کارگاه آموزشی خصوصی همسفران : دوشنبه 96/5/23
دوشنبه 23 مرداد 1396 ساعت 21:40 | نویسنده این مطلب : همسفر : الهام | ( نظرات )

به نام او که عادل ترین عادل هاست

روز دوشنبه 96/05/23جلسه چهارم از دور سیزدهم کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران شعبه شیخ بهایی با نگهبانی همسفر سارا و استادی همسفر رویا و دبیری همسفر مهتاب با دستور جلسه :عدالت ، آیا در کنگره همه افراد با هم برابرند ؟" راس ساعت 16  آغاز به کار کرد.

آموزشها در کنگره برای همه یکسان است اما بعد از آن است که خود فرد تصمیم می گیرد که در چهار چوب 

و راستای کنگره باشد یا در حاشیه !!!

خلاصه سخنان استاد :

در ابتدا راجع به عدالت و اینکه عدالت چیست و عادل کیست کمی صحبت کنیم تا بعد به جواب سوال دستور جلسه برسیم . مترادف کلمه عدالت انصاف است و متضاد عدالت ظلم و ستم و بی انصافی است و ریشه عدالت از عدل که مقابل ظلم و ستم است . مفهوم عدالت چیست ؟ طبق آیه 90 از سوره نحل یعنی هر چیزی جای خودش باشد .امام صادق می فرماید :پشیمان ترین مردم در روز قیامت کسی است که از عدالت سخن بگوید ولی خودش به دیگران عدالت روا ندارد .

حال می خواهم ببینم من چقدر عدالت دارم و عادلم نسبت به دیگران ؟بهتراست اول ببینم چقدر با خودم عادلم و چقدر برای خودم عدالت و انصاف دارم ؟گفتیم متضاد عدل ظلم است پس ببینم چقدر به خودم ظلم کردم و چگونه ؟ همین که ورزش نکنم و به تغذیه خودم اهمیت ندهم به جسمم ظلم کردم ، وقتی با افکار منفی و پریشان خواب خودم را بر هم بزنم و بی خوابی داشته باشم به جسمم ظلم کردم ، دروغ می گویم ،غیبت می کنم ،قضاوت و تجسس می کنم به روحم آسیب می زنم . من  وقتی عادل نیستم یعنی متعادل ندارم و انسان متعادلی نیستم ،نه تنها خودم تعادل ندارم در رابطه با دیگران هم متعادل نیستم .

حال چطور این گونه نباشم ؟ چطور به تعادل برسم ؟  آرم کنگره 60 یا مثلث کنگره 60 در راس آن سخن از عدالت دارد و در سمت راست عمل سالم و در سمت چپ معرفت ، یعنی برای رسیدن به عدالت باید معرفت داشته باشیم . معرفت چیست ؟ یعنی شناخت آگاهی و دانایی کسب کنیم تا به عمل و رفتار سالم برسیم عملی که عاقبتش به صلح و خوبی ختم شود .

اینک به سوال اصلی دستور جلسه برسیم آیا در کنگره 60  همه افراد با هم برابر هستند؟ روزی که ما به کنگره آمدیم زشت و زیبا ،پیر و جوان ،ثروتمند و فقیر ،همه و همه هر پست و مقامی دارند پشت در می گذارند و داخل کنگره می شوند ،همه یک صندلی دارند ،یک جور مشاوره می شوند و حق انتخاب یک لژیون و یک راهنما را دارند . 


حال چند سوال ...

1) آیا کسی که رهجوی حرف شنوی است و به راهنمایش احترام می گذارد ،سی دی گوش می دهد و می نویسد ،مشارکت می کند با کسی که هیچ کدام  از اینها را انجام نمی دهد برابر است ؟

 2) آیا کسی که خدمت می کند با کسی که خدمت نمی کند برابر است ؟

3)آیا کسی که همسفر خوبی است و به سفر مسافرش کمک می کند با همسفری که هنوز نسبت به رفتارهای گذشته اش با مسافرش تجدید نظر نکرده و در سفر او را آزار می دهد ،با هم برابر هستند ؟


شاید قبل از آمدن به کنگره خیلی از ما فکر می کردیم عدالت یعنی برابری و تساوی ،اما اینطور نیست !!! هر کس به میزان تلاش و کوشش خود سهم می برد . آموزشها در کنگره برای همه یکسان است اما بعد از آن است که خود فرد تصمیم می گیرد که در چهار چوب و راستای کنگره باشد یا در حاشیه !!! طبق آیه ای از قرآن که می فرماید : "لیس الانسان الا سعی " انسان چیزی نیست به جز تلاش و کوشش خودش .

پس اکنون می توانم جواب این سوال را قاطعانه بدهم ، آیا همه افراد در کنگره برابر هستند ؟ خیر ،،،اگر من هنر آموزش گرفتن و به کار گیری آموزشهای کنگره را ندارم نباید کنگره و خدمتگزاران کنگره را زیر سوال ببرم .(گر گدا کاهل بود تقصیر صاحبخانه چیست )

استاد در ادامه فرمودند : آقای مهندس در سی دی برابری که در مورد همین دستور جلسه است می فرمایند : این نیست که هر چیزی به نفع ماست عدالت باشد و اگر به ضرر ما باشد عدالت نباشد و ظلم باشد .شاید کسی قتل کرده ،دزدی کرده ،باید اعدام شود ،باید به زندان برود .پس نمی شود گفت این بی عدالتی است .  مهندس می فرمایند : درمان فوق ترک است و عدالت فوق درمان است .

نزدیکترین افراد به خدا پرهیزگارترین آنهاست . پرهیزگارترین یعنی خدمت گزار ترین مردم .اگر خدمت می کنیم این لطف خداست ،خدا این اجازه را به خیلی ها نمی دهد پس اگر به ما داده شکر کنیم و قدر بدانیم .ارزش انسانها به مردم داری ،محبت و خدمت آنهاست نه چیز دیگر .

شاید خیلی از ما مثل خود من خیلی جاها گفتیم :چرا این بلاها سر من آمده ؟ مگر من چه گناهی کردم ،به چه کسی ظلم کردم ؟ چرا من ؟  براساس آیات قرآن کریم گرفتاریهایی که برای انسانها پیش می آید سه دلیل دارد:

1)    دلیل اول: به خاطر ندانم کاری خود آنها و جهل ونادانی آنهاست .

2)  دلیل دوم: آزمایش الهی است  .همانطور که طلا در کوره آتش نا خالصی هایش جدا می شود تا به طلای ناب تبدیل شود انسان مومن هم در کوره بلا و غم پخته می شود تا ایمان او خالص شود .

بالا دلیل سوم : بالا بردن درجات معنوی و رسیدن به جایگاهای الهی مانند پیامبران و امامان

من همیشه ناشکری می کردم و عدالت خدا را زیر سوال می بردم چرا من بدبخت شدم ؟چرا برادر من معتاد شده ؟یک پسر پاک و نجیب و مظلوم چرا باید توسط رفقایش معتاد شود ؟پس خدا کجا بود؟انصافش کجا بود؟عدالتش کجا بود ؟ حال می دانم هر چه برسر من آمده از جهل و بی تعادلی خودم بوده و سستی و رخوت و مسئولیت تمام بدبختیها و ناراحتیهایم را به جای اینکه به گردن دیگران و خدا بیندازم ،خود به عهده بگیرم .

صحبتم را با یک متن به پایان می رسانم : نیازی به انتقام نیست آنها که آزارت می دهند سرانجام به خود آسیب می زنند و اگر بخت مدد کند خداوند اجازه می دهد نظاره گرشان باشی و این خود عدالت است . 

گزیده ای از مشارکتهای همسفران

آیا همه افراد در کنگره با هم برابرند؟ در ابتدا همه با هم برابرند و برای درمان اعتیاد به کنگره می آیند ولی در ادامه بر اثر تغییراتی که در خودشان به وجود می آورند و شناخت و آگاهی که به دست می آورند جایگاههای مختلفی را تجربه می کنند و کسی که بیشتر تلاش کرده و آموزشهای کنگره را اجرا کرده به جایگاهای بالاتری هم می رسد پس من باید بپذیرم که در هرجایگاهی هستم عین عدالت است  و در هر شرایطی اگر تنبلی و سستی کنم نیروهای بازدارنده مرا متوقف می کنند.

مسافر من قبلا در وادی اعتیاد بود ولی به واسطه آموزشهای کنگره و سعی و تلاش خودش به درمان رسید شرایط قبلش عین عدالت بوده و شرایط الان او هم عین عدالت است و هر جایگاهی را به دست آورده بستگی به خواسته و عملکرد خودش دارد.

ما همسفران باید حواسمان باشد هدفمان که رسیدن به آرامش است را گم نکنیم تا به عدالتی که ایمان داریم برسیم ما باید بپذیریم تمام اتفاقاتی که برای ما می افند خواسته خودمان و سفارش خودمان بوده شاید نیاز من بوده که تاریکیها را تجربه کنم تا به روشناییها برسم.


تایپ:همسفر الهام 

عکاس: همسفر فهیمه

مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
همسفر خاطره شنبه 28 مرداد 1396 14:46
خداقوت خدمت خانم رویا ودست مریزاد به راهنمای بزرگوارشان
من توفیق حضور در این جلسه را نداشتم اما با خواندن مطالب ارسالی توسط خانم الهام و عکسهای جلسه توسط خانم فهیمه با پر انرژی بودن و پربار بودن جلسه انرژی و آموزش گرفتم .
باز هم بهخانم رویا تبریک و برایشان آرزوی خدمت در جایگاهای بالاتر را دارم.
همسفرمهری شنبه 28 مرداد 1396 14:10
از استادی بی نظیرت بسیار ممنونم دخترم بهت افتخار میکنم وارزوی جایگاهای بالاتری را. برایت میکنم
همسفر زهره توکلی جمعه 27 مرداد 1396 17:28
خانم رویای عزیز من سعادت حضور در جلسه ای که شما استاد بودید را نداشتم.اما وظیفه خود دانستم که تبریک ویژه ای خدمت شما عرض کنم.سخنان زیبای شما و نظرات٬ گویای پربار بودن جلسه بود.آفرین بر این هنر شما!
با آرزوی موفقیت در ادامه سفر تکاملی برای شما و خانواده تان.
همسفر رویا جمعه 27 مرداد 1396 13:27
از تمام عزیزانی که به من لطف داشتن و باگذاشتن نظراتشون بهم انرژی دادند صمیمانه سپاسگزارم .با ارزوی بهترینها برایتان
همسفز سمیرا سه شنبه 24 مرداد 1396 18:15
خدا قوت خدمت نگهبان ودبیر
تبریک فراوان خدمت خانم رویا عزیزم بهترینها وجایگاهای بالا تر را برای شما خواستارم.
با تشکر از خانم الهام وخانم فهیمه
اعظم همسفرمهدی (میر داماد) سه شنبه 24 مرداد 1396 11:24
خداقوت خدمت استاد عزیزم از مطالب شما استفاده کردم
خداقوت و خسته نباشین خدمت خانم سارای عزیزم و‌مهتاب نازنینم
شاد باشید
همسفر سارا سه شنبه 24 مرداد 1396 11:02
تبریک تبریک تبریک رویای عزیزم استادی بسیار پربار و لذت بخشی بود.بسیار بسیار عالی و پرانرژی بود.بی نهایت و از صمیم قلب برایت خوشحالم و زیباترین و بهترین لحظه ها را از خداوند برای خودت و خانواده عزیزت خواستارم
الهام عزیزم سرعت عمل و این عاشقی برای خدمت را بهت تبریک میگم بهترین ها را برات آرزومندم
خداقوت و سپاس از خانم فهیمه عزیز
تک تک شما استحقاق جایگاه های بالاتر را دارید
جوان و جاوید باشید..
سه شنبه 24 مرداد 1396 10:27
تبریک به خانم رویای عزیزبابت جایگاه استادی وهمچنین استادی زیبایتان وخداقوت خدمت خانم الهام وخانم فهیمه ی عزیز
همسفر الهام سه شنبه 24 مرداد 1396 01:45
خدا قوت .امروز خیلی انرژی گرفتم خانم رویا بهتون جایگاه استادی تبریک میگم از صحبت هاتون لذت بردم از بچه های سایت هم کمال تشکر را دارم
همسفر سه شنبه 24 مرداد 1396 00:37
خداقوت تشکرازهمه خدمتگزاران عاشق
موفق باشید
همسفر مرضیه سه شنبه 24 مرداد 1396 00:16
تبریک ویژه خدمت خانم رویای عزیزم بابت استادی زیباشون وخداقوت خدمت خانم الهام وهمه ی خدمتگذاران
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic