آزمون مجازی شماره ( ۹ )
جمعه 5 آبان 1396 ساعت 17:03 | نویسنده این مطلب : همسفر شهلا | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق

آزمون مجازی شماره ( ۹ )

منابع آزمون: وادی های هفتم و هشتم + سی دی گلریزان

لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید....۱- موضوع اصلی وادی هفتم چیست؟

۲- مسئله که فو ق العاده در وادی هفتم مهم است تا ما به اهمیت آن بیشتر پی ببریم چیست؟

۳- چرا بعضی از انسان ها با اینکه مصمم و با اراده بودند ولی وسایل نابودی خود و دیگران را فراهم نمودند؟

۴- رمز و راز حقیقیت در چیست؟

۵- برای کشف حقیقت و یا آشکار ساختن اصل هر موضوع یا حقیقتی که پنهان است، ما نیازمندیم تا .................. آن را بگشائیم که رمز آن میشود؛ ............................‌......و راز آن؛ یعنی..................... .

۶- در وادی هفتم انسانها به دو گروه فرضی تقسیم شدند آن دو گروه چه کسانی هستند؟

۷- نشانه گروه کم خردان  و خرد مندان در چیست؟

 

۸- گزینه های صحیح و غلط را مشخص کنید.
الف_خرد مندان می دانند سخن گفتن٬ خود به نوعی تعیین مسیر است.

ب_راه مستقیم راهی است که انسان را به مقصد راستین می رساند.

ج_ خردمندان تصور می کنند بهترین راه کو تاهترین راه و ارزانترین راه است.

د) خردمندان مرتباً به این و آن می گویند نفهمیدم٬ متوجه نشدم٬ منظوری نداشتم٬ تقصیر خودم نبود٬ معذرت می خواهم و ...

۹- فرد خردمند می داند که بهترین و  ماندگارترین گنج،.....................  است.

 ۱۰- یکی از نشانه های راه مستقیم چیست؟

۱۱- موضوع وادی هشتم در چه خصوصی است؟

۱۲- قدرت مطلق روزی که تمامی فرزندان ادموند و هلیا که در آسمانها بودند گرد آورد٬ پس از بسته شدن پیمان٬ چه موضوعاتی را به انسان گوشزد کرد؟

۱۲- نقطه شروع حرکت انسان تا نقطه پایانی که برگشت به نقطه شروع است چه تفاوتی فاحشی با هم دارند؟

۱۳- سه نکته مهم که جزء قوانین حرکت است و بایستی در حرکت مورد توجه قرار گیرد چیست؟

۱۴- جبران خسارت باید از چه کسانی آغاز شود؟ چگونه؟

۱۵- کدامیک از موارد زیر خسارت به اجتماع است؟

الف) نابودی خود      ب) ریختن زباله و آشغال در طبیعت     ج) نابودی درختان و جنگلها        د) همه موارد

۱۶- برای جبران خسارت از جامعه در وحلهٔ نخست چه باید کرد؟

۱۷- شرایط پیمان را نام ببرید

۱۸- مراحل مراسم پیمان در چند بخش انجام می شود؟

سوالات سی دی گلریزان


۱- تخریب شهر وجودی یا جسم بر دو مبنا استوار است نام ببرید.


۲- در صراط مستقیم قرار گرفتن یعنی پیروی از قوانین الهی که در این صراط توجه به دو تا مسئله مهم است.آن دو را نام ببرید.


۳- در کنگره
۶۰ نیاز های مالی از طریق چه کسانی تامین می شود؟

الف) خود اعضا    ب) دولت    ج) انسان های خیّر و پولدار       د) کشور های خارجی


۴-انسانها در روبرو شدن با مشکلات دو نوع برخورد دارند آن دو کدامند؟

 

طراح سوالات: همسفر شهلا و همسفر فرزانه

----------------------------------------------


پاسخ سؤالات آزمون شماره ( ۸ )

۱- موضوع وادی پنجم در چه خصوصی است؟  
تفکرات را از قوه به فعل در آوریم یا اجرایی و عملی نمودن تفکرات

۲- انسان در این حیات زمینی خودش در چند جهان زندگی می کند؟ نام ببرید.

 در سه جهان ،جهان ذهن،جهان خاکی،جهان خواب


۳- جهان ذهنی، مقدمهٔ ...برنامه ریزی.... و یا مقدمهٔ ...عمل تمرین... برای چگونه زیستن در جهان خاکی و سایر جهان ها می باشد. ساختار های این یرنامه ریزی بویسلهٔ....تفکر...بوجود می آید.

۴- برای به اجرا  در آوردن ساختار ها ی فکری و تبدیل آن به ساختارهای عملی،بایستی از چه حالت های منفی خارج شویم؟

 حالت اضطراب، ترس، عدم اعتماد به نفس، نا امیدی و سایر نکات منفی 

۵- مراحل پاک سازی وسازندگی را باید از چه چیزی شروع کرد؟ سه اصلی که در این مورد می بایست در نظر داشته باشیم٬ چیست؟

باید از خود مان شروع کنیم - سه اصل پندار سالم، گفتار سالم و کردار سالم

۶- برای تبدیل انسانی بی تعادل و کاملاً بهم ریخته٬ به انسانی با تعادل و موجه٬ چند راه وجود دارد؟ بنویسید.

یک راه وجود دارد، تز کیه و پالایش انسان، یعنی دوری از ضد ارزش ها و رفتن بطرف ارزشها

۷- پله هایی که در وادی پنجم برای خروج یا صعود از اضطراب٬ نگرانی٬ ناامیدی٬ بیماری و .... لازم است را نام ببرید.

۱-برگشت از ضد ارزشها  ۲ _خوداری ۳_قناعت ۴_صبر  ۵_تجسس،قضاوت،غیبت ۶_پس انداز ۷_توکل ،رضا ،تسلیم

 ۸- به پرهیز از انجام کار های که خوبی و بدی آنها برایمان با تردید است چه می گویند؟

الف) دوری از ضد ارزشها        ب) قناعت            
ج) خودداری              د) تمامی موارد

۹- صبر در وادی پنجم را توضیح دهید.

عبارت است از پشت سر گذاشتن و یا طی کردن و یا تحمل  زمان همراه با تلاش و کوشش لازم ،برای رسیدن به اهداف تعیین شده.

۱۰- برای رسیدن به مرحله تسلیم باید از چه مراحلی عبور کنیم؟

توکل و رضا

۱۱- موضوع و هدف وادی ششم چیست؟

 عقل و رسیدن به فرمان عقل

۱۲- عقل در تکامل مانند چیست؟

مانند ماشین تابع خود است

۱۳- یکی از مهمترین و سرنوشت ساز ترین مسائلی که آغاز و پایانی ندارد چیست؟

  عقل

 ۱۴- در وادی ششم عقل کل مانند چیست؟و ما انسانها بسان چه چیزی هستیم؟
الف) روح- خانه                 ب) خورشید- نور 

ج) نور – روزنه                
د) خورشید- خانه هایی که از یک روزنه نور وارد آنها می شود.

۱۵- رابطه عقل و مغز چگونه است؟

مغز،جایگاه یا وسیله و یا مترجمی است برای عقل

۱۶- عقل در کشور یا شهر وجودی ما چه جایگاهی دارد؟

 در حکم یک فرمانروای عادل و بزرگ است که نشان از قدرت مافوق دارد و یا به دیگر سخن، فر ایزدی دارد.

۱۷- نبرد درون بین کدام صور پنهان صورت می گیرد؟

الف) عقل و نفس اماره            ب) عقل و نفس لوامه               ج) عقل و نفس مطمئنه       د) عقل و روح

۱۸- روزی که ................ به قدرت برسد روز فرمان عقل است.
الف) نفس لوامه       ب) اتحاد عقل و نفس اماره       ج) نفس اماره               
د) نفس مطمئنه

۱۹- از فر ماندهی عقل تا فر ماندهی نفس اماره از نظر مکانی٬ .....
یک مو.....فاصله است ولی از نظر زمانی،....هزاران سال..... به طول می انجامد.

 ۲۰- روح با کدام یک از صور پنهان رهبری می شود؟

 با ارده عقل


پاسخ سوالات سی دی شگفتی

۱- سیستم سریع الحساب است یعنی چه؟

 یعنی اگر از قانون خارج شدیم خود سیستم بلا فاصله واکنش نشان می دهد.

۲- کنگره مثل گردباد سبز است یعنی چه؟

یعنی اگر در برابر قوانین کنگره سر پیچی کنیم آنجا در هم شکسته و خرد می شویم و به بیرون پر تاب می شویم ولی آنها که خوب و خالص هستند هدایت می شوند و به نرمی به مرکز گرد باد می رسند و از آنجا عروج و صعود می کنند و آنهایی که در صراط مستقیم هستند به راحتی به سطح بالا می روند.

۳- برای این که در زندگی،کار و هر قسمتی موفق شویم باید چه کنیم؟

 در زندگی،قوانین زندگی،فرامین زندگی٬ در شهر قوانین مدنی٬ در کنگره قوانین کنگره و هر کجا باید مو به مو قوانین را اجرا کنیم.

 منابع آزمون شماره ( ۱۰ ): وادی های نهم و دهم + سی دی کوانتوم 


مرتبط با: آزمون،


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
مجید ترک پور یکشنبه 7 آبان 1396 22:33
خدا قوت و خسته نباشید به هم سفر خانم شهلا
همسفرپریسا،لژیون خانم خاطره یکشنبه 7 آبان 1396 19:04
باتشکرازطرح سوالات شما که به فهم بیشتر مطالب سیدی ها وکتاب کمک زیادی میکند
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic