مشارکت های مکتوب همسفران
پنجشنبه 15 تیر 1396 ساعت 12:59 | نویسنده این مطلب : همسفر رویا | ( نظرات )

به خداوند جان و خرد

مشارکت های مکتوب لژیون چهاردهم همسفران٬لژیون کمک راهنما همسفر خاطره خادم الحسینی

در باب دستور جلسه هفتگی:حرمت کنگره 60 چرا رابطه کاری،مالی و فامیلی در کنگره ممنوع است؟

تک تک ما با اجرای این قوانین می توانیم در کنگره حضور داشته باشیم و به خواسته ها و اهداف خود برسیم...

 

سلام دوستان محبوبه هستم یک همسفر

حرمت کنگره 60 بیش از ده سال است که به صورت نوشتار در آمده است و خوانده می شود و چندین سال است که این دستور جلسه به صورت ثابت در دستور جلسات قرار داده شده است و این نشان از اهمیت این موضوع دارد. حرمت کنگره 60 در ابتدا و انتهای جلسه قرائت می شود.

در هر کشور یا  جامعه ای قوانین خاصی حاکم است و تمام افراد آن جامعه ملزم به رعایت آن قوانین می باشند. کنگره 60 نیز  به عنوان یک سازمان و نهاد مردمی قوانین، اصول و حرمت هایی دارد که افراد حاضر در کنگره ملزم به رعایت این قوانین هستند. در حرمت خوانده می شود هر شخص با ورود به کنگره باید این قوانین را رعایت کند که حدود 12 بند می باشد و راجع به هر کدام می توان یک جلسه صحبت کرد . اگر برای هر سازمان قوانینی وضع می شود به این دلیل است که افراد با رعایت آنها در مسیر آن بهتر حرکت نمایند و به اهداف خود برسند. در مسیر کنگره هر کدام از ما خواسته هایی داریم که باید با اهداف کنگره هم راستا شویم که هدف همه افراد رهایی از بند اعتیاد است.

در قسمتی از این قوانین گفته می شود که هرگونه ارتباط فامیلی و کاری و مالی در کنگره ممنوع است. در این قسمت تاکید بیشتری روی سفر اولیها است و دوستانی که به کنگره می آیند ،تخریب زیاد  و متفاوتی دارند و دارای تفکرات مختلفی هستند. وقتی این افراد بخواهند در بیرون از کنگره ارتباط برقرار نمایند حتی در حد ارتباط تلفنی، به یکدیگر آسیب می رسانند. آنها می خواهند به هم کمک کنند و تجربیات خود را در اختیار یکدیگر بگذارند اما با تخریبات هم آشنا شده و هر دو به مصرف خود می افزایند و به نوعی از مسیر درمان دور شده و از کنگره نیز دور می شوند.

زمانیکه ما نتوانیم از وسایلمان مراقبت کنیم چطور می توانیم مراقب خودمان باشیم.

کنگره هدف نیست، بلکه وسیله ای است برای رسیدن به هدف. در بیرون و  در زندگی مان باید مراقب وسایلمان باشیم و این تمرینی است برای مراقبت از خودمان. از قدیم گفتن مالت را بچسب و مردم و همسایه را دزد نکن.

ما آمدیم کنگره که جهان بینی یاد بگیریم و بعد کاربردی اش کنیم. این مسئله هم همین حالت را دارد که باید همه جا کاربردی اش کنیم چه در کنگره و چه در بیرون کنگره مثل تمام حرمتها. یاد بگیریم که برای داشته هایمان ارزش قائل شویم تا با سهل انگاری آنها را به راحتی از دست ندهیم و مراقب خودمان باشیم در برابر ضد ارزشها و امیال نفس و غیره ...

سلام دوستان مریم هستم یک همسفر

در کنگره اولین چیزی که اهمیت بالایی دارد حرمت آن است که هر شخص با ورود در این مکان باید حفظ نماید. ما به کنگره می آییم تا ضد ارزشها را از خودمان دور کنیم و نباید این مکان را با سهل انگاری خودمان ناامن و مسموم کنیم .

حرمت کنگره تعادل و ادب را به ما آموخت. ما زمانی می توانیم ضد ارزشها را از خودمان دور کنیم و به حال خوش برسیم و آموزشهای کنگره را در خود و زندگی شخصی به کار ببریم که به حرمتها و اهمیت آن پی ببریم.

در جلسه پیام حرمت دو بار خوانده میشود دلیل آن  اهمیت آن است. حرمتها همان حد و مرزها هستند که هر انسانی باید در هر جایگاهی هست آن را محترم بشمارد و یکی از اهمیت های کنگره رابطه کاری است که ما نباید به هیچ عنوان رابطه کاری و مالی و خانوادگی داشته باشیم. دلیل آن ممکن است تخریب های زیادی را به همراه داشته باشد و تأثیرات آن باعث به هم ریختن آرامش زندگی هر دو طرف شود ..

سلام دوستان آنیتا هستم یک همسفر

حرمتها همان قوانین هستند که ما ملزم به رعایت آن قانونها هستیم. یکی از حرمتها ارتباط بر قرار نکردن با یکدیگر است. خوب که در این مورد فکر می کنیم متوجه می شویم که این قانون به این خاطر وضع شده است که وقتی افراد وارد کنگره می شوند تخریب های زیادی دارند و از لحاظ  دانایی  در جایگاه مناسبی نیستند و حال اگر با یکدیگر ارتباط بگیرند ممکن است راهکارهای اشتباه به هم دهند و باعث شوند که از مسیر درمان دور شوند و دچار سرگردانی بیشتر شوند و از کنگره و آموزشهای آن دور شوند.

اما اینکه رابطه مالی و کاری نداشته باشید چرا که باز بخاطر تخریبهایی که دارند ممکن است وقتی مراوده مالی انجام می دهند نتوانند آن پول را در زمان مقرر پرداخت کنند و باعث می شود بخاطر اینکه با آن شخص مورد نظر روبرو نشوند به کنگره نیایند و باز از مسیر درمان دور شوند. پس نتیجه می گیریم که تمام این حرفها و قوانین بخاطر خود ماست و حفظ آرامش ما و اینکه به حال خوش برسیم.

سلام دوستان ندا هستم یک همسفر

کنگره مکان مقدس و امنی می باشد که هر شخصی با ورود در این مکان باید حرمت آن را حفظ نمایند. بنیان کنگره 60 از همان ابتدا می دانستند که ورود به حوزه اعتیاد و مواد مخدر و مصرف کنندگان مواد مخدر امری سهل و آسان نیست و مشکلات خاص خود را دارد. در حرمت کنگره 60 مهم ترین نکات و موضوعاتی که ممکن است اعضای کنگره 60 از ناحیه آن ها آسیب ببینند مدنظر قرار گرفته و در تمام جلسات در ابتدا و انتها قرائت می شود. کنگره مکان مقدس و امنی است زیرا هدف آن مقدس است بنابراین در چنین مکان و فضایی، امنیت خاطر بسیار مهم است و بایستی این شرایط وجود داشته باشد به همین منظور در کنگره 60 حریم هایی در نظر گرفته شده که اعضا هیچ گاه نبایستی از آنها عبور نمایند زیرا عبور از آنها به معنی وارد شدن به مسائلی است که به احتمال قطع به یقین به شخص آسیب می رساند و او را از ادامه درمان و یا بعد از درمان از ادامه سفر دوم باز میدارد .

دروغ گفتن : ما در کنگره یاد می گیریم که راستی و درستی تضمین کننده سلامتی و پیشرفت ماست پس دروغ گفتن در کنگره 60 دلیلی ندارد.

علیه شخصی سرزنش کردن : غیبت و سرزنش کردن یک سم مهلک است و اعضا می دانند با این کار حال خودشان خراب میشود.

حرف یکدیگر را قطع نمودن : این مسئله به خوبی در کنگره رعایت می شود و  کسی حرف کسی را قطع نمی کند.

بحث سیاسی نمودن : بر تمام اعضای کنگره 60 واجب است که از بحث کردن راجع به سیاست خودداری کنند.

الفاظ ناشایست بیان کردن : در کنگره 60 به دلیل آموزش ها و فراگیری آداب معاشرت این اصل به خوبی رعایت می شود .

از لباس و پوشش مناسب استفاده کردن : مسئله پوشش لباس مختص خانم ها نیست و آقایان هم باید رعایت کنند و استفاده از لباس های نامناسب مجاز نمی باشد.

بدون اجازه راهنما تلفن دادن و یا تلفن گرفتن و یا هر ارتباطی  بیرون از کنگره برقرار کردن : افراد و رهجوهای کنگره به هیچ عنوان نباید تلفن هم را داشته باشند و ارتباط برقرا کنند و در بیرون کنگره و بدون اطلاع راهنماو در بخش دیگر مواظبت کردن از وسایل شخصی خودشان .

همه حرمتها و قوانین کنگره با توجه به در نظر گرفتن تمام جوانب و کانال ها در نظر گرفته شده است و با رعایت این حریم ها می توانیم در جمع اعضای کنگره 60 حضور داشته باشیم و کوچکترین مشکلی نداشته باشیم .حرمت کنگره رگ حیاتی ماست اگر حرمت را رعایت نکنیم انگار که کسی رگ حیاتی خود را از دست داده است .حرمتهای کنگره برای ما محدود کننده نیست بلکه نگهدارنده و محافظ ماست.

سلام دوستان نرگس هستم یک همسفر

جلسات کنگره 60 متعلق به همه ماست و کارگاه آموزشی می باشد ما به کنگره می آییم که یاد بگیریم و اگر قرار است در هر مسئله ای به نتیجه  برسیم باید آموزش ببینیم. در کنگره همه چیز آموزش است و اگر تجربه ای باشد با آموزش و به عنوان مشارکت در اختیار ما قرا ر می گیرد. اگر من برای خود ارزش قائل باشم و از حریم و چارچوب خود خارج نشوم مطمئناً آرام آرام انتقال می یابد و تک تک ما با اجرای این قوانین می توانیم در کنگره حضور داشته باشیم و به خواسته ها و اهداف خود برسیم.

امیدوارم تمام ما بتوانیم قوانین را رعایت کنیم و ابتدا برای حال خوش خودمان و بعد اینکه حال خوش را به دیگران  منتقل کنیم. و همه در کنار هم با حال خوش باشیم.

با احترام اعضای لژیون چهاردهم٬ لژیون کمک راهنما همسفر خاطره خادم الحسینی

 نگارش متن: همسفر رویا

مرتبط با: مشارکت های مکتوب،


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید: