهای منفی، مشکلات زندگی ما به این دلیل است که خوب فکر نکرده ایم باید برای حل مشکلات نقشه ای ماهرانه و برنامه ریزی شده بریزیم که با شکست مواجه نشویم برای حل مشکل فقط خواست و اراده مطرح نیست باید قدرت بدنی، هدف و انگیزه داشته باشیم درمسیر حل مشکلات باید مشورت هم بکنیم ولی تصمیم نهایی را خودمان بگیریم تا اعتماد به نفسمان بالا برود خلقت سازمان و تشکیلاتی هست که کارش را حساب شده انجام می دهد اگر ما به طرف ارزشها حرکت کنیم خداوند به ما کمک می کند دین و قوم و ملیت هم برایش مهم نیست اگر مشکلی هم در زندگی برای ما پیش می آید به خاطر تفکر نادرست خودمان بوده است.

همسفر خدیجه: تفکر یک حرکت ذهنی و درونی است که از یک نقطه یا از یک مجهول به طرف معلوم به وجود می آید هر کاری می خواهیم انجام دهیم باید تفکر کنیم بدون تفکر هرچه داریم را از دست می دهیم هر چیزی که خلق شود از یک تفکر شروع می شود مثل این میکروفون یا یک لیوان اولش یک فکر بوده بعد نقشه اش کشیده شده تا به شکل لیوان در آمده است در مورد القا این را بگویم که من چون سفر اولی هستم نباید با سفر اولیها باشم مثل داستان گِل و گُل است اگر گِل کنار گُل بنشیند بوی گُل می گیرد سفر اولیها هر دو گِل هستند و به همدیگر تخریب وارد می کنند سفر دومیها آموزش دیده اند حالشان خوب است و می دانند چه کاری انجام دهند و چه کاری انجام ندهند پس بهتر است با سفردومیها بچرخیم وقتی به حرف راهنما گوش کنیم و کاری را که راهنما گفته انجام دهیم می فهمیم چه حس خوبی گرفتیم یعنی ما باید در این مسیر حرکت کنیم تا حالمان خوب شود ما وقتی تفکر می کنیم یک تصویر سازی در ذهنمان انجام می دهیم که در رسیدن به اهدافمان به ما کمک می کند اگر فکر کنیم انسان افسرده ای هستیم در ذهنمان هم تصویر یک انسان افسرده را می سازیم و تبدیل به یک انسان افسرده می شویم اینقدر به مشکلات فکر نکنیم اگر سقف اتاق خراب شد نگوییم ما شانس نداشتیم یا چرا اینطور شد بلند شویم سقف را درست کنیم و بررسی کنیم چگونه این مشکل به وجود آمد و چه کار کنیم دیگر این مشکل به وجود نیاید پس برای حل مشکلاتمان باید  یک نقشه حساب شده و دقیق بکشیم که راه به عقب نداشته باشد من در این وادی یاد گرفتم دیگر به بیماری فکر نکنم و همچنین یاد گرفتم مشکلات ما یک شبه به وجود نیامده که یک شبه هم حل شود سعی کنم مشکلاتم را با تفکر حل کنم.

همسفر محبوبه: ما هر چیزی در فکرمان باشد همان می شویم زندگی ما مثل صفحه سفید نقاشی است و ذره ذره تصویر به وجود می آید و آن تصویری که ما می سازیم می تواند بهترین مناظر باشد یا یک شکل نازیبا و زشت باشد بستگی به تفکر ما و ذهن ما دارد در کنار این تفکر اگر حرکت کنیم نیروها هم به ما کمک می کنند اگر فکرهای خوب بکنیم و با آدمهای خوب همنشین شویم بهتر به نتیجه می رسیم و اگر بگوییم من در تحصیل موفق می شوم بهترین خانه را می توانم بخرم و در جهت آن حرکت کنم به نتیجه می رسم تصویر سازی خیلی مهم است و به ما کمک می کند.

همسفر زهره م: به نظر من سیزده وادی در شکم وادی اول نهفته است اگر وادی اول را یاد بگیریم و درک کنیم بقیه وادیها را بهتر می توانیم یاد بگیریم و از وادی تفکر به وادی چهاردهم که عشق و محبت است برسیم.

همسفر فخری:به نظر من وادی اول قشنگترین وادیهاست چون ما برای انجام هر کاری ابتدا باید تفکر کنیم تفکر یک حرکت ذهنی است که مبدأ و مقصد و هدف دارد تفکر با افکار فرق دارد افکار چیزهایی هست که مرتب به ذهن ما می آید و می رود مثلاً من امروز می خواهم این کار و بکنم فلانی این حرف و زد یا این رفتار زشت و انجام داد هیچ هدفی را دنبال نمی کنم ولی وقتی تفکر می کنیم یعنی روی یک موضوع خاصی تفکر می کنیم و با حرکت کردن در جهت آن موضوع به هدفمان می رسیم مثلاً من امروز می خواهم به کنگره بیایم تفکر می کنم آیا سی دی که راهنما گفته را نوشتم در مورد دستورجلسه می توانم مشارکت کنم یعنی مبدأ را مشخص می کنم یا اینکه می گویم حالا می روم ببینم چطور می شود اگرفکرم این طور باشد مطمئن باشم در کنگره به نتیجه نمی رسم وقتی خداوند تابلوی نقاشی انسان را می خواست نقاشی کند خودش کامل نکرد قلم مو را داد دست خود انسانها تا خود انسانها تابلوی نقاشی خودشان را کامل کنند چه طوری؟ با استفاده از عقلشان یعنی هر انسانی بر مبنای عقل و دانایی خودش می تواند تابلوی نقاشی خودش را به بهترین رنگها و به بهترین نقشها بکشد و نقاشی کند.

همسفر مریم:من وقتی می خواهم به کنگره بیایم تفکر می کنم که امروز به کنگره بروم در نتیجه نیروهای القا، احیا و تحرک به من کمک می کنند سر ساعت یک نیرویی به من می گوید بلند شو برو کنگره، ولی اگر بگویم امروز حالم خوب نیست یا حوصله ندارم نیروهای بازدارنده به سراغ من می آیند و می گویند فایده ای ندارد تو که هنوز مسافرت رها نشده این همه رفتی و هیچ اتفاقی نیفتاد پس نرو، من باید بدانم که برای حال خوش خودم به کنگره می آیم.

همسفر زهره ط: ما در گذشته بر اثر تفکر غلطی که داشتیم وارد تاریکی اعتیاد شدیم ولی در کنگره یاد گرفتیم هر کاری را با فکر پیش برویم حتی اگر یک جوابی به سئوال کسی می خواهیم بدهیم اول فکر کنیم و بعد جواب بدهیم و با تفکر هست که می توانیم از تاریکیها به سمت روشناییها پیش برویم.

در ادامه سی دی کوله پشتی توضیح داده شد

همسفر زهره م: آقای مهندس فرمودند: مسائلی را که ما در کنگره برای شکافتن انسان بیان می کنیم به منظور درمان یکسری بیماریها، یکسری افکار و اندیشه مخرب، یکسری ناکامیها و شکستها و شناخت اینهاست که ما بتوانیم هسته انسان را بشکافیم و صور پنهان انسان را بشناسیم اگر در قسمت بیماریهای روانی ویا درمان بیماری اعتیاد در دنیا موفقیتی حاصل نشده به منظور این است که وقتی صور پنهان انسان را قبول ندارند چطور می توانند بیماریهای روانی را درمان کنند.

همسفر فخری: ما وقتی می خواهیم انسان را بشناسیم باید هسته آن را بشکافیم انسان از دو قسمت صور آشکار و صور پنهان تشکیل شده است صور آشکار انسان قابل دیدن است مثل چشم، گوش، دست، کلیه  و..صور پنهان عبارتست از عقل،روان، آرشیو، ذهن، نفس، حس خارج از جسم که قابل دیدن نیست آقای مهندس می فرمایند: ما در پرتو شناخت انسانها و آموزشها توانستیم انواع پریشانیها را در این سیستم به درمان برسانیم ما همسفران درکنار یک مصرف کننده تخریبهای زیادی به خودمان وارد کردیم افسرده و ناامید بودیم که در کنگره با توجه به آموزشهای شناخت انسان توانستیم روی خودمان کار کنیم تا به تعادل نسبی نزدیک شویم پرورش انسان کار بسیار سختی است و در زمان کوتاه میسر نمی شود اگر بخواهید صیفی جات پرورش دهید یک ساله به نتیجه می رسید  اگر می خواهید درخت پرورش دهید ده ساله به نتیجه می رسید ولی اگر می خواهید انسان پرورش دهید صد سال طول می کشد.

 بهم ریخته ترین انسانها در اثر اعتیاد  که حتی نزدیکترین افراد خانواده هم نمی توانستند تحملشان کنند وقتی برای درمان به کنگره می آیند سه ساعت روی صندلی می نشینند بدون اینکه بخواهند جایی را بهم بریزنند و این کار بزرگی است که کنگره انجام داده یعنی در پرتو شناخت انسان بهم ریخته ترین انسانها را به متعادلترین انسانها تبدیل می کند. ما انسانها وقتی می میریم جسم ما ازبین می رود ولی نفس ما توسط فرشتگان مرگ تحویل گرفته می شودیعنی در واقع هر چیزی را که در این جهان مادی کسب کرده ایم در صور پنهان با خود می بریم. در تمام انسانها همیشه دونیروی مثبت و منفی در حال فعالیت و تلاش هستند تا هر کدام بتوانند نیروی خودشان را زیاد کنند چون اختیار انسان محترم شمرده شده این نیروها مستقیم در زندگی انسان دخالت نمی کنند فقط از طریق القا کارشان را انجام می دهند یک مرز و یا یک حجابی بین انسان و موجودات دیگر(نیروهای مثبت و منفی) وجود دارد و تا خود انسان اجازه ندهد این نیروها وارد زندگیش نمی شوند وقتی ما نماز می خوانیم و دعا می کنیم  در نماز می گوییم ما را به راه راست هدایت کن در واقع از نیروهای الهی درخواست کمک می کنیم که خداوند در کتاب قرآن می گوید ادعونی استجب لکم بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را یعنی تا ما نخواهیم آن نیروها اقدامی نمی کنند.

چگونه به نیروهای منفی اجازه دخالت می دهیم؟ وقتی به سمت جادو و جنبر می رویم  یا مواد توهم زا و شیشه مصرف می کنیم در واقع اجازه می دهیم نیروهای منفی در ما رسوخ کنند انسانها یک هاله تابان اطراف خود دارند که میدان انرژی اطراف بدن ماست و از بدن ما محافظت می کند  انرژیها توسط چاکراه ها وارد و خارج بدن ما می شوند وقتی شیشه یا مواد محرک زا مصرف می کنیم در تبادل انرژی چاکراه ها اشکال به وجود می آید و هاله تابان انسان سوراخ می شود و انواع و اقسام نیروهای مخرب وارد جسم ما می شوند. در مبحث کوله پشتی در واقع به ما می گوید زندگی ما فقط در این جهان مادی نیست و انسان ادامه دارد و آن چیزی که ما با خودمان به جهانهای بعدی می بریم همان تفکر و اندیشه ماست صفات خوب و بد ماست پس هر چه به سمت ارزشها برویم کوله پشتی ما غنی تر و سبک تر است و آسوده خاطر به جهان بعدی سفر می کنیم و هرچه ضد ارزش انجام دهیم و به مال دنیا بچسبیم کوله پشتی ما سنگین تر است و مسیر زندگی انسان سخت تر می شود با امید به اینکه بتوانیم خودمان را در این جهان تزکیه و پالایش کنیم تا در جهان بعدی راحتتر این مسیر را ادمه دهیم.

     سپس لژیون با دعای همسفران به پایان رسید.

تایپ: همسفر فخری

 

مرتبط با: گزارش لژیون های آموزشی، برداشت از سی دی،


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
مجید ترک پور سه شنبه 23 آبان 1396 15:04
ماشالله و خدا قوت به همه هم سفران و خدمتگذاران هم سفر
خدا قوت به هم سفر خانم فخری بابت تایپ این مطالب زیبا
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic