مشارکت های مکتوب
پنجشنبه 23 شهریور 1396 ساعت 14:27 | نویسنده این مطلب : همسفر رویا | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق

مشارکت های مکتوب لژیون پنجم همسفران؛ لژیون کمک راهنما همسفر فرخنده

در باب دستور جلسه دستور جلسه  هفتگی: ایجنت٬ اسیستنت، مرزبان

از دل مردم و برای مردم به پا خواسته اند تا آن خوشی را که از سختی تمام بدست آورده اند با آرامش غیر قابل وصف به مردم که از جنس خودش هستند بنوشانند و این جز عشق مفهوم دیگری  ندارد ...


سلام دوستان فهیمه  هستم یک همسفر

در کنگره اعضاء کنگره همچون بناهایی هستند که بر هم تنیده شده اند و گسستنی نیستند، زیرا یک هدف را دنبال می کنند و آن درمان است. جناب آقای مهندس دژاکام بنیانگذار کنگره 60 شخصیتی هستند که مراحل ترقی را یکی پس از دیگری پیوسته و تدریجی آموزش دیده و کسب علم و آگاهی نموده و تجربه کرده اند و علمی که تجربه شده باشد سندی بدون نقص خواهد بود . از دل مردم و برای مردم به پا خواسته اند تا آن خوشی را که از سختی تمام بدست آورده اند با آرامش غیر قابل وصف به مردم که از جنس خودش هستند بنوشانند و این جز عشق مفهوم دیگری  ندارد .

برای پیش برد اهداف کنگره ، باید از اهالی کنگره اشخاصی باشند تا بر اساس آگاهی و دانایی که از مکتب بزرگ مرد کنگره تعلیم دیده ند، دست به دست هم داده و مسئولیت خطیری را عهده دار گردند تا اهداف تعالی کنگره را برای نجات بشریت پیش ببرند که از جمله ی آنها :سرکار خانم آنی دیده بان گروه خانواده هستند و آقای امین دژاکام دیده بان آموزش و جهان بینی که دل سنگها را می شکافند و لابه لای آنها دری گرانبها و نورانی را بیرون می کشند تا چراغی هدایت برای ما ره گم کردگان باشد .

و آقای مهدی سهیلی به عنوان دیده بان ورزش که تا سال 81 مسئولیت اداره شعبات را بعهده داشت و تا آن زمان در شعبه ها مرزبان وجود نداشت و در این راستا جناب آقای مهندس برای برطرف کردن پاره ای از مسائل ساختار معنی داری را مطرح کردند و آن اینکه : در هر شعبه ای یک شورای هفت نفره تشکیل داده شودکه 5 نفر مسافر و 2 نفر همسفر اداره آن شعبه را به عهده بگیرند و یک نفر هم به عنوان را بط ، ناظر بر عملکرد آنها برای پیشرفت کنگره باشد.

اینجنت :کلمه ای انگلیسی به معنای وکیل و نماینده که حلقه اتصال بین آن نمایندگی و مرکز می باشد . ایجنت راهنمای مرزبان هاست یعنی مرزبان در امور مرزبانی خود نباید به سراغ راهنمای خود بروند و باید از ایجنت آن شعبه کمک بگیرند . و باید انتخابات مرزبانی با آگاهی و دانایی صورت گیرد همه این ساختار ها اعم از ایجنت دیده بان و مرزبان همه و همه دست به دست هم داده اند تا کار ها بدرستی انجام گیرد و در نهایت به آرامش برسیم در کنگره هدف درمان اعتیاد است در سطح جهانی . در کنگره بر اساس دو رکن فعالیت  می کنیم که یک درمان که لژیون ها ، راهنما و کمک راهنما  ، استاد راهنما که از آنها آموزش می بینیم . رکن دوم مدیریتی که شروع آن دبیری است و سپس نگهبانی بعد مرزبانی و بعد از آن ایجنت و دیده بانی است . این شاخه مدیریتی کنگره است . همانطور که کنگره 60 در دنیا حرف اول را در درمان اعتیاد می زند در قسمت مدیریتی هم با این ساختار کنگره 60 یک ساختار بی نظیر می  باشد . وظیفه تک تک ما به عنوان اعضاء کنگره 60 احترام و قدردانی از آن هاست به نحوی شایسته و اینکه قوانین کنگره را آنگونه که خواسته شده رعایت کنیم تا به یاری قدرت مطلق به ارتقاء برسیم .

سلام دوستان ریحانه هستم یک همسفر

آقای مهندس دژاکام به تنهایی شروع به طراحی ساختار دیده بان ، مرزبان ، ایجنت کردند اولین ساختار در کنگره ساختار دیده بان بود در کنگره دیده بان بالاترین مرجع  تصمیم گیری بعد از بنیان گذار کنگره دیده بان است . هر 21 روز جلسه تشکیل می شود و راجع به مهمترین موضوعات کنگرصحبت می شود . انتخاب دیده بان به اینصورت خود شورای دیده بان جلسه تشکیل می دهند و از بین ایجنت و مرزبان  هایی که کمترین حاشیه را دارند به عنوان دیده بان انتخاب می شوند و به مدت  3 سال به عنوان سیتی زن در جلسات شرکت می کنند اما اجازه و حق رای ندارند فقط آموزش می بینید و بعد از سه سال اگر دوباره رای آوردند دیده بان می شوند .

سلام دوستان محبوبه هستم یک همسفر

طراحی ساختار مرزبانی یکی از حرکت های بسیار ثمر بخش در کنگره 60 بود که برکات بسیاری را برای کنگره 60 به ارمغان آورد مرزبانان اداره کنندگان نمایندگی کنگره 60 هستند که اداره امور داخلی نمایندگی مستقل هستند امادر خط مشی کلی تابع مرکز می باشند مرزبانان حافظ و نگهبان مرزهای علمی و معنوی شامل اصول قوانین و حرمت کنگره 60 در نمایندگی خود هستند . مرزبانان مسئول مستقیم کیفیت آموزشی و آمار رها یافتگان نمایندگی خود می باشند مرزبانان هر نمایندگی برای مدت یک سال انتخاب می شوند کنگره مرزبانان هر نمایندگی شامل7 نفر مرزبان است که 5 نفر از آنها از گروه آقایان و 2 نفر از همسفران می باشند هر یک از نمایندگی ها ممکن است دارای ایجنت نیز می باشند که این شخص ناظر به عملکرد مرزبان است تا مرزبان اصول و قوانین کنگره 60 را به خوبی اجرا نماید .

افرادی که برای شرکت در انتخابات مرزبانی می توانند کاندید شوند بایستی به یک  سال آزادی رسیده باشند شال مرزبانی در کنگره شال زرد رنگ می باشد و مرزبانان پس از کسب آرای لازم در کنگره دیده بانان پیمان مرزبانی خورد را امضا میکنند ما در کنگره آموخته ایم در تمام امور با مرزبانان هماهنگ باشیم و به گفته ها و فرامین آنها توجه و از آنها حرف شنوی کامل داشته باشیم . ایجنت : در گذشته در هر یک از نمایندگی های کنگره 60 برای نظارت به عملکرد مرزبان یکی از دیده بانان به عنوان دیده بان رابط حضور داشت . با گذشت زمان و افزایش تعداد نمایندگی ها نگهبان کنگره 60 طرح ایجنت را به کنگره 60 در کنار مرزبان یک نفر به عنوان اینجنت خدمت می کند .

اینجنت ها توسط کنگره دیده بانان و از بین اعضای کنگره که مدت 5 سال از رهایی آنها گذشته و یک دوره مرزبانی را نیز گذرانده اند و بهترین عملکرد را داشته و در زمان مسئولیت ضمن پیشبرد اهداف کنگره 60 الگوی صلح و احترام در بین اعضای نمایندگی را داشته باشند .

مرزبانان واعضاء هر یک از نمایندگی های کنگره 60 باید نسبت به جایگاه ایجنت احترام کامل داشته باشند واز راهنمایی ها ی ایجنت در پیشبرد اهداف  نمایندگی خود استفاده نمایند.

ایجنت موظف است که در هفته حداقل یک جلسه کامل در نمایندگی حضور داشته و آخرین تصمیمات و تدابیر اتخاد شده در مرکز و شواری دیده بان را جهت اجرا به مرزبانان نمایندگی ابلاغ نماید .

ایجنت رئیس مرزبانان و حکمران نمایندگی نیست بلکه راهنما و مشاور مرزبانان است . و همواره باستی مدنظر داشته باشد که در دخالت بیش از حد در اداره امور نمایندگی توسط ایجنت باعث سلب مسئولیت و اختیار از مرزبانان می شود . ایجنت در مسئولیت خود همواره بایستی به معنای معرفت ، عمل سالم عدالت عمل نموده و ضمن تبین قوانین برای اعضای نمایندگی الگوی صلح و محبت باشد .

کنگره 14 نفره دیده بانان بالاترین مرجع تصمیم گیری کنگره 60 بعد از  بنیاندگذار می باشد . کنگره دیده بانان متشکل از اعضای هیئت مدیره و خبرگان  دیگر است  که کلیه قوانین داخلی کنگره 60 را به تصویب می رسانند . کنگره دیده بانان هر 21 روز روزهای چهارشنبه راس ساعت 3 بعداز ظهر تشکیل جلسه می دهند . دراین نشست درباه کلیه امور جاری کنگره بحث و تبادل نظر صورت می گیرد از جمله وظایف کنگره دیده بانان می توان به اعطای شال مرزبانی به مرزبانان جدید ، انتخاب ایجنت برای نمایندگی های مختلف، بررسی شرایط قانونی کمک راهنمایان جدید و اعطای شال کمک راهنمایی به آن ها، تصویب دستور جلسات سالانه ، تعیین اهداف سالانه و اهداف دراز مدت کنگره اشاره نمود .

ضمن تبریک به همه مرزبانان وایجنت های محترم و همچنین دیده بانان ارجمند.

با احترام اعضای لژیون پنجم؛ لژیون همسفر فرخنده

تایپ: همسفر رویا

 

مرتبط با: مشارکت های مکتوب،

می توانید دیدگاه خود را بنویسید
همسفر سارا یکشنبه 26 شهریور 1396 16:59
خداقوت و سپاس از اعضای لژیون پنجم همچنین راهنمای بزرگوارشان
خداقوت و سپاس از خانم رویای عزیزم
شاد و پاینده باشید..
همسفرحکمت جمعه 24 شهریور 1396 08:54
سپاس فراوان خدمت خانم فرخنده عزیز ورهجوهایش بابت مشارکتهای زیبایشان وخداقوت خدمت خانم رویای عزیز
همسفر پنجشنبه 23 شهریور 1396 22:03
باسپاس فراوان ازخانم فرخنده عزیزوخداقوت به رهجوهایشان وتشکراز خانم رویا
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic