عملکرد لژیون شماره 14 همسفران
یکشنبه 24 مرداد 1395 ساعت 10:52 | نویسنده این مطلب : همسفر زهره | ( نظرات )

 به نام خالق یکتا

عملکرد لژیون شماره 14 ،لژیون همسفر خاطره خادم الحسینی

موضوع:مباحث جهان بینی

هنگامی که در زندگی از واژه ترس استفاده میکنیم که مبادا اینطوری شود ،نکند چنین اتفاقی رخ دهد ونکند نکندها ؛در آینده نه چندان دور در زندگی شما واقعیت پیدا میکند زیرا شما باترس به خودتان تلقین میکنید....

تا زمانی که از درون به جوشش وحرکت وتکاپو نرسید چیز دیگری فایده ندارد.پس با ترس مقابله کنید وفقط با آموزش وبالا بردن تفکر، اجازه ندهید که هر ترسی بسراغ شما بیآید وبا مثبت شدن نگرش ودیدتان از ترس ها فاصله بگیرید ....

در ابتدا سرکار خانم خاطره در پاسخ همسفران که گفتند ما از مشارکت ترس داریم؛فرمودند ترس یک درپوش وبهانه است ما اصلا به گذشته که ترس داشتیم کاری نداریم واکنون در کنگره در حال آموزش هستیم وآموختیم که ترس ،تفکر را میخورد، مثلا اگر در جنگلی باشیم وشیری به ما حمله کند ترس باعث میشود ما نتوانیم تفکر کنیم ویک راه نجاتی پیدا کنیم ویکجا می ایستیم وخوراک شیر میشویم،وقتی اتفاق ناگواری می افتد همان موقع باید به دل ترس بروید وچاره ای بیندیشیم تا بعد نادم وپشیمان نشویم و از واژه های اما واگر استفاده نکنیم.درواقع باید توی دل ترس بروید،هنگامی که در زندگی از واژه ترس استفاده میکنیم که مبادا اینطوری شود ،نکند چنین اتفاقی رخ دهد ونکند نکندها ؛در آینده نه چندان دور در زندگی شما واقعیت پیدا میکند زیرا شما باترس به خودتان تلقین میکنید.

اینقدر تلقین میکنید که به واقعیت تبدیل میشود ،سپس میگویید دیدید گفتم چنین اتفاقی می افتد،بله اتفاق افتاد ولی از بس موج منفی فرستادید«درضمن خانم ها نسبت به آقایان امواج منفی قویتری ساطع میکنند»همین امواج مانند زنجیر دست وپای ما را میبندند وتنها راه حلش حرکت کردن است .

اگر چندین مرتبه سی دی ترس را گوش دهید ویادداشت بنمایید اما عملی نکنید فقط دانایی شما افزایش میابد وتأثیری ندارد.مثلا شما از سوسک وحشت دارید اما مقالات زیادی در مورد فوایدش مطالعه میکنید متوجه میشوید خدا سوسک را آفریده است چون برای حیات مفیداست وکارهایی را انجام میدهد خلاصه دانسته هایمان را در مورد سوسک بالا میبریم ولی در همین حین اگر سوسکی را مشاهده نمایید از ترس به بالا میپرید وحتی فرار میکنید؛در واقع، زمانی می توان گفت این علم را پیدا نمودی که در مرحله عمل هم درست برخورد کنید.

در کنگره وادی اول تفکر ،دوم هم تفکروسوم وچهارم هم در مورد تفکر است اما از وادی پنج به بعد دیگر وادی عمل میباشد.در وادی 1 به ما فرصت داده میشود تا به گذشته تفکر کنیم ، که آیا تفکرات گذشته ما درست بوده است که اکنون هم ادامه دهیم و ما با آموزش ،متوجه شدیم که زمینه فکر کردن ما قبلا اشتباه بود،در حقیقت ما نمیدانستیم به چه چیزی وبه چه اندازه ای وچگونه تفکر کنیم اما شکر خدا امروز یاد گرفتیم ،برای همین وادی اول خیلی مهم است ومادر تمام وادی ها است.ما سی دی ها را نباید مانند قصه فقط گوش دهیم و با خودمان نجوا کنیم چقدر قشنگ آقای مهندس صحبت میکنند چقدر جالب؛حس وحال ما را توضیح میدهند همه این اظهارات صحیح است ولی ما باید راهکار برای مشکلاتمان پیدا کنیم.

تا زمانی که از درون به جوشش وحرکت وتکاپو نرسید چیز دیگری فایده ندارد.پس با ترس مقابله کنید وفقط با آموزش وبالا بردن تفکر، اجازه ندهید که هر ترسی بسراغ شما بیآید وبا مثبت شدن نگرش ودیدتان از ترس ها فاصله بگیرید .

همسفران پرسیدند ما از ترس اینکه قضاوتمان نکنند صحبت نمیکنیم ؟

استاد بعد از نظرخواهی فرمودند : شما دچار گره ی قدرت و منیت هستید و میخواهید همیشه بهترین حرفها را بزنید،وقتی میترسیم دیگران مارا قضاوت بکنند زیرا خود هنوز دیگران را قضاوت میکنیم.وقتی انسان نگاهش را تغییر بدهد دیگر جزئیات را نمی بیند.

ما یاد میگیریم چیزهایی که زمانی برایمان ارزش بوده است حالا ضد ارزش و چیزهایی که ضد ارزش بوده است برایمان ارزش شود.به مرحله ای میرسید که اینقدر وادی تفکرت بالا میرود که اصلا نمیبینید و برایتان مهم نیست وقتی چیزی بی ارزش برایت مهم است که هنوز آن چیز برایتان ارزش باشد.

همسفر دیگری سؤال کردند من مدتی است وقتی غیبت میکنم ناراحت میشوم؟

استاد پاسخ فرمودند در پله اول احساس گناه پیدا میکنید وپشیمان میشوید ،در پله های دیگر سعی کنید مثلا اگر یکساعت وهرروز در جمعی قرار میگرفتید و آن ضدارزش را انجام میدادید ،پله پله حضورتان را در آن جمع کم وکمتر کنید تا اون عادت مزمن را ترک کنید مانند عادت مزمنی که مسافرهای ما دچار آن شده بودند.وقتی ارتباط ورفت وآمدم را کاهش بدهم بیشتر وقت دارم به روح وروان خودم رسیدگی کنم ،با مهمانی رفتن یک جزئی از غذای روحم را تأمین میکنم ولی غذای روح ما با آموزش تأمین میشود .نفس ما گرسنه است ونیاز به غذا دارد وهم غذای فاسد وهم غذای مفیدمیخورد این بستگی به خودم دارد اگر به او غذا ،آموزش بدهم ؛به دانایی میرسم وتشخیص میدهم که چه کاری خوب وچه کاری بد است.اما اگر مثل قبل غذای فاسد باز هم  نفس از ضد ارزش ها سیراب میشود.

سپس استاد در مورد مراتب نفس چنین فرمودند:

همانطوریکه آدم های هر شهر ماهیت آن شهر را نشان میدهند،ذرات نفس هم مرتبه آن نفس را مشخص میکند.

نفس اماره

 این مرحله بین انسان وحیوان مشترک است،در این مرحله عموما خواسته ها نامعقول میباشند وزیبا بنظر میآیند وخواسته های نفس اماره همه لذت بخش هستند ومثل بعضی روستاها که مدام در حال جنگ و نزاع میباشند و میخواهند با زور قدرت بگیرند وبا صلح وآرامش تبادل انرژی نمیکنند ، وبیشتر با جمله دلم میخواهد نفس اماره مشخص میشودوهمه چیزهای لذت بخش وهوس انگیز را میخواهد.

نفس لوامه

نفس لوامه همان نفس سرزنش کننده میباشد.در این مرحله به تشخیص میرسم ومیدانم این عمل برای من مضر است وآن ضدارزش را انجام نمیدهم.

ولی گاهی من توانایی اینکه آن ضدارزش را انجام ندهم را ندارم وشاید %40 را توانایی مقابله دارم ولی مابقی در حد دانایی است.

در نفس لوامه از کار اشتباهی که انجام میدهم پشیمان میشوم ونفس لوامه طیف های متعددی دارد گاهی یک فرد باانجام دادن یک قتل نادم وپشیمان میشود و فرد دیگر از اینکه صدایش را برای عزیزی بلندکند ویا پرخوری وکارهای کوچکتر پشیمان میشود. پله پله در این مرحله نفس ما کارهای خوبی انجام میدهیم واگر به قدرتی نرسیدید که با ضدارزشی مقابله کنیدبهترین کار اینست که حداقل سکوت اختیار کنید.

همسفری سؤال نمودند آیا مسافرهای ما تا آخر عمر باید آموزش ببینند؟

استاد در پاسخ فرمودند :حتی آقای مهندس فرمودند من بعد از گذر 17.18 سال همیشه به آموزش نیاز دارم ،دیگه وضع ما کاملا مشخص است ؛نه فقط مسافران ما بلکه تک تک انسان ها همیشه به آموزش نیازمندند.ما هیچ موقع نفس را از ذرات ناخالصی پاک نمیکنیم،اصلا ذرات ناخالصی لازمه رشد ما هستند وباید ذرات خالصی رشد نمایند وقدرتمند شوند تا در مقابله با ذرات ناخالصی موفق وپیروز شوند.

حتی انسان هایی که به کنگره نمی آیند با کتاب خواندن وشرکت در مجالس وکلاس های سخنرانی آموزش میبینند.

نفس مطمئنه

از اسمش مشخصه که از اطمینان برخواسته است.عموما خواسته ها در این مرحله معقول میباشدوبه خواسته های معقول پاسخ مثبت میدهند.در مورد انبیاوامامان ما این تعاریف صدق میکند؛مثلا امام حسین«ع»وقتی به ایشان گفتند باید به آن مکان بروید با اینکه میدانستند چه سرانجام هایی دارد با اطمینان پذیرفتند.در این مرحله ما اطمینان پیدا میکنیم به اینکه چه چیزی خوب ویا بد است.این مرحله نفسانی بسیار دشوار میباشد وکم تر کسی به نفس مطمئنه دست میابد واگر کسی به چنین مرحله ای دست یافت  بسیار بسیار با ارزش است.

استاد محترم با دعایی بمضمون زیر... کار خود را به پایان رساندند.
«دعا میکنم که به این دانایی برسیم که هر چه برای ما اتفاق می افتد عین عدالت است واصلا به اینکه بی عدالتی است وشاید عدالت در حق ما اجرا نشده است شک نکنید..

نویسنده:همسفر الهه

ویرایش:همسفر زهره

مرتبط با: گزارش لژیون های آموزشی،


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
همسفر فاطمه جمعه 29 مرداد 1395 17:30
سلام
ممنون از خانم زهره بخاطر کمک و راهنمایی های ارزشمند وپربارشان
یک مسافر چهارشنبه 27 مرداد 1395 09:43
با تشکر از کمک راهنمای بزرگوار خانم خاطره که با این فن بیان و مطالب ساده و کارساز همسفران مارا همراهی و هدایت میکنند.
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات