در باب دستور جلسه هفتگی: وادی چهاردهم
چهارشنبه 8 شهریور 1396 ساعت 12:09 | نویسنده این مطلب : همسفر زهره | ( نظرات )

به نام نامی انسانی که قطره‌ای از اقیانوس قدرت مطلق است.

برداشت از وادی چهاردهم

به قلم کمک راهنما هم‌سفر فرخنده

تمام هستی در جامی به نام عشق شناور است و چشمهٔ این وا‌ژه نمی‌خشکد. تو می‌توانی عشق را پس بزنی اما عشق تو را پس نمی‌زند...

ای‌کاش حلقهٔ گم‌شدهٔ عشق در شیرازهٔ زندگی ما قرار گیرد تا پیوندهای مقدس به لطافت روح را تجربه کنیم.


به نام نامی انسانی که قطره‌ای از اقیانوس قدرت مطلق است.

آنچه باور است محبت است و آنچه نیست ظروف تهی است.

قدرت مطلق برای خلق جهان خاکی از طریق القا‌ء عشق را در ذرات و امواج دمید و در اثر قدرت شگفت‌انگیز عشق مقداری از امواج به هم نزدیک و متراکم شدند و هستهٔ اولیهٔ جهان خاکی به وجود آمد. عشق عظیم‌ترین نیرویی است که خداوند برای خلق هستی به‌کاربرده است.

روح مجموعه‌ای از صفات خداوند است در ضمیر انسان که ذرات و امواج آن از جنس همان عشقی است که از طریق القاء به ما رسیده است.

خالق هستی برای ابراز عشق خود٬ کائنات و موجودات را خلق کرد زیرا کائنات جولانگاه عشق و مخلوقین الهی منزلگاه آن و محبت اسباب و نشانهٔ آن است.

در این وادی٬ در این منزلگاه و در این سرزمین به جهت گستردگی و رمز و رازهایی که در عشق وجود دارد سه خطابه یا سخنرانی مهم بیان می‌شود اضداد٬ امواج و زنجیره‌های عشق.

جهان و جهان‌ها به‌واسطهٔ اضداد بر نقاط کلیدی به دوران درمی‌آیند و تحولات انسان به‌واسطهٔ آن آغاز و تکمیل می‌شود چراکه بیداری انسان‌ها را به ارمغان می‌آورند.

یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های اضداد تخریب و فساد و خونریزی در میان مردم است تا زمانی که انسان‌ها به عقل و آگاهی نزدیک شوند که این راهی است سخت اما امکان‌پذیر و همه نیروهایی که ساختار آن‌ها باروح الهی عجین است از فواصل دور به هم وصل می‌شوند و تکرار و تداوم آن رودها و اقیانوس‌هایی صاف و زلال را به وجود می‌آورد که آذوقهٔ نیروهای راستین را در هر نقطه از عالم مهیا می‌کند و محبت این کلمه زیبا اینجاست که معنی‌دار می‌شود و همه دارای تفکر و اندیشه‌ای نیکو می‌شوند.

خطابهٔ دوم امواج: امواج انوار طلایی هستند از جنس عشق که همواره بر زمین فرود می‌آیند و با انوار نهفته در درون کهکشان‌های موجود در هر وجودی ممزوج و آمیخته می‌شوند و با شدت هریک طبق فرمان عمل می‌کنند همان‌گونه که مرکز هستی عشق است مرکز انسان هم قلب آن است که جایگاه واژه عشق است و عقل و ایمان انسان هم گویی به‌فرمان همین قلب حرکت می‌کند.

عشق لازمهٔ پژوهش در کائنات است ولی مهم این است که ما آن نیروی راستین امواج طلایی را با ذرات وجود خود٬ جذب کنیم٬ ذخیره کنیم و با تفکر خود تلفیق نموده تا توان حرکت از سکون را به دست آوریم و در جهت حیات انسان‌های واقعی به کار ببریم.

عشق و محبت عصارهٔ جان هر یک از ماست که هر کس سهمی دارد و اگر به دیگران نثار کنیم ظرف وجودمان پر می‌شود و عشق را در معنای واقعی تجربه می‌کنیم و از سرگردانی که مهم‌ترین معضل عصر ماست رها خواهیم شد.

از بیداری تا هوشیاری فاصله چندانی نیست باید صبر را پیشه کنیم که برای هر یک از ما قدمی تازه یعنی آمیختن با روشنایی درج است بر پیشانی عالم.

خطابه سوم زنجیره‌های عشق است. عشق آرام‌آرام آغاز می‌شود و معنای محبت پیدا می‌شود در پارامتر زمان خلوص یافته و کلمه دیگری پدید می‌آید به نام انفجار باروت.

وقتی پا به هستی می‌گذاریم هست هستی یعنی عشق با ما همراه است یعنی گذشتن و رفتن٬ رفتن و بازگشتن و کامل شدن و پیوستن متوالی و ما وقتی به او می‌رسیم که کامل شده باشیم یعنی خودِ او شویم.

وادی ۱۴ یعنی آشکار شدن مفهوم واقعی آنچه در انسان دمیده شد٬ زنجیره‌های محبت روزبه‌روز محکم‌تر می‌شود و ارسالات از طریق ذرات ریز از هوا٬ غذا و اصوات خود را به هم رسانده و بر فرق بهارخوابی‌ها فرود می‌آیند تا آنچه فرمان است به انجام برسد.

جهان درحرکت است و آنچه باید در این حلقه عشق و محبت باقی بماند و از خود زایشی داشته باشد انتخاب می‌کند. در ژرفای محبت غوطه‌ور بودن یعنی رسیدن به‌حق یعنی توحید٬ ای‌کاش حلقهٔ گم‌شدهٔ عشق در شیرازهٔ زندگی ما قرار گیرد تا پیوندهای مقدس به لطافت روح را تجربه کنیم.

محکم و باسخاوت بنویس و بدان قلم از تو فرمان می‌گیرد و مانند شمشیری برنده بر قلب‌های تشنه وارد می‌شود و به‌جای دریدن سیراب می‌کند تا جهان به گلستان تبدیل شود.

تمام هستی در جامی به نام عشق شناور است و چشمهٔ این وا‌ژه نمی‌خشکد. تو می‌توانی عشق را پس بزنی اما عشق تو را پس نمی‌زند.

اگر عشق را بشکافیم با مثلثی روبرو می‌شویم که اضلاع آن سایه‌ها٬ جاذبه و حس است. وجود سایه‌ها شرط اول بیدار شدن عشق و یکی از پایه‌های اصلی آن است. با خلق موجودات عشق در تمامی مخلوقین متجلی شد هم در جسم و هم در روح٬ هم در صور پنهان و هم در صور آشکار و در سایر پیکره‌های یک انسان به همین علت می‌گوییم سایه‌ها٬ وقتی سایه‌ها پدیدار شد ضلع جاذبه نیز در کلیهٔ موجودات هستی در صور آشکار و پنهان تبلور یافت که قطعاً دارای قدرت دافعه نیز هستند و جایگاه هر فرد بیانگر واکنش او نسبت به موضوعات و شرایط مختلف است.

انسان برای جذب ارزش‌ها تزکیه و پالایش می‌کند که این بهایی است که پرداخت می‌کند.

و اما در مورد حس٬ یک گیرنده است به اشکال گوناگون در تمام هستی و نیستی که اگر نبود هیچ ساختاری شکل نمی‌گرفت. به‌طور مثال اگر در جامدات حس وجود نداشت قادر به تشکیل اتم‌های خود نبودند. پس کلیهٔ موجودات٬ امواج و ذرات هستی تنها از طریق حس قادر به جمع‌آوری اطلاعات و تطبیق خود با کل نظام هستی هستند. عشق اولین نیرویی است که عقل و عشق و ایمان را به کار می‌اندازد. حس مانند نام کتاب و عقل و عشق و ایمان متن کتاب است و پردازش و واکنش توسط عقل یا متن کتاب مطرح می‌شود و اینجاست که یکی عاشق می‌شود و دیگری بی‌تفاوت.

حواس نیز در مبحث عشق نقش بسزایی دارند انسان به‌جز حواس پنج‌گانه٬ پنج حس پنهان یا بیرونی و یک حس ششم دارد. حس‌های بیرونی یا پنهانی با هیچ فرمولی قابل‌اثبات نیستند٬ همیشه وسیله اندیشیدن در اختیار ما نیست. اگر حس نداشته باشیم هیچ حرکتی چه در خواب و چه در بیداری صورت نمی‌گیرد.

یک‌لحظه شما به نظر می‌رسد که شما نگاه می‌کنید اما این‌طور نیست بلکه بادید دیگری در مکان‌ها و زمان‌های گذشته٬ حال و آینده سیر و برگشت می‌کنید٬ نیروهایی که باعث تردد شما در مکان‌های مختلف می‌شوند حس‌های بیرونی هستند که طبق فرمان عمل می‌کنند زیرا اطلاعات که به بدن ما می‌رسد همه به ما داده نمی‌شود بلکه در ضمیر ناخودآگاه ما باقی می‌ماند چراکه با مسائل اطراف ما تطابق ندارد و سبب مشکلات می‌شود پس پنج حس بیرونی ما نیاز به ابزار ندارد. حس می‌تواند مانند خبرنگار در کائنات به چرخش درآید و برای سیستم عقل مطالب فراهم کند که این عمل به کمک سایر پیکره‌های انسان انجام می‌گیرد.

وقتی قدرت مطلق به عشق فرمان داد تا در ذرات دمیده شود و در طول زمان سایه‌ها تشکیل گردید و قدرت جاذبه به وجود آمد ذرات و سایه‌ها با حس در محدودهٔ خودشان همنام شدند گرد هم جمع شده و یکدیگر را جذب کردند تا مثلث عشق به وجود آمد و هستی تشکیل گردید و بامعرفت٬ شناخت و آگاهی و کارکرد سیستم ایکس می‌توان جلوی امواج مخرب را گرفت تا صدای عشق شنیده شود.

همه سایه‌ها در حال ارسال امواج جاذبهٔ خودشان هستند و هر انسانی بر مبنای ساختار فیزیکی٬ سایه‌هایش٬ شکل ظاهری و مجموعه اطلاعات٬ خصوصیات٬ عقل و ایمان و خواسته‌هایش در حال ارسال و دریافت امواج جاذبه به‌صورت آگاهانه یا ناآگاهانه است.

هیچ انسانی بد نیست اگر بین بعضی انسان‌ها بدی هست دلیلی وجود دارد. هدف از این مسائل٬ سازندگی انسان برای ادارهٔ کل کائنات است. چیزهایی که انسان را بد می‌کند ترس٬ جهل٬ طمع و منافع است که باید ذره دره از بین برود.

بشکافید آنچه شکافتنی نیست٬ در دل‌ سنگ بروید و ترکیب‌ها را جدا نمایید٬ وقتی باورها بامحبت واقعی عجین می‌شوند معنی محبت را لمس می‌کنیم٬ روزی زمین سرزمین خوب خدا می‌شود که اگر سنگ هم در آن کاشته شود ذرات آن متلاشی می‌شود و از میان آن جوانه‌هایی بیرون خواهند آمد که به تصور نیاید گویی هیچ بدی وجود ندارد و محبت در تمامی کروات درون انسان به چرخش درمی‌آید و نغمهٔ آن انسان را به وجد می‌آورد.

عشق واژه‌ای است که تا انتهای ابدیت می‌توان دربارهٔ آن سخن گفت و مکتوبات بی‌انتها خلق نمود. بدرود.

با احترام؛ کمک راهنما هم‌سفر فرخنده

تایپ: هم‌سفر زهره

 

مرتبط با: دستور جلسه هفتگی، مقالات و دل نوشته ها،


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
همسفر فرزانه یکشنبه 12 شهریور 1396 22:51
باسلام وخدا قوت به استاد زهره واستاد فرخنده عزیز بسیار عالی ودلنشین بود تنها پیوند محبت مارا به هم متصل نگاه خواهد داشت
اعظم همسفرمهدی (میر داماد) یکشنبه 12 شهریور 1396 17:18
خداقوت خدمت کمک راهنمای محترم خانم فرخنده بسیار عالی

تشکر ازکمک راهنمای عزیز خانم زهره
همسفر سارا یکشنبه 12 شهریور 1396 08:24
خداقوت و سپاس از خانم فرخنده عزیز از دست نوشته شما استفاده کردم
خداقوت و سپاس از خانم زهره عزیز
جوان و جاوید باشید..
همسفر معصومه شنبه 11 شهریور 1396 18:01
باتشکر از خانم زهره راهنمای عزیزم،وخانم فرخنده دوست داشتنی
همسفرحکمت شنبه 11 شهریور 1396 15:15
خداوند و سپاس خدمت خانم فرخنده که واقعاًزیباوشیوا این کتاب را بیان نمودید برایتان بهترینهاراآرزو می کنم وخداقوت خدمت خانم زهره ی عزیز
همسفر الهه شنبه 11 شهریور 1396 12:13
عرض سلام وخداقوت خدمت خانم فرخنده.بسیارعالی بود.وهمچنین خداقوت خدمت خانم زهره عزیز
همسفر آزاده شنبه 11 شهریور 1396 09:42
خداقوت فراوان خدمت خانم فرخنده و خانم زهره عزیز
مجید ترک پور چهارشنبه 8 شهریور 1396 23:06
سلام ،،، ماشالله و خدا قوت خدمت هم سفر خانم فرخنده و هم سفر خانم زهره و همه خدمتگذاران کنگره ۶۰

مسافر مجید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو