آزمون مجازی شماره ( ۱۰ )
شنبه 13 آبان 1396 ساعت 11:07 | نویسنده این مطلب : همسفر شهلا | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق 

آزمون مجازی شماره ( ۱۰ ) 

منابع آزمون: وادی های نهم و دهم + سی دی کوانتوم

 

 لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید....


۱-دو  راهنما و یا دو پیامبر که قدرت مطلق برای انسان قرار داد را نام ببرید.

 

۲- یکی از فرمان های قدرت مطلق این است که « دور خمر را قلم بکش » منظور چیست؟

 

۳- راه فسق و فجور و یا ضد ارزشها به ظاهر چگونه است؟

 

۴- مسائل ضد ارزشی را بایستی.........و..............حل کنیم و انجام این مهم به صورت .........................امکان پذیر نمی باشد.

 

۵-اگر موجودات هستی از نقطه تحمل خود عبور کنند چه اتفاقی می افتد؟

 

۶- گزینه صحیح و غلط را مشخص کنید.

الف) نقطه تحمل در انسان در اکثر موارد کسب کردنی می باشد.

ب) انسان موجودی است که نمی تواند با اختیار و تمرین٬ نقطه تحمل خودش را تغییر بدهد.

ج) فرمان ها٬ دستورات قدرت مطلق هستند که توسط پیام آوران٬ اعلام گردیده اند.

د) نقطه تحمل را فقط در جهت مثبت می توان گسترش داد.

 

۷-بالا رفتن نقطه تحمل در مسائل منفی چگوته رخ می دهد؟

 

۸-انسانهایی که به نقاط تحمل منفی زیادی دست یافته اند برای رسیدن به آرامش چه باید بکنند؟

 

۹-برای بالا رفتن نقطه تحمل توجه به چه نکاتی ضروریست؟

 

۱۰-انسان برای کسب نقطه تحمل، بایستی با................و.................به بالاترین نقطه تحمل خود برسد.

 

۱۱- اگر حس ما انسان ها قوی شود، ولی تحمل آن را نداشته باشیم در ما ............ رخ می دهد و ما نیک می دانیم انفجار در اکثر اوقات با ............ همراه است.


۱۲- شعر « تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف       مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی » به چه موضوعی اشاره دارد؟

  الف) بزرگ شدن                                ب) نشستن به جای انسانهای بزرگ

  ج) بالا بردن نقطه تحمل در جهت مثبت      د) آماده شدن برای بزرگی        

 

۱۳- آنانی که مجذوب رحمت قدرت مطلق میشوند به ...... می رسند٬ آنانی که فقط به ................ مشغولند نصیبی ندارند.

 

۱۴- اگر کسی در عمیق ترین نقطه جهنم قرار داشته باشد؛ اگر بخواهد٬ .......... دارد و می تواند صفت های زشت خود را تغییر بدهد تا .................... شامل حال او گردد و به آرامی از جهنم خارج گردد.

 

۱۵- مراحل مسیر تکامل و مسیر زندگی را بیان کنید.

 

۱۶- بزرگترین معجزه حیات چیست؟

 

۱۷- سه مولفه ای که  بدون آنها هستی و نیستی هیچ معنایی پیدا نمی کند چیست؟

 

۱۸- صوت  در هستی چگونه عمل می کند؟

 

۱۹- حس چیست؟ و برای تغییر حس در جهت ارزشها چه راهی وجود دارد؟

 

۲۰-برای اینکه انسان طعمه انوار ناخالص واصوات زینبار نشود باید چه کند؟

 

۲۱- ایمان چیست؟ و از ایمان سالم چه چیز پدیدار میشود؟

 

۲۲- اولین قدم برای تزکیه چیست؟و صفت گذشته چگونه تغییر می یابد؟

 

۲۳- دو پلهٔ اصلی و اساسی که دائما و به صورت موازی در حال بالا رفتن پارامترهای تفکر؛ایمان،حس،عقل و عشق سالم میشود چیست؟

 

۲۴- اگر عشقی در ما بصورت ناگهانی پدیدار گردد، چگونه عشقی است؟و چگونه باید تبدیل به عشق سالم گردد؟

 

۲۵- انسان در چه مرحله ای می تواند به عشق سالم برسد؟

 

۲۶- آن چیزی که ما و کلیهٔ موجودات٬ توسط آن٬ هستی را درک می کنند و پیام های نور و صوت را دریافت و منتشر می نمایند چیست؟

الف) نور                  ب) صوت                ج) حس                د) هر سه مورد

 

سوالات سی دی کوانتوم

 

1-چگونه بعضی از اشجار خاصیت شفا دهی دارند؟

 

2-رنج در عشق از چه چیزی حاصل میشود؟

 

3-تمام تغییری که در جهان فیزیک در زندگی انسان بوجود آمد چگونه شروع شد؟

 

4- فیزیک کوانتومی به چه معناست؟طراح سوالات همسفر آزاده و همسفر شهلا

 

پاسخ آزمون مجازی شماره ( 9)

منابع آزمون: وادی های هفتم و هشتم + سی دی گلریزان۱- موضوع اصلی وادی هفتم چیست؟

پیدا کردن راه و در نهایت برداشت از آن۲- مسئله ای که فو ق العاده در وادی هفتم مهم است تا ما به اهمیت آن بیشتر پی ببریم چیست؟

 پیدا کردن راه۳- چرا بعضی از انسان ها با اینکه مصمم و با اراده بودند ولی وسایل نابودی خود و دیگران را فراهم نمودند؟ 

در اثر انتخاب راه غلط ؛روان آنها و تفکر آنها به دلیل پیدا نکردن راه حل برای مشکلشان از تعادل طبیعی خارج شده بود.۴- رمز و راز حقیقیت در چیست؟ 

در دو چیز است؛یکی یافتن راه و دیگری؛ آنچه برداشت مینماید.

 

۵-برای کشف حقیقت و یا آشکار ساختن اصل هر موضوع یا حقیقتی که پنهان است، ما نیازمندیم تا ....رمز و راز... آن را بگشائیم که رمز آن میشود؛ .....پیدا کردن راه یا مسیر حرکت...و راز آن؛ یعنی..آنچه برداشت می نماید..... .


6- دروادی  هفتم انسانها گروه فرضی تقسیم شدند گروه چه کسانی هستند؟

اولین گروه کم خردان و دومین گروه خردمندان.


۷- نشانه گروه کم خردان  و خرد مندان در چیست؟

نشانه گروه کم خردان:همیشه واول،حرف می زنند وبعدا فکر می کنند؛بدون تفکر وبرسی کاری را انجام می دهند.گروه خردمندان:این گروه قبل از سخن گفتن اول فکر می کنند،چون سخن گفتن،خود به نوعی تعیین مسیر است،با تفکر تمامی اوضاع وشرایط آن را از تمامی جهات برسی می کنند.

 

۸- گزینه های صحیح و غلط را مشخص کنید.
الف_خرد مندان می دانند سخن گفتن٬ خود به نوعی تعیین مسیر است. 
صحیح

ب_راه مستقیم راهی است که انسان را به مقصد راستین می رساند. 
صحیح

ج_ خردمندان تصور می کنند بهترین راه کو تاهترین راه و ارزانترین راه است.
غلط

د) خردمندان مرتباً به این و آن می گویند نفهمیدم٬ متوجه نشدم٬ منظوری نداشتم٬ تقصیر خودم نبود٬ معذرت می خواهم و ...غلط۹-فرد خردمند می داند که بهترین و  ماندگارترین گنج،..گنج درون...است.

 

 ۱۰- یکی از نشانه های راه مستقیم چیست؟

رسیدن به هدف و مقصد با وضعیت مناسب می باشد.


۱۱- موضوع وادی هشتم در چه خصوصی است؟ 

حرکت کردن۱۲- قدرت مطلق روزی که تمامی فرزندان ادموند و هلیا که در آسمانها بودند گرد آورد٬ پس از بسته شدن پیمان٬ چه موضوعاتی را به انسان گوشزد کرد؟

بروید به زمین که با حرکت راه نمایان میشود. وبدانید که شیطان دشمن آشکار شماست.۱۳- نقطه شروع حرکت انسان تا نقطه پایانی که برگشت به نقطه شروع است چه تفاوتی فاحشی با هم دارند؟

از نظر درک و آگاهی، معرفت و آموزش ها که در نقطه باقی می ماند.۱۴- سه نکته مهم که جزء قوانین حرکت است و بایستی در حرکت مورد توجه قرار گیرد چیست؟

۱-در هنگام حرکت بایستی خواستهٔ فرد یا هدف او کاملاً مشخص باشد.۲-پس از آنکه خواسته یا هدف مشخص گردید٬ بایستی فرد با تمام وجودش بخواهد که خواستهٔ او برآورده شود.۳-در مسیر حرکت گاهی با چندین راه برخورد می کنیم که مجموعهٔ این راه ها را می توان به دو راه عمدهٔ ارزشی و ضدارزشی٬ یا الهی و شیطانی تقسیم کرد و هر فرد بر اساس خردمندی و یا کم خردی خویش٬ یک مسیر را انتخاب می کند.

۱۵- جبران خسارت باید از چه کسانی آغاز شود؟ چگونه؟ 

جبران خسارت از خودمان:بایست در وحله اول خودمان را ببخشیم ودر جبران خسارت و ترمیم وباز سازی جسم و روان خودمان اقدام نمائیم.۱۶-کدامیک از موارد زیر خسارت به اجتماع است؟

الف) نابودی خود      ب) ریختن زباله و آشغال در طبیعت     ج) نابودی درختان و جنگلها        
د) همه موارد

 

۱۷-  برای جبران خسارت از جامعه در وحلهٔ نخست چه باید کرد؟

اگر فکر می کنم خسارت هایی را به جامعه وارد کرده ام و در صدد جبران آن هستنم در وحله اول باید از وارد کردن خسارات بعدی به جامعه جلوگیری کنم وسپس با انجام کار های ارزشی؛ جبران کار های ضد ارزشی گذشته را بنمائیم.

18-شرایط پیمان را نام ببرید

الف)قبل از حرکت به محل پیمان؛ بدن خود را شستشو دهیم.

ب) لباس تمیز با پیراهن سفید و یا روسری سفید می پوشیم.

ج)هیچکس پیرامون ما نباشد.

د) صدای بلند ما را کسی نشنود.

ه) در طول پیمان از نوشیدن و خوردن خوداری می کنیم.۱۹-  مراحل مراسم پیمان در چند بخش انجام می شود؟

در دو بخش:نوشتن سیاهه؛در خواست از قدرت مطلق.

 

سوالات سی دی گلریزان


۱- 1-تخریب شهر وجودی یا جسم بر دو مبنا استوار است نام ببرید.

 مراقبت فیزیکی از جسم و دیگری افکار و اندیشه.


۲-در صراط مستقیم قرار گرفتن یعنی پیروی از قوانین الهی که در این صراط توجه به دو تا مسئله مهم است.آن دو را نام ببرید.

صبر و داشتن قلب بزرگ


3-نیاز های مالی اکنگره 60از طریق چه کسانی تامین می شود؟

 الف) خود اعضا      ب) دولت    ج) انسان های خیّر و پولدار       د) کشور های خارج

 

۴-انسانها در روبرو شدن با مشکلات دو نوع برخورد دارند آن دو کدامند؟

 یا زانوی غم بغل می گیرند و می نشینند و بدتر در تاریکیها فرو می روند و یا می پذیرتد و تلاش می کنند که از مشکل در بیایند که این بستگی به جهان بینی  و دیدگاه دارد .

منابع آزمون مجازی شماره ( ۱۱ ): وادی یازده و دوازده کتاب عشق + سی دی جان 

 

 

مرتبط با: آزمون،


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
همسفر سارا شنبه 20 آبان 1396 15:48
مثل همیشه عالی بود
خداقوت و سپاس فراوان از خانم شهلا عزیز
شاد و پیروز باشید..
مجید ترک پور شنبه 13 آبان 1396 13:20
خدا قوت به همسفر خانم شهلا به خاطر نوشتن سوالات آزمون

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic