آزمون مجازی شماره ( 11 )
شنبه 20 آبان 1396 ساعت 17:49 | نویسنده این مطلب : مدیر وبلاگ | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق 

آزمون مجازی شماره ( ۱۱ ) 

منابع آزمون: وادی های یازدهم و دوازدهم + سی دی جان

 

 لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.... 

۱- اهریمن با چه روشی انسان را به طرف ضد ارزشها سوق می دهد؟

۲-کلیدی ترین موضوع برای انحراف انسان چیست؟

الف)ماده       ب) خمر                ج) عدم تعادل                     د) عدم تغییر جایگاه

۳- هشداری که به انسان در خصوص مادیات داده  میشود چیست؟

۴- اهریمن این گونه ادامه داد: تعادل.......... است ولی............و ........... خواست ما.

۵-منظور از جادوی هفت رنگ چیست؟

۶- مرحله اول ودوم وسوم خمر که توسط اهریمن مطرح شد چه بود؟

۷-منظور از چنگ زدن به ریسمان الهی چیست؟

۸- قوانین الهی چگونه هستند و چه می گویند؟ ۵ مورد را بیان کنید.

۹-یک انسان برای تبدیل شدن به چشمه جوشان نیاز به دو ویژگی دارد نام ببرید.

۱۰-انسان چگونه خلقی است؟ و جسم و کالبدخاکی او چگونه بوجود آمد؟

۱۱-جهان خاکی از چه نظر با جهان های دیگر متفاوت است؟

۱۲-اگر در هستی تغییر،تبدیل و ترخیص انجام نمی گرفت چه اتفاقی می افتاد؟

۱۳-کدام نیرو ها اگر نباشند تغییر و تبدیل صورت نمی گیرد؟

۱۴-آخر امر امر اول اجرا میشود چیست؟

۱۵-انسان چه ویژگی هایی دارد؟

۱۶-چه زمانی انسان می تواند از اطلاعات گذشته آرشیو یا ضمیر نا خودآگاه خودش واقف شود؟

۱۷-معجزه زمان چیست؟

۱۸-چگونه با تغییرات،فردی کم خرد به انسانی خردمند تبدیل می گردد؟

۱۹-خاصیت انسان ها درچیست؟

۲۰-چرا قدرت مطلق اجازه می دهد نیروهای تخریبی و بازدارنده وارد عمل شوند؟

۲۱-نیرو های احیا کننده در تمامی سطوح هستی برای تغییرات و تبدیلات به صورت.............وارد عمل میشوند.

الف) یک پارچه          ب) کاتا لیزور                 ج) متعادل                 د) خالص

۲۲-اگر دو موضوع رفتاری مثبت و یا منفی در کنار یک دیگر قرار بگیرند،کدام یک بر دیگری القا انجام می گیرد؟

۲۳- احیا یعنی چه؟ و بزرگترین احیا کننده کیست؟

۲۴-چرا به ما گفته شده به شجره خبیثه نزدیک نشویم؟

سوالات سی دی جان

۱-نقشه اولیه انسان ..............است.

۲-جان چیست؟

۳-روح در انسان دمیده شده است،مثل یک ملک و یا شخصیتی می ماند که انسان را.................هدایت می کند و جن هم به ............. و نفس هم در وسط است که دو مشاور دارد.

۴-جملات صحیح و غلط را مشخص کنید.

الف) ژن اخلاق و رفتار را منتقل می کند.

ب) قرآن کریم اشاره به صور آشکار کتاب است.

ج) قرآن مجید اشاره به صورآشکار کتاب است. 

با تشکر: طراح سوالات همسفر سمیه از لژیون خانم زهره

پاسخ سوالات آزمون مجازی شماره ( ۱۰

۱-دو  راهنما و یا دو پیامبر که قدرت مطلق برای انسان قرار داد را نام ببرید. یک ؛ راهنمای درونی که می توان آن را وجدان یا عقل نامید.دو؛راهنمای بیرونی که پیام آوران قدرت مطلق هستند. 

۲-یکی از فرمان های قدرت مطلق این است که « دور خمر را قلم بکش » منظور چیست؟ یعنی از آنچه بر روی شخصیت، اندیشه و تفکر تو پرده یا حجاب یا پوشش می کشد و یا در جسم تو تخریب ایجاد می کند مثل مشروبات الکلی،مواد مخدر و بعضی از قرصهای مخرب و .... بر حذر باش که استفاده از آنها عملی شیطانی می باشد

۳- راه فسق و فجور و یا ضد ارزشها به ظاهر چگونه است؟راهی است به ظاهر جذاب و دست یافتنی و انسان تصور می کند از این راه زود تر به خواسته های خود می رسد؛ ولی راه ضد ارزشها بسان زهری است با طعم شیرین در جامی طلایی که نوشیدن آن انسان را به طرف نابودی وبیماری سوق می دهد

۴- مسائل ضد ارزشی را بایستی . با هم و به آرامی.....حل کنیم و انجام این مهم به صورت ....تک شاخه ای یا تک موردی...امکان پذیر نمی باشد

۵-اگر موجودات هستی از نقطه تحمل خود عبور کنند چه اتفاقی می افتد؟دچار دگرگونی می شوند و از نظام یا سیستم خودشان خارج می گردند که معمولاً این تغییر سیستم؛ گاهی با تخریب و یا آشوب مواجه می گردد

 6-گزینه صحیح و غلط را مشخص کنید.

الف) نقطه تحمل در انسان در اکثر موارد کسب کردنی می باشد.صحیح

ب) انسان موجودی است که نمی تواند با اختیار و تمرین٬ نقطه تحمل خودش را تغییر بدهد.غلط

ج) فرمان ها٬ دستورات قدرت مطلق هستند که توسط پیام آوران٬ اعلام گردیده اند.صحیح

د) نقطه تحمل را فقط در جهت مثبت می توان گسترش داد.غلط 

 

۷-بالا رفتن نقطه تحمل در مسائل منفی چگوته رخ می دهد؟ به راحتی و آسانی انجام می گیرد و شخص لازم نیست فشاری را تحمل کند و همچنین گاهی اوقات با احساس لذت توام می باشد و این اصل؛شعبده بازی طراح اصلی ومعمار بزرگ است

 

۸-انسانهایی که به نقاط تحمل منفی زیادی دست یافته اند برای رسیدن به آرامش چه باید بکنند؟بایستی تغییر جهت دهند تا با آموزش و تجربه و تفکر صحیح بتوانند در جهت مثبت حرکت کنند و به آرامی از اعمال ضد ارزشی بازگشت نمایند و نقطه تحمل خود را در مقابل مسائل منفی کاهش دهند

۹-برای بالا رفتن نقطه تحمل توجه به چه نکاتی ضروریست؟

الف)تکرار منظم موضوع مورد نظر

ب)در نظر گرفتن و رعایت طول زمان یا گذشت زمان 

۱۰-انسان برای کسب نقطه تحمل، بایستی با...ممزوج دو نیرو...و...بکار گیری پتانسیل های مکمل...به بالاترین نقطه تحمل خود برسد

۱۱- اگر حس ما انسان ها قوی شود، ولی تحمل آن را نداشته باشیم در ما .انفجار... رخ می دهد و ما نیک می دانیم انفجار در اکثر اوقات با ...تخریب .. همراه است

۱۲- شعر « تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف       مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی » به چه موضوعی اشاره دارد؟

  الف) بزرگ شدن                                ب) نشستن به جای انسانهای بزرگ

  ج) بالا بردن نقطه تحمل در جهت مثبت      د) آماده شدن برای بزرگی         

۱۳- آنانی که مجذوب رحمت قدرت مطلق میشوند به .ارتقا..... می رسند٬ آنانی که فقط به .سور چرانی... مشغولند نصیبی ندارند

۱۴- اگر کسی در عمیق ترین نقطه جهنم قرار داشته باشد؛ اگر بخواهد٬ اختیار کامل .. دارد و می تواند صفت های زشت خود را تغییر بدهد تا ...رحمت خداوند.. شامل حال او گردد و به آرامی از جهنم خارج گردد

۱۵- مراحل مسیر تکامل و مسیر زندگی را بیان کنید . تغییر ،تبدیل و در نهایت ترخیص.

۱۶- بزرگترین معجزه حیات چیست؟خود حیات است 

۱۷- سه مولفه ای که  بدون آنها هستی و نیستی هیچ معنایی پیدا نمی کند چیست؟نور، صوت و حس

۱۸- صوت  در هستی چگونه عمل می کند؟صوت مانند اداره مخابرت اطلاعات را در سطح کره زمین و همین طور ارتباط بین کلیه جهان های آفرینش را به یکدیگر منتقل می نماید

۱۹- حس چیست؟ و برای تغییر حس در جهت ارزشها چه راهی وجود دارد؟حس مانند خدا وند است و در تمامی هستی ونیستی موجود و رویت ناپذیر؛ اما هم نام خودش قابل حس است و یا حس اولین نیرویی است که قوه عقل را به کار می اندازد وحس آن چیزی است که ما و یا کلیه موجودات توسط آن هستی را درک می کنند و با یک دیگر ارتباط بر قرار می کنند. برای تغییر حس در جهت ارزشها فقط  و فقط یک راه وجود دارد و آن هم تزکیه (تصفیه ،تسویه،پالایش(

۲۰-برای اینکه انسان طعمه انوار ناخالص و اصوات زیانبار نشود باید چه کند؟ بایستی موج فرستنده و گیرنده یا ویژگی و یا صفت خود را  تغییر دهیم، و این نکته را بایستی بدانیم که ما هرگز قادر نیستیم صفت گذشتهٔ خود را عوض کنیم٬ مگر اینکه حس ما تغییر کند

۲۱- ایمان چیست؟ و از ایمان سالم چه چیز پدیدار میشود؟ ایمان تجلی نور خدا در انسان یا اعتقاد راسخ به موضوعی،می باشد.و از ایمان سالم عمل سالم پدیدار می گردد.

۲۲- اولین قدم برای تزکیه چیست؟ و صفت گذشته چگونه تغییر می یابد؟اولین قدم تفکر است، و تفکر سالم، ایمان سالم را به ارمغان می آورد و از ایمان سالم، عمل سالم پدیدار می گردد و از عمل سالم،حس سالم آشکار میشود و از حس سالم، عقل سالم و از عقل سالم عشق سالم خود را به نمایش در می آورد٬ آنگاه صفت گذشته تغییر می یابد

 

۲۳- دو پلهٔ اصلی و اساسی که دائماً و به صورت موازی در حال بالا رفتن پارامترهای تفکر؛ایمان،حس،عقل و عشق سالم میشود چیست؟آموزش سالم و تجربه.

۲۴- اگر عشقی در ما بصورت ناگهانی پدیدار گردد، چگونه عشقی است؟و چگونه باید تبدیل به عشق سالم گردد؟ بایستی بدانیم که آن،شور و هیجان است،اگر این شور به شعور تبدیل گردد،عشق سالم خواهد بود وگرنه فرو کش خواهد نمود

۲۵- انسان در چه مرحله ای می تواند به عشق سالم برسد؟عشق سالم؛ مرحله ایست که تو تمام هستی و اجزای آن را دوست داری٬ مثل کوه٬ سنگ٬ درخت٬ خاک٬ هوا٬ حیوانات٬ باران٬ شیرینی٬ تلخی٬ آدم خوب٬ آدم بد و ... چون خواهی فهمید که تمام هستی برای توست و تو برای تمام هستی و تو بدون آنها هیچ مفهومی نداری.

۲۶- آن چیزی که ما و کلیهٔ موجودات٬ توسط آن٬ هستی را درک می کنند و پیام های نور و صوت را دریافت و منتشر می نمایند چیست؟

الف) نور                  ب) صوت                ج) حس                د) هر سه مورد 

سوالات سی دی کوانتوم 

1-چگونه بعضی از اشجار خاصیت شفا دهی دارند؟یعنی حال انسان را متحول کند. 

2-رنج در عشق از چه چیزی حاصل میشود؟از نقص خود انسان و از گمکشتگی انسان است

3-تمام تغییری که در جهان فیزیک در زندگی انسان بوجود آمد چگونه شروع شد؟از پیدایش علم توسط دانشمندان و عالمین شروع شد. 

4- فیزیک کوانتومی به چه معناست؟یعنی فیزیکی که عالم را بصورت ذرات بسیار کوچک بررسی می کند، یعنی اگر ما بتوانیم دنیا را به صورت ذرات بسیار کوچک ببینیم و قوانین آنها را بررسی کنیم مسئله جبر و اختیار هم مطرح می شود

منابع آزمون شماره  (۱۲ ) :وادی سیزدهم + سی دی ازدواج

تایپ:همسفر شهلا

مرتبط با: آزمون،

برچسب‌ها: آزمون،

می توانید دیدگاه خود را بنویسید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو