مشارکت های مکتوب همسفران
چهارشنبه 19 مهر 1396 ساعت 22:39 | نویسنده این مطلب : همسفر رویا | ( نظرات )

به نام فرمانده هنر آفرین     نگارنده هر گل آتشین

مشارکت های مکتوب لژیون هشتم همسفران؛ لژیون کمک راهنما همسفر زهره

در باب دستور جلسه هفتگی : از فرمانبری تا فرماندهی

از خداوند می خواهم که فرمانبری ما را هم مانند بندگان برگزیده اش ثابت قدم دارد مانند حضرت ابراهیم خلیل که بدون چون و چرا فرزندش را به قربانگاه برد و مانند مولایمان حسین که شیرینی فرمانبری و اطاعت از معبود  آن قدر برایش لذت بخش بود که سختی مصیبت را ندید.

 

سلام دوستان افسانه هستم یک همسفر  

پیروی من همسفر از فرامین و قوانین کنگره نشانه فرمان برداری یک همسفر خوب است. جایگاه ها در کنگره مقدس هستند مانند کمک راهنمایی، مرزبانی که یکی از این جایگاه های مهم در کنگره کمک راهنمایی است کمک راهنما مشخص است که در گذشته فرمانبردار خوبی بوده است و الان فرمانده خوبی شده است.

وظیفه من رهجو این است که همیشه گوش به فرمان و تسلیم راهنما باشم و فرمان های را بدون چون و چرا اجرا کنم و بدانم پیروی از دستورات راهنما به نفع خود من است که اگر بخواهم نقض فرمان کنم با دست خود باعث نابودی خودم می شوم.

فرمانبرداربودن به حرف نیست بلکه در عمل مشخص می شود و اگر من بخواهم فرمانده خوبی باشم باید اول فرمان بردار خوبی باشم و بدانم کنگره مکان مقدس و امنی می باشد که فرامین آن الهی هستند و حق و حقیقت را بیان می کنند و راه درست را نشان می دهد پس اگر من بخواهم جایگاه خودم را حفظ کنم و هر چه دارم و هر چه هستم را پشت در کنگره بگذارم و کاری به این که شغلم چیست و مدرکم چیست نداشته باشم و فقط فرمانبردار  باشم و بدانم نیروهای منفی و بازدارنده همیشه در کمین هستند تا با القائات منفی ضربه خود را به من وارد کنند. فرمان برداری از کارهای کوچک شروع می شود مانند زمانی که راهنما به من می گوید سی دی بنویس، قبل از جلسه حضور داشته باش،خدمت کن، مشارکت کن و ..

 اگر من رهجو تلاش کنم، حرکت کنم و در جهت خواسته ام حرکت کنم جواب خواهم گرفت و راهنما رهجویی را دوست دارد و برای رهجویی وقت می گذارد که آن رهجو بخواهد. این جاست که آن راهنما از بودن آن رهجو لذت می برد و انرژی  کسب می کند. چه خوب است من همسفر٬ رهجویی باشم که راهنما از دست من راضی باشد. به امید این که همیشه از فرصت های ناب کنگره استفاده کنم و قدر و منزلت و جایگاه خود را بدانم زیرا این  جا مکانی است که یکی برای همه و همه برای یکی است.

سلام دوستان حکمت هستم یک همسفر

هیچ کس در پیش خود چیزی نشد         هیچ آهن خنجر تیزی نشد

هیچ قنادی نشد استاد کار                    تا که شاگرد شکر ریزی نشد

برای رسیدن به جایگاه های بالا باید بسیار تلاش کرد حتی گاه رنج کشید برای رسیدن به فرماندهی وجود و در کل فرمانده شدن هم باید آموزش دید و گوش به فرمان بود و تلاش کرد. باید دانست نباید هر فرماندهی را ا جرا کرد اگر تدبیر و اندیشه ای راجع به خودمان نداشته باشیم و باری به هر جهت باشیم اگر هیچ خواسته ای نداشته باشیم همه فرمانها را اجرا می کنیم.

کسی می تواند فرمانبردار خوبی باشد که همواره منظم و مرتب باشد آشفتگی را از ذهن و پیرامون خود دور کند و از ضد ارزشها و هر آن چه جسم و روحش را آلوده میکند و او را از صراط مستقیم و راه رسیدن به خداوند دور میکند دوری کند او باید آموزش ببیند. در اصل  می خواهد فرماندهی وجود خود را پس بگیرد اختیار جسم خود، روان خود و باید بسیار بر جهان بینی خود کار کند و او باید آن قدر معرفت را سرلوحه کار خود قرار دهد تا به تعادل در گفتار و رفتار و عملکرد خود برسد در اصل شخص در پروسه درمان در کنگره به معرفت، عدالت و عمل سالم می رسد  و این لحظه فرماندهی اوست. اما باید بر ضلع معرفت بسیار فرود آید.

 یک فرمانبرار خوب در اصل فرماندهی وجود خود را همواره در دست دارد خودش را بسیار دوست دارد و همواره با خود آشتی است و از درون کاملا با خود صلح برقرار کرده است به نفس خود ظلم نمی کند و از وجودش که امانت است به خوبی مراقبت می کند. انسان برای فرمانده شدن بارها و بارها در لباس و جایگاه های مختلف قرار می گیرد بارها و بارها خطا میکند از ضد ارزشها دور می ماند تا بتواند یک فرمان را درست اجرا کند.

کاری که در کنگره انجام می دهیم این است که ذره ذره از ضد ارزشها دوری می کنیم و به فرمان عقل نزدیک می شویم و شهر وجودی مان را در اختیار خود می گیریم و به فرماندهی خود و پیرامون خود و در نهایت رهایی و آرامش می رسیم  به امید آن روز که فرامین الهی را به بهترین شکل اجرا کنیم و در بی کران هستی آزاد و رها شویم .

سلام دوستان الهه هستم یک همسفر

فرماندهی یعنی انسان به یک سری نیروهای درون و بیرون احاطه داشته باشد و آن کار را بتواند انجام دهد و در آن زمینه به فرماندهی رسیده باشد. فرماندهی جز خواسته های درونی است و همه انسان ها دوست دارند که آن جایگاه را داشته باشند و وقتی جایگاهش به خطر می افتد حاضر است بهای سنگینی پرداخت کند. وقتی انسان قادر می شود کار جدیدی انجام دهد به این مفهوم است که دامنه فرماندهی اش افزایش پیدا کرده کسی که قهرمان می شود یعنی این شخص در جسم خودش به فرماندهی بالایی رسیده است یا انسانی که دچار اعتیاد شده فرماندهی اش را از دست داده و قادر نخواهد بود حتی یک کار کوچک و پیش پا افتاده را انجام دهد و جسمش از او فرمان نمی گیرد.

 اگر انسان بخواهد به نقطه ای برسد که زندگی طبیعی داشته باشد و نیروهایی که از دستش خارج شده است دوباره در اختیار بگیرد باید فرمانبردار باشد. کسی می تواند فرمان بدهد که قادر باشد کاری که انتظار دارد دیگران انجام دهد خودش انجام دهد و برای بدست آوردن این توانایی به دانایی موثر نیاز دارد و آموزش یک از ضلع های  دانایی موثر است که برای آموزش نیاز به یک استاد دارد تا استاد مطالب را که می داند به ما انتقال دهد و باید از آن استاد اطاعت کنیم تا آموزش صورت گیرد و بتوانیم روزی خودمان استاد شویم و به دیگران آموزش دهیم پس اول باید یک فرمانبردار خوبی باشم تا بتوانم روزی یک فرمانده خوبی شوم و اول باید یک شاگرد خوب باشم تا بتوانم یک استاد خوبی شوم.

سلام دوستان سمیه هستم یک همسفر

این دستور جلسه می خواهد حرکت از سطح فرمانبرداری تا فرماندهی را توضیح دهد فرمان را از نظر ماهیت می توان به خوب و بد تقسیم کرد فرمانی که جهت تکامل و ساختن صادر شود ( فرمان حق ) و فرمانی که جهت تخریب صادر شود( فرمان باطل) می باشد مثل فرمان حاکمان ظالم.

فرماندهی هم به دو صورت تقسیم می شود : فرماندهی صور پنهان یعنی فرمان به درون مثل شخصی که به خود دستور می دهد لیوان آب را بردارد و فرماندهی صور آشکار مثل فرمان راهنما به رهجو .

فرمانبری هم زمانی اتفاق می افتد که شخص از روی میل باطنی به فرمان تن دهد و آن را مورد اجرا در آورد.

برای این موضوع مثلثی می توانیم در نظر بگیریم که یک ضلع آن فرمانده و ضلع دوم فرمانبردار و ضلع سوم موضوع می باشد و در کنگره در چهار چوب موضوع باید همیشه فرمانبرداری انجام شود پس یعنی در مورد اعتیاد ما باید فرمانبر خوبی برای فرماندهان که همان اساتید هستند باشیم تا با این فرمانبری رهایی و آرامش را درک کنیم.

از خداوند می خواهم که فرمانبری ما را هم مانند بندگان برگزیده اش ثابت قدم دارد مانند حضرت ابراهیم خلیل که بدون چون و چرا فرزندش را به قربانگاه برد و مانند مولایمان حسین که شیرینی فرمانبری و اطاعت از معبود  آن قدر برایش لذت بخش بود که سختی مصیبت را ندید.

سلام دوستان رویا هستم یک همسفر

من زمانی که به کنگره آمدم از انسجام و نظمی که در کنگره بود بسیار لذت بردم ولی علت آن را هیچ موقع متوجه نشدم تا اینکه این دستور جلسه برایم روشن کرد که این مکان سازمان یافته تر و منظم تر  از هر مکانی است که مباحث امنیتی بسیار دارد. هیچ نیروی سپاهی و انتظامی هم ندارد اما هم از نظر ادب و احترام به همدیگر هم از نظر نظم و ترتیب هم از نظر سطح بالای علمی و به روز بودن همه چیز بهتر از هر سازمانی است.

 در کنگره اولین آموزش فرمانبرداری است یعنی احترام به مافوق و گوش دادن دستورات و این به مراتب برای همه جایگاه های کنگره هست یعنی همان کس که فرمانده هست می  تواند فرمانبردار هم باشد. وقتی هر کسی بتواند سرمایه ای را که دارد پشت در کنگره بگذارد و بدون چون و چرا به فرامین راهنماهای محترم و قوانین و حرمت ها احترام بگذارد و اجرا کند مطمئنا مسیری را طی می کند که از کجا تا به کجا برسد مسیری که به دانایی موثر برسد و به  نفس مطمئنه که عقل دستور دهد که همان کار که ارزش است را انجام دهد. به امید این که بتوانیم هم  فرمانبردارخوب برای شهر وجودی و هم فرمانبردار برای کسانی که مافوق ما هستند مخصوصا راهنماهای عزیز باشیم.

با احترام؛ اعضای لژیون هشتم همسفران

تایپ: همسفر رویا

مرتبط با: مشارکت های مکتوب،


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic