گزارش جلسه عمومی روز پنج شنبه 26/6/94 - صورت مسئله اعتیاد
جمعه 27 شهریور 1394 ساعت 12:03 | نویسنده این مطلب : همسفر فاطمه ق | ( نظرات )

به نام خدایی که رحمتش بی انتهاست 

 روز پنج شنبه 94/06/26 جلسه چهارم از دور هفتم کارگاههای آموزشی عمومی شعبه شیخ بهایی 

 با نگهبانی مسافر حسین ،استادی مسافر علی جمالی ودبیری مسافر محمد بادستورجلسه 

" صورت مسئله اعتیاد" 

 راس ساعت 17 آغاز به کار نمود .


در صورت مسئله اعتیاد آقای مهندس مشخص کرده اند که سه وجه از ابعاد وجودی انسان در اثر مصرف مواد مخدر دچار تخریب می شود که ریشه ی همه ی آنها جسم است یعنی در ابتدای امر باید روی جسم کار کنیم وآن را به تعادل نسبی برسانیم .روشهای دیگر به ما جواب نداد .چرا ؟ چون مشخص نبود تخریب مصرف مواد در کجاست وچگونه باید درست شود ! اما در صورت مسئله اعتیاد به خوبی آقای مهندس مشخص کردند ومثلث درمان اعتیاد را مطرح کردند .که شامل جسم – روان – جهان بینی است................


گزارش کامل:

استاد محترم پس از شکرگزاری از خداوند این چنین فرمودند:

اگر دقت کنیم صورت مسئله اعتیاد اولین دستور جلسه سالیانه کنگره است زیرا ریشه درمان بیماری اعتیاد در شناخت آن نهفته است.در سال 52 دستور جلسه واخیرا 50 دستور جلسه داریم وهرهفته در رابطه با انها صحبت می شود و وقتی تمام شد دوباره از ابتدای مهر ماه به اولین دستور جلسه برمی گردیم .کسانی که از قبل بوده اند اطلاعات خود را بازیابی می کنند ومطالب دیگری به آن اضافه می کنند وآنهایی که نبوده اند آموزش لازم را می گیرند .

همانطور که از اسم این دستور جلسه پیداست ،می خواهیم اعتیاد را در واقع کالبد شکافی کنیم .باید بفهمیم که مجهولات ما چیست ومعلومات ما کدام است  . از طرفی باید مجهولات متناسب باشد با معلومات باشد.اگر مجهولات زیاد باشد نهایتا به جواب نمی رسیم .مثلا در معادله ریاضی می گوییم معادله ای که درجه یک است (توان ندارد ) یک مجهول دارد و یک جواب .اگر در این معادله دو مجهول داشته باشیم بی نهایت جواب خواهیم داشت .درواقع به نوعی می توانیم بگوییم جواب ندارد. 

صورت مسئله می خواهد عنوان کند که بیماری اعتیاد چیست ؟؟؟؟مشخص کند که اصلا اعتیاد بیماری هست یا خیر؟؟؟؟ ،اگر بیماری هست جسمی است یا روانی ؟ اگر پذیرفتیم که بیماری است کدام قسمت از جسم یا کدام بخش از ابعاد وجودی انسان را تحت الشعاع قرار می دهد وتخریب ایجاد می کند ؟ در واقع آقای مهندس با طرح  صورت مسئله اعتیاد در مقاله خود در سال 1378 اعتیاد را کالبد شکافی کرده اند وبرای خیلی از متخصصان وصاحب نظران اعتیاد را معرفی کردند .قبل از این به هرکسی می گفتیم اعتیاد چیست ؟ می گفت مصرف مواد مخدر ! یا تاثیر اعتیاد را فقط در حد نشئه گی وخماری می دانستند ! آن قسمتی را که بر اثر مصرف مواد مخدر دچار تخریب شده را مشخص نمی کردند!!!!!!

یکی از مفروضاتی که هنوز هم بر آن تکیه می کنند این است که می گویند اعتیاد مسمومیت مزمن است .در مقاله سم نزدایی آقای مهندس اشاره می کنند که اعتیاد برای شخصی که مصرف کننده است سم محسوب نمی شود .در واقع سم یک مفهوم نسبی است .نسبی به این جهت که ممکن است مواد مخدر برای آقای  A سم محسوب شود ولی برای آقای B سم محسوب نشود .چرا ؟ زیرا اولی مصرف کننده مواد مخدر است ودومی مصرف کننده نیست .آقای Aوقتی مواد مصرف می کند درواقع به یک تعادل نسبی بر می گردد و به سمت مرگ نمی رود اما آقای B که مواد مصرف نمی کند برای او حکم سم را دارد .که اگر بیشتر از حد استفاده کند باید سم زدایی شود .

خب با این مجهولات اگر بخواهیم به معلوم برسیم، مشخص است که شخص مصرف کننده را باید به بیمارستان ببریم .سرم وصل کنیم .آمپول ناکسون به او بزنیم تا سم زدایی کنیم وبعد هم یک آزمایش ادرار بگیریم و بگوییم مصرف کنند نیست !!!! در حالی که همه ما می دانیم و تجربه کرده ایم که اعتیاد به این سادگیها نیست که بتوانیم با یک سم زدایی سه چها ر ساعته آن را درمان کنیم .اگر شما آب را هم به میزان زیاد مصرف کنید ممکن است برای شما سم محسوب شود .مواد مخدر هم همینطور است .یک فرد طبیعی اگر یک تا یک ونیم گرم تریاک را بخورد برای او سم است وبه سمت مرگ می رود اما یک فرد مصرف کننده ای که مصرف دائمی دارد چه طور می شود که 5گرم یا بیشتر مصرف می کند وبه جای اینکه به سمت مرگ برود تازه سرحال می شود ؟؟؟ صحبت می کند ، به سر کارش می رود وبه امورات ساده اش می پردازد .این جاست که آقای مهندس مطرح کردند که :

                                         "اعتیاد جایگزینی مزمن است "   

یعنی چه ؟ یعنی موادمخدر بیرونی جایگزین مواد شبه افیونی درون بدن انسان شده است وسیستم ایکس مطرح شد و مشخص کرد که در بدن انسان سیستمی وجود دارد که موادی تولید می کند که شبیه مواد ی است در تریاک وجود دارد.تریاک یک گیاه است که این ترکیبات را دارد ومواد مخدر دیگر از مشتقات تریاک هستند . یک مصرف کننده در طول زمان با مصرف مواد، مواد بیرونی را جایگزین مواد درونی خود کرده است .هر چه قدر این عمل را تکرار کرده مواد بیرونی را بالا برده است ومواد درونی خودش را پایین آورده است .به این لحاظ می گوییم جایگزینی مزمن .پس شخص مصرف کننده برروی سیستم ایکس خود تخریب ایجاد کرده است .

خیلی مهم است که بدانیم کارایی سیستم ایکس در بدن چیست ؟

 مثلا قلب مسئول خون رسانی است و... باید بدانیم کار سیستم ایکس چیست ؟ بسیار گسترده است اما به طور خلاصه می توانیم بگوییم تعادل انسان از نظر جسمی وروانی وابسته به عملکرد سیستم ایکس است .هر چه این سیستم به خوبی عمل کند جسم وتحت الشعاع آن روان هم در تعادل خواهد بود .اگر سیستم از تعادل خارج شود تعادل انسان از نظر جسمی وروحی روانی به هم می ریزد .سیستم ایکس مثل ستونهای ساختمان هستند وجسم انسان سقف آن .اگر مواد مخدر مصرف شود ودر کنار آن افکار منفی ، ستونها را متزلزل می کند .فرسایش می دهد وآن سقف (جسم ) برروی ستونهای فرسوده بنا می شود .وبا یک تکانه کوچک تعادل خودرا ازدست می دهد .پس نقش اساسی در تعادل ما دارد.

وقتی فرد مصرف می کند یک مرتبه مصرف خود را قطع می کند از طرفی هم تولید درونی ندارد ،هیچ تعادلی ندارد . بنابراین عوارض آشکار وپنهان به سمت اوسرازیر می شوند .دردهای فیزیکی در هفته اول ودوم وبعد مشکلات روحی روانی مثل افسردگی ،پرخاشگری وانزوا و... که به آن سندرم محرومیت از مصرف مواد می گوییم  .پس مواد مخدر بیرونی سیستم ایکس یا سیستم تولید کننده مواد شبه افیونی بدن را از تعادل خارج کرده است .البته کارایی آن صفر نشده اگر صفر بشود مساوی با مرگ است .علت بازگشت اکثر کسانی که ترک می کنند همین قضیه است .چون اگر سیستم ایکس را از انسان بگیرند چیزی برای او باقی نمی ماند .همه خصوصیات جسمی وروانی تحت الشعاع عملکرد این سیستم است که به واسطه اعتیاد تخریب شده است .

راهکار چیست ؟ باید چه کار کرد ؟ آیا باید سم زدایی کرد ؟آیا فرد مصرف کننده الزاما یک بیمارروانی است ؟ باید با قرص یا ترک یابویی موادش قطع شود وبعد او را به مشاوره و روان درمانی ببریم  ؟ 

در صورت مسئله اعتیاد آقای مهندس مشخص کرده اند که سه وجه از ابعاد وجودی انسان در اثر مصرف مواد مخدر دچار تخریب می شود که ریشه ی همه ی آنها جسم است یعنی در ابتدای امر باید روی جسم کار کنیم وآن را به تعادل نسبی برسانیم .روشهای دیگر به ما جواب نداد .چرا ؟ چون مشخص تخریب مواد در کجاست وچگونه باید درست شود ! اما در صورت مسئله به خوبی آقای مهندس مشخص کردند ومثلث درمان اعتیاد را مطرح کردند .

جسم – روان – جهان بینی 

 درمان اعتیاد از لحاظ جسمی دو  کلید دارد : 1- مقدار مصرف 2- زمان مصرف  اگر یا د گرفتیم وعمل کردیم ودرکنار آن جهان بینی هم کار کنیم به راحتی به درمان می رسیم .چون بازگشت این سیستم به حالت تعادل طبیعی منوط به مصرف داروی درمان (شربت OT) در زمان مناسب وبه اندازه است .اگر غیر از این باشد یا به درمان نمی رسیم یا اگر برسد درمان خوبی نیست .ودر سفر دوم باید یاد بگیرد که حسها وتفکرات منفی را به مثبت تبدیل کند .واین کارایی باید بالا باشد .در کنار آن تغذیه مناسب و ورزش وخواب مفید هم باید باشد .مثلث سلامت جسم به نظر من همین سه تا است (تغذیه –ورزش – خواب کافی ). اینها در سفر دوم باید رعایت شود تا سیستم به بالاترین کارایی خود برسد .

بنابراین دارو باید در زمان مناسب و به مقداری که راهنما تعیین کرده است مصرف شود .حتی 5دقیقه دیریا زود نشود . در طول یازده ماه پله ها کم می شود وشخص از لحاظ جسمی به تعادل برمی گردد .

ضلع دوم مثلث درمان روان است .در صورت مسئله گفته که علت عدم تعادل روانی یک فرد مصرف کننده عدم تعادل جسم است .چون سیستم ایکس او خوب کار نمی کند .اگر سیستم ایکس به تعادل برگردد روان هم به تعادل می رسد . مثلا اگر شخصی دندان درد یا سردرد داشته باشد آیا می تواند از نظر روانی تعادل داشته باشد ؟ مسلما نه !پرخاشگر ، افسرده، بی قرار و....می شود .چرا ؟آیا مشکل روحی روانی دارد ؟ نه  علت عدم تعادل یا وجود درد در جسم است . وقتی دندان را درست کرد حالت روحی او هم به تعادل می رسد . پس یک فرد مصرف کننده فردی نیست که الزاما مشکل روحی روانی داشته باشد .وقتی تعادل جسم برقرار می شود تعادل روان هم برقرار می شود .در کنار آن اموزش مشارکت در جمع ،ورزش ، شرکت در جلسات ودر خانواده وجمع بودن کمک می کند تا مشکلات روان وحالتهای افسردگی وانزوا برطرف  شود وبه حالت تعادل برگردد.ونیاز ی به مصرف قرص ندارد .  

ضلع سوم جهان بینی است .دیدگاه ، تفکر واندیشه من نسبت به خودم وجهان پیرامونم .در کنگره می گوییم افراد مصرف کننده دیدگاه افیونی دارند .یعنی همه چیز را از عینک مواد مخدر می بینند .خوشی ونا خوشی ، غم وشادی ، زن وبچه ی آنها با عینک مواد مخدر است .کار وخواب وتغذیه با مواد مخدر است .اگر مواد را از زندگی او بگیری همه چیز را گرفته ای .مثلا شیشه مربا از نظر یک مصرف کننده یک ابزار خوب برای مصرف کردن است اما برای یک فرد سالم تاریخ مصرف وکیفیت مربا و قیمت و....  مهم است .این تفاوت دیدگاه است .  یا برای رفتن به مسافرت یک فرد سالم بهترین نقطه را انتخاب می کند که برای خانواده مناسب باشد و مصرف کننده جایی را انتخاب می کند که بتواند مصرف کند حتی اگر در بدترین و کثیف ترین مکان ها باشد.

پس دیدگاه باید تبدیل به یک دیدگاه متعادل شود .وتنها راه برای رسیدن به این تعادل شرکت در جلسات و دریافت آموزشها ودر هفته یک سی دی گوش کردن و...حضور ما در این کلاسها دلیل براین است که داریم جهان بینی کار می کنیم .امیدوارم همه ما بتوانیم  سیستم ایکس خود را که هدیه الهی است به سطح بالایی از کارایی برسانیم . 

******************************************************

در پایان جلسه یک نفر از رها یافتگانی که روز قبل گل رهایی خود را از دستان پر برکت آقای مهندس دریافت کرده بودند خودشان را معرفی نمودند .

آقای : ابراهیم –نام راهنما: آقای مهدی پوستی –نام راهنمای همسفر : خانم فاطمه – آنتی ایکس : شیره وتریاک – مدت سفر: 10 ماه و26 روز- داروی درمان : OT – نمایندگی : شیخ بهایی اصفهان .  

از طرف مسئولین و اعضاء شعبه این رهایی را به ایشان ،راهنما و همسفر و خانواده محترمشان تبریک می گوییم وبرای آنها در ادامه بهترین ها را آرزومندیم . 


نویسنده: همسفر فاطمه قاسمی

تصویرگر: مسافر نیما

مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی و جشن تولد،


لینک های مرتبط: کنگره 60،

می توانید دیدگاه خود را بنویسید
مسافر شکرالله یکشنبه 29 شهریور 1394 19:34
خداقوت خدمت نگهبان ، استاد و دبیر جلسه
از سخنان پر بار استاد استفاده بردم
تبریک مجدد به آقا ابراهیم و راهنمای محترم
خدا قوت به نویسنده و تصویرگر محترم
مسافر شکرالله شنبه 28 شهریور 1394 22:57
خدا قوت خدمت نگهبان ، استاد و دبیر جلسه
از سخنان پربار استاد بهره مند شدم
خداقوت خدمت نویسنده و تصویرگر محترم
تبریک مجدد به رهایافتگان و راهنمایان محترم
مسافر حسین شنبه 28 شهریور 1394 21:39
خدا قوت به اقای جمالی میگم وتشکر میکنم بابت سخنان خوب وشکفته ای که درباره دستور جلسه گفتند انشاالله در جایگاهای بالاتر ببینمشان باتشکر
مسافر مجتبی شنبه 28 شهریور 1394 14:06
باسلام وخدا قوت خدمت نگهبان دبیر واستاد بزرگواراز مطالب مفید تان استفاده کردم پیروز وسر بلند باشید
مسافر جمال شنبه 28 شهریور 1394 08:35
سپاس و درود
خداقوت به نگهبان و دبیر عزیز
خداقوت خدمت استاد عزیز مطالب مفید بود استفاده کردم
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات