عملکرد لژیون همسفران
دوشنبه 14 تیر 1395 ساعت 12:34 | نویسنده این مطلب : همسفر زهره | ( نظرات )

به نام نامی قدرت مطلق

عملکرد لژیون شماره 8 همسفران،لژیون همسفر زهره توکلی

موضوع:نکاتی در مورد وادی نهم و نقطه تحمل

نقطه تحمل مانند فنری است در درون انسانها.حال هر چه قدر دانایی انسان بیشتر باشد این فنر قطورتر می شود و تحمل فشار بیشتری را دارد.مثلا نقطه تحمل شخصی مانند فنر خودکار می ماند که سریع با کوچکترین فشاری می پرد و در شخص دیگری مانند فنر ماشین می ماند که به این راحتی ها  از تعادل خارج نمی شود...

تحمل یعنی پذیرش،ونقطه تحمل یعنی حدی که من توان پذیرش دارم وهرگاه از حدش بگذرد وارد آستانه ی آشوب میشوم.رسیدن به نقطه ی تحمل در هر موضوعی یعنی رسیدن به نقطه ای که به واسطه آن نقطه دیگر حال بدی به ما دست نمی دهد.. فرق نقطه تحمل درکنگره وبیرون، این است که ما در کنگره با مثلث دانایی داریم نقطه ی تحمل خود را بالا میبریم اما در بیرون با تحمل فشار. با مطالعه وادی نهم میخواهیم با قبول کردن و پذیرفتن مشکلات نقطه تحملمان را بالا ببریم.

برای اینکه مابتوانیم ارتباط خوبی با اطرافیانمان برقرار کنیم وبهترین بهره را از آن ببریم باید نقطه تحمل یکدیگر را بشناسیم چون بعضی افراد در مقابل کوچکترین حرف عصبانی می شوند اما بعضی آدم ها هستند که حتی در مقابل یک حرف ناحق هم بسیار خونسرد عمل می کنند. نقطه تحمل یک شخص بیشتر در دعواها و مشاجرات مشخص می شود .اگر در مقابل عصبانیت دیگران سکوت کردید اما از درون حرص خوردید و خودخوری کردید این اسمش نقطه تحمل نیست.

نقطه تحمل را باید در تمام سطوح بالا برد.مثلا می توانیم با ورزش کردن نقطه تحمل جسم را بالا ببریم کسانی که به محض اینکه می خواهند چیزی را جابجا کنند سریع کمرشان می گیرد یعنی نقطه تحمل جسمشان پایین است اما اینکه فقط نقطه تحمل جسم بالا رود کافی نیست مثلا هستند افرادی که اگر از صبح تا شب از آنها بخواهی که کار کنند مثلا گونی سیمان را جابجا کنند این کار را انجام می دهند اما به همین افراد به محض اینکه بگویی بالای چشمت ابروست سریع به هم می ریزند.

پس ما باید حواسمان باشد که نقطه تحملمان در چه سطوحی بالاست و در چه سطوحی پایین است؟مثلا بعضی ها نقطه تحملشان در مقابل شیطنتها وسر و صدای بچه ها پایین است و تا بچه اشتباهی انجام می دهد شروع می کنند به کتک زدن بچه.این یعنی اینکه من تحمل اینکه بچه خطایی را بکند ندارم! و....

برای بالا بردن نقطه تحمل در مسائل منفی نه به تفکر نیاز دارد نه به تجربه و نه به آموزش اما عواقب سختی دارد اما برای بالا بردن نقطه تحمل در مسائل مثبت به تفکر،تجربه و آموزش نیاز داریم و برای مقابله با ضدارزشها باید حتما آگاهی بالا برود.

تفاوت صبر و تحمل

تحمل ازحمل می آید یعنی باری را به دوش کشیدن.وقتی کسی باری را به دوش میکشد تا حدی این کار را میتواند انجام دهد از یک جایی خسته میشود وبار را بر زمین میگذارد.حال چرا این بار را باخود میکشد؟ زیرا مشکلش را نپذیرفته است .

 اما  صبر باآگاهی وبینایی است انسان مشکل را می پذیرد وصبر میکند تا زمانش برسدبا عنوان مثال درکاشت گندم آیا باغبان هر روز نق میزند که چرا گندم ها نمیرسد؟خیر او میداند باید هشت ماه صبر کند،با تجربه به این آگاهی رسیده است.پس چون با آگاهیه آرامش داریم ومی پذیریم.کسی که به کنگره میاید هرروز نمی گوید چرا مسافر من رها نمیشود.زیرا میداند باید 11 ماه یا بیشتر صبر کندتا زمانش برسد.

در تحمل یک جایی طاقتمان تمام میشود اما صبراندازه ندارد کسی که میگوید صبرم تمام شده این صبر نیست ،تحمل است.در واقع میتوان گفت صبر اختیاری است یعنی انسان اختیار دارد راههای دیگر را برود اما چون دانایی دارد صبر و سکوت را انتخاب می کند.اما تحمل اجباری است،چون انسان دیگر چاره ای جز تن دادن به شرایط ندارد و اگر راهی باشد بدتر از شرایط فعلیست وچون اجباری است واز روی آگاهی نیست مدام نق می زند حس قربانی شدن وبدبخت بودن را دارد وایمان ندارد اما کسی که صبر دارد ایمان داردبالاخره روزی کارش به نتیجه می رسد.

برای بالا بردن نقطه تحمل دو پارامتر را باید در نظر داشته باشی 1-تکرار منظم موضوع 2- پارامتر زمان.نکته مهم این است که هم تکرارمنظم موضوع وهم پارامتر زمان راباید در نظر بگیرم و اگر یکی را در نظر نگیرم در آن مسئله نقطه تحملم بالا نمی رود. .اگرما در ارزشها نقطه تحمل خود را بالا ببریم در ضدارزشها  نقطه ی تحملمان پایین می آید.مثلاوقتی من در  دروغ نگفتن تحملم را بالا میبرم در دروغ گفتن تحملم پایین میاید یعنی با کوچکترین دروغی که می گویم حالم بد میشود.

اگر بتوانیم ازسد ناراحتیها وزود رنجیها عبور کنیم نقطه ی تحملمان بالا میرود.همه انسانها هم روی خوب دارند و هم روی بد.وتمام صفات در ما به صورت بالقوه هست یعنی من همین الآن می توانم عصبانی شوم و همین الآن هم می توانم خنده رو شوم .ماییم که تعیین میکنیم طرف مقابل روی خوبش را به ما نشان بده یا بدش را.پس باید خیلی مراقب باشیم که به آستانه ی آشوب نرسیم ودیگران را هم نرسانیم.این وادی بسیار کاربردی است زیرا بسیاری از مشکلات ما به دلیل نداشتن نقطه ی تحمل است.رفتاری که دیگران با مادارندعلتش ازدرون خود ماست ،دنیای بیرون ما بازتاب دنیای درون ماست حال چه  آن را بپذیریم چه نپذیریم .

انسان برای کسب نقطه ی تحمل،بایستی با ممزوج دونیرووبه کار گیری پتانسیل های مکمل به بالاترین نقطه ی تحمل خود برسد،یعنی چه؟

وقتی میگوید ممزوج دونیرو،یعنی همان نیروهای الهی وشیطانی، این دو باید با هم ترکیب شوند برای رشد و تکامل ما.وپتانسیل های مکمل ،یعنی تمام نیروهای درون خودم(نیروهای خفته درون) وبیرون(نیروهایی که می بینیم و نیروهایی که نمیبینم) را باید به کار بگیرم تا بتوانم نقطه ی تحملم را بالا ببرم.

 مثلا کسی که کنگره می آید چگونه میتواند این دو نیرو را ممزوج کند؟ قبلا تاریکی را تجربه کرده حالا میخواهد نور را ببیند وچون قبلا تاریکی را تجربه کرده حالا نور را درک میکند.پس با تجربه تاریکی ها نور را درک میکند تا خود را بالا بکشد.یعنی آن سختی یا تاریکی باید باشد تا من به دنبال نوربگردم در غیر این صورت اگر تاریکی نباشد دنبال نور نمیگردیم.مثلا در روز روشن ما روشنایی این لامپ را درک نمی کنیم اما اگر الآن اینجا تاریک باشد هر طور شده کاری می کنیم تا نور را پیدا کنیم.

همانطور که حیواناتی مثل آهو برای اینکه طعمه شیر وپلنگ نشود باید بدوند ما انسانهاهم باید از آمادگی لازم برخودار باشیم ما هم اگر غفلت کنیم طعمه میشویم اگر حرکت نکنیم طعمه ی نیروهای بازدارنده میشویم کسی که خدمت نمیکند طعمه شده زیرا به کنگره میآید اما حالش خوش نیست،وعین عدالت است که طعمه بشویم.

اگر حس انسان قوی شود اماتحمل آنرا نداشته باشیم در ما انفجار رخ میدهد. قوی شدن حس دو حالت دارد :1.گاهی اوقات دراثر مصر ف مواد مخدر و قرص ها صورت میگیرد در اینجا چون بدن ظرفیت این قوی شدن حس را ندارد باعث دیوانگی و توهم میشود. 2.گاهی اوقات حس در انسان در اثر تزکیه وپالایش  قوی میشودوبه مرورزمان وبا دانش وآگاهی اتفاق میافتدباعث انفجار وتخریب نمیشود و خوب است.

نویسنده :همسفر مرضیه

مرتبط با: گزارش لژیون های آموزشی،


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
همسفر فاطمه چهارشنبه 14 مهر 1395 14:08
سلام
باعرض سلام وخسته نباشی به همه دست درکارهای لژیون خداقوت ممنون
بابت این همه کارخوب دست شمارا
می بوسم
همسفر فاطمه چهارشنبه 14 مهر 1395 14:08
سلام
باعرض سلام وخسته نباشی به همه دست درکارهای لژیون خداقوت ممنون
بابت این همه کارخوب دست شمارا
می بوسم
فاطمه جمعه 22 مرداد 1395 21:05
سلام
ممنون از تمامی زحمات شما
همسفر فاطمه ج سه شنبه 15 تیر 1395 16:01
خداقوت خدمت خانم زهره عزیز استفاده کردم.
خسته نباشی خدمت خانم مرضیه.
همسفر میلاد اراک دوشنبه 14 تیر 1395 16:41
باعرض سلام و خداقوت بسیارعالی بود
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو