هر ماه یک سوال
شنبه 8 مهر 1396 ساعت 18:16 | نویسنده این مطلب : همسفر فاطمه ق | ( نظرات )

به نام خداوند جان آفرین 

هرماه یک سوال

سوال این ماه :چگونه ببخشم ؟ کسی را که به من ظلم کرده است ؟!


برای پاسخ به این سؤال به ادامه مطلب مراجعه کنید...

کمک راهنما همسفر مانا : 

لازمه بخشیدن معرفت ، تفکر وتغییر نگاه است .چگونه ؟ 

1-وقتی ظلمی بر من وارد می شود، اگر قبول کردم که خودم در ایجاد آن نقش به سزایی دارم  از حس خشم وکینه ونفرتم کاسته می شود .در این حالت امکان تفکروبرنامه ریزی درست برایم فراهم میشود .زیرا تنها با یک برنامه ریزی درست است که من تغییر می کنم وبا این تغییرات بیشترین ضربه را به کسی که به من ظلم کرده است می زنم .

2- گاهی افرادی سرراه ما قرار می گیرند که به ما ظلم کنند واین جزء تقدیر ماست ، چون باید آموزش ببینیم وساخته شویم .

3- برای بخشش دیگران اول نیاز است که خودمان را دوست داشته باشیم ، چون بخشیدن دیگران کمک به خودمان است نه اینکه آنها لایق بخشیدن می باشند .نگه داری کینه دیگران در دلمان غیر از صرف انرژی چیزی برای ما به ارمغان نمی آورد .پس انرژی که باید در جهت سازندگی  من صورت گیرد صرف تخریبم به دست خودم شده است .

کمک راهنما همسفر فرخنده :

ظلم دیگران به من٬ گویی روزی من است که این رویداد اتفاقی نیست ، حکمتی در آن وجود دارد که بی خبرم ، لذا جبران بی خبری من مستلزم مثلث دانایی آقای امین ( تجربه ، تفکر ، آموزش ) است .تا بتوانم با چالشهایی که روبرو می شوم به سلامت خارج شوم و به پختگی وبه ارتقا برسم .به گفته جناب آقای امین آنانی که به ما ظلم می کنند مامورانی هستند از طرف خداوند تا سر راه ما قرار گیرند ، وبا به هم ریختگی هایی که در ما به وجود می آید ؛ به پالایشها نزدیک شویم .البته فراموش نکنیم که همانگونه که قدرت مطلق هر لحظه در حال تجدید و شارژ ذرات عشق است . ما باید از این حرکت استفاده کنیم تا سرشار از انرژیهای طلایی شویم .

کمک راهنماهمسفر شهناز : 

همیشه می گویند لذتی که در بخشش وجود دارد در انتقام وجود ندارد و این مورد را زمانی می توانیم درک کنیم که تجربه کرده باشیم .دوستی ها و عشق هایی که تا پایان عمر وجود دارد، بیشتر با بخشش در ارتباط است .یک  شخص دانا می داند که بی عیب و نقص خداوند است و هر شخصی ممکن است که اشتباه کند و خطایی انجام بدهد و می داند که ما با اشتباهات و خطاهایمان است که می توانیم فرق بین خوب و بد را بدانیم .یک شخص دانا می داند اگر ببخشد، بخشیده می شود و جسم و روح و روانش به آرامش می رسد و می داند که بخشندگی از صفات خداوند است و ما هم که ذره ای از وجود خداوند هستیم باید این ویژگی را در خود رشد بدهیم .

کمک راهنما همسفر سمیرا : 

اگر بخواهم حقیقت را بگویم تا قبل از کمک راهنما شدن نمی توانستم ببخشم کسانی را که به من ظلم کردند .در ظاهر بخشیده بودم ولی به محض دیدنشان تمام آن حرفها و کارهایشان در ذهنم مجسم می شدوشروع به ناله و نفرین می کردم .مانند آتش در درون می سوختم و شعله های زیادی به اطرافم منتقل می کردم .مانند مثالی که در سی دی کتاب آقای مهندس فرمودند ( درخت را بریده بود ولی مدتی بعدشاخه های زیادی در اطراف ریشه سبز شده بود ) من هم همینطور بودم .ولی یک روز از راهنمای عزیزم خانم زهره پرسیدم: که چه کار کنم که هم در صور آشکار وهم در صور پنهان ببخشم ؟ 

فرمودند : تو اگر نتوانی ببخشی چه طور توقع داری به رهجویت بگویی ببخش و او گوش کند ! امروز با آموزشهایی که گرفتم متوجه این حقیقت شدم که در هر موقعیتی نیم نگاهی به خودم هم می اندازم که من چه کار کردم ؟ که مستحق این ظلم شدم ! و چند درصد تقصیر کار بودم . اگر کسی در حق من ظلم می کند دلیل بر جهل و نادانی و ناآگاهی خودش است من باید دانایی و آموزش خود را بالا ببرم و تزکیه و پالایش انجام بدهم که بخشیدن و بخشش رایاد بگیرم .

اگر به حقیقت نماز پی برده باشم ، اول هر نماز می گوییم به نام خداوند بخشنده ومهربان .من که بنده خداوند هستم می بخشم ، می بخشم کسانی که به من ظلم کردند. من طوری زندگی کنم که دیگران در حق من ظلم نکنند .لذتی در بخشش است که در انتقام نیست و اگر به قانون عمل و عکس العمل اعتقاد دارم ، می بخشم .چون من هم اگر ظلمی کنم از روی جهل و نادانی ،دیگران من را هم خواهند بخشید.

کمک راهنما همسفر فاطمه خادم الحسینی :

قبل از آمدن به کنگره یکبار در کتابی خواندم " که خدا فردی را که کینه در دل دارد نمی بخشد"وهمیشه برای  من جای سوال بودکه چرا هم به من ظلم شده وهم مظلوم واقع شده ام . خب معلوم است که ناراحتی از طرف مقابل در دل من است ، دیگر چرا قرار است اینگونه با من رفتار شود ! 

براین اساس وقتی که از فردی می رنجیدم یه شبه تحت تاثیر احساسات قرارمی گرفتم ومی بخشیدم ودوباره وقتی کارهایی انجام می دادند که برخلاف حال من بود، دوباره همه ناراحتی ها از اول تابه الان برمی گشت .ولی در کنگره این مشکل همیشگی من ودغدغه من در سی دی بخشش آقای امین حل شد که بخشش پیش نیاز دارد : 

1 -خدمت کردن به فرد مورد نظرو2-دعاازاعماق وجود ورها کردن   با این موارد معجزه اتفاق می افتدوبعد از این موارد کائنات به هارد خالی درون من محبت وبخشش خود را ارسال می کنند ومن با بخشیدن راه نزول رحمت را در وجودم باز می کنم .

کمک راهنما همسفر فخری : 

اولین صفت خداوند بخشندگی اوست .خداوند با آن عظمت وبزرگی اش می گوید : اگر صدبارهم راه اشتباه رفتی باز هم برگرد وبنده هایش را می بخشد .

سالها بود که از یکی از اطرافیان نزدیکم آزرده خاطر شده بودم وبه هیچ عنوان نمی توانستم اورا ببخشم .وقتی با او روبرو می شدم تپش قلب می کرفتم واحساس تنگی نفس می کردم .اضطراب واسترس واحساس ناخوشایندی که بااوداشتم انرژی زیادی را ازمن می گرفت . تا اینکه در کنگره فهمیدم برای اینکه بتوانم به آرامش برسم باید به قوانین هستی عمل کنم .باید بتوانم فرمانهای خداوند را اجرا کنم .مسیر سختی را در پیش داشتم .از خداوند خواستم کمکم کند .من ذره ای از وجود خداوند هستم وچون خداوندبخشنده ومهربان است ؛پس من هم می توانم ببخشم .

بخشنده بودن یعنی از خطای دیگران بگذریم نه برای دیگران بلکه برای آرامش جسم وروان خودمان ، برای باز کردن گره های کوری که خودمان با کینه ونفرت به وجود آورده ایم .من سعی کردم در زندگیم عمل سالم انجام بدهم ، نمی دانم چه قدر ! شاید به اندازه یک سرسوزن باشد .ولی بعد از مدتی دیدمدر کنار همان شخص که روزی از دستش ناراحت بودم نشستم وبا هم صحبت می کنیم .می گوییم ومی خندیم .آنجا بود که من احساس سبکی می کردم وآرامشی لذتبخش تمام وجودم را گرفته بود .

کمک راهنما همسفر فاطمه قاسمی :

کلید رهایی ، آزادی ، حال خوش ، صلح وآرامش بخشایش است .وقتی حال خوبی ندارم باید به اطراف خود توجه کنم وببینم چه کسی را باید ببخشم ومعمولا شخصی که فکر می کنم نمی توانم هرگز اوراببخشم ، اوست که بیشتر از هر کس دیگر باید ببخشم .

نبخشیدن دیگران کوچکترین آسیبی به آنها نمی رساند ولی خود مارا از درون ویران می کند .موضوع انها نیستند ، موضوع خود ماییم .وقتی نبخشم ورها نکنم در واقع محکم به گذشته چسبیده ام وهنگامی که در گذشته بمانم ودرجا بزنم نمی توانم در زمان حال زندگی کنم واگر در زمان حال زندگی نکنم ،چگونه می توانم آینده بهتری داشته باشم ؟ این احمقانه است که خودم را در لحظه حال به خاطر این که کسی در گذشته مرا اذیت کرده است ،تنبیه ومجازات کنم ! 

در واقع یکی ازعلل کینه وعدم بخشش منیت است .خودرا لایق رفتار وبرخورد طرف مقابل نمی دانم ومی گویم حق من این نبوده که با من این چنین برخورد کند .

چه باید کرد ؟ ابتدا باید بخواهم تمام کسانی که در گذشته مرا اذیت کرده اند ببخشم واین نیازمند دانایی وتفکر است .باید فکر کنم قطعا کاری کرده ام که این اتفاق برایم افتاده است وکسی یا کسانی رفتار بدی با من می کنند .ممکن است من هم دیگران را مورد آزار واذیت قرار داده باشم ! قطعا این اتفاق افتاده تا این صفت در من رو شود .

باید بدانیم اگر کسی رفتار بدی با ما دارد از جهل ونادانی اوست واگر من نیز از او ورفتار ش کینه به دل بگیرم قطعا این عمل نیز از جهل من است .

کینه را باید بخشید .زبانا وقلبا وعملا .وقتی اشتباه یا ضد ارزشی انجام می دهیم ، از خداوند طلب بخشش می کنیم واو می بخشد .پس ما نیز که بندگان خدا هستیم باید چون خداوند باشیم وببخشیم 

اما یک کار دیگر باید انجام بدهیم : باید برای طرف مقابل ازته دل دعا کنیم .. برایش خیر وبرکت وعشق طلب کنیم .دعا کنیم خداوند اورا هدایت کند تا اونیز از این مرحله عبور کند .  

ودر پایان قبل از اینکه کینه ی دیگران را به دل بگیریم بهتر است کمی فکر کنیم آیا اصلا ظلمی اتفاق افتاده یا نه ؟ آیا این اتفاق یا آدم یا رفتاری که من آن را ظلم می دانم اصلا ظلم است؟  یا آثار اعمال ورفتار خودم است !! یا نتیجه ی انتخابهای خودم ؟!یا بی ارادگیها ونادانی های خودم ؟! واین اتفاق یا آدم بهانه ای است برای تعالی من !

به امید رهایی از همه ی بندها

 تهیه کننده: هم‌سفر فاطمه ق

مرتبط با: هر ماه یک سوال،


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
حکمت جمعه 14 مهر 1396 17:58
سلام ، از خانم فاطمه نازنین و تمامی کمک راهنمایان با محبت ممنون هستیم که با گفته ای کاربردی و امیدبخش خود چراغ راهی هستند برای همه کسانی که دچار سختی و ناآگاهی در مسیر سفرخود هستند.
مسافر حسن از لژیون سوم شیخ بهائ جمعه 14 مهر 1396 14:06
با سلام خدا قوت بسیار عالی بود از همه ان کسانی که زحمت کشیدند و این مطلب بخشش را به نگار در آوردند صمیمانه سپاسگژارم بسیار استفاده بردم . من ال... التوفیق
همسفر سارا چهارشنبه 12 مهر 1396 21:12
به به، بسیار عالی بود
خداقوت و سپاس از تک تک راهنمایان بزرگوار بابت پاسخ های زیبا و کاملشان، لذت بردم
خداقوت و سپاس ویژه از خانم فاطمه عزیز بابت طرح سوالات زیبا و کاربردی ایشان و پاسخ کامل و تاثیرگذارشان
شاد و پاینده یاشید..
همسفرالهه دوشنبه 10 مهر 1396 10:32
عرض خداقوت خدمت کمک راهنمایان عزیز .بسیارسپاس گذارم بابت پاسخ های که گره ای از مشکلاتم راباز کردومتوجه اشکال کارم شدم
همسفر زهرا. الف دوشنبه 10 مهر 1396 09:55
بسیار عالی و کامل بود سپاس از خانم فاطمه ق عزیز و کمک راهنماهایی که مطلب گذاشتن خیلی استفاده کردم
همسفر آزاده یکشنبه 9 مهر 1396 21:38
ممنون و سپاسگذار از خانم فاطمه عزیزم و از همه کمک راهنمایان محترم بابت پاسخ های خوب و کاربردی که ارائه می کنند
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو