آزمون مجازی شماره ( 5 )
شنبه 8 مهر 1396 ساعت 14:48 | نویسنده این مطلب : همسفر شهلا | ( نظرات )

به نام نامی دوست

آزمو ن مجازی شماره (5)

منابع آزمون: کتاب عبور از منطقه 60 در جه زیر صفر از صفحه 240 تا آخر کتاب + سی دی خلق و خوی


لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید...


۱- مشکل عمده افراد مصرف کننده مواد مخدر،......است و زمانی که ......... در حال تعادل باشد،...... هم به تعادل می رسد.

الف) مشکل روانی- روان – جسم             ب) جهان بینی- جهان بینی – روان

ج) جسمی – جسم – روان                     د) هر سه مورد صحیح است


 ۲- چرا کسی که در سفر درمان اعتیاد موفق می شود حل مشکلات برای او آسان می شود؟

 

۳-انسان ....... خود را در جائی٬ جا گذاشته است و ......؛ بر این آگاه نیست. آن مکان را باید بیابد.

الف) شخصیت- هیچ کس              ب) مقام انسانی – خود

ج) جایگاه والا- کسی                      د) موجودیت– خود

 

4-در کتاب 60 درجه فصل زمستان دو موضوع به انسان اثبات خواهد کرد آن دو موضوع را بیان کنید.

 

5-انسانی که به خط پایان رسید با دو چیز کار دارد، آن دو کار کدامند؟

 

۶- در جایی از کتاب آمده که « خویش خویش بیگانه باشد     اگر خویش را خویشتن نداند.» منظور چیست؟

 

۷- واژه های زیر را در پیام ها و تصاویر کتاب تمثیل چه چیزی است.

الف) جادوگر خفته    ......

ب)صحرای سوزان    ......

ج) اجساد مردگان     ......

د) تپه                   .....

 

8- استاد سردار در پیام بهترین راه٬ هدف از خلقت انسان را در چه می داند؟

 

9- استاد سردار سه مطلب را به نگهبان می گوید که برای بیت خودتان مهم است و الویت دارد آن سه مطلب کدامند؟

 

10-شن‌های روان دو کار انجام می‌دهند آن دو کار کدامند؟

 

11-انسان چه موقع به فرمان عقل نزدیک می‌شود؟

 

۱2- در کتاب ۶۰ درجه در پیام اسلحهٔ حق از سردار منظور از « اسلحهٔ حق » چیست؟

 

۱3-تصویر روی جلد کتاب نمادی از ........... است.

 

۱4-چه عواملی باعث زلزله در شهر وجودی می‌شود؟

 

۱5-به قول سردار از وجود خداوند در درون انسان چگونه می‌تواند باشد؟

 

۱6- منظور از پیام سردار که می گوید« اثر حکم٬ همیشه در حال حیات قاضی به واقعیت٬ بزرگ جلوه نمی نماید.» چیست؟

 

سؤالات سی دی خلق وخوی

 

1-اعتیاد از چه چیزی بوجود می‌آید؟

 

2-خلق وخوی در انسان چه چیزی را  می‌سازد؟

 

3-چه چیز در انسان باعث می‌شود تا خلق وخوی مناسب داشته باشد؟

 

4-صراط مستقیم یعنی چه؟

 

5-خلق وخوی چه موقع درست می‌شود؟

 

طراح سوالات کمک راهنما همسفر عفت

تایپ:همسفر شهلا

===============

پاسخ آزمو ن مجازی شماره (4)

منابع آزمون: کتاب عبور از منطقه 60 در جه زیر صفر از صفحه 120 تا 240 و سی دی کتاب

  

۱-مرگ از دید گاه قران چیست؟

یعنی توفی، یعنی در هنگام مرگ انسان با تمام شخصیت واقعی‌اش در تحویل ماموران الهی قرار می‌گیرد. مرگ نیستی ونابودی نیست، انتقال از یک عالم به عالم دیگر و از مرحله ای به مرحله دیگر می‌باشد و حیات به گونه دیگر ادامه دارد.

 

۲- چرا اعتیاد با مرگ از بین نمی‌رود؟ 

چون اعتیاد جز خواسته های نفس است ( صور پنهان) و با مرگ از انسان جدا نمی شود. 

3-بیشتر انسان‌ها نقاط حساس دارند که برای تکامل بخشیدن باید آن نقاط را بی حس کنند آن نقاط کدامند؟

 بسیار خوردن- عادات بد- غریزه جنسی 

۴-برای تبدیل شدن به چشمه جوشان و رود خروشان چه چیزهای باید مشخص باشد؟ 

مبدأ، مقصد، هدف

5-فرد در حال سفر بایستی چند کار را با هم به انجام برساند؟ 

دو کار:1-طی کردن مراحل سفر 2-رسیدگی به کارها ومسئولیتهای روزانه وبرنامه ریزی آنها  

6-آقای مهندس پس از 5 ماه که از سفر ایشان می‌گذرد به چه موفقیت‌های دست پیدا کردند؟ 

رساندن مواد مصرفی از 5 گرم به 1 گرم در روز، کاهش دفعات مصرف از 5 وعده به یک وعده در شبانه روز، بالا بردن نقطه تحمل جسم نسبت به مصرف مواد از فاصله چهار ساعت به بیست وچهار ساعت، ترمیم و راه اندازی اکثر سیستم‌های نا شناخته جسم، پیدا شدن نیروهای خفته به آرامی مثل اعتماد به نفس، تفکر، حس، عقل، وغریزه

۷-هر انسان یک گله دار است یعنی چه؟

جسم انسان بالغ بر چندین ملیارد سلول دارد که سربازان ما هستند و ما فرمانروای این سلول‌ها هستیم و باید آن‌ها را حفاظت کنیم و فرمانروای لایقی برای آنها باشیم.پس منظور از گله همان سلولهای بدن است که جسم ما را ساخته اند و هر انسان یک گله عظیم در اختیارش قرار گرفته است. 

۸- حس چیست؟

حس اولین شروع به کارگیری قوه ی عقل است. 

۹- آخرین مراحل آرایش جسم٬ فرمان فکر و عقل است.

۱۰- آیا نفس را می‌شود با گرسنگی تربیت کرد؟

خیر باید با شناخت و آگاهی او را تربیت کرد اگر بخواهیم با گرسنگی او را تربیت کنیم مثل حیوانی خواهد بود که او را زنجیر نموده‌ایم با پاره شدن، پای اولین کسی را که رویت نمائیدخواهد گرفت و به او حمله ور خواهد شد اما اگر تربیت گردد احتیاج به زنجیر هم تدارد.  

11-بهم ریختن شهر وجودی در تابستان است.

 

12-ماکزیمم انرژی کیهانی از حدود ساعت12 نیمه شب تا حدود اذان صبح.... است.

 

13-کالا باید خالص وبا ارزش باشد تا به کار... تجارت... بیاید.

 

14-قوی‌ترین نیروی موجود و بازدارنده در... ماده... است.

 

15- جلودار واقعی كیست؟ خداوند 

16-نفس چیست؟ چیزی است که تعیین موجودیت می‌کند در ظاهر وباطن

 

17-لحظه دشواری در آن لحظه .احساس نمی شود.....، آنچنانکه یاد آوری آن .دشواری.....دشوار است.

 

18-محبت اگر باشد .حقیقت..است و دیدن حقیقت چشم دل ......می‌خواهد.

 

19-کدام گزینه صحیح و کدام غلط می‌باشد؟

 

الف میزان دانایی به سواد است. غلط

ب حس نام کتاب و عقل مطلب آن است. صحیح

ج بزرگ‌ترین دشمن انسان نادانی اوست. صحیح

د یکی از منابع اصلی که اطلاعات را به عقل می رساندحس است. صحیح.

 

۲۰-حس خارج از جسم مانند چه چیزی در کائنات عمل می‌کند؟

 مانند یک فضا پیما در کائنات حرکت می‌کند و مثل یک خبر نگار برای عقل پیام می‌آورد.

 

21-انسان دارای دو بخش عمده است آن دو بخش کدامند؟ صور آشکار و صور پنهان

 

22-کدامیک از موارد زیر هم در حیوان و هم در انسان وجود دارد؟

الف(نفس، روح، عقل   ب) نفس، حس، روح    ج) نفس، حس، عقل    د) روح، نفس، حس

  

23-کدامیک از موارد زیر  در مورد روح صحیح نیست؟

الف(روح قابل جمع بستن نیست، مثل ارواح         ب) روح ویژگی است که فقط به انسان داده شده است

ج) روح به حیوان داده نشده                            د) روح٬ قابل جمع بستن هست٬ مثل ارواح

               

24-عقل در انسان، حکم... پیغمبر درون...... را دارد و مثل یک ... میزان یا ترازو....... عمل می‌کند.

 

سؤالات سی دی کتاب 

۱-جگونه می‌توانیم تشخیص دهیم که چه کتابی خوب، بد یا خنثی است؟

 زمانی که دانش ما جلوتر و علم ما تازه تر باشد. 

2-کتاب خوب چه کتابی است؟

کتابی است که جسم وجان ما را از موت خارج کند و انسان را از ظلمت به نوری می‌برد مانند کتاب آسمانی

 3-در قلعه الموت افرادی كه حشیش حمل می كردند چه نام داشتند؟

حشاشینمنابع آزمون شماره ( ۶ ): وادی اول و وادی دوم از کتاب چهار ده وادی عشق و سی دی نگاه

مرتبط با: آزمون،


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
همسفر یکشنبه 9 مهر 1396 00:44
خدا قوت
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات