سی دی حس
دوشنبه 4 بهمن 1395 ساعت 12:42 | نویسنده این مطلب : همسفر:فهیمه | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق

خلاصه سی دی حس (آقای امین دژاکام)

عقل تحت تأثیر حس عمل میکند اگر عقل قوی داشته باشیم ولی حس آلوده باشد  تمام محاسبات ما اشتباه از آب در می آید.

ما باید روی 2 چیز کار کنیم:

1. دانایی خود را بالا ببریم

2. حواسمان باشد حس مان آلوده نشود.


هیچ چیزی اتفاق نمی افتد مگر اینکه خواسته ای توسط ما باشد وخواسته معقول و نامعقول، فرقی نمی کند، آنگاه فرمان صادر میشود ممکن است شخصی خواسته ای داشته باشد که به اعماق تاریکی برود ویا خواسته انتقام داشته باشد  به هر حال فرقی نمیکند وقتی فرمان صادر شد خواسته اجرا میشود.

شرایط را خواسته ها بوجود می آورند و بعد فرمان صادر میشود،تمام مسائل زمانی اتفاق می افتد که خواسته ای در ما باشد .در کنگره اعتقاد دارند که مطالب دو سردارند:

1.یک سر در درون ما است و2.سر دیگر در بیرون ما , محیط ،اجتماع ، بستر . به سری که در درون ما است خواسته می گوییم . ما در کنگره اعتقاد داریم اگر آن خواسته وجود نداشته باشد محیط با تمام قدرتش قادر نیست آن وضعیت را برای من بوجود آورد.

بعبارتی اگر درمن خواسته مصرف مواد مخدر نباشد، اگر تمام نیروهای اجتماع، تمام ساقی ها و مواد فروش ها با هم متحد شوند نمی توانند کاری بکنند که من مصرف کننده بشوم .

در درون انسان خواسته های نامعقول و یا ذرات ناخالص همانند براده های آهن هستند ، اگر براده های آهن در وجود انسان باشد وقتی تحت تاثیر آهن ربا یا مغناطیس قرار بگیرند یک نیرویی بوجود می آید «که همان حس است »آن کشش و جاذبه ایجاد میشود و حس انجام دادن و یا ندادن آن عمل را در من بوجود می آورد.

تزکیه وپالایش به این معنی نیست؛که وقتی آن کشش را احساس کنم و یا نیرویی را جذب کنم بایستم ونگاه کنم و مانند دربی می شوید که با زور وفنر آن را نگه میدارند و این نگه داشتن درب نیرو می خواهد و این نیرو وانرژی را نمیتوان ادامه داد ،بالاخره یک زمانی می رسد که انرژی ما تمام می شود و ما آن را رها میکنیم  و درست این است که شرایطی فراهم کنیم آن ناخالصی و یا براده های آهن را خارج کنیم و یا جنس آنها را عوض کنیم ...مثلا اگر آهن است تبدیل به مس شود و اگر چنین کنیم اگر دیگر تحت تأثیر آهن ربا و مغناطیس قرار گرفتیم جاذبه بوجود نمی آید ونیازی پیدا نمکنیم برویم مواد مصرف نماییم و این دیدگاه کنگره درباره درمان اعتیاد که با روش تدریجی جنس یکسری از اینها را عوض و یکسری را هم خارج نمودیم و به جایی میرسیم که جاذبه وپتانسیل وجود ندارد و ما بدون زور زدن مواد مصرف نمیکنیم .

حال اگر آن جاذبه وجود داشت چکار کنیم ؟

مجبور هستیم دائما مواد مصرف کنیم ویا خود را به پتانسیل یا نیروی دیگری که قدرتش هم اندازه موادباشد نزدیک کنیم که ازدست مواد خلاص شویم در واقع از دست مارغاشیه به عقرب جراره پناه ببریم  شخصی که میخواهد مواد مصرف نکند سمت مسائل جنسی، قمار، مشروب و ... می رود وما این را بعنوان درمان نمی شناسیم .

ودرمثال شهر وجودی  که اگر براده های آهن وذرات ناخالصی را مثل آدم هایی فرض کنیم که هر کدام خواسته ای نامعقول دارند و اتفاقی که می افتد ما آگاه نیستیم ولی این ذرات هر کدام آگاهی دارند و قانون اول :

درجهان هر چیز چیزی جذب کرد       سرد سردی کشید و گرم ،گرم

تمام هستی در وجود ما هم هست. ذرات ناخالصی که خواسته مشترک دارند همدیگر را جذب می کنند. و اگر شرایط مهیا بود تشکیل ساختاری را میدهند واین ساختار در اول قدرت ندارد و ساختار فقط منفی نیست کنگره هم یک ساختار است و هدف درمان اعتیاد است. ساختارها با گذشت زمان وانجام یکسری کارها نیرومند می شوند و این ساختارها شروع به فعالیت می کنند و از روش هایی که ما به آن حقه می گوییم استفاده می کنند و با حقه ها فرمان عقل را در دست می گیرند و کار اصلی خود را آغاز می کنند.

هر انسانی در هر سطحی از دانایی که باشد قادر است یکسری مطالب را بفهمد و وقتی حقه ها شکل پیچیده تری بگیرند ما نمیتوانیم در مقابل آنها جواب بدهیم .

فرض کنید ساختاری در ما بوجود آمد و با حقه ها به خواسته خودبرسد و چند سالی از بوجود آمدن و اجرای فرمان  های آن گذشت ،هر فرمانیکه اجرا میشود مقداری انرژی بحساب آن واریز میشود و بعلت تشخیص نادرست ما فرمان های غلطی طول 10 سال اجراشد و در تمام قسمت ها این ساختار شعبه زده است و نیروهای را برای خود استخدام کرده است ،حالا وقتی شما متوجه شدید اعتیاد، دروغ و هر ضدارزشی بد است اجازه نمی دهند شما آن را کنار بگذارید  وتازه انسان وارث یک دنیا حال خراب هم می شود .زمان در دنیای درون وبیرون متفاوت است وانسانی که 10 سال در تاریکی باشد انگار کشوری 500 سال در تاریکی سپری کرده است.

انسانی که سال ها درگیر اعتیاد بوده است وارث یک ساختار قوی بوده است که ذهن ،جسم ، نگرش،  تفکر و روحش را همه تحت نفوذ خود قرار داده است و کاری در مقابلش نمی شود انجام داد چون آنها یکسری قوانین برای خود دارند.

اگر انسان ساختاری را که در وجودش هست به زور سرکوب کند در قسمت های دیگر پخش میشود  در اعتیادش در مسائل زناشویی و جاهای دیگر پخش میشود فقط باید تغییر بوجود آورد . شما اگر میخواهید این ساختار را در درون خودتون حس کنید در سفر اول موقعی که می خواهید در جلسه حاضر شوید هزار دلیل ومانع پیش می آید که شرکت نکنید و کار ساختار است و اینقدر نیرومند است که در احساس شما تغییر ایجاد میکند وحس شما  را به کنگره و راهنما بد می  کند وباید حواسمان جمع باشد.

حس اولین شروع بکار گیری قوه ی عقل است و عقل بعنوان ساختاری که فرمان صادر میکند کاملا تحت الشعاع حس است .

تفاوت عقل ها :

1.عقل جزئی ؛مسائل خیلی کوچک را تجزیه وتحلیل می کند.

2.عقل کلی؛مسائل بزرگتر را حل می کند.

اگر عقلی که رشد نکرده باشد بخواهد مسائل بزرگتر را حل کند قاطی میکند مانند وقتی که چرخ گوشتی خانگی که قادر است یک تا دو کیلو گوشت چرخ کند ولی اگر 500 کیلو گوشت را در این چرخ گوشت چرخ کنیم خراب میشود ومی شکند.

انسان باید دانایی خود را تقویت نماید و ظرفیت خود را افزایش بدهد که ماهیت خیلی مسائل را تشخیص بدهد و بتواند مسائل بزرگتر را تجزیه وتحلیل کند. ولی انسان نادان را هر جایگاهی که به اوپیشنهاد میدهند قبول می کند

عقل تحت تأثیر حس عمل میکند اگر عقل قوی داشته باشیم ولی حس آلوده باشد  تمام محاسبات ما اشتباه از آب در می آید .

ما باید روی 2 چیز کار کنیم :

1.دانایی خود را بالا ببریم

2.حواسمان باشد حس مان آلوده نشود.

کسی که مواد مصرف میکند حس آلوده ای دارد و یک قسمت حس اشتباه کار میکند برای همین می گوییم سر خود را باسر راهنما عوض کنید.

درمان اعتیاد پیروز شدن بر نبردی بزرگ است . وشما با روش تدریجی می توانید بر نیروی عظیم اعتیاد غلبه کنید وسقوط آزاد وترک های دیگر  حقه ی این ساختار منفی است وکنگره 60با 1. تفکر و تدبیر 2. پالایش حس 

حس اگر تحت شعاع نیروهای بازدارنده قرار بگیره ن، آلوده میشه.

کسی که در اوایل سفر هست بهتر است تا مجبور نباشد با اون دوستان ومکان ها رفت وآمد نکنند. زیرا حس هنوز امن نشده است. ولی هرچه بیشتر جهانبینی کار کنید در برابر حقه ها امن هستید ونیازی به مواد ندارید اگر خواسته ای هم باشد ضعیف است .

حس که آلوده بشود شما اطلاعات وارونه دریافت می کنید.

و در شهربازی کسی که روی زمین  در مسیر عادی راه برود دید درستی دارد اما شخصی که بر چرخ وفلک سواراست وبصورت دایره ای و انتقالی حرکت میکند  دید دیگری دارد شخص مصرف کننده هر چه بیشتر مواد مصرف کند سرعت چرخش بیشتر می شود و چرخ وفلک خیلی لذت بخش است  واگر در مورد حرکت افراد روی زمین از او سؤال کند ممکن است حرکت مستقیم را انتقالی و حرکت انتقالی را مار پیچ و دورانی را مستقیم ببیند و از نظر ناظر درست واز نظر کسی که مواد مصرف نمیکند  کاملا اشتباه است.

تازمانیکه سرعت چرخش کم نشود  دید او بهتر نمیشود ولی اگر حرکت را یکدفعه متوقف کنیم او دیگر چیزی نمیبیند.

در کنگره ما به قسمت درون کار داریم . واگر حس در انسان بوجود آید او را از حالت خنثی خارج میکند.

ما قادر نیستیم محیط بیرون را تغییر دهیم  ولی اگر خود را تغییر دهیم دیگر نیروهای بیرون روی ما اثر نمی گذارد.

نویسنده: همسفر الهه رهجوی خانم خاطره خادم الحسینی

ویرایش: همسفر فهیمه

 

مرتبط با: متن یا خلاصه سی دی های اموزشی،


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
جمعه 8 بهمن 1395 21:57
خدا قوت بسیار خوب بود استفاده بردم
همسفر فرزانه جمعه 8 بهمن 1395 14:49
باسلام وخدا قوت خدمت خانم الهه وفهیمه ی عزیز بسیار عالی بود
مسافر حمید چهارشنبه 6 بهمن 1395 20:37
خدا قوت بسیار عالی بود
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic