آزمون مجازی شماره ( ۹ )
جمعه 5 آبان 1396 ساعت 17:03 | نویسنده این مطلب : همسفر شهلا | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق

آزمون مجازی شماره ( ۹ )

منابع آزمون: وادی های هفتم و هشتم + سی دی گلریزان

لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید....۱- موضوع اصلی وادی هفتم چیست؟

۲- مسئله که فو ق العاده در وادی هفتم مهم است تا ما به اهمیت آن بیشتر پی ببریم چیست؟

۳- چرا بعضی از انسان ها با اینکه مصمم و با اراده بودند ولی وسایل نابودی خود و دیگران را فراهم نمودند؟

۴- رمز و راز حقیقیت در چیست؟

۵- برای کشف حقیقت و یا آشکار ساختن اصل هر موضوع یا حقیقتی که پنهان است، ما نیازمندیم تا .................. آن را بگشائیم که رمز آن میشود؛ ............................‌......و راز آن؛ یعنی..................... .

۶- در وادی هفتم انسانها به دو گروه فرضی تقسیم شدند آن دو گروه چه کسانی هستند؟

۷- نشانه گروه کم خردان  و خرد مندان در چیست؟

 

۸- گزینه های صحیح و غلط را مشخص کنید.
الف_خرد مندان می دانند سخن گفتن٬ خود به نوعی تعیین مسیر است.

ب_راه مستقیم راهی است که انسان را به مقصد راستین می رساند.

ج_ خردمندان تصور می کنند بهترین راه کو تاهترین راه و ارزانترین راه است.

د) خردمندان مرتباً به این و آن می گویند نفهمیدم٬ متوجه نشدم٬ منظوری نداشتم٬ تقصیر خودم نبود٬ معذرت می خواهم و ...

۹- فرد خردمند می داند که بهترین و  ماندگارترین گنج،.....................  است.

 ۱۰- یکی از نشانه های راه مستقیم چیست؟

۱۱- موضوع وادی هشتم در چه خصوصی است؟

۱۲- قدرت مطلق روزی که تمامی فرزندان ادموند و هلیا که در آسمانها بودند گرد آورد٬ پس از بسته شدن پیمان٬ چه موضوعاتی را به انسان گوشزد کرد؟

۱۲- نقطه شروع حرکت انسان تا نقطه پایانی که برگشت به نقطه شروع است چه تفاوتی فاحشی با هم دارند؟

۱۳- سه نکته مهم که جزء قوانین حرکت است و بایستی در حرکت مورد توجه قرار گیرد چیست؟

۱۴- جبران خسارت باید از چه کسانی آغاز شود؟ چگونه؟

۱۵- کدامیک از موارد زیر خسارت به اجتماع است؟

الف) نابودی خود      ب) ریختن زباله و آشغال در طبیعت     ج) نابودی درختان و جنگلها        د) همه موارد

۱۶- برای جبران خسارت از جامعه در وحلهٔ نخست چه باید کرد؟

۱۷- شرایط پیمان را نام ببرید

۱۸- مراحل مراسم پیمان در چند بخش انجام می شود؟

سوالات سی دی گلریزان


۱- تخریب شهر وجودی یا جسم بر دو مبنا استوار است نام ببرید.


۲- در صراط مستقیم قرار گرفتن یعنی پیروی از قوانین الهی که در این صراط توجه به دو تا مسئله مهم است.آن دو را نام ببرید.


۳- در کنگره
۶۰ نیاز های مالی از طریق چه کسانی تامین می شود؟

الف) خود اعضا    ب) دولت    ج) انسان های خیّر و پولدار       د) کشور های خارجی


۴-انسانها در روبرو شدن با مشکلات دو نوع برخورد دارند آن دو کدامند؟

 

طراح سوالات: همسفر شهلا و همسفر فرزانه

----------------------------------------------


پاسخ سؤالات آزمون شماره ( ۸ )

۱- موضوع وادی پنجم در چه خصوصی است؟  
تفکرات را از قوه به فعل در آوریم یا اجرایی و عملی نمودن تفکرات

۲- انسان در این حیات زمینی خودش در چند جهان زندگی می کند؟ نام ببرید.

 در سه جهان ،جهان ذهن،جهان خاکی،جهان خواب


۳- جهان ذهنی، مقدمهٔ ...برنامه ریزی.... و یا مقدمهٔ ...عمل تمرین... برای چگونه زیستن در جهان خاکی و سایر جهان ها می باشد. ساختار های این یرنامه ریزی بویسلهٔ....تفکر...بوجود می آید.

۴- برای به اجرا  در آوردن ساختار ها ی فکری و تبدیل آن به ساختارهای عملی،بایستی از چه حالت های منفی خارج شویم؟

 حالت اضطراب، ترس، عدم اعتماد به نفس، نا امیدی و سایر نکات منفی 

۵- مراحل پاک سازی وسازندگی را باید از چه چیزی شروع کرد؟ سه اصلی که در این مورد می بایست در نظر داشته باشیم٬ چیست؟

باید از خود مان شروع کنیم - سه اصل پندار سالم، گفتار سالم و کردار سالم

۶- برای تبدیل انسانی بی تعادل و کاملاً بهم ریخته٬ به انسانی با تعادل و موجه٬ چند راه وجود دارد؟ بنویسید.

یک راه وجود دارد، تز کیه و پالایش انسان، یعنی دوری از ضد ارزش ها و رفتن بطرف ارزشها

۷- پله هایی که در وادی پنجم برای خروج یا صعود از اضطراب٬ نگرانی٬ ناامیدی٬ بیماری و .... لازم است را نام ببرید.

۱-برگشت از ضد ارزشها  ۲ _خوداری ۳_قناعت ۴_صبر  ۵_تجسس،قضاوت،غیبت ۶_پس انداز ۷_توکل ،رضا ،تسلیم

 ۸- به پرهیز از انجام کار های که خوبی و بدی آنها برایمان با تردید است چه می گویند؟

الف) دوری از ضد ارزشها        ب) قناعت            
ج) خودداری              د) تمامی موارد

۹- صبر در وادی پنجم را توضیح دهید.

عبارت است از پشت سر گذاشتن و یا طی کردن و یا تحمل  زمان همراه با تلاش و کوشش لازم ،برای رسیدن به اهداف تعیین شده.

۱۰- برای رسیدن به مرحله تسلیم باید از چه مراحلی عبور کنیم؟

توکل و رضا

۱۱- موضوع و هدف وادی ششم چیست؟

 عقل و رسیدن به فرمان عقل

۱۲- عقل در تکامل مانند چیست؟

مانند ماشین تابع خود است

۱۳- یکی از مهمترین و سرنوشت ساز ترین مسائلی که آغاز و پایانی ندارد چیست؟

  عقل

 ۱۴- در وادی ششم عقل کل مانند چیست؟و ما انسانها بسان چه چیزی هستیم؟
الف) روح- خانه                 ب) خورشید- نور 

ج) نور – روزنه                
د) خورشید- خانه هایی که از یک روزنه نور وارد آنها می شود.

۱۵- رابطه عقل و مغز چگونه است؟

مغز،جایگاه یا وسیله و یا مترجمی است برای عقل

۱۶- عقل در کشور یا شهر وجودی ما چه جایگاهی دارد؟

 در حکم یک فرمانروای عادل و بزرگ است که نشان از قدرت مافوق دارد و یا به دیگر سخن، فر ایزدی دارد.

۱۷- نبرد درون بین کدام صور پنهان صورت می گیرد؟

الف) عقل و نفس اماره            ب) عقل و نفس لوامه               ج) عقل و نفس مطمئنه       د) عقل و روح

۱۸- روزی که ................ به قدرت برسد روز فرمان عقل است.
الف) نفس لوامه       ب) اتحاد عقل و نفس اماره       ج) نفس اماره               
د) نفس مطمئنه

۱۹- از فر ماندهی عقل تا فر ماندهی نفس اماره از نظر مکانی٬ .....
یک مو.....فاصله است ولی از نظر زمانی،....هزاران سال..... به طول می انجامد.

 ۲۰- روح با کدام یک از صور پنهان رهبری می شود؟

 با ارده عقل


پاسخ سوالات سی دی شگفتی

۱- سیستم سریع الحساب است یعنی چه؟

 یعنی اگر از قانون خارج شدیم خود سیستم بلا فاصله واکنش نشان می دهد.

۲- کنگره مثل گردباد سبز است یعنی چه؟

یعنی اگر در برابر قوانین کنگره سر پیچی کنیم آنجا در هم شکسته و خرد می شویم و به بیرون پر تاب می شویم ولی آنها که خوب و خالص هستند هدایت می شوند و به نرمی به مرکز گرد باد می رسند و از آنجا عروج و صعود می کنند و آنهایی که در صراط مستقیم هستند به راحتی به سطح بالا می روند.

۳- برای این که در زندگی،کار و هر قسمتی موفق شویم باید چه کنیم؟

 در زندگی،قوانین زندگی،فرامین زندگی٬ در شهر قوانین مدنی٬ در کنگره قوانین کنگره و هر کجا باید مو به مو قوانین را اجرا کنیم.

 منابع آزمون شماره ( ۱۰ ): وادی های نهم و دهم + سی دی کوانتوم 


مرتبط با: آزمون،


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
مجید ترک پور یکشنبه 7 آبان 1396 22:33
خدا قوت و خسته نباشید به هم سفر خانم شهلا
همسفرپریسا،لژیون خانم خاطره یکشنبه 7 آبان 1396 19:04
باتشکرازطرح سوالات شما که به فهم بیشتر مطالب سیدی ها وکتاب کمک زیادی میکند
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic